ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORA BLOGA ZA DECYZJE INWESTYCYJNE OPARTE NA ANALIZACH OPISACH I WYKRESACH .

. Żadne informacje  zamieszczone na blogu nie stanowią zaproszenia ani oferty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie i prezentowane analizy w postaci graficznej  stanowią niezależne aktualne stanowisko autora bloga. Każda inwestycja inwestora czytelnika tego bloga na rynku papierów wartościowych , na podstawie opisów i grafik autora bloga  podejmowana jest  na wyłączne ryzyko inwestora i wiąże się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału w wyniku zmiany wycen na rynku papierów wartościowych. Jednocześnie autor bloga nie wyklucza również osiągniecie zysków w wyniku prezentowania opinii lub grafik poszczególnych walorów.Ryzyko oceny  procentowej wysokości prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku do wystąpienia potencjalnej straty należy wyłącznie do osoby podejmującej inwestycje na giełdzie papierów wartościowych.

Blog schooloftrading.pl ma na celu jedynie uświadomienie potencjalnym inwestorom czym jest gra na gpw. Swoją opinię wyraziłem w art

https://schooloftrading.pl/2015/07/22/jak-inwestowac-na-gieldzie-papierow-wartosciowych-dzieci-hossy/

Inwestorze musisz wiedzieć,że nikt nie ma uprawnień do wskazań momentów kupna jak i sprzedaży papierów wartościowych. Powierzając swoje środki funduszom inwestycyjnym  np TFI i różnego rodzaju firmom ubezpieczeniowym inwestującym w  certyfikaty i inne papiery strukturyzowane, wyrażasz zgodę na to żeby decyzję inwestycyjną   dotyczącą powierzonych   środków   podjął za ciebie ktoś kto też może się mylić.

przykład wydanej rekomendacji przez dm boś link:

http://bossa.pl/analizy/rekomendacje/

i wyłaczenie za nią odpowiedzialności

{ Rekomendacje ogólne zostały sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym. Żadne informacje z zamieszczonych w powyższej tabeli nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Rekomendacje ogólne zostały sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. Przy opracowywaniu Rekomendacji ogólnych wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania Rekomendacji ogólnej. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli powyżej oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji ogólnych przedstawionych w tabeli powyżej ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacje ogólne dla potencjalnych Klientów udostępniane są nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *