TFI PZU ostrożnie podchodzi do inwestycji w akcje, zwłaszcza na rynkach wschodzących (opinia)

Wojciech Mazurkiewicz, zarządzający funduszami surowcowymi TFI PZU, ostrożnie podchodzi do inwestycji w akcje na rynkach wschodzących. Wskazuje na potencjał do umacniania się dolara w ślad za wzrostem prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w USA. Wśród surowców wyróżnia artykuły rolne.

„Wzrost na rynkach wschodzących jest słabnący. Mamy rosnące zadłużenie i coraz droższy pieniądz, coraz trudniejsze jest finansowanie sektora rynków wschodzących” – powiedział PAP Mazurkiewicz.

„Trudno być optymistą, jeśli chodzi o ceny aktywów ryzykownych na rynkach wschodzących, szczególnie gdy ceny surowców pozostaną tu, gdzie są” – dodał.

Lepiej przedstawia się, jego zdaniem, sytuacja na rynkach rozwiniętych. Spodziewa się natomiast dużej zmienności na giełdach krajów rozwijających się.

W jego opinii, do problemów rynków wschodzących przyczynił się amerykański Fed, który we wrześniu nie zdecydował się na podniesienie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Taka decyzja może pociągnąć za sobą głębszą wyprzedaż na rynkach.

„Jeśli chodzi o reperkusje, to inwestorzy będą się teraz zastanawiali czy rzeczywiście jest tak źle na rynkach wschodzących. Według mnie, przez brak decyzji Fed, jest tam potencjał do wyprzedaży zarówno na akcjach, jak i obligacjach” – powiedział zarządzający funduszami surowcowymi TFI PZU.

Wojciech Mazurkiewicz prognozuje, że Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych jeszcze w 2015 roku.

„Symboliczna podwyżka nastąpi w tym roku. Swoją decyzją Fed wysłał sygnał, że patrzy na sytuację na całym świecie, a nie tylko w USA. Jest to zmiana, bo kiedyś przedstawiciele Fed mówili, że nie będą się przejmować sytuacją na rynkach wschodzących, a teraz to ewidentnie zaważyło na decyzji” – powiedział.

Mazurkiewicz wskazuje na potencjał wzrostu kursu dolara w ślad za wzrostem prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w USA.

„Tak długo jak oczekiwanie na podwyżki stóp procentowych w USA jest w tym roku relatywnie niskie, dolar może być stabilny. Gdyby prawdopodobieństwo się zwiększyło, to jest potencjał do umocnienia się” – powiedział.

„Chiński sektor publiczny broniąc juana sprzedaje amerykańskie obligacje, w tym dolara, a dolara kupuje sektor prywatny. On jednak nie odkupi wszystkich obligacji rządowych, będzie prowadził dywersyfikację, może do nieruchomości. Dlatego bardziej niż w silniejszego dolara sensowne jest zagranie na wyższe stopy i wyższe rentowności dziesięciolatek” – dodał zarządzający TFI PZU.

Pytany o oczekiwany poziom kurs euro, odpowiedział: „Moim zdaniem wzrosty kursu euro hamowane są werbalnie przez Europejski Bank Centralny, o samym QE mówiło się przy poziomie 1,25 EUR/USD; wprowadzony został przy poziomie eurodolara 1,17. Wydaje się, że EBC nie będzie tolerować wyższych poziomów”.

Zarządzający funduszami surowcowymi TFI PZU wskazał, że problemy w Chinach wzięły się głównie z przywiązania juana do dolara, podczas gdy ten drugi umocnił się od połowy zeszłego roku o około 20 proc.

„Juan jest mocno przywiązany do dolara, a ten przez ostatni rok umocnił się o około 20 proc. Rząd próbował przeciwdziałać i wprowadził wiele reform, takich jak zmniejszenie wkładu własnego przy kredycie na zakup drugiego mieszkania, czy większy lewar przy inwestycjach infrastrukturalnych. Były to jednak krótkoterminowe, doraźne środki. Chiny czeka dalsze delewarowanie, a wynika to m. in. z dynamiki kredytu” – ocenił Wojciech Mazurkiewicz.

„Realna gospodarka, która chwilowo spowolniła i jeszcze może spowolnić, to jedna rzecz. Druga, w kontekście globalnym, to zacieśnianie się globalnej polityki pieniężnej. Rynki przyzwyczajone są do stymulacji, a jeśli ona się zatrzyma, to rynki finansowe może czekać korekta” – dodał.

Zarządzający TFI PZU doradza bardziej oportunistyczne podejście do rynku surowców.

„Do rynku surowców podszedłbym bardziej oportunistycznie. Metale znalazłyby się niżej. Postawiłbym raczej na surowce rolne, jak ryż czy olej palmowy. Warto zwrócić uwagę na efekt El Nino, który oznacza zmianę pogody w obrębie Pacyfiku i może mieć wpływ na ceny towarów rolnych” – powiedział.

Ostatnie spadki stworzyły okazję do inwestycji w akcje – KBC TFI (opinia)

Silna korekta, jaka była ostatnio na rynku akcji, stwarza dobre warunki, by zaangażować się w tę klasę aktywów. Duże spółki mogą być obecnie interesującym celem inwestycyjnym, podobnie jak są już od dłuższego czasu małe i średnie – uważa Jarosław Antonik, członek zarządu KBC TFI.

Ostatnie spadki stworzyły okazję do inwestycji w akcje - KBC TFI (opinia)

Ostatnie spadki stworzyły okazję do inwestycji w akcje – KBC TFI (opinia)
PAP / Marcin Obara

Antonik zauważył, że warszawska giełda – w ostatnim czasie mocno rozchwiana zapowiedziami polityków – zaczyna się uodparniać na kolejne sygnały płynące z ich strony.

„Rynek doszedł do wniosku, że nie ma sensu już reagować. (…) Amunicja została wystrzelana i biorąc pod uwagę fakt, że z obietnic trzeba się będzie rozliczać, nie warto chyba eskalować zapowiedzi” – powiedział PAP Jarosław Antonik.

W jego opinii, naszedł dobry moment dla spółek z sektora finansowego. Dodatkowo pozytywnym czynnikiem dla indeksu WIG 20 może okazać się pewna stabilizacja i możliwe odbicie na rynku miedzi.

Członek zarządu KBC TFI wskazuje na sprzyjające otoczenie małych i średnich spółek, które pokazują przyzwoitą dynamikę zysków, a których wyceny obecnie są dość niskie. Podkreśla przy tym zmianę modelu biznesowego małych i średnich firm krajowych.

„Są one coraz lepszymi graczami na rynku europejskim. Coraz skuteczniej konkurują, są coraz lepiej zarządzane” – powiedział.

Jego zdaniem, na rynku mogą pojawić się korekty, ale raczej nie należy spodziewać się odwrócenia trendu.

Dla inwestorów, którzy nie chcą podejmować dużego ryzyka związanego z akcjami członek zarządu KBC TFI zaleca, by przyjrzeli się funduszom pieniężnym.

„W ostatnim czasie mieliśmy korektę cen obligacji zmiennokuponowych, które mają duży udział w portfelach tych funduszy. Z reguły po takich korektach mieliśmy dość silne odreagowanie i fundusze przynosiły duże stopy zwrotu” – powiedział.

„Sądzimy, że najgorsze (na rynku obligacji skarbowych – PAP) minęło i oczekiwalibyśmy stabilizacji rentowności 10-letnich obligacji polskich przy poziomie 3 proc., nawet z możliwością spadku tej rentowności. Tak naprawdę najważniejsze jest, żeby zniknęła niepewność, kto będzie rządził. Nie oczekujemy, że wszystkie radykalne deklaracje wyborcze zostaną zrealizowane” – dodał.

Wskazał, że od kształtu przyszłej Rady Polityki Pieniężnej zależy, kiedy będą pierwsze podwyżki stóp procentowych w Polsce.

„Zakładałbym osobiście, że nowa RPP może być nieco bardziej gołębia niż teraz. Pewnie w 2016 roku nie zobaczymy podwyżek stóp, relatywnie do strefy euro stopy są wysokie, brak zagrożenia inflacyjnego powoduje, że nie ma się co śpieszyć z tymi decyzjami, tym bardziej że momentum gospodarcze nieco osłabło. Ostatnie dane trochę negatywnie zaskoczyły, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. (…) Poziom 3 proc. na dziesięcioletnich obligacjach jest fair, wokół tego poziomu powinniśmy oscylować w zależności od napływających bieżących informacji” – powiedział członek zarządu KBC TFI.

Jeśli wyjaśni się ryzyko polityczne w Polsce, to jest szansa, by złoty umocnił się do euro. Fundamentalne są do tego przesłanki: dość dobra kondycja polskiej gospodarki, relatywnie wysoki wzrost gospodarczy i dość wysokie stopy procentowe w porównaniu do Europy Zachodniej.

„Jeżeli chodzi o dolara, to spodziewałbym się gry pod to, że Fed będzie podnosił stopy procentowe albo w grudniu, albo na początku przyszłego roku. Jednak aprecjacja będzie ograniczona przez to, że Stany mają ciągle dość duży deficyt na rachunku obrotów bieżących. Strefa euro ma natomiast nadwyżkę, a właśnie ta sytuacja w długim terminie ma wpływ na notowanie walut” – powiedział Antonik.

Jarosław Antonik uważa, że podwyżka stóp przez Fed nie będzie miała większego wpływu na sytuację na światowych rynkach.

„W pierwszych kilku dniach podwyżka może zwiększyć zmienność, ale wszyscy się jej spodziewamy, więc później nie powinno to mieć większego przełożenia na to, co będzie się działo w gospodarce światowej. Fed już tyle razy o niej mówił, że pewnie zdecyduje się na jednorazowy ruch ze względów reputacyjnych” – powiedział.

„Podwyżka mogłaby mieć pozytywne przełożenie na percepcję inwestorów, bo wiedzieliby, że w razie pogorszenia się sytuacji w gospodarce jest z czego te stopy obniżać. Potrwa jednak ze 2 lata zanim Fed podwyższy stopy do takiego poziomu, z którego obniżka mogłaby mocno wpłynąć na inflację” – dodał.

Członek zarządu KBC TFI widzi szansę na odbicie notowań miedzi w najbliższym czasie.

„Postawiłbym na miedź w związku z wyłączaniem mocy wytwórczych. Wchodzimy też w okres, kiedy sezonowo popyt jest większy. Jednocześnie obserwujemy spadek zapasów, również tych nierejestrowanych przez giełdy” – uważa.

„Uważamy, że możliwe jest odbicie na rynku metali. Niektórzy główni światowi producenci zamykają swoje moce wytwórcze ze względu na niskie ceny, a po drugie wchodzimy w okres, który charakteryzuje się większymi zakupami miedzi” – dodał.

Antonik przypomina, że ostatnio Chiny narobiły sporo zamieszania na rynkach.

„Nastąpiło dodatnie sprzężenie zwrotne, czyli: zaczęły spadać Chiny, wzrósł niepokój o tamtejszą gospodarkę – to wszystko wywołało spadki na rynku surowców i rynkach wschodzących” – powiedział członek zarządu KBC TFI.

„Patrząc na okres od początku roku, niektóre chińskie indeksy są na plusie. Problemem jest brak zaufania do statystyk chińskiej gospodarki, inwestorzy przestali wierzyć w 7 proc. wzrost gospodarczy. Ta niewiara, moim zdaniem, nie jest do końca uprawniona” – dodał.

Jarosław Antonik, członek zarządu KBC TFI, wziął udział w debacie PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI na 2015 rok”. (PAP)

Zaburzony przekaz z Fedu

07.10.2015 17:55 środa

Elementy, które zaburzyły podejście inwestorów do amerykańskiej waluty. Williams podtrzymuje perspektywę zacieśnienia monetarnego w tym roku. RPP optymistyczna co do kondycji krajowej gospodarki i sceptyczna w kwestii obniżki stóp procentowych. Złoty zyskuje na wartości.

Kumulacja pobocznych wydarzeń zaburzyła przekaz Williamsa

. To element negatywny dla amerykańskiej waluty.

Kolejną kwestią była rewizja szacunków wzrostu gospodarczego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Fundusz kolejny raz zrewidował prognozy światowego wzrostu gospodarczego na ten roku. Jeszcze w kwietniu oczekiwano rozwoju na poziomie 3.5%, potem w lipcu obniżono projekcje o 0.2 punktu procentowego. Teraz nastąpiła kolejna obniżka o 0.2 punktu procentowego. Cześć uczestników rynku może uważać, iż wolniejszy wzrost będzie elementem powstrzymującym Fed przed podnoszeniem stóp procentowych.

Na amerykańską walutę negatywnie wpływały również wzrosty surowców. Ropa podskoczyła 5% ze względu na nowe niższe szacunki produkcji, przedstawione przez EIA, oraz spadek zapasów według publikacji API. Spowodowało to między innymi aprecjację walut rynków wschodzących. Indonezyjska rupia, malezyjski ringgit, czy rosyjski rubel, od początku tygodnia zyskały około 4% wartości do dolara. Fakt ten również powodował lekką presją na amerykańską walutę.

W rezultacie skupienie się negatywnych czynników spowodowało, iż nawet po stosunkowo jastrzębich wypowiedziach Johna Williamsa, USD wcale nie zyskał na wartości. Samo wystąpienie szefa Fedu z San Francisco było analogiczne, do tego zaprezentowanego tydzień temu. Natomiast już odpowiedzi na pytania reporterów, wyraźnie podtrzymują perspektywę podniesienia stóp procentowych w tym roku.

Przedstawiciel Rezerwy Federalnej odniósł się do ostatniego raportu z rynku pracy, twierdząc, że publikacja „nie zmieniła jego poglądu dotyczącego momentu, kiedy Fed powinien podnieść stopy procentowe. Jesteśmy praktycznie na poziomie pełnego zatrudnienia. Cały czas dodajemy nowe miejsca pracy. Nie możemy dać się złapać w krótkoterminową zmienność”, cytuje Williamsa agencja Dow Jones Newswires.

Przewodniczącego Fedu z San Francisco nie dziwi, że rynek w pełni nie wycenia podwyżki stóp procentowych. „Chcemy wytłumaczyć nasze podejście i wtedy ludzie powinni wywnioskować co stanie się dalej”. „Patrząc w przyszłość, potrzebujemy najwyżej 100 tys. nowych miejsc pracy każdego miesiąca. W środku ożywienia wydaje się to niczym, ale w kontekście zdrowej gospodarki to wystarczająco, by utrzymać odpowiedni wzrost”.

Z powyższych wypowiedzi płyną dwa wnioski. Po pierwsze, Fed wyraźnie obniża poprzeczkę odnośnie kreacji przez gospodarkę nowych miejsc pracy. To jest logiczne i fakt ten sugerowaliśmy w poprzednich komentarzach, że gospodarka nie może w sposób ciągły kreować 200 tys. etatów, gdyż za klika lat spowodowałoby to zejście bezrobocia poniżej zera.

Drugim wnioskiem jest natomiast fakt, iż Rezerwa Federalna nie zamierza wycofać się z podniesienia stóp procentowych w tym roku. Musiałoby więc nastąpić coś naprawdę dramatycznego, by Fed przesunął moment zacieśniania monetarnego.

Stąd prawdopodobnie rynek poprzez kolejne wypowiedzi poszczególnych członków Fedu, będzie powoli przekonywał się do bazowego scenariusza, co w konsekwencji powinno powodować lekką aprecjację dolara, mimo pojawiających się co jakiś czas zaburzeń, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich godzin.

Rynek zagraniczny w kilku zdaniach

Dobre nastroje na rynku surowców oraz walut rynków wschodzących, a także neutralne na rynku kapitałowym, powinny utrzymywać kurs EUR/USD w okolicach obecnych poziomów. Jednak jeżeli otrzymamy kolejne komentarze potwierdzające chęć podniesienia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, chociażby w formie wywiadów do mediów finansowych, powinniśmy powoli osuwać się na głównej parze walutowej.

RPP daleko od obniżek

Sporym zaskoczeniem było wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Nie chodzi oczywiście o pozostawienie stóp procentowych na niemienionym poziomie, co było oczekiwane, ale o optymizm dotyczący rodzimej gospodarki, który przemawiał zarówno z komunikatu RPP, jak i podczas konferencji prasowej Rady.

Krajowe władze monetarne zwróciły uwagę na „stabilny wzrost aktywności gospodarczej wspierany przez wzrost popytu krajowego”, korzystną sytuację na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów, a także polepszenie się sytuacji finansowej firm oraz stabilny wzrost akcji kredytowej. Natomiast w kontekście gorszych od oczekiwań wskaźników ostatnich raportów makroekonomicznych, Rada uznała, że „ich obniżenie było prawdopodobnie przejściowe”.

Podczas konferencji prezes Belka sugerował, iż szanse na obniżki stóp procentowych są bardzo małe. Również najbardziej gołębio nastawiony członek RPP, profesor Osiatyński, wycofał się ze spekulacji o przestrzeni do obniżenia kosztu pieniądza o 25-50 punktów bazowych, opublikowanych w lipcowym wywiadzie dla PAP. Osiatyński stwierdził, iż „przesłanki, by podjąć tego typu decyzję, wydają mi się wątpliwe, przynajmniej w tej chwili”.

W rezultacie oczekiwania rynku odnośnie cięcia stóp procentowych o 25 punktów bazowych w połowie 2016 roku, sugerowane przez kontrakty FRA 9×12, prawdopodobnie będą powoli rewidowane. To jest pozytywny sygnał dla złotego i obecnie scenariuszem bazowym dla EUR/PLN jest pozostawanie w graniach 4.20-4.25.

Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl

Wczoraj jasno sugerowaliśmy, iż John Williams, przewodniczący Fedu z San Francisco, bliski poglądom konsensusu Fedu, będzie starał się przekonać rynek do nadchodzącej w tym roku podwyżki stóp procentowych. Te oczekiwania sprawdziłysię, jednak kilka czynników sprawiły, że te sugestie nie przełożyły się na razie na umocnienie dolara.

Po pierwsze, dane o handlu zagranicznym w USA były dość słabe. Deficyt za sierpień był drugim najgorszym odczytem od kwietnia 2012 roku i wyniósł minus 48.3 miliarda USD. Dodatkowo średnia 6-miesięczna nadwyżka importu nad eksportem schodzi w okolice 46 miliardów, co zbliża nas do 6-letnich maksimów

W Londynie notowania miedzi stabilne
PAP – Biznes
9 Paź 2015, 8:139.10.2015, Londyn, Nowy Jork, Szanghaj (PAP/Bloomberg) – Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są stabilne – informują traderzy. W czwartek metal staniał na LME na zamknięciu handlu o 52 dolary do 5.135,00 USD za tonę.Analitycy GFMS prognozują, że ceny metalu wzrosną w 2016 r. o 4,1 proc., a średnia cena miedzi wyniesie w przyszłym roku 5.850 dolarów za tonę.

Eksperci szacują, że nadpodaż miedzi na rynkach zmniejszy się w 2016 r. do 119 tys. ton z 349 tys. ton w 2015. Dodają, że ceny miedzi, obecnie powyżej 5.100 dolarów za tonę znacząco wzrosną do końca 2016 r.

Od początku 2015 r. miedź na LME w Londynie staniała o 17 proc. z powodu spowolnienia w gospodarce Chin i słabszego popytu na tym rynku.

Tymczasem ekonomiści Goldman Sachs Group Inc. oceniają, że ceny miedzi na giełdach metali będą kontynuować spadki, bo Chiny mogą stopniowo odchodzić od modelu gospodarki nastawionej na inwestycje i wysokie wykorzystanie metali, a to wpłynie na spadek zapotrzebowania i popytu na miedź.(PAP)

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kryzys-finansowy—nadchodzi-trzecia-fala,86,0,1929302.html

Kryzys z 2008 roku jeszcze się nie skończył – ostrzegają analitycy Goldman Sachs. Przed nami ostatni etap, który uderzy w grupę krajów z rynków wschodzących, które do tej pory często określane były mianem „zielonych wysp”. Najbardziej ucierpią Chiny, Niemcy, a takżegospodarki wschodzące, wśród nich Polska. Na taki czarny scenariusz przygotowują się inwestorzy giełdowi. Ostatnio notowania największych krajowych spółek spadły do poziomu najniższego od 2009 roku.

Eksperci banku inwestycyjnego Goldman Sachs ostrzegają przed zbliżającą się trzecią odsłoną światowego kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku. „Jesteśmy w krytycznym momencie” – czytamy w raporcie. Wszystko przez wyjątkowo niskie ceny surowców, obawy o odpływ kapitału z giełd w wyniku zbliżających się podwyżek stóp procentowych w USA i niepewność co do rozwoju gospodarek wschodzących takich jak Chiny.

Tsunami, które zapoczątkuje trzęsienie na rynkach w Chinach, w Europie prawdopodobnie zaleje m.in. Niemcy, które mocno zależą od drugiej, największej gospodarki świata. Z kolei Polska przez swoje koneksje z zachodnim sąsiadem, może dostać rykoszetem. Wynika to z tego, że Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym.

foto1500

Zdaniem Piotra Kuczyńskiego nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje w Chinach i co dalej się będzie tam dziać. Polska giełda jest w wyjątkowym marazmie i najprawdopodobniej nic się nie zmieni do wyborów. Kuczyński również negatywnie ocenia listy z pogróżkami zachodnich inwestorów, którzy obawiają się ustawy o frankach. Analityk równie negatywnie ocenia skrajnie demagogiczne argumenty samych kredytobiorców walutowych.

link do art.http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kuczynski-Polska-gielda-to-czysta-beznadzieja-7275778.html

„Frankowicze lali demagogię”

Piotr Kuczyński odniósł się także do ustawy o przewalutowaniu kredytów w walutach obcych. Najprawdopodobniej Senat przywróci pierwotny kształt propozycji, by koszty przewalutowania dzielić 50/50.

– Frankowicze lali taką demagogię, że nawet w Sejmie takiej się nie usłyszy. To było nie do wytrzymania. Jeden z panów wyliczył zyski banków na poziomie 280 mld zł. Tyle banki miały zarobić na kredytach frankowych, a to więcej niż zysk całego sektora bankowego od czasu transformacji. To szaleństwo. Ludzie wierzą w takie twierdzenia, bo się nie znają – komentuje Piotr Kuczyński, główny analityk DI Xelion.

Nie mogę pominąć tej wypowiedzi. Frankowicze wiadomo to jest nośny temat  i w dalszej części tego art odniosę się również do tych wypowiedzi.Rozumiem zadęcie pana P. Kuczyńskiego,ale widzę ,że od pewnego czasu nasz medialny analityk traci grunt pod nogami.Wypowiadanie się o naszej GPW ,że  to beznadzieja itp.trochę odbiega od istoty rzeczy. Giełda to platforma do handlu, a handel to ludzie to firmy które wymieniają się zakładami o wygraną,To co tutaj jest beznadziejne? GPW to nie twór żywy sam w sobie.Oczywiście domyślam się ,że m.innymi chodzi o płynność.Jednak nie można zapominać o fazie w jakiej znajduje sie nasza GPW. Przyjmując z założenia ,że mamy do czynienia z korektą wzrostu z lat 2009 -2011 r-; niskie obroty nie świadczyły by zle o naszej GPW. Wydaje się ze p Kuczyński zapomniał o bessie , która rozpoczęła się w roku 2007. Przecież  nie można o niej zapomnieć i o jej przyczynach.Dyskusje jakie pan Kuczyński prowadził w studio tvn cnbc biznes w tym czasie w raz z komentatorami i innymi  analitykami  jasno wskazywały na to ,że nie mieli oni pojęcia czy ten wzrost z lat 2009-2011 jest tylko korektą w bessie czy kontynuacją hossy? Wydaje sie ,ze analitycy oderwali się od rzeczywistości i od prostego faktu ,ze do dziś dnia nie mają pojęcia z czym mamy do czynienia. Trzeba przyznać rację analitykowi co  do tego ,że handlują głównie automaty.Mamy grę maszyn i High-frequency trading   hft programing itp Do czego to prowadzi można zobaczyć m innymi tutaj,,, https://www.youtube.com/watch?v=NYWrtvSCziQ… Więc co jest beznadziejne na naszej GPW ludzie czy maszyny?.Wiadomo ,ze maszyny programują ludzie po to ,żeby wygrywały na rynku finansowym i przynosiły dochód.. Handel sprowadził się już do tego ,że serwery stawia się jak najbliżej miejsca platformy handlowej jaką jest giełda ,żeby wygrać  szybkością stawianych i docierających zleceń kupna czy sprzedaży o milisekundy   z tymi, których serwery są zainstalowane dalej.Wydaje się że m, in to jest przyczyna dla której  ofe emigrują od GPW i udają się zagranice. Nasza GPW  jest opózniona technologicznie i HFG ze swoimi szybkimi łączami nie ma co w Warszawie szukać.Nie można też zapominać, że jesteśmy lokalnym rynkiem o tkzw niskiej głębokości alokacji kapitału.Nie można wypowiadać się o naszym rynku w oderwaniu od rzeczywistości .Przypominam ,że jednak warto wrócić do korzeni i podjąć się jednak pracy nad analizą techniczną poszczególnych rynków  czy chociażby od interesującego nas waloru. Oczywiście nie zapominając o A.F.Wiem ,że to jest ciężka praca ale oderwanemu od rzeczywistości analitykowi komentowanie tego co się dzieje na rynku bez narażenia się na śmieszność będzie b, trudne.Obecnie handel na świecie odbywa się w taki sposób,że mamy do czynienia z wojną światów.Niewątpliwie jest to wojna maszyn zaprogramowanych i wyposażonych w broń <jaką jest kapitał >przez ludzi i przeciwko innym programistom i inwestorom indywidualnym.Wiadomo ,że technika wygrywa z człowiekiem pozostaje pytanie czy zawsze?Oglądając poszczególne premiery filmu terminator, można odnieść wrażenie ,że jednak maszyny nie będą programowane przeciwko naszej  cywilizacji.Jakże błędne postrzeganie rzeczywistości. Przecież nie tak dawno na konferencji cytuję wypowiedz.

Eksperci od sztucznej inteligencji i czołowi badacze pracujący nad jej rozwojem podpisali list otwarty, w którym przestrzegają przed potencjalnym wyścigiem zbrojeń, który może rozpocząć się wraz z dalszym rozwojem sztucznej inteligencji. Apelują także o zakończenie prac nad inteligentnymi, autonomicznymi systemami wojskowymi.

Spisany przez Future of Life Institute dokument został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji – International Joint Conference on Artifical Intelligence – która odbywa się w Buenos Aires. Podpisali się pod nim m.in. czołowy przedsiębiorca Elon Musk, współzałożyciel Apple’a Steve Wozniak, filozof Noam Chomsky oraz fizyk Stephen Hawking.

„Sztuczna inteligencja jest „największym zagrożeniem dla ludzkości” i jej rozwój może oznaczać koniec ludzkiej rasy” – Stephen Hawking

Wojna światów techniczna wojna i   pomijająca  humanizm  już trwa i odbywa się to m. innymi w  HFG. Skutki tej wojny już odczuwamy. A katastrofa humanitarna z jaką mamy do czynienia na bliskim wschodzie i wschodniej afryce napływ imigrantów śmierć w mękach tysięcy ludzi uciekających przed wojną i głodem, jest ostrzeżeniem dla tych , którzy pozostają zacofani pod względem technologicznym.

Muszę się też odnieść do wypowiedzi przeciwko ustawie uchwalonej przez sejm a kwestionowanej przez senat , analityków i banki.Przypominam ,że nie ma żadnej gwarancji ,ze kurs franka nie wzrośnie. Problem będzie narastał Trzeba coś z tym zrobić Pozostawienie tego  aktualnego stanu rynkowi i brak regulacji może doprowadzić do buntu społecznego.Banki doskonale wiedziały w jakim momencie udzielają kredyty we franku.Wystarczy spojrzeć na wykres kursu franka do walut rynków wschodzących.

chfpln_wwykres franka do złotego interwał tygodniowy, widać jak wskazniki w tym interwale schodzą  w dół więc prawdopodobieństwo odbicia w górę rośnie. wykres z dn 31 08 2015r

Przypominam ,ze na wzrost kursu walut rynków wschodzących grały banki inwestycyjne najmocniej bank inwestycyjny lehman brothers to on stał głównie za wieloletnim umocnieniem m innymi złotówki i innych walut rynków wschodzących  grając wbrew fundamentom.

15 września 2008 roku nastąpił koniec liczącego 158 lat banku Lehman Brothers. Plajta czwartego największego banku inwestycyjnego świata sparaliżowała rynki. Wkrótce nadeszły kolejne wstrząsy

To bankructwo zmieniło świat. Dotknęło jedną z instytucji „zbyt wielkich, by upaść”. Aktywa giganta wynosiły 691 mld dol., a zobowiązania niemal 800 mld. Janet Yellen, szefowa oddziału Fed w San Francisco, nazwała upadek Lehmana kwantowym skokiem w historii kryzysu finansowego.

Rok 2008 był rokiem gospodarczych wstrząsów. Gwałtownie rosła inflacja – napędzana szybkim wzrostem cen ropy i żywności. Banki po obu stronach Atlantyku ponosiły wielkie straty związane z kryzysem subprime. Wiele gospodarek balansowało na krawędzi recesji.

Kłopoty finansowe Citigroup, Wachovii, Merrill Lynch i innych banków miały bezpośrednie źródło w tych właśnie zjawiskach, a nie w trudnościach Lehmana. Jednak to upadek tej instytucji wywołał panikę na rynkach .

.http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/362999.html

Gra wielkich banków inwestycyjnych  na odbicie się dolara i innych walut z tak zwanego safe haven rozpoczęła się od masowego udzielania kredytów w tych walutach. Frank jako szczególnie ulubiona waluta dla spekulacji , jego masowe rozpożyczanie musiało  fundamentalnie wzmocnić grających na jego odbicie w stosunku do innych walut.. Gdyż zapotrzebowanie na tę walutę gwałtownie wzrosło. Banki rozpożyczając kredyty indeksowane do franka doskonale wiedziały co robią. Był to produkt , który w zamyśle miał doprowadzić do gigantycznych zysków, Nikt sobie nie zdawał sprawy , przynajmniej mniejsze banki do czego sprzedawanie tego produktu strukturyzowanego doprowadzi.Wiemy przecież ze gra przeciwko np funtowi przez miliardera legendy branży hedgingowej George Sorosa doprowadziła do upadku i dewaluacji funta. To on George Soros podbił stawkę w zakładzie, w ramach którego obstawia wystąpienie krachu na amerykańskim rynku akcji. Jak na giełdowego rekina przystało, w grze są miliardowe kwoty. Mechaniżm gry przeciwko walucie to jego zasługa. On pierwszy wprowadził ten mechanizm do gry . Czyżby analityk firmy xelion  p  Kuczyński i inni zwykli obywatele nie zdawali  sobie sprawy co można uczynić grając na wzrost takich walut jak frank szwajcarski?. Apeluję tutaj do rządu obojętne jaki on będzie, TRZEBA ROZBROIĆ TĘ TYKAJĄCĄ BOMBĘ,JAKĄ SĄ KREDYTY INDEKSOWANE DO FRANKA.Teraz ponoć jest to liczone jako koszt rzędu 150zł na obywatela. Przestrzegam przed takim liczeniem,  bo to jest dopiero demagogia.Trzeba przyznać,że premier węgier wiedział co robi i tutaj należą się jemu brawa.Tam na Węgrzech banki były w dużo gorszej sytuacji bo nie generowały zysków. Pisałem o tym już na blogu wcześniej art .. https://schooloftrading.pl/2015/07/04/drenowane-banki-potrzebuja-kroplowki-by-zsolt-zsebesi/ Tymczasem u nas banki nieprzerwanie zyskiwały w okresie transformacji. Ukraina też przewalutowała kredyty walutowe, ten kraj będący w stanie wojny i kryzysu wiedział ,ze musi to zrobić. My Polacy mamy być przykładem i kosztem buntu społecznego zachować się honorowo? Spłacać coś co było zwykłą grą wielkich kapitałów i nabijać im kieszeń? Banki mają tysiące rozwiązań., (polecam art o listach zastawnych poniżej) https://schooloftrading.pl/2015/07/04/listy-zastawne/        Nawet  emisję pustego pieniądza , którą uratowano świat przed upadkiem i wielkim krachem z 2008 roku, tkzw programy Q 1,2 i 3   A co ma zwykły obywatel? ma spłacać coś o czym nie miał zielonego pojęcia? Ma zachować się honorowo i oddać cały swój majątek i do końca życia gonić królika jakim jest wrost kursu i wartości kredytu?.Problem ten trzeba jak najszybciej rozwiązać nie licżąc się z kosztami. Każda inna opinia i wpływanie na honor i ambicje kredytobiorców  kredytów indeksowanych do franka jest demagogią niczym innym.

zroznicowanie .PO wyciąga rękę do osób, które mają kłopoty ze spłatą zobowiązań hipotecznych. Także do tych, którzy zadłużyli się w polskiej walucie i stracili pracę.  O wsparcie będą się mogły ubiegać osoby, które wzięły kredyt na budowę domu jednorodzinnego oraz na kupno takiego domu, bądź mieszkania

http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/887890,kredyty-we-frankach-banki-sfinansuja-pomoc-dla-klopotliwych-kredytobiorcow.html

swimming-pig-740x400

 1.  polecam porównywarkę finansową, każdy znajdzie coś dla siebie.!

http://julianzadroga.leadkredyt.pl/           porównaj oferty !

poniżej ! wejdż bezpośrednio na stronę banku znajdziesz oferty kart kredytowych pożyczek kredytów samochodowych i mieszkaniowych!

XXX LOKATY XXX

LOKATA PROGRESYWNA

Kampania dostępnaLokata progresywna „Lokata PROGRES 10”
 • Atrakcyjne progresywne oprocentowanie
 • Przedterminowe zerwanie umowy nie powoduje utraty odsetek
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=2d62ce21f71665baf421cecbcb22256f
 • Kampania dostępnaLokata progresywna „Lokata Dynamicznie Zarabiająca”
  • Bez konieczności zakładania konta
  • Odnawiana automatycznie
  • Możliwość założenia dowolnej liczby depozytów
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
  • Przedterminowe zerwanie umowy nie powoduje całkowitej utraty odsetek
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=db70e1d8e22417498be19494df0fcfa9
  • Kampania dostępnaLokata progresywna „Lokata dynamiczna”
   • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
   • Zakładana on-line, w placówce lub przez telefon
    http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=1ac5180fde852e1a00ba1ccdaccb6498
   Kampania dostępnaLokata progresywna „LOKATA progres”-12 miesięczna
   • Możliwość zerwania umowy w dowolnym momencie bez utraty odsetek
   • Możliwość założenia depozytu on-line lub telefonicznie
   • Minimalna wymagana kwota to tylko 500 zł
   • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4af7fcbea3626ef7e24547530d6b536d
   • Kampania dostępnaLokata progresywna „Lokata Rosnąca”
    • Odnawialna
    • Przedterminowe zerwanie umowy gwarantuje wypłatę odsetek za każdy ukończony okres miesięczny
    • Możliwość założenia depozytu w oddziale lub telefonicznie, a także on-line
    • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=a3b4ec2642a0b0c35580088e3ee1e898

XXX KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEXXX NA KLIKNIĘCIE

Kampania zaakceptowanaRachunek oszczędnościowy – SMART Procent
 • mobilne konto oszczędnościowe SMART Procent dedykowane na smartfony i tablety
 • atrakcyjne oprocentowanie – 3% dla środków do 50 000 zł
 • bez utraty odsetek przy wypłacie środków
 • jeden darmowy przelew w miesiącu na rachunki w Banku SMART
 • możliwość założenia konta całkowicie online
http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e612e8d793342a3119dec334cb1aa033

XXXX .konta osobiste przejrzyj oferty -wybierz tę która ci odpowiadaXXX

Kampania zaakceptowana Raiffeisen Polbank – Konto osobiste Premium
 • 0 zł za prowadzenie konta osobistego Premium
 • bezpłatna prestiżowa wypukła karta debetowa MasterCard z technologią PayPass
 • bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na całym świecie
 • indywidualny Osobisty Plan Finansowy
 • bezpłatny pakiet usług R-Assistance&Concierge

http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=72e79d5e4ff95d1d0af8256fc688bb32

Kampania zaakceptowanaCiti Handlowy – Konto Citi Priority
 • Citi Priority to innowacyjne Konto osobiste ze specjalnymi pakietami usług dostosowanymi do potrzeb klienta
 • 0 zł za konto,kartę, bankomaty i przelewy
 • profesjonalne wsparcie osobistego opiekuna inwestycyjnego
 • błyskawiczne międzynarodowe przelewy między rachunkami Citi na świecie
 • możliwość zakupu waluty w Eur, GBP oraz USD online 24h na dobę
 • bezpłatny kontakt telefoniczny z przedstawieniem szczegółów oferty

http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=2efa31012faffb62ade408eb676b1f46

Kampania zaakceptowanaRaiffeisen Polbank – Wymarzone konto osobiste
 • Wymarzone Konto Osobiste – nowy produkt od Raiffeisen Polbank
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty we wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wpłaty gotówki w oddziale
 • 0 zł za 1 wypłatę miesięcznie w oddziale
 • oprocentowanie środków na koncie rosnące wraz ze wzrostem salda
  http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e52f8e0b04ff2c3cd96d5bf606391427

2Raiffeisen Polbank

 • Wymarzone Konto dla Biznesu bez opłat za prowadzenie rachunku
 • miesięczny pakiet 20 przelewów internetowych lub mobilnych w PLN na rachunki krajowe za 0 zł
 • bezpłatne przelewy internetowe lub mobilne do ZUS i US
 • 0 zł za internetową platformę wymiany walut R-Dealer
 • możliwość zawarcia umowy online lub za pośrednictwem kuriera
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c7572da26bc61ed87e5d80a92c631af4
Rachunek osobisty „Konto osobiste PLN”
 • Bezpłatne krajowe przelewy internetowe
 • Program rabatowy „Mapa Okazji”
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=fcbeb41f206dc035745696999b94fcec
Alior Bank – Konto ZEROzłotowe
 • Konto Internetowe ZEROzłotowe w Alior Bank
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • 0 zł za kartę debetową i bankomaty
 • 4% na promocyjnej lokacie 2-miesięcznej
 • 0 zł za przelewy internetowe

http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=5e16f016d619db5cdc9ff7a2e89e9d40

Kampania zaakceptowanaSmart Bank – Smart Konto z limitem
 • SMART Konto z limitem nawet do 3 900 zł
 • kredyt odnawialny na dowolny cel
 • do trzech miesięcy bez odsetek
 • prowadzenie konta za 0 zł
 • bezpłatna aplikacja mobilna
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=8cd4c11bb82a2339b1303bdc815acdf3
Kampania zaakceptowanaSmart Konto – konto za prawdziwe zero
 • SMART Konto rachunek osobisty w Banku SMART za 0 zł
 • bezpłatne prowadzenie konta
 • brak opłat za wydanie i użytkowanie karty płatniczej
 • internetowe przelewy krajowe za 0 zł
 • pierwsze 3 wypłaty w miesiącu z bankomatów w Polsce i zagranicą za 0 zł
  http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=fa892d4da974fb82b0b6f8b0794771e2
 Bank Smart – Darmowe konto europejskie
 • darmowe konto europejskie w Banku SMART z korzystnym kursem Euro
 • bezpłatne przelewy europejskie oraz wypłaty z bankomatów w Europie
 • konto, na które może wpływać pensja od zagranicznego pracodawcy
 • wygodne założenie konta przez smartfona
 http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=cef267d21a428dca9840b3b093e58bd9

4 np. Comperia Doradca mailing – kredyt samochodowy !

http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4245f2e7c0aeb6e7be971e3c60a5e7d3

Kampania zaakceptowanaRachunek osobisty „Konto z Lwem Direct PLN”
 • Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta
 • Możliwość korzystania z narzędzia zarządzania budżetem – finansometr
 • Dodatkowy 15% rabat na OC/AC w Liberty Direct tylko dla klientów ING Banku Śląskiego
 • Możliwość uczestnictwa w programie lojalnościowym bankujesz – kupujesz
 • Bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=12d6e175f64b693423b3f0552ad22af0
mBank – eKonto mobilne moneyback
 • eKonto mobilne w promocji Moneyback to 2% zwrotu za płatności kartą oraz przy użyciu telefonu
 • nawet 50 zł miesięcznie przez pół roku
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za kartę debetową przy aktywnym korzystaniu (transakcje na kwotę min. 200 zł miesięcznie)
 • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e648e5f0b902f0d4998b517487501dd3
 • Kampania zaakceptowana   eKonto mobilne
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne przez internet
  • wygodne konto internetowe dostępne przez telefon, tablet, komputer
   http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=b07e2ba082c6ba046915dad42b279b19
Kampania zaakceptowanaMillennium Bank konto 360 stopni
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • nowoczesna Karta Millennium Visa Konto 360° za 0zł,
 • darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą,
 • dostęp do konta przez internet 24/7
 • bezpieczna i intuicyjna aplikacja mobilna
http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=24e61a4c45cbb2f3a61a70d98ab6ca44
Kampania zaakceptowanaIwoca – Pożyczki dla przedsiębiorstw
 • Bezpłatny limit kredytowy od 5 000 zł do 100 000 zł
 • Bez zobowiązań i ukrytych opłat
 • Przejrzyste zasady
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=4e035153568dae9fef666488b8febb56
Kampania zaakceptowanaRachunek osobisty „Konto Jedyne”
 • możliwość uzyskania zwrotu za paliwo
 • karta płatnicza bez opłat
 • bezpłatne ubezpieczenie assistance
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=38e33660bb5914a26ce2b1aacf6de385

XXX OFERTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO XXX

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE PIENIEDZY

Kampania zaakceptowanaKredyt gotówkowy mBanku
 • kredyt gotówkowy od 500 zł do 150 000 zł
 • pieniądze szybko i wygodnie na dowolny cel
 • dogodny okres kredytowania: od 3 do 84 miesięcy
 • im wyższa kwota kredytu, tym niższe oprocentowanie
 • gwarancja najniższego oprocentowania na rynku – możliwość obniżenia oprocentowania w przypadku znalezienia lepszej oferty w innym banku
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=087f2d35d73141165b48e4014fdc4ecf
 • Kampania zaakceptowanaLepsza Oferta – Lepszy Kredyt
  • pożyczka gotówkowa od 500 zł do 20 000 zł
  • szybka decyzja – już w 15 minut
  • raty dopasowane do indywidualnych możliwości klienta
   http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=f3aad6072cd1d595a9244521b77aab6e
  BGŻ BNP Paribas – iGotówka
 • kredyt gotówkowy iGotówka na dowolny cel bez wychodzenia z domu
 • bezpłatna symulacja kredytowa
 • wysoka kwota kredytu od 1 000 zł do 120 000 zł
 • dogodny okres spłaty – od 3 do 60 miesięcy
 • pieniądze na koncie nawet w 20 minut
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=933004fbb9d64c6b10b773f36e179e00
Kampania zaakceptowanaKredyt gotówkowy – oferta standardowa bez pakietu
 • Możliwość dostosowania wysokości rat do indywidualnych potrzeb
 • Spłata kredytu w ratach równych
http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=25895b9c1cb5c26647d27fc2960cdb82
Pożyczka Ekspresowa
 • Pieniądze nawet w 1 dzień
 • Bank akceptuje różne formy zatrudnienia i różne źródła dochodu
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=8d794cddefb64883f3bddb15813db6ee
 • Kampania dostępnaKredyt gotówkowy „Kredyt Gotówkowy Raz Dwa”
  • Nawet do 10 tys. zł bez zgody współmałżonka
  • Kredyt spłacany w ratach równych
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=7691433d1caf0ad6e79d2c7bc532f969
Bank Smart – Kredyt gotówkowy
 • SMART kredyt gotówkowy na dowolny cel
 • niska prowizja i atrakcyjne oprocentowanie
 • bez zbędnych formalności dla kredytu do 10 000 zł
 • szybka decyzja kredytowa oraz przelew środków na konto nawet w 24h
 http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=f002674e786d7aa794f7818c760b3ab7
Kredyt gotówkowy – oferta dla stałych klientówZnalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE PIENIEDZY
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Oprocentowanie dotyczy wyłącznie wniosków złożonych online
 http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=04cdd38605ab97d6180cd274d82edd3b
Kampania dostępnaEKO Pożyczka – oferta dla nowych klientów
 • Możliwość wyboru dnia spłaty raty
 • Długi okres kredytowania
 http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=307d2b152891fadbe0266759db7bd388
Alior Bank – Konsolidacja letnia 4,8%
 • kredyt konsolidacyjny Alior Bank z niskim oprocentowaniem 4,8%
 • okres spłaty nawet do 10 lat
 • kwota pożyczki aż do 150 000 zł
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=d6234e76dedb49e66225aca31632adbe
 • Bezpieczna gotówka – (bez ubezpieczenia) oferta dla nowych klientów
  • Bez konieczności wykupu ubezpieczenia
  • Bez zabezpieczeń
  • Szybka decyzja kredytowa
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=0cb9a1d90f367b8e438e169bc104fb59
  • Kampania dostępnaKredyt gotówkowy „Pożyczka Gotówkowa”
   • Bank akceptuje różne formy zatrudnienia i różne źródła dochodu
   • Możliwość wyboru dnia spłaty raty
   • Szybka decyzja kredytowa
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=b213e7617969ff381ccb07af698e02f9
PKO BP – Mini ratka
 • kredyt gotówkowy „Mini Ratka” od PKO Banku Polskiego
 • do 23 000 zł na wyciąg z konta
 • wypłata środków nawet tego samego dnia
 • formalności ograniczone do minimum
 • możliwość konsolidacji innych zobowiązań
 • bezpłatny kontakt zwrotny od konsultanta z przedstawieniem szczegółów oferty
 •   http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=067d2bf62aaffe74945ef05167b8e46d
Kampania dostępnaKredyt na urodziny – oferta promocyjna
 • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
 • Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu
 • Maksymalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=f414e8f0e67b8c3ca6bfee90f2d77b3a
Kredyt gotówkowy „Kredyt plus”
 • Bez poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń
 • Dla stałych Klientów Banku dostępne są także indywidualne oferty promocyjne
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=3bf8b5d9a7de8fe8c07a1dbb7ba1625a
 • Kampania zaakceptowanaPożyczka gotówkowa
  • pożyczka gotówkowa na dowolny cel od Citibank
  • atrakcyjnie oprocentowane środki z decyzją kredytową nawet w 1 dzień
  • pożyczka na kwotę od 1 000 zł do 120 000 zł
  • długi okres kredytowania od 9 do 84 miesięcy
  • możliwość ubezpieczenia pożyczki w 3 różnych wariantach
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=ac0987326a5f82cea3a5ede281d1a28f
 • Kampania dostępnaKredyt gotówkowy
  • szybki kontakt zwrotny ze strony konsultantów Comperia.pl
  • profesjonalna pomoc doradców
  • krótki formularz
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6263edf06965263ccb813b2c74f74da6&etykieta_=np
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=a031e59a691df584ab74704865e06666&etykieta_=np
  • XXX KREDYTY DLA FIRM XXX
  • Kampania zaakceptowanaBank SMART – Smart Biznes Konto
   • SMART Biznes Konto z nielimitowanymi darmowymi przelewami krajowymi, do ZUS i US
   • prowadzenie konta oraz karta za prawdziwe 0 zł
   • darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie
   • 3,5% na koncie SMART Biznes Procent dla środków do 50 000 zł
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=d5130c6f00b2b891a5db05011fc512a3
   • Kampania dostępnaKredyt odnawialny w rachunku bieżącym
    • Okres finansowania: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.
    • Każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejsza wysokość kredytu do spłaty i jednocześnie zwiększa dostępną kwotę kredytu do wykorzystania.
    • Możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego spłaty.
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=b4f09f9a154c67a69cdfddf91f261fe3
    • Kampania dostępnaKredyt w rachunku bieżącym
     • Bank udziela kredytów w PLN, EUR, USD i CHF.
     • Możliwość odnowienia kredytu na kolejne 12 miesięcy.
     http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=f098de668828b2c4af0b0f76aea47640
     Kampania dostępnaPożyczka dla firm
     • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu.
     • Bank nie wymaga ubezpieczenia.
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c1af572871317a475f099fd54b4c330c
     Linia kredytowa w rachunku bieżącym
     • W przypadku skorzystania z oferty ubezpieczenia marża kredytu zostanie obniżona o 1 pp
     • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
     • Brak prowizji przygotowawczej

     http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e7ea6912d0db392ed19e933b3576340c

     Znalezione obrazy dla zapytania zdjecia pieniedzy

VVV.KARTY KREDYTOWE XXXX klikając w link uzyskasz dostęp bezpośrednio do oferenta, link znajdziesz zaraz pod opisem oferty.

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJECIA KART KREDYTOWYCH

Kampania zaakceptowanaKarta kredytowa „MasterCard World Class&Club”
 • Karta Kredytowa World MasterCard Class&Club lub Karta Debetowa MasterCard Debit
 • 0 zł za wydanie
 • atrakcyjne rabaty w wybranych sklepach podczas Szaleństwa Zakupów w dniach 3-4.10.2015 r.
 • możliwość złożenia wniosku o kartę online
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=9f7edfaa6c2ad219f888f204041e08ac
Kampania zaakceptowana
Citi Handlowy – Karta kredytowa z gadżetem Samsung
 • wakacyjna promocja Citi Handlowy
 • przy zamówieniu Karty Kredytowej Citibank World Mastercard wybrany gadżet marki Samsung w prezencie
 • atrakcyjne rabaty na zakupy u wybranych Partnerów
 • nieoprocentowany kredyt dla transakcji bezgotówkowych nawet do 56 dni
 • bonusowe punkty lojalnościowe wymienne na nagrody za każdą transakcję kartą
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=2e48777effc9496761c85515ac870feb
Kampania zaakceptowanaCiti Handlowy – 2x więcej punktów powitalnych
 • karta kredytowa CitiBank w wakacyjnej ofercie
 • przez okres wakacji 2 razy więcej punktów powitalnych Premier Miles
 • możliwość wymiany punktów u partnerów na bilety lotnicze i noclegi w hotelach na całym świecie
 • 54 dni na spłatę zadłużenia bez naliczania odsetek
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=9ffa522290cf53c8802d613db640d945
Kampania zaakceptowana
Citi Handlowy – Karta kredytowa PremierMiles
 • karta kredytowa Citibank PremierMiles z atrakcyjnym systemem premiowania
 • zakupy nagradzane Citi Milami wymiennymi na bilety lotnicze oraz noclegi w hotelach
 • 2 000 Mil na powitanie
 • możliwość korzystania z usług organizacyjno-rezerwacyjnych Concierge na terenie kraju
 • 54 dni na spłatę zadłużenia bez naliczania odsetek
 • rabaty nawet do 50% w ponad 4700 punktów handlowo-usługowych w całej Polsce
 •  http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6d852da760bc399d14d42d5aa3e16709
Kampania zaakceptowana
Citi Handlowy – Citibank BP-Payback
 • Karta Kredytowa Citibank BP-PAYBACK
 • wideorejestrator MIO Mivue 600 w prezencie dla wniosków składanych online
 • cashback – 1 zł zwrotu na kartę za każdy litr paliwa zatankowany na stacjach BP
 • 3 000 powitalnych punktów PAYBACK po pierwszejtransakcji kartą
 • możliwość wymiany zebranych punktów na atrakcyjne nagrody
 • kredyt 0% nawet do 56 dni dla transakcji bezgotówkowych
 • dostęp do banku 24/7 dzięki Citibank Online, Citi Mobile, aplikacji Citi Handlowy for iPad oraz CitiPhone
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=db1f148fdca84903a38ca6416ba9a8cb
Kampania zaakceptowanaCiti Handlowy – Karta kredytowa Simpliciti
 • bez opłaty za powiadomienia SMS oraz powiadomienia o braku spłaty karty
 • nieoprocentowany kredyt do 56 dni
 • bez opłaty za naklejkę zbliżeniową PayPass
 • bez opłaty za karty dodatkowe
 • zniżki nawet do 50% w ulubionych sklepach
 • bez opłaty rocznej za kartę
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=117bb885dd3ac3d6ae94cc4373cecc84
Citi Handlowy – Karta kredytowa z gadżetem Samsung
 • wakacyjna promocja Citi Handlowy
 • przy zamówieniu Karty Kredytowej Citibank World Mastercard wybrany gadżet marki Samsung w prezencie
 • atrakcyjne rabaty na zakupy u wybranych Partnerów
 • nieoprocentowany kredyt dla transakcji bezgotówkowych nawet do 56 dni
 • bonusowe punkty lojalnościowe wymienne na nagrody za każdą transakcję  kartą
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=5f97063f04dbe6c6d2fbb6cf1839fa55
Kampania zaakceptowana
Karta kredytowa „Citibank World MasterCard”
 • Atrakcyjne rabaty u Partnerów banku
 • Każdy zakup nagradzany jest punktami, które można wymienić na nagrody z katalogu
 • Do wydania karty nie jest wymagane posiadanie konta osobistego
 • Wymagany dochód na poziomie 1 200 zł
 • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z konta
 • Karta Kredytowa Citibank – krótki wniosek
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=3e6002dde6feb53ce90420da75f97226
 • Karta Kredytowa Citibank – długi wniosek
 • khttp://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=9f4829bbcd0664c7c671419ff65ffe96
Kampania zaakceptowanaKarta kredytowa „Karta kredytowa MasterCard”
 • Przelew z karty traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa
 • Długi termin zgłaszania nieautoryzowanych transakcji (13 miesięcy)
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=807f9763bb1dd002d48687a4090be636
 • BIZ Bank
 • BIZ Bank – Konto Active
  • darmowe BIZnes konto Active dla firm
  • bezpłatne założenie konta całkowicie on-line
  • prowadzenie rachunku za 0 zł dla klientów, którzy minimum raz w miesiącu realizują przelew do US lub do ZUS oraz utrzymują średnie saldo na rachunku w wysokości 1 000 zł
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów oraz przelewy internetowe
  • oprocentowanie rachunku bieżącego nawet do 4%
  • promocja skierowana jest do nowych klientów BIZ Banku
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=9ad6b3573faf00692a1475046c05cf07

XXX LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE XXX

WYBIERZ NAJLEPSZĄ Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE PIENIEDZY

Kampania dostępnaLokata terminowa „E-lok@ta”
 • Szeroki wybór okresów
 • Zakładana on-line
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c69271f24ee3710c2f4fa420c2d5e500
Kampania zaakceptowanaLokata terminowa „Lokata bezkarna”
 • 100% płatności odsetek w przypadku zerwania lokaty
 • Zakładana on-line
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=85bd571cb9d93108baa065ac227743b5
Kampania dostępnaLokata terminowa „EKOLOKATA”
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
 • Możliwość założenia lokaty przez internet, telefon oraz w oddziale
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=0fac015e581985da15b1a57c5f11dd82
Lokata terminowa „T-lokata” CitiPriority/ Citigold/ Citigold Select
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • Zróżnicowane okresy oszczędzania
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=abc3307144d8140910932074992a59b7
 • Kampania dostępnaLokata terminowa – stałe oprocentowanie
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
  • Stałe oprocentowanie
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=ef7d1a5d177edf3674f4b493b56c32fc
  • Lokata terminowa – stałe oprocentowanie
   • Szeroki wybór okresów
   • Minimalna wymagana kwota to tylko 200 zł
   • Oferta dostępna w oddziale lub telefonicznie, a także on-line
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e7f558ce5bf337c83ba1d385f9279f7f
Kampania dostępnaLokata terminowa „HAPPY”
 • Ponadprzeciętne zyski
 • Oferta dostępna on-line
 • Bez konieczności zakładania konta
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
 • Odnawiana automatycznie na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej
 http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=47a958cdc9c7f7977c3b4fd66bd5cd7d
Początek: 2015-09-04
Kampania oczekuje na zgłoszenieLokata terminowa „Lokata Cloud”
 • innowacyjna Lokata IdeaCloud od Idea Banku jako produkt do Konta Idealnego
 • oprocentowanie nawet do 3% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na Koncie Idealnym
 • depozyt zakładany na 6 lub 4 miesiące
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie Konta Idealnego
 • możliwość założenia Konta i Lokaty on-line
Początek: 2015-09-04
Lokata terminowa – stałe oprocentowanie
 • Możliwość założenia depozytu w oddziale, telefonicznie lub on-line
 • Bez konieczności zakładania konta
 • Minimalna wymagana kwota to tylko 1000 zł
 • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6d7b634356e7dbf14bf4be09574b05f0
 • Lokata terminowa „Lokata terminowa o stałym oprocentowaniu”
  • Szeroki wybór okresów
  • Możliwość założenia depozytu telefonicznie, a także on-line
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 500 zł
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=b15539a83cc58b7a47136e49c9b28b6d
  • Lokata terminowa „Lokata Millenet”
   • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
   • W ofercie również aukcja lokat – możliwość oferowania własnych stawek lokat na okres 2 tygodni
   • Minimalna wymagana kwota to tylko 500 zł
   • Zakładana on-line
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=36040d3a72210f117328b3b1fc979deb
   Noble Bank – Lokata Rentierska Gold
   • Lokata Rentierska Gold z depozytem na 24 lub 36 miesięcy
   • oprocentowanie uzależnione od długości depozytu do 3,25% w skali roku
   • comiesięczna kapitalizacja i wypłata odsetek
   • kwota depozytu od 150 000 zł do 20 000 000 zł
   • usługa Noble Concierge przez 12 miesięcy dla klientów posiadających lokatę na co najmniej 1 mln zł
   • Kampania zaakceptowanaLokata terminowa „Lokata na Start”
    • Atrakcyjna oferta powitalna
    • Oferta dostępna telefonicznie lub on-line
    • Minimalna wymagana kwota to tylko 500 zł
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=1e40f52e000e1398633b5e4953d51064
   Kampania dostępnaLokata terminowa „Lokata Parzysta”
   • Bez konieczności zakładania konta
   • W przypadku zerwania lokaty po 2 miesiącu trwania wypłacana jest część odsetek
   • Stałe oprocentowanie
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=caa2b8764244b9b811b6d11411e04a6d
   Lokata terminowa „Lokata Parzysta”
   • Bez konieczności zakładania konta
   • W przypadku zerwania lokaty po 2 miesiącu trwania wypłacana jest część odsetek
   • Stałe oprocentowanie
   30.00 PLN
   http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=29e593c48401deff05532f4de4fec0ae
   Raiffeisen Polbank – Lokata mobilna
   • Lokata Mobilna w Raiffeisen Polbank
   • oprocentowanie 3 % w skali roku
   • kwota lokaty od 1 000 do 10 000 PLN
   • czas trwania lokaty 3 miesiące
   • Lokata Mobilna jest produktem nieodnawialnym zakładanym poprzez aplikację mobilną
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e7ebc7d67134d659ddb4e50b097d2a07
   • Kampania dostępnaLokata terminowa „Lokata Internetowa”
    • Bez konieczności zakładania konta
    • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
    • Odnawiana automatycznie
    • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c6b21ac456cd59e8497e603f77f6dff2
    • Kampania dostępnaLokata terminowa „Lokata 5 PLUS”
     • Szeroki wybór okresów
     • Oferta dostępna w oddziale lub telefonicznie, a także on-line
     • Kapitalizacja odsetek następuje co kwartał
     • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=8fe41a8e7136ccd2e2496df0c4dccc5f

     XXX KREDYTY SAMOCHODOWE XXX

     Kampania zaakceptowanaBNP Paribas – Kredyt na samochody nowe i używane
     • kredyt samochodowy od BNP Paribas z oprocentowaniem już od 4,99%
     • wysoka kwota kredytu – nawet 500 tys. zł z okresem kredytowania do 8 lat
     • oferta obejmująca samochody nowe i używane
     • gwarancja niezmienności raty
     • szybki kontakt zwrotny z przedstawieniem szczegółów oferty
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=1da61d82fe559b9253a92dc3787a110a
     Santander – Kredyt na samochody używane
     • kredyt samochodowy na auta używane
     • oprocentowanie już od 5,99%
     • bezpłatny kontakt zwrotny z przedstawieniem szczegółów oferty
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c8f3576fe48df49afc070cd0541fd092

XX SZYBKA GOTÓWKA  INFORMACJE UZYSKASZ NA KLIKNIĘCIE

Kampania zaakceptowanaOptima – Pożyczka online z dostawą do domu
 • szybka i wygodna pożyczka od Optima.pl z dojazdem do domu
 • maksymalna kwota pożyczki do 6 000 zł
 • 12 miesięcy na spłatę zadłużenia
 • decyzja o przyznaniu pożyczki w niecałą minutę
 • 15-letnie doświadczenie na rynku
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=a6ad7e6d120b6645e4785294a533e06b

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE PIENIEDZY

Pożyczka konsumencka
 • Umowa zostanie dostarczona kurierem. Niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji historii kredytowej pożyczka będzie przelana bezpośrednio na konto, z którego został wysłany przelew w wysokości 1 zł. Do miesięcznych rat jest doliczona opłata przygotowawcza 390 zł – 975 zł, a także opłata administracyjna 15 zł/miesięcznie. Aby ubiegać się o pożyczkę należy mieć min. 20 lat i nie więcej niż 80 lat, posiadać stały udokumentowany dochód oraz mieszkać na stałe w Polsce
 • .http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=3b82563a4b35fcbb233903968d4832b4
CreditStar – Krótkoterminowe pożyczki
 • Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 1 000 zł. W przypadku klienta „powracającego” pożyczka może być udzielona na kwotę do 3 000 zł. Pieniądze trafiają na konto nawet po 15 minutach od złożenia wniosku. Pożyczka do wykorzystania na dowolny cel.
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=524ef66eb8e0b001ae43e3471cf7fb31
Mikropożyczka Ekspres Kasa
 • pożyczki od 100 zł nawet do 2000 zł od ręki,
 • wygodna spłata w ciągu 15, 30 czy 60 dni z możliwością przedłużenia spłaty pożyczki,
 • minimum formalności – wystarczy dowód i numer rachunku bankowego,
 • pożyczka dla każdego w wieku od 21 do 70 lat.
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=8eabfbdc8cd998d399ea4670b9b14455
Hapi – Szybka pożyczka
 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 7 500 zł. Możliwość uzyskania pożyczki w 15 minut. Dostępna bez zaświadczeń, wystarczy dowód osobisty. Pożyczka dostępna nawet na 24 miesiące.
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=2955cf081f2bfa3aae7ba3c8191f1dea
Motopożyczka
 • Motopożyczka to pożyczka gotówkowa pod zastaw auta
 • do 100% wartości pojazdu nie starszego niż 12 lat
 • nawet do 100 000 zł pożyczki
 • szybka decyzja – w ciągu 24h
 • bez BIK i KRD
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6c2169096196dd5f6512ddb18d0b4cde
Kampania zaakceptowanaPożyczka z tygodniową ratą
 • Obsługa pożyczki w domu klienta. Usługa nie zawiera ukrytych kosztów ani opłat za nieterminową spłatę. Pożyczka może być udzielona na każdy cel.
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=db165fd7d2200ec4ea181b0227b392ab
Pierwsza Pożyczka 0%
 • Pierwsza pożyczka nie może przekroczyć kwoty 500 zł. Limit może wzrosnąć do 3 000 zł. Nie wymagane są żadne dokumenty, tylko telefon komórkowy i konto w banku w Polsce. Pieniądze mogą trafić na konto w ciągu 15 minut!
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=cd2ce370ebf13fc57cac99beacb6db0d
Wonga – Pożyczka za 10 zł
 • pierwsza pożyczka od Wonga.com z prowizją 10 zł bez względu na kwotę i termin spłaty
 • od 50 zł do 750 zł
 • termin spłaty od 1 dnia do maksymalnie 60 dni
 • kolejne pożyczki na kwotę do 2 500 zł
 • program korzyści wonga.com
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=0a29ead59953a6369a6a9237534768ef
Kampania zaakceptowana  Szybka pożyczka (Pierwsza pożyczka)
 • Pierwsza pożyczka może być udzielona na kwotę do 1 600 zł. Maksymalnie, w ramach kolejnych wniosków, pożyczyć można do 4 000 zł. Pierwsza pożyczka za darmo – bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Zawsze można przedłużyć termin spłat
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=e6cdbaecd965a66cf2e39dc27a6f1f3d
 • Kampania zaakceptowanaCredy.pl – Szybka pożyczka
  • szybka pożyczka od Credy.pl to pomoc w znalezieniu najlepszej pożyczki online
  • kwota pożyczki już od 50 zł do 1 000 zł
  • czas na spłatę zadłużenia od 1 do 31 dni
  • 100% online bez formalności
  • możliwość uzyskania pierwszej pożyczki całkowicie za darmo
  • OFERTA PROMOCYJNA Z PREMIĄ PIENIĘŻNĄ ZA AKTYWNE DZIAŁANIA
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=10fe2ab852658c60c56bad8ae29aa588
  • Kampania zaakceptowanaCashper – Szybka pożyczka
   • pożyczki krótkoterminowe w wysokości od 100 do 2000 zł,
   • Przejrzyste zasady,
   • jedyna firma w sektorze pożyczek krótkoterminowych w Europie posiadająca licencję bankową.
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=ba3f10ace44c04c664bf5c5c84982114
   • Kampania zaakceptowanaExtraportfel – Pożyczka na 45 dni
    • szybka pożyczka od 100 zł do 3 500 zł
    • okres spłaty od 5 do 45 dni
    • pierwsza pożyczka całkowicie za darmo z terminem spłaty do 45 dni
    • maksymalna kwota pierwszej pożyczki 1 400 zł
    • możliwość złożenia wniosku całkowicie online
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=6884da15e4346f3bd9cfa1d92dbbee2b
    • Kampania zaakceptowanaFerratum – Pożyczka na długo
     • pożyczka długoterminowa od Ferratum
     • długi okres kredytowania – nawet do 12 lat
     • kwota pożyczki od 400 zł do 3 000 zł
     • spłata w wygodnych ratach
     • prosty wniosek o pożyczkę przez internet
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=c903495b478bbb0ea618b8ce96ad272b
     • Kampania zaakceptowanaFerratum – Szybka pożyczka krótkoterminowa
      • pożyczka krótkoterminowa od Ferratum
      • kwota pożyczki od 100 zł do 2 000 zł
      • termin spłaty uzależniony od kwoty pożyczki – od 15 do 60 dni
      • szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności
      • pieniądze w ciągu 10 minut na koncie
      • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=1e4356ccc1c1cc51366b4f23c4cd631f
      • Kampania zaakceptowanaKasaTAK – Szybka pożyczka
       • szybkie pożyczki od KasaTAK! dedykowane dla kobiet
       • pierwsza pożyczka za 0 zł
       • maksymalna kwota do 1 500 zł dla nowego klienta oraz do 2 000 zł dla klienta powracającego
       • przelew środków na konto nawet w 10 minut
       • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=a72e41df15bd36fb77b95d996ac8325a
       • Kampania zaakceptowanaAlfaKredyt – Pierwsza pożyczka za darmo
        • szybka pożyczka od 100 zł do 3 000 zł
        • pierwsza pożyczka do 1 000 zł całkowicie za darmo
        • elastyczny okres spłaty od 5 do 30 dni
        • pieniądze na koncie już w 15 minut
        • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=ca996ac19847984a7496786404f7c149
Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIE PIENIEDZY

Nie uzależniajmy się od pożyczania pieniędzy

Federacja Konsumentów przestrzega przed uzależnieniem się od „chwilówek”, które w ocenie ekspertów jest coraz powszechniejsze. Obecnie bowiem popularne stały się oferty pokroju „pierwsza pożyczka za darmo”, a nawet programy lojalnościowe polegające na tym, że w zamian za polecenie oferty danej firmy znajomym, można uzyskać pożyczkę na lepszych warunkach. Bardzo ważne zatem jest pokazywanie prawdziwego oblicza pożyczki „chwilówki”, aby przestrzec konsumentów przed uzależnieniem od ciągu umów pożyczek zawieranych w ramach umów ramowych czy magią „gratisów” i produktów za „0 proc.”

XXXLEASINGXXX

Kampania dostępnaING Leasing
 • Decyzja kredytowa w 24h i minimum formalności
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy; możliwość płatności składki ubezpieczeniowej jednorazowo lub wliczenia do rat leasingowych
 • Oferta dostępna również dla firm działających poniżej 12 miesięcy (min. opłata wstępna 20%)
 • Oferta leasingowa dostępna jest w każdym oddziale ING Lease (Polska) Sp. z o. o. oraz w ING Banku Śląskim S.A.
 • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=796111622a3268ebdf54de613da6a499
  Kampania zaakceptowanaMasterlease – Leasing dla firm
  • niski wkład własny
  • atrakcyjne rabaty na auta
  • szybka procedura
  • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=bf7557abfc2727e511d97567bbc767e8
  • Kampania zaakceptowanamotokredyt24 – leasing
   • najlepsze oferty leasingu dla transportu od MOTOKREDYT24
   • bezpłatna konsultacja
   • minimum formalności – bez zaświadczeń i dokumentów finansowych
   • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=7dde3b31439d9d4be474a570607d7ba0
   • 0% wpłaty dla pojazdów o wartości do 200 tys. zł brutto
   • Prosty leasing przyznawany na dowód osobisty
    • najlepszy leasing dla firm od wezleasing.pl
    • tylko teraz leasing 103%
    • minimum formalności – wystarczy dowód osobisty
    • także dla nowych i jednoosobowych firm
    • na sprzęt nowy i używany
    • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=7a70328bb3bd6c29ff730dc40df9e5c8
    • Weź Leasing – Oferty Leasingu B2C
     • oferta leasingu dla klientów indywidualnych
     • samochód tańszy niż w kredycie gotówkowym nawet o 177 zł miesięcznie
     • minimum procedur – zakup pojazdu nawet w 24 h
     • raty 0% z okresem spłaty do 7 lat
     • http://www.comperialead.pl/a/pp_adserwer.php?link=51e2bfe47bad2d19bc0f578d0b2c909d

kredyty indeksowane ;spróbuj przejść na drugą stronę!

baby-elephant-by-sigi-kolbe

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Maliszewski-Na-rynkach-trwa-strzyzenie-owiec-3353337.html

Banki świadomie stosują w umowach kredytowych zakazane klauzule. Dzięki temu jednak istnieje realna możliwość ochrony prawnej kredytobiorców. Na drodze sądowej, niezależnie od zmian kursu franka, można dowieść, że kredyt podlega spłacie w wysokości nominalnej, czyli w jakiej został rzeczywiście wypłacony kredytobiorcy, powiększonej o ustalone w umowie oprocentowanie – piszą prawnicy.

Umowy kredytu indeksowanego (lub inaczej denominowanego) w stosunku do kursu waluty obcej stanowią przedmiot sporów już od kilku lat. Kontrowersje budzi zarówno charakter prawny tych umów, jak również zgodność wprowadzonych do nich przez banki klauzul z zasadami obrotu konsumenckiego. Od pewnego czasu spory te toczą się również przed sądami. Ubiegły rok przyniósł kolejne wyroki w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi w stosunku do kursu waluty obcej.
W szczególności chodzi tu o szeroko komentowany wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I C 554/14) odnoszący się do sposobu, w jaki banki przeliczają kwotę zadłużenia kredytobiorcy z waluty obcej na złote polskie, jak również zapadłe w tym czasie wyroki Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa oraz Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które składają się już na pewną linię orzeczniczą stanowiącą istotną wskazówkę co do tego, jakich rozstrzygnięć można się spodziewać w przyszłości. W szczególności możliwe jest wskazanie tych poglądów dotyczących omawianych kredytów, które zostały odrzucone.
Kredyty we frankach ?od lat budziły ?wątpliwości
Nie znajduje faktycznego uzasadnienia rozpowszechniony przez środki masowego przekazu pogląd, że kredyty indeksowane w stosunku do kursu waluty obcej zaczęły budzić wątpliwości po gwałtownym wzroście kursu CHF, będącego walutą, w stosunku do kursu której najczęściej dokonywano indeksacji kredytu.
W rzeczywistości bowiem już w maju 2008 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował „Raport z kontroli wzorców hipotecznych”. Wskazał w nim, że stosowane przez banki wzorce umów kredytu indeksowanego/denominowanego w stosunku do kursu waluty obcej zawierają liczne postanowienia rażąco naruszające interesy konsumentów i kształtujące ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzule abuzywne).
Wśród nich UOKiK wymienił m.in. postanowienia umowne uprawniające bank do dowolnego ustalania kursu waluty, w stosunku do której indeksowany jest kredyt, a także pozwalające obciążać kredytobiorców kosztami umów ubezpieczenia zawieranych przez bank (w szczególności dotyczyło to tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW).
Niestety publikacja raportu nie wpłynęła znacząco na praktykę banków. Tymczasem gwałtowny wzrost kursu CHF spowodował, że zarzuty podniesione przez UOKiK uzyskały dużo większe znaczenie praktyczne. Wzrost kursu CHF nie był przyczyną sprzeczności wymienionych wyżej postanowień umownych z zasadami obrotu konsumenckiego. Bez wątpienia jednak uczynił skutki stosowania tych klauzul przez banki bardziej dotkliwymi dla konsumentów.
Wygrane przed sądami
Wobec faktu, iż banki nie były skłonne zaprzestać stosowania zakwestionowanych przez UOKiK klauzul, a tym bardziej usunąć skutków ich stosowania, ewentualne rozstrzygnięcie sporów dotyczących tych klauzul mogło nastąpić jedynie przed sądem.
Ważne zwycięstwa?w Warszawie i Łodzi
14 grudnia 2010 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapadł jeden z ważniejszych wyroków w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych w stosunku do waluty obcej. W wyroku tym, wydanym w sprawie przeciwko Bankowi Millennium SA, sąd stwierdził m.in., iż niedozwolone są klauzule, na mocy których bank ma prawo jednostronnego ustalania kursu waluty, w stosunku do której indeksowany jest kredyt.
Sąd podkreślił, że umowa musi określać obiektywne kryteria ustalania kursu waluty, w stosunku do której dokonywana jest indeksacja, nie zaś, tak jak to miało miejsce w badanych umowach kredytowych, pozwalać bankowi na ustalanie tego kursu w sposób całkowicie dowolny.
26 stycznia 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bardzo podobny wyrok w sprawie przeciw mBankowi. Oba wyroki są już prawomocne, w następstwie czego wskazane w nich klauzule stosowane przez banki umieszczone zostały w rejestrze klauzul niedozwolonych.
Niestety powyższe rozstrzygnięcia w niewielkim stopniu wpłynęły na praktyki banków przy zawieraniu umów kredytowych. W szczególności zaś nie spowodowały zwrotu kwot pobranych na podstawie niedozwolonych klauzul.
Istotnym z punktu widzenia sporów toczących się wokół kredytów indeksowanych w stosunku do walut obcych jest wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie przeciwko mBank SA. Sąd stwierdził, że bank stosował w umowach kredytu indeksowanego w stosunku do kursu CHF niedozwolone klauzule pozwalające mu na zmiany oprocentowania kredytu według niejasnych i nieprecyzyjnych kryteriów. Sąd apelacyjny, oddalając apelację banku od powyższego wyroku, stwierdził, że kwoty niesłusznie pobranych przez bank na podstawie niedozwolonej klauzuli odsetek podlegają zwrotowi na rzecz kredytobiorców na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Pomimo różnic, powołane tu wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Łodzi mają istotną wspólną cechę. W obu przypadkach wzrost kursu CHF nie miał wpływu na ocenę abuzywnego charakteru badanych klauzul umownych.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi zapadł tego samego dnia co warte odnotowania orzeczenie w sprawie C-26/13 Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt.
Wsparcie z Luksemburga
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził m.in., że w umowie kredytu indeksowanego według kursu waluty obcej, kurs tej waluty służy jedynie do określenia wysokości raty kredytu. Bank nie świadczy usługi wymiany waluty, a więc tzw. spreadowi walutowemu (różnicy pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty), którego ciężar musi ponieść kredytobiorca, nie odpowiada żadne świadczenie banku. Spostrzeżenie TSUE jest z jednej strony oczywiste, z drugiej zaś często bywa zapominane.
W aspekcie umów o kredyt hipoteczny szczególnej uwagi wart jest również wyrok z 7 kwietnia 2014 r., którym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zapoczątkował serię rozstrzygnięć nakazujących bankom zwrot kwot pobranych od kredytobiorców na pokrycie kosztów UNWW, przy czym zaznaczyć należy, że ten wyrok nie jest pierwszym nakazującym bankowi zwrot kwot pobranych od kredytobiorcy tytułem kosztów UNWW.
Drogie ubezpieczenia, ?które nie chronią
Wcześniej, 6 marca 2012 r., tak samo rozstrzygnął spór dotyczący pokrywania kosztów UNWW Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia. Za szczególnie naganne sądy uznają nieinformowanie kredytobiorców przez banki o tym, że UNWW nie zapewnia im żadnej ochrony, a w szczególności o tym, że gdyby kredyt przestał być spłacany, ubezpieczyciel dokona spłaty, w granicach ubezpieczonej kwoty, jednakże następnie wystąpi z roszczeniem o zwrot tej kwoty do kredytobiorcy, który ponosił koszt składki ubezpieczeniowej. Wielu kredytobiorców dowiedziało się o tym fakcie z mediów dopiero na początku 2014 r. Przy okazji powyższych postępowań wyszło na jaw, że kwota uiszczana przez kredytobiorców, jako zwrot kosztów UNWW, nieraz prawie dwukrotnie przewyższa rzeczywiście ponoszone przez bank koszty ubezpieczenia.
Zważywszy że wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 7 kwietnia 2014 r. uprawomocnił się 2 października 2014 r. na skutek oddalenia apelacji banku przez sąd okręgowy, można się spodziewać, że opisana linia orzecznicza się utrwali. Wziąwszy pod uwagę, że wszystkie omawiane wyroki oparte są na wspólnych okolicznościach, sprawa UNWW wydaje się doskonale nadawać do rozstrzygnięcia w powództwie grupowym.
Przy okazji zauważyć należy, że podstawowy zarzut stawiany postanowieniu umownemu nakładającemu na kredytobiorcę opłaty tytułem UNWW, a mianowicie brak jakiegokolwiek świadczenia banku, które odpowiadałoby płatnościom obciążającym kredytobiorcę, pozostaje aktualny niezależnie od kursu CHF.
Ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego podlegać miała część kredytu stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą kredytu a 80 proc. wartości kredytowanej nieruchomości, a więc zasadniczo 20 proc. kwoty kredytu. W wyniku wzrostu kursu CHF saldo zadłużenia kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany tą walutą, wzrosło do ok. 180 proc. kwoty faktycznie wypłaconej im przez bank. Tym samym kwota podlegająca ubezpieczeniu wzrosła z 20 proc. do 100 proc. kredytu. W wyniku tego płatność, którą kredytobiorcy zobowiązani są uiścić na rzecz banku tytułem zwrotu kosztów UNWW, nie zmalała (pomimo spłacania kredytu), lecz pięciokrotnie wzrosła. Oczywiste jest, że wzrost kwoty, którą należało zapłacić tytułem UNWW, z kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, dodatkowo zmotywował wielu kredytobiorców do wystąpienia z powództwem przeciw bankom. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że przyczyny, dla których postanowienie o zwrocie kosztów UNWW jest uznawane przez sądy za abuzywne, istniały i były wskazywane, jeszcze zanim kurs CHF wzrósł.
Dlaczego to szczeciński wyrok jest ważny
Spośród wszystkich wyroków dotyczących sporów związanych z kredytami waloryzowanymi w stosunku do kursu waluty obcej najwięcej emocji wywołał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 7 listopada 2014 r. Jego uzasadnienie prezentuje stanowisko wobec kilku zagadnień wspólnych dla wszystkich sporów dotyczących tzw. kredytów indeksowanych do waluty obcej.
Istotny jest fakt, że Sąd Okręgowy w Szczecinie dokonał bardzo trafnej analizy funkcji tzw. klauzuli indeksacyjnej w umowach kredytowych.
Słusznie wskazał, że kredytobiorca zawiera umowę kredytu, aby dostać do dyspozycji na czas oznaczony określoną kwotę pieniężną niezbędną mu do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, bank zaś udziela kredytu, aby oprócz zwrotu przekazanych środków otrzymać korzyść w postaci oprocentowania i prowizji. Wprowadzenie do umowy tzw. klauzuli indeksacyjnej nie zmienia opisanego wyżej celu tej umowy. Umowa kredytowa, do której wprowadzono postanowienia dotyczące tzw. indeksacji w stosunku do kursu waluty obcej, nie staje się przez to „umową o produkt strukturyzowany o wysokim stopniu skomplikowania”. Klauzula indeksacyjna nie ma charakteru instrumentu inwestycyjnego i nie zostaje wprowadzona do umowy kredytowej, aby zapewnić stronom możliwości czerpania korzyści z kupna i sprzedaży waluty obcej, tylko dla zachowania przez okres, na jaki zostaje udzielony kredyt, jednolitej wartości wzajemnych świadczeń stron. Właśnie w tym celu strony uzależniają wysokość kredytu pozostałego do spłaty od kursu waluty obcej, nie zaś po to, aby prowadzić grę opartą na zmianach tego kursu. Klauzule walutowe nie są zatem instrumentem podobnym np. do opcji walutowych, lecz znaną z art. 3581 § 2 k.c. instytucją waloryzacji umownej zobowiązania pieniężnego. To ostatnie spostrzeżenie sądu okręgowego, choć być może oczywiste, jest szczególnie istotne. Pozwala bowiem właściwie ocenić funkcję klauzul indeksacyjnych w umowach kredytu.
Przywołany przez sąd art. 3581 § 2 k.c. jest dopuszczonym przez prawo cywilne wyjątkiem od zasady nominalizmu, zgodnie z którą wykonanie zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę ustalonej w chwili powstania zobowiązania sumy nominalnej. Zasada nominalizmu działa prawidłowo, gdy spełnienie świadczenia nie jest znacząco oddalone w czasie od chwili powstania zobowiązania. W przeciwnym wypadku powstaje ryzyko, iż w związku ze zmianami siły nabywczej pieniądza dojdzie do dysproporcji świadczeń, które w zamiarze stron zawierających umowę miały być ekwiwalentne.
Klauzula indeksacyjna?to nie instrument finansowy
Metodą zabezpieczenia się przed tym niebezpieczeństwem jest określenie wartości świadczenia pieniężnego nie poprzez określenie sumy, która ma zostać zapłacona, lecz poprzez wskazanie „innego miernika wartości”, którego suma stanowić ma równowartość. W praktyce miernikiem tym najczęściej jest kurs waluty obcej lub np. metali szlachetnych. Chodzi tu o towar lub walutę o wartości w stosunkowo małym stopniu ulegającej zmianom. Najczęściej stosowane były więc waluty uchodzące za stabilne, jak np. frank szwajcarski.
Z uwagi na fakt, że zmiany siły nabywczej pieniądza zdecydowanie częściej przynoszą spadek tej wartości niż jej wzrost, klauzula waloryzacyjna z reguły wprowadzana jest do umowy dla zabezpieczenia interesów wierzyciela. Banki, aby uniknąć straty, określają wysokość oprocentowania w taki sposób, aby płacone przez kredytobiorcę odsetki pokryły nie tylko koszty banku i marżę będącą jego dochodem, lecz również stratę spowodowaną inflacją, ustalając odpowiedni margines bezpieczeństwa. Aby bank osiągnął zakładany zysk, odsetki muszą być zatem odpowiednio wysokie. Alternatywą jest wprowadzenie do umowy kredytu klauzuli waloryzacyjnej i powiązanie wysokości rat spłaty kredytu z walutą o względnie stałym kursie. Wprowadzając do umowy kredytu klauzulę waloryzacyjną, banki mogą stosować niższe oprocentowanie, co stanowi zachętę dla kredytobiorców do zawierania umów kredytowych zawierających te klauzule.
Powiązanie kwoty kredytu oraz wysokości rat jego spłaty z kursem waluty obcej nie ma zatem na celu wprowadzenia do tej umowy instrumentu inwestycyjnego, a tym samym umożliwienia stronom osiągania zysku z handlu walutą. Jak zauważył zarówno TSUE w sprawie o sygnaturze C-26/13, jak i Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z listopada 2014 r., w badanych umowach kredytowych do faktycznego transferu wartości dewizowych w którąkolwiek stronę nie dochodziło. Różnica pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty przez bank (spread), ustalana wyłącznie przez bank, stanowiła jego czysty dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu dla klienta.
Celem wprowadzenia klauzul walutowych do umowy kredytu było utrzymanie równej wartości świadczeń obu stron i zabezpieczenie banku przed stratą spowodowaną inflacją. Fakt, że klauzula waloryzacyjna odwołująca się do kursu CHF zadziałała nieprawidłowo z uwagi na niezwiązany z inflacją złotego nieprzewidziany wzrost kursu CHF, nie uzasadnia prezentowania kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany tą walutą, jako uczestników ryzykownej gry inwestycyjnej.
Celem wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej jest utrzymanie równowartości świadczeń stron. Aby spełniać tę funkcję, kurs waluty, do którego odwołuje się klauzula, musi być ustalany w sposób obiektywny. Jeżeli jednak jest on ustalany przez kredytujący bank, ryzyko związane ze zmianami tego kursu obciąża jedynie kredytobiorcę. Jeśli zmiany te nie są niekorzystne dla banku, może on wyznaczać kurs waluty nieodbiegający znacząco od kursu rynkowego. Jednak gdyby zmiana kursu rynkowego była dla banku niekorzystna, mógłby on określić wysokość zobowiązań kredytobiorcy, ustalając kurs w korzystny dla siebie sposób. Oczywiste jest zatem, że tak skonstruowana klauzula waloryzacyjna rażąco narusza równowagę kontraktową stron i zapewnia bankowi nieuzasadnione korzyści. Uznanie tak skonstruowanej klauzuli za abuzywną jest w tym stanie rzeczy oczywiście uzasadnione, a wziąwszy pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, tę kwestię można już uznać za rozstrzygniętą.
Największe znaczenie wydaje się mieć jednak stanowisko zaprezentowane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie skutków ustalenia, iż zawarta w umowie kredytowej klauzula waloryzacyjna jest niedozwolonym postanowieniem umownym, w rozumieniu art. 3851 k.c. Przepis ten stanowi jednoznacznie, że niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, a umowa w pozostałym zakresie pozostaje w mocy. Pomimo kategorycznego brzmienia powyższego przepisu zagadnienie wywoływało wiele komentarzy.
Ograniczona rola sądu
Rozważano, czy sąd nie powinien w takiej sytuacji dokonać waloryzacji pozostałej do spłaty kwoty kredytu, np. zgodnie ze średnim kursem franka publikowanym na dzień spłaty przez NBP, albo też dokonać zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Uzasadnienie tych poglądów sprowadzało się z reguły do podkreślenia, iż zaniechanie waloryzacji kredytu spowodowałoby bardzo dotkliwe skutki dla banku.
Sąd Okręgowy w Szczecinie zajął odmienne stanowisko w powyższej kwestii. Stwierdził, że sankcyjny charakter przepisu art. 3851 k.c. w sytuacji przyjęcia, iż dane postanowienie umowy jest niewiążące, nie pozwala na stosowanie, w drodze analogii, innych instytucji prawnych celem „naprawy” takiego postanowienia. W tym stanie rzeczy wobec uznania klauzuli waloryzacyjnej za niedozwolone postanowienie umowne, kredyt podlega spłacie w wysokości nominalnej, a więc w takiej, w jakiej został rzeczywiście wypłacony kredytobiorcy, powiększonej oczywiście o ustalone w umowie oprocentowanie.
Z powyższym stanowiskiem należy się zgodzić. Jeżeli klauzula waloryzacyjna skonstruowana została przez bank w sposób uzasadniający uznanie jej za niedozwolone postanowienie umowne, nie wiąże konsumenta, wobec czego brak jest podstaw do dokonywania jakiejkolwiek waloryzacji kredytu. Art. 3851 k.c. nakazuje uznać postanowienia umowne naruszające prawa konsumenta za niewiążące. Nie pozwala jednak sądowi zmodyfikować ich treść czy zastąpić je innymi. Sąd nie może zastąpić zatem nieuczciwej klauzuli waloryzacyjnej inną, skonstruowaną prawidłowo. Sąd może ją jedynie wyeliminować z umowy. Nie ma zatem podstaw, aby sąd dokonywał waloryzacji kredytu według np. kursu CHF ustalonego przez NBP czy innego ustalonego w sposób obiektywny. Oznaczałoby to bowiem modyfikację umowy, do której sąd, na mocy omawianego przepisu, nie jest uprawniony.
Zarówno zasady współżycia społecznego, jak i ustalone zwyczaje nie stanowią wystarczającej podstawy do dokonania waloryzacji świadczenia pieniężnego w sytuacji, w której postanowienia umowne stanowiące podstawę waloryzacji, nie wiążą kredytobiorcy. Co więcej przepisy prawa cywilnego wykluczają możliwość dokonania waloryzacji świadczenia pieniężnego przez sąd na żądanie strony będącej przedsiębiorcą, nawet w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza. Jeżeli klauzula waloryzacyjna wprowadzona do umowy przez bank ma charakter abuzywny, umowa kredytowa nadal wiąże strony, jednakże nie podlega waloryzacji.
Rozstrzygnięcie, iż wobec braku związania konsumenta klauzulą waloryzacyjną kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt w kwocie nominalnej wraz z ustalonymi w umowie odsetkami, niewątpliwie stawia bank w mniej korzystnej sytuacji niż ta, którą założył, zawierając umowę, a w szczególności może ograniczyć zysk, jaki przynieść miała bankowi ta umowa.
Nie sposób jednak zaprzeczyć, że banki nie znalazłyby się w takiej sytuacji, gdyby nie zdecydowały się na stosowanie niedozwolonych postanowień w umowach kredytowych. Banki, które wprowadziły do umów kredytowych klauzule waloryzacyjne pozwalające im na manipulowanie kursem waluty obcej, mogą ponieść skutki lekceważenia zasad rządzących obrotem konsumenckim.
O czym ?warto pamiętać
Kredyty indeksowane do kursu waluty obcej są kredytami udzielonymi w złotych polskich.
Klauzule indeksacyjne nie zostały wprowadzone do umów kredytowych po to, aby umożliwić stronom czerpanie korzyści z kupna i sprzedaży waluty obcej. Ich celem jest zabezpieczenie banku przed stratą spowodowaną utratą siły nabywczej złotego w czasie trwania umowy kredytowej.
Wbrew powielanym opiniom przyczyną zakwestionowania stosowania opisanych klauzul nie był wzrost kursu CHF. Nie odpowiada więc prawdzie argument, iż frankowiczom przestały odpowiadać zawarte umowy kredytowe tylko dlatego, że wzrósł kurs franka szwajcarskiego.
Rzeczywiście wzrost kursu CHF spowodował, iż kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany według kursu tej waluty, zobowiązani są zwrócić bankowi kwotę prawie dwukrotnie wyższą od tej, którą otrzymali, i to nie wliczając odsetek. Nie zmienia to jednak faktu, że zarzuty podniesione przeciw stosowanym przez banki klauzulom byłyby również uzasadnione, gdyby do wzrostu kursu CHF nie doszło.
W oczekiwaniu na sprawiedliwość
W sądach na rozstrzygnięcie oczekuje wiele pozwów zbiorowych dotyczących odpowiedzialności banku z tytułu niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych, a wśród nich liczący już tysiące uczestników pozew przeciw Bankowi Millennium, który prowadzi nasza kancelaria.
Korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcie w tych sprawach byłoby znakiem dla banków, że nadużywanie swej pozycji w stosunku do konsumentów i stosowanie nieuczciwych klauzul umownych nie jest akceptowane.
Marcin Szymański jest partnerem w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy??Karolina Mikołajek pracuje w departamencie pozwów grupowych kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy
Ważne wyroki
– 14 grudnia 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przeciwko Bankowi Millennium SA stwierdza, że niedozwolone są klauzule, na mocy których bank ma prawo jednostronnego ustalania kursu waluty, w stosunku do której indeksowany jest kredyt. Sąd podkreślił, że umowa musi określać obiektywne kryteria ustalania kursu waluty, a nie – jak w badanych umowach kredytowych – pozwalać bankowi na ustalanie kursu w sposób całkowicie dowolny. Podobny wyrok SOKiK wydał też 26 stycznia 2011 r. w sprawie przeciwko mBankowi.
– 24 lipca 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przeciwko Eurobankowi orzekł, iż bank nie może zastrzegać w umowach kredytowych możliwości zmiany oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych parametrów rynku finansowego i kapitałowego.
– 6 marca 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia rozstrzygnął spór dotyczący pokrywania kosztów Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW). Nakazał bankom zwrot kwot pobranych od kredytobiorców na pokrycie kosztów UNWW. Po nim zapadły kolejne wyroki, m.in. 7 kwietnia 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- -Mokotowa.
– 5 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Łodzi nakazał BRE Bankowi zapłatę na rzecz trzech klientów kwoty odpowiadającej różnicy między ratami należnymi według oprocentowania obowiązującego w dniu podpisania umowy a pobranymi faktycznie przez bank według stawki podwyższonej decyzjami zarządu.
– 30 kwietnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie przeciwko mBankowi uznał, że kwoty niesłusznie pobranych przez bank na podstawie niedozwolonej klauzuli odsetek podlegają zwrotowi na rzecz kredytobiorców na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. – 30 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził m.in., że w umowie kredytu indeksowanego według kursu waluty obcej kurs tej waluty służy jedynie do określenia wysokości raty kredytu. Bank nie świadczy usługi wymiany waluty, a więc tzw. spreadowi walutowemu (różnicy pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty), którego ciężar musi ponieść kredytobiorca, nie odpowiada żadne świadczenie banku.
– 7 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał, że kredytobiorca zawiera umowę kredytu, aby dostać do dyspozycji na czas oznaczony określoną kwotę pieniężną niezbędną mu do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, bank zaś udziela kredytu, aby oprócz zwrotu przekazanych środków otrzymać korzyść w postaci oprocentowania i prowizji. Umowa kredytowa, do której wprowadzono postanowienia dotyczące tzw. indeksacji w stosunku do kursu waluty obcej,  nie staje się przez to „umową o produkt strukturyzowany o wysokim stopniu skomplikowania”.
Rzeczpospolita