interesting charts of US publicly traded companies

fb_us_wfb_us_120

chart the company’s facebook interval Living end weekly

hourly intervalfb_us_60fb_us_360 04-09

s&p 500  chart quarterly interval

^spx_q (1)^spx_360 0909-02015r

^spx_d^spx_360 22probably

Apple Inc (AAPL.US) 112.21  +2.94 (+2.69%

aapl_us_m 08

BBY.US (+2.48%) – Best Buy Co Inc –

bby_us_w

On 05.10.15 11:25

Wraz z końcem września, zakończył się także trzeci kwartał 2015. Jak wiemy ostatni kwartał okazał się trudnym okresem dla rynku amerykańskich akcji. Indeks S&P 500 stracił –6,94%, indeks Dow Jones zanotował najgorszy kwartał od ponad 4 lat ze stratą –7,58%. Poniżej pokażemy jak to przebiegało dla poszczególnych sektorów.

Na skutek ogólnych spadków na giełdzie, wszystkie sektory zanotowały straty, z wyjątkiem jednego. Jedynym sektorem, który zanotował zysk za ostatni kwartał jest sektor Użyteczności z zyskiem w wysokości +4,16, lecz licząc od początku roku w dalszym ciągu notuje on stratę w wysokości –6,33%. Najsłabszym sektorem w ostatnich 3 miesiącach jest sektor Podstawowych Materiałów, który to zanotował stratę –23,88%, następnie sektor energii –19,89%.

Licząc od początku roku, najlepszym sektorem jest sektor Opieki Zdrowotnej, ze stratą –11,19%, najsłabszym sektorem sektor energii ze stratą –28,20% oraz sektor Podstawowych Materiałów –19,89%.

On 10/05/15 11:25

With the end of September, also he ended the third quarter of 2015. As we know last quarter turned out to be a difficult period for US equities market. The S & P 500 lost -6.94%, Dow Jones recorded the worst quarter for over 4 years with a loss of 7.58%. Below we show how it proceeded for specific sectors.

As a result of the general decline in the stock market, all sectors recorded losses, with the exception of one. The only sector which recorded a profit for the last quarter is the utilities sector with a profit of EUR 4.16, but from the beginning of the year still recorded a loss of EUR -6.33%. The weakest sector in the last 3 months is the basic materials sector, which recorded a loss -23.88%, followed by the energy sector -19.89%.

From the beginning of the year, the best sector is the Health Care sector, with a loss of -11.19%, the weakest sector of the energy sector with a loss of -28.20% and -19.89 basic materials sector%.


1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *