Kategoria: Aktualności

styczeń 20 -2022 r

Warto zapoznać się z ciekawymi informacjami z rynków. Będę starał się podawać  te informacje , które mogą mieć znaczenie dla wycen.

http://www.parkiet.com/artykul/26,1442028-Asseco-przejmuje-Infovide-Matrix.html

Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji i ogłosiło wezwanie na wszystkie 12,47 mln akcji tej spółki. Kierowana przez Adama Górala firma oferuje po 6,01 zł za akcję.

Kurs zamknięcia spółki z dziś to 3,10 gr. można spodziewać się jutro otwarcia w okolicy 5,90gr.!  biorąc pod uwagę koszt zbycia akcji i czas ,na  jutro to będzie wycena fair. Dysponując pakietem większościowym właściciel Asseco , może ogłosić przymusowy wykup trzymanie akcji raczej nic nie da. Cena w wezwaniu jest wyższa od 3 miesięcznej średniej wiec szkoda tylko czasu.Gratuluję posiadaczom akcji tej spółki .

DM BDM rekomenduje “kupuj” Comp; cena docelowa 69,5 zł/akcję

Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 23 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Comp od zalecenia “kupuj” z ceną docelową 69,5 zł za akcję.

Raport sporządzono przy kursie bieżącym 55 zł.

“Uważamy, że obecne słabsze zachowanie kursu wywołane pogorszeniem wyników Compu za 2Q’15 jest dobrą okazją do zwiększenia zaangażowania w walory spółki” – ocenili analitycy.

“Należy mieć na uwadze, że baza porównawcza dla spółki była w 2Q’15 bardzo wymagająca w obszarze Retail, a perspektywy dla grupy na kolejne lata są wg nas budujące. W całym 2015 roku słabsze dane prawdopodobnie pokaże segment Retail (brak istotnych nowych fiskalizacji)” – dodali.

Analitycy wskazali, że w 2015 roku zdecydowanej poprawie powinien ulec wynik segmentu IT, w którym spółka zaprezentowała “rekordowy” portfel zamówień. Spodziewają się, że EBITDA za 2015 rok wyniesie około 64,3 mln zł i będzie porównywalna rdr.

“Zakładamy, że w kolejnych okresach wpływ na poprawę wyników grupy będzie miał segment Retail, gdyż liczymy na kolejne fazy fiskalizacji w poszczególnych krajach (pozostawiamy sobie pole do korekty w górę w kolejnych raportach) oraz wdrożenie Zintegrowanej Platformy Sprzedaży Usług, która zgodnie z zapowiedziami ma się stać jedną ze strategicznych linii biznesowych” – ocenił DM BDM.

Analitycy prognozują, że przychody spółki w 2015 roku wyniosą 630,2 mln zł i wzrosną w roku następnym 641,7 mln zł. Ich zdaniem zysk netto w roku bieżącym i kolejnym wyniesie odpowiednio 29,9 mln zł i 33,6 mln zł.

W poniedziałek o godz. 9.45 na warszawskiej GPW za jedną akcję Compu płacono 58 zł. (PAP)

6 -letni trend boczny na spółce .

 

CYFROWY POLSAT SA Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu

Raport bieżący 45/2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”), m.in.:

• podwyższyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Spółki z “BB” do poziomu “BB+” z perspektywą stabilną;

• podwyższyła długoterminowy rating z “BB” do “BB+” z perspektywą stabilną dla Metelem Holding Company Limited, podmiotu zależnego wobec Spółki, pośrednio kontrolującego Polkomtel sp. z o.o.;

• podwyższyła rating z “B+” do “BB-” z perspektywą stabilną dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną od Spółki.

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej Spółki na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 r. nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. W swoim komunikacie agencja S&P podkreśliła m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych Spółki dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 września agencja ratingowa Moody’s Investors Service (“Moody’s”) podtrzymała rating korporacyjny Spółki na poziomie Ba3 zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Moody’s uzasadnił zmianę perspektywy m.in. korzyściami, które Spółka osiągnęła dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia za pomocą kredytu denominowanego w polskich złotych oraz oczekiwaną poprawą wskaźników kredytowych Spółki w średniej perspektywie czasowej.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

cps_wcps_d30

PROPOZYCJA DO ROZWAŻENIA OTWARCIE POZYCJI W ZAZNACZONYM REJONIE.WALOR ZNAJDUJE SIĘ PONAD WSPARCIEM , JEDNAK ZAKŁADAM,ŻE W ZWIĄZKU Z SPOWOLNIENIEM W  GOSPODARCE WPŁYWY Z REKLAM MOGĄ BYĆ NA NIŻSZYM POZIOMIE W DŁUŻSZYM TERMINIE WARTO POSIADAĆ WALORY CYFROWEGO POLSATU SPÓŁKA POSTRZEGANA JAKO DEFENSYWNA.OCZYWIŚCIE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ CIEKAWSZE PROPOZYCJE . JEDNAK GDYBY WYCENA ZNALAZŁA SIĘ W OBSZARZE CIEMNOZIELONYM MOŻNA ROZWAŻYĆ ZAJĘCIE POZYCJI DŁUGOTERMINOWEJ .

Pekao IB podniósł cenę docelową akcji Monnari do 23 zł z 19 zł i utrzymał dla nich rekomendację “kupuj”. (PAP)

W poniedziałek po otwarciu sesji akcje spółki wyceniano na 16,55 zł. (PAP

MONNARI TRADE SA Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za III kwartał 2015 r.

Raport bieżący 39/2015

Działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, MONNARI TRADE S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2015 oraz narastająco od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.:

1. Zysk brutto ze sprzedaży: 21,6 mln zł (narastająco 74,8 mln zł)

2. Zysk z działalności operacyjnej: 0,4 mln zł (narastająco 15,0 mln zł)

3. Zysk/Strata brutto: -1,0 mln zł (narastająco 15,1 mln zł)

4. Zysk netto: 20,5 mln zł (narastająco 33,6 mln zł)

Powyższe szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania tj. 20.10.2015 r.

Wyniki za III kwartał b.r. odbiegają od publikowanych przez instytucje finansowe raportów przedstawiających prognozy dotyczące GK MONNARI TRADE w odniesieniu do tego okresu, co uzasadnia niniejszą publikację przed podaniem do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

 • Komputronik wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Komputroniku zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

Łącznie na dywidendę trafi 4,79 mln zł.

Dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2015 r.(PAP)

http://www.wnp.pl/wiadomosci/pgnig-szykuje-sie-na-trudne-czasy,259074.html

Zdaniem specjalistów Domu Maklerskiego mBanku akcje PKN Orlen są przewartościowane. Dlatego rekomendują redukowanie walorów płockiego koncernu w portfelach wyceniając je na 59,80 zł.

Na zamknięciu czwartkowej sesji za walory paliwowej spółki płacono 65,60 zł. Od początku tego roku papiery koncernu zdrożały o blisko 40 proc.

W ocenie autorów rekomendacji czynniki, które do tej pory wspierały notowania spółki powoli jednak wygasają lub tracą na sile, co będzie w coraz mniejszym stopniu uzasadniać premię w wycenie Orlenu do lokalnych konkurentów. – W tym roku oczyszczona EBITDA LIFO sięgnie 9,6 mld PLN, co będzie pochodną rekordowych marż zarówno w petrochemii jak i rafinerii. Te rezultaty nie są jednak do powtórzenia w kolejnych okresach, gdyż otoczenie makro z tego roku jest naszym zdaniem niepowtarzalne – uważają analitycy brokera.

W ocenie ekspertów największym ryzykiem dla spółki jest wzrost cen ropy, który jest coraz bardziej prawdopodobny. Według ich szacunków każde dodatkowe 10 dolarów USD na baryłce w całym okresie prognozy obniża wycenę spółki o około 15-20 zł/akcję. Odbicie cen surowca może także zaszkodzić stronie popytowej, szczególnie w kontekście wysokiego kursu dolara oraz reaktywować zagrożenie konkurencyjne ze strony rafinerii rosyjskich.

Prognoza analityków DM mBanku zakłada, że w 2015 roku zysk netto PKN Orlen wyniesie 3,6 mld zł przy przychodach sięgających 83,8 mld zł

BOGDANKA ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

W ramach ogłoszonego przez Eneę wezwania na akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka do 15 października zostały złożone zapisy przekraczające 64,57 proc. kapitału węglowej spółki.

Oznacza to, że został spełniony warunek złożenia w wezwaniu zapisów na minimalną liczbę akcji Bogdanki. Zgodnie z punktem 29 wezwania, z zastrzeżeniem spełnienia się warunku bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, Enea będzie zobowiązany do nabycia akcji objętych zapisami złożonymi do 15 października na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Jednocześnie Enea nie będzie zobowiązana do nabycia akcji od osób, które złożyły zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu po dniu 15 października.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2014

Raport bieżący 13/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 800 000 000,00 zł, co stanowi 4,00 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

• dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 27 maja 2015 r.,

• terminy wypłaty dywidendy:

I rata na dzień 18 czerwca 2015 r. kwoty 2,00 zł na akcję

II rata na dzień 19 października 2015 r. kwoty 2,00 zł na akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

20-10

Dom Maklerski ING zmienił ceny docelowe i rekomendacje dla banków

Bank           Nowa      Poprzednia     Nowa   Poprzednia
      cena docelowa (zł) cena docelowa (zł) rekomendacja

Alior Bank 95,7 90,5 kupuj trzymaj BPH 31,2 31,7 sprzedaj sprzedaj BZ WBK 326 310 trzymaj trzymaj GetinNoble 1 1,06 trzymaj sprzedaj Handlowy 99,9 103,8 kupuj kupuj mBank 413 423 trzymaj trzymaj Millennium 7,25 6,72 trzymaj trzymaj Pekao 186 184 kupuj kupuj PKO BP 34,2

 

23-10-2015 r

http://www.bankier.pl/wiadomosc/URSUS-S-A-Zawarcie-umowy-na-sprzedaz-ciagnikow-o-wartosci-55-mln-USD-7282801.html

Raport bieżący nr 38 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-22
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy na sprzedaż ciągników o wartości 55 mln USD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 37/2015, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 października 2015r. URSUS S.A. podpisał ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania) umowę na sprzedaż ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych o łącznej wartości 55 milionów dolarów amerykańskich.

ursus 24 dzienursus 23-6godzursus po sesji 23-10 2015 r zawężająca konsolidacja prawdopodobny kierunek wybicia w gorę . konsolidacja aktualnie budowana w samym końcu figury długoterminowej . w razie opuszczenia jej górą w grę wejdą opory znajdujące się pow budowanej dwuletniej konsolidacji.

Energa przełożyła termin publikacji raportu za III kw. 2015 r. na 16 listopada. Wcześniej termin publikacji był ustalony na 9 listopada – podała spółka w komunikacie. (PAP)

28-10 NEGATYWNA PERSPEKTYWA OD AGENCJI RATINGOWEJ FITCH DLA TAURONU. MOŻE MIEC W PŁYW NA KURS SPÓŁKI

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Cena-emisyjna-akcji-Ursusa-ustalona-na-2-50-zl-7283982.html

TRAKCJA 9-11

PRZYSPIESZENIE PUBLIKACJI RAPORTU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-04
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (“Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania raportu za III kwartał 2015 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2015 roku.

 

Pierwotna data publikacji raportu okresowego za powyższy okres, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, została wyznaczona na dzień 16 listopada 2015 roku.

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2015 roku
(Główny Rynek GPW)

Zgodnie z Uchwałami nr 42/2007 oraz 871/2013 Zarządu Giełdy z późn. zm. dotyczących indeksów giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że po sesji w dniu 18 grudnia 2015 r. zostanie przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 oraz WIG30TR.

W indeksie WIG20 oraz WIG20TR będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: CCC;
• spółka opuszczająca indeks: BOGDANKA.

W indeksie mWIG40 będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: BOGDANKA;
• spółka opuszczająca indeks: CCC.

Portfel indeksu sWIG80 pozostanie bez zmian.

W indeksie WIG30 oraz WIG30TR będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: CDPROJEKT;
• spółka opuszczająca indeks: BORYSZEW.

Udziały spółek PEKAO, PKOBP i PZU w indeksach WIG30 i WIG30TR zostaną ograniczone do 10 proc.

Grupa Azoty zdecyduje o podziale tegorocznego zysku po przeanalizowaniu końcówki roku. Przedstawiciele spółki sygnalizują, że realizacja 66 projektów inwestycyjnych wymaga sporego wysiłku finansowego.

“W zeszłym roku decyzja o niewypłacaniu dywidendy związana była z realizacją dużego projektu inwestycyjnego, na który zbieraliśmy finansowanie. Nie byliśmy pewni, czy je domkniemy, czy nie. Obecnie nie jest tajemnicą, że spinamy finansowanie dla projektu w Policach i Puławach. Nie ukrywamy, że realizacja pozostałych 66 projektów w grupie wymaga sporego wysiłku finansowego” – powiedział na konferencji Andrzej Skolmowski, wiceprezes spółki.

GRUPA AZOTY

Wyniki KGHM na granicy zyskowności. Spółka tnie koszty, ale ceny miedzi spadają szybciej

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wyniki-kghm-na-granicy-zyskownosci-spolka,78,0,1952846.html

ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o odwołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

Raport bieżący 64/2015

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: “Emitent” lub “Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Milkiewicza, pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta. Powody odwołania nie zostały podane.

http://www.money.pl/gielda/surowce/wiadomosci/artykul/kopalnia-sierra-gorda-kghm-zmniejsza,190,0,1953470.html

EKO EXPORT SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący 25/2015

Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 27.11.2015 otrzymał od Jolanty Sidziny-Bokun zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Pani Jolanta Sidzina – Bokun w dniu 26.11.2015 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zbyła na rzecz prywatnego inwestora 57.957 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,53 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 57.957 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 13,50 zł.

Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1.199.031 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 10,92 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.004.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,10 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej posiada 1.141.074 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 10,39 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.946.574 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną.

CHEMOSERVIS-DWORY SA Umowa o znaczącej wartości – łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Raport bieżący 45/2015

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku, otrzymał od podmiotu zależnego PETRO EnergoRem Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (“Spółka”), informację następującej treści:

“Zarząd Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 grudnia 2015 roku powziął informację o zawarciu z PKN ORLEN S.A. Aneksu do Umowy serwisowej zawartej w roku 2008, na realizację prac bieżących, pilnych i awaryjnych.

Aneks przedłużył termin obowiązywania Umowy na czas od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Tym samym łączna wartość umów zawartych z PKN ORLEN S.A. oraz spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN od ostatniego zgłoszenia wraz z przedmiotową Umową przekroczyła obowiązujące kryterium.

Największą wartość stanowi przedmiotowa Umowa serwisowa.

Wartość Umowy: 12 115 500,00 PLN brutto.

Termin realizacji prac: do 31.12.2016 r.

Umowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.)”.

data 12-12 2015 r

http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/renacjonalizacja-bankow-po-spadkach-kursow,181,0,1977013.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PGNiG-zlozyl-pozew-w-postepowaniu-arbitrazowym-przeciw-Gazpromowi-3479337.html

PGNiG złożył pozew w postępowaniu arbitrażowym przeciw Gazpromowi

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie – podała spółka w komunikacie.

18-04 2016 r

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Te-spolki-zarobily-najwiecej-w-2015-roku-7356358.html

24-04

WIADOMOŚCI

23.04.2016 19:14 – 24085155

aaaaaa

 

PZ CORMAY SA Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport bieżący 11/2016

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt PZ CORMAY S.A. pt. “Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach poniżej wymienionych projektów oraz budowa nowego zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem:

• “Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników”

• “Innowacyjny system biochemiczny – analizator z linią odczynnikową respektujący potrzeby klientów”

• “Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”

Całkowity koszt projektu 43 643 310,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych)

Kwota dofinansowania 19 997 660,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

15-05-2016 r

dotyczy spółki hawe

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/815149,hawe-sa-opoznienie-publikacji-skroconego-skonsolidowanego-raportu-kwartalnego-(rb-31-2016)

8-06

Zarządca Hawe wnioskuje u umorzenie postępowania sanacyjnego
PAP – Biznes
8 Cze 2016, 7:578.06.2016, Warszawa (PAP) – Zarządca Hawe złożył wniosek u umorzenie postępowania sanacyjnego – podała spółka w komunikacie.”Jako podstawa złożenia wniosku został wskazany art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany” – napisano w raporcie.Wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego będzie rozpatrywany przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy (X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych).”Zgodnie z art. 327 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie” – podano w komunikacie.Hawe informował o złożeniu w sądzie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego na początku lutego tego roku.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami Hawe od 6 czerwca do 6 lipca. Wcześniej żądanie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami zgłosiła KNF. Motywowała to nieprzekazaniem przez Hawe w terminie raportu za I kw. (PAP)

wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza iż zarządca chce upadłości likwidacyjnej dla spółki zadecyduje sąd.

UniCredit chce sprzedać 10 proc. akcji banku Pekao
PAP – Biznes
12 Lip 2016, 20:20

12.07.2016, warszawa (PAP) – UniCredit chce sprzedać 10 proc. akcji banku Pekao – poinformował we wtorek w komunikacie bank UniCredit. Budowa księgi popytu ma się zacząć natychmiast – zaznaczono.

Zgodnie z komunikatem oferta została skierowana do określonych inwestorów instytucjonalnych. UniCredit zastrzegł, że może zamknąć ofertę w dowolnym terminie. “Oferta pozwoli UniCredit na dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej przy utrzymaniu kontroli nad spółką” – napisano w komunikacie.

Ponadto UniCredit poinformował o 90-dniowym okresie tzw. lock-up w stosunku do pozostałych udziałów w Pekao – zobowiązaniu do niesprzedawania akcji z pozostałego pakietu.

W komunikacie wskazano, że transakcja związana z akcjami Pekao następuje po udanej sprzedaży we wtorek 10 proc. udziałów w FinecoBank, z której grupa uzyskała 328 mln euro.

O sprzedaży Pekao przez UniCredit mówiono na rynku od kilku miesięcy, ale spółka nie komentowała tych informacji. We wtorek akcje UniCredit na warszawskim parkiecie zyskiwały 11,59 proc.

UniCredit ma obecnie 131,5 mln akcji banku Pekao, które dają 50,1-proc. udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. (PAP)

31-07 -2016 r

Sąd Rejonowy w Poznaniu doręczył PBG postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane 20 lipca – podała spółka w komunikacie.

Postanowienie nie jest prawomocne

5-08-2016r

http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/action-w-postepowaniu-sanacyjnym-na-splate-obligacji-trzeba-poczekac/61cblfl

17-08 2016r

PZU . ma kontrakt o wartości 100 mln zł na ubezpieczenie gigantycznego majątku Polskiej Grupy Energetycznej (PGE),

 

21-08 2016 r

http://wiadomosci.onet.pl/poznan/wybuch-w-elektrowni-w-koninie-trzy-osoby-ciezko-ranne/ze0h3n

Rzecznik prasowy Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA Maciej Łęczycki powiedział, że poszkodowani pracownicy zostali poparzeni przede wszystkim w okolicach rąk i twarzy. Jak zaznaczył, zakład pracy obejmie ich opieką i wszelką niezbędną pomocą.

– W tej chwili zgodnie z procedurami trwa m.in. zabezpieczenie miejsca i przesłuchania świadków. Dopiero te prace wykażą, jakie były uchybiania i jaka była przyczyna tego zdarzenia; czy był to błąd ludzki, mechaniczny, czy awaria urządzenia – powiedział.

Kontrola skarbowa szuka pieniędzy na giełdzie

Kontrolerzy skarbowi odwiedzają coraz więcej firm, naliczając coraz większe kwoty zaległych podatków do zapłacenia. Większa intensywność kontroli i ściągalność podatków może oznaczać także większe nadużycia ze strony fiskusa. Strach padł także na spółki giełdowe. Jak podaje „Parkiet” tylko od czterech spółek: Emperii, Action, Drop i Mennicy Polskiej fiskus domaga się 409 mln zł. Jedna z nich już wystąpiła do sądu ochronę przed wierzycielami, a kolejne mają spore problemy.

Action

Podobna historia związana jest ze spółką Action – dystrybutorem elektroniki. Dwa urzędy skarbowe: w Olsztynie i w Warszawie,  wydały w lipcu decyzję, w myśl której spółka ma zapłacić 58 mln załegłego podatku VAT. Władze spółki nie zgadzają się z zarzutami. Zawirowania wokół firmy sprowadziły na nią spore problemy. Kurs akcji poszybował w dół, a bank HSBC zamknął linię kredytową dla spółki.

Władze Action złożyły do Sądu Rejonowego wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak podkreślały wówczas władze spółki, decyzja taka podyktowana była ochroną praw i interesów spółki. Postępowanie sanacyjne daje bowiem firmie ochronę przed wierzycielami. Prowadzona jest wówczas restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod nadzorem sądu.

Obecnie w JSW zatrudnionych jest ponad 23 tysiące osób. Na koniec 2017 roku w spółce ma ich być niespełna 21 tysięcy

2-09 2016 rok

 

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/jastrzebie-zdroj/a/plan-ratowania-jsw-juz-gotowy-przewidywane-oszczednosci-okolo-16-mld-zl-i-redukcja-zatrudnienia,10576708/

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie siedziby pge

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20703870,polskie-spolki-przejmuja-edf-repolonizacja-w-energetyce.html

17-09 2016 r

Ta transakcja była spodziewana od roku, kiedy francuskojęzyczne media poinformowały, że koncern Électricité de France (EDF) chce się pozbyć większości swoich zagranicznych spółek.

Na pierwszy ogień miały iść te firmy, które produkują energię z węgla. Pod tym względem EDF w Polsce jest mocno obecny, bo jest właścicielem wielu elektrociepłowni.

W piątek ok. godz. 16 cztery kontrolowane przez skarb państwa firmy – Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika – ogłosiły, że złożyły wstępną ofertę na zakup spółek należących do EDF.

Chodzi o jedną z największych w Polsce elektrowni na węgiel kamienny w Rybniku, a także elektrociepłownie i sieci ciepłownicze w sześciu miastach: Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Zielonej Górze i Toruniu.

Na razie nie wiadomo, w jakiej kwocie może się zamknąć transakcja. Być może w ostatnich miesiącach Francuzi zeszli z ceny. To dlatego, że dzięki uchwalonej przez koalicję PO-PSL ustawie rząd może zawetować transakcję spółki uznanej za strategiczną – a za taką uznano EDF w Polsce, co mogło zniechęcić potencjalnych, innych nabywców. Koncern EDF ma 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej w Polsce i 15-procentowy udział w rynku ciepła sieciowego. Rocznie zużywa 7 mln ton węgla. To największy inwestor zagraniczny w sektorze energetycznym w naszym kraju.

Co czeka Engie?

Następną spółką do repolonizacji jest polski oddział Engie (do niedawna GDF Suez). W skład tej grupy wchodzi największa w południowo-wschodniej Polsce i jedna z najnowocześniejszych w kraju elektrownia Połaniec, która dysponuje największym na świecie blokiem do spalania biomasy. Dzięki elektrowni Połaniec Engie jest piątym największym producentem prądu w Polsce.

Również tej spółce nie będzie łatwo znaleźć nabywcę. – Aktywa energetyczne, w tym należące do EdF i Engie, trafiły na listę spółek strategicznych, ponieważ Ministerstwo Energii chce mieć prawo zawetowania transakcji ich sprzedaży, jeśli inwestor nie będzie dawał gwarancji ich rozwoju – powiedział na forum ekonomicznym w Krynicy minister energii Krzysztof Tchórzewski. – Na przykład jeżeli kupuje fundusz dążący do szybkiego zysku, to nie mamy świadomości, jak te aktywa będą funkcjonowały. Chcemy, żeby inwestorzy, którzy zakupią aktywa EdF czy też Engie, dawali nam perspektywę współpracy i współinwestowania – dodał minister.

23 wrzesnia 2016 r

 

http://www.rp.pl/Energianews/309229862-Rzad-chce-10-miliardow-zlotych-od-spolek-energetycznych.html

aktualizacja: 22.09.2016, 20:47

Minister energii planuje przesunięcia w kapitałach firm energetycznych, od których muszą one zapłacić wysoki podatek. Kurs spółek załamał się.

W czwartek akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu, Energi i Enei taniały nawet po ok. 9 proc. Panikę wśród inwestorów wywołał minister energii Krzysztof Tchórzewski, który zapowiedział w Sejmie, że w ciągu najbliższych lat podniesie wartość nominalną spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo o 50 mld zł. Od tak dużego przesunięcia kapitału z zapasowego na zakładowy spółki musiałyby zapłacić łącznie ponad 10 mld zł podatku. Dlatego w reakcji na słowa ministra w ciągu sesji kapitalizacja spółek zmalała aż o 2,5 mld zł.

aż o 2,5 mld zł.

PGNiG może zapłacić najwięcej

Próbne przesunięcie kapitału zostało wykonane na początku września na walnym zgromadzeniu PGE, kiedy przegłosowano podniesienie kapitału zakładowego o 467,4 mln zł. Fiskus wyliczył, że z tego tytułu spółka musi odprowadzić 109,65 mln zł podatku.

KGHM bezpieczny

Wśród inwestorów pojawiły się obawy, że rząd sięgnie do kieszeni również innych firm, w których ma znaczące udziały. – Naszym zdaniem Tauron, KGHM i Grupa Azoty nie są zagrożone zapłatą dużych danin. Skarb Państwa w tych spółka posiada 33–40 proc. głosów i najprawdopodobniej nie będzie mógł przegłosować zmian – dodaje Puchalski.

23-09-2016r

benchmark na węgie  koksujacy w 4 qwartale może być ustalony sporo powyżej  140 dolarów za tonę

info  bloomberg

24-09 2016 r

Chiny odmówiły zwiększenia wydobycia węgla

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4632980,81955,chiny-odmowily-zwiekszenia-wydobycia-wegla?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

INFO

9- pażdziernik 2016 r

Zarząd PBG S.A. (dalej “Spółka”, “PBG”) informuje o otrzymaniu Powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego, dotyczącego Kontraktu pn. Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502 + 796,97 do około 537 + 550″ (dalej “Kontrakt”), zawartego w roku 2010 przez Konsorcjum w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), APRIVIA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) oraz SIAC Construction Ltd oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (dalej “GDDKiA”) jako Zamawiającym.

Roszczenie przyszłe, wyrażone w kwocie 107.188.927,56 zł (na dzień 30 sierpnia 2016 roku), o którym informuje GDDKiA zgodnie z otrzymanym Powiadomieniem, ma wynikać z poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z wykonaniem robót naprawczych na Kontrakcie.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że przyszłe roszczenie objęte Powiadomieniem GDDKiA jest bezzasadne.

Spółka informowała o odstąpieniu przez Konsorcjum od Kontraktu raportem bieżącym numer 82/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku.

Po ukończeniu PZU Tower , Les Tours Business Research

14-PAZDZIERNIK 2016  r

UniCredit dogadał się z PZU w sprawie “kluczowych warunków” sprzedaży kontrolnego pakietu akcji Banku Pekao – podaje “Wall Street Journal”. Transakcja ma być warta 11 mld zł. Nasze źródła twierdzą jednak, że te doniesienia są “nieco przedwczesne”, choć porozumienie jest już blisko
Nowojorski dziennik finansowy twierdzi w tekście umieszczonym w piątek wieczorem na swojej stronie internetowej, że UniCredit uzgodnił z PZU “kluczowe parametry” sprzedaży części swoich akcji w Banku Pekao. Gazeta powołuje się na nieoficjalne informacje ze źródeł bliskich transakcji. Ani UniCredit, ani PZU nie ogłosiły do tej pory żadnego komunikatu w…

Read more: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,20839627,unicredit-dogadal-sie-z-pzu-ws-warunkow-sprzedazy-akcji-peako.html#ixzz4N5lXfWzE

26-10 -2016 r

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/863841,hawe-sa-(48-2016)-uchylenie-uchwal-rady-wierzcieli#

Raport bieżący 48/2016

HAWE S.A. (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Zarządca uzyskał informację o wydaniu w dniu 24 października 2016 roku przez Sędziego Komisarza, ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki, postanowienia o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli z dnia 21 września 2016 roku tj.:\

29-10 2016 r

Raport bieżący 49/2016

HAWE S.A. (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2016 r. Zarządca uzyskał informację o wniesieniu przez Wierzyciela Piotra Kubaszewskiego (dalej “Wierzyciel”) zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 04 lipca 2016 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki. Wierzyciel zaskarżył przywołane powyżej postanowienie w całości, zarzucając mu naruszenie 325 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej “p.r.”) oraz art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 209 p.r.. Wobec podniesionych zarzutów Wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

O wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”).

Zdjęcie numer 2 - galeria: Wzbogacanie wegla koksujacego w KWK Pniówek

Dzięki przeróbce węgla z urobku uzyskuje się określone sortymenty surowca o żądanej jakości bądź sortymenty posiadające określone własności techniczne i technologiczne związane z jego dalszym wykorzystaniem.

5-11-2016 r

Opracowanie na temat jakości węgla koksującego typu hard oraz struktura wydobywcza w Polsce i na świecie

https://www.min-pan.krakow.pl/se/publikacje/12_01uo_pg_z.pdf

pismo zwz solidarność do premier Beaty Szydło w sprawie kopalni Krupiński link:

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/baza_plikow/inne/Stanowisko_ZZ_JSW_Krupinski.pdf

7-11 2016 r

http://www.pb.pl/4645835,50398,gornictwo-traci-miliardy-na-sprzedazy-wegla

Pow link do art w brew pozorom informacje w art pozytywe dla branży

30 listopada 2016 r

OFE

Pytany o los otwartych funduszy emerytalnych, wicepremier odparł, że pieniądze z nich “zostaną przekazane ludziom”.

“OFE zostaną w 75 proc. przekazane ludziom. Zrobimy odwrotnie niż nasi poprzednicy, którzy znacjonalizowali te fundusze emerytalne i skonsumowali. (…) My mocno stawiamy na tzw. trzeci filar i to będzie bardzo poważny zastrzyk kapitałowy dla tego trzeciego filaru. Damy te pieniądze ludziom, a pozostałe 25 proc. zapiszemy też tymże wszystkim ludziom, wszystkim 16 mln uczestników systemu emerytalnego na ich kontach, tak żeby ich emerytury mogły rosnąć” – zadeklarował.

W sprawie podatku jednolitego wicepremier podkreślił, że choć widzi w tym rozwiązaniu “bardzo wiele zalet, natomiast zdecydowanie – tak jak pani premier powiedziała, bo to jest dla mnie absolutnie kluczowe – nie chcemy, żeby poprzez zmiany podatkowe utrudniać życie przedsiębiorcom”. Powiedział, że najpóźniej do końca tego roku poinformuje, “jakie mamy podejście do tego, co jest nazywane jednolitym podatkiem i tego, co obrosło już w wiele różnych niepotrzebnych interpretacji”

 

15 grudnia 2016 r

haitong

 

“Rekomendacja “kupuj” obowiązuje dla Trakcji, której akcje wyceniono na 15,03 zł (poprzednio 14,03 zł).

Rekomendacja dla Budimeksu to “neutralnie”, ale również w tym przypadku cena docelowa poszła w górę – ze 187,7 do 209 zł.

Wycena Elektrobudowy spadła natomiast ze 144,5 do 120 zł.

 

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4651523,78485,trzy-rekomendacje-dla-spolek-budowlanych?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

 

JSW przeprowadzi w 2017 r. emisję akcji o wartości 300-500 mln zł, poinfromował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

 

Notowania

JSW

 

Rząd chce, by górnicza spółka poczyniła inwestycje w wydobycie jeszcze zanim spiętrzą się płatności z tytułu kredytów i obligacji w latach 2019-2024.

Notowania JSW dość spokojnie zareagowały na plan emisji akcji.

Wartość rynkowa spółki to 8,6 mld zł. Emisja oznaczałaby więc podwyższenie kapitału o 3,5-5,5 proc.

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4651519,79130,jsw-wyemituje-akcje?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

GPW ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, które utworzą Respect Index. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w skład indeksu wejdzie 25 spółek.

W tegorocznej edycji, w skład indeksu wejdzie rekordowa liczba dwudziestu pięciu spółek, w tym czterech debiutantów: Fabryka Mebli Forte, PCC Rokita, Bank Pekao i Trakcja. Nowy skład Respect Index będzie obowiązywał od 19 grudnia 2016 r.

Poniżej spółki, które weszły w skład tegorocznej edycji indeksu (w kolejności alfabetycznej):

– Apator;

– Bank Handlowy;

– Bank Millennium;

– Bank Pekao;

– Bank Zachodni WBK;

– Budimex;

– Elektrobudowa;

– Energa;

– Fabryki Mebli Forte

– GPW;

– Grupa Azoty;

– Grupa Lotos;

– ING Bank Śląski;

– KGHM Polska Miedź;

– Lubelski Węgiel Bogdanka;

– Orange Polska;

– PCC Rokita;

– Pelion;

– PGE;

– PGNIG;

– PKN Orlen;

– PZU;

– Tauron PE;

– Trakcja PRKiI;

– Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

Respect Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. Respect Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

 

 Respect Index

pułapka, pieniądze

12-stycznia 2017 rok

jak się może  konczyć gra o podwyższonym ryzyku na rynku walutowym forex

cały art link

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/czarny-czwartek-forex-saxo-bank-rzecznik,110,0,2233454.html

 
Delikatesy Alma

Plan naprawczy w Almie się nie udał.

Czy inwestor uratuje miejsca pracy?

13-01 2017 r
http://www.forbes.pl/delikatesy-alma-upadna-nie-bedzie-planu-naprawczego,artykuly,210785,1,2.html
 
Znalezione obrazy dla zapytania KGHM Polska Miedź
15-02 2017 r

KGHM znów robi wielkie odpisy. Ponad 5 mld zł

http://www.bankier.pl/wiadomosc/KGHM-znow-robi-wielkie-odpisy-Ponad-5-mld-zl-7499085.html

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie banku pekao

20-02

Oppenheimer Funds kupił akcji Banku Pekao, przekroczył próg 5 proc. i ma akcje tego drugiego co do wielkości kredytodawcy w Polsce warte równo 2 mld zł.

komunikat pbg

13-03-2017 r

Uchwała Nr 174/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki PBG S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki PBG S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda:

1) 16.384 (szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) obligacje serii B;
2) 350.861 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii C;
3) 196.648 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) obligacji serii D;
4) 412.433 (czterysta dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy) obligacje serii E;
5) 122.509 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięć) obligacji serii F;
6) 497.894 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) obligacje serii G;
7) 376.834 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) obligacje serii H;
8) 1.898.003 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzy) obligacje serii I.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

22-03-2017r

 

PKO TFI ma poniżej 5 proc. akcji Polimeksu
PAP – Biznes
22 Mar 2017, 9:4822.03.2017, Warszawa (PAP) – Fundusze zarządzane przez PKO TFI zmniejszyły zaangażowanie w Polimex-Mostostal do 4,85 proc. akcji – podała spółka w komunikacie.Przed zmianą udziału fundusze miały 5,22 proc. akcji Polimeksu. (

 

Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 22.03.2017 roku otrzymał od China Coal Energy Company Limited (dalej: China Coal, Akcjonariusz) informację zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 4/4B ustawy z dnia

29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), w której China Coal zawiadamia, że w wyniku transakcji nabycia 3.900.000 akcji zawartej w dniu 17 marca 2017 r. akcji stanowiących 5,54%

w kapitale zakładowym Spółki, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech wzrósł.

Przed ww. nabyciem China Coal posiadała 2.400.008 akcji Spółki, uprawniających do 3,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po ww. nabyciu Akcjonariusz posiada 6.300.008 akcji stanowiących 9,77% w kapitale zakładowym Bumech i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

China Coal deklaruje także, że dalszy wzrost zaangażowania kapitałowego w Spółce jest możliwy i może zostać zwiększony w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania niniejszego powiadomienia.

 

Ponadto Akcjonariusz potwierdza, że nie ma osób, o których mowa w art. 87 pkt 1.3.c Ustawy lub spółek zależnych posiadających akcje Spółki lub osób trzecich, z którymi China Coal zawarła umowy o przeniesieniu prawa głosu.

27-03-2017r

Portfel zamówień Polimeksu to ok. 2,75 mld zł, w tym 1,85 mld zł na 2017r.
PAP – Biznes
27 Mar 2017, 8:03
 

27.03.2017, Warszawa (PAP) – Aktualny portfel zamówień grupy Polimex pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi około 2,75 mld zł, w tym portfel przypadający na 2017 r. to 1,85 mld zł mld zł – podał Polimex-Mostostal w raporcie kwartalnym.

Z aktualnego portfela 0,70 mld zł przypada na 2018 r., a 0,20 mld zł na 2019 r.

“Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w obszarze energetyki kształtują się na przewidywalnym i stabilnym poziomie. Grupa Polimex-Mostostal będzie umacniać swoją pozycję na rynku energetyki konwencjonalnej i wytwarzania ciepła, a także planuje wejść w nowe obszary, w tym rynek mniejszych mocy wytwórczych, obiekty hydrotechniczne” – napisała spółka w raporcie.

“(..) Rynek budowlany w sektorze energetyki będzie stymulowany m.in. poprzez planowane wprowadzenie rynku mocy. Szansą na uzupełnienie portfela zamówień jest wdrożenie planowanych programów rządowych z obszaru hydroenergetyki oraz hydrotechniki” – dodano.

Spółka podała, że w najbliższych latach zakłada odbudowę pozycji w sektorze gazowym, budowę pozycji w sektorze chemicznym oraz umocnienie w sektorze paliwowym i w branżach tych zakłada silne wejście w rynki zagraniczne – na poziomie około 30-40 proc. wszystkich kontraktów.

Grupa Polimex-Mostostal miała w 2016 r. 61,4 mln zł straty netto, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 69,6 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 27,9 mln zł wobec 119,4 mln zł zysku w 2015 roku, a przychody wzrosły do 2,668 mld zł z 2,549 mld zł rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2016 r. Polimex miał 710,8 mln zł środków pieniężnych wobec 626,1 mln na koniec 2015 r.(PAP)

 

MABION

28-03 2017 r

DM BZWBK  ZAPOWIEDZ REKOMENDACJI KUPUJ CENA DOCELOWA  142ZŁ , AKTUALNY KURS PO SILNYM WZROŚCIE 110ZŁ

POLIMEX: 10-04 2017 r

http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2017-04/Stanowisko_zarzadu_sprzedaz_akcji__201704071785980244.pdf

Art. 74. Przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej


Dz.U.2016.0.1639 t.j. – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1. Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 żądanie wykupienia akcji przez innego akcjonariusza, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79kryteria ceny akcji w wezwaniu, wniosek o zgodę na cenę nie spełniającą wymaganych kryteriów ust. 4.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
5. Jeżeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
INFORMACJA
Z
12 maj 2017 r
DOTYCZĄCA  SPÓŁKI PGE
http://www.cire.pl/item,145563,1,0,0,0,0,0,zarzad-pge-rekomenduje-zawieszenie-wyplaty-dywidendy-z-zyskow-za-lata-2016-2018.html\
INFORMACJA Z
16 MAJ 2017 R 
DOTYCZĄCA SPÓŁKI URSUS
Treść raportu:
Zarząd spółki URSUS Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Spółki, w konsekwencji uchwały nr 11/2015 i uchwały nr 12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 7 października 2015 r., kończąc przewidziane przez ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emisje akcji, podjął uchwałę w formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach uprawnienia przyznanego Zarządowi na mocy § 7 b Statutu Spółki (podwyższenie w ramach kapitału docelowego).

 

Uprawnienie z § 7 b Statutu Spółki zostało przyznane Zarządowi Spółki na mocy Uchwały nr 11/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2017 r., zgodnie z którą Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 PLN, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Na mocy uchwały z dnia 16 maja 2017 r. Zarząd Spółki postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 54.180.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 59.180.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) oraz cenie emisyjnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, to jest za łączną cenę emisyjną w kwocie 12.500.000 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy). Zarówno wielkość nowej emisji, jak i cena emisyjna zostały przez Zarząd uchwalone zgodnie z § 7 b ust. 5 Statutu Spółki.

Stosownie do treści Uchwały Zarządu, akcje nowej emisji (serii R) zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. W związku z tym wyłączone zostało w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii R, co nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 220/2017 podjętej w dniu 16 maja 2017r.

W nawiązaniu do powyższego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. została przeprowadzona i zakończona subskrypcja prywatna akcji Spółki serii R, wyemitowanych przez Zarząd Spółki na mocy Uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 maja 2017 r., dotyczącej opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Subskrypcja prywatna (w tym przydział akcji), a także zawarcie umów objęcia akcji zostały przeprowadzone w dniu 16 maja 2017 r. Subskrypcją i przydziałem akcji zostały objęte wszystkie wyemitowane akcje, to jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały złożone oferty objęcia akcji dwóm podmiotom. Oba podmioty zawarły ze Spółką umowy objęcia akcji oraz uiściły cenę emisyjną akcji, w kwocie 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii R.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii R objętych ofertą i ich ceny emisyjnej wynosi 12.500.000 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie, z uwagi na to, że Spółka nie jest jeszcze w posiadaniu informacji na temat kwoty pełnych kosztów przeprowadzenia subskrypcji, informacje w tym zakresie zostaną przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Po rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2017 r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 59.180.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 59.180.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.

11-06 2017 r

po sesji 13 czerwca 2017 r. z listy uczestników indeksu sWIG80 zostaną wykreślone akcje spółki CIGAMES (ISIN PLCTINT00018), które uzupełnią portfel indeksu mWIG40 z pakietem 91 036 000 akcji

 

06-12 -2017r

Minox Development nie wykupił obligacji

Spółka zależna notowanego na NewConnect Minoksu nie spłaciła papierów dłużnych wartych ponad 2,065 mln zł. Ich zabezpieczeniem jest poręczenie spółki-matki oraz część jej akcji.

Termin spłaty dwuletnich obligacji Minox Development Sp. z o.o. S.K.A. minął w listopadzie, wynika z warunków emisji przedstawionych przez jednego z właścicieli papierów.

Giełdowy Minox, będący właścicielem emitenta, dotychczas nie informował o kłopotach z wykupem długu spółki zależnej, choć zgodnie z warunkami emisji jest jego poręczycielem. Ponadto, zabezpieczeniem obligacji ma też być zastaw na 6,67 mln akcji Minoksu (80 mln akcji przed tegorocznym splitem 1:12), należących do cypryjskiej spółki Yalcin Trading Limited. Rzecz w tym, że ona już tylu akcji nie posiada, ponieważ w transakcjach zrealizowanych kilka dni po tym jak minął termin spłaty obligacji zmniejszyła stan posiadania z 10,75 mln do 4,47 mln akcji. Aktualna rynkowa wartość tego pakietu to mniej niż 0,8 mln zł.

Papiery miały być zabezpieczone także hipoteką, do czego jednak nie doszło.

W Minoksie nie udało nam się uzyskać komentarza w sprawie niewykupionego długu. Sekretarka poinformowała za to, że „nie ma obowiązku orientować się we wszystkich powiazaniach kapitałowych”. Nieoficjalnie brak wykupu papierów potwierdziliśmy natomiast u administratora zastawu.

Wpływy z emisji obligacji miały trafić na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego przez Minox Development (na etapie emisji spółka nazywała się 4Ever Green).

https://obligacje.pl/pl/a/minox-uplasowal-obligacje-na-0-68-mln-zl

 

20-04 2018 r

GetBack SA (GBK)

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/getback-kto-sprzedawal-obligacje-spolki/ygyhrms

 

6-08-2018 

https://stooq.pl/n/?f=1247064

KREZUS

GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Krezus
PAP – Biznes
6 sie 2018, 19:04

6.08.2018, Warszawa (PAP) – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił w poniedziałek zawiesić obrót akcjami spółki Krezus w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego – poinformowała GPW w komunikacie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – czytamy w komunikacie.

Wcześniej KNF informowała, że wystąpiła do GPW o zawieszenie obrotu akcjami firmy Krezus z powodu okoliczności mogących wskazywać na możliwość dokonywania obrotu akcjami tej spółki z naruszeniem interesu inwestorów.

Jak informował PAP na początku tego roku Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw trzem osobom, w tym inwestorowi giełdowemu Romanowi K. ws. manipulacji akcjami spółki Krezus; miało do tego dochodzić od lipca do listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według prokuratury składali oni zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus, z rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez Domy Maklerskie, wprowadzając w błąd innych inwestorów co do rzeczywistego popytu i podaży oraz cen akcji.

Ogólna wartość nabywanych przez nich akcji – ponad 3,3 mln sztuk – wynosiła ponad 36 mln zł; 1,5 mln sztuk sprzedanych zostało za ponad 18 mln zł. Z kolei – jak ustaliła prokuratura – łączna wartość transakcji “sam ze sobą” wyniosła ponad 46,2 mln zł.

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni swoim zachowaniem zdominowali obrót akcjami spółki Krezus – ich udział w wolumenie kupna wynosił blisko 68 proc., zaś w wolumenie sprzedaży prawie 31 proc. To wprowadzało w błąd pozostałych inwestorów i prowadziło do manipulowania kursem akcji.

“Akcje Krezus S.A są notowane na GPW S.A w Warszawie od 12 czerwca 1997 r. W momencie debiutu ich kurs został wyznaczony na 8 zł 60 gr. W okresie od 12 lipca do 14 listopada 2012 r. znacząco wzrósł: z 7 zł 80 gr w dniu 12 lipca 2012 r. (kurs zamknięcia) do 19 zł w dniu 14 listopada 2012 r. (kurs zamknięcia), czyli o ponad 143 proc. Równocześnie nie pojawiły się okoliczności, w tym w raporcie opublikowanym przez spółkę, które uzasadniałyby tak znaczny wzrost akcji” – zaznaczył Łapczyński.

Podczas pierwszego przesłuchania w maju 2017 r. cała trójka nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy do złożenia wyjaśnień. 3 listopada 2017 r. Roman K. został ponownie przesłuchany, na swój wniosek, po uzyskaniu dostępu do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Złożył wyjaśnienia, wskazując, iż nie wchodził w porozumienie z pozostałymi oskarżonymi, zapewniał, że z uwagi na odstępy czasowe zleceń, nie może wykluczyć dokonywania transakcji typu “sam ze sobą”, ale nie były one wynikiem świadomego działania.

Wobec podejrzanych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe po 100 tys. zł. Na poczet kar grożących podejrzanym zabezpieczono należące do nich nieruchomości, poprzez ustanowienie hipotek do łącznej kwoty 2 milionów 500 tys. zł.

 

15-08 2018 r

Chińscy regulatorzy wstrzymali   wydawanie zgód na licencje gier , według osób znających tę sprawę, doprowadziło to  do rozproszenia największego na świecie rynku gier.

Regulatorzy obawiali się przemocy i hazardu w niektórych grach . Dotyczy to wszystkich gier online, mobilnych i konsolowych.

 

Chiny mają jeden z najbardziej rygorystycznych procesów zatwierdzania gier wideo, będący rozszerzeniem obsesji Pekinu, polegającej na utrzymaniu kontroli nad treściami internetowymi, dzięki czemu może wykorzenić pomysły, które uważa za niepożądane, od przemocy seksualnej po graficzną. Jednak według badań przeprowadzonych przez Newzoo,  ogromna populacja smartfonów i sieci sprawia, że ​​jest to największy na świecie rynek gier o szacowanej wartości 37,9 miliarda dolarów.

“Jeśli chodzi o nowe zatwierdzenia gier, nadal będzie się przeciągać” – powiedziała Alicia Yap, szef działu globalnych wyszukiwarek internetowych w Citigroup Global Markets

Jane Yip, rzeczniczka Tencent, odmówiła komentarza w sprawie zatwierdzeń gier. Ministerstwa nie odpowiedziały natychmiast na przesłane faksem prośby o komentarz.;

16-08-2018

http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT/308169971-CI-Games-zapowiada-nowego-Snipera.html.

https://gry.wp.pl/sniper-ghost-warrior-contracts-nowa-odslona-serii-ci-games-wyciaga1-wnioski-6284948227160193a

 

Aktualizacja

15-09 2019 r

Produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej została zmniejszona o połowę po tym, jak rój wybuchowych dronów uderzył w serce przemysłu energetycznego królestwa i podpalił największy na świecie zakład przetwórstwa ropy naftowej – atak obwiniony Iranem przez najlepszego amerykańskiego dyplomatę. Wspierani przez Iran rebelianci Houthi w Jemenie, którzy w przeszłości przeprowadzili kilka ataków dronów na cele saudyjskie, ponieśli odpowiedzialność za atak na fabrykę królestwa Abqaiq. Sekretarz stanu USA Michael Pompeo powiedział w tweecie, że nie ma dowodów na to, że ataki pochodziły z Jemenu i obwinił Iran bezpośrednio, ale nie przedstawił również dowodów na taki wniosek. Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z księciem Arabii Saudyjskiej Mohammedem Bin Salmanem, ale nie wypowiedział się bezpośrednio. Dow Jones poinformował, że saudyjscy i amerykańscy urzędnicy badają możliwość wystrzelenia pocisków wycieczkowych z Iraku, który jest znacznie bliżej niż Jemen.Saudi Aramco powiedział w oświadczeniu, że około 5,7 miliona baryłek dziennie jest zawieszonych. „Trwają prace nad przywróceniem produkcji, a aktualizacja postępu będzie dostępna za około 48 godzin”, powiedział Amin H. Nasser, prezes i dyrektor generalny Aramco.Ma to wpływ na około połowę produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej. 

 

Alior i JSW opuszczą indeks MSCI Poland
PAP – Biznes
8 lis 2019, 7:58

8.11.2019, Warszawa (PAP) – W ramach listopadowej rewizji Alior Bank i Jastrzębska Spółka Węglowa opuszczą indeks MSCI Poland, a wejdzie do niego AmRest – poinformowano na stronie internetowej MSCI. Zmiany wejdą w życie po sesji 26 listopada.

Alior i JSW przejdą do “polskiego” indeksu MSCI dla mniejszych firm (small cap).

MSCI od ponad 40 lat tworzy indeksy akcji dla inwestorów instytucjonalnych. (PAP Biznes)

 

 6 grudnia 2019

https://www.wnp.pl/nafta/prezes-lotosu-odwolany,360214.html

Grupa Lotos informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że rada nadzorcza spółki (…) odwołała Pana Mateusza Aleksandra Boncę ze składu zarządu Grupy Lotos X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku – napisała spółka w komunikacie w piątek wieczorem.

Jednocześnie rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie funkcji prezesa Panu Jarosławowi Adamowi Wittstockowi – czytamy dalej.Jego następca – Jarosław Wittstock – jest menedżerem z blisko 25-letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym.Kierował m.in. Spółdzielnią Mleczarską „Maćkowy” Kierował m.in. Spółdzielnią Mleczarską „Maćkowy”, pracował też w spółce Szpitale Gdańskie, bankach oraz spółkach leasingowych. Prowadził również własną firmę doradczą.

W latach 2016-2017 był dyrektorem oddziału pomorskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa, a od maja 2017 roku jako wiceprezes Energi Obrót zarządzający takimi obszarami takimi, ja: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego, a także marketing.KNF oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku


08:15 | 26-03-2020

26.03. Warszawa (PAP) – KNF oczekuje, że w związku z epidemią banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – poinformował na Twitterze przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

”Z uwagi na obecną sytuację zw. z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku” – napisał przewodniczący.

”Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej” – dodał.

Przewodniczący podał, że wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynowania podstawowej działalności. (PAP Bizn

21-07-2020r

Pierwsza dostawa 10 litrów osocza ozdrowieńców trafiła dzisiaj do Biomedu

Pierwsza dostawa 10 litrów osocza ozdrowieńców trafiła dzisiaj do Biomedu

Pierwsza partia osocza z 23 donacji przyjechała z Radomia. – Podpisaliśmy dziewięć umów na dostawę osocza z różnymi centrami krwiodawstwa, w tym z lubelskim. Będziemy je sukcesywnie otrzymywać – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Fic, członek zarządu ds. operacyjnych w spółce Biomed.

– Na razie mamy zabezpieczone 80 litrów. To wciąż za mało, żeby rozpocząć produkcję. Do tego potrzebujemy 150 litrów. Dlatego apeluję do wszystkich ozdrowieńców, żeby oddali osocze i dziękuję tym, którzy już to zrobili – zaznacza senator PiS Grzegorz Czelej, pomysłodawca projektu zakładającego stworzenie leku w Lublinie. Dodaje: – Dzięki temu mamy szansę jako pierwsi na świecie stworzyć lek, którzy pomoże przygotować się na drugą jesienną falę epidemii i uchroni Polaków przed jej skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi, które obserwowaliśmy w kwietniu i maju.Lek będzie uniwersalny, nie jesteśmy zobligowani zgodnoscią grupy krwi, jak w przypadku podawania osocza. Poza tym znamy stężenie przeciwciał, bo każda dawka jest dokładnie zbadana – zaznacza Czelej. – Badania kliniczne pokażą jakie dawkowanie leku będzie skuteczne. Szacujemy, bazując na stosowaniu tej metody przy innych chorobach np. przy WZW B, że pierwsza partia leku – 3-4 tysięcy dawek wystarczy dla ok. 2 tysięcy pacjentów.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

17-08-2020r

Lek na koronawirusa. Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny z osocza ozdrowieńców

Trwa wyścig o wynalezienie szczepionki i leku na koronawirusa. Polscy naukowcy nie pozostają bierni. Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2. Informacja ta mocno podbiła notowania akcji spółki na giełdzie.

https://www.money.pl/gielda/lek-na-koronawirusa-biomed-lublin-rozpoczal-wytwarzanie-immunoglobuliny-z-osocza-ozdrowiencow-6544006855985281a.html

Prezydent Donald Trump

Prezydent Donald Trump

 

23-08-2020 r

Prezydent Donald Trump ogłosi w niedzielę, że nowa terapia koronawirusem z użyciem osocza krwi oddanego przez osoby, które wyleczyły się z choroby, otrzymała zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach od amerykańskich organów regulacyjnych. Trump ogłosi to na konferencji prasowej, która ma się rozpocząć o 17:30 w Waszyngtonie, poinformowały dwie osoby zaznajomione z sytuacją, które nie miały uprawnień do publicznego przemawiania.vOczekuje się, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoli niektórym pacjentom na stosowanie tak zwanego osocza rekonwalescencji. Posunięcie to ułatwiłoby pacjentom uzyskanie produktu, który reklamował Trump, mimo że jego skuteczność nie została udowodniona.

 

 

 

Szef sztabu Trumpa wcześniej obwiniał federalnych biurokratów za spowolnienie reakcji Stanów Zjednoczonych na pandemię wirusa, która do tej pory zabiła ponad 175 000 Amerykanów, przed tym, co było reklamowane jako „przełom terapeutyczny”.

Po tym, jak Trump stwierdził w sobotę, że pracownicy FDA planowali opóźnienia, aby sabotować jego reelekcję, Mark Meadows powiedział, że komentarz prezydenta na Twitterze odzwierciedla „frustrację” tamtejszych biurokratów.

„Chcą robić rzeczy tak, jak zawsze to robili” – powiedział Meadows w programie ABC „This Week”. „Ten prezydent chce ograniczyć biurokrację. O to właśnie chodziło w tweecie ”.

Wielki przełom

Rzeczniczka Białego Domu, Kayleigh McEnany, powiedziała w sobotę na Twitterze, że Trump ogłosi „wielki przełom terapeutyczny” przeciwko Covid-19. Komisarz FDA Stephen Hahn oraz sekretarz ds. Zdrowia i opieki społecznej Alex Azar również będą obecni, powiedziała.

Meadows zasugerował, że jednym z powodów, dla których Trump napisał na Twitterze o FDA w sobotę, jest to, że chce, aby federalne agencje zdrowia „ poczuły ciepło”, aby przyniosły wyniki.

W „Fox News Sunday” Meadows powiedział „ogłoszenie, które nadejdzie dzisiaj, powinno było zostać ogłoszone kilka tygodni temu”.

„To była głupota wielu osób w rządzie federalnym, którzy powinni zrobić to inaczej, a będąc w tym osobiście zaangażowanym, czasami trzeba sprawić, by poczuli ciepło, jeśli nie zobaczą światła” – powiedział .

Dystrybucja komercyjna

Były komisarz FDA Scott Gottlieb, który opuścił administrację Trumpa w kwietniu 2019 r., Powiedział w niedzielę w CBS, że w wydaniu zezwolenia na osocze krwi były „postrzegane opóźnienia” z powodu obaw czołowych urzędników ds. Zdrowia.

„W tym tygodniu poinformowano, że [National Institutes of Health] ma obawy co do tego, czy FDA zamierza wydać tę autoryzację. Ale są powody, dla których ludzie mają pytania ”- powiedział Gottlieb w„ Face the Nation ”. „Próba, która – która będzie się opierać na 70 000 pacjentów, nie była przeprowadzona bardzo energicznie”.

Nakaz użycia awaryjnego prawdopodobnie pozwoli na bardziej komercyjną dystrybucję „i pozwoli producentom produktów plazmowych łatwiej odzyskać koszty” – powiedział. „Ale najważniejsze jest to, że jest teraz szeroko dostępny. Pacjenci to dostają ”.

Osobno, Financial Times poinformował w niedzielę, że Trump rozważa, czy ominąć normalne amerykańskie standardy regulacyjne, aby przyspieszyć eksperymentalną szczepionkę przeciwko koronawirusowi z Wielkiej Brytanii do użycia w USA przed listopadowymi wyborami, za pośrednictwem EUA.

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, który nadzoruje FDA, powiedział gazecie, że wszelkie twierdzenia, że ​​EUA zostanie wydane przed wyborami, są „całkowicie fałszywe”.

 Aktualizacja 16-10

Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) – Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z radą nadzorczą w sprawie podwyższenia kapitału do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję, podała spółka.“Jak oświadcza zarząd Work Service SA, dzięki powołaniu nowej rady nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie dwa lata procesem restrukturyzacji Work Service, niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia br. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższej przyszłości konsultacje z radą nadzorczą w tej sprawie” – czytamy w komunikacie.

Na początku października GI International nabyło 500 akcji Work Service w wyniku ogłoszonego wezwania.

W sierpniu br. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

Dzień 10-12 -2020 r 

Analiza techniczna Warrior Met Coal Inc (HCC.US) po sesji 10-12 godzina 22

Analiza techniczna Warrior Met Coal Inc (HCC.US) po sesji 10-12 godzina 22

Warrior Met Coal Inc (HCC.US) wq dniu dzisiejszym zamknął lukę wyłamania z września 2020 r 

Oczekujemy na podobny ruch na JSW do wybicia wskazane w ostatniej analizie JSW  opory wykres

 

 05-01 2021r

Australijska spółka rozgrzewa inwestorów. W tle arbitraż z polskim rządem

Wizualizacja projektu Jan Karski.Fot. Prairie Mining

Art w sprawie spekulacji na temat wzrostów wyceny akcji spółki

https://www.wnp.pl/gornictwo/australijska-spolka-rozgrzewa-inwestorow-w-tle-arbitraz-z-polskim-rzadem,441673.html

Nadchodzi Evergrande Moment of Truth z terminami spłaty obligacji

Rentowności chińskich obligacji śmieciowych są najwyższe od prawie dekady

Obligatariusze China Evergrande Group wkrótce dowiedzą się, czy kryzys płynności giganta nieruchomości jest tak straszny, jak się wydaje.

Płatności odsetek od dwóch obligacji Evergrande należy uregulować w czwartek, co jest kluczowym testem tego, czy deweloper będzie nadal wywiązywał się ze zobowiązań wobec posiadaczy obligacji, nawet jeśli zalega z płatnościami na rzecz banków , dostawców i posiadaczy produktów inwestycyjnych na lądzie. Inwestorzy wyceniają z dużym prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązania, a jeden z banknotów jest sprzedawany na mniej niż 30% wartości nominalnej.

Obawy o zdolność Evergrande do spłacenia 300 miliardów dolarów zobowiązań rozlewają się na chińskie rynki finansowe. Akcje innych firm z branży nieruchomości spadły, podczas gdy rentowność indeksu obligacji śmieciowych denominowanych w dolarach wzrosła do około 14%, najwyższego poziomu od prawie dekady. W piątek Ludowy Bank Chin wstrzyknął 14 miliardów dolarów krótkoterminowych środków pieniężnych do systemu finansowego, na znak, że decydenci chcą ukoić nerwy. Płatności Evergrande należne w czwartek obejmują 83,5 miliona dolarów odsetek od 8,25%, pięcioletnich obligacji dolarowych, jak pokazują dane zebrane przez Bloomberg. Zgodnie z postanowieniami kaucji istnieje 30-dniowy okres, zanim spóźniona płatność zostanie uznana za niewykonaną. Evergrande musi tego samego dnia zapłacić kupon o wartości 232 milionów juanów (36 milionów dolarów) z tytułu obligacji onshore. W sumie Evergrande ma 669 milionów dolarów płatności kuponowych, których termin płatności przypada do końca tego roku. Z tego około 615 milionów dolarów przypada na obligacje dolarowe, jak pokazują dane zebrane przez Bloomberga. Fitch Ratings zasygnalizował w tym miesiącu zwiększone prawdopodobieństwo niepowodzenia płatności, gdy jeszcze bardziej obniżył ocenę kredytową firmy na terytorium śmieci, powołując się na ryzyko „prawdopodobnego” niewywiązania się z płatności. Evergrande ma również w poniedziałek spłacać odsetki od kredytów bankowych, z jednodniowym okresem karencji. Poniedziałek i wtorek to święta państwowe w Chinach. Chociaż szczegóły należnej kwoty nie są publicznie dostępne, chińskie władze już powiedziały głównym pożyczkodawcom, aby nie spodziewali się spłaty, jak powiedzieli w zeszłym tygodniu ludzie zaznajomieni z tą sprawą. Evergrande i banki dyskutują o możliwości przedłużenia i odnowienia niektórych pożyczek, powiedzieli ludzie.Inwestorzy w obligacje spieszą się, aby uzyskać profesjonalną pomoc, ponieważ potencjalna restrukturyzacja Evergrande zbliża się do rzeczywistości. Addleshaw Goddard współpracował z niektórymi obligatariuszami firmy i przygotowuje się do powołania rady wierzycieli, która będzie negocjować z Evergrande, według osoby zaznajomionej z tą sprawą.

Oddzielnie Evergrande rozpoczęło w sobotę proces spłaty inwestorom zaległych produktów inwestycyjnych za pomocą zdyskontowanych nieruchomości. Inwestorzy, którzy zdecydują się na dyskontowane nieruchomości zamiast gotówki, mogą zacząć kontaktować się z menedżerami ds. Majątku, aby uzyskać więcej informacji, powiedział dział majątkowy Evergrande we wpisie na swoim koncie Wechat.

Ponad 70 000 osób kupiło produkty, w tym wielu pracowników Evergrande, donosił wcześniej Bloomberg, powołując się na dyrektora działu bogactwa Evergrande. Około 40 miliardów juanów produktów jest teraz należnych, poinformował Caixin.

Zadłużenie Evergrande obejmuje około 571,8 miliardów juanów pożyczek od banków i innych instytucji finansowych, takich jak fundusze powiernicze, a 240 miliardów juanów wymaga mniej niż jeden rok. Średnikoszt finansowania zewnętrznego na dzień 30 czerwca wyniósł 9,02%. Część kredytów Evergrande była zabezpieczona zastawem na jej nieruchomościach i wyposażeniu, prawach użytkowania gruntów, gotówce utrzymywanej w bankach oraz udziałach kapitałowych w niektórych spółkach zależnych.China Minsheng Banking Corp., Agricultural Bank of China Ltd. i Industrial & Commercial Bank of China Ltd. były jednymi z głównych banków dewelopera pod koniec zeszłego roku.

To, czy wyprzedaż obligacji Evergrande pociągnie w dół szerszy rynek kredytowy, może zależeć od zdolności firmy do kupowania czasu w bankach. Bałagan w spłacie kredytów może wzbudzić obawy przed powszechną zarazą, czego rząd Xi Jinpinga chciał uniknąć, nawet jeśli zaostrza ograniczenia finansowania dla nadmiernie zaciągniętych deweloperów i zniechęca rząd do ratowania.

23-09-2021

Regulatorzy finansowi w Pekinie wydali obszerny zestaw instrukcji dla China Evergrande Group, nakazując ogarniętemu walką deweloperowi skupienie się na ukończeniu niedokończonych nieruchomości i spłacie inwestorów indywidualnych, unikając jednocześnie krótkoterminowej niewypłacalności obligacji dolarowych.

Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Evergrande regulatorzy powiedzieli, że firma powinna proaktywnie komunikować się z obligatariuszami, aby uniknąć niewypłacalności, ale nie udzielili bardziej szczegółowych wskazówek, powiedziała osoba zaznajomiona z tą sprawą. Deweloper ma kupon o wartości 83,5 mln USD do czwartku z 30-dniowym okresem karencji na dokonanie płatności.

Pracownik przechodzi w niedzielę przez magazyn sztabek aluminiowych w Wuxi w Chinach. | REUTERS

Pracownik przechodzi w niedzielę przez magazyn sztabek aluminiowych w Wuxi w Chinach.Kryzys energetyczny w Chinach to kolejny szok gospodarczy oprócz Evergrande

26 września 2021 r

Chiny mogą rzucić się w wir szoku energetycznego, który może mocno uderzyć w największą gospodarkę Azji, tak jak kryzys Evergrande wywołuje falę uderzeniową w ich systemie finansowym.Tłumienie zużycia energii jest napędzane przez rosnący popyt na energię elektryczną i rosnące ceny węgla i gazu, a także surowe cele Pekinu dotyczące ograniczenia emisji. Najpierw dociera do gigantycznych gałęzi przemysłu wytwórczego tego kraju: od hut aluminium po producentów tekstyliów i zakłady przetwórstwa soi, fabrykom nakazuje się ograniczać działalność lub — w niektórych przypadkach — całkowicie je zamykać.Prawie połowa z 23 chińskich prowincji nie przekroczyła celów energochłonności wyznaczonych przez Pekin i znajduje się pod presją ograniczenia zużycia energii. Do najgorszych należą Jiangsu, Zhejiang i Guangdong — trio potęg przemysłowych, które stanowią prawie jedną trzecią chińskiej gospodarki.
„Ponieważ uwaga rynku skupia się teraz laserowo na Evergrande i bezprecedensowych ograniczeniach Pekinu w sektorze nieruchomości, kolejny poważny szok po stronie podaży mógł zostać niedoceniony lub nawet przeoczony” – ostrzegają analitycy Nomura Holding Inc., w tym Ting Lu, w notatce, przewidując gospodarkę Chin. skurczy się w tym kwartale.
Pogarszający się kryzys władzy w Chinach — być może przyćmiony uwagą dotyczącą tego, czy Evergrande nie będzie spłacać swoich gigantycznych długów — odzwierciedla niezwykle ciasną podaż energii na świecie, która już widziała chaos na rynkach europejskich. Odbicie gospodarcze po blokadach COVID-19 zwiększyło popyt ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ponieważ niższe inwestycje górników i wiertników ograniczają produkcję.
Ale kryzys energetyczny w Chinach jest częściowo jego własną przyczyną, ponieważ prezydent Xi Jinping próbuje zapewnić błękitne niebo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w lutym przyszłego roku i pokazać społeczności międzynarodowej, że poważnie myśli o dekarbonizacji gospodarki.
Gospodarce grozi poważny niedobór węgla i gazu — używanych do ogrzewania domów i zasilania fabryk — tej zimy. Musiał racjonować energię w chłodniejszych miesiącach wcześniej, ale nigdy nie musiał tego robić przy światowych cenach tych paliw na poziomie, jaki są teraz.
Kontrakty terminowe na węgiel opałowy w Chinach wzrosły ponad czterokrotnie w ciągu ostatniego miesiąca, bijąc wciąż nowe rekordy, ponieważ obawy o bezpieczeństwo w kopalniach i zanieczyszczenie ograniczają produkcję krajową, podczas gdy Chiny nadal zakazują dostaw od czołowego dostawcy z Australii. W międzyczasie ceny gazu ziemnego z Europy do Azji wzrosły do ​​sezonowych maksimów, ponieważ kraje starają się przelicytować się nawzajem o szybko wyczerpujące się dostawy
W poprzednich zimowych skokach napięcia w Chinach wielu korzystało z generatorów diesla, aby zatkać niedobory energii z sieci elektrycznej. W tym roku istnieje niebezpieczeństwo, że polityka rządu ograniczyła potencjał przemysłu energetycznego do zwiększenia produkcji w celu zaspokojenia wzrostu popytu, powiedział Zeng Hao, główny ekspert w firmie konsultingowej Shanxi Jinzheng Energy.

Yunnan Aluminium Co., warty 9 miliardów dolarów producent metalu używanego do wszystkiego, od samochodów po puszki po napojach, ograniczył produkcję z powodu presji ze strony Pekinu. Szok odczuwalny jest również w gigantycznym chińskim sektorze spożywczym. Rozdrabniacze soi, które przetwarzają plony na oleje jadalne i paszę dla zwierząt, zostały zamknięte w tym tygodniu w mieście Tianjin.

Szereg mniejszych firm również zaczyna informować giełdę, że otrzymały rozkaz ograniczenia lub wstrzymania działalności. Chociaż mogą być one pomijane przez głównych inwestorów zagranicznych, którzy nie obejmują tych firm, końcowym rezultatem może być niedobór wszystkiego, od tekstyliów po komponenty elektroniczne, które mogłyby zakłócić łańcuchy dostaw i pochłonąć zyski wielu międzynarodowych firm.

W Jiangsu, prowincji w pobliżu Szanghaju z gospodarką prawie tak dużą jak Kanada, huty stali zostały zamknięte, a niektóre miasta wyłączają światła uliczne. W pobliskim Zhejiang zamknięto około 160 energochłonnych przedsiębiorstw, w tym firmy tekstylne. Podczas gdy w Liaoning na dalekiej północy 14 miast nakazało awaryjne odcięcie zasilania, które częściowo obwiniano za rosnące ceny węgla.

„Ograniczenia mocy przebiją się i wpłyną na rynki światowe” – powiedział Ting z Nomury. „Wkrótce światowe rynki odczują niedobór dostaw od tekstyliów, zabawek po części maszyn”.

Ograniczenia są nowym zagrożeniem dla gospodarki zmagającej się z wieloma presją po odbiciu w kształcie litery V w ubiegłym roku. I podobnie jak w przypadku europejskich rujnowań energetycznych, presja stanowi wyzwanie dla decydentów politycznych: jak dążyć do celów środowiskowych bez szkody dla wciąż wrażliwych gospodarek. Pekin dąży do rocznego wzrostu na poziomie 6% po wzroście o 12,7% w pierwszej połowie.

„Twórcy polityki wydają się być gotowi zaakceptować wolniejszy wzrost w pozostałej części tego roku, aby osiągnąć cel emisji dwutlenku węgla” – powiedział Larry Hu, szef ekonomii Chin w Macquarie Group. „Cel PKB na poziomie ponad 6% jest łatwy do osiągnięcia, ale cele dotyczące emisji nie są łatwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę solidny wzrost w pierwszej połowie”.

20 stycznia 2022 r

Indyjskie Stowarzyszenie Stali (ISA) ogłosiło dzisiaj, że Alok Sahay objął urząd jako nowy sekretarz generalny i szef wykonawczy.

Sahay, który jest byłym dyrektorem wykonawczym Steel Authority of India (SAIL), ma prawie czterdziestoletnie doświadczenie w branży stalowej. Ściśle współpracował z przemysłem stalowym i rządem jako jeden z głównych przedstawicieli branży, reprezentując sprawy związane z handlem na forach krajowych i międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje również szkolenie w British Steel i staż wizytujący w Queen Elizabeth House na Uniwersytecie Oksfordzkim.

20-stycznia 2022 r

Indian Steel Association domaga się przywrócenia ceł importowych

Indyjskie Stowarzyszenie Stali (ISA) zaproponowało przywrócenie ceł antydumpingowych i wyrównawczych na przywóz gotowej stali.

Wśród nich jest cło wyrównawcze na niektóre płaskie wyroby ze stali nierdzewnej walcowane na gorąco i na zimno z Chin. Domaga się również ceł antydumpingowych na przywóz płaskich wyrobów aluminiowych i ocynkowanych pochodzących lub wywożonych z Chin, Wietnamu i Korei oraz na przywóz prętów i prętów ze stopów prostych z Chin. Zwrócił się do ministerstwa finansów o przywrócenie tych środków do 31 stycznia, zauważa Kallanish .

Wszystkie te cła zostały zawieszone 12 miesięcy temu, aby pomóc użytkownikom stali w obliczu rosnących wówczas cen ( patrz passim Kallanish ).

ISA zwróciła się również do ministerstwa o rozszerzenie ceł antydumpingowych na płaskowniki ze stali walcowanej na gorąco, na zimno i powlekanej farbą, a także walcówkę, w celu ochrony krajowego przemysłu stalowego przed „importem dumpingowym po drapieżnych cenach”. Władze wycofały te środki na początku tego miesiąca.

„Przedstawienie ISA rządowi przed budżetem związku obejmuje szerokie spektrum obaw indyjskich graczy stalowych” – mówi sekretarz generalny ISA Alok Sahay. „Nasze memorandum podkreśla kwestie, które należy rozwiązać, aby sektor stalowy rozwijał się od obecne moce zainstalowane od 144 mln ton do 300 mln ton, zgodnie z ogłoszoną w 2017 r. Krajową Polityką Stalową.”

„Zmniejszenie i racjonalizacja niektórych ceł wraz z pewnymi środkami politycznymi pomoże stworzyć równe szanse na arenie globalnej, zwłaszcza w kontekście, w którym dwie trzecie importu z krajów posiadających umowę o wolnym handlu z Indiami ma zerową stawkę celną, a te nie ponosić podobne koszty. Pokornie prosimy ministerstwo finansów o rozważenie naszego memorandum i mamy nadzieję, że rząd zainterweniuje w zakresie wymaganych środków” – dodaje Sahay.

Stowarzyszenie zaproponowało również zerowe cła na przywóz węgla koksowego, złomu stali nierdzewnej i niklu ze względu na niską dostępność tych produktów w Indiach. Sugeruje objęcie benzyną, ropą i gazem ziemnym podatkiem od towarów i usług (GST).

ISA proponuje odstąpienie od podatku na węgiel i/lub zwrot ulgi podatkowej (ITC) od podatku odszkodowawczego GST w wysokości 400 INR za tonę (5,37 USD) węgla zużytego na krajową sprzedaż stali. Stowarzyszenie dąży również do zniesienia zasady niższego cła (LDR), włączenia żelaza i stali do systemu RoDTEP oraz połączenia systemu monitorowania importu stali (SIMS) z portalem celnym IceGate.

„Jako istotny czynnik przyczyniający się do gospodarki, przemysł stalowy oczekuje na budżet Unii 2022-23 w celu zwiększenia alokacji funduszy i wstępnego obciążenia dla rządowych projektów infrastrukturalnych, które zwiększą popyt na metal, oprócz zerowego cła importowego na surowce wejściowe dla równe szanse” — mówi prezes ISA Dilip Oommen.

„Te środki są niezbędne, aby promować produkcję krajową, która da bardzo potrzebny impuls do samodzielności lub „Atmanirbharta”, oprócz zapewnienia przewagi nad zagranicznymi producentami stali”, podsumowuje

„Nadal obserwujemy ryzyko wzrostu zysków w konsensusie dla całego sektora, a w szczególności dla stali, biorąc pod uwagę, że regionalne ceny stali HRC nie spadły poniżej 800 USD za tonę nawet w najniższym punkcie 21 roku kalendarzowego i że stopniowo, wraz z dalszą poprawą popytu w pierwszym w połowie zarówno lokalnie, jak i globalnie, ceny stali powinny wzrosnąć” – powiedział JPMorgan.

 

Wbrew zapowiedzi nie będę wykładał na tytułowy temat. Odradzam inwestycje na giełdzie. odradzam nie tylko dlatego,że jestem przeciwnikiem inwestowania na giełdzie dokonywanych przez inwestorów  nie mających szczególnego pojęcia jak działa rynek kapitałowy, ale także tym którym się wydaje że jakieś pojęcie mają.Po ostatnim prawie 6-letnim odbiciu na naszym rynku głównym, pojawiło  nowe grono <inwestorów>, posiadających tkzw szczególną jak twierdzą wiedzę i promujących się w sieci z różnego rodzaju programami.Wciskają programy komentarze itp za różnego rodzaju odpłatności. Myślę ze nie małe .Osobom które albo w desperacji bo własnie  straciły na gpw albo innym niemającym wiedzy naiwnym którym się wydaje że kupują klucz do udanych inwestycji.Musicie wiedzieć ,że tak naprawdę nikt z was obojętne w jakim jest wieku, nie chce siedzieć codziennie godzinami  z wypiekami na twarzy i obgryzając paznokcie patrzeć co się dzieje z waszymi pieniędzmi. Jeżeli nie chcecie marnować w ten sposób  części swojego życia siedząc  przed monitorem na gpw to uciekajcie od giełdy . Przestrzegam was przed kupowaniem <cudownych programów> i wysłuchiwaniem  komentarzy i opowieści różnych guru;- jeżeli nie chcecie stracić kapitału a tym samym wielu miesięcy lat ,ze swojego życia. Tak naprawdę żaden guru rynku nie istnieje ani tym bardziej żaden cudowny program. Po prostu bardziej zorientowani i  pogodzeni z faktem ,że na rynku nie są wstanie nic osiągnąć sprzedają wam bajki w stylu historia gpw i jak to było. Niestety żaden guru nie powie wam co będzie. bo kilka lat temu też nie wiedzieli. Być może paru zgodnie ,ze zmianą pokoleniową weszli w rynek po spadkach w latach 2008 -2009 i być może coś uzyskali . lub im się wydaje ,że zyskali. Nie mogąc jednak wygrać za wiele z rynkiem sprzedają wam to , co wierzcie mi nie chcecie kupić. Inwestycje w tfi są nie mniej ryzykowne.Może nawet bardziej. bo mając pieniądze w akcjach  jak zauważysz że coś się dzieje, możesz zamknąć konto w jednej chwili. Tymczasem umorzenie w tfi to sprawa tygodni, a odpływ kapitału w razie poważniejszych spadków zmieni wartość waszych udziałów  w funduszu nawet o połowę. Kto w tedy zarobi? ten co wam sprzedał cudowny program i wasz guru bo przecież niczym nie ryzykuje sprzedając wam swoje komentarze.. Musicie pamiętać jedno że gpw jest też biznesem, który ma tak samo swoje wzloty i upadki. Nasza giełda pozostaje giełdą lokalną wydaje  się że idą poważne zmiany na rynku i wokół niego. Mam taką nadzieję . Mam również nadzieje ,ze ten post dotrze do wielu inwestujących lub chcących inwestować.Potwierdzam jeszcze raz giełda nie jest dla amatorów. Jedynymi  osobami mającymi uprawnienia do wydawania rekomendacji na podstawie których można dokonywać inwestycji w papiery wartościowe są doradcy inwestycyjni krajowi i osoby mający zdany międzynarodowy egzamin cfa. Reszta to folklor . działający w nie uregulowanym prawnie obszarze. Jeżeli chcecie zdemaskować< cudowny >program czy swojego guru  zainwestujcie wirtualnie wg ich wskazówek.  w spółki z gpw  wybierając spółki do portfela  które wskazali cofając się miesiąc lub dwa wstecz.Oczywiście analizując ich opowieści z tego okresu.Praktycznie nie istnieje sposób na wygranie z rynkiem co aktualnie widać po zachowaniu naszej gpw.Jednak grając na giełdzie w sposób profesjonalny tzn inwestować lub być poza rynkiem daje pewne możliwości. Jednak możecie mi wierzyć osób wiedzących jak się zachować i jakie podjąć kluczowe decyzje jest niewiele.> Oni nie sprzedają swojej wiedzy, którą się kierują.Bo  nie jest możliwe żeby można było nauczyć kogoś z empatią do  bycia psychopatą przy  inwestycjach  giełdowych. A doświadczenia nie można  nauczyć. Tak jak najlepszego teoretyka nie wsadzisz na tor formuły 1 i każesz mu jechać no bo sprzedałeś mu wiedzę i super program ,to może  wygrać  z  np Sebastianem Vettelem.Inaczej pisząc stajesz naprzeciwko miliardowych funduszy z szybkimi łączami z programami komputerowymi  mającymi milisekundy ,żeby wysypać zlecenie. i co dalej chcesz osiągnąć? Komentator wyjaśni ci różnicę.Oczywiście post factum.

O to przykład z jednego z portali,  tkzw analitycznych  cytuję;-

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1000 zł).

Kupować można tylko w przypadku występowania lub podtrzymania sygnału kupna na indeksie WIG. Zatem nie uczestniczymy w trendach spadkowych.

Nasz Portfel Fabera:

Zdecydowałem o zakupie wstępnym Bakallandu oraz właściwym Groclinu i Wieltona, gdyż na nich mamy bardziej klarowne sygnały kupna. Odrzuciłem sygnał na Dudzie ze względu na trend spadkowy i niewielki potencjał wzrostu (pod względem technicznym). Mamy zatem 3 spółki, wszystkie dość przyzwoicie wyglądają jeżeli popatrzeć na np. przychody ze sprzedaży, a przede wszystkim są to znane i rozpoznawalne marki.

Do zobaczenia na kolejnej ostatniej sesji miesiąca, już 30 czerwca.

zainteresowani z łatwością ustalą ,że po zmianie trendu kurs społki groclin nabyty przez analityka z portalu  po 26zł załamał się  i w grudniu 2014 r zaledwie w pół roku od inwestycji osunął się na 8zł 30gr Wielton.pół roku pózniej kosztował 3,75gr a bakalland w  ogóle został wycofany przez akcjonariuszy większościowych z giełdy.strach pomyśleć co się mogło stać jeżeli ktoś z naśladowców doradzcy z portalu nie ustawił stop lossa.

całość rozumowania owego doradzającego na portalu można prześledzić na stronie

http://comparic.pl/ostatnia-sesja-miesiaca-sygnaly-systemu-mebane-fabera-analiza-10-spolek-portfel-akcji/

Big Short

“Big Short” to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zaledwie kilku mężczyzn – poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa – doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.

 

 

http://film.onet.pl/the-big-short

 

27-01-2016 r

“Czarny czwartek” 15 stycznia 2015 r., krach na franku. Jan K. widzi, że z rachunków foreksowych jego oraz żony wyparowuje nagle około 200 tys. zł. Nie wie jeszcze, że następnego dnia rano obudzi się zdebetem na 2 mln zł. To kwota, jakiej dziś żąda bank inwestycyjny Saxo Bank. – To jakiś horror – mówi gracz, który skutecznie wyleczył się z gry na foreksie. – Na samą myśl, że miałbym tam ulokować jakieś pieniądze, żołądek podchodzi mi do gardła.

polecam cały artykuł

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ten-moment-w-ktorym-czlowiek-ma-mysli,200,0,2004680.html

2-03-2016 r

Klienci z Polski, którzy pozwali duński Saxo Bank, poprosili KNF o pomoc. Decyzja w tej sprawie ma ogromne znaczenie nie tylko dla grupy inwestorów próbujących odzyskać miliony złotych od duńskiego banku, ale też dla tysięcy innych Polaków, którzy posiadają rachunki foreksowe u zagranicznych brokerów. Rozstrzygnie się bowiem, czy w razie kłopotów klient z Polski ma szansę dochodzić swoich praw przed sądem w kraju, czy musi to robić za granicą.

art http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polacy-chca-walczyc-z-zagranicznym-brokerem,160,0,2030240.html

Referendum ws. Brexitu już w czerwcu. Jeśli Londyn dogada się z resztą UE

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/co-oznaczalby-brexit-dla-polakow,617261.html

 

15-01 2017 rok

Izba Domów Maklerskich zrobiła kolejne badania, które pokazują, jaki procent graczy zyskuje na krajowym rynku pozagiełdowym, w tym forex. Z gier hazardowych szansę na wygraną można tu porównać do trzykartowego pokera.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/forex-hazard-idm-cfd-kontrakty-terminowe,78,0,2234446.html

 

AKTUALIZACJA 30-07-2020

Wingsuit Flying | Red Bull

Wingsuitinglatanie w wingsuicie – sport ekstremalny, w którym skoczek ubrany w specjalny kombinezon skacze z dużej wysokości (z samolotu, szczytu urwiska, wysokiej budowli itp), a następnie szybuje. Lot kończy się otwarciem spadochronu i lądowaniem[1]. Sport ten powstał w latach dziewięćdziesiątych, wraz z wynalezieniem odpowiedniego kombinezonu.

Wingsuit zmniejszając prędkość opadania i zwiększając prędkość w poziomie pozwala na znacznie dłuższe przebywanie w powietrzu. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Spadochronowego (United States Parachute Association), aby wykonać pierwszy skok w wingsuicie, należy mieć wykonane co najmniej 200 zwykłych skoków spadochronowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy[2].

Amerykański skoczek spadochronowy Jeb Corliss planował wykonać pierwsze na świecie lądowanie w wingsuicie bez otwierania spadochronu[3]. Jednak 23 maja 2012 lądowanie takie jako pierwszy wykonał Gary Connery, który po skoku z helikoptera wylądował w wingsuicie na olbrzymiej stercie kartonowych pudeł[4].

Bardzo widowiskową i dostarczającą ogromnych dawek adrenaliny jest odmiana wingsuitingu zwana proximity flying, będąca połączeniem wingsuitingu i BASE jumpingu. Polega ona na skoku ze szczytu górskiego, a następnie niskim przelocie wykorzystującym naturalny spadek terenu, często między niżej położonymi szczytami i wierzchołkami drzew, wzdłuż wąwozów i przez otwory skalne

Czy można porównać te skoki do inwestycji na giełdzie w roku 2020?

Historia się powtarza

Wydaje się iż moje rozważania dotyczące psychologi grających nie straciły na aktualności, zachętą do inwestycji na gpw znowu były ekstremalne wzrosty spółek z rynku nc i swig80.

Dało się zauważyć po wpisach na forum bankiera że przekonanie o nieustających wzrostach, jest wszechobecne.Tymczasem kupowanie akcji bez refleksji kończy się w zasadzie jak powyższy sport, Można się bawić w inwestowanie ale przy przyziemieniu trzeba mieć spadochron, Swobodny lot bez tego zabezpieczenia to jest jazda tylko dla ekstremalnych szukających mocnych wrażeń przygotowanych do tego skoczków, Tymczasem wracając do gpw przekonanie o nieustających wzrostach wydawało się powszechne.Nieliczne głosy rozsądku pojawiające się na forach ,były ignorowane.W dniu 29 lipca, zweryfikowano ,, wartość,, małych spółek

sWIG80 – istny pogrom
Tomasz Gessner – Exeria.com
30 lipca 2020 16:43

Tym razem spójrzmy jeszcze na potężną szerokość dzisiejszego spadku. Raptem 4 walory znajdują się na plusie i kolejne 4 neutralne. Oznacza to, że pozostałe 72 spółki z sWIGowej 80-tki jest już pod kreską. Podaż wyrzuca wszystko jak leci, co widać też po skali spadku samego indeksu, ale też skali spadków poszczególnych komponentów. Poniżej pierwsza 50-tka.

Może pierwsza fala spadków nie odstraszy inwestorów od GPW., ale po raz kolejny sprawi ,że sporo z nich zostanie z akcjami na lata.Zwykłe informacja z prowadzonej przez spółkę giełdową działalności było odbierane jako powód do wzrostów o setki a nawet 1000%, Tak nie działa giełda, niestety taki obraz giełdy pozostanie w głowie setek nowych inwestorów.Niestety regulator nie dostrzega wadliwych mechanizmów działających na giełdach.Pozostaje samemu zadbać o swoje finanse, bo w innym wypadku środki te trafią w inne ręce.

 

Znalezione obrazy dla zapytania fototapeta londyn

Masz pytanie? napisz do autora bloga mail ;  schooltrading01@gmail.com

pilna sprawa ?zadzwoń tel +48791741905

 

ZAPYTAJ  NAPISZ KOMENTARZ

Regulamin Treści Płatnych bloga schooloftrading.pl

I. Postanowienia ogólne.

Regulamin – świadczenia usługi drogą elektroniczną

Usługodawca:

Schooloftrading z siedzibą 62-860 Szałe ul Klonowa 11
Blog – strona prowadzona i udostępniana w ramach, prowadzonej działalności
gospodarczej zrejestrowanej pod nazwą schooloftrading.pl

Użytkownik –
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę .
Blog schooloftrading :
stanowiący platformę treści płatnych, dostępny w ramach domeny schooloftrading.pl
administrowanej przez Usługodawcę, umożliwiający dostęp i korzystanie z płatnej treści
oraz bezpłatnej , zawierający cyfrowe treści i materiały .

Świadczenie usługi drogą elektroniczną
– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość)

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach bloga schooloftrading, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do usługi dostępu do płatnej treści www ,-treści lub materiałów i realizacja Usług , możliwa jest dopiero po założeniu Konta przez użytkownika i uiszczeniu przez użytkownika Opłaty za określony czas dostępu.

Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwisy płatności on-line, umożliwiające płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych , za pomocą urządzeń elektronicznych,

Opłata – opłata za korzystanie z treści należna Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Umowy o dostęp do usług zawartej z Usługodawcą, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej Umowy o dostęp do Usług.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz realizacji Umowy o dostęp do Usług.
Abonament – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z Usług na podstawie Umowy o dostęp do Usług, umożliwiający w szczególności dostęp do cyfrowych treść lub materiałów liczony:
Tydzień, Dwa tygodnie, Miesiąc

Okres Obowiązywania Abonamentu – okres, w którym możliwe jest korzystanie z danego Abonamentu wybranego i opłaconego przez Użytkownika, liczony od momentu uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za wybrany okres. Okres Obowiązywania abonamentu wygasa po upływie terminu liczonego na tydzień -trwa tydzien ,dwa tygodnie-trwa dwa tygodnie ,miesiąc-trwa miesiąc

Umowa o dostęp do Usług – umowa na świadczenie usług na odległość, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. r 14, poz. 1204, z późn. zm.) zawierana na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, w ramach której Użytkownik nabywa wybrany przez niego Abonament.

Oferta

Strona Ofertowa – strona Serwisu, za pomocą której Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu abonamentach
Do prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, wskazane jest korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, : Internet Explorer 7.0, Chrome 20, , Opera 11

Faktura

dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

II Użytkownik i zasady rejestracji

Status Użytkownika uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

Dostęp do Usług bloga schooloftrading możliwy jest po rejestracji , która może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową schooloftrading.pl

W celu dokonania rejestracji wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez panel klienta, w tym:

a) podanie adresu e-mail,

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu

Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji

III. Zasady korzystania
Usługodawca, na każde indywidualne żądanie Użytkownika, świadczy na zasadach określonych w Regulaminie Usługę dostępu do Płatnej Sekcji (stanowiącą usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144,poz.1204, z późn. zm.), której celem jest umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z zawartością Płatnej treści .
Użytkownik przed zawarciem Umowy o dostęp do Usług oraz przed dokonaniem Opłaty za wybrany Pakiet zostanie poinformowany, iż dostęp do Usług jest odpłatny.

Aktualny cennik abonamentu jest umieszczony na Stronie Ofertowej w panelu klienta.
Czas Trwania Umowy o Dostęp do Usług/ Okres Obowiązywania abonamentu.

Bieg Okresu Obowiązywania Pakietu liczony jest od chwili uiszczenia płatności za abonament. Po upływie Okresu Obowiązywania abonamentu (stosownie do wybranego przez Użytkownika Okresu Obowiązywania abonamentu), dostęp do Usług wygasza automatycznie program komputerowy.
Zawartość Płatnej Sekcji www (w tym zawarte w niej treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Usługodawca z momentem opłacenia przez Użytkownika Abonamentu, udziela Użytkownikowi zgody
na korzystanie z danej treści lub danego materiału
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim , wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapoznania się przez Użytkownika z ich treścią lub zawartością.

. Użytkownikowi w szczególności zabrania się:

a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści dostępnych odpłatnie.

Oznaczenia umieszczane na blogu schooloftrading podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jakiekolwiek inne korzystanie z treści Płatnych , nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

IV Dokumenty.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy   usługi płatnego dostępu do treści wydanym dla celów księgowych , na żądanie usługobiorcy, jest e -faktura. Dane do faktury usługobiorca podaje w momencie rejestracji. Rejestrując dane do faktury usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

1 Usługobiorca może żądać wystawienia faktury za zrealizowaną i opłaconą usługę w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy dostępu do płatnych treści.

2 Termin na wystawienie faktury , w sytuacji żądania wystawienia dokumentu w drodze elektronicznej , wynosi 14 dni od dnia przesłania na adres kontaktowy bloga danych do faktury usługobiorcy.

3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych usługodawcy.

V Komentarze

. W ramach Serwisu Użytkownicy (zarejestrowani i niezarejestrowani) będą mieli również możliwość zamieszczania komentarzy pod treściami dostępnymi w ramach opłaconego abonamentu
Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie strony schooloftrading.pl, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z bloga przez innych Użytkowników

powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

Usługodawca oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich odpłatnych treści i innych materiałów opublikowanych przez niego , objętych abonamentem.
Tresci objęte abonamentem są wyłaczną osobistą opinią usługodawcy:

. Żadne informacje zamieszczone na blogu nie stanowią zaproszenia ani oferty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie i prezentowane analizy w postaci graficznej stanowią niezależne aktualne stanowisko autora bloga. Każda inwestycja inwestora czytelnika tego bloga na rynku papierów wartościowych , na podstawie opisów i grafik autora bloga podejmowana jest na wyłączne ryzyko inwestora i wiąże się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału w wyniku zmiany wycen na rynku papierów wartościowych. Jednocześnie autor bloga nie wyklucza również osiągniecie zysków w wyniku prezentowania opinii lub grafik poszczególnych walorów.Ryzyko oceny procentowej wysokości prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku do wystąpienia potencjalnej straty należy wyłącznie do osoby podejmującej inwestycje na giełdzie papierów wartościowych.

Blog schooloftrading1 ma na celu jedynie uświadomienie potencjalnym inwestorom czym jest gra na gpw. Swoją opinię wyraziłem w art

https://schooloftrading.pl/2015/07/22/jak-inwestowac-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-dzieci-hossy/

VI Zasady płatności i udostępniania Usług.

1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem panelu klienta zamówienia dotyczące danego abonamentu bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Usługodawcę prace techniczne Serwisu.

2.. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika Abonament dokonuje on wyboru:
sposobu płatności – rodzaju płatności i metody płatności.

następujące metody płatności przy czym płatności dokonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych, tutaj dotpay.
użytkownik musi zaakceptować warunki serwisu rozliczeniowego dotpay w celu dokonania płatności.

Po dokonaniu Opłaty za Abonament, Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia.

Realizacja zamówienia, w tym udostępnienie Użytkownikowi Usługi związanej z wybranym Pakietem, następuje po , nabyciu Abonamentu i dokonaniu przez Użytkownika Opłaty za wybrany Abonament
. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.

VII. Odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług. Wypowiedzenie Umowy o dostęp do Usług.
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje uzytkownikowi bloga w takich wypadkach jak:
użytkownik, który zawarł umowę na odległość, dotyczacą świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
-dostarczania prasy
W przypadku świadczenia usługi dostarczenia treści autorskich bloga schooloftrading uzytkownik nie może  zwrócic świadczenia wzajemnego w rozumieniu z ustawy kodeks.cywilny
W przypadku rozwiązania abonamentu Dostępu do Usług (tylko za zgodą obydwu stron)Usługodawca zwraca Użytkownikowi Opłatę za abonament w części przypadającej proporcjonalnie od dnia uzgodnienia przez Usługodawcy i Użytkownika o rozwiązaniu Umowy abonamentu do dnia jego zakonczenia do upływu Okresu Obowiązywania Abonamentu, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia ustania dostępu do usługi.

VIII. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach dostępu do płatnych treści strony schooloftrading .pl

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu “Kontakt” w formie pisemnej lub elektronicznej na adres schooltrading01@ gmail.com

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji a w razie braku takiego adresu na inny wskazany przez Użytkownika adres.

5. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX . Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Płatnego Abonamentu.
2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje i treści zamieszczane na blogu schooloftrading .pl były jak najwyższej jakości.

3. Usługodawca zastrzega prawo do:
zrezygnowania z prowadzenia bloga schooloftrading .pl po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

X. Polityka Prywatności – Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca

Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub później w Koncie Użytkownika (w tym w szczególności Usługodawca nie gromadzi danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za wybrany Pakiet za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego).
dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
12. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi oraz informuje go o możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie również prawo do zmian postanowień Regulaminu
Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Znalezione obrazy dla zapytania fototapeta londyn

 

KOMENTARZE PONIŻEJ

Znalezione obrazy dla zapytania szydlo nysePremier Beata Szydło na Wall Street

PREMIER BETA SZYDŁO NA WALL STREET

Miałem dziś okazję otworzyć sesję na nowojorskiej giełdzie . Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys, któremu przyglądają się inwestorzy z całego świata. Jesteśmy już w elitarnym gronie rynków rozwiniętych i mądrze gonimy liderów.

Sztuka interpretacji wykresów

Czy umiejętność interpretowania wykresów jest sztuką.? Niewątpliwie tak.Czy można się tego nauczyć?Można jednak nie jest to proste. O tym czy ktoś prawidłowo interpretuje wykresy  decyduje bowiem wieloletnie doświadczenie połączone z niemal codzienną obserwacją zachowania kursów w połączeniu z obrotami interesujących nas spółek , walut , surowców czy innych instrumentów finansowych. O dobrym interpretatorze wykresów ,decyduje również intuicja i wiedza nie tylko z analizy technicznej ale i fundamentalnej.Doświadczenie pozwala zinterpretować nie tylko ruchy cenowe walorów zapisane w postaci różnego rodzaju wykresów liniowych, świecowych czy innych.Należy przypomnieć że analiza techniczna  np:

Wykresy świecowe były stosowane w Japonii już ponad 300 lat temu. To właśnie Japończycy wymyślili świece i zaczęli je stosować na jednym z pierwszych na świecie rynków terminowych, mianowicie na rynku ryżu.

Moim zdaniem dobra wizualizacja to taka, która dużo pokazuje już przy pierwszym spojrzeniu, ale ma również wiele do zaoferowania dla osób chcących ją dłużej studiować. Pozostawia miejsce na dalsze odkrycia w miarę stopniowego jej poznawania oraz łączenia jej składowych w spójną i ciekawą historię. Jest jak zagadka, która rozwiązującemu oferuje momenty: Acha! A więc tak to jest! To ciekawe! Zdarza się, że dobra wizualizacja jest wielowątkową lub szkatułkową opowieścią, w której pierwsze odkrycia odczytane z wykresu są wprowadzeniem do kolejnych.Trzeba pamiętać że;

Wizualizacja danych to opowiadanie historii.

Więc skoro to historia , to jak wyciągnąć z niej wnioski dotyczące przyszłego zachowania interesujących nas przyszłych kursów spółek i instrumentów finansowych.? Nad tym pracowało wielu interpretatorów wykresów. Do ustalenia przyszłych zachowań wprzęgnięto przede wszystkim takie nauki jak algebrę geometrię.przypomnę tutaj np,że W XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci (1170 – 1240) odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem: Spore opracowanie różnych technik analizy technicznej znajdziemy w opracowaniu np pod linkiem     http://bossa.pl/edukacja/AT/techniki/ciag_fibonnacciego/.Jednak współcześnie wszystkie te opracowania mamy zawarte w programach do analizy technicznej i możemy je wykorzystać do prawidłowej interpretacji ad hoc. Wiele nam to upraszcza i podziwiać należy tych wszystkich którzy swoimi opracowaniami i teoriami przyczynili się do ułatwienia nam analizy, jak i jej interpretacji.Czy opanowując i rozumiejąc działanie tych wszystkich instrumentów możemy ustalić przyszłe zachowania kursów? Możemy .! Mogę napisać nawet,że to własnie komputeryzacja i wprowadziła do powszechnego użytku analizę techniczną. Bo to własnie w oparciu o nią mamy to co mamy na giełdach całego świata.Przykład 1. W 2012 r Amerykańscy inwestorzy giełdowi żywo rozmawiają właśnie o być może budującej się formacji trzech szczytów widocznej na długoterminowym wykresie S&P 500. Jeżeli prognozy najbardziej pesymistycznych analityków technicznych się sprawdzą, to rynkom grozi załamanie na skalę porównywalną z wielkim tąpnięciem lat 20. Więcej… http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12348370,_Przerazajaca__formacja_trzech_szczytow_na_wykresie.html#ixzz24LRZbmb5
Jednak kiedy popatrzymy nieco dłużej na powyższy wykres, to widać, że nie wszystko jest już stracone. Formacja trzech szczytów nie jest jeszcze zbudowana. Byki cały czas mogą wyjść ponad ostatni wierzchołek, przy czym nie może to być subtelne pokonanie szczytu, “ale wyraźne zaliczenie poziomów powyżej 1600 punktów.”

Czysto teoretyczny wydzwięk tego art potwierdza moją wcześniej opisaną na tym forum tezę,że wybicie na sp500 to będzie 300pkt ruch, co do kierunku nie znany.Roboczo zakładam góra…. Tak pisałem w roku 2012 na temat przyszłego zachowania indeksu s&p 500.  Wpis można odnależć pod linkiem
.bankier.pl/forum/temat_przerazajaca-fwwwormacja–szczytow-ntrzecha-wykresie-s-p-500,11699289.html
wiele analiz wklejałem na forum bankier pl.Można je odnależć . Podawałem tam przewidywane kursy np spółki cd red . Pisałem posty pod nickiem o,key. Można zweryfikować na podstawie moich historycznych wpisów jak wówczas interpretowałem wykresy i jak rzeczywistość pokrywała się z moimi przewidywaniami.Każdy kto zechce poświęcić chwilę uwagi odnajdując moje historyczne wpisy, przekona się że jest możliwe przewidywanie przyszłych kursów spółek jak i indeksów. Jednak nie każdy ma czas i ochotę męczyć się z wykresami. Tym odradzam indywidualne inwestowanie.Jednocześnie odradzam uleganiu modom i powszechnym zachowaniom na rynkach finansowych. Wiele banków inwestycyjnych i instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym przyzwyczaiło nas do tego ,że mniej świadomym interpretatorom rynku potrafią wysyłać tkzw falszywe sygnały. Doświadczony analityk nie powinien się na nie dać złapać . Przykład 2 ; z naszego rynku  wykres wig 20
wig20_d 04-09
na wykresie zaznaczyłem moment fałszywego wybicia z konsolidacji  łatwo zauważyć,że nie był on trudny do interpretacji. Mam nadzieję ,ze w tym krótkim opisie , przekonam inwestorów do nauki analizy technicznej.A tym, którzy nie mają na naukę czasu ani chęci zalecam korzystanie z uslug profesjonalistów o ile takich odnajdą.
PRZYKŁADY Z OSTATNICH SESJI
SPÓŁKA ASBIS PROGNOZA RUCH DO POZIOMU 1,35 W DNIU 21 -09
REALIZACJA WYKRES Z 22 -09
ENERGA 60 MINUT 12-10ENERGA INTRA 13-10
ENERGA 15 MINUT PO SESJI 12-10ENERGA PO SESJI 12-10 INTERWAŁ DZIEN
KGHM_2015_10_11KGHM INTERWAŁ DZIEN 12-10
NP WYKRES PKOBP Z 23 09 PONIŻEJ I REALIZACJA PROGNOZY  PO TYGODNIU 1-10 .DO DNIA 14-10 3155 JEST KURSEM MAKSYMALNYM JAKI OSIAGNĄŁ PKOBP PO ANALIZIE Z 23 WRZESNIA
ZAŁOŻENIE ANALIZA ASBISU Z DNIA 25 09 2015 R
I PONIŻEJ REALIZACJA 5-11 2015 R
ASBI 5-11 DZIEN
ANALIZY TEORIA I PRAKTYKA MOŻNA  JE ZWERYFIKOWAĆ SPRAWDZAJĄC
JAK AUTOR BLOGA INTERPRETUJE WYKRESY I Z JAKĄ SKUTECZNOŚCIĄ.
MOŻNA TO ZWERYFIKOWAĆ NA WSZYSTKICH ANALIZOWANYCH SPÓŁKACH
PORÓWNUJĄC DATY NA POSZCZEGÓLNYCH WYKRESACH

KGHM PO SESJI 4-12 INTERWAŁ MIESIĄC

WYKRES KGHM PO SESJI 4-12 INTERWAŁ MIESIĄC, ZAŁOŻENIE SPADKU DO POZIOMU 57

kghm po sesji 11-12 interwał 4 godz

kghm po sesji 11-12 interwał 4 godz realizacja prognozy z 4 grudnia kurs w dniu 9 -12 zaliczył spadek do poziomu 56,90

trakcja po sesji 11-12 interwał godzinny

trakcja po sesji 11-12 interwał godzinny załozenie spadku do poziomu 11,00 na kolejnej sesji 14-12.

trakcja po sesji 14-12 interwał 15 min

realizacja załozen z dnia 11-12 trakcja po sesji 14-12 interwał 15 min widoczne osiągniecie minimum sesyjnego na poziomie 11,00

wpis realizowany 24-12 patrz porównaj wykresy pzu- pge itd.

tauron po sesji 15-12 interwał tydzien załozenie wzrostu do poziomu 3,03

tauron po sesji 15-12 zakończenie sesji na poziomie 2,55 minus 3% interwał tydzien wykres oraz zapowiedz wzrostu do poziomu 3,03 w opisie

tauron w trakcie sesji 21-12 interwał 2 godz realizacja prognozy z 15-12

tauron w trakcie sesji 21-12 interwał 2 godz realizacja prognozy z 15-12

pzu po sesji 17-12 interwal dzienny zapowiedz wzrostu do poziomu 35zł

pzu po sesji 17-12 interwal dzienny zapowiedz wzrostu do poziomu 35zł

pzu po sesji 22-12 interwał dzień pełna realizacja wskazanego w poprzednim wykresie zasiegu 35zł

pzu po sesji 22-12 interwał dzień pełna realizacja wskazanego w poprzednim wykresie zasiegu 35zł

pge po sesji 18-12 interwał 6 godzin zapowiedz wzrostu najpierw do 13,00 następnie 13,50

pge po sesji 18-12 interwał 6 godzin zapowiedz wzrostu najpierw do 13,00 następnie 13,50 przy poziomie zamkniecia 12,79zł

pge po sesji 21-12 interwał realizacja prognozy kurs dotarł do poziomu 112,99, na kolejnych sesjach mamy kontynuacje odbicia aktualnie maksimum jakie zostało osiagnięte to 13,33

pge po sesji 21-12 interwał realizacja prognozy kurs dotarł do poziomu 12,99, na kolejnych sesjach mamy kontynuacje odbicia aktualnie maksimum jakie zostało osiagnięte to 13,33

pkn w trakcie sesji 23-12 interwał 2 godz realizacja prognozy z 17-12

pkn w trakcie sesji 23-12 interwał 2 godz realizacja prognozy z 17-12

wig20 po sesji 4-12 interwał miesiąc wskazanie momentu przesilenia

wig20 po sesji 4-12 interwał miesiąc wskazanie momentu przesilenia

pge po sesji 13-01 interwał 6 godz zapowiedz patrz opis

pge po sesji 13-01 interwał 6 godz zapowiedz patrz opis

pge po sesji 14-01 interwal 1 min realizacja prognozy

pge po sesji 14-01 interwal 1 min realizacja prognozy z 13 -01

kghm realizacja prognozy

kghm po sesji 3-02 interwał 6 godz

kghm po sesji 3-02 interwał 6 godz

 kghm po sesji 5-02 realizacja prognozy z 3-02

kghm po sesji 5-02 realizacja prognozy z 3-02

asbis po sesji 01-02 interwal godzinny

asbis po sesji 01-02 interwal godzinny

asbis po sesji 02-02 interwal 2godzinny.realizacja

asbis po sesji 02-02 interwal 2godzinny.realizacja

KOLEJNE DWA TYGODNIE I DWIE PROGNOZY TYGODNIOWE  OD 15 D0 26 LUTEGO JAK WIDZIMY CZAS

BEZ SCHOOLOFTRADING .PL JEST CZASEM STRACONYM

WSKAZANIE DNIA PRZESILENIA I RUCHU DO WSPARCIA 1819 W ŚRODĘ 24 LUTY.

wig 20 po sesji 19-02 interwał dzienny

wig 20 po sesji 19-02 interwał dzienny

 rozpoczęcie tygodnia m jeszcze w neutralnych nastrojach. konsolidacje mogą potrwać do środy , gdzie spodziewać się można nasilenia korekcyjnych nastrojów.  , W dalszej części tygodnia autor zakłada stabilizację w wypadku utrzymania indeksu pow 1819pkt. nastroje korekcyjne mogą sie pojawić na spółkach kghm peo, pzu, czy pge. w każdym jednak wypadku spadki  należy wykorzystywać do akumulacji  spółek z wig20. tym razem autor sądzi nie dojdzie do eksplozji wig 20 tak jak sugerowałem w tamtym tygodniu opisem i obrazem , a będzie to przedzieranie się  w górę po stabilizacji indeksów.
Zły wściekły byk pęknięcie przez ściany Zdjęcie Seryjne - 23884469

pzu po sesji 19-02 interwał 6 godz

pzu po sesji 19-02 interwał 6 godz

kghm po sesji 24-02 interwał 6 godz

kghm po sesji 24-02 interwał 6 godz

kghm po sesji 03-03 interwał dzienny realizacja zapowiedzi z 24-02

kghm po sesji 03-03 interwał dzienny realizacja zapowiedzi z 24-02 patrz wykres z 24 lutego i porównaj.

pge po sesji 02-03 interwał 1 godzinny wskazanie na kontrę cel 13,04

pge po sesji 02-03 interwał 1 godzinny wskazanie na kontrę cel 13,04

pge po sesji -04-03 interwał 6 godz realizacja z 2-03 w dniu 3-03

pge po sesji -04-03 interwał 6 godz realizacja z 2-03 w dniu 3-03

pge po sesji 18-03 interwał 6 godz relizacja prognozy z 4-03 zapowiadającej ruch do poziomu 14,36

pge po sesji 18-03 interwał 6 godz relizacja prognozy z 4-03 zapowiadającej ruch do poziomu 14,36

cd red po sesji 26-02 interwał dzień

cd red po sesji 26-02 interwał dzień realizacja w dniu 07-03 kurs dobił do poziomu 25,01zł

pzu po sesji 19-02 interwał 6 godz

pzu po sesji 19-02 interwał 6 godz, realizacja w dn, 11-03-14-03

hawe po sesji 11-03 interwal 4 godz

hawe po sesji 11-03 interwal 4 godz realizacja 15-03

hawe po sesji 15-03 interwał 6 godz

hawe po sesji 15-03 interwał 6 godz realizacja 16-03 kurs na zamknięciu osiągnął poziom wskazany w analizie poprzedniej 70 gr

wig20 po sesji 11-03 interwał 2 godz

wig20 po sesji 11-03 interwał 2 godz zapowiedz

wig 20 po sesji 17-03 interwał godzinny

wig 20 po sesji 17-03 interwał godzinny realizacja analizy z 11-03

kghm po sesji 11-03 interwał 4 godz

kghm po sesji 11-03 interwał 4 godz realizacja zapowiedzi kurs w dniu 17 -03 powrócił pod maksima trendu osiągając poziom 76,00

jsw po sesji 4-03 interwał 6 godz realizacja w dniu 21-03 kurs osiągnał poziom 13,20

-03 interwał 6 godz realizacja w dniu 21-03 kurs osiągnął poziom 13,20.

jsw po sesji 07-03 interwał 6 godz w czasie sesji 21-03 kurs osiągnał poziom 13,20

jsw po sesji 07-03 interwał 6 godz w czasie sesji 21-03 kurs osiągnał poziom 13,20

presto po sesji 15-03 interwał 15 min. realizacja w dniu 22-03 kurs dotarl do poziomu 15 gr

presto po sesji 15-03 interwał 15 min. realizacja w dniu 22-03 kurs dotarl do poziomu 15 gr z poziomu 11 gr

energa po sesji 18-03 interwał 4 godz realizacja w dniu 22-03 kurs dotarl do poziomu 12,78

energa po sesji 18-03 interwał 4 godz realizacja w dniu 22-03 kurs dotarl do poziomu 12,78

asbis po sesji 19-02 interwał 6 godz realizacja w dniu 24 03 kurs osiągnał poziom 194

asbis po sesji 19-02 interwał 6 godz realizacja w dniu 24 03 kurs osiągnał poziom 194

bzwbk po sesji 21-03 interwał dzienny realizacja w dniu 30 marca kurs po zapowiadanym spadku do poziomu 278zł powórcił w dniu 30 marca do zapowiadanego poziomu 304 zł

bzwbk po sesji 21-03 interwał dzienny realizacja w dniu 30 marca kurs po zapowiadanym spadku do poziomu 278zł powrócił w dniu 30 marca do zapowiadanego poziomu 304 zł

peo po sesji 18-03 interwał tydzień realizacja w dniu 30-31- 03

peo po sesji 18-03 interwał tydzień realizacja w dniu 30-31- 03

cd red po sesji 26-02 interwał dzień realizacja zapowiedzi ruchu do poziomu 25,95 w dniu 31-03 kurs osiągnał poziom 25,95-26-05

cd red po sesji 26-02 interwał dzień realizacja zapowiedzi ruchu do poziomu 25,95 w dniu 31-03 kurs osiągnał poziom 25,95-26-05

trakcja po sesji 31-03 interwał godzinny realizacja w dniu 01-04 kurs osiągnął maksimum 13,75 zł

trakcja po sesji 31-03 interwał godzinny realizacja w dniu 01-04 kurs osiągnął maksimum 13,75 zł

trakcja po sesji 1-04 realizacja prognozy patrz poprzedni wykres

trakcja po sesji 1-04 realizacja prognozy patrz poprzedni wykres

presto po sesji 31-03 interwał 30 min realizacja w dniu 6-04 kurs dotknał 20 gr i cofnał się na 18 gr zgodnie z oczekiwaniem autora

presto po sesji 31-03 interwał 30 min realizacja w dniu 6-04 kurs dotknał 20 gr i cofnał się na 18 gr zgodnie z oczekiwaniem autora

presto po sesji 4-04 interwał 30 min realizacja 6-04 drugi wykres

presto po sesji 4-04 interwał 30 min realizacja 6-04 drugi wykres

soft blue po sesji 29-03 interwł 15 min realizacja w dniu 11-04 kurs osiągnał poziom 82 gr na zamknieciu

soft blue po sesji 29-03 interwł 15 min realizacja w dniu 11-04 kurs osiągnał poziom 82 gr na zamknieciu

jsw po sesji 12-04 interwał 4 godz realizacja w dniu 13-04 kurs osiągnał maksimum 14,96

jsw po sesji 12-04 interwał 4 godz realizacja w dniu 13-04 kurs osiągnał maksimum 14,96

kghm po sesji 12-04 interwał godzinny realizacja w dniu 13-04 kurs zamknał się na poziomie 73,25

kghm po sesji 12-04 interwał godzinny realizacja w dniu 13-04 kurs zamknał się na poziomie 73,25

trakcja po sesji 8-04 interwał godzinny realizacja w dniu 14-04 kurs spadl w rejon wskazany 12,80

trakcja po sesji 8-04 interwał godzinny realizacja w dniu 14-04 kurs spadl w rejon wskazany 12,80

jsw posesji 13 04 interwal 4 godz realizacja w dniu 14-04 kurs osiągnal poziom 16,39

jsw posesji 13 04 interwal 4 godz realizacja w dniu 14-04 kurs osiągnal poziom 16,39

asbis po sesji 1-04 interwał tygodniowy realizacja prognozy kurs w dniu 18-04 osiągnał poziom 2,39

asbis po sesji 1-04 interwał tygodniowy realizacja prognozy kurs w dniu 18-04 osiągnał poziom 2,39

jsw po sesji 18-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 19-20 kwietnia kurs odbił od wyznaczonej strefy oporu

jsw po sesji 18-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 19-20 kwietnia kurs odbił od wyznaczonej strefy oporu

rank progres po sesji 14-04 interwal godzinny realizacja w dniu 20-04 kurs osiągnał zakładany poziom

rank progres po sesji 14-04 interwal godzinny realizacja w dniu 20-04 kurs osiągnał zakładany poziom

wig20 po sesji 15-04 interwal dzien realizacja prognozy tygodniowej , kurs wig20 21 -04 osiagnał maksimum tygodniowe 1971pk

wig20 po sesji 15-04 interwal dzien realizacja prognozy tygodniowej , kurs wig20 21 -04 osiagnał maksimum tygodniowe 1973pkt

WIG20 REALIZACJA

WIG20 REALIZACJA PATRZ ANALIZA Z 15 KWIETNIA OBOK

pgnige po sesji 15-04 interwal 4 godziny realizacja w dniu 22-04 kurs pgnige osiągnał zakałdany poziom 5,25 po odbiciu od wsparcia 4,95

pgnige po sesji 15-04 interwal 4 godziny realizacja w dniu 22-04 kurs pgnige osiągnał zakładany poziom 5,25 po odbiciu od wsparcia 4,95

REALIZACJA ZAŁOZEN Z 15-04 ANLIZY PGNIGE

REALIZACJA ZAŁOZEN Z 15-04 ANALIZY PGNIGE WYKRES OBOK

zepak po sesji 25-04 interwał 4 godz realizacja w dniu 26-04 kurs osiągnal zakładany poziom 9,88

zepak po sesji 25-04 interwał 4 godz realizacja w dniu 26-04 kurs osiągnal zakładany poziom 9,88

fota po sesji 26-04 interwał 6 godz realizacja 27-04 kurs odbił od poziomu 1,24 wskazano w analizie opór 125

fota po sesji 26-04 interwał 6 godz realizacja 27-04 kurs odbił od poziomu 1,24 wskazano w analizie opór 1,25

kghm po sesji 27-04 interwal 15 min realizacja w dniu 28-04 kurs spadł do poziomu wskazanego w analizie okolice 70,37

kghm po sesji 27-04 interwal 15 min realizacja w dniu 28-04 kurs spadł do poziomu wskazanego w analizie okolice 70,37

tamex po sesji 27-04 interwal tydzien realizacja 28-04 kurs osiągnal poziom 66 gr

tamex po sesji 27-04 interwal tydzien realizacja 28-04 kurs osiągnal poziom 66 gr

fluid po sesji 28-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 29 -04 kurs osiągnał poziom 85 gr

-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 29 -04 kurs osiągnał poziom 85 gr

jsw po sesji 26-04 interwal godzinny realizacja złozen w dniu 28-29-04kurs dotarl pod opór w rejon18,79 po czym cofnał się do poziomu 17,70 i powrócił w rejon 19,10-19,20

jsw po sesji 26-04 interwal godzinny realizacja złozen w dniu 28-29-04kurs dotarl pod opór w rejon18,79 po czym cofnał się do poziomu 17,70 i powrócił w rejon 19,10-19,20

trakcja po sesji 27,04 interwał tydzien wskazanie własciwego poziomu wsoarcia 11,87 i zapowiedz odbicia realizowane w dniu 29 -04

trakcja po sesji 27,04 interwał tydzien wskazanie własciwego poziomu wsparcia 11,87 i zapowiedz odbicia realizowane w dniu 29 -04

kontrakty na miedz po sesji 25-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 29-04 kurs zbliżył sie do poziomu 230 fund/usd po zwyzce oponad 3%

kontrakty na miedz po sesji 25-04 interwał 6 godz realizacja w dniu 29-04 kurs zbliżył sie do poziomu 230 fund/usd po żwyzce o ponad 3%

grajewo po sesji 8-04 interwał tydzien realizacja w dniu -04-5 kurs osiągnał zakładany poziom maksimum wypadło na poziomie 34,60

grajewo po sesji 8-04 interwał tydzien realizacja w dniu -04-5 kurs osiągnał zakładany poziom maksimum wypadło na poziomie 34,60

rank progres po sesji 4-05 interwał dzien realizacja w dniu 6-05 kurs osiągnał zakładadany poziom

Rank progres po sesji 4-05 interwał dzien realizacja w dniu 6-05 kurs osiągnał zakładadany poziom

kghm po sesji -05-05 interwał 2 godz realizacja w dniu 6-05 kurs odbił od wskazanych wczesniej poziomów do poziomu 69,30

realizacja kghm po sesji -05-05 interwał 2 godz realizacja w dniu 6-05 kurs odbił od wskazanych wczesniej poziomów do poziomu 69,30

pko bp po sesji 29-04 interwał tydzien realizacja prognozy kurs odbił od wskazanego poziomu wsparcia w rejonie 23,95 i zrealizował zasieg w dniu 06-05

pko bp po sesji 29-04 interwał tydzien realizacja prognozy kurs odbił od wskazanego poziomu wsparcia w rejonie 23,95 i zrealizował zasieg w dniu 06-05

rank progres po sesji 31-03 interwał tydzien REALIZACJA długo terminowej prognozy , wykres obok analiza ostatnia z 8-05 ze wskazaniem na poziom 3,50

rank progres po sesji 31-03 interwał tydzien REALIZACJA długo terminowej prognozy , wykres obok analiza ostatnia z 8-05 ze wskazaniem na poziom 3,50

 REALIZACJA rank progres po sesji 06-05 interwał dzien analiza trafiona w pkt kurs na kolejnej sesji w dniu 9-05 zamknął się na poziomie 3,50

REALIZACJA rank progres po sesji 06-05 interwał dzien analiza trafiona w pkt kurs na kolejnej sesji w dniu 9-05 zamknął się na poziomie 3,50

ekoeksport po sesji 28-04 interwał dzien realizacja w dniu 10-05 kurs zbliżyl sie do zakladanego wdniu 28-04 poziomu 13,40 .

ekoeksport po sesji 28-04 interwał dzien .REALIZACJA ! w dniu 10-05 kurs zbliżyl sie do zakladanego wdniu 28-04 poziomu 13,40

rank progres po sesji 13-05 interwał dzien REALIZACJA KRÓTKOTERMINOWEJ PROGNOZY kurs na kolejnej sesji osiagnął zakładaną wielkość zakmnięcie wypadlo na poziomie 3,87zł

rank progres po sesji 13-05 interwał dzien REALIZACJA KRÓTKOTERMINOWEJ PROGNOZY kurs na kolejnej sesji osiagnął zakładaną wielkość zakmnięcie wypadlo na poziomie 3,87z

erne po sesji 13-05 interwal dzien REALIZACJA -KURS NA NASTĘPNEJ SESJI ODBIŁ SIE OD OPORU 510-511

erne po sesji 13-05 interwal dzien REALIZACJA -KURS NA NASTĘPNEJ SESJI ODBIŁ SIE OD OPORU 510-511 I SPADŁ DO POZIOMU 489 ZAMKNIĘCIE

wig 20 po sesji 13-05 interwał 6 godzREALIZACJA KURS INDEKSU NA KOLEJNEJ SESJI OSIĄGNAŁ MAKSYMALNĄ WIELKOSĆ 1861PKT ZAMKNAŁ 1853.78

wig 20 po sesji 13-05 interwał 6 godzREALIZACJA KURS INDEKSU NA KOLEJNEJ SESJI OSIĄGNAŁ MAKSYMALNĄ WIELKOSĆ 1861PKT ZAMKNAŁ 1853.78

zepak po sesji 26-04 interwał 1 godz REALIZACJA W DNIU 17-05 KURS OSIĄGNAŁ ZAKŁADANY POZIOM 13,50 I NA MOMENT WYZNACZYŁ SZCZYT 13,70

zepak po sesji 26-04 interwał 1 godz REALIZACJA W DNIU 17-05 KURS OSIĄGNĄŁ ZAKŁADANY POZIOM 13,50 I NA MOMENT WYZNACZYŁ SZCZYT 13,70

rank progres po sesji 16-05 interwał dzienny REALIZACJA KURS W DNIU 17-05 OSIĄGNAŁ ZAKLADANY W ANALIZIE POZIOM 4,19 I ODBIŁ SIE OD WSKAZANEGO OPORU.

rank progres po sesji 16-05 interwał dzienny REALIZACJA KURS W DNIU 17-05 OSIĄGNĄŁ ZAKŁADANY W ANALIZIE POZIOM 4,19 I ODBIŁ SIĘ OD WSKAZANEGO OPORU.

soft blue po sesji 9-05 interwał 4 godz REALIZACJA KURS W DNIU 19-05 SPADŁ DO ZAKŁADANEGO POZIOMU 1,10.

soft blue po sesji 9-05 interwał 4 godz REALIZACJA KURS W DNIU 19-05 SPADŁ DO ZAKŁADANEGO POZIOMU 1,10.

wig20 po sesji -06-05 interwał dzien REALIZACJA W DNIU 17 MAJA KURS OSIĄGNAŁ 1870 PKT W DNIU 19-05 KURS ZREALIZOWAŁ ZASIEG SPAPKU 1796 PKT

wig20 po sesji -06-05 interwał dzien REALIZACJA W DNIU 17 MAJA KURS OSIĄGNAŁ 1870 PKT W DNIU 19-05 KURS ZREALIZOWAŁ ZASIEG SPAPKU 1796 PKT

trakcja po sesji 18-05 interwał 2 godz REALIZACJA KURS W DNIU 26-05 OSIĄGNAŁ POZIOM WSKAZANEGO OPORU , PO CZYM COFNĄŁ SIE W DNIU 27-05 KURS SPADŁ PO ODBICIU OD OPORU DO POZIOMU 12,44

trakcja po sesji 18-05 interwał 2 godz REALIZACJA KURS W DNIU 26-05 OSIĄGNĄŁ POZIOM WSKAZANEGO OPORU , PO CZYM COFNĄŁ SIE W DNIU 27-05 KURS SPADŁ PO ODBICIU OD OPORU DO POZIOMU 12,44

pge po sesji 25-05 interwał dzien

pge po sesji 25-05 interwał dzień REALIZACJA w dniu 30-05 kurs zamknął się na poziomie 12,96

jsw po sesji 30-05 interwał 4 godz REALIZACJA W DNIU 3-06 KURS DOTARL DO WSPARCIA 13,00 W DNIU3-06 ODBIŁ OD POZIOMU Z OKOLIC 13,00 I ZREALIZOWAŁ ZASIĘG WSKAZANY 14,49

jsw po sesji 30-05 interwał 4 godz REALIZACJA W DNIU 3-06 KURS DOTARL DO WSPARCIA 13,00 W DNIU3-06 ODBIŁ OD POZIOMU Z OKOLIC 13,00 I ZREALIZOWAŁ WSKAZANY ZASIĘG 14,49

tamex po sesji 27-05 interwał tydzien REALIZACJA 30 MAJA KURS OSIGNAŁ WSKAZANY W ANALIZIE POZIOM 97 GR POCZYM DOSZŁO DO SPADKU DO POZIOMU 75 GR

tamex po sesji 27-05 interwał tydzien REALIZACJA 30 MAJA KURS OSIGNAŁ WSKAZANY W ANALIZIE POZIOM 97 GR POCZYM DOSZŁO DO SPADKU DO POZIOMU 75 GR

indata po sesji 1-06 interwał godzinny realizacja w dniu 3-06 kurs wybił nawet poziom 1,00 ,żeby zamknąć się na poziomie 97 gr

indata po sesji 1-06 interwał godzinny realizacja w dniu 3-06 kurs wybił nawet poziom 1,00 ,żeby zamknąć się na poziomie 97gr

rank progres po sesji 3-06 interwal 6 godz REALIZACJA w dniu 6-06 kurs spolki osiągnał zakładany poziom 3,18, po czy cofnął sie i zamknął 3,02

rank progres po sesji 3-06 interwal 6 godz REALIZACJA w dniu 6-06 kurs spółki osiągnął zakładany poziom 3,18, po czy cofnął się i zamknął 3,02

peo po sesji 3-06 interwal dzien REALIZACJA w dniu 6-06 kurs osiągnął maksimum 149,05

peo po sesji 3-06 interwal dzien REALIZACJA w dniu 6-06 kurs osiągnął maksimum 149,05

rank progres po sesji 2-06 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 7-06 kurs naruszył wsparcie 2,66

rank progres po sesji 2-06 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 7-06 kurs naruszył wsparcie 2,66 konsekwencje niewybitego poziomu 330 w dniu 7-06

kghm po sesji 6-06 interwał 4 godz REALIZACJA W DNIU 9-06 KURS ODBIŁ OD OPORU W REJONIE 63,45 I SPADŁ W OKOLICE WSPARCIA Z POZIOMU 60,60

kghm po sesji 6-06 interwał 4 godz REALIZACJA W DNIU 9-06 KURS ODBIŁ OD OPORU W REJONIE 63,45 I SPADŁ W OKOLICE WSPARCIA Z POZIOMU 60,60

pge po sesji 08-06 interwał dzienny REALIZACJA KURS PGE SPADŁ Z REJONU OPORU 13,94 DO WSPARCIA WSKAZANEGO W ANALIZIE 13,05 W DNIU 10 -06 -2016

pge po sesji 08-06 interwał dzienny REALIZACJA KURS PGE SPADŁ Z REJONU OPORU 13,94 DO WSPARCIA WSKAZANEGO W ANALIZIE 13,05 W DNIU 10 -06 -2016

rank progres po sesji 10-06 interwał 2 godz REALIZACJA kurs osiągnał zakładane w analizie z 10 czerwca minimum w dniu 13-06

rank progres po sesji 10-06 interwał 2 godz REALIZACJA kurs osiągnął zakładane w analizie z 10 czerwca minimum w dniu 13-06

jsw po sesji 10-06 interwał 2 godz REALIZACJA kurs w dniu 13-06 testowal i obronił istotny poziom 15,50 wskazany w analizie

jsw po sesji 10-06 interwał 2 godz REALIZACJA kurs w dniu 13-06 testowal i obronił istotny poziom 15,50 wskazany w analizie

soft blue po sesji 10-06 interwał 2 godz Realizacja w dniu 13-06 kurs zamknał lukę i odbil od zielonej strefy wskazanej w anlizie

soft blue po sesji 10-06 interwał 2 godz Realizacja w dniu 13-06 kurs zamknał lukę i odbil od zielonej strefy wskazanej w analizie

rank progres po sesji 13-06 interwal godzinny Realizacja rank progres odbił od wskazanego wsparcia w rejonie 2,73 natępnie ruszył w kierunku wskazanego oporu w rejonie 3,15 naruszając go kurs ostatecznie odbił od poziomu oporu 3,21

rank progres po sesji 13-06 interwal godzinny Realizacja rank progres odbił od wskazanego wsparcia w rejonie 2,73 natępnie ruszył w kierunku wskazanego oporu w rejonie 3,15 naruszając go kurs ostatecznie odbił od poziomu oporu 3,21

asbis po sesji 20-06 interwał dzien REALIZACJA dniu 21-06 kurs osiągnął zakładany poziom i zamknął się na poziomie 2,14

asbis po sesji 20-06 interwał dzien REALIZACJA dniu 21-06 kurs osiągnął zakładany poziom i zamknął się na poziomie 2,14

pge po sesji 22-06 interwal 6 godz REALIZACJA kurs po konsolidacji w rejonie 13,45 osiągnał poziom maksymaleny w rejonie wskazanym w analizie 13,97 po drodze wybijajjac opór na poziomie 13,81 oraz zamykając sie na poziomie 13,91

pge po sesji 22-06 interwal 6 godz REALIZACJA kurs po konsolidacji w rejonie 13,45 osiągnął poziom maksymalny w rejonie wskazanym w analizie 13,97 po drodze wybijając opór na poziomie 13,81 oraz zamykając się na poziomie 13,91

cormay po sesji 22-06 interwał 6 godz RELIZACJA w dniu 23 -06 kurs pokonsolidacji w rejonie maksimum wskazanym w prognozie spadł do poziomu również wskazanego w prognozie 2,08 po czym zamknal na poziomie 21,3 opór w rejonie 2,14 nie został wybity zgodnie zprognozą

cormay po sesji 22-06 interwał 6 godz RELIZACJA w dniu 23 -06 kurs pokonsolidacji w rejonie maksimum wskazanym w prognozie spadł do poziomu również wskazanego w prognozie 2,08 po czym zamknal na poziomie 21,3 opór w rejonie 2,14 nie został wybity zgodnie z prognozą

kghm po sesji 10-06 interwał 4 godz REALIZACJA kurs w dniu 23-06 zbliżyl się do poziomu wskazanego w analizie 65,17 po utzrymania wsparcia na luce w rejonie wskazanym w analizie 58,50

kghm po sesji 10-06 interwał 4 godz REALIZACJA kurs w dniu 23-06 zbliżył się do poziomu wskazanego w analizie 65,17 po utrzymania wsparcia na luce w rejonie wskazanym w analizie 58,50 minimum podczas sesji z 14-06

jsw po sesji 17-06 interwal 2 godz REALIZACJA w dniu28-czerwca kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 18zł zł

jsw po sesji 17-06 interwal 2 godz REALIZACJA w dniu28-czerwca kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 18zł zamknał na poziomie 17,95

pgnig po sesji 24-06 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 28-06 kurs odbił od wskazanego ważnego oporu 5,50 maksimum wypadło na poziomie 5,49 po czym znalazl sie poniżej kanału

pgnig po sesji 24-06 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 28-06 kurs odbił od wskazanego ważnego oporu 5,50 maksimum wypadło na poziomie 5,49 po czym znalazl sie poniżej kanału

jsw po sesji 1-07 interwał 2 godz REALIZACJA w dniu 4-07 kurs odbił od wskazanaego poziomu oporu z okolic 19,38

jsw po sesji 1-07 interwał 2 godz REALIZACJA w dniu 4-07 kurs odbił od wskazanego poziomu oporu z okolic 19,38

kghm po sesji 29-06 interwał 2 godz REALIZACJA w dniu 1-07 kurs maksymalny ośiągnał poziom 68,37 w analizie wskazano na kurs maksimum 68,40

kghm po sesji 29-06 interwał 2 godz REALIZACJA w dniu 1-07 kurs maksymalny osiągnął poziom 68,37 w analizie z 29 -06 wskazano maksimum 68,40

kghm po sesji 1-07 interwał dzien REALIZACJA kurs odbil od wskazanego poziomu oporu z okolic 70zł

kghm po sesji 1-07 interwał dzień REALIZACJA kurs odbił od wskazanego poziomu oporu z okolic 70zł

trakcja po sesji 1-07 interwał dzien Realizacja 4-07 kurs otworzył się w rejonie wskazanym 10,68 , i spadł do 10,07

trakcja po sesji 1-07 interwał dzien Realizacja 4-07 kurs otworzył się w rejonie wskazanym 10,68 , i spadł do 10,07

indata po sesji 6-06 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 24-06 kurs osiągnał minimum wskazane w analizie 79 gr trwa odbicie

indata po sesji 6-06 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 24-06 kurs osiągnał minimum wskazane w analizie 79 gr trwa odbicie

pgnige po sesji 1-07 interwał dzien REALIZACJA w dniu 8-07 pgnig zamknął na poziomie 5,37 zgodnie ze wskazaniem w prognozie

pgnige po sesji 1-07 interwał dzien REALIZACJA pgnig osiągnał maksimum 5,68 izamknął tydzien na poziomie 5,37 zgodnie ze wskazaniem w prognozie

unicredit po sesji 4-07 interwał 6 godz

unicredit po sesji 4-07 interwał 6 godz REALIZACJA PROGNOZY KRÓTKOTERMINOWEJ W DNIU 12-07 KURS PO WSKAZANYM NARUSZENIU WSPARCIA DO POZIOMU 761 ODBIŁ DO WSKAZANEGO POZIOMU 915 NARUSZAJĄC GO .POTENCJALNY ZYSK 25%

pgnige po sesji 11-07 interwał dzien Realizacja PROGNOZY KRÓTKOTERMINOWEJ KURS ZAMKNĄŁ WE WSKAZANYM W ANALIZIE REJONIE 564

pgnige po sesji 11-07 interwał dzien Realizacja PROGNOZY KRÓTKOTERMINOWEJ KURS ZAMKNĄŁ WE WSKAZANYM W ANALIZIE POZIOMIE 563 FIKS 564

soft blue po sesji 1-07 interwal 2 godz REALIZACJA w dniu 14 lipca kurs osiągnał zakładany poziom potencjła zysku 20%

soft blue po sesji 1-07 interwal 2 godz REALIZACJA w dniu 14 lipca kurs osiągnał zakładany poziom potencjłał zysku 20%

Bioton SA (BIO) po sesji 11-07 interwał 4 godz REALIZACJA prognozy kurs w dniu 14 lipca wybił poziom wskazany w analiziee885 oczekiwane na realizację drugiej częsci analizy poziomu 9,45

Bioton SA (BIO) po sesji 11-07 interwał 4 godz REALIZACJA prognozy kurs w dniu 14 lipca wybił poziom wskazany w analizie885 oczekiwane na realizację drugiej częsci analizy poziomu 9,45 potencjalny zysk 12%

cig po sesji 13-07 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 15-07 kurs osiągnał zakładany poziom 27,56

cig po sesji 13-07 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 15-07 kurs osiągnał zakładany poziom 27,56

kghm po sesji 13-07 interwał 4 godz REALIZACJA KURS W DNIU 15-07 OSIĄGNAŁ ZAKLĄDANY MAKSYMALNY POZIOM

kghm po sesji 13-07 interwał 4 godz REALIZACJA KURS W DNIU 15-07 OSIĄGNAŁ PROGNOZOWANY MAKSYMALNY POZIOM 76,47

pge po sesji 15-07 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 19-07 kurs osiągnał zakładany poziom w przedziale 13,00-13,10 maksimum wypadło na poziomie 13,05

pge po sesji 15-07 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 19-07 kurs osiągnął zakładany poziom w przedziale 13,00-13,10 maksimum wypadło na poziomie 13,05 !

pkn orlen po sesji 18-07 interwal dzien REALIZACJA w dniu 21-07 kurs pkn cofnął się do wskazanego w analizie poziomu wyznaczając minimum w okolicy 63

pkn orlen po sesji 18-07 interwal dzien REALIZACJA w dniu 21-07 kurs pkn cofnął się do wskazanego w analizie poziomu wyznaczając minimum w okolicy 63,10

Nowoczesna Firma SA (NFP) po sesji 8-07 interwał 4 godzinny REALIZACJA wdniu 26 -07 kurs społki wybil sie do poziomu 24gr po odbiciu od wsparcia w rejonie 17 gr z szansą na kontynuacje zwyżki potencjalny zysk 40%

Nowoczesna Firma SA (NFP) po sesji 8-07 interwał 4 godzinny REALIZACJA wdniu 25 -07 kurs społki wybil sie do poziomu 24gr po odbiciu od wsparcia w rejonie 17 gr z szansą na kontynuacje zwyżki potencjalny zysk 40%

kghm po sesji 22-07 interwał 6 godz REALIZACJA kurs w dniu 27-07 osiągnął wskazany w analizie poziom maksimum wypadło na poziomie 79,67

kghm po sesji 22-07 interwał 6 godz REALIZACJA kurs w dniu 27-07 osiągnął wskazany w analizie poziom maksimum wypadło na poziomie 79,67

pkn orlen po sesji 29-07 interwal 6 godz RELIZACJA KURS W DNIU 2-08 odbił od wskazanego obszaru wsparcia i kontynuuje odbicie w dniu 4-08

pkn orlen po sesji 29-07 interwal 6 godz RELIZACJA KURS W DNIU 2-08 odbił od wskazanego obszaru wsparcia i kontynuuje odbicie w dniu 4-08

Action SA (ACT) po sesji 3-08 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 4-08 kurs wybił po małej konsolidacji w kierunku wskazanych poziomów oporu maksimum 692 po czym wrócił we wskazane okolice

Action SA (ACT) po sesji 3-08 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 4-08 kurs wybił po małej konsolidacji w kierunku wskazanych poziomów oporu maksimum 692 po czym wrócił we wskazane okolice

Action SA (ACT) po sesji 4-08 wykres intraday REALIZACJA wdniu 8-08 kurs spadl do poziomu wyznaczonego w rejonie 5,25 zamkniecie wypadło na poziomie 5,35

Action SA (ACT) po sesji 4-08 wykres intraday REALIZACJA w dniu 8-08 kurs spadł do poziomu wyznaczonego w rejonie 5,25 zamkniecie wypadło na poziomie 5,35

Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 5-08 interwał godzinny REALIZACJA, kurs w dniu 9-08 dotarł pod wskazany poziom 12,40 zamknięcie wypadło 12,31

Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 5-08 interwał godzinny REALIZACJA, kurs w dniu 9-08 dotarł pod wskazany poziom 12,40 zamknięcie wypadło 12,31

Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 26-07 interwał tydzien REALIZACJA wdniu 9-08 kurs dotarł w pkt do wskazanego poziomu oporu 59 zl i odbil się zamknięcie wypadło na poziomie 57,02

Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 26-07 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 9-08 kurs dotarł w pkt do wskazanego poziomu oporu 59 zl i odbił się zamknięcie wypadło na poziomie 57,02

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 5-08 interwał 6 godz REALIZACJA krótkoterminowej prognozy kurs w dniu 9-08 osiągnał maksimu 30,90zl widoczny na wykresie waski kanal ograniczony linią ponad 30zł i zaczał konsolidować w okolicy wskazanych poziomów

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 5-08 interwał 6 godz REALIZACJA krótkoterminowej prognozy kurs w dniu 9-08 osiągnał maksimu 30,90zl widoczny na wykresie waski kanal ograniczony linią ponad 30zł i zaczał konsolidować w okolicy wskazanych poziomów

cormay po sesji 22-07 interwał 4 godz REALIZACJA wdniu 9-08 kurs osiagnał wskazane maksimum 2,60 po czym kurs zamknął się w rejonie 2,40

cormay po sesji 22-07 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 9-08 kurs osiagnął wskazane maksimum 2,60 po czym kurs zamknął się w rejonie 2,40

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 5-08 interwał 6 godz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 5-08 interwał 6 godz REALIZACJA W DNIU 11-08 kurs odbil od poziomu 5,66 wskazany w analizie jako strefa oporów i spadł na kolejnej sesji w rejon wsparcia 551.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-08 interwał 4 godz REALIZACJA wdniu 19-08 kurs odbił od wskazanego poziomu z okolic25,89 i osiągnął poziom odbicia 29,36 zamknał 29,00 Realizując wolumen wspomniany w analizie 1460 tys sztuk

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-08 interwał 4 godz REALIZACJA wdniu 19-08 kurs odbił od wskazanego poziomu z okolic25,90 i osiągnął poziom odbicia 29,36 zamknał 29,00 Realizując wolumen wspomniany w analizie 1460 tys sztuk

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 22-08 interwał 15 min REALIZACJA W dniu 23-08 kurs osiągnął wskazany poziom 30,50zł

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 22-08 interwał 15 min REALIZACJA W dniu 23-08 kurs osiągnął wskazany poziom 30,50zł

Analiza techniczna Property Lease Fund SA (PLE) po sesji 22-08 interwał 6 godz REALIZACJA kurs w dniu 23-08 osiągnął zakładany poziom 54 po czym rozpoczął kosnolidację

Analiza techniczna Property Lease Fund SA (PLE) po sesji 22-08 interwał 6 godz REALIZACJA kurs w dniu 23-08 osiągnął zakładany poziom 54 gr po czym rozpoczął konsolidację w dniu 25-08 wybił z konsolidacji realizując drugą czesc prognozy

Analiza techniczna Property Lease Fund SA (PLE) po sesji 22-08 interwał 6 godz

Analiza techniczna Property Lease Fund SA (PLE) po sesji 22-08 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 29-08 kurs osiagnał zakładany poziom 68 gr

DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 5-08 interwał 6 godz REALIZACJA W DN 29-08

DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 5-08 interwał 6 godz REALIZACJA W DN 29-08 KURS WYBIŁ W KIERUNKU 18 GR

jsw po sesji 20-07 interwał dzien REALIZACJA prognozy w dniu 30-08 kurs osiągnał zakładany poziom z okolic 34 zł gratuluje posiadaczom akcji jsw

jsw po sesji 20-07 interwał dzien REALIZACJA prognozy w dniu 30-08 kurs osiągnał zakładany poziom z okolic 34 zł gratuluje posiadaczom akcji jsw

Analiza techniczna Agroton Group of Companies (AGT) po sesji 30-08 interwal tydzien

Analiza techniczna Agroton Group of Companies (AGT) po sesji 30-08 interwal tydzien REALIZACJA w dniu 31-08 kurs dotarł we wskazany obszar w dniu 31-08

Analiza techniczna Rank Progress SA (RNK) po sesji 26-08 interwał dzien

Analiza techniczna Rank Progress SA (RNK) po sesji 26-08 interwał dzien REALIZACJA w dniu 31 -08 kurs dotarł w rejon oporu wskazany w analizie w obszarze 2,40 po czym się cofnąl

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 31-08 interwal dzien REALIZACJA prognozy wskazanie dwóch poziomow istotnych wsparć 36,60 37,40 w dniu 1 09 kurs odbił od poziomu 36,80 w dniu 2 09 kurs odbił od poziomu 37,44

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 31-08 interwal dzien REALIZACJA prognozy wskazanie dwóch poziomow istotnych wsparć 36,60 37,40 w dniu 1 09 kurs odbił od poziomu 36,80 w dniu 2 09 kurs odbił od poziomu 37,44 odbijając pod maksima trendu

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 1-09 interwał tydzien

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 1-09 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 2-09 kurs odbił od wskazanego obszaru oporu 11,27

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) po sesji 1-09 interwał miesiac REALIZACJA , w dniu 5-09 kurs osiągnął wskazany na wykresie obszar 15,58

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) po sesji 1-09 interwał miesiac REALIZACJA , w dniu 5-09 kurs osiągnął wskazany na wykresie obszar 15,58

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 4-09 interwał godzinny, REALIZACJA w dniu 5-09 zakładany poziom został osiągnięty

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 4-09 interwał godzinny, REALIZACJA w dniu 5-09 zakładany poziom został osiągnięty

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 30-08 REALIZACJA interwal dzien

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 30-08 R interwal dzien REALIZACJA W DNIU 5-09 kurs jsw dotarł pod wskazaną strefę oporu 48,77

Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 9-08 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 6-09 kurs bogdanki osiągnął wskazany poziom 62,5 maksimum wypadło w rejonie 63,30

Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 9-08 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 6-09 kurs bogdanki osiągnął wskazany poziom 62,5 maksimum wypadło w rejonie 63,30

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 6-09 interwal 2 godz

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 6-09 interwal 2 godz REALIZACJA w dniu 7 kurs jsw spadł poniżej wskaznego wsparcia , w cenach zamknięcia wsparcie się utrzymało

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-09 interwał 10 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-09 interwał 10 minut PEŁNA REALIZACJA PROGNOZY kurs wdniu 8-09 odbił w rejon wskazany 45,50 po czym spadł w rejon 42zł i odbił

Analiza techniczna Alma Market SA (ALM) po sesji 6-09 interwał godzinny

Analiza techniczna Alma Market SA (ALM) po sesji 6-09 interwał godzinny REALIZACJA W DNIU 7-09 KURS OSIAGNĄL MAKSIMUM POZIOM 471 OBSZAR WSKAZANY W ANALIZIE PO CZYM NASTAPIŁ POWRÓT W KIERUNKU PODSTAWY WYBICIA

ccc po sesji 8-07 interwał dzien REALIZACJA W dniu 16-08 kurs osiagnał zakładany poziom maksimum wypadło w rejonie 189,60

ccc po sesji 8-07 interwał dzien REALIZACJA W dniu 16-08 kurs osiagnał zakładany poziom maksimum wypadło w rejonie 189,60

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 8-09 wykres intraday

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 8-09 wykres intraday REALIZACJA wdniu 9-08 kurs osiągnal maksimum 4828 a wiec kurs znalazł sie we wskazanym w analizie przedziale 47,80 48,80

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 9-09 interwał 6 godz

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 9-09 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 12-09 kurs nie wybił poziomu 10,95 zgodnie znalizą iodbił od poziomu 11,00

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 12-09 interwał 4 godz

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 12-09 interwał 4 godz REALIZACJA kurs odbił od strefy oporów we wskazanym obszarze z poziomu 3,33 po czym się cofnął aktualnie minimum notowan wypadło w rejonie 3,10

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 12-09 interwał godzinny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 12-09 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 13-09 kurs cd red zrealizował wskazana koncepcje zagrania poprzez kupno pod oporem 40,50 i potencjalny zysk do realizacji we wskazanej strefie 41,78

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 9-09 interwal 10 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 9-09 interwal 10 minut REALIZACJA kurs spadł po odbiciu się od oporu w rejonie 48,28 do wskazanego poziomu 44,80 po czym odbił

KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 19-08 interwał 6 godz

KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 19-08 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 12-09 kurs spadł we wskazany rejon poziomu 69zł po czym odbił

Analiza technicznaCCC SA (CCC) po sesji 9-09 interwał dzienny

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 9-09 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 13-09 kurs ccc odbił z poziomu 162 kierując się pod opór z poziomu 172zł

Analiza techniczna DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 9-09 interwal 6 godz

Analiza techniczna DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 9-09 interwal 6 godz REALIZACJA w dniu 14-09 kurs osiagnał 16 gr wskazany w analizie zysk potencjalny 40%

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 14-09 interwał dzien

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 14-09 interwał dzien REALIZACJA w dniu 15 -09 kurs dotarł do wskazanej w analizie strefie oporu poziomu z okolic 54zl , wskazaną jako poziom realizacji zysków

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 9-09 interwał 15 minut

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 9-09 interwał 15 minut REALIZACJA kurs w dniu 15-09 spadł we wskazany rejon z okolic poziomu 6,31

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-09 interwał 2 godziny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-09 interwał 2 godziny REALIZACJA w dniu 15-09 kurs zamknął się w okolicy poziomu wskazanego w analizie 40,60

 Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 19-09 interwał dzienny

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 19-09 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 20 września kurs dotarł do zaznaczonej w analizie strefy opór w rejonie z poziomu 8zł maksimum wypadło na poziomie 7,94 porównaj wykres wyżej analizę spółki action z 9-09

Analiza technicznaRainbow Tours SA (RBW) po sesji 2-09 interwał dzien

Analiza techniczna Rainbow Tours SA (RBW) po sesji 2-09 interwał dzien REALIZACJA kurs odbił od wskazanych poziomów i potwierdzil teze o wybiciu aktualnie kurs wzrosł o 40% do poziomu z okolic 27zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 19-09 interwał 4godz

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 19-09 interwał 4 godz REALIZACJA kurs w dniu 21-09 osiągnął wskazany w analizie poziom maksymalny 56,97 oraz cofnął się w rejon 56,55 po czym wyznaczył maksimum sesyjne w rejonie 57,23 zamknięcie wypadło w rejonie 56,64

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) po sesji 5-09 interwał 6 godz

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) po sesji 5-09 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 22-09 kurs osiągnał poziom 17zl a w dniu 23-09 wybił 18,20 przy czym zamknął na poziomie powyżej wskazanego zasięgu 17,40 – poziomie17,85

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 23-09 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 23-09 interwał 30 minut REALIZACJA , kurs odbił z rejonu wskazanego obszaru wsparcie w dniu 26-09 53,50 minimum wypadło na 52,98 po czym kurs odbił do poziomu 56,35 aktualne zamknięcie 54,95

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 23-09 interwał 2 godz

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 23-09 interwał 2 godz REALIZACJA prognozy w dniu 26-09 kurs spadł do minimum 38,25 wskazania w analizie 38,20 po czym odbił w rejon 39,89 zamknięcie wypadło 38,92

Analiza techniczna Orange Polska SA (OPL) po sesji 25-09 interwał miesiąc

Analiza techniczna Orange Polska SA (OPL) po sesji 25-09 interwał miesiąc REALIZACJA w dniu 27-09 kurs zrealizował krótkoterminowy zasięg wskazany w analizie 5,95zł maksimum wyapdło na poziomie 5,94 zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 27-09 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 27-09 interwał 30 minut REALIZACJA kurs spadł do strefy wskazanej w analizie przy czym poziom obronił sie poziom 49,14 wskazane było 48,60 po czym nastąpiło wskazane na wykresie i sugerowane w anlizie odbicie do poziomu 54,88

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 23-09 interwal 2godz

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 23-09 interwal 2godz REALIZACJA w dniu 29-09 Kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 180zł

Analiza techniczna BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML) po sesji 16-09 interwał 2 godziny

Analiza techniczna BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML) po sesji 16-09 interwał 2 godziny REALIZACJA W dniu 29-09 kurs osiągnął wskazane dno poziom 64 g gr

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 30-09 interwał tydzień

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 30-09 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 4-10 kurs pzu odbił od wskazanych poziomów realizując wskazany zasięg 26,20 kurs zamknął się na poziomie 26,13 po wzroście przekraczającym 7% potencjał odbicia wskazany aktualnie na poziom 27,50 w razie wybicia wskazanego w analizie oporu

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 23-09 interwał 4 godz

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 23-09 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 6 pażdziernika kurs osiągnął zakładany poziom 975 , nie znacznie go naruszając

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) w trakcie sesji 4-10 interwał 15 min

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) w trakcie sesji 4-10 interwał 15 min REALIZACJA w dniu 11-10 kurs wybił konsolidacje osiągając wskazane maksimum w rejonie 63,88

EKO Export SA (EEX) po sesji 7-10 wykres intra REALIZACJA w dniu 11-10 kurs osiągnął wskazany poziom maksymalny 17,82

EKO Export SA (EEX) po sesji 7-10 wykres intra REALIZACJA w dniu 11-10 kurs osiągnął wskazany poziom 17,82

Analiza technicznaTrakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 30-09 interwał dzienny REALIZACJA W DNIU 11-10 KURS odbił się od poziomu oporu wskazanego w analizie 12,95 realizując prognozę

Analiza technicznaTrakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 30-09 interwał dzienny REALIZACJA W DNIU 11-10 KURS odbił się od poziomu oporu wskazanego w analizie 12,95 realizując prognozę

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 14-10 dzien układ abcd

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 14-10 dzien REALIZACJA w dniu 17 -10 kurs odbił od wskazanego rejonu , przy czym minimum wypadło w rejonie 24,35 maksimum odbicia w dniu 17-10 25,68 po wzroście pow 3%

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-10 interwał 15 minut

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-10 interwał 15 minut REALIZACJA w dniu 17-10 wskazanie wsparcia kurs odbil od wskazanego wsparcia w rejonie 1,08, do poziomu 1,21 po czym zamknął notowania nawskazanym poziomie

Analiza technicznaTrophyResort Nyrt (TPR)po sesji 14 -10 wykres intra

Analiza technicznaTrophyResort Nyrt (TPR)po sesji 14 -10 wykres intra REALIZACJA wdniu 17-10 kurs spadł do wskazanego wsparcia w rejon 45 gr po czym odbił i zamknął na wskazanym poziomie z 50 gr

Analiza techniczna Tauron Polska Energia SA (TPE) po sesji 14-10 interwał dzienny

Analiza techniczna Tauron Polska Energia SA (TPE) po sesji 14-10 interwał dzienny REALIZACJA , KURS W DNIU 17-10 zamknał sie we wskazanych okolicach wsparcia w rejonie wskazanym na wykresie,J 2,38 oczekiwany wskazany test wsparcia 2,37

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 14,10 interwał godzinny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 14,10 interwał godzinny REALIZACJA wdniu 17-10 kurs nie wybił oporu w rejonie 69,80 wskazanym na wykresie i rozpoczął testowanie luki, aktualne minima po sesji 17-10 67,61zł

Analiza technicznaTrakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 30-09 interwał dzienny

Analiza technicznaTrakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 30-09 interwał dzienny REALIZACJA wdniu 17,10 kurs odbił się od wskazanego w analizie oporu 13,30 , po czym kurs notował minima w rejonie 12,95

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 14-10 interwał godzinny

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 14-10 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 18-10 kurs action po odbiciu od poziomu oporu w rejonie wskazanym 6,25 spadł ponownie do poziomu 5,80 a następnie naruszył wsparcie na luce 570 zgodnie z analizą osiągając minimum w rejonie 5,61 zamknięcie 5,81

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 11-10 interwał 6 godz

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 11-10 interwał 6 godz REALIZACJA wdniu 18-10 kurs jsw wyznaczył nowe maksimum trendu wskazane w analizie przy poziomie 72,38 następnie kurs zawrócił i minimum wypadło po odbiciu od wskazanego w analizie oporu w rejonie 70,44 zamkniecie 71,10

Analiza techniczna Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 9-09 interwał dzien

Analiza techniczna Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) po sesji 9-09 interwał dzien REALIZACJA w dniu 18-10 kurs wybił opory wskazany w analizie i rozpoczął realizację opcji, uznanej za najbardziej prawdopodobną wskazany zasięg wzrostu pokrywa się rekomendacją analityków dm BOŚ

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 23-09 interwał tydzień

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 23-09 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 13-10 kurs osiągnął wskazany poziom odbicia 90 gr po czym wrócił do podstawy wybicia w rejonie z poziomu 75 gr

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ppo sesji 18-10 interwał godzinny

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ppo sesji 18-10 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 19-10 kurs osiągnął wskazany poziom po wzroście ponad 7% maksimum wypadło w rejonie 11,07 wskazanym w analizie po czym kurs się cofnał i zamknąl na poziomie10,73

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 4-10 interwał dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 4-10 interwał dzienny, REAKLIZACJA W DNIU 19-10 Kurs energi zrealizował zapowiadane wybicie osiągając maksimum w rejonie 8,24 oraz wybijając wskazane poziomy oporu w rejonie 8,00-8,10

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 19-10 interwał 10 minut

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 19-10 interwał 10 minut REALIZACJA w dniu 21-10 kurs prairie wybił się z konsolidacji dokładnie od minimum wskazanego w analizie 1,01zł. Maksimum wypadło w rejonie 1,21 zamkniecie 1,16

Analiza techniczna UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 14-10 interwal godzinny

Analiza techniczna UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 14-10 interwal godzinny REALIZACJA w dniu 24-10 kurs osiagnął wskazany poziom 10,10 i następnie ruszył w kierunku 10,50 osiągając maksimum w rejonie 10,34 zamknięcie wypadło w rejonie 10,28

Analiza techniczna LPP SA (LPP) po sesji 4-10 interwał tydzień

Analiza techniczna LPP SA (LPP) po sesji 4-10 interwał tydzień REALIZACJA wdniu 24-10 kurs osiagnał zakładany poziom osiągając maksimum po wzroście o 20% w rejonie 6021 zł za akcje zamykając w rejonie 6000zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 21-10 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 21-10 interwał 30 minut REALIZACJA w dniu 24 oraz 25 pażdziernika w dniu 24 kurs wybił opór w rejonie 69,50 i osiągnął maksimum 70,80 zamknięcie wypadło w rejonie 69,00 zł na kolejnej  sesji w dniu 25 pażdziernika kurs dokładnie jak wskazano w analizie osiągnął wskazane minimum w rejonie 66,30,- po czym odbił do poziomu oporu 68,15 zamknięcie wypadło w rejonie 66,93 fiks 66,50

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 24-10 interwal dzienny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 24-10 interwal dzienny REALIZACJA wdniu 26-10 kurs osiągnal wskazane minimum w rejonie 66,01 a następnie zgodnie z założeniem analizy doszło do odbicia , kurs zamknął się w rejonie 70,00 zl

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 21-10 interwał dzienny

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 21-10 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 28-10 kurs indeksu wig20 zamknął się dokładnie na poziomie wskazanym w analizie z dnia 21-10 1817, 79 pkt

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 21-10 interwał godzinny

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 21-10 interwał godz.REALIZACJA w dniu 31-10 kurs osiągnał wskazany w analizie poziom przekraczając go o 10 gr maksimum wypadło w strefie wskazanej na wykresie 27,88 Po czym kurs sie cofnął w rejon 26,83

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 28-10 interwał tydzień REALIZACJA

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 28-10 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 2-11 kurs osiągnał maksimum we wskazanym analizie rejonie poziom 6,70 , po czym spadł do poziomu 6,36

Analiza techniczna ASBISc Enterprises PLC (ASB) po sesji 25-10 interwał dzienny

Analiza techniczna ASBISc Enterprises PLC (ASB) po sesji 25-10 interwał dzienny REALIZACJA W dniu 2-11 kurs ostatecznie nie wybił wskazanej strefy oporu w rejonie 3,02 i mocno korygując o ponad 6% spadl do poziomu 2,83

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 4-11 interwał godzinny

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 4-11 interwał godzinny REALIZACJA W dniu 8-11 kurs spadł do wskazanej strefy wsparć osiągając minimum w rejonie 5,05-5,10 i następnie doszło do odbicia w rejon oporu z poziomu 5,50 zamknięcie wypadło w rejonie 528

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 28-10 interwał tydzien

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 28-10 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 9-11 kurs wybił w kierunku maksimum dotychczasowego trendu osiągając maksimum na poziomie 81zł wybicie poprzedziło dzień wcześniej zapowiadane w analizie wybicie kontraktów na miedz , wzrost w dniu 9 listopada wyniósl 8%,

Analiza techniczna UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 14-10 interwal godzinny

Analiza techniczna UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 14-10 interwal godzinny REALIZACJA w dniu 10-11 kurs osiągnał wskazany poziom 10,10 nieznacznie go naruszając do poziomu 10,37 zamkniecie wypadło na poziomie 10,05, kurs rozpoczał realizację drugiej czesci prognozy

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 9-09 interwał tydzien

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 9-09 interwał tydzien REALIZACJA prognozy długoterminowej , kurs spadł w rejon z okolic 4,60zł przy czym w dniu 18-11 wyznaczył nowe minima w rejonie 4,55 zamkniecie wypadło w rejonie 4,62

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 7-10 interwal dzienny

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 7-10 interwal dzienny REALIZACJA prognozy z dnia 7-10 kurs pzu wybił konsolidację 24,50 28zł osiągając wskazany poziom w analizie 29,20 nieznacznie go naruszając maksimum wypadło w rejonie 29,35. Wskazana w poszczególnych poziomach konsolidacja dała zarobić graczom na wskazaną we wcześniejszych analizach formację orgr maksymalnie około 30%

Analiza techniczna Black Pearl SA (BPC) interwał tydzien

Analiza techniczna Black Pearl SA (BPC) interwał tydzien REALIZACJA w dniu 21-11 kurs odbił się od wskazanego poziomu oporu 40 gr , wsparcie 30 gr nie zostało utrzymane

Analiza techniczna ASBISc Enterprises PLC (ASB) po sesji 25-10 interwał dzienny

Analiza techniczna ASBISc Enterprises PLC (ASB) po sesji 25-10 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 22 listpada kurs po wskaznym w analizie ruchu powrotnym którego minimum wypadło na poziomie 2,66 i było osiągnięte w dniu 9 listopada powrócił w rejon maksimum trendu osiągając poziom zamknięcia 3,06

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 26-08 interwał tydzien

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 26-08 interwał tydzien REALIZACJA , W dniu 23 listopada , 2016 r kurs po wielomiesiecznej konsolidacji rozpoczetej w czasie wykonania tej analizy po odbicu od wskazanego wsparcia w rejonie 38,33 patrz analiza wybił w dniu 24 listopada poprzednie maksimum trendu i kontynuuje wzrost w kierunku maksimum konsolidacji z roku 2000 patrz wykres

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 22-11 interwał 6 godz

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 22-11 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 24 -11 kurs wrócił w rejon maksimum trendu okolice 89,80

Analiza techniczna Graphic SA (GRP) po sesji 25-11 interwał tydzień

Analiza techniczna Graphic SA (GRP) po sesji 25-11 interwał tydzień REALIZACJA W w dniu 30 11 2016r kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 70 gr zysk 100%

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 14-10 interwał tydzień

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 14-10 interwał tydzień REALIZACJA prognozy średniotermonowej,Kurs pkn w dniu 5 12-2016 r osiągnał zakładany poziom 80zł

Analiza techniczna B2BPartner SA (B2B) po sesji 1-12 interwał tydzien

Analiza techniczna B2BPartner SA (B2B) po sesji 1-12 interwał tydzien REALIZACJA W dniu 6-12 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 30 gr lekko go naruszając (32) po czym cofnął się w rejon poziomu z okolic 20 gr

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-12 interwał dzienny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 7 12 kurs dotarł do strefy silnego oporu wskazanego w analizie osiągając wskazany poziom 98,40 po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 94,25

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 17-11 interwał dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 17-11 interwał dzienny REALLIZACJA w dniu 18 listopada 2016 r kurs energi osiągnął prawdopodobne dno 6,82 wskazano 6,76 w analizie poczym odbił aktualne maksimum kursu 8,95zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 2-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 2-12 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniach następnych, kurs rozpoczął realizację zapowiadanej korekty w dniu 7-12 minimum sesji wypadło w rejonie 70,54zł

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 25-11 interwał dzienny

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 25-11 interwał dzienny REALIZACJA kurs w pierwszej fazie osiągnął poziom 29,80 maksimum 29,58 następnie po cofnięciu i ponownym odbiciu kurs zrealizował zaznaczony na wykresie zasięg 33,51 następnie zamknał w rejonach wskazanych w analizie 32,24

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-12 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-12 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 8-12 kurs odbił dokładnie od dolnej strefy wskazanej w analizie konsolidacji 66,05 zamknął 74,35

UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 9-08 interwał 6 godz

UniCredit S.p.A (UCG) po sesji 9-08 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 8-12 kurs osiagnął wskazany w analizie poziom 11,77, po czym spadł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 8-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 8-12 interwał 4 godziny REALIZACJA W dniu 9-12 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 77,33 po czym spadł w rejon 73zł.

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 10-11 interwał 6 godz

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 10-11 interwał 6 godz REALIZACJA W DNIU 8-12 kurs osiagnął maksimum w rejonie 82,93 wskazano w analizie w dniu 11-11 zasięg 83,24 róznica wskazania a rzeczywista realizacją na przestrzeni miesiąca30 gr

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 9-12 interwł 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 9-12 interwł 30 minut REALIZACJA w dniu 12 -12 kurs spadł do wskazanego minimum 71 zł ! minimum wypadło w rejonie 70,98- po czym odbił . we wskazane poziomy konsolidacji ostateczne maksimum wypadło w rejonie 77,48

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 8-12 interwał tydzień

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 8-12 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 13 grudnia kurs osiągnął zakładany poziom , maksimum wypadło w rejonie 11,79 , po czym spadł zamknięcie 9,80 zł zysk 100%

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 12-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 12-12 interwał 4 godziny REALIZACJA prognozy 13-12 kurs naruszył linię spadkową trendu we wskazanych obszarach maksimum wypadło w rejonie oporu 5,60 zamknięcie 5,57

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 12-12 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 12-12 interwał 30 minut REALIZACJA kurs w dniu 13-12 osiagnął maksimum we wskazanym rejonie oporu 79,10 po czym spadł zamkniecie wypadło na poziomie 76,70

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 25-11 interwal dzienny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 25-11 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 16 12 kurs osiagnał zakładany poziom osiągając maksimum w rejonie 85,73 wskazano w analizie 86 nowe maksimum trendu

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 14-12 interwał 15 minut

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 14-12 interwał 15 minut REALIZACJA w dniu 20 12 kurs petrolinwestu po odbiciu od wsparcia w rejonie 7,60 zrealizował wskazany zasięg 11,14 zł maksimum odbicia wypadło w rejonie 11,20 po czym kurs spadł w rejon 9,50

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 16-12

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 16-12 REALIZACJA w dniu 20-12 kurs jsw po odbiciu od wskazanego wsparcia 67zł osiągnął zakładany poziom odbicia w rejonie 72,90 maksimum wypadło 73,19

Analiza techniczn PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 16-12 interwał tydzien

Analiza techniczn PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 16-12 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 20 -12 doszło do mocnego odbicia kursu akcji pge kurs z rejonu 9,70 siągnął poziom 10,58 zamykając na maksimum odbicia

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 21-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 21-12 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 22 12 kurs po odbiciu od wskazanej strefy wsparcia 89,70 odbił i wrócił w okolice 93 zl

Analiza techniczn BIOERG SA (BER) PO SESJI 16-12 INTERWAL 2 GODZ

Analiza techniczn BIOERG SA (BER) PO SESJI 16-12 INTERWAL 2 GODZ RELIZACJA w dniu 28-12 -2016 r kurs odbił od wskazanego minimum 12gr i w dniu 29-12 osiągnął maksimum w rejonie 19 gr

Analiza techniczna Taxus Fund SA (TXF) po sesji 9-12 interwał tydzien REALIZACJA

Analiza techniczna Taxus Fund SA (TXF) po sesji 9-12 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 29-12 2016 r kurs wybił wskazany opór w rejoie 10 gr

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) Po sesji 16-12 interwał dzienny

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) Po sesji 16-12 interwał dzienny REALIZACJA do dnia 30 12 2016 r kurs pozostał w konsolidacji 32-34 zł przy czym maksimum konsolidacji 33,89 zrealizowało sie w dniu dzisiejszym a zamkniecie wypadło w rejonie 33,21

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 29-12 interwał dzienny

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 29-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 30 12-2016 kurs otworzył się dokładnie w rejonie 13,95 po czym cofnął się w rejon 13,81 , następnie kontynuacja osiągnęła nowe maksimum w rejonie 14,24 zamkniecie 14,15

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 21-12 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 30 12 kurs ponownie przetestował i wybił rejon wsparcia z okolic 67 zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 21-12 interwał 4 godz REALIZACJA w dniu 30 12 kurs ponownie przetestował i wybił rejon wsparcia z okolic 67 zł w dniu 02-01-2017 kurs zrealizował prognoze spadku w rejon 63zł minimum wypadło w rejonie 62,70 po czym odbił

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 03-01 interwał 2 godziny REALIZACJA w dniu 4 -12 kurs cig osiągnął wskazane

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 03-01 interwał 2 godziny REALIZACJA w dniu 4 -12 kurs cig osiągnął maksimum w rejonie 28,60  wskazano iż 28,70 nie zostanie wybite  a następnie konsolidując przetestował wskazane wsparcie przy czym minimum wypadło w rejonie 27,77 wskazano 27,80

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 30-12 2016 rinterwał 6 godz

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 30-12 2016 rinterwał 6 godz REALIZACJA kurs w dniu 4-01 osiągnął maksimum w rejonie 5,66 po czym cofnął się w dniu 5-01 minimum wypadło we wskazanym w analizie rejonie na poziomie 5,51

Agroton Group of Companies (AGT) po sesji 10-08 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 05-01

Agroton Group of Companies (AGT) po sesji 10-08 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 05-01 kurs osiągnął zakładany poziom osiągając maksimum we wskazanym w analizie rejonie 5,35

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 05-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 10-01 kurs w dniu9,01 lekko cofnął sie dokładnie we wskazany rejon przy czym minima wypadły w rejonie 1991 pkt w dniu 10 stycznia kurs naruszył wskazany poziom oporu 2029 pkt , przy czym maksimum wypadło 2034 pkt zamkniecie już poniżej 2029 pkt wyniosło 2023 pkt

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 05-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 10-01 kurs w dniu9,01 lekko cofnął sie dokładnie we wskazany rejon przy czym minima wypadły w rejonie 1991 pkt w dniu 10 stycznia kurs naruszył wskazany poziom oporu 2029 pkt , przy czym maksimum wypadło 2034 pkt zamknięcie już poniżej 2029 pkt wyniosło 2023 pkt

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) w trakcie sesji 10-01 REALIZACJA tego samego dnia kurs odbił od wskazanej silnej strefy oporu w rejonie 71zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 71,11, po czym cofnał sie dokładnie we wskazany rejon z poziomu zokolic 68,80 przy czym minimum wypadło w rejonie 68,76 zamknięcie 69,40

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) w trakcie sesji 10-01 REALIZACJA tego samego dnia kurs odbił od wskazanej silnej strefy oporu w rejonie 71zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 71,11, po czym cofnął się dokładnie we wskazany rejon z poziomu z okolic 68,80 przy czym minimum wypadło w rejonie 68,76 zamknięcie 69,40

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-01 interwał dzienny REALIZACJA wdniu 11 stycznia kurs osiągnał dokładnie wskazany poziom w analizie 106 zł zamknięcie wypadło w rejonie 105,5zł

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-01 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 11 stycznia kurs osiągnał dokładnie wskazany poziom w analizie 106 zł zamknięcie wypadło w rejonie 105,5zł

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-12 interwał dzienny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 5-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 12-01 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom z okolic 110zł osiągając maksimum w rejonie 109,30 wzrost do tych okolic zapowiadany był juz w analizie z 25 listopada

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) realizacja prognozy z 5-12 2016 r

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) realizacja prognozy z 5-12 2016 prognoza obok pr

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 9-12 interwał tydzień REALIZACJA wdniu 13-01 kurs wybił wspomniane opory i krótkoterminowo naruszył strefę wskazaną w analizie osiągając maksimum w rejonie 5,73 , przy czym zamknięcie wypadło dokładnie we wskazanym rejonie 5,05zł

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 9-12 interwał tydzień REALIZACJA wdniu 13-01 kurs wybił wspomniane opory i krótkoterminowo naruszył strefę wskazaną w analizie osiągając maksimum w rejonie 5,73 , przy czym zamknięcie wypadło dokładnie we wskazanym rejonie 5,05zł

Analiza techniczna Blue Ocean Media SA (BUM) po sesi 11-01 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 17-01 kurs zrealizował zasieg

Analiza techniczna Blue Ocean Media SA (BUM) po sesi 11-01 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 17-01 kurs zrealizował zasięg wskazany w analizie 1,10 przy czym maksimum wypadło w rejonie 1,18 zamknięcie 1,12

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 13-01 interwał godzinny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 13-01 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 16-01 kurs odbił sie dokładnie w strefie wskazanej w analize osiągając krótko poziom 111,75zł wskazano 111,50zł , następnie w dniu 17-01 cofnął się i spadł w rejon wskazany 107,10 po konsolidacji odbił od tej strefy wsparcia zamknięcie w dniu 17-01 109,75zl

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 13-01 interwał tydzień REALIZACJA w dniu

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 13-01 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 16 stycznia kurs osiągnął maksimum w rejonie 5,35 i następnie konsolidował w przedziale wskazanym w analizie 529,5,30 nie wybijając tego wskazanego oporu w dniu następnym spadł we wskazany rejon przy czym minimum wypadło w rejonie 4,92

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 10-11 interwał 6 godz

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 10-11 interwał 6 godz RELIZACJA w dniu 9 stycznia kurs osiągnął maksimum w rejonie 89,60 co pokrywało się również z analizą z 25 listopada , która kurs widziała minimalnie wyzej ,Ostatecznie kurs konsolidując od wskazanych w prognozie okolic spadł w dniu 20 stycznia w rejon wsparcia poziomu z okolic 81zł

pkn realizacja prognozy z 11-11 2016 r wizualizacja

pkn realizacja prognozy z 11-11 2016 r wizualizacja prognoza obok

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-01 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-01 interwał 30 minut REALIZACJA w w dniu 20 -01 kurs po odbicu z okolic wyznaczonego wsparcia wybił pod poziom 70 zł zgodnie ze wskazaną analizą przy czym kurs osiągnął maksimum w rejonie 69,64 po czym spadł w okolice 66,20 zamknięcie 66,40

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 14-10 interwał tydzień REALIZACJA kurs w dniu 20-01 dotarł do wskaznego w analizie poziomu 15,70 nieznacznie go naruszając zamknięcie wypadło w rejonie 15,74

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 14-10 interwał tydzień REALIZACJA kurs w dniu 20-01 dotarł do wskazanego w analizie poziomu 15,70 nieznacznie go naruszając zamknięcie wypadło w rejonie 15,74

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 20-01 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 20-01 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 23-01 kurs odbił sie od wskazanego poziomu oporu w rejonie 67,25 , maksimum wypadło w rejonie 67,38 po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 64,85

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-01 interwał dzienny REALIZACJA prognozy w dniu 23-01 kurs osiągnąl zakładany poziom z okolic 60zł po czym

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-01 interwał dzienny REALIZACJA prognozy w dniu 23-01 kurs osiągnął zakładany poziom z okolic 60 zł po czym nastąpiło mocne cofniecie w rejon z okolic 57 ,21 zł zamknięcie wypadło w rejonie 59,10zł w dniu dzisiejszym nastąpiła również realizacja analizy z 24 11 2016r

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 13-01 interwał tydzień

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 13-01 interwał tydzień REALIZACJA wdniu 23-01 kurs po odbiciu od wskazanego poziomu oporu spadł w rejon wskazany w prognozie z 13 stycznia 205-200 przy czym minimum w dniu 23 stycznia wyniosło 204,50

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 23-01 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 23-01 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 24 01kurs spadł w rejon wyznaczony w analizie minimum wypadło w rejonie 63,45 po czym kurs odbił maksimum 66zł zamknięcie 65zł

Analiza techniczna Grupa Jaguar SA (GJA) po sesji 20-01 interwał 6 godz REALIZACJA wdniu 24-01

Analiza techniczna Grupa Jaguar SA (GJA) po sesji 20-01 interwał 6 godz REALIZACJA w dniu 24-01 kurs osiągnął wskazane w analizie maksimum 30 gr po czym kurs cofnal sie w rejon z 25 gr zamknięcie wypadło w rejonie 28 gr

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 20-01 interwał dzienny realizacja w dniu 26-01 kurs po konsolidacjie we wskazanej strefie 1990pkt wybił i zgodnie z prognozą

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 20-01 interwał dzienny realizacja w dniu 26-01 kurs po konsolidacji we wskazanej strefie 1990pkt wybił i zgodnie z prognozą w dniu 26 01 testował rejon wskazany 2095 -2100 pkt Przy czym maksimum wypadło w rejonie 2101pkt po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 2080 pkt

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 5-01 interwał dzienny RELIZACJA

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 5-01 interwał dzienny REALIZACJA W dniu 26 STYCZNIA kurs wybił formację orgr osiągając maksimum w rejonie oporu 10,71

wizualizacja prognozy z 5 stycznia

wizualizacja prognozy z 5 stycznia

jsw wizualizacja prognozy z 25 stycznia

jsw wizualizacja prognozy z 25 stycznia

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po seji 25-01 interwał 30 minut

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po seji 25-01 interwał 30 minut REALIZACJA wdniu 27 -01 kurs otworzył sie z luką zgodnie z prognozą i dotarł do wskazanej strefy oporu w rejonie 72,70 osiągajac maksimum w rejonie 72,83, w dniu 28 -01 kurs ostatecznie wybił wsparcie w rejonie 70,40 i zamknął się w rejonie 69,30,

WIZUALIZACJA PROGNOZY Z 20 STYCZNIA PGNIG PO SESJI 26 STYCZNIA

WIZUALIZACJA PROGNOZY Z 20 STYCZNIA PGNIG PO SESJI 26 STYCZNIA

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 20-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 26-01 kurs osiągnął zakładany poziom maksimum 5,60 zamknięcie 5,55

Analiza techniczna QubicGames SA (QUB) po sesji 31-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 1-02 kurs spadł w wyzanczony rejon z poziomu 240-2,45 przy czym minimum wypadło w rejonie 2,41 zamknięcie 2,53

Analiza techniczna QubicGames SA (QUB) po sesji 31-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 1-02 kurs spadł w wyznaczony rejon z poziomu 240-2,45 przy czym minimum wypadło w rejonie 2,41 zamknięcie 2,53

QubicGames SA (QUB) wizualizacja prognozy z 31-01

QubicGames SA (QUB) wizualizacja prognozy z 31-01

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) Po sesji interwał dzienny REALIZACJA w dniu 3-02 Kurs zgodnie z analizą konsolidował od dnia analizy pomiędzy poziomami 4,40 -4,90 ostatecznie wybijając opór w tym rejonie w dniu 3-02 osiągnał zakładany poziom 5,70 przy czym maksimum wypadło w rejonie 5,69

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) Po sesji  20-01interwał dzienny REALIZACJA w dniu 3-02 Kurs zgodnie z analizą konsolidował od dnia analizy pomiędzy poziomami 4,40 -4,90 ostatecznie wybijając opór w tym rejonie w dniu 3-02 osiągnał zakładany poziom 5,70 przy czym maksimum wypadło w rejonie 5,75

Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-02 wizualizacja prognozy z 20-01

Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-02 wizualizacja prognozy z 20-01

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-02 interwał tydzień

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-02 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 6-02 , kurs rozpoczął od naruszenia wskazanej w analizie strefy z poziomu 6,06 kilkakrotnie cofając sie spod tego poziomu ostatecznie wybił poziom 6,06 i rozpoczął konsolidację we wskazanym rejonie 6,06zł -6,26 zł na krótko naruszył te strefe wybijając w kierunku wskazanego oporu z poziomu 6,50 , przy czym maksimum wypadło w rejonie 6,45 , kurs po odbiciu od tego oporu spadł do minimum w rejonie 5,80 zamknął się na poziomie 6,02zł , Na korzystną w tym układzie realizację zysku w przedziale 6,06 -6,26 wskazywała również analiza

Polimex-Mostostal SA (PXM) wizualizacja prognozy z 3-02

Polimex-Mostostal SA (PXM) wizualizacja prognozy z 3-02 prognoza do porównania obok

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 27-01 interwał tydzien

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 27-01 interwał tydzien REALIZACJA wdniu 10-02 kurs pge osiągnął zakładany poziom z okolic 11,51 widoczna w analizie strefa oporów mimo prób nie została wybita maksimum wypadło w rejonie 11,62 zamknięcie 11,53zł

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 3-02 interwal dzienny

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 3-02 interwal dzienny REALIZACJA wdniu 10-02 kurs osiągnał poziom 33,3 , pozostajac w konsolidacji przy tym poziomie przez wiekszość sesji ostatecznie naruszył ten poziom wyznaczając maksimum w rejonie 33,48 , Zamknięcie zbiegło się w pkt z analizą wypadło dokładnie we wskazanym w analizie poziomie 33,30zł

wizualizacja kurs pkobp z dnia 10-02 dotyczy prognozy z dnia 3-02

wizualizacja kurs pkobp z dnia 10-02 dotyczy prognozy z dnia 3-02

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 3-02 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) po sesji 3-02 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 10-02 KURS dotarł we wskazany zieloną strzałką rejon w pkt do poziomu 5,77 zamknięcie wypadło w rejonie 5,72

wizualizacja prognozy pgnig z 3-02 zrealizowanej w dniu 10-02

wizualizacja prognozy pgnig z 3-02 zrealizowanej w dniu 10-02

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 27-01 interwał tydzien

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 27-01 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 10-02 kurs osiągnął zakładany poziom z okolic 36,90 przy czym z otwarcia maksimum wypadło w rejonie 36,98 zamknięcie 36,97

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 25-11 interwal dzienny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 25-11 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 16-02 kurs ostatecznie wybił się pow 90zł osiągając maksimum w rejonie 96,69 zamykając 93,50

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 10-02 interwał dzienny

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 10-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 14-02 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom oporu ,przy czym maksimum wypadło w rejonie 12-08 zamknięcie 12,00 na kolejnych sesjach kurs spadł strefa wskazanych oporów nie została wybita

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 17-02 interwał dzienny REALIZACJA

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 17-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 21-02 kurs osiągnął zakładany poziom90 gr przy czym maksimum wypadło w rejonie 92 gr zamknięcie 90 gr

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 2-02 interwał tydzien

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 2-02 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 22-02 kurs osiągnał wskazany w analizie poziom maksymalny 18,80 , przy czym maksimum wypadło w rejonie 18,76 zł dwie sesje pózniej kurs odnotował minimum w rejonie 17,69

trakcja wizualizacja prognozy z 2-02

trakcja wizualizacja prognozy z 2-02

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 22-02 interwał 6 godzin REALIZACJA

Analiza techniczna INDATA SA (IDT) po sesji 22-02 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 24-02 kurs indaty wyłamał wsparcie w rejonie 86 gr i zgodnie z prognozą wyznaczył minimum w okolicy 83 gr po czym zamknął we wskazanym rejonie 84 gr

indata wizualizacja prognozy z 22 -02

indata wizualizacja prognozy z 22 -02

Analiza techniczna Braster SA (BRA) w trakcie sesji 24-02 interwal dzienny

Analiza techniczna Braster SA (BRA) w trakcie sesji 24-02 interwal dzienny REALIZACJA koniec sesji 24-02 , kurs spadł do wskazanego obszaru zamykając sie w rejonie 18,61odbijajac od wyznaczonej strefy oporu w rejonie 23,30

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 21-02 interwał godzinny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 21-02 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 27-02 Kurs zgodnie z zapowiedzą rozpoczął w kolejnych sesjach konsolidację, przy czym minimum wypadło we wskazanym rejonie wsparcia 6,50 -było 6,47 , W dniu 27 -02 kurs zgodnie z zapowiedzią sięgnął poziomu 7,58 , przy czym zamknięcie wypadło dokładnie we wskazanym w analizie miejscu 7,50zł

polimex wizualizacja do prognozy z 21-02

polimex po sesji 27-02 wizualizacja do prognozy z 21-02

Analiza techniczna DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 2-02 interwał 6 godzin

Analiza techniczna DAMF Inwestycje SA (DIN) po sesji 2-02 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 27-02 kurs wybil się z formacji orgr osiągając zakładany poziom 12 gr przy czym maksimum wypadło w rejonie 13 gr

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 24-02 interwał dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 24-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 28-06 kurs energi wyszedł z konsolidacji górą dotarł do poziomu oporu wskazanego w analizie 10,95 osiągając dokładnie wskazane maksimum zamkniecie 10,92zł

Energa SA (ENG) wizualizacja prognozy z 24-02

Energa SA (ENG) wizualizacja prognozy z 24-02

Petrolinvest czas na wzrosty analiza ichimoku by Piotr M ,załozenie autora odbicie już od strefy 6,60zł

Petrolinvest czas na wzrosty analiza ichimoku by Piotr M ,założenie autora z dnia 26 02 odbicie już od strefy 6,60zł Realizacja w dniu 28-02 kurs kontynuował zwyżkę do maksimum w rejonie 8,40 zamknięcie 8,34 co dało 17,47% wzrostu

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 26-01 interwał dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 26-01 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 2-03 kurs energi osiągnał maksimum w rejonie11,38 wskazano opór 11,40 po czym cofnął się do wybitego oporu 10,97 zamkniecie wypadło na poziomie 11,00

Energa SA (ENG) wizualizacja prognozy z 26-01

Energa SA (ENG) po sesji 2-03 -2017r wizualizacja prognozy z 26-01-

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 20-02 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 20-02 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 2-03 , kurs osiągnął maksimum 8,79 na zamknięciu wskazanie prognozy 8,80

Analiza techniczna Bumech SA (BMC) po sesji 27-02 interwał dzienny

Analiza techniczna Bumech SA (BMC) po sesji 27-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 6-03 kurs osiągnał zakładany poziom , przy czym odbil się od rejonu 1,03 zamknięce wypadło na poziomie 1,01

Analiza techniczna CFI Holding SA (CFI) po sesji 22-02 interwał 4 godziny

Analiza techniczna CFI Holding SA (CFI) po sesji 22-02 interwał 4 godziny REALIZACJA prognozy w dniu 7-03 kurs cfi osiągnął maksimum a w rejonie 1,16 zł z godnie prognozą w której maksimum wskazano na 1,17 po czym kurs spadł w rejon 96 gr

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 6-03 interwał tydzień

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 6-03 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 7-03 kurs zgodnie z prognozą rozpoczął korektę , przy czym maksimum wypadło w rejonie oporu 17,40 wskazano 17,50 po czym kurs gwałtownie spadł minimum wypadło w rejonie 10,66 zamkniecie 11,26

polimex wizualizacja do prognozy z 6-03

polimex wizualizacja do prognozy z 6-03

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 7-03 wykres intraday

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 7-03 wykres intraday REALIZACJA w dniu 8 -03 , kurs zgodnie z zapowiedzią na zwiększonych obrotach spadł w rejon wskazany w analizie z 9 zł przy czym minimum wypadło w rejonie 9,05 po czym odbił mijając wskazany rejon oporu i miejsce spzredazy osiągnał maksimum w rejonie 11,42 zamkniecie 10,10

polimeks po sesji 8-03 wykres intra wizualizacja prognozy z 7-03

polimeks po sesji 8-03 wykres intra wizualizacja prognozy z 7-03

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-03 interwał dzienny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-03 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 8-03 kurs odbił od wskazanego poziomu wsparcia z okolic 68,60 i zamknał w rejonie oporu 72,99 zgodnie z analizą

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 8-03 interwał 10 minut

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 8-03 interwał 10 minut REALIZACJA w dniu 9-03 kurs zrealizował wskazany zasieg spadku minimum wypadło w rejonie 9,52 zgodnie z analizą po czym odbił maksimum odbici 9,40 zamknięcie 8,79

polimeks po sesji 9-03 wizualizacja prognozy z 8-03

polimeks po sesji 9-03 wizualizacja prognozy z 8-03

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 1-03 interwał 2 godziny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 1-03 interwał 2 godziny REALIZACJA w dniu 08-03 -2017 kurs osiągnał zakładany w analizie poziom z okolic 100zł osiągajac maksimum w rejonie 99,90 po czym spadl w dniu 10-,03 kurs maksymalny wyniósł 98,85

pkn orlen po sesji 10-03 wizualizacja prognozy z 1-03

pkn orlen po sesji 10-03 wizualizacja prognozy z 1-03

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 10-03 interwał 3 minuty

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 10-03 interwał 3 minuty REALIZACJA w dniu 13-03 kurs osiągnał poziom 10,67 wskazywany w analizie po czym cofnął sie poniżej 10,00 Ostatecznie na obrotach pow 120 mln osiągnał maksimum w rejonie 11,30 , przy czym nie wybił czerwonej strefy oporu zaznaczonej na wykresie zamknięcie wypadło w rejonie 11,10

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 1-02 interwał dzienny

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 1-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 14-01 Kurs ostatecznie wybił nowe maksimum trendu , zgodnie z zapowiedziami w popzrednich analizach, aktualnie kurs równoważy się w widełkach tko wynosi 2,10

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-03 interwal dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-03 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 15 03 kurs osiągnal zakładany poziom w pkt 2,7zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 2,71 zamkniecie 2,70

cig wizualizacja prognozy z 13-03

cig wizualizacja prognozy z 13-03

Analiza techniczna Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) po sesji 15-03 interwal godzinny

Analiza techniczna Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) po sesji 15-03 interwal godzinny REALIZACJA w dniu 16-03 kurs osiągnął zakładany poziom z okolic 139,00 zamkniecie wypadło w rejonie 139,50

peo po sesji 16-01 wizualizacja prognozy z 15-01

peo po sesji 16-01 wizualizacja prognozy z 15-01

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 10-03 interwał 6 godzin

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 10-03 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 17-03 Kurs osiągnął wskazaną wielkosć 129 zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 129,45 -po czym spadł zamknięcie w rejonie 127zł

kghm wizualizacja prognozy z 10-03

kghm wizualizacja prognozy z 10-03

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-03 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-03 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 17-03 kurs po wybiciu w okolice 2,38zl zrealizował założenia autora prognozy i spadł w rejon wskazany w analizie 162 zl przy czym minimum wypadło w rejonie1,61

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 23-02 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 23-02 interwał 6 godzin REALIZACJA prognozy z dnia 23-02 , kurs ostatecznie odbił z rejonu pod wsparciem z poziomu 3,73 i po 15% wzroscie zatrzymał się pod wskazanym oporem 4,40 w rejonie 4,39

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 21-03 interwał 6 godzin REALIZACJA

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 21-03 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 23-03 kurs utrzymał sie pow 8,40 i ostatecznie osiągnał wskazany poziom w dniu 23-03 9,39 przy czym maksimum dnia było 947 zamknięcie 9,38 fiks 9,29

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 23-03 interwał tydzień REALIZACJA

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 23-03 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 24 -03 kurs , wybił na otwarciu sesji wskazany rejon 3,80 po czym siegnął wskazanej na wykresie czerwonej strefy oporów osiągając maksimum w rejonie 4,15 zł zgodnie z prognozą nie utrzymał wskazanych poziomów i zamknął w rejonie 3,45 zł

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 15-03 interwał dzienny

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 15-03 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 28-03 kurs po ruchu powrotym z poziomu 9,50 na 3,85 odbił aktualnie kurs znalazł się pod oporem z poziomu 5,36 , kurs pozostaje w widełkach

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 28-03 interwał 4 godziny

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 28-03 interwał 4 godziny REALIZACJA prognozy z dnia 28-03 kurs wybił dokładnie w rejon wskazany w analizie 6,28,629 po czy cofnął sie do wsparcia w rejon 5,99 po utrzymaniu wsparcia kurs ponownie zaatakował rejon 6,28 dotykając strefy czerwonej w analizie w rejonie 6,49 po czym ostatecznie spadł i zamknął w rejonie 5,59

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 28-03 interwał godzinny

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 28-03 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 29-03 kurs po otwarciu spadł w rejon 3,55 wskazany w analizie i rozpoczął konsolidację następnie z godnie z zapowiedzią pojawił sie ruch kierunkowy wybijając w gorę do strefy 375-385 na krótko ją naruszając do poziomu 4,04 , ostatecznie zamknął w wyznaczonej strefie 3,78

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 24-03 interwał tydzień

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 24-03 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 29-03 kurs otworzył sesję na poziomie 121,20 maksimum wyznaczając w rejonie 122,40 tuż pod wskazanym w analizie oporem 123zł po czym spadł 116,80 i zamknął w rejonie 118,50

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 29-03 interwał 30 minut

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 29-03 interwał 30 minut REALIZACJA w dniu 31 -03 kurs zgodnie z analizą po odbiciu się od oporu w rejonie 6,49 spadł dokładnie we wskazany rejon przy czym minimum wypadło w rejon 4,76

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 24-02 interwał dzienny

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 24-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 7 marca 2017 r kurs zamknął na najwyższym poziomie trendu wskazanym w analizie poziomie 12,35 , mimo iż momentami kurs siegnał okolic 1,40 , do 31 -03 juz nie zdołał osiągnąć wskazanych poziomów

pge wizualizacja prognozy z dnia 24-02 2017 r

pge wizualizacja prognozy z dnia 24-02 2017 r

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 31-03 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 31-03 interwał godzinny REALIZACJA w dniu -03-04 kurs odbił od poziomu 62,13 wybił wskazane opory w rejonie 66,80 przy czym wskazana w analizie luka została zamknięta maksimum wypadło w rejonie 69,74 zamkniecie 68,50

jsw po sesji 3-04 wizualizacja prognozy z 31-03

jsw po sesji 3-04 wizualizacja prognozy z 31-03

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 30-03 interwal 4 godziny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 30-03 interwal 4 godziny REALIZACJA prognozy z 30-03 w dniu 4-04 kurs odbił od wyznaczonej strefy wsparcia z okolic 7,00 i rozpoczął odbicie od wskazanego w analizie rejonu osiągając maksimum sesji w rejonie 8,30

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 3-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 4-04 kurs odbił dokładnie w rejonie wskazanym w analizie przy czym dno wypadło na poziomie 6,92

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-03 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-03 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 4-04 kurs odbił od wskazanego minimum do wskazanego rejonu z poziomu 107,7 przy czym maksimum wypadło w rejonie 108,70 zamkniecie 107,40

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 3-04 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 3-04 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 4-04 kurs osiągnal zakładany w analizie poziom 71,40 w trakcie sesji byl naruszony do maksimum 72,35 zamkniecie wypadło na poziomie 70,93

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 3-04 interwał tydzień

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 3-04 interwał tydzień REALIZACJA wdniu 4-04 kurs osiągnał maksimum dokladnie w wyznaczonym w analizie rejonie 4,75 zl po czym spadł minimum w dniu 5-04 wyniosło 4,44

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 5-04 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 5-04 interwał 4 godziny REALIZACJA wdniu 6-04 kurs po chwilowym odbiciu od wskazanego rejonu 4,15 do poziomu 4,36 spadł w rejon wskazany w analizie 3,85 zł przy czym minimum było 3,87 po czym odbił do poziomu oporu 4,10

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 4-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 4-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 6-04 kurs osiagnął wskazane maksimum w rejonie 75,38 zamknięcie wypadło w rejonie 74,95

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 6-04 interwał 15 minut

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 6-04 interwał 15 minut REALIZACJA w dniu 7-04 Kurs wyznaczył minimum we wskazanej w analizie strefie 3,98 wyznaczajac minimum w rejonie 3,95 poczym odbił do wskazanego poziomu w analizie maksymalnego 4,26 , przy czym zgodnie z analizą nie wybił rejonu 4,27zł maksimum wypadło w rejonie 4,26

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW po sesji 6-04 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW po sesji 6-04 interwał godzinny REALIZACJA  wdniu 7-04 kurs cofnął się w okolice wsparć pozostając w aktualnej strefie notowań ,Nie podjął  próby ataku na opór w rejonie 76,50

Analiza techniczna GLG Pharma SA (GLG) po sesji 31-03 interwał tydzień

Analiza techniczna GLG Pharma SA (GLG) po sesji 31-03 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 10-04 Kurs osiągnął wskazane maksima w rejonie 3,25, przy czym maksimum wypadło w rejonie 3,30 zamknięcie 3,20

GLG Pharma SA (GLG) wizualizacja prognozy z 31-03

GLG Pharma SA (GLG) wizualizacja prognozy z 31-03

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 4-04 interwal 6 godzin

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 4-04 interwal 6 godzin REALIZACJA w dniu 11-04 kurs osiągnął po konsolidacji zakładane maksimum 9,14- przy czym maksimum notowań wypadło w rejonie 9,18 po czym kurs spadł zamykając się na poziomie 8,61zł

polimeks po sesji 11-04 wizualizacja prognozy z 4-04

polimeks po sesji 11-04 wizualizacja prognozy z 4-04

Analiza techniczna Synthos SA (SNS) po sesji 10-04 interwał tydzień

Analiza techniczna Synthos SA (SNS) po sesji 10-04 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 11-04 kurs zgodnie ze wskazaniami analizy osiągnął maksimum w rejonie 5, 47 zł po czym spadł do poziomu 5,33 zamknięcie wypadło w rejonie 5,36zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-04 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 7-04 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 10-04 Kurs spółki osiągnął wskazany poziom z okolic 77zl, prz czym maksimum wypadło w rejonie77,60 po czym spadł po sesji 12-04 kurs sięgnał rejonu 69,42zł

jsw po sesji 12-04 wizualizacja prognozy z 7-04

jsw po sesji 12-04 wizualizacja prognozy z 7-04

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-04 interwal godzinny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 13-04 interwal godzinny REALIZACJA w dniu 20-04 kurs zrealizował wszystkie założenia analizy osiągając maksimum w rejonie 71,90 po czym spadł, zamykając w rejonie 68,61

cd red po sesji 20-04 wizualizacja prognozy z 13-04

cd red po sesji 20-04 wizualizacja prognozy z 13-04

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 13-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Petrolinvest SA (OIL) po sesji 13-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 21-04 Kurs wybił się z konsolidacji górą osiągając maksimum w rejonie 9,00, po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 8,17

petrolinvest po sesji 21-04 wizualizacja progozy z 13-04

petrolinvest po sesji 21-04 wizualizacja progozy z 13-04

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 24-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 24-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 25 04 kurs w początkowej fazie sesji konsolidował w rejonach 820-8,30 przy czym minimum wypadło w rejonie 8,20 – po czym w pózniejszej fazie sesji odbił we wskazany rejon 877 przy czym maksimum wypadło w rejonie 8,73 zamknięcie 858

polimeks po sesji 25-04 wizualizacja prognozy z 24-04

polimeks po sesji 25-04 wizualizacja prognozy z 24-04

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-03 interwal dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-03 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 25 -04 kurs wybił rejon 275 wspomniany w analizie , jednak podbicie wiazało się jedynie z krótkoterminowym wyprzedaniem, i miało spekulacyjny charakter ostatecznie spółka wyłamała wsparcie w rejonie 2,70 2,61 po czym kurs wyłamał w dół zamykając sie na poziomie 1,88 przy czym w analizie wskazano rejon z okolic 2zł

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-04 interwał tydzien

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-04 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 26-04 Kurs osiągnał wskazane maksimum 122 zl przy czym kurs na krótko siegnął okolic 122,85 po czym spadł w dniu 27-04 kurs zamknął się w rejonie 115,90zł

pkn orlen po sesji 27-04 wizualizacja prognozy z 24-04

pkn orlen po sesji 27-04 wizualizacja prognozy z 24-04

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 28-04 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 28-04 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 04-05 kurs po realizacji wybicia w kierunku szczytu odbił się z rejonu oporu z okolic 81 zł i w dniu dzisiejszym rozpoczął konsolidację we wskazanym rejonie, kurs zamknał się na poziomie 75,41

Analiza techniczna Ursus SA (URS) w trakcie sesji 4-05 interwał tydzien

Analiza techniczna Ursus SA (URS) w trakcie sesji 4-05 interwał tydzien, REALIZACJA w dniu 9-05 kurs osiągnął maksimum w rejonie 5,48 po czym spadł zamykajac się w rejonie 5,20 zł wskazania zasięgu wg prognozy 5,50zł

ursus po sesji 9-05 wizualizacja prognozy z 4-05

ursus po sesji 9-05 wizualizacja prognozy z 4-05

Analiza techniczna Rank Progress SA (RNK) w trakcie sesji 8-05 interwał dzienny

Analiza techniczna Rank Progress SA (RNK) w trakcie sesji 8-05 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 9-05 kurs zgodnie z prognozą nie wybil wskazanej strefy oporów w rejonie 232-240 osiągając maksimum w rejonie 2,38 po czym spadł zamykając sie na poziomie 2,15zl

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) w trakcie sesji 25-04 interwał dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) w trakcie sesji 25-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 9-05 kurs osiągnał minimum w rejonie 1,16zł wskazano 1,19 zł

cig po sesji 9-05 wizualizacja prognozy z 25-04

cig po sesji 9-05 wizualizacja prognozy z 25-04

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 9-05 interwał tydzien REALIZACJA

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 9-05 interwał tydzien REALIZACJA prognozy z dnia 9-05 kurs dokładnie spadł w wyznaczony rejon wskazano 4,96 minimum wypadło w rejonie 4,98 po czym kurs odbił i ruszył w kierunku wskazanych w analizie maksimów 5,75 5,80 osiagając maksimum w rejonie 5,85 zgodnie z analizą po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 5,70

ursus po sesji 10-05 wizualizacja prognozy z 9-05

ursus po sesji 10-05 wizualizacja prognozy z 9-05

Analiza techniczna Polnord SA (PND) po sesji 28-04 interwał tydzien

Analiza techniczna Polnord SA (PND) po sesji 28-04 interwał tydzien REALIZACJA wdniu 11-05 kurs osiągnał wskazane w prognozie maksimum 10,40 prz yczym kurs maksymalny w dniu 11-05 wyniósł 10,38 po czy się cofnął

polnord po sesji 11-05 wizualizacja prognozy z 28-04

polnord po sesji 11-05 wizualizacja prognozy z 28-04

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 12-05 interwał tydzien

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 12-05 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 16-05 kurs ponownie podjął próbę wybicia ponad linie oporu w rejonie z okolic 16 zł wskazane było 15,93 po czym kurs cofnął się zamknięcie wypadło w rejonie 15,37zł

trakcja po sesji 16-05 wizualizacja prognozy z 12-05

trakcja po sesji 16-05 wizualizacja prognozy z 12-05

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 19-05 interwał godzinny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 19-05 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 22-05 , kurs osiągnał wskazane maksimum w rejonie 112,15, po czym nie obronił wsparcia w rejonie 111,20 po czym spadł do wskazanego minimum 108,30 minimum wypadło w rejonie 108,15 zamknięcie 110,90

pkn orlen po sesji 22-05 wizualizacja prognozy z 19-05

pkn orlen po sesji 22-05 wizualizacja prognozy z 19-05

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 18-05 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 18-05 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 22-05 Kurs osiągnął wskazane w analizie minimum 6,45 , przy czym dno wypadło w rejonie 6,41 po czym odbił zamkniecie wypadło w rejonie 6,54

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 23-05 interwał dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 23-05 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 24-05 kurs powtórzył ruch w kierunku 99 gr zgodnie z analizą po czym odbił wyznaczając maksimum w rejonie 1,15zł

cig po sesji 24-05 wizualizacja prognozy z 23-05

cig po sesji 24-05 wizualizacja prognozy z 23-05

glg pharma po sesji 1-04 interwał tydzien REALIZACJA wdniu 29 -05 2017 r kurs siegnał wskazanego maksimum 6,78 zł cena po scaleniu akcji

glg pharma po sesji 1-04 -2016 rok interwał tydzien REALIZACJA w dniu 29 -05 2017 r kurs sięgnął wskazanego maksimum 6,78 zł cena po scaleniu akcji dawne okolice 30gr , dając 800% zysku w ciągu roku

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 30-05 interwał 30 minut

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 30-05 interwał 30 minut REALIZACJA w dniu 31 -05 , kurs wyznaczyl minimum w rejonie 4,52 po czym rozpoczał konsolidację w rejonie wskazanym w analizie 4,60-4,65 , po krótkotrwajacej konsolidacji we wskazanych rejonach pojawiło się zapowiadane w anallizie odbicie, ,kurs sięgnał poziomu oporu w rejonie 5,10. Zakup we wskazanym rejonie dawał maksymalny potencjalny zysk w rejonie 5,10 na poziomie 9%

ursus po sesji 31-05 wizualizacja prognozy z 30-05

ursus po sesji 31-05 wizualizacja prognozy z 30-05

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) w trakcie sesji -01-06 interwał tydzien

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) w trakcie sesji -01-06 interwał tydzien ‘REALIZACJA w dniu 2 czerwca kurs wybil ze wskazanego wsparcia i osiagajac poziom 99 gr trwa zapowiadane odbicie

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 29-05 interwał dzienny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 29-05 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 2 czerwca, kurs wybil z konsolidacji w gore do wskazanego rejonu7,10 trwa odbicie

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 30-05 interwał dzienny

Analiza techniczna Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po sesji 30-05 interwał dzienny REALIZACJA wdniu 2,06 kurs jedznie naruszyl wsparcie 43,99 zgodnie z analiza wskazanz opor w rejonie 45, do dzis nie zostal wybity

Analiza techniczna Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD) po sesji 2-06 interwał dzienny

Analiza techniczna Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD) po sesji 2-06 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 5-06 kurs osiągnął wskazany poziom przy czym maksimum wypadło w rejonie 1,76zł , po czym kurs spadł zamknięcie wypadło w rejonie ,1,65zł

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 2-06 interwał godzinny

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 2-06 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 6-06 kurs po konsolidacji we wskazanym wcześniej obszarze 5,06 spadł w dniu 6-06 do poziomu wskazanego w analizie 4,85 , przy czym kurs osiągnął minimum w rejonie 4,89 po czym odbil zamknięcie wypadło w rejonie 5,15

ursus po sesji 6-06 wizualizacja prognozy z 2-06

ursus po sesji 6-06 wizualizacja prognozy z 2-06

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 2-06 interwał godzinny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 2-06 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 7-06 kurs zrealizował wskazany zasięg odbicia 71 zł przy czym maksimum wyniosło 70,90

jsw po sesji 7-06 wizualizacja prognozy z 2-06

jsw po sesji 7-06 wizualizacja prognozy z 2-06

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 16-06 interwał 30 minut

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 16-06 interwał 30 minut

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 16-06 interwał godzinny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 16-06 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 19-06 kurs zrealizował zakładaną prognozę odbicie do poziomu 6,90 (prognoza) maksimum osiągniete faktycznie 6,89

wizualizacja prognozy pxm

wizualizacja prognozy pxm

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 16-06 interwal dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 16-06 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 23-06 kurs po konsolidacji wybił w rejon maksimum trendu osiągając poziom maksymalny 11zł

ewenrga po sesji 23-06 wizualizacja prognozy z 16-06

energa po sesji 23-06 wizualizacja prognozy z 16-06

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 16-06 interwał 30 minut

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 16-06 interwał 30 minut REALIZACJA w dniu 27-06 ostatecznie zrealizowała się cała prognoza, po pierwszym wybiciu do rejonu oporu z okolic 1,04 kurs cofnał się do wsparcia 97-99 gr pozostając w konsolidacji ostatecznie wybił w rejon wskazany w analizie sięgając poziomu oporu 1,08 wskazano 1,09 nastepnie kurs spadł w rejon 95 gr

cig po sesji 27-06 wizualizacja prognozy z 16-06

cig po sesji 27-06 wizualizacja prognozy z 16-06

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 23-06 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 23-06 interwał 4 godziny REALIZACJA wdniu 27-06 kurs osiągnał wskazany poziom 6,89 przy czym maksimum wypadło w rejonie 6,94 po czym cofnął się- kurs zamknął się na poz. 6,83

polimeks po sesji 27-06 wizualizacja prognozy z 23-06

polimeks po sesji 27-06 wizualizacja prognozy z 23-06

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 30-06 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 30-06 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 3-07 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom oporu w rejonie 35,47zł zamykajac się dokładnie na wskazanym poziomie 35,47

pkobp po sesji 03-07 wizualizacja prognozy z 30-06-2017

pkobp po sesji 03-07 wizualizacja prognozy z 30-06-2017

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji -05-07 interwał godzinny

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji -05-07 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 6 -07 kurs osiągnał wskazane w analizie maksimum w rejonie 5,30 zł wcześniej zrealizował wskazane śród sesyjne cofnięcie od oporu w rejonie 5,23

ursus po sesji 6-07 wizualizacja prognozy z 5-07

ursus po sesji 6-07 wizualizacja prognozy z 5-07

Analiza techniczna Bioton SA (BIO) po sesji 4-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Bioton SA (BIO) po sesji 4-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 10-07 kurs cofnał sie w wyznaczony w analizie rejon osiągając minimum w rejonie 5,70 po czym odbił do oporu w rejonie 6,10zł

bioton po sesji 10-07 wizualizacja prognozy z 4-07

bioton po sesji 10-07 wizualizacja prognozy z 4-07

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 14-07 interwał 2 godziny

analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 14-07 interwał 2 godziny REALIZACJA w dniu 18-19 lipca,Kurs zgodnie z prognozą siegnął rejonu oporu z poziomu 77zl przy czym maksimum wypadło w rejonie 77,70. Po czym spadł dokładnie do prognozowanego rejonu wsparcia 75,20 zł przy czym kurs dotknął poziomu wsparcia 75,12 zł realizując prognozę w 100% po czym odbił zamkniecie wypadło w rejonie 76,39

jsw po sesji 19-07 wizualizacja prognozy z 14-07

jsw po sesji 19-07 wizualizacja prognozy z 14-07

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 14-07 interwal dwie godziny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 14-07 interwal dwie godziny REALIZACJA w dniu 27-07 kurs nie wybił minimum trendu i zgodnie z prognozą wybił w dniu 27 lipca z poziomu 90 gr w rejon oporu wskazany w analizie osiągając maksimum w rejonie 1,07 zł, po czym spadł do poziomu 1,01zl

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 24-07 interwał tydzien

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 24-07 interwał tydzien REALIZACJA wdniu 28-07 kurs w dniu 26 osiągnał zakładany w prognozie poziom 85,40 przy czym krótkoterminowe maksimum wypadło w rejonie 86,43 po czym kurs cofnął się i zrealizował zapowiadany powrót do konsolidacji w dniu 28-07 wizualizacja prognozy obok

jsw w trakcie sesji 28-07 wizualizacja prognozy z 24-07

jsw w trakcie sesji 28-07 wizualizacja prognozy z 24-07

Analiza techniczna Termo2Power SA (T2P) po sesji 27-07 interwał godzinny

Analiza techniczna Termo2Power SA (T2P) po sesji 27-07 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 31-08 kurs osiągnął zakładany poziom 1,33zł zamknięcie wypadło w rejonie 1,30

term 2 power po sesji 31-08 wizualizacja prognozy z 14 i 27 lipca

term 2 power po sesji 31-08 wizualizacja prognozy z 14 i 27 lipca

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 4-08 interwał dwie godziny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 4-08 interwał dwie godziny REALIZACJA w dniu 5-08 kurs wybił sie w hiperbole i wszedł w obszar luki cenowej realizując zasięg 1,50zł i następnie zgodnie z prognozą cofną się i nie utrzymał wsparcia w rejonie 1,34 zamykając się w rejonie 1,29 zł

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 14-07 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 14-07 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 8-08 kurs po zapowiadanej konsolidacji w rejonie 6,20 zł ostatecznie odbił i zrealizował prognozę nieznacznie przekraczając wskazany w analizie poziom docelowy 7,16 maks 7,18 o takim scenariuszu informowałem wczoraj na forum bloga ,Po czym kurs spadł minimum wypadło w rejonie 6,61zl

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 4-08 interwał dwie godziny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 4-08 interwał dwie godziny REALIZACJA w dniu 11-08 kurs osiągnął wskazane minimum w rejonie 1,15zł po czym odbił zamknięcie wypadło w rejonie 1,20zł

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 28-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 28-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 18-08 kurs zamknał sie przy wskazanym w analizie poziomie oporu 13,61zł

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 18-08 wizualizacja prognozy z dnia 28-07

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 18-08 wizualizacja prognozy z dnia 28-07

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 30-08 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 30-08 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 1-09 kurs odbił dokładnie od wskazanego obszaru wsparcia , przy czym dno wypadło w rejonie 13,46 wskazano w analizie 13,50 po czym kurs odbił zamknięcie wypadło w rejonie 14,05

wizualizacja prognozy z 30-08

wizualizacja prognozy z 30-08

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 1-09 interwał tydzień

Analiza techniczna Action SA (ACT) po sesji 1-09 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 5-09 kurs zrealizował w pkt prognozę wzrostu od poziomu 4,74 do poziomu 5,35zł po czym spadł zamkniecie 5,03

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 30-08 interwal tydzień

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 30-08 interwal tydzień REALIZACJA w dniu 06-09 kurs osiagnał wskazany poziom 1,19zł po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 1,13 zl

cig po sesji 6-09 wizualizacja prognozy z 30-08

cig po sesji 6-09 wizualizacja prognozy z 30-08

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 22-08 interwał dzienny

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 22-08 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 8 września kurs osiągnął zakładany poziom 1,70zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 1,73 zł zamknięcie 1,66zł

Prairie Mining Limited (PDZ) wizualizacja prognozy z dnia 22-08

Prairie Mining Limited (PDZ) wizualizacja prognozy z dnia 22-08

Analiza techniczna Getin Noble Bank SA (GNB) po sesji 22-09 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Getin Noble Bank SA (GNB) po sesji 22-09 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 29-09 kurs gnb osiągnał kurs maksymalny w rejonie 1,47 prognoza maks 1,48 zamkniecie 1,45 przez co zrealizował załozenia analizy

gnb po sesji 29-09 wizualizacja prognozy z 22 -09

gnb po sesji 29-09 wizualizacja prognozy z 22 -09

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 27-09 interwał dzienny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 27-09 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 29-07 kurs osiągnał wskazane minimum 5,07 zł przy czym kurs odbił od poziomu 5,06 wyznaczając maksimum w rejonie 541 zamknięicie 5,24

polimeks po sesji 29-08 wizualizacja prognozy z 27-09

polimeks po sesji 29-08 wizualizacja prognozy z 27-09

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 29-09 interwał tydzień

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 29-09 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 6-10 Kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 122zł po czym spadł minimum wyznaczając w rejonie 118,45zł zamkniecie 120,75zł

kghm po sesji 6-10 wizualizacja prognozy z 29-09

kghm po sesji 6-10 wizualizacja prognozy z 29-09

Analiza techniczna CD Projekt SA (CD po sesji 13-10 interwał godzinny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CD po sesji 13-10 interwał godzinny REALIZACJA w w dniu 18-10 kurs wyznaczył minimum zgodnie z analizą na poziomie 110,25zł po czym odbił zamknięcie wypadło w rejonie 111,50

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-10 interwał dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 13-10 interwał dzienny Kurs w dniu 19-10 sięgnał dokladnie wskazanego poziomu 119 zł po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 1,12zł

Analiza techniczna Minox SA (MNX) po sesji 26-10 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Minox SA (MNX) po sesji 26-10 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 6-11 kurs utrzymał wsparcie zgodnie z prognozą w rejonie 35 gr i ostatecznie w dniu 6 listopada sięgnał rejonu oporu z okolic 54 gr przy czym maksimum wypadło w rejonie 60 gr zamkniecie wypadło w rejonie 40 gr

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) w trakcie sesji 14-11 interwał 4 godziny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) w trakcie sesji 14-11 interwał 4 godziny kurs zrealizował prognozę z godziny 13m50 po spadku ponownym do 99zł ostatecznie odbił wybił wskazany opór 106,59 i zrealizował analize dotykając poziomu wskazanego oporu 109zł po czym cofnał się w kierunklu wsparcia 106,5

cd red wizualizacja prognozy z dnia 14-11

cd red wizualizacja prognozy z dnia 14-11

Analiza techniczna Minox SA (MNX) po sesji 17-11 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Minox SA (MNX) po sesji 17-11 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 21-11 kurs nie wybił wskazanego poziomu oporu z 43 gr po czym cofnał sie do wsparcia w rejonie 34 gr wskazanego w analizie żeby na krótko odbic w kierunku oporu z poziomu 47 gr zamknięcie wypadło w rejonie 24 gr

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 27-10 interwał tydzien

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 27-10 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 21-11 kurs zrealizował wskazany zasieg wybicia przy czym kurs osiągnał poziom maksimu 1,18zł zamknięcie 1,14

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-11 interwał godzinny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 24-11 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 27`11 kurs osiągnął zakładany poziom

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 11-12 interwał tydzien

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 11-12 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 13-12 KURS zrealizował prognozę siegając poziomu oporu z okolic 107zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 107,25zł

pkn po sesji 27-11 wizualizacja prognozy z 25-11

pkn po sesji 27-11 wizualizacja prognozy z 25-11

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 19-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 19-12 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 21-12 kurs siegnął wskazanego poziomu osiągając 111,5zł po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 110,75

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 29-12 interwał dzienny

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 29-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 3-01 2018r kurs siegnął oporu 295zl po czym spadł w rejon 283,8 zamknięcie wypadło w rejonie 290,6

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 5-01 interwał 4 godziny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) REALIZACJA wdniu 11 stycznia kurs siegąła wskazany poziom oporu100zł i po cofnięciu zeralizował prognozę wybicia kursu do poziomu 103zł

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 12-01 interwał godzinny

CD Projekt SA REALIZACJA prognozy z12-01 kurs osiągnał wskazany poziom 112w pkt maksimum wypadło w rejonie 112,10 po czym cofnął się zamknięcie wypadło w rejonie 111 poziom z dnia prognozy 104,2

Analiza techniczna Bank Zachodni WBK SA (BZW) po sesji 5-01 interwał 4 godziny

Bank Zachodni WBK SA (BZW) REALIZACJA prognozy z 5-01 kurs odbił się z poziomu 398 i siegnał rejonu wskazanego w analizie 430 pzry czym maksimum trendu a zarazem historyczne wypadło w rejonie 435,2zł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) PO SESJI 19-01 INTERWAŁ 6 GODZIN

Jastrzębska Spółka Węglowa SA REALIZACJA w dniu 22-01 kurs osiągnął zakładany w analizie z 21-01 poziom 107,4zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 107,5 po czym spadł wyznaczając minimum w rejonie 104,85

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 23-01 interwał tydzien

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 23-01 REALIZACJA w dniu 25i 26 stycznia 2018 r.Kurs znalazł się dokładnie w wyznaczonej strefie oporu zamykając się na poziomie 2,47 w dniu 25 stycznia oraz odbijając się od wskazanego oporu 2,55 w dniu 26 stycznia kurs zamknięcia 2,43

krezus po sesji 26-01 wizualizacja prognozy z dnia 23-01

krezus po sesji 26-01 wizualizacja prognozy z dnia 23-01

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 26-01 interwał godzinny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 26-01 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 31 01 kurs wybił opór w rejonie 17,60 ustanowił maksimum odbicia we wskazanym w analizie rejonie 118,7 po czym spadł zamykając się w rejonie 116,00zł

cd red po sesji 31-01 wizualizacja prognozy z dn 26-01

cd red po sesji 31-01 wizualizacja prognozy z dn 26-01

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 2-02 interwał miesiac

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 2-02 interwał miesiac REALIZACJA w dniu 6-02 kurs osiągnał wskazany poziom 103,20zł wyznaczając minimum wskazane w analizie po czym odbił zamknięcie wypadło w rej 108zł

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 23-02 interwał tydzien

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 23-02 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 27-02 kurs osiągnął poziom wskazany w analizie 44,79 po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 44,11

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 23-02 interwał 6 tgodzin

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 23-02 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 27-02 kurs zgodnie z zapowiedzią odbił sięgając oporu z okolic 102,35 po czym spadł utrzymując się w konsolidacji 98,6 -100 zł

pkn po sesji 27-02 wizualizacja prognozy z dnia 23-02

pkn po sesji 27-02 wizualizacja prognozy z dnia 23-02

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 02-03 interwal 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 02-03 interwal 4 godziny REALIZACJA w dniu 6-03 Kurs osiągnał wskazany w analizie poziom 97,63 realizując jej założenia wskazujące na możliwość wybicia się kursu w rejon 97,77

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 9-03 interwał dzienny

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 9-03 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 13-03 kurs osiągnał wskazany w analizie poziom po czym spadł

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-03 interwał tydzień

Analiza techniczna Prairie Mining Limited (PDZ) po sesji 14-03 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 15-03 kurs nie wybił oporu w rejonie wskazanym w analizie 2,76, po czym czym cofnał się zamknięcie wypadło w rejonie 2,48zł

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 12-03 interwał miesiąc

Analiza techniczna KGHM Polska Miedź SA (KGH) po sesji 12-03 interwał miesiąc REALIZACJA w dniu 19-03 kurs spółki zamknął się dokładnie na wskazanym w analizie z 12 marca poziomie 95,16zł

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 18-03 interwał dzienny

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 18-03 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 22-03 kurs pko odbił realizujac prognozę wskazano na odbicie z poziomu 40,00 do poziomu 43,00zł maksimum osiągnięte w dniu dzisiejszym 42,95zł , po czym kurs spadł zamknięcie wypadło w rejonie 40,89 zł

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 04-05 interwał dzienny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 04-05 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 6-05 2018 Prawidłowo wyznaczony kierunek Kurs wybił wskazany opór w rejonie 118,45 naruszajac kolejny w rejonie 120,35 wyznaczając maksimum odbicia w rejonie 121,10 zamknięcie wypadło tż nad wskazanym rejonem 120,35 poziomie 1 120,40zł

Analiza techniczna Bioton SA (BIO) po sesji 9-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Bioton SA (BIO) po sesji 9-04 interwał dzienny REALIZACJA wdniu 11 04 kurs osiągnał wskazane maksimum wyznaczajac szczyt na poziomie 5,95 zł po czym spadł

bioton w trakcie sesji 11-04 wizualizacja prognozy z 9-04

bioton w trakcie sesji 11-04 wizualizacja prognozy z 9-04

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 11 -04 interwał dzienny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 11 -04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 13-04 kurs odbił się od wskazanego minimum 3,59 a nastepnie zgodnie z przewidywaniem zrealizował wskazany w analizie zasięg osiągając poziom 4,07zł , następnie rozpoczął zapowiadaną konsolidację.

krezus po sesji 13-04 wizualizacja prgnozy z 11-04

krezus po sesji 13-04 wizualizacja prgnozy z 11-04

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 6-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Energa SA (ENG) po sesji 6-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 13-04 Kurs społki osiągnąl wskazane w prognozie maksimum w rejonie 11,25zł po czym się cofnał zamknięcie wypadlo w rejonie 11,10

energa po sesji 13-04 wizualizacja prognozy z 6-04

energa po sesji 13-04 wizualizacja prognozy z 6-04

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 6-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 6-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 16-04 kurs osiągnał zakładany poziom 92,9zł przy czym maksimum wypadło w rejonie 91,98 po czym spadł

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 27-04 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 27-04 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 4-05 Kurs spółki zgodnie z prognozą testował wsparcie w rejonie 79 zł zamykając się w rejonie 78,42

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 4-05 interwal miesiac

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 4-05 interwal miesiac REALIZACJA w dniu 8 maja nie testowa poziomu 76zł w konsekwencji odbił osiągając poziom z okolic 85 ,50zł

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 11-05 interwał godzinny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 11-05 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 12 05-2018r kurs wybronił się w wyznaczonej strefie osiagajac minimum w rejonie 85,14 po czym wybił naruszajac wskazany opór w analizie 87,40 osiągając poziom 87,74 zamknięcie wypadło dokładnie na wskazanym w analizie oporze 87,40

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 11-05 interwał dzienny

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 11-05 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 14-05 -2018 kurs osiągnął zakładany poziom osiągając w skazany w analizie poziom oporu 3,55 po czym spadł w dniu 15 05 kurs zamknał się na poziomie 3,25zł

Analiza techniczna 11 bit studios SA (11B) po sesji 14 05 interwał dzienny

Analiza techniczna 11 bit studios SA (11B) po sesji 14 05 interwał dzienny REALIZACJA wdniu 15-05 kurs osiągnął założony w analizie poziom 548 zł po czym cofnął się

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 11-05 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 11-05 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 17-05 kurs osiągnał wskazany w analizie poziom 91,90 realizując prognozę z dnia 11 -05

JSW Z DNIA 17-05 WIZUALIZACJA PROGNOZY Z 11-05

JSW Z DNIA 17-05 WIZUALIZACJA PROGNOZY Z DNIA 11-05

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 16-02 interwał tydzień

Analiza techniczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) po sesji 16-02-2018 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 25 maja 2018 r kurs sięgnął wskazanego wsparcia wyznaczając minimum w rejonie 9,01 po czym odbił

wizualizacja prognozy z 16-02

wizualizacja prognozy z 16-02

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 25-05 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 25-05 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 7 -06 2018 r kurs osiątgnał wskazany poziom 91,90zł rysując formację odwrócenia trendu orgr wskazaną w analizie

jsw po sesji 8-06 wizualizacja prognozy z 25 maja 2018 r

jsw po sesji 8-06 wizualizacja prognozy z 25 maja 2018 r

Analiza techniczna Vivid Games SA (VVD) po sesji 8-06 interwał tydzien

Analiza techniczna Vivid Games SA (VVD) po sesji 8-06 interwał tydzien REALIZACJA w dniu 11-06 kurs osiągnał wskazany poziom 6,26 (6,30) po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 5,90

vivid games po sesji 11-06 wizualizacja prognozy z 10-06

vivid games po sesji 11-06 wizualizacja prognozy z 10-06

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 8-06 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 8-06 interwał 4 godziny REALIZACJA krótkoterminowej prognozy w dniu 11 -06 kurs odbił się dokładnie od wyznaczonego oporu w rejonie 87,90 po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 85,14

pkn po sesji 11-06 wizualizacja prognozy z 10-06

pkn po sesji 11-06 wizualizacja prognozy z 10-06

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 9-05 interwał 4 godziny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 9-05 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 14-06 kurs spółki osiągnał zakładaną wysokość sięgając oporu w rejonie 167zł zamknięcie wypadło w rejonie wskazanym w analizie 165zł

CD Projekt SA (CDR) PO SESJI 14-06 WIZIALIZACJA PROGNOZY Z 9-05

CD Projekt SA (CDR) PO SESJI 14-06 WIZIALIZACJA PROGNOZY Z 9-05

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 02 07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 02 07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 3 lipca kurs spółki zrealizował zasięg osiągając wskazany w analizie rejon oporu 2,88 po czym cofnął się zamkniecie wypadło w rejonie 2,68 zl

krezus po sesji 3-07 wizualizacja prognozy z 2 -07

krezus po sesji 3-07 wizualizacja prognozy z 2 -07

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 2-07 interwał tydzień

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 2-07 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 3 lipca kurs cofnał się dokładnie we wskazany rejon 192,20 po czym odbił zamknięcie wypadlo w rejonie 195zł

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 9-07 interwał dzienny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 9-07 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 10-07 kurs odbił od oporu w rejonie 3,88 zł 2 grosze poniżej wyznaczonej w analizie strefy realizacji zysku 3,90 -3,98 po czym spadł w kierunku wyznaczonej w analizie strefy wsparcia 2,89 minimum wypadło na poziomie 2,88 zamknięcie 3,03

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 10-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 10-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 11 07 kurs spadł w rejon wyznaczonej konsolidacji 2,52-288 wyznaczając minimu w rejonie 2,62zł po czym po konsolidacji odbił w kierunku wyznaczonego w analizie poziomu 3,36 osiągając rejon 3,30 po czym cofnał się konsolidując przed końcem sesji w rejonie 3,19-3,20 a więc wyznaczonym w analizie poziome 3,19 zamknięcie wypadło w rejonie 3,25 fixing 3,29

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 11-07 interwał godzinny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 11-07 interwał godzinny REALIZACJA W DNIU 12 07 kurs otworzył się z luką zgodnie z analizą osiągnał maksimum dokładnie we wskazanym w analizie rejonie 3,68 po czym spadł we wskazany rejon zamkniecie wypadło w rejonie 3,28

krezus po sesji 12-07 wizualizacja prognozy z 11-07

krezus po sesji 12-07 wizualizacja prognozy z 11-07

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 12-07 interwał godzinny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 12-07 interwał godzinny REALIZACJA w dniu 13 lipca kurs nie wybił w początkowych minutach wskazanego obszaru oporu w rejonie 3,38 3,40 osiągając maksimum w rejonie 3,36zł w konsekwencji spadl wspierajac sie w rejonie 2,98zl zamknięcie wypadło w rejonie 3,28zł

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 18-07 interwał dzienny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 18-07 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 19-07 kurs zgodnie z prognozą nie wyłamał wsparcia w rejonie 3,00 po czym odbił sięgajac oporu w rejonie 3,39 wskazano 3,30 po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 3,15

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 12-06 interwał dzienny

Analiza techniczna PBG SA (PBG) po sesji 12-06 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 17 LIPCA Kurs osiągnąl zakładany poziom 15 gr po czym spadł

Analiza techniczna Qumak SA (QMK) po sesji 23-07 interwał dzienny

Analiza techniczna Qumak SA (QMK) po sesji 23-07 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 24-07 Kurs społki rozpoczął od realizacji zysków w konsekwencji otworzył z luką w dół ostatecznie testując wskazane w analizie wsparcie 2,00 po czym podjął nieudaną próbę zamknięcia luki w rejonie 2,68 nie wybijając konsolidacji górą ponownie kurs wrócił w rejon podstawy wybicia zamkniecie wypadło w rejonie 2,04

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 20-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 20-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 24 lipca kurs osiągnał zakładany poziom wskazano 4,31 było 4,35 po czym spadł zamkniecie 4,21

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 24-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 24-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 25 lipca kurs odbił dokładnie z wyznaczonego poziomu wsparcia minum wypadło w rejonie 2,46 siegając oporu w rejonie 3,19 zamknięcie 3,13

Analiza techniczna Bloober Team SA (BLO) po sesji 13-07 interwał tydzień

Analiza techniczna Bloober Team SA (BLO) po sesji 13-07 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 27 lipca 2018 kurs osiągnał wskazany w analizie poziom zamykając się w rejonie 55,60 zł

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 3-08 interwał dzienny

Analiza techniczna WIG20 (WIG20) po sesji 3-08 interwał dzienny REALIZACJA prognozy w dniu 9-10 sierpnia kurs osiągnąl wskazane maksimum ponownie wybijając w rejon 2330 zgodnie ze wskazaniami prognozy a następnie w dniu 10 -08 cofnął się realizując założenia prognozy

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 09-08 interwal tydzień

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 09-08 interwal tydzień REALIZACJA w dniu 14 -08 kurs osiągnął zakładany poziom z okolic 1,39 , przy czym maksimum wypadło w rejonie 1,44 po czym spadł zamknięcie 1,27zł

Analiza techniczna PZ Cormay SA (CRM) po sesji 09-07 interwał tydzień

Analiza techniczna PZ Cormay SA (CRM) po sesji 09-07 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 17 sierpnia 2018 r Kurs osiągnał zakładany poziom naruszając go maksimum wypadło w rejonie 1,21 zamkniecie wypadło w rejonie 118

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 20-08 interwal dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 20-08 interwal dzienny REALIZACJA w dniu 21 -08 Kurs cofnał się dokładnie do wskazanej strefy z tym ,że minimum wypadło w rejonie 1,28zł po czym odbił w kierunku 1,37-1,44 nie wybił oporu 1,40 zamknięcie wypadło w rejonie 1,34zł

Analiza techniczn Krezus SA (KZS) po sesji 13-08 interwał 2 godz

Analiza techniczn Krezus SA (KZS) po sesji 13-08 interwał 2 godz REALIZACJA w dniu 21-08 kurs osiągnął maksimum w rejonie 268 prognoza 2,78 po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 2,37

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 27-07 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) po sesji 27-07 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 24 -08 2018 kurs zrealizował założenia analizy wybijajac konsolidację górą osiągając aktualnie poziom 43,08

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 24-08 interwał dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 24-08 interwał dzienny REALIZACJA prognozy z 25-08 Kurs zrealizował zalozenia analizy cofając się w rejon 1,41-1,42 ostatecznie odbił od wskazanego wsparcia 1,40zł

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 31-08 interwał dzienny

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 31-08 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 3-09 kurs spółki osiagnał zakładany poziom spadku zamykajac się w rejonie 93 gr

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 31-08 interwał dzienny

Analiza techniczna CCC SA (CCC) po sesji 31-08 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 4-09 kurs wybił opór w rejon ie 221 i konsolidując nad wsparciem wybił statecznie wskazany poziom 223zł w konsekwencji wybił się w rejon oporu z poziomu 229zł zamkniecie wypadło w rejonie 227zł

ccc po 4-09 wizualizacja prognozy z 31-08

ccc po 4-09 wizualizacja prognozy z 31-08

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 31-08 interwał miesiac

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 31-08 interwał miesiac REALIZACJA w dniu 6-09 kurs z godnie z zalożeniem nie wybił oporu w rejonie 30 gr w konsekwencji spadł we wskazany rejon 21 gr po czym odbił w rejon 23 gr

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 13 09 interwal 4 godziny

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 13 09 interwal 4 godziny REALIZACJA w dniu 17-09 2018 Kurs osiągnął zakładany w analizie poziom odbijając się od oporu w rejonie 29 gr po czym cofnął się wyznaczając minimum w rejonie 25 gr zamknięcie 27 gr

Analiza techniczna Grupa Lotos SA (LTS) po sesji 7-09 interwał tydzień

Analiza techniczna Grupa Lotos SA (LTS) po sesji 7-09 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 19-09 kurs maksimum trendu osiągnął w rejonie 76,90 wskazano zasięg 77zł po czym spadł zamkniecie wypadło w rejonie 74,18zł

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 26-10 interwał 4 godziny

Analiza techniczna Krezus SA (KZS) po sesji 26-10 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 17-10 -2018 r.Kurs zrealizował założenia osiągając dokładnie wskazany w analizie poziom odbicia w rejonie 1,53 zł po czym cofnął się zamkniecie wypadło w rejonie 1,33

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 26-10 interwał dzienny

Analiza techniczna Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) po sesji 26-10 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 31-10-2018 r Kurs osiągnął zakładaną wysokość wyznaczając maksimum w rejonie 92,82zł po czym cofnął się zamknięcie wypadło w rejonie 91,94 fiks 92,24

Analiza techniczna Work Service SA (WSE) po sesji 13-11 interwał 6 godzin

Analiza techniczna Work Service SA (WSE) po sesji 13-11 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 14-11 kurs osiągał maksimum we wskazanym rejonie oporu 1,15 po czym spadł zamknięcie wypadło w rejonie 1,07

Analiza techniczna Play Communications SA (PLY)po sesji 4-12 interwał dzienny

Analiza techniczna Play Communications SA (PLY)po sesji 4-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 7-12 kurs po cofnięciu od strefy wskazanego oporu ponownie wybił zgodnie ze wskazaniem w analizie w piątek 7 grudnia

Analiza techniczna Work Service SA (WSE) po sesji 16 -11 interwał dzienny

Analiza-techniczna-Work-Service-SA-WSE-po-sesji-16-11-interwał-dzienny Realizacja w dniu 20-11 kurs osiągnął maksymalny poziom wskazany w analizie 1,35zl po czym cofnął się

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 19-11 interwał dzienny

Analiza techniczna Trakcja PRKiI SA (TRK) po sesji 19-11 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 30-11 kurs zamykając się w rejonie 3,66zł zrealizował założenia analizy

Analiza techniczna Termo2Power SA (T2P) po sesji 28-`12 interwał tydzień

Analiza techniczna Termo2Power SA (T2P) po sesji 28-`12 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 2 stycznia Kurs osiągnał na zamknięciu wskazany w analizie poziom docelowy 20 gr

Analiza techniczna Work Service SA (WSE) po sesji 12-12interwał dzienny

Analiza techniczna Work Service SA (WSE) po sesji 12-12 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 9-01-2019 r Kurs zrealizował prognozę z 12 grudnia osiagając poziom 2,18 gr

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 14-12 interwał 4 godziny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 14-12 interwał 4 godziny REALIZACJA w dniu 10-stycznia kurs osiągnał zakładany poziom oporu osiągając maksimum w rejonie 172,20zł

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 18-01 interwał dzienny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 18-01 interwał dzienny REALIZACJA prognozy z 18 stycznia kurs w dniu 23 stycznia osiągnał zakładany poziom wyznaczając maksimum odbicia w rejonie 198,40zł

Analiza techniczna DAX Index - Eurex (DY.F) po sesji 18-01 interwał 6 godzin

Analiza techniczna DAX Index – Eurex (DY.F) po sesji 18-01 interwał 6 godzin REALIZACJA w dniu 6 lutego kurs osiagnał zakładany w analizie poziom 11387pkt po czym załamał się wyznaczając minimum w dniu 8-02 na poziomie 10858pkt kończąc tym samym odbicie

dax po sesji 8 -02 wizualizacja prognozy z 18 stycznia 2019

dax po sesji 8 -02 wizualizacja prognozy z 18 stycznia 2019

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 25-01 interwał dzienny

Analiza techniczna Ursus SA (URS) po sesji 25-01 interwał dzienny Realizacja w dniu 19 lutego kurs gwałtownie wybił w dniu 19 lutego osiągając wskazany poziom.maksimum wypadło w rejonie 1,41zł

Analiza techniczna Ultimate Games SA (ULG) po sesji13-02 interwał dzienny

Analiza techniczna Ultimate Games SA (ULG) po sesji 13-02 interwał dzienny Realizacja w dniu 5-03 Kurs osiągnął zakładany poziom dotykając oporu w okolicy 19,90zl; wskazanie analizy 19,50

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) Po sesji 8-03 interwal tydzień

Analiza techniczna EKO Export SA (EEX) Po sesji 8-03 interwal tydzień REALIZACJA w dniu 13-03 Kurs osiągnał wskazany w analizie poziomi 7,60zl

Analiza techniczna PZ Cormay SA (CRM) po sesji 26-02 interwał tydzień

Analiza techniczna PZ Cormay SA (CRM) po sesji 26-02 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 15-03 kurs osiągnął dokładnie wskazany w analizie poziom 1,45 zł zamknięcie wypadło w rejonie 1,43

Analiza techniczna Forever Entertaiment SA (FOR) po sesji 11-01 interwał tydzień

Analiza techniczna Forever Entertaiment SA (FOR) po sesji 11-01 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 4 marca kurs osiagnał zakładany poziom oporu naruszając go w trakcie sesji 4,05 zamknięcie 4 zł. po czym nastąpiła kontynuacja w kolejnych sesjach zgodnie z prognozą

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-02 interwał dzienny

Analiza techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) po sesji 18-02 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 15-03 kurs z godnie ze wskazaniem analizy spadł do poziomu 54,80 wskazanie 55zł po czym odbił w dniu 18 marca kurs zamknał się na poziomie 61,40

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 5-04 interwał dzienny

Analiza techniczna CD Projekt SA (CDR) po sesji 5-04 interwał dzienny Realizacja wdniu 11-04 Kurs osiągnał zakladany poziom oporu wskazany w analizie 214zł

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 30-04 interwał dzienny

Analiza techniczna Getin Holding SA (GTN) po sesji 30-04 interwał dzienny REALIZACJA w dniu 6 maja kurs odbił dokładnie z poziomu 1,08 wskazanego w analizie zamkniecie 1,29

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 11-04 interwał tydzień

Analiza techniczna CI Games SA (CIG) po sesji 11-04 interwał tydzień Realizacja zgodnie z założeniami prognozy kurs po załamaniu zawrócił i jest notowany we wskazanym w analizie obszarze

 Does the ability to interpret charts is an art.? Undoubtedly yes.    Can  you learn it ?  Yes, however it is not easy Whether a
person correctly interprets the                                                                                                                       charts depends of many years of experience combined with almost daily observation of the behavior of courses in conjunction with the volume of the interesting companies, currencies, commodities or other financial instruments. Intuition and knowledge are also necessary for a good interpretation of the charts.  Not only  technical analysis and fundamental. Experience allows to interprete  price movements values stored in the form of various types of line or candlestick charts. It is worthed mentioning  that technicaI analysis for example:
Candlestick charts have been used in Japan for over 300 years ago. Japanese have invented candles and began to use it in one of the world’s futures markets, namely the market of rice. In my opinion, a good visualization is the one that shows most at the first glance, but  also has a lot to offer for those who want to study it more. This leaves room for further discoveries in the gradual digesting  and combining its components into a cohesive and interesting history. It’s like a puzzle that can bring  moments like: Aha! So there it is! It is interesting! It happens that a good visualization is a multi-threaded or Chinese-box story in which the first discovery read from the chart leads to the nexte . It is important to remember that:
Data visualization is a storytelling about history.
So, if this is  history  how to draw a  lessons for the future behavior of interest to us for future courses of companies and financial instruments.? Over that it employed many interpreters charts. To determine future behavior harness the most of all such teachings as algebra geometria. Here such that in the thirteenth century Italian mathematician Leonardo Fibonacci (1170 – 1240) discovered the sequence of natural numbers termed his name: Spore developing various techniques of technical analysis can be found in the development of such under link http://bossa.pl/edukacja/AT/techniki/ciag_fibonnacciego/. Today, all these studies we included in the programs for technical analysis and can be used to correct interpretation ad hoc basis. Many of us simplifies and admire all those who should be their opracowaniami and theories helped to facilitate our analysis, as well as its interpretacji.mastering and understanding the effect of all these instruments, we can determine the future conduct courses? We can.! I can write even that it is the computerization and introduced into general use technical analysis. Because it is based on it we have what we have in stock markets around the world . Example 1. In 2012, the US stock market investors live just talking about maybe building the formations of three peaks visible in the long-term chart of the S & P 500. If the most pessimistic analysts’ forecasts of a technical check it markets threatens to collapse on a scale comparable with the great rock bursting 20s More … http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12348370,_Przerazajaca__formacja_trzech_szczytow_na_wykresie.html#ixzz24LRZbmb5
But when we look a little longer on the above graph, it shows that not everything is lost. The formation of the three peaks is not yet built. Bulls all the time may come over the last vertex, which may not be subtle beat the rush, “but clearly completion of levels above 1,600 points.”Purely theoretical implication of this Article confirms my previously described in this forum the idea that killing on the SP500 it will 300pkt movement, the direction not known ….I assume tentatively upwards. So I wrote in 2012 about the future behavior of the S & P 500. Companies can be found under the link bankier.pl/forum/temat_przerazajaca-fwwwormacja–szczytow-ntrzecha-wykresie-s-p-500,11699289.html
.
many studies pasted on the forum banker pl. find them. I gave the predicted there courses such as the company continued ed. I wrote posts under the nickname o, key. You can verify based on my historical entries as I interpreted the charts and as reality coincides with my . who wants to devote some attention to finding my historical documents, will find out that it is possible to determine future courses of companies and indices. However, not everyone has the time and inclination to bother with graphs. This advise against individual investing advise against succumbing to fads and general behavior on the financial markets. Many investment banks and financial institutions operating in the capital market have become accustomed us to the fact that less conscious interpreters market  can send false signals. An experienced analyst should not be to not be caught. Example 2; our market chart wig 20
and chart I marked a moment of false clearance of consolidation is easy to see that it was not difficult to interpret. I hope that in this brief description, convince investors to learn .AT .analysis to those who do not have to learn the time or desire to recommend the use of professional services if such find.

WITAM, WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MOIMI ANALIZAMI I WYKRESAMI. KORZYSTAJĄC Z BLOGA MUSICIE PAMIĘTAĆ,ŻE NA GIEŁDZIE JESTEŚMY PO TO ,ŻEBY ZARABIAĆ. JEŻELI MASZ WOLNE ŚRODKI A CHCESZ GRAĆ NA LOKALNEJ GIEŁDZIE JAKĄ JEST GPW  MUSISZ WIEDZIEĆ PO CO TU JESTEŚ I CZEGO OCZEKUJESZ.PAMIĘTAJ ,ŻE NIE KAŻDEGO DNIA TRAFISZ 100% OKAZJĘ DO ZAROBKU. NA GPW MUSISZ WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ I NIE DZIAŁAĆ POSPIESZNIE .JEŻELI DYSPONUJESZ CZASEM , WOLNĄ GOTÓWKĄ I CHCESZ PODJĄĆ RYZYKO MOŻESZ WYBRAĆ DOWOLNĄ FORMĘ HAZARDU.GPW TO NIE MIEJSCE DLA AMATORÓW. MAM SWOJĄ OPINIĘ  O INWESTOWANIU NA  GIEŁDZIE  PRZEZ AMATORÓW, WYRAZIŁEM JE W ART.LINK PONIŻEJ

https://schooloftrading.pl/2015/07/22/jak-inwestowac-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-dzieci-hossy/

JEDNAK JEŻELI MIMO TEGO CO PRZECZYTAŁEŚ DALEJ TU JESTEŚ  INWESTORZE INDYWIDUALNY TO WIDOCZNIE LICZYSZ NA TO ,ŻE TOBIE AKURAT SIĘ UDA.BLOG POWSTAŁ PO TO ŻEBYŚ ZANIM ZAINWESTUJESZ WIEDZIAŁ Z CZYM MASZ DO CZYNIENIA.RYNEK KAPITAŁOWY ISTNIAŁ OD ZAWSZE . ISTNIAŁ MIĘDZY INNYMI DZIĘKI TAKIM INWESTOROM JAK WY. NIEMNIEJ RYNEK KAPITAŁOWY JEST TAK WIELKI I ŚRODKI W NIM ZGROMADZONE SĄ TAK OLBRZYMIE,ŻE MOGĄ WPŁYWAĆ NAWET NA LOSY POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW ICH RZĄDÓW JAK  I SYTUACJI FINANSOWEJ OBYWATELI. TO NIE RZĄD JEST WINIEN JAK CI SIĘ WIEDZIE TO ODPOWIEDZIALNE SĄ PRZEPŁYWY KAPITAŁU .ŻADEN RZĄD W PRZYPADKU POLSKI CZY TO Z PIS CZY PO , NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU NA TO JAK ZACHOWAJĄ SIĘ RYNKI KAPITAŁOWE. NATOMIAST RYNKI KAPITAŁOWE MOGĄ SPOWODOWAĆ UPADEK JAK I SUKCES DANEJ FORMACJI AKTUALNIE RZĄDZĄCEJ KRAJEM.JEŻELI TRAFIŁEŚ NA TEGO BLOGA WYKORZYSTAJ TO DO WŁASNYCH CELÓW . NIE MUSISZ SIĘ ZNAĆ NA GIEŁDZIE ANI NIE MUSISZ MIEĆ TAKIEGO PRZEŚWIADCZENIA ŻE SIĘ ZNASZ. WYKORZYSTAJ WIEDZĘ AUTORA . O SPOSOBIE GRY WYKORZYSTUJĄC BLOGA PISZE PRZY KAŻDEJ OKAZJI.  OGLĄDAJĄC ANALIZY I WYKRESY  MOŻESZ PODEJMOWAĆ DECYZJE INWESTYCYJNE .-;KUPUJ JEŻELI KURS , ZNAJDZIE SIĘ W ZIELONEJ STREFIE NAJLEPIEJ CIEMNOZIELONEJ. SPRZEDAWAJ W STREFIE CZERWONEJ.LUB JAK OSIĄGNIESZ ZYSK. WYCZEKUJ  NA OKAZJĘ  INWESTYCYJNĄ NIE MUSISZ CODZIENNIE GRAĆ . PAMIĘTAJ NA GPW TRWA TREND SPADKOWY SZCZEGÓLNIE NA SPÓŁKACH Z WIG20. TRWA JUŻ OD KILKU MIESIĘCY.WŁAŚNIE ZOSTAŁO WYBITE WSPARCIE NA WIG20 PO WIELOLETNIM TRENDZIE BOCZNYM. TO NIE JEST CZAS NA INWESTYCJE W ŚREDNIM TERMINIE  POZOSTAJE ALBO WYCOFAĆ SIĘ Z GPW  LUB JEŻELI TU JESTEŚ  WYKORZYSTUJĄC WIEDZĘ AUTORA GRAĆ W KRÓTKIM OKRESIE. W NIEDŁUGIM TERMINIE BLOG ZOSTANIE ZMIENIONY I POPRAWIONY. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI POWINNA BYĆ PROSTSZA.JEDNAK BĘDZIE TO ZWIĄZANE Z ODPŁATNOŚCIĄ ZA DOSTĘP DO TREŚCI. TRZEBA PAMIĘTAĆ ,ZE PONAD 50 BLOGÓW O TEMATYCE GIEŁDOWEJ  BYŁO PROWADZONYCH W POLSCE DO TEJ PORY. NIE WIEM ILE ZOSTAŁO . TAKIEGO JAK TEN  PROWADZONEGO W TEJ FORMIE REAGUJĄCEGO NA ŻYWO NA SYTUACJĘ NA SPÓŁKACH DOTYCHCZAS NIE BYŁO . POZDRAWIAM UŻYTKOWNIKÓW  BLOGA I ŻYCZĘ POWODZENIA ORAZ SAMYCH TRAFNYCH INWESTYCJI . TAK DŁUGO JAK BĘDĘ CZYNNIE INWESTOWAŁ NA RYNKU KAPITAŁOWYM MOŻECIE NA MNIE LICZYĆ.

OBSERWUJĄC ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW NA BLOGU , PRZYPOMINAM ŻE , TREŚĆ OPISU TO JEST POGLĄD AUTORA NA SYTUACJĘ TECHNICZNĄ , OPRÓCZ PRZECZYTANIA TEJ CZĘŚCI ANALIZY , NALEŻY WYNOTOWAĆ SOBIE POZIOMY WSPARĆ I OPORÓW USTALIĆ CZY WYKORZYSTUJĘ KRÓTKOTERMINOWY TREND DO UZYSKANIA DOCHODU ORAZ NA PODSTAWIE WYKRESU USTALENIA SOBIE STRATEGII GRY . PRZYPOMINAM ,ŻE NA WIG 20 W CZASIE KIEDY TO PISZĘ OBOWIĄZUJE TREND SPADKOWY, A WIĘC NASTAWIENIE DO AKCJI POWINNO BYĆ NEGATYWNE , CO DO SPÓŁEK Z MWIG 40 WYBIÓRCZE STOSOWANIE STRATEGI DO SPÓŁEK W TRENDZIE WZROSTOWYM WSKAZANE. .UNIKAMY SPÓŁEK W TRENDACH SPADKOWYCH. W TRENDACH BOCZNYCH WYKORZYSTUJEMY MAKSIMA TRENDU DO REALIZACJI ZYSKÓW MINIMA TRENDU DO ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI. JEDNOCZEŚNIE NIEZMIENNIE POLECAM KUPOWANIE W REJONACH ZAZNACZONYCH NA ZIELONO A SPRZEDAŻY W CZERWONYCH STREFACH, LUB W SYTUACJI KIEDY POJAWI SIĘ ZYSK. POŚWIĘCAJMY WIĘCEJ UWAGI WYKRESOM I ANALIZUJMY JE W TRAKCIE SESJI . JEDNOCZEŚNIE CHCIAŁBYM PRZYPOMNIEĆ ŻE, NA PANELU INFORMACYJNYM MAMY ODESŁANIE DO BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ OGŁASZANYCH W SYSTEMIE ESPI WYSTARCZY WYBRAĆ PREZENTOWANE INFO  NA PANELU Z ZAZNACZONYM HASŁEM ESPI ,ŻEBY ZNALEZŚĆ SIĘ W STRUMIENIU INFORMACJI ZE SPÓŁEK ESPI .POZDRAWIAM I NIEZMIENNIE ŻYCZĘ SUKCESU I ZADOWOLENIA Z GRY.

POZDRAWIAM GRAJĄCYCH Z SCHOOLOFTRADING.PL. PRZYPOMINAM ART. I ŻYCZĘ SUKCESÓW W NOWYM ROKU.

AKTUALIZACJA!  10-04  2016 r

PRZYPOMINAM GRAJĄCYM O MOŻLIWOSCI WYKUPU USŁUGI ANALIZY NA ZAMÓWIENIE. W SYTUACJI WYBORU TEJ OPCJI MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z ANALIZY NA KORZYŚĆ KONTAKTU POPRZEZ KOMUNIKATOR GG W CELU KONSULTACJI SWOJEJ INWESTYCJI.

NR GG AUTORA ZOSTANIE PODANY PO WYKUPIE USŁUGI I POWIADOMIENIU MAILOWYM O ZAMIARZE KONTAKTU,OSTATECZNIE POZOSTAJE KONTAKT TELEFONICZNY PODANY NR  TEL.MOŻNA ODNALEŻĆ W ZAKŁADCE KONTAKT. POZDRAWIAM PRZYSZŁYCH I TERAŻNIEJSZYCH INWESTORÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BLOGA SCHOOLOFTRADING.PL

aktualizacja 6-05-2016 r

przypominam grającym z schooloftrading.pl iż można powiększyć wykres do prawidłowych 15,4 cala klikając w prawą górną ikonkę na wykresie po pierwszym powiększeniu.

AKTUALIZACJA

1-10-2016 r

Z uwagi na liczne zapytania o możliwość wykupu abonamentu na dłuższy okres niż dotychczasowy miesiąc,-informuję iż został uruchomiony abonament trzymiesięczny, opcja w panelu klienta, pozdrawiam wszystkich grających z schooloftrading.pl i niezmiennie życzę sukcesów

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia do analizy technicznej

AKTUALIZACJA

16-pażdziernika 2016 r

http://forsal.pl/galerie/984191,zdjecie,1,chcesz-inwestowac-oto-podstawy-analizy-technicznej-ktore-musisz-znac.html

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE SCHOOL

AKTUALIZACJA DNIA 26-10 2016 r

Witam zapraszam absolwentów szkoły giełdowej  .   W Schooloftrading.pl nauczysz się praktyki, korzystaj z archiwów ucz się, lub dokształcaj ,- wszystko w cenie abonamentu.Jak nie masz podstaw podaję link z adresem strony szkoły giełdowej

https://www.gpw.pl/szkola_gieldowa

dostęp na urządzeniach mobilnych instrukcja

aktualizacja 13-11 2016 r

Witam, blog dostępny jest oczywiście dla osób korzystających w danym momencie z urządzeń mobilnych , smartfon, tablet,Odtworzenie wykresu nie jest szczególnie skomplikowane.Wystarczy , przesuwając stronę bloga w dół czy w górę ,, najechać ,,na właściwy wykres, Dotykając wykresu spowodujemy jego otwarcie, ale jeszcze nie powiększenie.W prawym górnym rogu po otwarciu właściwej analizy poprzez jej dotyk ,- uaktywniamy ikonkę , która znajduje się w prawym górnym rogu wykresu. Dotykając ikonki spowodujemy otwarcie wykresu , czyli jego powiększenie do właściwych 15,7 cala.Oczywiście na ekranie smartfona zobaczymy wówczas tylko fragment obrazu, ale przesuwając w żądanym kierunku można obejrzeć powiększony wykres etapami na jaki pozwoli ekran smartfona czy tabletu.

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie z komputerem na gpw

AKTUALIZACJA 26-02 2017 r

Przypominamy inwestorom

Gra z schooloftrading.pl , może przynieść efekty od zaraz, poprzez wykorzystanie wiedzy autora. Jednak głównym celem    funkcjonowania bloga schooloftrading.pl pozostaje nauka,, cierpliwego,, dochodzenie do umiejętności poruszania się na gpw. Czynimy to poprzez obserwacje i praktyczną naukę , analizując wykresy i zestawiając je z rzeczywistością . Wiedza przyjdzie z czasem.

 

AKTUALIZACJA 12-07 2018 r.

Przypominam iż istotne dla inwestorów pozostaje zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi analizy technicznej . Podstawowe informacje można znależć na stronach  dowolnych domów maklerskich , lub w sieci .

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania julian hammond stock market beginner's guide to st

 

 

Witam  użytkowników, informacja o aktualnie analizowanych spółkach, pojawia się w pasku informacyjnym po lewej stronie proszę spoglądać na daty do 10 spółek . Natomiast gdyby pojawiło się więcej analiz informacje będzie można odnależć tutaj

spółki na nowy tydzien 23-28 -11

trakcja, cd red , cig, ec2,ern,kghm,pkn,orlen fly duon elemental holding, synthos bogdanka WIG-Surowce (WIG_SUROWC), wig20 Europejski Fundusz Energii SA (EFE), pgnige, orange asbis, pge grupa azotowa puławy,pekao.jsw

 

analizowane spółki  nowy tydzień 30-11 4-12

kghm, pgnige grupa azoty puławy, orange polska. bogdanka cig, hawe, pzu od poniedziałku split,erne, fly , baltic ceramic, synthos,energa,trakcja, pge,  CCC, cd red, elemental holding,Europejski Fundusz Energii SA (EFE), ekoeksport, VINDEXUS, Chemoservis, ASBIS,  CD RED

 analizowane spółki 7-12-  11-12

pge ,fly trakcja,asbis, (wig20 usd pln szukaj na str główne indeksy),: Boruta-Zachem SA (BRU),kghm, EC2,PZU,       CI Games SA (CIG), Erne Ventures SA (ERN),: Jastrzębska Spółka Węglowa SA.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Grupa Azoty SA (ATT),Kerdos Group SA (KRS),Chemoservis, Bioton SA (BIO),CCC SA ,bogdanka

tydzien  od 14 do 18 grudnia 2015r

Cyfrowy Polsat SA (CPS),trakcja,fly,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Chemoservis-Dwory SA (CHS),

MWIG 40  SZUKAJ  (W GŁÓWNYCH INDEKSACH),kghm,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),CCC. GRUPA LOTOS,Europejski Fundusz Energii SA (EFE)1, ASBISc Enterprises PLC (ASB),kerdos ,Elemental Holding SA (EMT),CI Games SA (CIG,Tauron Polska Energia SA (TPE), fly.pl SA grupa duon,: Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN)Bioton SA (BIO), boruta zachem, ursus. Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), ERNE, Synthos SA (SNS), energa, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), EC2 SA (EC2)

Znalezione obrazy dla zapytania swieta zdjecia

TYDZIEŃ ŚWIĄTECZNY  21-24 -12-2015 r/

FLY, Chemoservis-Dwory SA (CHS). Kerdos Group SA. kghm s.a, kontrakty na miedz Copper Future (HG.F), PGE Polska Grupa Energetyczna SA,Energa SA (ENG), ASBISc Enterprises PLC (ASB),CCC.S.A,PGNIG, Tauron Polska Energia SA ,Trakcja PRKiI SA (TRK),CD Projekt SA (CDR),Europejski Fundusz Energii SA (EFE), CIG, wig paliwa. szukaj z data 21-12 przy spółkach pgnige i pkn, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN,SoftBlue SA (SBE) ,

ostatnia sesja przed świętami-,  w związku z przerwą świąteczną życzę wszystkim grającym z schooloftrading zarówno obecnym jak i przyszłym użytownikom bloga wesołych spokojnych  świąt.

OSTATNI TYDZIEŃ MIJAJĄCEGO ROKU 2015

 

Znalezione obrazy dla zapytania sylwester 2016

28,31-12

Trakcja PRKiI SA,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), fly.pl SA (FLY), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Synthos SA (SNS),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Bioton SA (BIO),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Europejski Fundusz Energii SA (EFE),EKO Export SA (EEX),CD Projekt SA (CDR), CCC SA (CCC), KGHM Polska Miedź SA (KGH),

ŻYCZENIA

 

 

 

 

kalendarz-do-wydrukowania-2016

 

PIERWSZY TYDZIEŃ NOWEGO ROKU

4-9 STYCZNIA 2016 ROKU

 

 

 

 

 

ANALIZOWANE SPÓŁKI;-Trakcja PRKiI SA (TRK), indeks wig20 szukaj na stronie główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Kerdos Group SA (KRS), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Bioton SA (BIO), Synthos SA (SNS), Energa SA (ENG), fly.pl SA (FLY), Arctic Paper SA (ATC), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), SoftBlue SA (SBE), CD Projekt SA (CDR), Zakłady Odzieżowe Bytom SA (BTM) INDEKS SP500, kontrakty na miedz Copper Future (HG.F)

Stock market graphs

TYDZIEŃ 11-16-2016r

Indeks sp500,-Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),SoftBlue SA (SBE), WIG20 (WIG20), CD Projekt SA (CDR),Zakłady Odzieżowe Bytom SA (BTM),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Trakcja PRKiI SA (TRK), Synthos SA (SNS),FLY,  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Europejski Fundusz Energii SA (EFE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CCC SA (CCC)

 

TYDZIEN 18-23 -01 2016 r

WIG 20 ,SP500, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),CD Projekt SA (CDR), CCC SA (CCC, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), fly.pl SA (FLY),Trakcja PRKiI SA (TRK),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Elemental Holding SA (EMT), EKO Export SA (EEX)

NOWY TYDZIEŃ 25-29-01-2016 r

SP500,wig20 indeks, CCC S.A., KGHM Polska Miedź SA (KGH). PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE): Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), CD Projekt SA (CDR), fly.pl SA (FLY),Trakcja PRKiI SA (TRK), SoftBlue SA (SBE), CI Games SA (CIG),EKO Export SA (EEX), EC2 SA (EC2), Fluid SA (FLD), Arctic Paper SA (ATC)

Znalezione obrazy dla zapytania giełda w nowym 2016 roku zdjęcia

nowy tydzień

01-02-5-02-2016 r

indeks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.US), SoftBlue SA (SBE), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), WIG20 , KGHM Polska Miedź SA (KGH), EKO Export SA (EEX), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Synthos SA (SNS), Trakcja PRKiI SA (TRK), fly.pl SA (FLY), ASBISc Enterprises PLC (ASB),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Europejski Fundusz Energii SA (EFE), Hawe SA (HWE),Grupa Lotos SA (LTS), Erne Ventures SA (ERN)

zdjęcie

TYDZIEN

08-02-12-02 2016R

Analiza techniczna: WIG20 (WIG20) szukaj glówne indeksy.,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) KGHM Polska Miedź SA (KGH),: Synthos SA (SNS), Energa SA (ENG),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),EKO Export SA (EEX),CCC SA (CCC), CD Projekt SA (CDR), CI Games SA (CIG), fly.pl SA (FLY), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Letus Capital SA (LET),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

 

Znalezione obrazy dla zapytania WALKA NIEDŹWIEDZIA Z BYKIEM ZDJECIAczerwony Byk bardzo zły z Bomba Zdjęcie Seryjne - 7147835

TYDZIEN

15-19-02-2016 R

WIG20 (WIG20),Trakcja PRKiI SA (TRK),fly.pl SA (FLY), Velto Cars SA (VEL),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Hawe SA (HWE),CD Projekt SA (CDR), CCC SA (CCC), Forposta SA (FPO),Cognor SA (COG), Vivid Games SA (VVD), Grupa Lotos SA (LTS),CI Games SA (CIG)

Zły wściekły byk pęknięcie przez ściany Zdjęcie Seryjne - 23884469

TYDZIEŃ

22-26-02-2016 r

WIG20 (WIG20) w dwóch interwałach miesięczny i dzienny.patrz główne indeksy ., KGHM Polska Miedź SA (KGH),Velto Cars SA (VEL),Trakcja PRKiI SA (TRK), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Hawe SA (HWE), ASBISc Enterprises PLC (ASB),EC2 SA (EC2), Bumech SA (BMC), Investment Friends Capital SA (IFC), Energa SA (ENG), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML)

Znalezione obrazy dla zapytania byki na giełdzie obrazy

TYDZIEŃ

29-02-5-03 2016R

Trakcja PRKiI SA (TRK), S&P 500 – U.S. szukaj w głównych indeksach,CD Projekt SA (CDR), KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG20 (WIG20)szukaj w główne indeksy.,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),ASBISc Enterprises PLC (ASB),CI Games SA (CIG),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Velto Cars SA (VEL), fly.pl SA (FLY),Hawe SA (HWE,Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW),Presto SA (PST),SoftBlue SA (SBE), Zastal SA (ZST)

 

Znalezione obrazy dla zapytania byki na giełdzie obrazy

TYDZIEŃ

7-11-03-2016 R

PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Bank Zachodni WBK SA (BZW),Copper Future (HG.F),KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG20 (WIG20) główne indeksy.Trakcja PRKiI SA (TRK), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),SoftBlue SA (SBE), Vivid Games SA (VVD,CCC SA (CCC),

Znalezione obrazy dla zapytania byki na giełdzie obrazy

TYDZIEŃ

14-18-03-2016 R

PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), KGHM Polska Miedź SA (KGH), WIG20 (WIG20) szukaj główne indeksy. Velto Cars SA (VEL), Presto SA (PST),Trakcja PRKiI SA (TRK),Hawe SA (HWE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Bank Zachodni WBK SA (BZW), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD) szukaj w zakładce wig20

 

TYDZIEŃ

21-25-03 -2016r

 

wielki tydzień  WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Hawe SA (HWE), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Energa SA (ENG), Erne Ventures SA (ERN), Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB), Novina SA (NOV), Inno-Gene SA,Bank Zachodni WBK SA (BZW),WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w indeksach sektorowych ,Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD, KGHM Polska Miedź SA (KGH)

 

TYDZIEŃ POŚWIĄTECZNY OSTATNI TYDZIEŃ MIESIĄCA KWARTAŁU

29-03-1-04  2016 R

KGHM Polska Miedź SA (KGH),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD), WIG20 (WIG20), Copper Future (HG.F),Trakcja PRKiI SA (TRK), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Bank Zachodni WBK SA (BZW),Presto SA (PST),fly.pl SA (FLY), SoftBlue SA (SBE), LZMO SA (LZM), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Luxima SA (LUX),Rank Progress SA (RNK)

 

TYDZIEŃ 04-08 KWIETNIA

Trakcja PRKiI SA (TRK), WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy. KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),ASBISc Enterprises PLC (ASB), Rank Progress SA (RNK), Alior Bank SA (ALR), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), GLG Pharma SA (GLG),  Wadex SA (WAX), Presto SA (PST). CD Projekt SA (CDR),Zastal SA (ZST, Orange Polska SA (OPL)Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD), Bumech SA (BMC), JR Holding SA (JRH),CCC SA (CCC),Zakłady Odzieżowe Bytom SA (BTM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,Krezus SA (KZS), Copper Future (HG.F)

Małgorzata Zaleska oraz były prezes GPW, prezes rady nadzorczej giełdy Wiesław Rozłucki

TYDZIEŃ – 11-15 KWIETNIA 2016 R

Pfleiderer Grajewo SA (GRJ), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Trakcja PRKiI SA (TRK),KGHM Polska Miedź SA (KGH), WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Silver Future (SI.F) szukaj w surowce analizy,Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Alior Bank SA (ALR),Presto SA (PST),MagnifiCo SA (MGF), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),SoftBlue SA (SBE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Rank Progress SA (RNK)

TYDZIEŃ 18-22 -KWIETNIA 2016 R

GLG Pharma SA (GLG, KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG20 (WIG20),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Copper Future (HG.F) szukaj w surowce analizy, Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD) szukaj kraje waluty,Trakcja PRKiI SA (TRK), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Wawel SA (WWL),Lena Lighting SA (LEN),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Alior Bank SA (ALR), PZ Cormay SA (CRM),Rank Progress SA (RNK), Erne Ventures SA (ERN),SoftBlue SA (SBE),Makora Krośnieńska Huta Szkła SA (MRA), Skotan SA (SKT), LPP SA (LPP),Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS)

TYDZIEN 25-29-04 2016 r

Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS),Ciech SA (CIE),,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA ,(JSW) ,GLG Pharma SA (GLG), KGHM Polska Miedź SA (KGH), Copper Future (HG.F) (kontrakty na miedz),Silver Future (SI.F) szukaj w surowce analizy.Trakcja PRKiI SA (TRK), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), fly.pl SA (FLY),Rank Progress SA (RNK,Skotan SA (SKT), Makora Krośnieńska Huta Szkła SA (MRA),PZ Cormay SA (CRM), Alior Bank SA (ALR),Hawe SA (HWE), SoftBlue SA (SBE),Fota SA (FOT),Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP), Bumech SA (BMC), Fluid SA (FLD), Nowoczesna Firma SA (NFP), Presto SA (PST),  EKO Export SA (EEX), 

TYDZIEN 02-06 -MAJ 2016 r.

Copper Future (HG.F) Kontrakty na miedz szukaj surowce analizy. KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Alior Bank SA (ALR),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Tauron Polska Energia SA (TPE),WIG20 (WIG20) szukaj główne indeksy lub spostrzeżenia na nowy tydzień,Gold Future (GC.F) kontrakty na złoto szukaj surowce analizy.Trakcja PRKiI SA (TRK),Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS), Rank Progress SA (RNK), Krezus SA (KZS), Erne Ventures SA (ERN), EC2 SA (EC2), Makora Krośnieńska Huta Szkła SA (MRA),BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML)

Giełda Papierów Wartościowych

TYDZIEŃ    9-14-05-2016 R

fly.pl SA (FLY), WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH, Makora Krośnieńska Huta Szkła SA (MRA),Tauron Polska Energia SA (TPE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Trakcja PRKiI SA (TRK), Hawe SA (HWE),Copper Future (HG.F), PGS Software SA (PSW),Presto SA (PST), Krezus SA (KZS),Rank Progress SA (RNK),Bumech SA (BMC), INDATA SA (IDT), SoftBlue SA (SBE),Mabion SA (MAB), Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS, Interbud Lublin SA (ITB),Molmedica SA (MLD), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Miraculum SA (MIR),Grupa Emmerson SA (GEM), Zastal SA (ZST), Fluid SA (FLD)

TYDZIEŃ 16-20 MAJ 2016 R

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Erne Ventures SA (ERN),INDATA SA (IDT,Copper Future (HG.F) kontrakty na miedz szukaj w surowce analizy, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), WIG20 (WIG20)szukaj w główne indeksy,ASBISc Enterprises PLC (ASB), Kopex SA (KPX),NCIndex30 (NCINDEX30)szukaj w głowne indeksy, BRIJU SA (BRI),Trakcja PRKiI SA (TRK),Rank Progress SA (RNK,Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP),Novina SA (NOV),Miraculum SA (MIR), Fluid SA (FLD),Integer.pl SA (ITG), Mabion SA (MAB)

TYDZIEŃ 23-28 maj 2016 r

Suntech SA (SUN), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), KGHM Polska Miedź SA (KGH), WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),INDATA SA (IDT),Grupa Emmerson SA (GEM),Copper Future (HG.F) szukaj w główne surowce analizy,SoftBlue SA (SBE),spostrzeżenia na nadchodzący tydzień, Rank Progress SA (RNK),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS),Fabryka Maszyn Famur SA (FMF),Trakcja PRKiI SA (TRK), Makora Krośnieńska Huta Szkła SA (MRA)

TYDZIEŃ

30-MAJ-04 CZERWIEC 2016 r

KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, Copper Future (HG.F) szukaj surowce analizy,Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS),CI Games SA (CIG), SoftBlue SA (SBE), ED Invest SA (EDI),Rank Progress SA (RNK),INDATA SA (IDT), Novina SA (NOV),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Suntech SA (SUN), Trakcja PRKiI SA (TRK), Erne Ventures SA (ERN),Australian Dollar / U.S. Dollar 1:1 (AUDUSD),Grupa Emmerson SA (GEM),INDATA SA (IDT), PZ Cormay SA (CRM), Rank Progress SA (RNK),Copper Future (HG.F) szukaj w surowce analizy

TYDZIEŃ

6-10-06 -2016 R

KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Rank Progress SA (RNK), WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Copper Future (HG.F)kontrakty na miedz szukaj w surowce analizy, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),SoftBlue SA (SBE), Novina SA (NOV),Alior Bank SA (ALR),Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS),INDATA SA (IDT),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), Trakcja PRKiI SA (TRK),Mostostal Zabrze SA (MSZ) ,Interbud Lublin SA (ITB, GLG Pharma SA (GLG), Present24 SA (P24),WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w indeksy sektorowe

Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej byłoby na rękę Władimirowi Putinowi, bo taki ruch osłabiłby Wspólnotę

Im bliżej czerwcowego referendum, które przesądzi o losie Wielkiej Brytanii, tym większe towarzyszą temu emocje. Zwolennicy pozostania Londynu w UE mówią o ogromnych gospodarczych i politycznych kosztach Brexitu

Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/referendum-w-wielkiej-brytanii-brexit-bylby-prezentem-dla-rosji-i-panstwa-islamskiego,9936466/

TYDZIEŃ

13-17-CZERWIEC 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, KGHM Polska Miedź SA (KGH),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Rank Progress SA (RNK),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Miraculum SA (MIR), INDATA SA (IDT),SoftBlue SA (SBE),sWIG80 (SWIG80) szukaj w główne indeksy,Trakcja PRKiI SA (TRK)

Fatalne skutki Brexitu odczujemy już po 6 miesiącach

 

TYDZIEŃ

20-24 CZERWCA 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), DAMF Inwestycje SA (DIN), Velto Cars SA (VEL),Present24 SA (P24) ,Rank Progress SA (RNK),Tamex Obiekty Sportowe SA (TOS),SoftBlue SA (SBE),Trakcja PRKiI SA (TRK), INDATA SA (IDT),ASBISc Enterprises PLC (ASB), PZ Cormay SA (CRM)

Wysoka frekwencja w referendum

TYDZIEŃ

27-06-01-07-2016 R

KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Rank Progress SA (RNK),CD Projekt SA (CDR), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Trakcja PRKiI SA (TRK), SoftBlue SA (SBE),Graal SA (GRL), DAMF Inwestycje SA (DIN), Present24 SA (P24)PZ Cormay SA (CRM), Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP)

Agencja ratingowa Standard & Poors Ratings Services potwierdziła rating Polski w walutach obcych na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną. .

TYDZIEŃ

 

4-8 LIPCA 2016 R

  Copper Future (HG.F) SZUKAJ SUROWCE ANALIZY.,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Trakcja PRKiI SA (TRK),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),,Rank Progress SA (RNK),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN); Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), PZ Cormay SA (CRM),Nowoczesna Firma SA (NFP) ,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), SoftBlue SA (SBE), INDATA SA (IDT), Miraculum SA (MIR),DAMF Inwestycje SA (DIN), UniCredit S.p.A (UCG)  szukaj w sekcji wig20, Bumech SA (BMC),lena-lighting,Starhedge SA (SHG),CCC SA (CCC), ASBISc Enterprises PLC (ASB),Plaza Centers NV (PLZ)

Barack Obama i Andrzej Duda spotkali się przed oficjalnym startem szczytu NATO.

I w tym duchu wyraziłem prezydentowi Dudzie nasze zaniepokojenie pewnymi działaniami i impasem w zakresie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślam, że szanujemy suwerenność i fakt, iż parlament pracuje nad ustawą, która ma to uregulować, ale jako przyjaciel wzywam wszystkie strony, aby wspierać instytucje demokratyczne w Polsce. Demokracja to nie tylko słowa w Konstytucji, ale praworządność, niezależna władza sądownicza i wolna prasa. To są wartości, na którym Stanom Zjednoczonym bardzo zależy. To wartości, które leżą u sedna naszego sojuszu, a także u sedna traktatu NATO. Praworządność i demokracja – powtórzył, czym nie zachwycił prezydenta Dudy.

TYDZIEŃ

11-15 lipca 2016 r

,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Tauron Polska Energia SA (TPE),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, Rank Progress SA (RNK), Trakcja PRKiI SA (TRK), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Nowoczesna Firma SA (NFP),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), CCC SA (CCC,Hawe SA (HWE), INDATA SA (IDT),UniCredit S.p.A (UCG), Bioton SA (BIO),Budimex SA (BDX),Plaza Centers NV (PLZ),ASBISc Enterprises PLC (ASB), Copper Future (HG.F) SZUKAJ SUROWCE ANALIZY, Rainbow Tours SA (RBW),CI Games SA (CIG),Grupa Azoty SA (ATT) 

TYDZIEŃ 18-22 LIPCA 2016 R

Agencja ratingowa  Fitch potwierdza rating Polski na poziomie “A minus”, perspektywa stabilna

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,- PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),SoftBlue SA (SBE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Rank Progress SA (RNK),CI Games SA (CIG),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Trakcja PRKiI SA (TRK),Grupa Azoty SA (ATT),PBG SA (PBG),Mostostal Zabrze SA (MSZ) ,,Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN)

TYDZIEN

25-29-LIPCA 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Stalprodukt SA (STP) ,ASBISc Enterprises PLC (ASB),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),PZ Cormay SA (CRM), Trakcja PRKiI SA (TRK),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Rank Progress SA (RNK),Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) ,Action SA (ACT)

 

Ustawa frankowa

 

TYDZIEŃ

1- 5 SIERPNIA 2016 R

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), CI Games SA (CIG),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Starhedge SA (SHG),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), PBG SA (PBG), Nowoczesna Firma SA (NFP),Plaza Centers NV (PLZ), Action SA (ACT),Rank Progress SA (RNK),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

TYDZIEŃ

09-14 SIERPIEŃ 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Plaza Centers NV (PLZ),KGHM Polska Miedź SA (KGH) ,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Jastrzębska Spółka Węglowa SA(JSW)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN) ,Stalprodukt SA (STP),DAMF Inwestycje SA ,CD Projekt SA (CDR), CI Games SA (CIG),Trakcja PRKiI SA (TRK), Graphic SA (GRP),Alma Market SA (ALM),Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB),UniCredit S.p.A (UCG),Agroton Group of Companies (AGT), Action SA (ACT)

 

Zdjęcie numer 2 w galerii - Hossa na giełdzie w USA. Indeksy na najwyższych poziomach od 1999 roku

Hossa na giełdzie w USA. Indeksy na najwyższych poziomach od 1999 roku
http://wyborcza.biz/Gieldy/51,114507,20536227.html?i=1
Pamiętać należy o tym ,że hossa kończy się z chwilą kiedy w nagłówkach gazet pojawiają się takie artykuły.

Na razie jeszcze nie są one powszechne jednak z chwilą kiedy tak się stanie będzie to moment na ewakuacje z rynku należy o tym pamietać

TYDZIEŃ

16-19 SIERPNIA 2016 R  15 SIERPNIA GIEŁDA NIE PRACUJE

mWIG40 (MWIG40) Szukaj w główne indeksy.WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Rank Progress SA (RNK), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Alior Bank SA (ALR) ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Getin Holding SA (GTN) ,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Plaza Centers NV (PLZ),Trakcja PRKiI SA (TRK) 

NASDAQ (Nowy Jork, USA) Kapitalizacja: 4,53 bln dolarów

TYDZIEŃ  22-26 SIERPNIA 2016 R

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ,KGHM Polska Miedź SA (KGH) , Rank Progress SA (RNK) ,  PBG SA (PBG) ,Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP)  ,Property Lease Fund SA (PLE),CD Projekt SA.

AFP Miejsce 6. Hong Kong Exchanges (Hong Kong, Chiny) Kapitalizacja: 2,63 bln dolarów

TYDZIEŃ 29 08-2-09 2016 rok

PBG SA (PBG),CD Projekt SA,Trakcja PRKiI SA (TRK) ,Rank Progress SA ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Plaza Centers NV (PLZ),Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB),Nowoczesna Firma SA (NFP),DAMF Inwestycje SA (DIN),Agroton Group of Companies (AGT),Action SA (ACT), EKO Export SA (EEX)

Giełda Papierów Wartościowych - New York Stock Exchange, Nowy Jork, USA

TYDZIEN

5-9 września 2016 r

,Jastrzębska Spółka Węglowa SA w dwóch interwałach,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),,DAMF Inwestycje SA (DIN),Action SA (ACT),WIG20 (WIG20) -mWIG40 (MWIG40), szukaj w główne indeksy,PBG SA (PBG), Rainbow Tours SA (RBW),A EKO Export SA (EEX) ,,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Rank Progress SA ,Trakcja PRKiI SA (TRK),Alma Market SA (ALM),Cyfrowy Polsat SA (CPS), Remedis SA (REM)

Miejsce 4. Tokyo SE (Tokio, Japonia) Kapitalizacja: 3,28 bln dolarów

TYDZIEŃ

12-16 Wrzesień 2016 r

Action SA (ACT),mWIG40 (MWIG40), szukaj w główne indeksy,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,analiza prawna sytuacji spółki action w kwestii wypłaty dywidendy,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA,CD Projekt SA (CDR),DAMF Inwestycje SA (DIN),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB),CCC SA (CCC),Rank Progress SA (RNK),PBG SA (PBG), MarSoft SA (MAR),Trakcja PRKiI SA (TRK)

Miejsce 1. NYSE Euronext – USA (Nowy Jork, USA) Kapitalizacja: 13,63 bln dolarów

TYDZIEŃ

19-24 wrzesnia 2016 r

Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,,,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Rank Progress SA (RNK),PBG SA (PBG), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),CCC SA (CCC), Action SA (ACT),Rainbow Tours SA (RBW), Hawe SA (HWE),CI Games SA (CIG), Alior Bank SA (ALR), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Miejsce 10. Australian SE (Sydney, Australia) Kapitalizacja: 1,35 bln dolarów

TYDZIEŃ

26-30 WRZEŚNIA  2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,CI Games SA (CIG), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),PBG SA (PBG) ,Action SA (ACT),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),CD Projekt SA (CDR),DAMF Inwestycje SA (DIN), INDATA SA (IDT), Hawe SA (HWE), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),CCC SA (CCC),Orange Polska SA (OPL),EKO Export SA (EEX),,KGHM Polska Miedź SA (KGH),

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia najwiekszych inwestorów

TYDZIEŃ

03 -07 PAŻDZIERNIKA 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Action SA (ACT),EKO Export SA (EEX),CI Games SA (CIG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Intercapital Property Development Company (ICD),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Trakcja PRKiI SA (TRK),Rank Progress SA (RNK),PZ Cormay SA (CRM),Remedis SA (REM),PBG SA (PBG),Bumech SA (BMC),Nowoczesna Firma SA (NFP),LPP SA (LPP), Energa SA (ENG), Letus Capital SA (LET), WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w indeksy sektorowe ,Bioton SA (BIO),Echo Investment SA (ECH)

Znalezione obrazy dla zapytania Andrzej Duda

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest symbolem sukcesu polskich przemian – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda na uroczystej gali z okazji 25-lecia GPW. Warszawska giełda jest sercem polskiej gospodarki – podkreślała prezes GPW Małgorzata Zaleska.

TYDZIEŃ

10-14  PAŻDZIERNIK 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),w dwóch interwałach,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Remedis SA (REM),EKO Export SA (EEX),Action SA (ACT), Prairie Mining Limited (PDZ), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN)

 

Znalezione obrazy dla zapytania Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Debiut ZE PAK S.A.

TYDZIEŃ

17-21 PAŻDZIERNIK 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),w dwóch interwałach,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Trakcja PRKiI SA (TRK),UniCredit S.p.A (UCG) szukaj w zakładce wig20,Tauron Polska Energia SA (TPE), Action SA (ACT), TrophyResort Nyrt (TPR),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Prairie Mining Limited (PDZ),SoftBlue SA (SBE), Remedis SA (REM),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),CI Games SA (CIG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Copper Future (HG.F),szukaj w surowce analizy,Energa SA (ENG)

JSW: Zakończono budowę szybu w Bziu

Zakończono budowę szybu w Bziu

TYDZIEŃ

24-28 PAŻDZIERNIKA 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Prairie Mining Limited (PDZ), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), PBG SA (PBG), KGHM Polska Miedź SA (KGH),EKO Export SA (EEX),SoftBlue SA (SBE),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),CI Games SA (CIG),Remedis SA (REM), ASBISc Enterprises PLC (ASB), Petrolinvest SA (OIL),Energa SA (ENG), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Tak debiutował LW Bogdanka

TYDZIEŃ

31 -10-4-11 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, Action SA (ACT),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Rank Progress SA (RNK), SoftBlue SA (SBE), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Petrolinvest SA (OIL), EKO Export SA (EEX) ,Prairie Mining Limited (PDZ),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Grupa Jaguar SA (GJA),Energa SA (ENG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie wegla koksowego

TYDZIEŃ 7 -11 LISTOPAD 2016 r

,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Action SA (ACT), DAMF Inwestycje SA (DIN),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Bioton SA (BIO),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Trakcja PRKiI SA (TRK),,Prairie Mining Limited (PDZ),, KGHM Polska Miedź SA (KGH),BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML).

Znalezione obrazy dla zapytania Miedź

Nie przestają spływać dobre wiadomości dla KGHM-u. Po ogłoszeniu bardzo dobrych wyników za trzeci kwartał i zbliżeniu się do poziomu 90 zł za akcję na giełdzie, pozytywne informacje nie przestają docierać z giełdy miedzi, gdzie jej cena przekroczyła poziom ponad 5900 USD za tonę.

Miedź wydłuża swoją dobrą passę i jest blisko wyrównania rekordu tygodniowego wzrostu sprzed 35 lat. O 10.30 za tonę miedzi płacono już 5911,25 dolarów i jest to najwyższy poziom od czerwca 2015 roku.

TYDZIEŃ

14-18-LISTOPADA 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj główne indeksy.,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),,Prairie Mining Limited (PDZ),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Rank Progress SA (RNK), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), PBG SA (PBG), Bumech SA (BMC), Energa SA (ENG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia dramat na gpw

TYDZIEŃ

21-25 LISTOPADA 2016 r

WIG20 USD (WIG20USD) szukaj w główne indeksy na dole strony,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Energa SA (ENG),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Black Pearl SA (BPC), PBG SA (PBG),Prairie Mining Limited (PDZ),CD Projekt SA (CDR),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN).Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Remedis SA (REM) ,

Black Friday w Warszawie. Tak wyglądał zakupowy szał w stolicy! [ZDJĘCIA]

Black Friday w Warszawie. Tak wyglądał zakupowy szał w stolicy!

 

TYDZIEŃ

28- LISTOPADA -2 GRUDNIA 2016r

WIG20 USD (WIG20USD) szukaj w główne indeksy na dole strony,WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),.Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),SAPpeers.com SA (SAE), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Plaza Centers NV (PLZ),Graphic SA (GRP),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),,Energa SA (ENG),Petrolinvest SA (OIL),Action SA (ACT), Black Pearl SA (BPC), B2BPartner SA (B2B).

Agencja S&P podjęła decyzję w sprawie ratingu Polski

TYDZIEŃ

5-9 GRUDNIA 2016 R

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),.PBG SA (PBG),Prairie Mining Limited (PDZ),Energa SA (ENG),,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CD Projekt SA (CDR),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),LPP SA (LPP),EKO Export SA (EEX), Polimex-Mostostal SA (PXM),,Petrolinvest SA (OIL)

Zdjęcie numer 2 w galerii - Prezes GPW Małgorzata Zaleska straci stanowisko. Będzie nowy zarząd giełdy

Na 4 stycznia skarb państwa zwołał NWZA GPW. W porządku obrad są zmiany w składzie zarządu warszawskiej giełdy. Na stronie internetowej GPW pojawiły się już projekty uchwał, w tym m.in. odwołująca ze składu zarządu giełdy oraz powołująca nowego prezesa GPW oraz członka Rady Giełdy. Zgodnie ze statutem GPW walne zgromadzenie może powołać i odwołać tylko prezesa giełdy. O nominacjach pozostałych członków zarządu decyduje Rada Giełdy.

TYDZIEŃ

12-16 grudnia 2016 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ,Trakcja PRKiI SA (TRK),(PKN)Taxus Fund SA (TXF), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Polimex-Mostostal SA (PXM),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Energa SA (ENG),BIOERG SA (BER),Serinus Energy Inc (SEN)

GPW ogłasza nowy X skład RESPECT Index

GPW OGŁASZA NOWY INDEX RESPEKT

TYDZIEŃ

19-23 GRUDNIA 2016 ROK

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),,KGHM Polska Miedź SA (KGH),,Energa SA (ENG),,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), BIOERG SA (BER),PBG SA (PBG),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Petrolinvest SA (OIL),

Nowy rok 2017 - sylwester

 

TYDZIEŃ

27-12, 30 -12-2016r

WIG20 (WIG20) szukaj w analizy świąteczne,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),,KGHM Polska Miedź SA (KGH),, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), indeksy sektorowe  szukaj w analizy świąteczne. Erne Ventures SA (ERN),, Petrolinvest SA (OIL),,Energa SA (ENG),Trakcja PRKiI SA (TRK)

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE po zabawie sylwestrowej

 

TYDZIEŃ

02-05 STYCZEŃ 2017 rok

WIG20 (WIG20) ,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Petrolinvest SA (OIL),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), całość szukaj na stronie analizy noworoczne, Copper Future (HG.F) szukaj w surowce analizy,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),EKO Export SA (EEX), CI Games SA (CIG), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO)

Orszak Trzech Króli we Wrocławiu

TYDZIEŃ

09-13-01 2017 r

WIG20 (WIG20) szukaj w główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Energa SA (ENG), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Polimex-Mostostal SA (PXM),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Nowoczesna Firma SA (NFP),Remedis SA (REM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Blue Ocean Media SA (BUM), Grupa Azoty SA (ATT).

 

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła w piątek wieczorem ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Wynosi ona A-, co jest siódmym stopniem na 24 możliwe. Perspektywa tej oceny jest stabilna, co oznacza, że prawdopodobieństwo jej zmiany w najbliższych latach jest niewielkie.

TYDZIEŃ

16-20 stycznia 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy,,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polimex-Mostostal SA (PXM),CD Projekt SA (CDR),CCC SA (CCC),,Trakcja PRKiI SA (TRK),Energa SA (ENG),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Petrolinvest SA (OIL), PBG SA (PBG), QubicGames SA (QUB),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Polimex-Mostostal SA (PXM)

Znalezione obrazy dla zapytania Prezydent Stanów Zjednoczonych

 

TYDZIEŃ

23 -28 STYCZNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy,, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Polimex-Mostostal SA (PXM),),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Grupa Jaguar SA (GJA) ,Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Mostostal Zabrze SA (MSZ),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Partner-Nieruchomości SA (PRN), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),CD Projekt SA (CDR),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) ,  Trakcja PRKiI SA (TRK)  ,EKO Export SA (EEX), Energa SA (ENG), Produkty Klasztorne SA (PRK).

 

Znalezione obrazy dla zapytania Donald Trump

Trump: wkrótce ruszą prace nad murem na granicy z Meksykiem

TYDZIEŃ

30 STYCZNIA-04 LUTY 2017 R

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) ,  Trakcja PRKiI SA (TRK) , Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),  GKS GieKSa Katowice SA (GKS),  B2BPartner SA (B2B), QubicGames SA (QUB), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Alma Market SA , UniCredit S.p.A (UCG),,Petrolinvest SA (OIL), Prairie Mining Limited (PDZ),Synthos SA (SNS), Nowoczesna Firma SA (NFP), DAMF Inwestycje SA (DIN).

Znalezione obrazy dla zapytania gotówka zdjecia

W nadchodzącym tygodniu analitycy dostrzegają potencjał do dalszego umacniania polskiej waluty.

TYDZIEŃ

6-10 luty 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Polimex-Mostostal SA (PXM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),  Synthos SA (SNS), GKS GieKSa Katowice SA (GKS),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), INDATA SA (IDT), PBG SA (PBG),Prairie Mining Limited (PDZ),Blue Ocean Media SA (BUM), SAPpeers.com SA (SAE).

INDEKS MWIG 40  ZBLIŻA SIĘ DO SZCZYTÓW HOSSY Z ROKU 2007

TYDZIEŃ

13-17 LUTY 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, ,CD Projekt SA (CDR) w dwóch interwałach,Getin Noble Bank SA (GNB),Bank Millennium SA (MIL),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD), MarSoft SA (MAR),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Polimex-Mostostal SA (PXM), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), KGHM Polska Miedź SA (KGH).SAPpeers.com SA (SAE), WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w indeksy sektorowe,Trakcja PRKiI SA (TRK), PZ Cormay SA (CRM),Petrolinvest SA (OIL),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

 

Znalezione obrazy dla zapytania Grecja

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prawdopodobnie przekaże do 5 mld euro na trzeci

pakiet ratunkowy dla Grecji – podała w piątek agencja Reuters, powołując się na raport opublikowany w niemieckim “Der Spiegel”.

TYDZIEŃ

20-24 LUTY 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, , Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Energa SA (ENG),, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), CFI Holding SA (CFI),Getin Noble Bank SA (GNB),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),INDATA SA (IDT),,Polimex-Mostostal SA (PXM),Taxus Fund SA (TXF),, KGHM Polska Miedź SA (KGH), Trakcja PRKiI SA (TRK),BBI Development SA (BBD), 11 bit studios SA (11B),Action SA (ACT), Braster SA (BRA)

Znalezione obrazy dla zapytania złoto zdjęcia

Na zamknięciu sesji na giełdzie nowojorskiej kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 0,6 proc. do 1258,30 USD.  To najwyższy kurs zamknięcia od 10 listopada. Przez cały tydzień złoto zdrożało o 1,6 proc. Srebro zdrożało w piątek o  1,3 proc. do 18,34 USD za uncję. Przez tydzień kurs metalu wzrósł o 1,6 proc.

Cena złota rośnie z powodu  niepewności dotyczącej realizacji planów prezydenta Donalda Trumpa.

TYDZIEŃ

27 LUTY-3 MARCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, KGHM Polska Miedź SA (KGH) , Polimex-Mostostal SA (PXM),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN), DAMF Inwestycje SA (DIN), Energa SA (ENG), Braster SA (BRA),,Petrolinvest SA (OIL),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), PBG SA (PBG), bumech-sa-Trakcja PRKiI SA (TRK),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), PBG SA (PBG),SAPpeers.com SA (SAE)

Znalezione obrazy dla zapytania gebückte frau von hinten

Panie wychodzą z cienia i zaczynają inwestować.Giełda nie jest tylko dla mężczyzn. Kobiety inwestują nie gorzej, niż najlepsi maklerzy.

Dzień Kobiet to święto, które po raz pierwszy obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1909 roku. Wówczas, był on jedną z lepszych okazji do wyrażenia wsparcia dla walczących o równouprawnienie kobiet. Początkowo obchody 8 marca miały jedyne upamiętniać strajk ok. 15 tysięcy pracownic jednego z nowojorskich zakładów odzieżowych, do którego doszło rok wcześniej. Jednak pomysł świętowania Dnia Kobiet bardzo szybko przyjął się również w Europie, gdzie jako pierwsi zaczęli obchodzić je Austriacy, Szwajcarzy i Niemcy. W naszym kraju po raz pierwszy uczczono Dzień Kobiet po zakończeniu II wojny światowej. Do dziś 8 marca cieszy się sporą popularnością i to właśnie wtedy kobietom wręczane są kwiaty, czekoladki oraz składane życzenia na Dzień Kobiet.

TYDZIEŃ

6-10 MARCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Energa SA (ENG),PZ Cormay SA (CRM), Krezus SA (KZS), Polimex-Mostostal SA (PXM),PBG SA (PBG), Libet SA (LBT),Petrolinvest SA (OIL), WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW) szukaj na stronie indeksy sektorowe,Rafako SA (RFK), Chemoservis-Dwory SA (CHS),WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj indeksy sektorowe,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Macro Games SA (MGS), Eurostystem SA (ERS)

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcie firmy lotos

Lotos otrzymał rekomendację “kupuj” od Haitong Bank. Broker ustalił cenę docelową spółki skarbu państwa na 64,8 zł, co sugeruje 28-procentowy potencjał wzrostowy.

TYDZIEŃ 13-17 MARCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy,, INDATA SA (IDT),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Grupa Lotos SA (LTS), Polimex-Mostostal SA (PXM), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Getin Noble Bank SA (GNB),Rafako SA (RFK), Petrolinvest SA (OIL),CI Games SA (CIG),01Cyberaton SA (01C), Prairie Mining Limited (PDZ), Remedis SA (REM), PBG SA (PBG),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Trakcja PRKiI SA (TRK)

 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia złotówki

W czwartek złoty umacniał się. Był to efekt środowego posiedzenia FED oraz wyników wyborów parlamentarnych w Holandii – uważają analitycy.

Na umacnianie się złotego wskazał także analityk DM mBanku Rafał Sadoch. Jego zdaniem środowy rozwój wydarzeń w USA oraz w Holandii wyraźnie wspiera notowania polskiej waluty.Sadoch zwrócił uwagę, że “silne umocnienie złotego wobec dolara amerykańskiego jest wynikiem dużego wczorajszego rozczarowania brakiem zaostrzenia retoryki przez Rezerwę Federalną, po której rynek spodziewał się czegoś więcej niż tylko podwyższenia stóp procentowych i wyraźnie się przeliczył”. Brak jastrzębiego przekazu FED jest również czynnikiem oddziałującym w kierunku umocnienia walut z rynków wschodzących i w tym złotego, który wobec euro zyskuje przeszło jeden grosz – zaznaczył analityk

 

TYDZIEŃ

20-24 MARCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Polish Zloty / Swiss Franc 1:1 (PLNCHF) analiza z 6 stycznia szukaj w zakładce waluty surowce, KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polimex-Mostostal SA (PXM),Action SA (ACT), Macro Games SA (MGS), Prairie Mining Limited (PDZ),Krezus SA (KZS),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Alma Market SA (ALM), Bumech SA (BMC),Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elkop SA (EKP), Pixel Venture Capital SA (BUM), Ursus SA (URS)

 

Banki dobrowolnie przewalutują kredyty frankowe?

http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zagrozenia-dla-stabilnosci-polskiego-systemu-finansowego/fcw32bs

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/do-konca-marca-grupa-robocza-ksf-opracuje-mechanizmy,2450459,4141

TYDZIEŃ

27-31 MARCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Polimex-Mostostal SA (PXM),, Ursus SA (URS), Prairie Mining Limited (PDZ, Kopex SA (KPX), Action SA (ACT),,KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGN),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), PZ Cormay SA (CRM),PBG SA (PBG),Trakcja PRKiI SA (TRK),Mabion SA (MAB), Present24 SA (P24),Arctic Paper SA (ATC)

Andrzej Duda

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o instrumentach finansowych

http://businessinsider.com.pl/gielda/nowelizacja-ustawy-o-instrumentach-finansowych-i-gieldzie/tskl9fp

 

TYDZIEŃ

03-07 KWIETNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy, Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CCC SA (CCC),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Ursus SA (URS),Energa SA (ENG), iAlbatros Group SA (IAG),WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW) szukaj na stronie indeksy sektorowe,Lubawa SA (LBW), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), GLG Pharma SA (GLG), Polimex-Mostostal SA (PXM),Lukardi SA (LUK), Art NEW media SA (ANM), Hawe SA (HWE),PZ Cormay SA (CRM), Getin Noble Bank SA (GNB), SoftBlue SA (SBE), CI Games SA (CIG)

Podobny obraz

16 kwietnia referendum w Turcji

http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/referendum-w-turcji-konsekwencje-dla-gospodarki-i-rynku/0z3qyd3

TYDZIEŃ

10-13 KWIETNIA 2017 r

14 kwietnią Wielki Piątek gpw nie pracuje

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40) szukaj w zakładce  główne indeksy,,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), MobiMedia Solution SA (MMS),WIG-Energia (WIG_ENERG)  szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Energa SA (ENG),Ursus SA (URS), PBG SA (PBG), Rafako SA (RFK), Polimex-Mostostal SA (PXM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Synthos SA (SNS), CD Projekt SA (CDR),Grupa Lotos SA (LTS)

14-17 kwietnia 2017 r

Znalezione obrazy dla zapytania Jajo

Radosnego, wiosennego nastroju, miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz niespodzianek od zajączka z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim inwestorom  życzy autor.

Turcja: mieszkańcy Stambułu protestują przeciwko wynikowi referendum

Tydzień

18-21 kwietnia 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Analiza techniczna: PZ Cormay SA (CRM) w dwóch interwałach,Mirbud SA (MRB), CD Projekt SA (CDR),, Bumech SA (BMC), KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polimex-Mostostal SA (PXM),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Petrolinvest SA (OIL), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Lubawa SA (LBW), Selvita SA (SLV),Ursus SA (URS)

Od lewej Francois Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron oraz Jean-Luc Melenchon /AFP

Od lewej Francois Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron oraz Jean-Luc Melenchon/AFP
Na dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji nadal prowadzą centrysta Emmanuel Macron i szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen – wynika z dwóch opublikowanych w piątek sondaży.

TYDZIEŃ

24-28 KWIETNIA 2017r,

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Ursus SA (URS),CD Projekt SA (CDR),,Mirbud SA (MRB),,Petrolinvest SA (OIL), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Trakcja PRKiI SA (TRK),Energa SA (ENG),INDATA SA (IDT), Polimex-Mostostal SA (PXM),CI Games SA (CIG), EKO Export SA (EEX)

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia konstytucja 3 maja

SWIĘTO PRACY-DZIEŃ FLAGI- ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

TYDZIEŃ

02-05  MAJ 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Copper Future (HG.F) szukaj w zakładce surowce analizy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Grupa Lotos SA (LTS),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polimex-Mostostal SA (PXM), Krezus SA (KZS),CI Games SA (CIG),  Polnord SA (PND) ,Petrolinvest SA (OIL,GKS GieKSa Katowice SA (GKS, PZ Cormay SA (CRM),  Rank Progress SA (RNK) , Lubawa SA (LBW),A Ursus SA (URS) .

 

Emmanuel Macron kampania wyborcza 05-05 2017 r

Wybory prezydenckie w Francji wzbudziły nowy kontrowersje tuż przed rozpoczęciem głosowania, p kampania Emmanuela Macrona  była ofiarą “masywnego” ataku cybernetycznego.

W Protokole przed przerwaniem kampanii o północy w piątek zespół startującego do drugiej tury wyborów  E. Macrona stwierdził w oświadczeniu, że hakerzy wymieszają fałszywe dokumenty z prawdziwymi skradzionymi na osobistych i profesjonalnych kontach pocztowych pracowników. To oświadczenie  które zostało szeroko odebrane przez francuskie media, potwierdziło , że działania przedstawione w dokumentach były całkowicie legalne.Krajowa Komisja Kontroli żądała, aby media powstrzymały się od publikowania szczegółów wycieków informacji.Głosowanie rozpoczyna się w niedzielę w całym obszarze  Francji o godzinie 8:00 czasu lokalnego, a wyniki zostaną opublikowane o godzinie 20:00.

Znalezione obrazy dla zapytania bzy w maju zdjecia

Witam w nowym majowym tygodniu.

TYDZIEŃ

08-12 -MAJ -2017 R

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, CI Games SA (CIG), Ursus SA (URS) ,   Polimex-Mostostal SA (PXM) , Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) , Prairie Mining Limited (PDZ), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),  Taxus Fund SA (TXF) , Kruk SA (KRU),,GKS GieKSa Katowice SA (GKS,   PCC Rokita SA (PCR) ,Rank Progress SA (RNK),Energa SA (ENG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Polnord SA (PND).

 

Gospodarka Stanów Zjednoczonych wraca do stabilnego wzrostu

Gospodarka Stanów Zjednoczonych wraca do stabilnego wzrostu,  Dane opublikowane w piątek pokazały, że w ubiegłym miesiącu przychody ze sprzedaży detalicznej konsumentów wzrosły, choć były mniejsze niż przewidywano, po zrewidowanym spadku  z marca, który wskazuje na spowolnienie z początku  2017 roku. Indeks cen towarów i usług konsumenckich ustabilizował się w kwietniu po pierwszym spadku  z początku  roku. Był to  najmniejszy wzrost w ujęciu rocznym od października 2015 r,

TYDZIEŃ

15-19 MAJ 2017 R

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), , Macro Games SA (MGS), Rank Progress SA (RNK),Polimex-Mostostal SA (PXM), Ursus SA (URS),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CI Games SA ,(CIG),Trakcja PRKiI SA (TRK), Prairie Mining Limited (PDZ),Grupa Lotos SA (LTS),PBG SA (PBG),

Donald Trump i król Salman bin Abdulaziz al-Saud w Rijadzie w dniu 20 maja

Trump planował zorganizować spotkanie z królem saudyjskim przed niedzielną konferencją z liderami z całego świata arabskiego.Po Arabii Saudyjskiej planowane jest zatrzymanie w Izraelu i Watykanie, gdzie spotyka papieża Franciszka  aby porozmawiać z najlepszymi sojusznikami, w tym z nowo wybranym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.-przed przystąpieniem do szczytu NATO w Brukseli.

TYDZIEŃ

22-26 MAJA 2017r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Petrolinvest SA (OIL) ,  Ursus SA (URS) , Bumech SA (BMC),  CI Games SA (CIG) ,Rank Progress SA (RNK),Prairie Mining Limited (PDZ), ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Lubawa SA (LBW),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Outdoorzy SA (OUT), Polimex-Mostostal SA (PXM),ASBISc Enterprises PLC (ASB), CD Projekt SA (CDR)

Donald Trump uczestniczy w szczycie G7 w dniu 27 maja

Prezydent Donald Trump podkreślił swoją determinację, aby złamać globalny consensus, w kierunku podążania za wytycznymi  G 7 w sprawie globalnego ocieplenia.”Cała dyskusja na temat klimatu była trudna”, powiedziała kanclerz niemieckiej Angela Merkel w sobotę. “Teraz nie ma zgody. Ale wyraźnie stwierdziliśmy, że nie odchodzimy od naszych stanowisk “.

 

TYDZIEŃ

29 MAJ -02 CZERWCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),   Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Grupa Lotos SA (LTS), Bumech SA (BMC),CI Games SA (CIG), Rank Progress SA (RNK), Petrolinvest SA (OIL),Polimex-Mostostal SA (PXM), Prairie Mining Limited (PDZ),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Ursus SA (URS)

Podobny obraz

Według raportu UE, z 31 maja państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wykorzystywać fundusze publiczne, aby pomóc bankom  pozbyć się ,,złych ,,  długów  .Zwolnienie publicznych pieniędzy na pokrycie strat banków może pomóc odbić się krajom z  zadłużeniem  o wysokości 1 bln euro (1,1 bln dolarów) i mogłoby pomóc w  spłacie rat długu w krajów najbardziej zadłużonych  w UE, w tym na Cyprze, w Portugalii i we Włoszech

TYDZIEŃ

-05- 09 CZERWCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polimex-Mostostal SA (PXM) w interwale tygodniowym i dziennym, Trakcja PRKiI SA (TRK),PBG SA (PBG), Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD),  CI Games SA (CIG) ,Ursus SA (URS), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),  iAlbatros Group SA (IAG) ,WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO)

Warren Buffett

Zwycięzca aukcji internetowej, która zakończyła się w piątek na stronie eBay Inc., pozostawał anonimowy. Cena wylicytowana spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym za lunch z  W.B  wylicytowano  3.46 milionów dolarów,.  W tym roku Oferent przyrzekł 2,68 miliona dolarów na organizację charytatywną w San Francisco w zamian za lunch z inwestorem miliarderem  Warren,em  Buffett.Tak jak w latach poprzednich zwycięzca przywiezie ze sobą siedmiu przyjaciół.”Wierzymy w budowę mostów, a nie ścian” – powiedziała założyciel Glide, Janice Mirikitani w oświadczeniu przed rozpoczęciem aukcji. “Warren Buffett i hojni oferenci pozwalają nam dostarczyć holistyczną gamę wysokiej jakości usług, które spełniają kluczowe potrzeby, poprawiają życie i podnoszą ludzki duch”.

TYDZIEŃ

12-16 CZERWCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Copper Future (HG.F) szukaj w surowce analizy,    WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, KGHM Polska Miedź SA (KGH), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Polimex-Mostostal SA (PXM), Petrolinvest SA (OIL), CI Games SA (CIG) , Partner-Nieruchomości SA (PRN), Ursus SA (URS), iAlbatros Group SA (IAG),Sapling SA (SAP)

Znalezione obrazy dla zapytania reserva federal de estados unidos

Bank centralny USA podwyższył główną stopę procentową o 25 pkt bazowych do 1,0-1,25 proc. Podtrzymał zapowiedź jeszcze jednej podwyżki w tym roku.

17 lat zakulisowych działań dwóch najpotężniejszych na świecie rodzin bankierów – Rockefellerów i Morganów – potrzeba było do stworzenia Systemu Rezerwy Federalnej. Projekt ustawy stworzono zaledwie w tydzień. 23 grudnia 1913 r. projekt z niewielkimi poprawkami został przyjęty przez Kongres

Rodziny Rockefellerów i Morganów przez lata były swoimi największymi wrogami. Najbardziej wymowny jest następujący przykład. Po zabójstwie w 1901 r. prezydenta Williama McKinleya władzę przejął związany z rodziną Morganów wiceprezydent Theodore Roosevelt (jego szwagrem był Douglas E. Robinson, dyrektor Astor National Bank, należącego do Morganów) i natychmiast wykorzystał antytrustowe prawo Sherman Antitrust Act, aby rozwiązać Standard Oil, będący własnością Rockefellera. W ramach retorsji następny prezydent, William Howard Taft, sprzyjający z kolei rodzinie Rockefellerów (zarówno Rockefellerowie jak i Taft byli republikanami z Ohio) zniszczył dwa trusty Morganów: United States Steel i International Harvester.

Zapiekła wrogość nie przeszkodziła jednak Morganom i Rockefellerom współpracować, gdy dostrzegli wspólny interes. Połączyli siły, by doprowadzić do stworzenia amerykańskiego bank centralnego. Uznali, że zarobią na nim tyle pieniędzy, że wystarczy dla obu rodzin. Jedną z podstawowych funkcji banku centralnego jest bowiem to, że pożycza bankom komercyjnym pieniądze i chroni je w ten sposób przed upadkiem, kiedy dojdzie do paniki na rynku i wycofywania depozytów. Wsparcie banku centralnego umożliwiłoby bankom należącym do Rockefellerów i Morganów udzielanie znacznie większej ilości kredytów niż do tej pory, bez obawy, że zbankrutują. A to dawało widoki na zwielokrotnienie zysków ich właścicieli.

.

 

TYDZIEŃ

19-23 CZERWCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Energa SA (ENG),  Polimex-Mostostal SA (PXM),,PGE Polska Grupa Energetyczna SA,Rank Progress SA (RNK),The Farm 51 Group SA (F51),CI Games SA ,  01Cyberaton SA (01C),Grupa Lotos SA (LTS), Alior Bank SA (ALR), Elemental Holding SA (EMT),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie

W tym tygodniu prezes Banku Anglii Mark Carney i kanclerz skarbu Philip Hammond zjednoczyli siły, aby nie dopuścić, aby Brexit zniszczył przemysł finansowy Wielkiej Brytanii, twierdząc, że może to także zaszkodzić Europie. Hammond powiedział, że “fragmentacja” usług zwiększy ceny produktów finansowych, a Carney wezwał do stworzenia nowego systemu współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a UE w sprawie rozliczeń instrumentów pochodnych. po katastrofalnych wyborach  premier Theresa May jest naciskana, aby złagodzić stanowisko w sprawie  Brexit, koncentrując się bardziej na ochronie miejsc pracy i handlu.

TYDZIEŃ 24-30 CZERWCA 2017 r

 

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,The Farm 51 Group SA (F51),WIG-Energia (WIG_ENERG),   WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW), szukaj w zakładce  indeksy sektorowe, Energa SA (ENG),Polimex-Mostostal SA (PXM),Ursus SA (URS), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Orange Polska SA (OPL),CD Projekt SA,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),

Napięty program wizyty Donalda Trumpa w Polsce

Prezydent Donald Trump przyleci do Polski 5 lipca. Następnego dnia spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i przywódcami grupy państw Trójmorza. Przez pół godziny będzie przemawiał na pl. Krasińskich. Na razie nie jest przewidziane spotkanie Kaczyński-Trump.

Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/fakty/polityka/a/napiety-program-wizyty-donalda-trumpa-w-polsce,12223297/

 

TYDZIEŃ

03-07- lipca  2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),  Orange Polska SA (OPL) ,Bumech SA (BMC),Getin Noble Bank SA (GNB),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Energa SA (ENG),  PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ,Bioton SA (BIO),PZ Cormay SA (CRM), Rank Progress SA (RNK), CD Projekt SA (CDR),Ursus SA (URS),Termo2Power SA (T2P)

Donald Trump i Angela Merkel na szczycie G20 w Hamburgu 8 lipca.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel, gospodarz szczytu, powiedziała w piątek, że przywódcy muszą znaleźć wspólne rozwiązanie nadmiernej produkcji stali, w przeciwnym razie wzrasta ryzyko “dwustronnych działań”. W swoim komunikacie G-20 zobowiązał się do ponownego wysiłku na rzecz zwalczania nadmiaru mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym – powiedział jeden z urzędników.

Zauważając znaczenie wzajemnych i wzajemnie korzystnych ram handlowych i inwestycyjnych”. G-20 będzie “nadal walczyć z protekcjonizmem, w tym wszystkimi nieuczciwymi praktykami handlowymi.

TYDZIEŃ z

10-14 -LIPCA -2017r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,    Polimex-Mostostal SA (PXM) ,Ursus SA (URS), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Eurocash SA (EUR),Termo2Power SA (T2P),CI Games SA (CIG), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,CD Projekt SA (CDR), CCC SA (CCC)Znalezione obrazy dla zapytania New York Stock Exchange

Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami, a indeksy S&P 500 i Dow Jones ustanowiły historyczne maksima. Rynek akcji wspierały lepsze od oczekiwań wyniki amerykańskich banków, których raporty otworzyły sezon wyników kwartalnych.

TYDZIEŃ

17-21 LIPCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Orange Polska SA (OPL),Polimex-Mostostal SA (PXM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), CI Games SA (CIG),Termo2Power SA (T2P), Ursus SA (URS), Energa SA (ENG), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Bit Evil SA (BIT), KGHM Polska Miedź SA (KGH),PZ Cormay SA (CRM),  Ciech SA (CIE) ,  The Farm 51 Group SA (F51) ,Erne Ventures SA (ERN), 1 aktualizacja energa.

Znalezione obrazy dla zapytania pieniądze zł

W budżecie państwa na koniec czerwca odnotowano nadwyżkę w wysokości 5,9 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane. Jeszcze nigdy w historii nie udało się zanotować nadwyżki w budżecie po sześciu miesiącach.”Nadwyżka budżetu państwa po czerwcu br. wyniosła 5,9 mld zł” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

TYDZIEŃ

24-28 LIPCA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA ,  AlejaSamochodowa.pl SA (ALS) ,Bit Evil SA (BIT, Alior Bank SA (ALR),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Budimex SA (BDX),Trakcja PRKiI SA (TRK),Energa SA (ENG),Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA (FKD), Prairie Mining Limited (PDZ),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Termo2Power SA (T2P),The Farm 51 Group SA (F51),CI Games SA (CIG).

 

Podobny obraz

KE poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w piątek w polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych. Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o sądach powszechnych uzasadnia uruchomienie procedury o naruszenie przepisów w momencie jej publikacji – zapowiedział wiceszef KE Frans Timmermans. KE dała Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów.

 TYDZIEŃ

31 LIPCA 4 SIERPNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Energa SA (ENG),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Budimex SA (BDX),Polimex-Mostostal SA (PXM),Ursus SA (URS), Chemoservis-Dwory SA (CHS),  Redwood Holding SA (RWD) . AlejaSamochodowa.pl SA (ALS), CCC SA (CCC), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Prairie Mining Limited (PDZ).

Zdjęcia: Brooklyn, NYC, Manhattan, USA

W lipcu w amerykańskiej gospodarce powstało 209 tys. nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych – podał Departamentu Pracy. Stopa bezrobocia spadła z 4,4 do 4,3 proc. i jest najniższa od 1998 roku.   średnie wynagrodzenie wynosi 26,36 dolarów za godzinę. Przeciętny czas pracy to 34,5 godzin tygodniowo.

TYDZIEŃ

7-11 SIERPNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,CI Games SA (CIG),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Action SA (ACT), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Budimex SA (BDX),Trakcja PRKiI SA (TRK),,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),, KGHM Polska Miedź SA (KGH),

 

Sierpień, kiedy wszyscy handlowcy startują ,- dramat uderza w rynki -Donald Trump grozi wojną z Koreą Północną.

to najgorszy tydzień  w całym roku. Europejskie indeksy spadły najbardziej od wyborów Trumpa, a amerykańskie obligacje skarbowe miały największy spadek od marca. Turbulencja wzrosła, co spowodowało, że indeks zmienności CBOE wzrósł o 50 procent i krótko powyżej 16,  drugi raz w 2017 roku.

Advisors Asset Management w Monument w Colorado, Scott Colyer

– Staramy się nie robić żadnego handlu obawami – powiedział Colyer. “Nie jestem pewien, że ludzie poważnie traktują te zagrożenia, ponieważ Korea Północna od wielu lat je czyni. Mamy prezydenta, który może lubi grać grę w podwójną zabawę, ale podstawowe informacje na temat rynku są niewiarygodnie silne ”

 

TYDZIEŃ

14-18 SIERPNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,, KGHM Polska Miedź SA (KGH),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Ursus SA (URS), Polimex-Mostostal SA (PXM),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Energa SA (ENG),  CI Games SA (CIG).

Peter Boockvar, główny analityk rynku w Lindsey Group, napisał w nocie do klientów piątek.
Według danych EPFR Global, inwestorzy wyciągnęli 1,3 mld USD z funduszy akcji w tygodniu kończącym się 16 sierpnia, gdy napięcia na Półwyspie Koreańskim wzrosły. Wydatki z amerykańskich funduszy akcji były trzykrotnie wyższe, sugerując co najmniej wątpliwości i dodatkowe obawy co do planów stymulacyjnych Trumpa   . Rosnące obawy wzrosły  dodatkowo po zmarłych  co najmniej 13 osobach, po tym  gdy samochód staranował pieszych na ulicach Barcelony.

“Ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii po prostu dodają się  do bałaganu geopolitycznego”, powiedział Simon Quijano-Evans, strategist z siedzibą w Londynie, Legal & General Investment Management Ltd., w komunikacie dla klientów. “Na pewnym etapie może to doprowadzić do bardziej ekstremalnych reakcji na rynku
Mimo to Naoki Fujiwara, główny zarządzający funduszem Shinkin Asset Management Co. w Tokio, ostrzegał inwestorów przed wyciąganiem długoterminowych wniosków,

“Zarówno USA, jak i japońskie gospodarki radzą sobie dobrze, a najważniejsze jest kierunek polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych”, powiedział Fujiwara. “Dopóki fundamenty są stabilne, rynek będzie się poprawiał”.

TYDZIEŃ

21-25 SIERPNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Energa SA (ENG), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Polimex-Mostostal SA (PXM),Ursus SA (URS),Taxus Fund SA (TXF), Nowoczesna Firma SA (NFP),Prairie Mining Limited (PDZ), Fachowcy.pl Ventures SA (FAV),

Prezydent Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, przemawiając podczas corocznej rekolekcji Rezerwy Federalnej w Jackson Hole, w Wyoming, powiedział, że to szczególnie niebezpieczny moment na złagodzenie regulacji, ponieważ banki centralne wciąż wspierają gospodarkę w sprawiedliwych politykach pieniężnych.  M.Draghi odniósł się w ten sposób do wcześniejszych wypowiedzi przewodniczącej Fed, Janet Yellen, która zaproponowała szeroką obronę kroków podjętych od kryzysu finansowego na rynku finansowym w 2008 r. i wezwała do tego, aby wszelkie wycofywanie przepisów po kryzysie było “skromne”.

Draghi powiedział, że w rozmowie szeroko ukierunkowanej na obronę zalet globalizacji, kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, aby otwarte polityki w handlu i finansach światowych były chronione przepisami, które miałyby sprawić, że globalizacja będzie uczciwa, bezpieczna i sprawiedliwa.

“Niedawno byliśmy świadkami niebezpieczeństw otwartości finansowej w połączeniu z niewystarczającą regulacją”, powiedział Draghi, odnosząc się do globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009.

Jakiekolwiek odwrócenie reakcji regulacyjnych na ten kryzys – dodał – “podważa kwestię, czy rzeczywiście wyciągneliśmy wnioski z lekcji kryzysu, a zatem czy można uznać, że integracja finansowa może być bezpieczna”.

Ten punkt był tym ważniejszy, że banki centralne nadal dostarczają bodźców do swoich gospodarek. “Z polityką monetarną na skalę bardzo ekspansywną, organy nadzoru powinny ostrzegać przed ponownym promowaniem  tych zachęt, które doprowadziły do ​​kryzysu”, powiedział Draghi

TYDZIEŃ

28-SIERPNIA 01 WRZESNIA 2017 r

 

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Energa SA (ENG),Ursus SA (URS),PBG SA (PBG), Polimex-Mostostal SA (PXM),CCC SA (CCC),CD Projekt SA (CDR), CI Games SA (CIG),

Znalezione obrazy dla zapytania awarie elektrowni jądrowych

Dlaczego budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest nierealna?

http://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/1067171,nieustajace-bicie-atomowej-piany-dlaczego-budowa-elektrowni-jadrowej-w-polsce-jest-nierealna.html

TYDZIEŃ

04-08 WRZEŚNIA 2017 r

EWIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Energa SA (ENG),CD Projekt SA (CDR),Tauron Polska Energia SA (TPE),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) , Polimex-Mostostal SA (PXM) .,Action SA (ACT), Bumech SA (BMC),Ursus SA (URS),

Huragan Irma przesunęła się i doszła do celu na południowo-zachodniej Florydzie, zwiększając ryzyko poważnych szkód w w miejscowości  Tampa i innych miastach, które znajdują się nad  Zatokę Meksykańską, co w g władz stanu może stać się najkosztowniejszą  burzą w historii Stanów Zjednoczonych.

Chociaż górna strefa siły wiatru spadła do 125 mil (201 kilometrów) na godzinę, Irma powinna uderzyć na Florida Keys w niedzielny poranek, zanim skieruje się do południowo-zachodniego wybrzeża stanu.Amerykańskie centrum huraganowe powiedziało w poradniku o 11:00 czasu nowojorskiego. Burza kategorii 3 może odzyskać siłę po południu  w sobotę.

“Huragan znajduje się w pobliżu lub  lekko na zachód Tampa ,  i jest najgorszym scenariuszem dla Tampa Bay”, powiedział Rob Miller, meteorolog z AccuWeather Inc. z State College w Pensylwanii.Huragan  “Wcina całą wodę do zatoki Tampa, a następnie wsunie ją do centrum miastaTampa”.

. Pomimo osłabienia na Kubie, istnieje duża szansa, że burza wzmocni się, gdy zacznie się poruszać po otwartej wodzie, powiedział Miller.

Florida Division of Emergency Management szacuje, że aż 6,3 miliona mieszkańców otrzymało  nakazy ewakuacyjne – poinformował telefonicznie Alberto Moscoso, dyrektor ds. Komunikacji w biurze. Populacja Tampa-St. Obszar Petersburg-Clearwater wynosi około 3 milionów mieszkańców.

Burza już spowodowała śmierć co najmniej 22 osób martwe i pozostawiła  tysiące bezdomnych na całym Karaibach i co grozi stratami  200 miliardów dolarów dla ubezpieczycieli.

TYDZIEŃ 11-15 WRZESNIA 2017 r

EWIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, CD Projekt SA (CDR),Copper Future (HG.F) Szukaj w surowce analizy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w zakładce wig20 indeksy sektorowe,.  Energa SA (ENG),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Ursus SA (URS) ,Polimex-Mostostal SA (PXM),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Partner-Nieruchomości SA (PRN)

Sierpniowy spadek sprzedaży i korekty w dół w stosunku do poprzednich miesięcy sprawiają, że konsumpcja, największa część gospodarki, będzie trudna do utrzymania 3,3 procentowego tempa wzrostu w poprzednim kwartale.

“Sprzedaż detaliczna była słaba, ale niektóre z jej elementów, dotyczyły okresu huraganów”, powiedział Andrew Brenner, szef międzynarodowych stałych dochodów w firmie Natalliance Securities. ”

TYDZIEN

18 -22 WRZESNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), CD Projekt SA (CDR),PZ Cormay SA (CRM),  KGHM Polska Miedź SA (KGH ),Polimex-Mostostal SA (PXM), CI Games SA (CIG),  Kruk SA (KRU) ,PBG SA (PBG),

 

Znalezione obrazy dla zapytania Theresa May
“Moje przesłanie dla obywateli Polski i innych krajów UE jest jasne – w nadchodzących latach Wielka Brytania chce być waszym najsilniejszym przyjacielem i partnerem” – napisała brytyjska premier Theresa May.
W swoim komentarzu przygotowanym dla PAP szefowa rządu podkreśliła m.in., że “sukces Unii Europejskiej leży w głęboko pojętym brytyjskim interesie, jak i interesie całego świata” i zapewniła, że “Wielka Brytania jest bezwarunkowo oddana sprawie utrzymania bezpieczeństwa Europy”.  http://www.rp.pl/Brexit/170929578-Theresa-May-do-Polakow-Chcemy-abyscie-zostali-po-brexicie.html
TYDZIEŃ
25-29 WRZEŚNIA 2017 r
WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Kruk SA (KRU),Getin Noble Bank SA (GNB),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),  CD Projekt SA (CDR) ,CI Games SA (CIG), Polimex-Mostostal SA (PXM), Ursus SA (URS),WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce  indeksy sektorowe na dole strony,
Znalezione obrazy dla zapytania chińczyk w pracy

produkcja w Chinach wzrosła najszybciej od początku września , kiedy to fabryki zwiększyły produkcję, aby skorzystać z silnego popytu i wysokich cen, łagodząc obawy o spowolnienie przed kluczowym spotkaniem politycznym w przyszłym miesiącu.Oficjalny Indeks Menadżerów Zakupów (PMI) opublikowany w sobotę wzrósł do 52,4 we wrześniu, z 51,7 w sierpniu ,znacznie powyżej 50-punkt.Był to 14-ty miesiąc ekspansji w przemyśle maszynowym w Chinach i najwyższy odczyt od kwietnia 2012 roku.”W perspektywie krótkoterminowej wierzymy, że elastyczny wzrost popytu i zdyscyplinowana ekspansja bilansu … będą wskazywać na dalszą poprawę rentowności produkcji i zwrotów z inwestycji”, powiedział analityk z China International Capital Corporation w komunikacie po danych.Przed Kongresem Partii Komunistycznej w połowie października,

Ostatnie badanie wykazało, że ceny produkcji wzrosły w stałym segmencie, osiągając poziom 68,4 w porównaniu z 65,3 w sierpniu, przynosząc korzyści producentom wyższego szczebla, takim jak górnicy, hutniki i rafinerie.

Indeksy cen surowców w przemyśle papierniczym, przetwórstwie drzewnym i meblarskim oraz przemyśle wyrobów chemicznych były powyżej 75,0, powiedział Zhao, wskazując na znaczne wzrosty cen.

Ceny produkcji wzrosły również ,ale w wolniejszym tempie, wskazując na niższe marże zysku dla firm  w łańcuchu dostaw, którzy nie mogą przekroczyć wszystkich podwyżek cen swoich klientów.

Odrębny wskaźnik PMI dla przemysłu stalowego spadł we wrześniu do 53,7 we wrześniu z 57,2 w sierpniu, ale pozostawał w stałym obszarze ekspansji, ponieważ przemysł ma do czynienia z ograniczeniami produkcyjnymi mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym.

TYDZIEŃ

02-06 PAŻDZIERNIK 2017 r

,WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Grupa Azoty SA (ATT),CD Projekt SA (CDR),, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Orbis SA (ORB),Stalprodukt SA (STP),Ciech SA (CIE),StopPoint SA (STO) dawne Produkty Klasztorne, Enea SA (ENA),A Energa SA (ENG) ., Polimex-Mostostal SA (PXM) ,Termo2Power SA (T2P),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Trakcja PRKiI SA (TRK),

Huragan Harvey będzie dla prezydenta USA Donalda Trumpa pierwszym sprawdzianem zdolności kierowania państwem w obliczu klęski żywiołowej

Eksperci przewidywali, że we wrześniu zatrudnienie w największej gospodarce świata zwiększy się o 80 tys. Tymczasem pierwszy raz od 2010 r. zmniejszyło się i to o 30 tys. Winnymi są huragany Harvey oraz Irma.Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych (payrolls) we wrześniu spadła o 33 tys. wobec wzrostu o 169 tys. przed miesiącem, po korekcie z 156 tys. – podał amerykański Departament Pracy. T oierwszy taki przypadek od 7 lat. Jak podkreślają analitycy, wrześniowe dane są zaburzone przez efekty huraganów, które nawiedziły wówczas USA. Do sierpnia przeciętny wzrost payrollsów wynosił 182 tys. miesięcznie.

Są też trzy jaśniejące punkty piątkowej paczki danych z USA:

 • Bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 2001 r. – 4,2 proc.
 • Wynagrodzenia wzrosły o 0,5 proc. m/m (rynek zakładał 0,3 proc.) i 2,9 proc. r/r (konsensus: 2,6 proc.).
 • Wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł we wrześniu 63,1 proc. wobec 62,9 proc.
 • TYDZIEŃ
 • 9-14 PAZDZIERNIKA 2017 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,High Grade Copper – COMEX (HG.F) szukaj w zakładce surowce analizy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Krezus SA (KZS), Grupa Lotos SA (LTS),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Polimex-Mostostal SA (PXM), Action SA (ACT),Ursus SA (URS),Energa SA (ENG),  CCC SA (CCC) ,
 • Od ostatniego co najmniej 10-proc. spadku WIG-u minęło aż 15 miesięcy - wyliczył Tomasz Hońdo z Quercusa.
 • Absolutny rekord w historii polskiej giełdy. “Mamy do czynienia z bezprecedensowym fenomenem”

 • Główny indeks polskiej giełdy WIG jest coraz bliżej rekordu wszech czasów z 2007 roku. Ale na warszawskim parkiecie mamy jeszcze inny rekord – najdłuższy w historii czas bez solidnej korekty. Od ostatniego co najmniej 10-proc. spadku WIG-u minęło aż 15 miesięcy.
 • https://businessinsider.com.pl/gielda/hossa-na-gpw-bez-korekty-blisko-rekordu-wszech-czasow/5fhzb3v

TYDZIEŃ

16-20-PAZDZIERNIK 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,,KGHM Polska Miedź SA (KGH), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), High Grade Copper – COMEX (HG.F) szukaj  w zakładce surowce analizy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), CD Projekt SA (CDR),CI Games SA (CIG),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Bank Millennium SA (MIL),Minox SA (MNX)

 

Znalezione obrazy dla zapytania standard and poor s

S&P potwierdza rating Polski. Zostaje na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie “BBB+” z perspektywą stabilną. Standard & Poor’s utrzymuje rating Polski o dwa stopnie poniżej dwóch największych agencji an rynku Moody’s (A2) i jeden Fitch (A-). Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie “A-/A-2”, również ze stabilną perspektywą.

– Polska gospodarka jest elastyczna, otwarta i wydajna.Jednocześnie istnieje ryzyko jej “przestymulowania” z uwagi na kombinację procyklicznej polityki fiskalnej, akomodacyjnej polityki monetarnej, rosnącego popytu zewnętrznego, wzrostu transferów z UE i szybkiego wzrostu płac – napisano w komunikacie do decyzji.

 

TYDZIEŃ 23-27 PAŻDZIERNIKA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, KGHM Polska Miedź SA (KGH), High Grade Copper – COMEX (HG.F) szukaj  w zakładce surowce analizy, WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj indeksy sektorowe w zakładce wig 20,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Bit Evil SA (BIT),Polimex-Mostostal SA (PXM),, Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW, Energa SA (ENG),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Krezus SA (KZS), Ciech SA (CIE), Minox SA (MNX),CD Projekt SA (CDR)Trakcja PRKiI SA (TRK),

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie donalda trump

Donald Trump skłania się ku nominacji Jerome’a Powella na nowego szefa Fed

Informację podał w piątek Bloomberg

Jerome Powell jest członkiem zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Teraz ma szansę zostać szefem tej instytucji.

W czwartek portal Politico poinformował, że w wyścigu do fotela prezesa Fed nie liczą się już obecna prezes Fed Janet Yellen, ani ekonomista Kevin Warsh.

TYDZIEŃ

30 PAŻDZIERNIKA 3 LISTOPADA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,,Polimex-Mostostal SA (PXM),WIG-Budownictwo (WIG_BUDOW) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), CI Games SA (CIG), ABC Data SA (ABC).

Wybór prezydenta Donalda Trumpa, Wybór Jerome’a Powella na szefa Rezerwy Federalnej, jest bardzo mądrą decyzją, która spotka się z przychylnością rynków. Dzięki niemu szanowany, dobrze poinformowany i doświadczony profesjonalista staje na czele najpotężniejszego banku centralnego świata. Podczas gdy aktualna polityka Fed opiera się głównie na automatycznym kierowaniu  przez kilka następnych miesięcy. To po zatwierdzeniu przez senat Powella konieczna będzie nominacja wiceprzewodniczącego-, po odejściu Stanleya Fischera, Powinno to  zapewnić inwestorów, że Instytucja nadal dobrze funkcjonuje na styku ekonomii, finansów, polityki i technologii rynkowych, zarówno w kraju, jak i na całym świecie.Powell jest szanowaną osobą w banku centralnym w USA  i poza nim-, dzięki swoim doświadczeniom i osiągnięciom zarówno w Radzie Gubernatorów, jak i w sektorze prywatnym. jest postrzegany jako dobry słuchacz z prawidłową  oceną.sytuacji na rynkach  Był częścią udanego procesu formułowania polityki Fed i dzięki wsparciu, jakie zdobył już na Kapitolu, jest w stanie pomóc w tłumieniu niektórych potencjalnie szkodliwych politycznych ataków na Bank Centralny U.S.A

TYDZIEŃ

6-10 LISTOPADA 2017  r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Minox SA (MNX),WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Polimex-Mostostal SA (PXM),CD Projekt SA (CDR),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Termo2Power SA (T2P),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Krezus SA (KZS), Bit Evil SA (BIT), PZ Cormay SA (CRM),CCC SA (CCC),

Znalezione obrazy dla zapytania reichstag building

 

Minister finansów Niemiec Peter Altmaier powiedział w czwartek, że niemiecki produkt krajowy brutto powiększy

się w tym roku prawdopodobnie o 2 proc. Budżet państwa, krajów związkowych i samorządów spodziewa się wpływów

o 1,8 mld euro większych niż rok temu.

TYDZIEŃ

13-16 LISTOPADA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,High Grade Copper – COMEX (HG.F),szukaj  w zakładce surowce analizy,WIG-Banki (WIG_BANKI)szukaj w zakładce indeksy sektorowe, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC)szukaj w zakładce indeksy sektorowe,   WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Energa SA (ENG),CD Projekt SA (CDR),Nestmedic SA (NST),Bank Millennium SA (MIL).

Znalezione obrazy dla zapytania bank ing

Niższe oprocentowanie lokat, a wyższe kredytów, do tego większe opłaty i prowizje to recepta na poprawę wyników – pisze o bankach piątkowa “Rzeczpospolita”. Dziennik zaznacza, że w III kwartale br. banki z Giełdy Papierów Wartościowych zarobiły ponad 3,2 mld zł.

Taką kwotę uzyskało 10 największych giełdowych banków.To o 23 proc. więcej niż rok temu, a w stosunku do II kwartału – więcej o 4 proc. “To jeden z najlepszych kwartalnych wyników w ostatnich latach” – podkreśla “Rz”. I to mimo najniższych historycznie stóp procentowych i podatku bankowego.

TYDZIEŃ

20-24 LISTOPADA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),   Minox SA (MNX) ,CD Projekt SA (CDR),WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Grupa Lotos SA (LTS), WIG-Paliwa (WIG_PALIWA) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Trakcja PRKiI SA (TRK),Krezus SA (KZS), Energa SA (ENG),QubicGames SA (QUB), The Farm 51 Group SA (F51),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Ursus SA (URS),Ciech SA (CIE),PBG SA (PBG).

 

Znalezione obrazy dla zapytania apple park

Apple Park nocą

Dzięki relacji Pana Sinfield’a możemy zobaczyć jak ogromnym miejscem będzie nowa siedziba firmy Tima Cook’a. Dobranie odpowiedniej pory dnia sprawiło, że budowla wydaje się kilka razy większa, niż jest w rzeczywistości. Ogrom dobrze widać w momencie, gdy robi się już trochę ciemniej, a światła palą się w większości pomieszczeń Apple Park.

W ostatnich tygodniach mogliśmy zobaczyć zdjęcia z trwających prac nad nową siedzibą Apple. Obecnie, fotograf Duncan Sinfield powrócił z piękną relacją (materiał z drona) postępów w budowie Apple Park. Materiał wideo chwyta za serce, ponieważ Duncam wybrał odpowiednią porę, tj. zachód słońca. Nie da się ukryć, że cały obiekt przypomina statek kosmiczny.

TYDZIEŃ 27 LISTOPADA 01 GRUDNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), CD Projekt SA (CDR),  WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Alior Bank SA (ALR), Polimex-Mostostal SA (PXM), CI Games SA (CIG), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),

 

Znalezione obrazy dla zapytania Bitcoin

Oferowanie kontraktów futures na bitcoiny było odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników i odzwierciedleniem przekonania, że ​​cyfrowe waluty będą rosły na całym świecie w nadchodzących dziesięcioleciach, powiedział Chris Concannon, prezes Cboe Global Markets Inc., jednego z trzech funduszy, które ogłosiły, że wkrótce zacznie oferować produkty.

“Jesteśmy wielkimi wyznawcami rynków kryptowalut” – powiedział Concannon w wywiadzie po piątkowym komunikacie. “Uważam, że waluty krajowe zaczną wydawać waluty cyfrowe. Tak więc ten pierwszy krok jest bardzo dużym krokiem w kierunku tego, co widzę jak rozwija się rynek. ” kilka miesięcy temu zaczęto rozmawiać z Komisją Handlu Towarami Amerykańskimi w USA o oferowaniu produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, powiedział Concannon. Był to naturalny krok w rozwoju rynku, który już rośnie szybko, a zdolność do obstawiania spadków, a także zysków, może pomóc złagodzić część zmienności, powiedział.

“W ciągu najbliższych 10 lat wierzymy, że rynek kryptowalut eksploduje pod względem aktywów,

https://cryptonews.pl/bitcoin-u-inwestorow-goldman-sachsa/

TYDZIEŃ

4-8 GRUDNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,),WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), Ursus SA,CCC SA (CCC),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Polimex-Mostostal SA (PXM),

Porozumienie światowych potęg. “Największa umowa handlowa, jaką wynegocjowaliśmy”

Unia Europejska osiągnęła w piątek porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią. To sygnał dla świata, że opowiadamy się za wolnym handlem – podkreślili we wspólnym oświadczeniu premier Japonii Shinzo Abe i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.- Zakończyliśmy dziś dyskusje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym. (…) To największe porozumienie handlowe, jakie kiedykolwiek wynegocjowaliśmy – powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/porozumienie-unii-europejskiej-z-japonia-w-sprawie-wolnego-handlu,796961.html

TYDZIEŃ

11- 15 GRUDNIA 2017 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC)szukaj w zakładce indeksy sektorowe, WIG-Energia (WIG_ENERG) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Energa SA (ENG),KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Krezus SA (KZS),,High Grade Copper – COMEX (HG.F),szukaj  w zakładce surowce analizy,CD Projekt SA (CDR),Ursus SA (URS),

Aktywa finansowe są najdroższe od ponad 100 lat

Światowy rynek akcji wart jest już prawie 100 bilionów USD. To niepokojące-

– Prawie spadłem z krzesła, gdy to ujrzałem – przyznał Damian Kestel, analityk CLSA, odnosząc się do wykresu prezentującego kapitalizację giełdową światowego rynku akcji. Wykres ten przedstawia wartość wszystkich spółek z całego świata. I rzeczywiście robi wrażenie

cały art w    https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/ile-wart-jest-swiatowy-rynek-akcji/0ncb3s0

 

TYDZIEŃ

18-22 GRUDNIA 2017  r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),  Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Grupa Lotos SA (LTS), Kruk SA (KRU),CI Games SA (CIG),.LC Corp SA (LCC),  CD Projekt SA (CDR) ,

TYDZIEŃ 27-29 GRUDNIA 2017 r

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne dla biznesmenów

Najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju wieczerzy wigilijnej oraz spełnienia marzeń i nadziei,
jakie niesie nadchodzący Nowy 2018 Rok.życzy autor bloga.

Inwestowanie oszczędności bywa trafnym sposobem na pomnażanie zgromadzonego kapitału. Dobór odpowiednich instrumentów inwestycyjnych może przynieść wysokie stopy zwrotu, pod warunkiem, że jest przemyślany, a sam inwestor, kieruje się zasadami, które pozwolą ograniczyć ryzyko do minimum.

O czym warto pamiętać opracowując strategię inwestycyjną? 

1. Pogłębiaj wiedzę
Aby wiedzieć w co inwestować pieniądze trzeba znać podstawy inwestowania na rynku kapitałowym. Warto zapoznać się z zasadami rządzącymi tym rynkiem, jak również z różnicami pomiędzy poszczególnymi instrumentami, który występują na tym rynku.

2. Bądź świadomy ryzyka
Inwestowanie niemalże zawsze obarczone jest pewnym stopniem ryzyka. Istnieją jednak instrumenty rynku kapitałowego, które cechuje z zasady niższy stopień ryzyka. Warto być świadomym zatem zarówno zalet, jak i wad inwestycji w poszczególne instrumenty i dobierać je optymalnie, dostosowując do swoich skłonności do ryzyka.

3. Znajdź „nauczyciela”
Nawiąż kontakt z osobami, które mają duże doświadczenie w inwestowaniu na rynku kapitałowym, poparte sukcesami i osiąganymi zyskami z inwestycji. Wskazówki takiego mentora mogą okazać się cenne.
4. Zdecyduj się w co zainwestować
To w co zainwestuje inwestor zależy od wielu czynników, m.in. od kwoty posiadanego kapitału, okresu, na jaki skłonny jest wstrzymać swój dostęp do pieniędzy, czy skłonności do ryzyka. Jeżeli inwestor nie jest pewien, w co zainwestować pieniądze, powinien skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Ci często współpracują z domami maklerskimi.

5. Dywersyfikuj
„Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” to złota zasada przyświecająca inwestorom na ryku kapitałowym. Oznacza to lokowanie środków w różne instrumenty, o różnym stopniu ryzyka. Jeśli jeden instrument straci, zysk na pozostałych może pokryć tę stratę.

6. Dobry zwyczaj nie pożyczaj
Aby uchronić się przed kłopotami inwestorzy powinni pamiętać aby inwestować tylko własny kapitał. Zaciąganie kredytów, inwestowanie cudzych pieniędzy w wysokodochodowe instrumenty w oczekiwaniu na duże zyski, nie jest rozsądne. Może się bowiem okazać, że w przypadku porażki inwestor nie tylko straci własny kapitał, ale też i pożyczone pieniądze, zostając z długiem w banku.

7. Inwestuj tyle, na ile Cię stać
Początkujący inwestorzy powinni zacząć od lokowania niewielkich środków. Nie stawiaj wszystkich swych oszczędności na jedną kartę. Inwestuj tyle, by ewentualna porażka i bezpowrotna utrata pieniędzy nie spowodowała poważnych problemów finansowych.

8. Określ swój horyzont czasowy
Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w przeciągu najbliższego roku czy dwóch. Nie wszystkie inwestycje mają możliwość „bezbolesnego” wyjścia bez poniesienia straty.

9. Bądź cierpliwy
Nie inwestuj pod wpływem impulsu i chwili. Strach przed stratą czy chciwość podyktowana chęcią szybkiego zarobienia dużych pieniędzy, mogą okazać się zgubne. Rynek potrafi być bezwzględny i nie ma możliwości przewidzenia jego ruchów z całkowitym prawdopodobieństwem.

10. Obierz swoją strategię inwestycyjną
Wybór strategii inwestycyjnej jest wypadkową wielu czynników. Uzależniony jest od kwoty jaką dysponuje inwestor, czasu inwestycji, jego skłonność do ryzyka, wiedzy i doświadczenia. Dobrze jest zatem stworzyć przemyślany plan zawierający racjonalne uzasadnienie dokonywanych transakcji.
Nadal niezdecydowany? Wybierz dowolny instrument finansowy, a konsultanci bezpłatnie pomogą Ci w doborze optymalnych inwestycji dla Twojego portfela.

 Podobny obraz
Z okazji nadchodzącego 2018 roku spieszę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i
szczęścia na każdy dzień. Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym,
jak i zawodowym, dając szansę na spełnienie marzeń. Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości
oraz spokoju ducha.

Nowy banknot 100-dolarowy

To nie jest dobry czas dla amerykańskiej waluty. Dolar kosztuje już poniżej 3,5 zł, co jest najsłabszym wynikiem od 2014 r. Dolar ma poważny problem – nastawienie inwestorów. – Amerykańska waluta osłabia się, gdy są ku temu powody, ale nie chce się wzmacniać, gdy napływające z USA odczyty są dobre – pisze Marcin Lipka, główny analityk walutowy platformy Cinkciarz.pl.

Efekt jest taki, że najważniejsza waluta świata spadła poniżej 3,5 zł. W ciągu trzech ostatnich miesięcy dolar osłabił się wobec złotego o 4,6 proc. z poziomu 3,69 do 3,49. To najgorszy wynik od 2014 r.

TYDZIEŃ
3-5 STYCZNIA 2018 r
WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, kontrakty na miedz Copper Future (HG.F), szukaj w surowce analizy  KGHM Polska Miedź SA (KGH) ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),  CCC SA (CCC) , Polimex-Mostostal SA (PXM),
Znalezione obrazy dla zapytania orszak trzech króli gdańsk
ORSZAK TRZECH KRÓLI W GDAŃSKU
TYDZIEŃ 8-12 STYCZNIA 2018 r
WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,WIG-Paliwa (WIG_PALIWA)szukaj w zakładce indeksy sektorowe,WIG-Energia (WIG_ENERG)szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Bank Zachodni WBK SA (BZW),Energa SA (ENG), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), CD Projekt SA (CDR), Minox SA (MNX).
 Znalezione obrazy dla zapytania canadian flag

Po pierwszym kwartale tymczasowego obowiązywania umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA) widać większe zainteresowanie współpracą gospodarczą między Polską a Kanadą – powiedzieli PAP przedstawiciele biur handlowych obu krajów.

“Zainteresowanie ze strony polskiego rynku jest duże, ale myślę, że będzie jeszcze większe – poinformował PAP szef Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto Zack Labieniec. “Nasze biuro obsłużyło ponad 250 zapytań w drugiej połowie 2017 r., czyli od otwarcia. (…) 70-80 proc. z tych zapytań może dotyczyć planów, które będą realizowane w najbliższym czasie”.

TYDZIEŃ  15-19 STYCZNIA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, CD Projekt SA (CDR),,KGHM Polska Miedź SA (KGH), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Energa SA (ENG), CCC SA (CCC), ABC Data SA (ABC), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), Polimex-Mostostal SA (PXM),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),

Znalezione obrazy dla zapytania white house

O 6.00 polskiego czasu nastąpiło zawieszenie – z angielskiego “shutdown” – działalności rządu federalnego w USA.Senatowi Stanów Zjednoczonych nie udało się uchwalić prowizorium budżetowego, a to z kolei uniemożliwia finansowanie rządu i instyutucji federalnych przez najbliższy miesiąc. W praktyce oznacza to zamknięcie wielu instytucji, ale rynki w obliczu tej informacji zachowały w piątek spokój.Poprzednie prowizorium budżetowe zostało uchwalone w grudniu i dokładnie w piątek 19 stycznia wygasła jego ważność.Republikanie i Demokraci  krytykowali,się publicznie , kto  odpowiada  za zamknięcie instytucji rządowych , podczas gdy za kulisami ustawodawcy kontynuowali dyskusję na temat krótkoterminowej ustawy przejściowej. Dyrektor Budżetu Białego Domu, Mick Mulvaney, oskarżył przywódcę mniejszości Senatu Chucka Schumera o błędne opisanie dyskusji senatora z Trumpiem. Schumer powiedział: “Negocjowanie z prezydentem Trumpem jest jak negocjowanie z Jell-O”.
Z powodu zamknięcia, Trump pozostał w domu i zrezygnował  z zaplanowanej wycieczki weekendowej do swojego kurortu Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie odbywała się wystawna impreza, obchodząca rok od jego inauguracji. Wściekle przeklinał Demokratów, pisząc na Twitterze: “Demokraci trzymają nas jak wojskowego zakładnika pragnącpozbawienia kontroli nielegalnej imigracji. Nie mogę na to pozwolić! ”

TYDZIEŃ 22-26 STYCZNIA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, CD Projekt SA (CDR),Prairie Mining Limited (PDZ),,WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, KGHM Polska Miedź SA (KGH), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), WIG-Energia (WIG_ENERG szukaj w zakładce indeksy sektorowe,  PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) , Energa SA (ENG), MobiMedia Solution SA (MMS),Minox SA (MNX), Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM),Trakcja PRKiI SA (TRK),Krezus SA (KZS),Orange Polska SA (OPL),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Grupa Lotos SA (LTS).MBF Group SA (MBF)

Znalezione obrazy dla zapytania 500 euro

Wydaje się, że obecność Polski w strefie euro w ciągu najbliższych 5, a może nawet 10 lat, nie jest optymalnym wyborem w ramach polityki gospodarczej – powiedział PAP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Według niego samo spełnienie nominalnych kryteriów konwergencji zajęłoby co najmniej 3-4 lata. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka korzyści i koszty obecności w strefie euro zależą od tego, jak dana gospodarka jest do niej przygotowana. “Bardzo bolesne doświadczenia ostatniego kryzysu pokazują, że w sytuacji braku odpowiedniego przygotowania obecność w strefie euro może oznaczać bardzo poważne, negatywne, kryzysowe konsekwencje dla gospodarki” – zaznaczył. Wskazał, że takie przykłady mieliśmy np. w Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech.

TYDZIEŃ 29 STYCZNIA 2 LUTEGO 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO), WIG-Energia (WIG_ENERG),szukaj w zakładce indeksy sektorowe,PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Energa SA (ENG),WIG-Paliwa (WIG_PALIWA), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce indeksy sektorowe,MBF Group SA (MBF), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.US) szukaj w zakładce  główne indeksy,CD Projekt SA (CDR), Polimex-Mostostal SA (PXM),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),

Traderzy pytają, czy wyprzedaż obligacji i wyprzedaży akcji  jest początkiem czegoś wielkiego?

Wcześniej mieli do czynienia z zagrożeniami: spęczniałe wyceny, stygnąca gospodarka, spadki  zysków. Teraz inwestorzy mają do czynienia z nowym zagrożeniem i  który od dwóch lat sieje spustoszenie.

To rynek obligacji, gdzie największym skokiem  stóp procentowych  kwestionują siłę utrzymania równego zysku wypracowanego  w ciągu ostatnich  siedmiu miesięcy najdłuższym w historii wzroście na rynku akcji. Tak drastyczny jest spadek rentowności obligacji , który obniża się w okresie, gdy analitycy podnoszą prognozy zysków cztery razy szybciej niż kiedykolwiek od 2012 roku. “Ale to zdecydowanie nie koniec rynku hossy” – powiedział Schulze. “Aby zobaczyć koniec hossy, trzeba zobaczyć, jak USA wchodzi w recesję.

Najważniejszą cechą tej wyprzedaży była jej szerokość. Podczas gdy wcześniejsze spadki na amerykańskim rynku akcji były zauważalne ze względu na ich ograniczoność – kiedy jeden przemysł spadł, inny rósł – tym razem nie było poduszki. Wszystkie 11 branż w S & P 500 spadło w ostatnim tygodniu, co nie zdarzyło się od miesiąca wyborów Donalda Trumpa.

Sprzedaż została również rozłożona na klasy aktywów. Proste porównanie, które sumuje straty procentowe w ETF SPR S & P 500 ETF i 20-letnich Subfunduszach Skarbowych iShares 20+, wykazało, że najgorsza od stycznia 2009 r. Była wyprzedaż akcji.

Dużym zmartwieniem dla inwestorów jest wyczucie momentu – połowa sezonu zarobkowego, okres kalendarzowy, który przez ostatnie sześć lat ma prawie doskonały rekord pobudzania akcji. Byki mające nadzieję na szerszą celebrację szybkiego popytu na iPhone X w Apple lub rosnącą sprzedaż wakacyjną Amazon.com było więc  rozczarowanie. Nawet siódma prosta tygodniowa aktualizacja do prognoz wyników S & P 500 nie była pomocna.
Oczywiście, nawet spadek, taki jak w tym tygodniu, jest ledwo zauważalny na wykresie giełdowym, który trwa dłużej niż kilka miesięcy. S & P 500 po prostu miał najlepszy styczeń od 1997 r., Akcje spółek Nvidia, Boeing Co. i Vertex Pharmaceuticals były prawie podwojone w zeszłym roku, a turbulencje mierzone średnim poziomem VIX nigdy nie były niższe niż w 2017 r. Downdraft przyszedł w dniu, w którym Departament Pracy powiedział, że amerykańscy pracodawcy dodali 200 000 miejsc pracy, a bezrobocie utrzymywało się na poziomie 17 lat.

TYDZIEŃ

05-09 LUTY 2018 r

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.US) szukaj w zakładce główne indeksy, S&P 500 – U.S. (^SPX)szukaj w zakładce główne indeksy,WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Energa SA (ENG),,WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Termo2Power SA (T2P),Sapling SA (SAP),CCC SA (CCC),01Cyberaton SA (01C),05-02-2018 S&P 500 – U.S. (^SPX) szukaj w zakładce główne indeksy,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),

Znalezione obrazy dla zapytania Dow Jones Industrial Average

Piątkowej sesji na Wall Street towarzyszyła bardzo duża zmienność. Walka byków z niedźwiedziami była zacięta, ale ostatecznie rynek zamknął się na solidnym plusie. Indeksy S&P500 i technologiczny Nasdaq wzrosły po 1,5 proc., a Dow Jones zwyżkował o 1,3 proc.

TYDZIEŃ 12- 16 LUTY 2018 r

S&P 500 – U.S. (^SPX) szukaj w zakładce główne indeksy,WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), CD Projekt SA (CDR), Govena Lighting SA (GOV),Minox SA (MNX), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Energa SA (ENG), Ursus SA (URS), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),Prairie Mining Limited (PDZ),

 

Połączone przepływy stanowią ramy do zrozumienia –  jak pieniądze poruszały się w najbardziej burzliwym okresie od dwóch lat. Pokazują, jak szybko zmienia się sytuacja na późnym etapie hossy, rajdu, który wrócił na właściwe tory, osiągając 4,3-procentowe odbicie. “Nastąpiła korekta techniczna, ale widzieliśmy strach i trochę paniki, a niektórzy inwestorzy zostali spaleni”, powiedział Andrew Adams, strateg w Raymond James Financial Inc. “W żadnym razie nikt nie spodziewał się, że ta wyprzedaż będzie tak szybka i wielka.”Inwestorzy – wielu z nich (nowo ochrzczonych,) przechodzących przez dane z konta w pośrednictwie dyskontowym – wysłali 16,4 miliarda USD do amerykańskich funduszy inwestycyjnych i ETF między 2 stycznia a szczytem rynkowym 26 stycznia, dane z EPFR.

TYDZIEŃ

19-23 LUTY 2018 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,WIG-Banki (WIG_BANKI) szukaj w zakładce indeksy sektorowe, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),High Grade Copper – COMEX (HG.F) szukaj w zakładce surowce analizy,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),CD Projekt SA (CDR),CI Games SA (CIG),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Krezus SA (KZS),Ursus SA (URS),Mirbud SA (MRB),

Podobny obraz

 

.

Giełdy na Wall Street rosły w piątek kolejną sesję z rzędu i w efekcie cały tydzień dla głównych indeksów zakończył się na plusach. Był to jednocześnie tydzień dużej zmienności i w opinii wielu analityków zmienność może się utrzymywać również w kolejnych tygodniach.
 Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1.39 proc., do 25.309,99 pkt. S&P 500 zyskał 1,60 proc. i wyniósł 2.747,30 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,77 proc. do 7.337,39 pkt.

“Gospodarka rozwija się zbyt mocno, to potęguje obawy o wzrost stóp procentowych. Ale to i tak lepiej niż gdybyśmy byli u progu spowalniającej gospodarki. Oczekiwania co do wyników spółek także rosną po raz pierwszy od siedmiu lat. To bardzo pozytywne” – uważa Nick Raich, prezes The Earnings Scout.

Największym beneficjentem piątkowych zwyżek w USA był sektor paliwowy.

TYDZIEŃ

26 LUTY 2 MARCA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Krezus SA (KZS),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Esotiq & Henderson SA (EAH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),  KGHM Polska Miedź SA (KGH),Bumech SA (BMC),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),Energa SA (ENG),Astro SA (ASR),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Mobile Partner SA (MBP),WIG-Paliwa (WIG_PALIWA)szukaj w zakładce indeksy sektorowe,komentarz do sytuacji technicznej indeksu wig 20 po sesji 28-02 interwał dzienny szukał w zakladce główne indeksy .

 

US steel tariffs chart
Prezydent USA ogłosił w czwartek plan wprowadzenia 25-procentowych ceł na importowaną stal i 10-procentowe cła na zagraniczne aluminium, a kolejne szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu. Akcje spadły w wyniku obaw o wybuch wojny handlowej, a oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego w USA nieco osłabły.

TYDZIEŃ

5-9 MARCA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Grupa Lotos SA (LTS), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Bumech SA (BMC),Trakcja PRKiI SA (TRK),Energa SA (ENG),Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO),Wielton SA (WLT),Ursus SA (URS),Tauron Polska Energia SA (TPE) ,LANGLOO (NewConnect: LAN). INFOSCAN (NewConnect,Krezus SA (KZS, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),

 

Kierowana przez Marka Dietla GPW nie kupi większościowego pakietu w telawiswskim parkiecie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie kupi większościowego pakietu izraelskiej giełdy Tel Aviv Stock Exchange.Warszawski parkiet nie został wybrany do kolejnego etapu rozmów w tej sprawie. “Parkiet” twierdzi, że powodem były napięcia w relacjach Polski z Izraelem.

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/gpw-nie-kupi-gieldy-z-izraela/q1jmwmn

TYDZIEŃ

12-16 MARCA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Grupa Lotos SA (LTS),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Prairie Mining Limited (PDZ),Bumech SA (BMC),Termo2Power SA (T2P), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Krezus SA (KZS),

Znalezione obrazy dla zapytania ramdev india today cover

Dwadzieścia trzy lata temu, kiedy był biednym, młodym instruktorem jogi żyjącym u stóp Himalajów, Baba Ramdev zobowiązał się spędzić resztę życia jako sannjasin – hinduistki asceta.  Wyrzekł się świata materialnego. Ale dziś można go znaleźć w najbardziej materialnym miejscu. Włącz indyjską telewizję, a tam jest Ramdev, giętki megastar jogi w szafranowych szatach, demonstrujący pozy na jednej z dwóch stacji, które nadzoruje. Zmień kanał, a tam Ramdev pojawia się w reklamach sprzedających szampon i mydelniczkę. Spacerując po dowolnym mieście na subkontynencie, zobaczysz jego  twarz  w sklepach sprzedających towary Patanjali Ayurved Ltd., wielomiliardowej korporacji, którą kontroluje.David powiedział, że jego celem jest sprzedaż przedmiotu ajurwedyjskiego, opartego na starożytnych tradycjach medycznych Indii, dla każda potrzeba domowa: pasta do zębów wykonana z goździków, neem i kurkumy; mydło do rąk wykonane z migdałów, szafranu i olejku z drzewa herbacianego; środek do czyszczenia podłóg wykonany z “naturalnego dezynfekującego” moczu krów. Od 2012 r. Przychody Patanjali wzrosły dwudziestokrotnie, z 69 mln USD do 1,6 mld USD. Jest to najszybciej rozwijająca się firma w indyjskich towarach konsumpcyjnych, a Ramdev przewiduje, że wyprzedzi filie międzynarodowych gigantów, takich jak Nestlé SA i Unilever NV już w przyszłym roku. “Brama” w Colgate się zamknie “, powiedział kiedyś. “Pantene zmoczy swoje spodnie, dźwignia Unilevera się zepsuje, a mały ptak Nestlé odleci.”

TYDZIEŃ

19-23 MARCA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Bioton SA (BIO), Mirbud SA (MRB),WIG-Energia (WIG_ENERG szukaj w zakładce indeksy sektorowe,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CCC SA (CCC),Krezus SA (KZS),Plaza Centers NV (PLZ),Polimex-Mostostal SA (PXM).

Alibaba

Alibaba Group kontra Amazon

Chiński koncern Alibaba Group zapowiada znaczące inwestycje w rozwój swojej platformy cloud. W tym celu zamierza w najbliższych trzech latach zatrudnić około 1 tysiąca programistów. Koszty projektu mają sięgnąć 1 mld dol.

Doniesienia płynące z Chin powinny zainteresować zwłaszcza szefów Amazona, których oczkiem w głowie stały się usługi Amazon Web Services. Zapowiadane działania Alibaba Group mają doprowadzić m.in. do tego, żeby spółka zależna AliCloud (dawniej Aliyun) mogła skutecznie konkurować z platformą AWS. Część środków z inwestycji ma być przeznaczona na rozwój prac nad analizą danych i systemami machine learning. Dodatkowym wsparciem dla AliCloud ma być umowa z Nvidią, która – zgodnie z oficjalnym komunikatem – wesprze chińskich partnerów „na takich polach działania, jak deep-learning czy high-performance computing (HPC)”.

W październiku ub.r. chiński koncern otworzył swoje drugie data center w Dolinie Krzemowej.

Obecnie przygotowuje się do uruchomienia pierwszego centrum danych w Europie.  Alibaba Group, czyli właściciel m.in. serwisu Aliexpress, we współpracy z polską spółką ATC Cargo planuje otworzyć w naszym kraju centrum magazynowo-logistyczne. W inwestycji weźmie udział też chińska firma WorldWide Logistics.

TYDZIEŃ 26 -30- MARCA-2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Prairie Mining Limited (PDZ) , Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Krezus SA (KZS),Mirbud SA (MRB), PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),KGHM Polska Miedź SA (KGH), Mobile Partner SA (MBP),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),GetBack SA (GBK), Cognor Holding SA (COG),

Znalezione obrazy dla zapytania kartki na święta wielkanocne

 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ROKU 2018  ŻYCZY AUTOR

 

Oto nowy powód, by świętować koniec marnego kwartału na  globalnych  rynkach akcji : nowy qwartał zaczyna się od potencjalnego zastrzyku adrenaliny w wysokości nawet 400 miliardów dolarów w postaci dywidend.

“Uważamy, że to nie przypadek, że wiosna jest również sezonowo mocnym okresem dla akcji” – napisali w notatce dla klientów w środę stratedzy Morgan Stanley, w tym Andrew Sheets, . . “Szczególnie kwiecień jest silnym miesiącem dla globalnych zwrotów akcji.”

TYDZIEŃ 02-06 kwietnia 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Krezus SA (KZS), informuję użytkowników iż w zwiazku z przerwa swiateczną  kolejne analizy pojawią z jednodniowym opóznieniem.

Mostostal Warszawa SA (MSW),Minox SA (MNX), Prairie Mining Limited (PDZ),CD Projekt SA (CDR),

Akcje amerykańskie zakończyły tydzień z głęboką wyprzedażą, pozostawiając je na niższym poziomie  gdy najnowszy plan  handlowy Białego Domu zatrząsł  światowymi rynkami finansowymi
Indeks S & P 500 spadł o ponad 2 procent, , gdy prezydent Donald Trump nakazał przegląd dodatkowych taryf, które spowodowały agresywną reakcję ze strony Chin. Próby urzędników Białego Domu, by złagodzić ten szum, nie zdołały uspokoić nerwów, przy wskaźniku zmienności Cboe powyżej 21. Sekretarz skarbu Steven Mnuchin zwiększyl obawy rynku  , mówiąc, iż istnieje “ryzyko”, że spór może się pogorszyć.

TYDZIEŃ

9-13 KWIETNIA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Grupa Lotos SA (LTS),CD Projekt SA (CDR),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Krezus SA (KZS), Bit Evil SA (BIT,Energa SA (ENG), Amica SA (AMC),Bioton SA (BIO), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), Ursus SA (URS),

Brian Shepardson, pierwszy wiceprezes James Investment Research w Xenii w stanie Ohio, jest jednym z pierwszych. Jego firma zarządza 4,5 mld USD i ma bardziej długoterminowy ce   lmając nadzieję, że 200-dniowa średnia krocząca utrzyma się, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni.

S & P 500 spadł o 0,3 procent w piątek. Wolumen obrotu w benchmarku wynosił około 17 procent poniżej średniej z 30 dni. Indeks zmienności Cboe, znany jako VIX, spadł do 17,4 po utrzymaniu sie  powyżej 20 w tym tygodniu.

“VIX dla mnie wskazuje, że poziom lęku zmniejszył się do pewnego stopnia – nie widzę żadnych dodatkowych poziomów lęku, więc musisz trzymać się tego, co chcesz robić i nie dać się zaskoczyć irracjonalnym lękom,” powiedział Donald Selkin, główny strateg New Market Securities Corp. z siedzibą w Nowym Jorku. Dodał jednak, że zabezpieczenie może być dobrym pomysłem w przededniu weekendu potencjalnych “fajerwerków”.

“Nie bałbym się czegoś zrobić, ale zabezpieczam się w tym samym czasie, aby nie dać się złapać w sytuacji poza polem z dochodzeniem rosyjskim lub czymś na Bliskim Wschodzie” – powiedział.

Kevin Walkush, menedżer portfela w Jensen Investment Management z siedzibą w Oregonie, jest nieufny wobec nadmiernego reagowania na bieżące wydarzenia.

“Wygląda na to, że rynek stał się bardziej skoncentrowany na krótkich terminach i nadal koncentruje się na krótkiej perspektywie” – powiedział Walkush. “Dla inwestorów, którzy mają taki horyzont czasowy, może to wpłynie na ich strategie. Ale myślę, że  większość ludzi nie wydaje mi się, żeby na dłuższą metę martwiła się tak samo.

TYDZIEŃ

16-20 KWIETNIA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Energa SA (ENG),  KGHM Polska Miedź SA (KGH),Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Prairie Mining Limited (PDZ),Ursus SA (URS),Krezus SA (KZS),Minox SA (MNX),

Korea Północna osiągnęła swój cel, jakim jest rozwój arsenału nuklearnego i zawiesza dalsze testy broni atomowej lub międzykontynentalnych rakiet balistycznych, podały jej państwowe media, powołując się na lidera Kim Jong Un.  Prezydent Donald Trump pochwalił “wielki postęp”, gdy przywódca północnokoreańskiej Kim Dzong Un zobowiązał się do wstrzymania testów jądrowych, w dużej mierze symboliczny gest, który pojawił się w celu zmiękczenia gruntu dla rozmów między dwoma przywódcami.

 

TYDZIEŃ

23-27 KWIETNIA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Krezus SA (KZS),Energa SA (ENG),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),GLG Pharma SA (GLG), ABC Data SA (ABC),Prairie Mining Limited (PDZ),

Znalezione obrazy dla zapytania flaga unii europejskiej png

 

 

Unia Europejska przygotowuje reakcję na ewentualne wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ceł na aluminium i stal – podało bułgarskie radio publiczne. W stolicy Bułgarii Sofii odbywa się posiedzenie unijnych ministrów finansów (ECOFIN).We wtorek 1 maja upływa podany przez administrację prezydenta Donalda Trumpa okres tymczasowego wyłączenia krajów unijnych z amerykańskich ceł na aluminium i stal. Sprawa tych ceł nie była włączona do oficjalnego porządku dwudniowego posiedzenia ECOFIN, ale była przedmiotem dyskusji.

TYDZIEŃ

30 KWIETNIA 4 MAJA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),,KGHM Polska Miedź SA (KGH),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),GLG Pharma SA (GLG), ,Krezus SA (KZS),Present24 SA (P24),Mostostal Warszawa SA (MSW),szukaj w zakładce analizy na pierwszy weekend maja 2018 r

Podobny obraz

Komisja Europejska (KE) podniosła prognozę dotyczącą wzrostu PKB Polski w 2018 roku o 0,1 pkt proc. wobec szacunków z lutego 2017 roku do 4,3 proc. (wobec 4,6 proc. odnotowanych w 2017 r.). Podwyższono też prognozę na 2019 r. o 0,1 pkt proc. do 3,7 proc.Spodziewamy się, że gospodarka Polski nadal będzie mocno rosnąć. Prognozuje się, że realny PKB zwiększy się o 4,3 proc.

 

TYDZIEŃ

07-11 MAJA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),CCC SA (CCC),Krezus SA (KZS), KGHM Polska Miedź SA (KGH),StopPoint SA (STO) dawne produkty klasztorne rynek nc, CD Projekt SA (CDR),

Znalezione obrazy dla zapytania Hasan Rouhani

Prezydent Iranu Hassan Rouhani

Polityka jest często paradoksalna, nie bardziej niż na Bliskim Wschodzie. Prezydent Iranu Hassan Rouhani poddał w wątpliwość jedno z największych sukcesów w polityce zagranicznej. Ale trzeba założyć, że Rouhani tak naprawdę nie chce anulować międzynarodowego porozumienia nuklearnego, które zostało osiągnięte w 2015 roku. Jego groźba wycofania się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone nałożyły dalsze sankcje, może być postrzegana jako wołanie o pomoc .

Porozumienie nuklearne ma oczywiście wielu przeciwników w Waszyngtonie, Tel Awiwie, Rijadzie i Teheranie. Iranowi przeciwnicy porozumienia mobilizują się – tym bardziej, że Rouhani wygrał w maju reelekcję reelekcyjną. Konserwatywny establishment, kierowany przez potężnego Najwyższego Przywódcę Iranu Ajatollah Ali Chamenei, od tego czasu zrobił wszystko, aby ograniczyć moc Rouhaniego i storpedować otwarcie Iranu na Zachód, co było pożądane przez prezydenta i większość społeczeństwa. Hassan Rouhani zainwestował znaczny kapitał polityczny w zbliżenie z Zachodem i umową nuklearną. Teraz zostaje skonfrontowany z faktem, że Iranowi odmawia się udziału w porozumieniu przez rząd w Waszyngtonie, który wyznaczył kurs konfrontacyjny z Teheranem, nakładając nowe sankcje, jawnie szukając sposobów, by pozwolić na upadek całego porozumienia nuklearnego i otwarcie mówiąc o zmianie reżimu w Teheranie.

Amerykańskie sankcje dotykają przedsiębiorstwa z UE

Amerykańska polityka sankcji spowodowała również, że firmy europejskie ostrożnie podchodziły do ​​zobowiązań biznesowych w Iranie, ponieważ takie transakcje mogą prowadzić do sankcji ze strony Waszyngtonu. Dotyczy to szczególnie banków i instytucji finansowych. Bez ich pomocy handel nie może jednak nabrać rozpędu z powodu problematycznych źródeł finansowania. Ostatecznie europejskie firmy nie podlegają regulacjom w Brukseli, ale zamiast tego w Waszyngtonie irańska integracja z gospodarką światową może zakończyć się na marginesie.

Agresywna retoryka Waszyngtonu wzmacnia jastrzębie w Teheranie, a Rouhani musi to wziąć pod uwagę. W ubiegłą niedzielę parlament zwiększył budżet na krajowy program rakietowy i Korpus Gwardii Rewolucyjnej. I oczywiście irańscy przywódcy obserwują Koreę Północną.

Kim Jong-un wykorzystuje zagrożenie bronią jądrową, aby zapewnić przetrwanie swojego reżimu – tym bardziej, gdy pozostaje pod międzynarodową presją. I jak dotąd odniósł sukces. Teheran może teraz żałować, że nie ma niektórych opcji nuklearnych na stole.

Porozumienie nuklearne uczyniło świat bezpieczniejszym

Jedno jest pewne: umowa działa. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zatwierdziła obecnie sześć irańskich sprawozdań dotyczących zgodności ze wspólnym kompleksowym planem działania (JCPOA). Iran jest znacznie dalej od tworzenia broni jądrowej niż trzy lata temu. Świat stał się o wiele bezpieczniejszy. Nie można jednak oczekiwać, że porozumienie nuklearne osiągnie cele, do których nie zostało stworzone, w tym dobre postępowanie Iranu w innych kwestiach politycznych, takich jak Syria, Irak i Liban.

Mimo to coraz ważniejsze staje się dla Europejczyków dalsze wspieranie porozumienia nuklearnego, a także wsparcie umiarkowanych sił politycznych w Iranie w ogóle, tak jak Unia Europejska zrobiła to 10 dni temu, gdy szefowa bloku zagranicznego Federiki Mogherini poleciała do Teheranu. na inaugurację Rouhani.
Irański prezydent Hassan Rouhani został zaprzysiężony na drugą, czteroletnią kadencję na sesji otwartego parlamentu. Wezwał do większej wolności słowa i swobodnego dostępu do informacji w Iranie, a także do lepszych więzi z resztą świata.

TYDZIEŃ

14-18 MAJA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN), Krezus SA (KZS),KGHM Polska Miedź SA (KGH),CD Projekt SA (CDR),Polimex-Mostostal SA (PXM),Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),11 bit studios SA (11B),Forever Entertaiment SA (FOR),PlayWay SA (PLW), QubicGames SA (QUB),

Znalezione obrazy dla zapytania marca d água dolar

Chiny mogą być największym beneficjentem decyzji USA ws. Iranu

Wycofanie się USA z umowy nuklearnej z Iranem pomogło windować światowe ceny ropy – ocenił w piątek PAP chiński ekspert ds. energetyki Victor Gao. Inni eksperci uważają, że Chiny mogą być największym beneficjentem decyzji Waszyngtonu, bo łatwiej im będzie przekonać Iran do sprzedaży ropy za juany.

Jego zdaniem USA popełniają błąd, nastawiając przeciw sobie nie tylko Iran, ale też najważniejsze kraje zachodnie oraz Chiny, Rosję, Japonię i Indie. „Taka alienacja może przynieść inne konsekwencje, a jedną z nich jest podniesienie atrakcyjności szanghajskiej giełdy futures na ropę, nie tylko dla Iranu, ale dla całego świata” – powiedział, zaznaczając, że taki skutek z pewnością nie jest zamierzonym celem Trumpa.

W 2012 r., a więc w czasie, gdy obowiązywały zachodnie sankcje, Iran przyjmował od Chin płatność w juanach za część wartego ok. 20 mld dol. rocznie eksportu do tego kraju – informowała wówczas agencja Reutera, powołując się na ambasadora Iranu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2006 r. chińskie firmy płaciły za irańską ropę w euro, a pomysł rozliczania części transakcji w juanach pojawił się w 2010 r. – podawała brytyjska agencja.

W środę francuski gigant energetyczny Total ogłosił, że może się wycofać z inwestycji w Iranie, o ile nie otrzyma zwolnienia z amerykańskich sankcji, co wzmogło obawy, że zabiegi państw europejskich o utrzymanie w mocy porozumienia z Teheranem po wycofaniu się USA spalą na panewce. W rezultacie w czwartek cena ropy typu Brent przekroczyła na jakiś czas 80 dol. za baryłkę – informował CNBC.

Spadek podaży ropy jest też pochodną polityki grupy zwanej OPEC+, w której skład oprócz krajów zrzeszonych w kartelu – w tym Iranu – wchodzą inni producenci ropy, jak Rosja. Jednocześnie dobra kondycja światowej gospodarki powoduje, że wzrósł światowy popyt na surowce.

TYDZIEŃ

21-25 MAJA 2018 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN),CD Projekt SA (CDR),

 

ŻRÓDŁO PARKIET .COM

http://www.parkiet.com/artykul/892443,1442411-Barometr–Parkietu-.html

PROPOZYCJA AUTORA BLOGA . ZWERYFIKUJEMY PROGNOZĘ ANALITYKÓW NADZWYCZAJNA ZGODNOŚĆ CO DO KONTYNUACJI TRENDU  I DALSZEGO SPADKU CEN MIEDZI.

W ZAKŁADCE

https://schooloftrading.pl/2015/09/01/wykresy-interesujacych-spolek-z-gpw-i-krotkie-komentarze/

ZNAJDUJĄ SIĘ BIEŻĄCE ANALIZY WYCEN MIEDZI W DŁUGOTERMINOWYCH INTERWAŁACH . AUTOR BLOGA PRZYJMUJE ZAŁOŻENIE ,ŻE NA JUTRO WYCENA MIEDZI ZNAJDZIE SIĘ POW PIĄTKOWEGO ZAMKNIĘCIA NA POZIOMIE 228USc/funt. PONIEWAŻ PROGNOZA DOTYCZY CAŁEGO TYGODNIA. SPRAWDZIMY ZAŁOŻENIA ANALITYKÓW CYTOWANYCH PRZEZ PARKIET .COM W PIĄTEK.

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia miedzi

 Copper Future 30 Wrz, 15:27  231.40  +5.60 (+2.48%)

Copper Future (HG.F)    30 Wrz, 21:47  233.90  +8.10 (+3.59%)

Copper Future (HG.F)   2 Paź, 22:11  234.40  +3.80 (+1.65%)

MIEDZ  ODBICIE I WZROST .BŁĘDNE ZAŁOŻENIA . U TRZECH ANALITYKÓW TOMASZ JERZYK ANALITYK  DM BZWBK   SKORYGOWAŁ PROGNOZĘ NA MIEDZI I ZAŁOŻYŁ KOREKCYJNE ODBICIE NA MIEDZI.

WIG 20 TRZECH ANALITYKÓW ZAŁOŻYŁO WZROST.  CAŁKOWICIE BŁĘDNE ZAŁOŻENIE

DOW JONES W ZASADZIE BEZ ZMIAN KURS WRÓCIŁ DO POZIOMU Z PRZED TYGODNIA U TRZECH ANALITYKÓW ZAŁOŻENIE WZROSTU W CIĄGU TYGODNIA.

NAJLEPIEJ Z PROGNOZĄ TRAFIŁ PRZEMYSŁAW SMOLIŃSKI DM PKO BP ZAKŁADAJĄC SPADEK WIG20. CORECT NEUTRALNIE ROPA I DJ COREKT JEDNAK TAK POSTAWIONE PROGNOZY W SYTUACJI GDY NA  NOTOWANIACH  CLF I DJ TRWA KONSOLIDACJA NIE BYŁO SPECJALNIE TRUDNYM ZADANIEM . O WIELE CIEKAWIEJ  ZAPOWIADA SIĘ PRZYSZŁY TYDZIEŃ.

https://schooloftrading.pl/2015/08/26/znajdz-najlepszy-kredyt-dla-siebie/

prognozy na tydzień 5-10-9-102015 r

Co się wydarzy na giełdach w nadchodzącym tygodniu? Oto prognozy maklerów i analityków.

żrodło parkiet .com

http://www.parkiet.com/artykul/892443,1443398-Barometr–Parkietu-.html

 • grafika do obejrzenia pod pow linkiem.
 • widać ewidentnie jak rozbieżne są prognozy co do nadchodzącego tygodnia
 • stan notowań  koniec tygodnia 2-10-2015 r
 • WIG20 (WIG20) 2 Paź, 17:15  2036.32  -13.61 (-0.66%
 • Copper Future (HG.F) 2 Paź, 23:00  234.40  +3.80 (+1.65%
 • Crude Light Oil Future (CL.F)2 Paź, 23:00  45.64  +0.62 (+1.38%)
 • weryfikujemy prognozy w piątek 9-10-2015 r !
 • PROGNOZY
 • http://www.parkiet.com/artykul/892443,1443398-Barometr–Parkietu-.html
 • NOTOWANIA NA TYDZIEN 3-10 9-10
 • Copper Future (HG.F)
 • 9 Paź, 20:18  241.20  +6.20 (+2.64%)
 • solidny wzrost kursu miedzi
 • analitycy link pow do prognozy
 •  Tomasz Bilinkiewicz DM BOŚ
 • PROGNOZOWAŁ SPADEK
 • TAK SAMO MARCIN MATERNA
 • DM MILLENIUM I
 • FILIP ZAKOŚCIELNY
 • BM DEUTSCHE BANK
 • WZROST  KURSU MIEDZI NATOMIAST OBSTAWIŁ
 • CORECT T JERZYK DM BZWBK
 • I TAKŻE TYLKO ON PRZEWIDZIAŁ
 • WZROST WIG20 NA KONIEC TYGODNIA RESZTA ANALITYKÓW OBSTAWIAŁA SPADEK TYMCZASEM  WIG20 (WIG20, 2143.28 +0.79%, News) notowania zakończył wzrostem o 0,79%, co w skali tygodnia łącznie sprawia, iż indeks urósł o 5,25%.
 • SPRAWDZ PORÓWNAJ JAK KREŚLIŁ WYKRESY WIG20 I JAK OBSTAWIAŁ KURS MIEDZI AUTOR BLOGA
 • weryfikujemy prognozy analityków na tydzien  12-10-17-10
 • http://www.parkiet.com/artykul/892443,1444216-Barometr–Parkietu-.html
 • prognozy pod pow linkiem.
 • jak zwykle sprawdzimy na koniec tygodnia.
 • jak widzimy prognozy są całkowicie rozbieżne.
 • TYDZIEŃ 12-16 10 2015 R
 • WIG20 (WIG20)1 spadek 4prognoza wzrost
 •  spadek
 • 16 Paź, 17:15  2121.94  -14.48 (-0.68%)
 • prognoza wzrost3 spadek 2
 • Copper Future (HG.F) spadek
  16 Paź, 20:30  240.30  -2.90 (-1.19%
 • wzrost prognozy 2 wzrost dwie 0 1 spadek
 • Dow Jones Industrial – U.S. (^DJI)
  16 Paź, 20:37  17162.46  +20.71 
 • jak widzimy w mijającym tygodniu prognozy w swojej większości nie są trafne
 • TYDZIEN 19-24-10 2015
 • http://www.parkiet.com/artykul/1444998-Barometr–Parkietu-.html
 • JAK ZWYKLE ZWERYFIKUJEMY PROGNOZY ANALITYKÓW W PIĄTEK.
 • 23-10 -2015 r
 • ulubiona część tygodnia
 • weryfikujemy prognozy analityków
 • WIG20 (WIG20)
 • zamkniecie 23-10 2107.43  +1.16 (+0.06%)
 • otwarcie  16-10    2121.94
 • prognozy wszystkich analityków przedstawionych  w parkiet com.link powyzej prognozowany wzrost . tymczasem mamy spadek  patrz zamkniecie wig20 w dniu 23-10.
 • kurs euro złoty  prognoza to  spadek tymczasem
 • w dniu 23-10 kurs euro do złotego osiągnął swoje maksimum aktualnego trendu
 • 4,2950.aktualnie to wycena euro do zł to 4,246 Całkowicie błędne założenia. kurs zamkniecia w dniu 16-10 wyniósł bowiem 4,236
 • KOLEJNY TYDZIEŃ 26-30-10 2015 R
 • http://www.parkiet.com/artykul/892443,1446423-Barometr–Parkietu-.html
 • JAK ZWYKLE ZWERYFIKUJEMY PROGNOZY W PIĄTEK 30 PAŻDZIERNIKA
 • prognozy analityków, w zasadzie bez uzasadnienia rozstrzał prognoz i wskazywanie na zasadzie 50% /50%. w tym układzie najlepiej wypadł |Tomasz Jerzyk iTomasz Binkiewicz. Trzeba zauważyć ,że większość indeksów surowców pozostawała w konsolidacjach a więc wahania w ubiegłym tygodniu były minimalne.
 • Znalezione obrazy dla zapytania obrazki giełdy
 • tydzien 7-12.- 11-12
    jak zwykle weryfikacja na koniec tygodnia
  jak widac bez komentarza połowa gra na spadki połowa na wzrost
  z uwagi na to ,że mamy spadki dwóch trafiło z prognozą
  na nowy tydzień analitycy także podzieleni rouletka prognoz1
  tydzien 11-16
  http://www.parkiet.com/artykul/892443,1457563-Barometr–Parkietu-.html
  kolejne prognozy z gatunku strzelam  może trafię, niezrozumiały zupełnie temat rzucony
  przez parkiet. nie sposób polemizować z prognozami , które nic nie znaczą.
  13-01 2016 r
  komentarze analityków w sprawie zapowiadanego od tygodnia przez autora bloga odbicia na gpw  na koniec sesji poniedziałkowej lub początek wtorkowej cytuję
  http://stooq.pl/n/?f=1017152
  Niespodziewanie silne odreagowanie
  DM BOŚ – Biznes
  12 Sty 2016, 17:30Po nieznacznie wzrostowej sesji w USA i lekko na plusie zakończonych notowaniach w Chinach nastroje przed dzisiejszą sesją były lepsze, ale nadal niejednoznaczne. Otwarcie wypadło neutralnie, ale już pierwsze minuty sesji okazały się zaskoczeniem.WIG20 (WIG20, 1750.51 +2.74%, News) ruszył w górę i już po pierwszej godzinie wzrost wynosił 1,8 proc. Towarzyszyły temu znaczne obroty. Ruch ten nie był wymuszony przez otoczenie, bo giełdy europejskie, choć również rosły, to z pewnym opóźnieniem. Skala wzrostu w Warszawie była ponadto zdecydowanie wyższa. Po krótkim odpoczynku, przed 11-tą indeks zrobił kolejny “schodek” w górę, przekroczył 1750 pkt. i pozostał w kanale 1750-1760 pkt. do końca sesji. Obroty siadły i w efekcie dzisiejszy wolumen, pomimo 2,74 proc. wzrostu jest podobny do wczorajszego.Gdyby skupić się wyłącznie na wykresie WIG20, to wydaje się, że odreagowanie powinno być kontynuowane. Wprawdzie na poziomie 1755 pkt. znajduje się dołek notowań z połowy grudnia, który przekształcił się teraz w opór, ale charakter dzisiejszego porannego zrywu, wzmożonych zakupów, które były niemałym zaskoczeniem, każe przypuszczać, że nie skończy się to po jednej sesji. Poziom 1800 pkt. jest realny. Z drugiej strony inwestorzy wyczuleni są na Chiny, a te są dość nieprzewidywalne. Jeszcze wczoraj słabość rynków była wyraźnie odczuwalna.(Witold Zajączkowski – DM BOŚ)

  Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna przed sesją
  InvestTracer.com – Biznes
  12 Sty 2016, 22:15Wczorajsze odreagowanie spadków na warszawskim parkiecie, a w szczególności jego skala może być pewnym zaskoczeniem.
   jak widzimy z komentarzy analitycy są zaskoczeni.
  autor bloga jak zapewne zdążyli zauważyć subskrybenci nie tylko nie jest zaskoczony ,ale tez zapowiadał odbicie, na konkretną sesję
  JSW zawalczy o 10 zł?
  Jacek Rzeźniczek – Secus Asset Management
  15 Stycznia 2016 11:12
  Gdzie jak nie na mocno przecenionych walorach szukać spekulacyjnych okazji na odbiciach? Przykładem może być aktualny lider naszej statystyki czyli JSW. Wczorajsze kolejne załamanie kursu do historycznego minimum z przełamaniem poziomu 10 zł włącznie jak widać podziałało na wyobraźnię i dziś mamy spory korekcyjny wzrost po lokalnym wyczerpaniu spanikowanej podaży. Byki podeszły nawet pod poziom 10 zł, ale naruszenia na razie brak.

jsw po sesji 12-01 interwal dzienny

jsw po sesji 12-01 interwal dzienny

 

 

 

 

 

 

Czarne chmury nad KGHMem. Możliwa 5 fala do 38 PLN
MPAC Investments – Biznes
6 Kwi 2016, 14:00Notowania KGHMu od osiągnięcia poziomu 135 PLN poruszają się w regularnym kanale spadkowym, w którym kolejne fale korygowane są zgodnie ze współczynnikami Fibonacciego (kolejno 38.2 i 50) co wskazuje na geometryczne rozgeranie na tym rynku. Ostatnia fala spadkowa (3) została zatrzymana przez poziom 77 PLN, który wynika właśnie z 50proc. zniesi