ANALIZOWANE SPÓŁKI AKTUALNE INFORMACJE VII

panika bankowa doprowadziła do zamknięcia SVB i do czego to może doprowadzić

Silicon Valley Bank zamknięty przez amerykańskie służby

Organy regulacyjne od dawna ostrzegają, że koniec najniższych stóp procentowych może spowodować nagłe kryzysy w nieoczekiwanych zakątkach światowych finansów. Kiedy więc Silicon Valley Bank (SVB) upadł w obliczu kryzysu finansowego, inwestorzy musieli się zastanowić, czy jego sytuacja nie jest zwiastunem szerszych kłopotów. Duże banki są znacznie lepiej dokapitalizowane niż przed światowym kryzysem finansowym, a baza depozytowa SVB była niezwykle skoncentrowana na start-upach wspieranych przez venture capital. Ale wyprzedaż akcji banków, która nastąpiła po kłopotach SVB, odzwierciedlała obawy, że skutki podwyżek stóp procentowych mogą zaszkodzić przynajmniej najbardziej wrażliwym kredytodawcom.

Jako jedyny notowany na giełdzie bank skupiający się na Dolinie Krzemowej i nowych przedsięwzięciach technologicznych, SVB był głęboko osadzony na amerykańskiej scenie start-upowej. Według jego strony internetowej, prowadził interesy z prawie połową wszystkich amerykańskich start-upów wspieranych przez venture capital i 44% amerykańskich firm technologicznych i opieki zdrowotnej wspieranych przez venture capital, które weszły na giełdę w zeszłym roku. Jej strona internetowa wymienia wśród swoich klientów Shopify, firmę VC Andreessen Horowitz i firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike Holdings. 8 marca jej spółka macierzysta, SVB Financial Groupogłosił, że sprzedał papiery wartościowe ze swojego portfela o wartości 21 miliardów dolarów ze stratą 1,8 miliarda dolarów i sprzeda nowe akcje o wartości 2,25 miliarda dolarów, aby wzmocnić swoje finanse. Zdenerwowało to wielu wybitnych inwestorów venture capital, w tym Founders Fund Petera Thiela, Coatue Management i Union Square Ventures, które podobno poleciły swoim firmom portfelowym wycofanie gotówki z banku. Do 10 marca starania o pozyskanie nowego kapitału lub znalezienie nabywcy zostały porzucone , a bank został objęty zarządem komisarycznym przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów.

2. Co to oznacza dla SVB i jego klientów?

FDIC powiedział , że utworzył nowy bank, Narodowy Bank Ubezpieczeń Depozytów w Santa Clara, do przechowywania aktywów SVB. Stwierdzono, że ubezpieczeni deponenci – ci, którzy mają na swoich rachunkach 250 000 USD lub mniej – będą mieli dostęp do swoich pieniędzy do 13 marca. Rezygnacja oznacza zazwyczaj, że depozyty banku zostaną przejęte przez inny zdrowy bank lub FDIC zapłaci deponentom do kwoty ubezpieczenia. . Zazwyczaj FDIC sprzedaje aktywa upadającego banku innym instytucjom finansowym i płaci tym, którzy mają nieubezpieczone depozyty z tych wpływów. Nieubezpieczeni deponenci otrzymają zaświadczenie o zarządzie komisarycznym na pozostałą kwotę ich nieubezpieczonych środków, powiedział regulator, dodając, że nie zna jeszcze tej kwoty.

3. Czy może pojawić się kupiec?

Nie ma gwarancji, ale jest to możliwe. Transakcja może obejmować sprzedaż aktywów firmy fragmentarycznie lub w całości, poinformował Bloomberg News , powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, która powiedziała, że ​​celem jest sfinalizowanie transakcji do poniedziałku. W głębi globalnego kryzysu finansowego 15 lat temu amerykańskie organy regulacyjne ustanowiły precedens, organizując trudną sprzedaż Bear Stearns Cos. i Merrill Lynch & Co. odpowiednio JPMorgan Chase & Co. i Bank of America Corp. Ale te upadłe banki zostały uznane za systemowo ważne ze względu na ich zobowiązania dłużne wobec innych banków; nie jest jasne, czy SVB zostanie potraktowane w ten sam sposób.4. Dlaczego SVB okazał się tak bezbronny? 

Kilka czynników złożyło się, aby spowodować jego cierpienie. Niektóre z nich są unikalne dla SVB, podczas gdy inne są źródłem szerszych obaw w bankowości. Za większością z nich stoją gwałtowne podwyżki stóp procentowych wymuszone w ciągu ostatniego roku przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych w celu stłumienia najwyższej inflacji od dziesięcioleci. Jedną z konsekwencji tych podwyżek, które szczególnie mocno uderzyły w SVB, było gwałtowne pogorszenie koniunktury w firmach technologicznych, które były źródłem jego szybkiego wzrostu; większość banków ma szerszą bazę klientów. Gdy kapitał podwyższonego ryzyka się wyczerpał, klienci SVB wykorzystali swoje depozyty, aby wypłacić gotówkę, której potrzebowali, aby kontynuować działalność. 

5. Co się stało po tych wypłatach? 

Aby nadążyć za falą wypłat, SVB musiał sprzedać aktywa – w tym przede wszystkim obligacje, które straciły znaczną część swojej wartości. Spowodowało to straty w wysokości 1,8 miliarda dolarów, które nie znalazłyby się w bilansie banku, gdyby obligacje były utrzymywane do terminu zapadalności. Również w tym przypadku struktura finansowania SVB uczyniła ją szczególnie wrażliwą. Wszyscy pożyczkodawcy amerykańscy lokują część swoich pieniędzy w obligacjach skarbowych i innych obligacjach, a podwyżki stóp Fed sprawiły, że te istniejące obligacje stały się mniej wartościowe ze względu na ich niską rentowność. Ale SVB przeniosło to na inny poziom: jej portfel inwestycyjny powiększył się do ponad połowy sumy aktywów, znacznie powyżej normy. 

SVB posiadała ponad połowę swoich aktywów w skarbcach i agencjach

6. Dlaczego istnieją obawy przed zarażeniem?

Po pierwsze, problemy SVB zbiegły się z nagłym zamknięciem Silvergate Capital Corp., chociaż te dwa przypadki są w większości niezwiązane. W Silvergate problem był runem na depozyty, który rozpoczął się w zeszłym roku, kiedy klienci – głównie przedsięwzięcia kryptowalutowe – wycofali gotówkę, aby przetrwać upadek giełdy aktywów cyfrowych FTX. Ale wycofanie się wymusiło sprzedaż aktywów, która zablokowała straty, jak to miało miejsce w przypadku SVB, co skłoniło Silvergate do ogłoszenia planów likwidacji działalności i likwidacji. Jeszcze zanim nieszczęścia SVB zostały upublicznione, akcje amerykańskich banków znalazły się pod presją po tym, jak KeyCorp ostrzegł przed rosnącą presją, by nagradzać oszczędzających: gdy stopy procentowe rosną, deponenci mogą przestawić się na banki oferujące wyższe stawki. Analitycy twierdzą, że presja najbardziej uderza w banki regionalne. Mogą albo podnieść własne stopy procentowe, tnąc zyski, albo stanąć w obliczu walki o wsparcie swojej bazy finansowej, jeśli deponenci odejdą.

7. Czy ktoś to przewidział?

Rosły obawy co do wpływu rosnących stóp procentowych na bilanse banków. Rosnące stopy procentowe pozytywnie wpływają na dochody banków, ale w krótkim okresie zmuszają je również do odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów. W sumie amerykańskie banki odnotowały 620 miliardów dolarów niezrealizowanych strat na swoich długach dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z dokumentami złożonymi w FDIC. Agencja zauważyła w marcu, że te papierowe straty „znacząco zmniejszyły zgłoszony kapitał własny sektora bankowego”. Jeszcze w styczniu dyrektor finansowy SVB, Daniel Beck, powiedział inwestorom, że nie ma „żadnej chęci” hurtowej zmiany w portfelu banku, który jest dostępny do sprzedaży. Wszystko zmieniło się w tym miesiącu. 

TYDZIEŃ 13 -17 marca 2023 r

WIG20 (WIG20) , szukaj w zakładce główne indeksy strona II, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA,Benefit Systems SA (BFT),

TYDZIEŃ 06 -10 marca 2023 r

Gospodarka światowa ma się dobrze — to zła wiadomość dla bankierów centralnych Zaskakujące oznaki ożywienia gospodarczego od Stanów Zjednoczonych po Chiny i Europę komplikują walkę o obniżenie wysokiej inflacji

Według Departamentu Handlu wydatki i dochody Amerykanów wzrosły w styczniu.

Gospodarka światowa wykazuje wigor, a ankiety biznesowe w tym tygodniu wskazują na powszechne ożywienie wzrostu pomimo rosnących kosztów finansowania zewnętrznego oraz wyższych cen energii i żywności, co jest oznaką, że banki centralne mogą potrzebować więcej czasu, niż przewidywano, aby opanować inflację. 

Dane z USA , Chin i Europy wykazały zaskakującą żywotność gospodarek tych regionów od początku 2023 r., myląc prognozy Banku Światowego i innych ekonomistów, że gospodarka światowa czeka jeden z najsłabszych lat w ostatnich dziesięcioleciach. 

Chociaż jest to obiecujące dla rządów, ta odporność może przekonać bankierów centralnych, że muszą podnieść kluczowe stopy procentowe dalej niż przewidywano, aby schłodzić ceny – skutecznie wylewając więcej zimnej wody na gospodarkę, która wciąż działa trochę zbyt gorąco. Może to przełożyć się na spowolnienie wzrostu w dalszej części roku i w 2024 r., który był postrzegany jako rok ożywienia.  

Kluczowym wskaźnikiem dla banków centralnych jest rynek pracy , który w wielu częściach świata pozostaje napięty. Decydenci polityczni analizują dane z rynku pracy pod kątem oznak rosnącego bezrobocia, spadku liczby przepracowanych godzin lub spowolnienia wzrostu płac – wszystko to może pomóc w ochłodzeniu popytu i złagodzić presję na wzrost cen, ale pozostaje nieuchwytne.„Widzieliśmy, jak banki centralne podwyższały stopy procentowe”, powiedział Madhavi Bokil, ekonomista z Moody’s Investors Service. „Mamy nadzieję, że przy kilku kolejnych podwyżkach stóp procentowych to wystarczy. Jeśli tak nie jest, możemy zobaczyć, jak podnoszą stawki jeszcze bardziej”

Najnowsze oznaki, że wzrost był silniejszy niż oczekiwano na przełomie roku, pojawiły się w ostatnich ankietach fabrycznych na całym świecie przeprowadzonych przez S&P Global. 

W lutym pokazały one pierwszy wzrost globalnej produkcji przemysłowej od siedmiu miesięcy, wspomagany skokiem w Chinach po zniesieniu przez władze surowych ograniczeń Covid . Podobne badania usługodawców na całym świecie wskazują na przyspieszenie wzrostu, w tym w Chinach i Europie. 

Stopy inflacji również okazują się bardziej lepkie niż oczekiwano. 

Według Departamentu Handlu w Stanach Zjednoczonych inflacja umocniła się, a wydatki i dochody Amerykanów wzrosły w styczniu. Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji – wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą – wzrósł w styczniu o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy wydatki konsumentów w USA wzrosły w styczniu o 1,8% wyrównane sezonowo w stosunku do grudnia, co stanowi największy wzrost od prawie dwóch lat. Płace wzrosły w styczniu o 0,9%, ponad dwukrotnie szybciej niż w poprzednim miesiącu. 

Europa również rozpoczęła rok z przypływem energii i wydaje się mało prawdopodobne, aby wpadła w przewidywaną przez wielu recesję, kiedy ceny energii gwałtownie wzrosły w miesiącach następujących po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Koszt tego zdrowia: Czwartkowe dane pokazały, że bazowa stopa inflacji – która nie obejmuje ropy i żywności – osiągnęła rekordowy poziom w lutym.

Ożywienie w Chinach pomogło zwiększyć produkcję fabryczną w innych częściach Azji. Ekonomiści są jednak ostrożni, po części z powodu niepewności co do tego, ile i jak szybko ponowne otwarcie Chin przyniesie korzyści reszcie regionu. 

Zdaniem Trinh Nguyen, starszego ekonomisty Natixis w Hongkongu, zniesienie surowych ograniczeń związanych z pandemią w Chinach przyniesie korzyści głównie konsumpcji, co może być dobrodziejstwem dla krajów takich jak Tajlandia, które są popularne wśród chińskich turystów. 

Jednak loty wychodzące z Chin pozostają ograniczone, a pozytywny wpływ wydatków wśród chińskich turystów prawdopodobnie nie będzie oczywisty aż do drugiej połowy tego roku. 

„Ożywienie w Chinach jest dobre dla samych Chin i dla poszczególnych sektorów, ale nie dla wszystkich w pozostałej części regionu” – powiedziała pani Nguyen. „To nie przypływ unosi wszystkie łodzie”. 

Ożywienie w Chinach pomogło zwiększyć produkcję fabryczną w innych częściach Azji

Istnieją również wątpliwości co do tego, jak odporny może być wzrost w USA i Europie. W końcu stopy procentowe wzrosły już bardzo gwałtownie, jak na standardy ostatnich dziesięcioleci, i może upłynąć trochę czasu, zanim pełny wpływ będzie odczuwalny.

„Po prostu potrzeba miesięcy, zanim zaostrzona polityka pieniężna znajdzie drogę do realnej gospodarki” – powiedział Carsten Brzeski, główny ekonomista ING Banku. „I tak się stanie. Innymi słowy, jeśli największe od lat odwrócenie polityki pieniężnej nie pozostawi żadnych śladów w realnej gospodarce, moglibyśmy również zamknąć wszystkie banki centralne”.

Alternatywnym wyjaśnieniem takiej zaskakującej odporności w obliczu tego, co wydaje się być agresywnymi ruchami banku centralnego, jest to, że stopy procentowe zyskują na znaczeniu dopiero na pewnym poziomie. 

Mark Dowding, dyrektor ds. inwestycji w RBC BlueBay Asset Management, zasugerował, że stopy mogą „musieć przekroczyć próg, taki jak 2%, zanim zaczną przynosić jakikolwiek skutek”.

„Gdyby tak było, moglibyśmy zasugerować, że cykl pieszych wędrówek w USA rozpoczął się dopiero sześć miesięcy temu, aw Europie dopiero się rozpoczyna” – dodał.

Siła amerykańskiej gospodarki może skłonić Rezerwę Federalną do podniesienia w tym roku stóp procentowych wyżej niż wcześniej przewidywano, aby ostudzić presję cenową. To samo dotyczy Europejskiego Banku Centralnego : po skoku inflacji bazowej w strefie euro, ekonomiści z Barclays podnieśli swoje prognozy dotyczące podstawowej stopy procentowej banku centralnego i spodziewają się, że w nadchodzących miesiącach osiągnie ona rekordowy poziom. 

Tak długo, jak banki centralne będą zdeterminowane, by obniżyć inflację do swoich celów, wszelkie oznaki siły gospodarczej prawdopodobnie wywołają reakcję polityczną mającą na celu jej stłumienie.

Tak więc, chociaż agencja Moody’s podniosła we wtorek swoje prognozy wzrostu dla USA i Europy, nadal oczekuje spowolnienia w tym roku, odpowiednio do 0,9% i 0,5%. 

Skutki dalszego zacieśniania polityki pieniężnej nie będą ograniczone do tych regionów. Prawdopodobnie uderzy w gospodarki rozwijające się, z których niektóre – zwłaszcza Brazylia – podniosły swoje kluczowe stopy procentowe wcześniej i od tego czasu odnotowały spadek inflacji. Gdy amerykański bank centralny podnosi stopy procentowe, koszty finansowania zewnętrznego rynków wschodzących często rosną, ich waluty spadają, a eksport słabnie.

„Dla banków centralnych jedynym przesłaniem wynikającym z niedawnego przyspieszenia wzrostu i inflacji może być to, że dotychczasowe zaostrzenie polityki pieniężnej nie wystarczyło” – powiedział Christian Keller, główny ekonomista Barclays. „Czy obecna odmowa gospodarek na lądowanie musi ostatecznie zakończyć się opóźnioną recesją w 2024 r.?”

TYDZIEŃ 06 -10 marca 2023 r

WIG20 (WIG20) , szukaj w zakładce główne indeksy strona II, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA,

Rafineria ropy naftowej PKN Orlen SA w Płocku.

Największy polski koncern naftowy PKN Orlen SA nieoczekiwanie przestał odbierać ropę rurociągiem Przyjaźń z Rosji – poinformował w sobotę na Twitterze prezes Daniel Obajtek. Spółka uspokaja, że taka sytuacja nie jest zagrożeniem dla zaopatrzenia polskich odbiorców.

Jak jednocześnie podkreślił Orlen, spółka jest w pełni przygotowana na taką sytuację, a dostawy do jej rafinerii mogą odbywać się w całości drogą morską. Wstrzymanie dostaw nie będzie mieć zatem wpływu na zaopatrzenie polskich odbiorców w produkty spółki, w tym benzynę i olej napędowy — zaznaczył Orlen.

Jak przypomniała spółka, od początku lutego 2023 r., po wygaśnięciu kontraktu z firmą Rosnieft, dostawy rosyjskiej ropy pokrywały tylko ok. 10 proc. zapotrzebowania Orlenu na ten surowiec. Były to wyłącznie dostawy rurociągowe, na które nie zostały wprowadzone międzynarodowe sankcje.Obecnie portfel importowy PKN Orlen opiera się na dostawach ropy pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego, a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej. Ważnym partnerem koncernu jest Saudi Aramco, z którym PKN Orlen zawarł w 2022 r. strategiczny kontrakt na dostawy ropy naftowej — podkreśliła spółka.Spółka ma obowiązujący do końca 2024 r. kontrakt na dostawy ropy z rosyjską firmą Tatnieft. PKN Orlen deklarował, że wstrzyma import w przypadku nałożenia przez UE odpowiednich sankcji, w przeciwnym razie zerwanie obowiązującego kontraktu rodzi ryzyko konieczności wypłaty odszkodowań.

TYDZIEŃ  27 luty 03 marca 2023 r

WIG20 (WIG20) , szukaj w zakładce główne indeksy strona II, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA,BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML)

Gospodarstwa domowe w USA podnoszą gospodarkę. Wzrost płac, obniżki podatków stanowych i korekty kosztów utrzymania zwiększają dochód do dyspozycji

Konsumenci wykazują odporność po tym, jak zostali ściśnięci przez wysoką inflację, rosnące stopy procentowe i koniec federalnych programów pomocy Covid.

Świeże dane dotyczące miejsc pracy i cen napędzały w tym roku zaskakujący wigor gospodarki, dołączając do rosnących dochodów gospodarstw domowych, odporności konsumentów i innych danych, które przekonały inwestorów, że walka Rezerwy Federalnej z inflacją prawdopodobnie potrwa dłużej, niż się spodziewali.

Zwolnienia pozostały w zeszłym tygodniu na historycznie niskim poziomie, podczas gdy ceny dostawców wzrosły w ciągu roku do stycznia o 6% , szybciej niż oczekiwano, ale spadły z 6,5% w grudniu, poinformował w czwartek Departament Pracy.

Inną oznaką wciąż gorącego popytu na pracę , departament poinformował na początku tego miesiąca, że ​​zatrudnienie gwałtownie wzrosło w styczniu, a bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 53 lat .Co więcej, spowalniająca inflacja , podwyżki płac wynegocjowane w zeszłym roku, dostosowania kosztów utrzymania dla emerytów i obniżki podatków stanowych podniosły siłę nabywczą konsumentów, wzmacniając wydatki i wzrost gospodarczy w czasie, gdy wielu analityków przewidywało spowolnienie, a nawet recesję . Oznacza to zwrot dla gospodarstw domowych, które zostały ściśnięte w zeszłym roku przez wysoką inflację, rosnące stopy procentowe i koniec federalnych programów pomocowych związanych z Covid.

Wśród ostatnich dowodów: sprzedaż detaliczna odbiła się w styczniu , wzrastając o 3% w stosunku do miesiąca następującego po miesięcznych spadkach w listopadzie i grudniu.

Akcje spadły w czwartek po tym, jak nowe dane wzmocniły obawy, że Fed będzie musiał podnosić stopy procentowe wyżej niż w innym przypadku, aby walczyć z inflacją poprzez spowolnienie gospodarki.

Przedstawiciele Fed przewidywali w grudniu, że podniosą swoją referencyjną stopę funduszy federalnych do przedziału od 5% do 5,25% w 2023 r. i utrzymają ją tam do końca roku. Na początku tego roku inwestorzy nie zgodzili się z tym, zakładając, że spowolnienie inflacji i wzrostu gospodarczego skłoni decydentów do wcześniejszego zaprzestania podnoszenia stóp procentowych i obniżenia ich jeszcze w tym roku. Do wtorku ostatnie dane skłoniły traderów na rynku kontraktów terminowych do odzwierciedlania oczekiwań banku centralnego .

W ostatnich tygodniach „nastąpił ogromny zwrot od ustalania cen w czasie recesji, Fed skończy , obniżki stóp procentowych w drugiej połowie tego roku…twierdzi starszy menedżer portfela i szef Departamentu Skarbu i inflacji w Vanguard Fixed Income Group.

Wahania były szczególnie zauważalne na rynku obligacji, gdzie amerykańskie obligacje skarbowe odwróciły wzrost z początku roku. To spowodowało, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wróciła do miejsca, w którym zakończyła się w zeszłym roku, nieco powyżej 3,8%.Akcje również spadły w ostatnich tygodniach, odzwierciedlając obawy inwestorów co do bardziej agresywnego Fed, ale jak dotąd udało im się uniknąć poważnych strat. S&P 500 spadł o około 2% od 2 lutego, dzień przed publikacją zaskakująco dobrych danych o zatrudnieniu w styczniu. Do momentu publikacji raportu o zatrudnieniu indeks zyskał od końca ubiegłego roku prawie 9%.

Perspektywy gospodarcze pozostają niepewne. Fed mógłby zareagować na przyspieszenie wzrostu i inflacji bardziej zdecydowanymi działaniami w zakresie stóp procentowych, powodując poważniejsze pogorszenie koniunktury niż w innym przypadku. Jeśli firmy zwolnią więcej pracowników w odpowiedzi na presję zysku, dochody gospodarstw domowych mogą spaść, a następnie wydatki, jak wielu analityków przewidywało od miesięcy.

Na razie gorący początek roku rodzi perspektywę alternatywnego scenariusza, w którym wzrost gospodarczy przyspiesza .

„Pozytywny trend w dochodach będzie źródłem wsparcia dla tej gospodarki” – powiedziała Rubeela Farooqi, główny ekonomista USA w High Frequency Economics, firmie prognostycznej. Pani Farooqi sprzeciwia się konsensusowi z Wall Street i przewiduje, że Stany Zjednoczone unikną recesji w tym roku. Powiedziała, że ​​perspektywy dochodów gospodarstw domowych mają kluczowe znaczenie dla jej prognozy. „Wzrost płac przewyższa obecnie inflację”.

Pani Farooqi szacuje, że całkowite dochody gospodarstw domowych, skorygowane o inflację i podatki, wzrosną o 2,5% rocznie w pierwszym kwartale io 2,3% w drugim, po spadku o 6,4% w zeszłym roku.

Inni prognostycy, w tym ekonomiści z Goldman Sachs, JP Morgan i Morgan Stanley, przygotowują podobne prognozy dochodów. „Pracownicy faktycznie spodziewają się, że w tym roku będą szczęśliwi” – ​​powiedział Chris Varvares, współkierownik działu ekonomii USA w S&P Global Market Intelligence, który przewiduje, że dochody skorygowane o inflację będą rosły w tempie 5,3% rocznie w pierwszym kwartale. Byłby to największy wzrost od początku 2021 r., kiedy to do milionów gospodarstw domowych wysłano federalne czeki na pomoc w związku z pandemią.

Pan Varvares powiedział, że ostatnie raporty gospodarcze skłoniły go do ponownego przemyślenia swoich prognoz dotyczących recesji. Powiedział, że może przyjść później i być łagodniejszy niż myślał. Goldman Sachs obniżył swoje oszacowanie prawdopodobieństwa recesji do 25% z 35%.

Wiele zależy od ścieżki inflacji. Choć wysoka, styczniowa stopa wynosząca 6,4% oznaczała siódmy z rzędu miesięczny spadek od ostatniego szczytowego poziomu 9,1% w czerwcu. Jeśli nadal będzie zwalniać, Fed może wstrzymać podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Ale jeśli inflacja przyspieszy, nastąpi dalszy wzrost stóp procentowych i kolejne uderzenie w rynki i gospodarkę.

Ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal w styczniu przewidywali, że inflacja spadnie do 3,1% do końca roku. Średnie zarobki godzinowe pracowników sektora prywatnego wzrosły w styczniu o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza, że ​​płace są potencjalnie na dobrej drodze do przewyższenia inflacji po miesiącach pozostawania w tyle. Emeryci mogą zobaczyć jeszcze większe nadrobienie zaległości w tym roku, dzięki korekcie kosztów utrzymania w wysokości 8,7% na 2023 r. w czekach z Ubezpieczeń Społecznych.

Tyler Pack, planista dostaw w firmie energetycznej, dostał awans w grudniu i 10% podwyżkę od stycznia. Pan Pack udał się do Dairy Queen, aby uczcić swoje nowe stanowisko i ma znacznie większe plany wydatków na przyszłość — oszczędza na zakup mercedesa. „Mam nadzieję, że stopy procentowe się obniżą”, powiedział, ponieważ oprocentowanie kredytu samochodowego w wysokości 6%, które ostatnio podał, jest znacznie wyższe niż 2,3% oprocentowania jego obecnego pojazdu, który kupił pod koniec 2020 r. Planuje również wyjechać na wakacje na Florydę tej wiosny.

„Nie ograniczam się do rzeczy, po prostu jestem bardziej ostrożny w kwestii tego, skąd je kupuję” – powiedział 33-latek mieszkający poza Pittsburghem.

Wielu konsumentów wciąż odczuwa ból po zeszłorocznym spadku inflacji.

Joe Wallace z Palm Desert w Kalifornii otrzymał swój pierwszy czek z ubezpieczenia społecznego w grudniu po ukończeniu 66 lat w zeszłym roku. „Nie dostałem podwyżki, odkąd uderzył Covid, nadrobiłem to, biorąc ubezpieczenie społeczne” – powiedział.

Pan Wallace, dyrektor naczelny organizacji non-profit zajmującej się rozwojem gospodarczym, powiedział, że jest zadowolony z podwyżki w styczniu o około 300 dolarów, ale „nie zmusi mnie to do zrobienia czegoś, czego i tak nie zamierzałem”.

„To walentynkowa kolacja dla mnie i mojej żony” — powiedział. Zeszłoroczna inflacja zmusiła parę do ograniczenia jedzenia poza domem z pięciu do trzech wieczorów w tygodniu, a on „zwolnił w sprawach marginalnych, takich jak napoje i kawałki ciasta” w restauracjach. Kontroluje również wydatki na podróże, takie jak przeloty samolotem i wynajem samochodów.

„Bilety lotnicze, które kiedyś kosztowały 350 dolarów, aby odwiedzić nowe wnuki, teraz kosztują 900 dolarów” – powiedział.

Pan Wallace rozważa odłożenie pełnoprawnej emerytury z powodu inflacji. „Będzie potrzeba 50% wzrostu akcji, aby wrócić do miejsca, w którym byłeś trzy lata temu” – powiedział.

„Ludzie ratują całe swoje życie, a potem pojawia się ta rzecz” – powiedział, odnosząc się do pandemii – „po czym następuje inflacja i poczucie bezpieczeństwa w twoim umyśle znika”.

Dochody gospodarstw domowych były wyjątkowo niestabilne w ostatnich latach, co jest objawem szerszych zawirowań gospodarczych wywołanych przez Covid-19 i reakcję rządu na to. Dochody skorygowane o podatki i inflację wzrosły w 2020 i na początku 2021 roku dzięki czekom pomocowym, a następnie spadły w 2022 roku, gdy programy pomocowe się zakończyły, a inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat.

Kolejnym źródłem wsparcia dla gospodarstw domowych są państwowe obniżki podatków i pomoc. Według Tax Foundation, organizacji non-profit specjalizującej się w badaniach polityki podatkowej, w latach 2021 i 2022 43 stany obniżyły podatki, a kilkanaście rozważa dodatkowe indywidualne obniżki w tym roku.

TYDZIEŃ  20-24 luty 2023 r

WIG20 (WIG20) , szukaj w zakładce główne indeksy strona II, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Plaza Centers NV (PLZ),Sunex SA (SNX),

Turcja wydaje 113 nakazów aresztowania związanych z budownictwem

Agencje humanitarne ostrzegają, że liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie w miarę kontynuowania działań ratowniczych
Ratownicy wyciągają 12-letnią Cudie z gruzów zawalonego budynku w Hatay w południowej Turcji, 147 godzin po trzęsieniu ziemi

Urzędnicy w Turcji twierdzą, że wydano 113 nakazów aresztowania w związku z budową budynków, które zawaliły się podczas poniedziałkowego trzęsienia ziemi.

Turecka policja zatrzymała już co najmniej 12 osób, w tym wykonawców robót budowlanych.

Tymczasem zamieszki w południowej Turcji zakłóciły działania ratownicze w niektórych miejscach.

Liczba osób, które potwierdzono, że zginęły w Turcji i Syrii, wzrosła do ponad 30 000.

Oczekuje się kolejnych aresztowań – ale akcja będzie postrzegana przez wielu jako próba odwrócenia ogólnej winy za katastrofę.

Przez lata eksperci ostrzegali, że wiele nowych budynków w Turcji jest niebezpiecznych z powodu endemicznej korupcji i polityki rządu.

Polityka ta zezwalała na tak zwane amnestie dla wykonawców, którzy łamali przepisy budowlane, aby zachęcić do boomu budowlanego – w tym w regionach narażonych na trzęsienia ziemi.

Tysiące budynków zawaliło się podczas trzęsienia ziemi, co rodzi pytania o to, czy skutki klęski żywiołowej pogorszyły ludzkie błędy.

Zbliżają się wybory, a przyszłość prezydenta po 20 latach sprawowania władzy jest zagrożona.

Erdogan przyznał się do niedociągnięć w odpowiedzi, ale podczas jednej z wizyt w strefie katastrofy zdawał się obwiniać los. – Takie rzeczy zawsze się zdarzały – powiedział. „To część planu przeznaczenia”.

Szóstego dnia po trzęsieniu sytuacja staje się coraz bardziej rozpaczliwa.

W sobotę niemieccy ratownicy i armia austriacka wstrzymali działania poszukiwawcze z powodu starć między nienazwanymi grupami w prowincji Hatay. Oczekuje się, że bezpieczeństwo ulegnie pogorszeniu w miarę kurczenia się zapasów żywności, powiedział jeden z ratowników.

„Wzrasta agresja między frakcjami w Turcji” – powiedział austriacki podpułkownik Pierre Kugelweis. „Szanse na uratowanie życia nie mają rozsądnego związku z ryzykiem bezpieczeństwa”.

Poszukiwania ocalałych wznowiono pod ochroną armii tureckiej.

W południowej Turcji i północnej Syrii miliony są bezdomne, a temperatury w nocy spadają poniżej zera.

ONZ ostrzegła, że ​​ponad 800 000 ludzi nie ma odpowiednich posiłków, a jej agencja pomocy na miejscu ostrzega, że ​​ostateczna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia prawdopodobnie się podwoi.

W Syrii liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie ponad 3500 – ale od piątku nie publikowano nowych danych.Nadzieja na znalezienie znacznie większej liczby ocalałych słabnie, pomimo kilku niesamowitych akcji ratunkowych.Wśród osób uratowanych spod gruzów w sobotę była pięcioosobowa rodzina z tureckiej prowincji Gaziantep oraz siedmioletnia dziewczynka z Hatay, która spędziła pod gruzami 132 godziny.Trzęsienie zostało opisane jako „najgorsze wydarzenie od 100 lat w tym regionie” przez szefa pomocy ONZ, który przebywał w sobotę w tureckiej prowincji Kahramanmaras.

„Myślę, że to najgorsza klęska żywiołowa, jaką kiedykolwiek widziałem, a także najbardziej niezwykła międzynarodowa reakcja” – powiedział Martin Griffiths w rozmowie z BBC Lyse Doucet w Turcji.Pan Griffiths wezwał do odłożenia polityki regionalnej w obliczu katastrofy – i istnieją pewne oznaki, że tak się dzieje.Przejście graniczne między Turcją a Armenią zostało ponownie otwarte w sobotę po raz pierwszy od 35 lat, aby przepuścić pomoc.

 • TYDZIEŃ  13-17 luty 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),
szlafmyca 011923 Klip 1 16x9
Amerykański rynek pracy wykazał się w piątek niesamowitą odpornością, przekraczając oczekiwania prawie trzykrotnie i sprawiając, że wszystkie te prognozy recesji wyglądają dość głupio.

4 kluczowe wnioski z oszałamiającego styczniowego raportu o zatrudnieniu

Nowy Jork — 

Amerykański rynek pracy wykazał się w piątek niesamowitą odpornością, przekraczając oczekiwania prawie trzykrotnie i sprawiając, że wszystkie te prognozy recesji wyglądają dość głupio.

Na początku tego tygodnia konsensus ekonomistów przewidywał, że gospodarka USA prawdopodobnie dodała w styczniu około 185 000 miejsc pracy. Byłby to solidny wzrost, wciąż powyżej średniej sprzed pandemii.

Ale gospodarka miała inne pomysły, dodając w styczniu ponad pół miliona miejsc pracy.

Oto trzy kluczowe rzeczy, które można wyciągnąć z piątkowego raportu o zatrudnieniu.

Raport zszokował ekonomistów z Wall Street

Nagłówki gazet, które ukazały się w piątek o 8:30 czasu wschodniego, wprawiły ekonomistów w osłupienie: w zeszłym miesiącu w Ameryce przybyło 517 000 nowych miejsc pracy.

Stopa bezrobocia, która miała nieznacznie wzrosnąć, zamiast tego spadła do 3,4% z 3,5%. Tak nisko nie było od czasu lądowania na Księżycu.

 • Po korektach w zeszłym roku Ameryka zyskała 4,8 miliona miejsc pracy. To o 300 000 więcej niż wcześniej podawano.
 • Wzrost zatrudnienia był powszechny, na czele z sektorem wypoczynku i hotelarstwa.
 • Płace wzrosły o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim – więcej niż oczekiwano. (To wciąż poniżej ostatniego odczytu inflacji na poziomie 6,5%, chociaż inflacja stale spada od czerwca).

Konkluzja: Pomimo pewnych głośnych zwolnień w branży technologicznej i medialnej, szeroko pojęta gospodarka kwitnie.

Prognozy recesji wyglądają bardzo źle

Po roku, w którym recesja wydawała się nieuchronna, wielu ekonomistów uważa teraz, że prognozy te były zbyt ponure.

„Wszelkie obawy, że gospodarka znajduje się w recesji lub jest bliska recesji, powinny zostać całkowicie rozwiane przez te liczby” – powiedział CNN główny ekonomista Moody’s Analytics, Mark Zandi.

Wiele z tych spekulacji koncentrowało się na zacieśnianiu monetarnym Rezerwy Federalnej, które miało na celu wyciśnięcie inflacji z gospodarki. Taka agresywna polityka niesie ze sobą ryzyko recesji, ponieważ ma tendencję do ograniczania wzrostu gospodarczego.

Na razie wydaje się, że działania Fed nie ugasiły ognia na rynku pracy.

„Ostatni rok był największym błędnym odczytaniem ekonomii w moim życiu”, napisał w piątek na Twitterze ekonomista Justin Wolfers. „Rozmowy o recesji osiągnęły nowe szczyty, nawet gdy gospodarka odnotowała tempo wzrostu zatrudnienia, które każdy prawdziwy ekonomista powie jako „BOOM”. “

Więc co się stało?

Po pierwsze, pandemia zepsuła wiele modeli, na których ekonomiści od dawna opierali swoje prognozy.

„Moja metateoria, dlaczego tak wielu ludzi myliło się co do gospodarki przez tak długi czas, jest taka, że ​​wielu ekonomistów (i dzienników ekonomicznych) nie jest w stanie przyznać, że czasami zdarzają się dobre rzeczy” – powiedział Wolfers.

Fed może utrzymać stopy procentowe

Dobra wiadomość dla pracowników nie zawsze jest dobrą wiadomością dla Wall Street. Akcje spadły w piątek rano, ponieważ raport o zatrudnieniu zaskoczył inwestorów i zasugerował, że wysokie stopy procentowe (które obniżają zyski przedsiębiorstw) nie znikną w najbliższym czasie.

Fed dał jasno do zrozumienia, że ​​będzie nadal podnosił stopy procentowe, aby wycisnąć nadmiar płynności z gospodarki i sprowadzić inflację z powrotem do celu „około 2 proc.”. Pod każdym względem inflacja spada z najwyższego poziomu 9,1% zeszłego lata. Ale ulubiona miara wzrostu cen przez Fed, znana jako indeks PCE, wzrosła w grudniu o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Fakt, że rynek pracy był w stanie tolerować najbardziej agresywną politykę Fed we współczesnej historii, sugeruje, że bank centralny może bezpiecznie utrzymywać stopy procentowe na wysokim poziomie bez wywoływania masowych zwolnień i bezrobocia.

Oczywiście gospodarka nie jest całkowicie poza lasem. Wyższe stopy procentowe utrudniają ludziom pożyczanie pieniędzy – zła wiadomość dla każdego, kto chce sfinansować dom, zaciągnąć kredyt studencki lub założyć firmę.

„Tocząca się recesja – w której różne sektory gospodarki na zmianę się kurczą, a nie jednocześnie – jest w toku” – napisał Sung Won Sohn, profesor finansów i ekonomii na Loyola Marymount University i główny ekonomista SS Economics, w piątkowej notatce.

Robotnicy wciąż mają przewagę

Raport o zatrudnieniu wzmacnia dowody z wcześniejszego tygodnia, pokazujące, że nadal jest to rynek pracownika.

W środę badanie wolnych miejsc pracy i rotacji pracy, znane jako JOLTS, wykazało, że liczba dostępnych miejsc pracy w grudniu wzrosła do 11 milionów – więcej niż oczekiwano i najwięcej od lipca.

Innymi słowy: na każdą osobę szukającą pracy przypada prawie dwa miejsca pracy.

To zła wiadomość dla deweloperów i zarządców nieruchomości komercyjnych, którzy nie mogą się doczekać powrotu biur do pięciodniowych harmonogramów. Ponieważ pracownicy porzucą spodnie dresowe tylko wtedy, gdy będą na to gotowi, dziękuję. (Co zamierzasz zrobić, zwolnić ich? Patrz powyżej: stosunek liczby miejsc pracy do liczby osób poszukujących pracy.)

Po trzech latach wywołanej pandemią pracy hybrydowej dla milionów pracowników umysłowych obłożenie biur dopiero zaczyna rosnąć. Dane z kart bezpieczeństwa z Kastle Systems pokazały, że obłożenie biur w 10 głównych miastach USA przekroczyło w tym tygodniu 50% po raz pierwszy od marca 2020 r.

 • TYDZIEŃ  06 -10 luty 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), Ten Square Games SA (TEN),Sunex SA (SNX),

Kupujący w dzielnicy handlowej Guanqian Street w Suzhou, 25 stycznia

Nowy Rok to najważniejsze święto w chińskim kalendarzu. Rodzinny, obfity w huczną zabawę czas, celebrowany jest w gronie najbliższych. Świętuje się go zgodnie z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie tradycjami, oddając cześć bóstwom i przodkom. Chiński Nowy Rok rozpocznie się 22 stycznia 2023 i potrawa do 9 lutego 2024 pod znakiem zodiakalnego Królika! Chiński Nowy Rok bez wątpienia jest świętem szczególnie ważnym dla wszystkich mieszkańców tego regionu. Datę rozpoczęcia i zakończenia nowego roku w Chinach określa kalendarz księżycowy. To ruchome święto, które celebruje się w okresie od 21 stycznia do 20 lutego. Kolejny potrwa od 22 stycznia 2023 do 9 lutego 2024. Huczne świętowanie potrwa aż 16 dni i zakończy je Święto Latarni – jedno z najstarszych, chińskich świąt.

Miejsca turystyczne były zalane, kina były przepełnione, a pokazy sztucznych ogni rozświetliły nocne niebo, gdy Chiny świętowały Nowy Rok Księżycowy z rezygnacją, która oznaczała koniec trzyletniego eksperymentu Covid Zero.

Nagłe zniesienie ograniczeń Covid w Chinach w grudniu umożliwiło wszystkim podróżowanie i swobodne mieszanie się na najważniejszym festiwalu w kraju po raz pierwszy od 2019 roku. Podczas wakacji odbyło się ponad 300 milionów podróży, prawie 90% poziomu sprzed pandemii do Ministerstwa Kultury i Turystyki.Chiński cykl składa się z 12 znaków. Królik – jest przede wszystkim ułożony i spokojny. To prawdziwie artystyczna dusza. W życiu kieruje się dobrą intuicją, dzięki której odnajduje się w każdej sytuacji.

Tradycyjne obchody Nowego Roku Księżycowego obejmują wymianę „czerwonych paczek” pieniędzy, fajerwerki, tańce lwów i podróże.

W Chinach kontynentalnych „Chunyun”, 40-dniowy okres otaczający festiwal, powoduje, że wielu Chińczyków podróżuje do swoich rodzinnych miast, aby być z rodzinami – i jest często nazywany największą migracją ludzi na świecie.

W tym roku, po niedawnym złagodzeniu przez Chiny ograniczeń Covid-19, oczekuje się, że więcej rodzin będzie mogło zjednoczyć się zarówno w kraju, jak i za granicą, aby powitać nowy rok.

Dziecko patrzy na gigantyczną latarnię z królika w muzeum w Pekinie w sobotę, 14 stycznia.
Dziecko kładzie czerwoną kartkę z życzeniami noworocznymi na drzewie życzeń w wiosce Lam Tsuen w Hong Kongu, 22 stycznia. TYDZIEŃ  30 styczeń -03 luty 2023 r
WIG20 (WIG20) , )szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polsk
SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska MiedźSA (KGH), 
Giełdy w Azji poszły w dół. Bank centralny uratował indeksy ...
Giełda w Tokio

okioagencji Reutera — 

Bazowe ceny konsumpcyjne w Japonii w grudniu wzrosły o 4,0% w porównaniu z rokiem poprzednim, podwoiły cel banku centralnego na poziomie 2% i osiągnęły nowe 41-letnie maksimum, jak pokazały dane w piątek, dodając do niedawnych narastających oznak rosnącej presji inflacyjnej.

Analitycy twierdzą, że dane prawdopodobnie podtrzymają oczekiwania rynku, że Bank Japonii (BOJ) wkrótce zakończy swoją politykę kontroli rentowności i pozwoli na dalszy wzrost stóp procentowych.

Wzrost podstawowego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który nie obejmuje niestabilnej świeżej żywności, ale obejmuje koszty ropy, był zgodny z medianą prognoz rynkowych i nastąpił po 3,7% rocznym wzroście odnotowanym w listopadzie.

Roczny wzrost bazowego CPI przekroczył zatem cel BJ na poziomie 2% dziewiąty miesiąc z rzędu.

„Presja inflacyjna nieco się nasila, a podwyżki cen wykraczają poza ceny żywności i paliw” – powiedział Yoshiki Shinke, główny ekonomista Dai-ichi Life Research Institute.

„Firmy nie są już tak ostrożne w podnoszeniu cen. Być może zobaczymy, że inflacja utrzyma się powyżej celu BJ na poziomie 2% aż do jesieni tego roku” – powiedział.

Core-core CPI, który usuwa zarówno koszty świeżej żywności, jak i energii, był w grudniu o 3,0% wyższy niż rok wcześniej, przyspieszając z 2,8% wzrostu odnotowanego w listopadzie.

Bank Japonii utrzymywał w środę bardzo luźną politykę pieniężną, ale podniósł swoje prognozy inflacji w nowych projekcjach kwartalnych, ponieważ firmy nadal przerzucały wyższe koszty surowców na gospodarstwa domowe.

Wielu graczy rynkowych oczekuje, że bank centralny wycofa kontrolę krzywej rentowności, politykę, w ramach której ogranicza długoterminowe stopy procentowe do zera, kiedy druga, pięcioletnia kadencja gołębiego gubernatora Haruhiko Kurody zakończy się w kwietniu.

 • TYDZIEŃ  23-27 styczeń 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), Ten Square Games SA (TEN)

Zdjęcie z drona Lützerath w Niemczech, 9 stycznia. Aktywiści okupują wioskę od ponad dwóch lat, próbując zapobiec jej zburzeniu.
Zdjęcie z drona Lützerath w Niemczech, 9 stycznia. Aktywiści okupują wioskę od ponad dwóch lat, próbując zapobiec jej zburzeniu

Niemcy planują zniszczyć tę wioskę pod kopalnię węgla. Tysiące ludzi zbierają się, by to powstrzymać

To surowy obraz z 2023 roku: policja w rynsztunku zalewa wioskę, wyciąga ludzi z domów i burzy konstrukcje, aby zrobić miejsce dla maszyn kopiących, aby uzyskać dostęp do bogatych pokładów węgla pod ziemią.

Od środy, kiedy deszcz i wiatr nawiedziły maleńką wioskę Lützerath w zachodnich Niemczech, policja usunęła setki aktywistów. Niektórzy są w Lützerath od ponad dwóch lat, zajmując domy opuszczone przez byłych mieszkańców po ich eksmisji, większość do 2017 r., aby zrobić miejsce dla kopalni.

W akcji eksmisyjnej bierze udział ponad 1000 policjantów. Większość budynków została już oczyszczona, ale niektórzy aktywiści pozostali w domkach na drzewie lub skulili się w dziurze wykopanej w ziemi od piątku, według policji miejskiej w Akwizgranie.

Organizatorzy protestu spodziewają się, że w sobotę w okolicy pojawią się kolejne tysiące ludzi, aby zademonstrować przeciwko zniszczeniu wioski, choć ostatecznie mogą nie mieć dostępu do wioski. Po zakończeniu eksmisji RWE planuje dokończyć 1,5-kilometrowe ogrodzenie wokół Lützerath, odgradzając budynki, ulice i kanały przed ich wyburzeniem.


Policja przygotowuje się do wejścia do budynków w celu usunięcia aktywistów ze skazanej wioski Lützerath w czwartek, 12 stycznia

Mimo to aktywiści obiecują dalszą walkę o wioskę.

„Podejmujemy działania przeciwko temu zniszczeniu, stawiając nasze ciała na drodze koparki” – powiedział Ronni Zeppelin z grupy Lützerath Lebt (Lützerath Lives).

Punkt zapalny klimatu

Lützerath, około 20 mil na zachód od Dusseldorfu, od dawna jest punktem zapalnym klimatu w Niemczech ze względu na swoje położenie na skraju odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Garzweiler II.

Kopalnia rozciąga się na około 14 mil kwadratowych (35 kilometrów kwadratowych) w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) – ogromne, postrzępione wyżłobienie w krajobrazie.

Jego powolne pełzanie na przestrzeni lat pochłonęło już wioski, w których rodziny mieszkają od pokoleń. Doprowadziło to do zniszczenia kilkusetletnich budynków, a nawet farmy wiatrowej .

RWE od dawna planowało dalszą rozbudowę kopalni, co spotkało się z krytyką środowisk klimatycznych. Węgiel brunatny jest najbardziej zanieczyszczającą formą węgla, który sam w sobie jest najbardziej zanieczyszczającym paliwem kopalnym .

Już w 2013 roku niemieckie sądy orzekły , że firma może się rozwijać, nawet kosztem pobliskich wiosek.

Po sukcesach Zielonych w wyborach federalnych w 2021 r., niektórzy mieli nadzieję, że ekspansja zostanie anulowana, powiedział David Dresen, członek grupy klimatycznej Aller Dörfer bleiben (All Villages Stay), który mieszka w Kuckum, wiosce przeznaczonej do zniszczenia. .

Aktywista klęka przed oddziałami prewencyjnymi obok kopalni węgla Garzweiler II, 8 stycznia
Niemiecka policja usuwa działaczy ze słupów w okupowanej wiosce Lützerath
Policja rozbiera barykadę.
Policja prewencyjna zatrzymuje aktywistę wśród prowizorycznych osiedli zbudowanych przez aktywistów w Lützerath.

Bolesne” protesty

To bardzo niekomfortowy moment dla Zielonych i niewyobrażalna katastrofa dla tych, którzy chcą ocalić wioskę.

„Zdjęcia z Lützerath są oczywiście bolesne, ponieważ zawsze walczyliśmy przeciwko ciągłemu spalaniu węgla” – powiedział Lechtape w imieniu Zielonych NRW. „Znamy znaczenie Lützerath jako symbolu ruchu klimatycznego. Nie powinno to jednak przesłaniać tego, co zostało osiągnięte” – dodał.

Dyskomfort partii może się pogłębić w sobotę, kiedy protest zorganizowany przez koalicję grup klimatycznych ma przyciągnąć do Lützerath tysiące ludzi – w tym szwedzką aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg.

„Teraz do nas należy powstrzymanie niszczących kul i koparek węglowych. Nie ułatwimy tej eksmisji” – powiedziała Pauline Brünger z grupy klimatycznej Fridays for Future.

 • TYDZIEŃ  16-20 styczeń 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),  BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),Rank Progress SA (RNK),

Giełdy rosną po lepszym niż oczekiwano raporcie o zatrudnieniu

Giełdy w USA poszybowały w górę w piątek, ponieważ spowolnienie wzrostu płac i optymistyczny raport o sektorze usług doprowadziły do ​​rajdu „złe wieści to dobre wieści”. 

Inwestorzy obstawiają, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe tylko o ćwierć punktu w przyszłym miesiącu. Wall Street ma również nadzieję, że gospodarka może zakończyć się miękkim lądowaniem, co oznacza, że ​​recesji można uniknąć lub będzie ona krótka i łagodna. Akcje zakończyły ten niestabilny pierwszy tydzień 2023 r. na plusie dzięki piątkowemu wzrostowi. 

Jeśli chodzi o wiadomości korporacyjne, Costco ( COST ) był jednym z największych wzrostów w S&P 500, odnotowując wzrost o ponad 7% po tym, jak sprzedawca hurtowy odnotował wysoką sprzedaż w grudniu. WWE ( WWE ) wzrósł o prawie 20% na wieść , że założyciel Vince McMahon wraca do zarządu firmy zajmującej się „rozrywką sportową”, co doprowadziło do spekulacji, że WWE może wkrótce zostać wystawione na sprzedaż. 

Dow Jones wzrósł o około 700 punktów, czyli o 2,1%.

Rynek pracy był nie tylko gorący w 2022 roku, ale był historyczny.

Gospodarka USA nie tylko przekroczyła poziom zatrudnienia sprzed pandemii, ale także dodała około 4,5 miliona miejsc pracy w ciągu ostatniego roku. Był to drugi co do wielkości roczny wzrost zatrudnienia w zapisach sprzed ponad 80 lat, wynika z danych Bureau of Labor Statistics. (Najwięcej w historii odnotowano w 2021 r., kiedy dodano 6,7 miliona miejsc pracy, podczas gdy rok 2020 ustanowił rekord największej liczby utraconych miejsc pracy w ciągu roku – 9,3 miliona).

Zagłębiając się w sezonowo wyrównane dane, oto spojrzenie na wzrost (i utratę) miejsc pracy w różnych sektorach i branżach.

Na wysokim poziomie wszystkie główne sektory gospodarki zakończyły rok na plusie:

 •    Edukacja i służba zdrowia: dodano 950 000 miejsc pracy (+4%)
 •    Wypoczynek i hotelarstwo: dodano 946 000 miejsc pracy (+6,3%)
 •    Usługi profesjonalne i biznesowe: dodano 605 000 miejsc pracy (+2,8%)
 •    Handel, transport i media: dodano 583 000 miejsc pracy (+2%)
 •    Produkcja: dodano 379 000 miejsc pracy (+3%)
 •    Rząd: dodano 300 000 miejsc pracy (+1,4%)
 •    Budownictwo: dodano 231 000 miejsc pracy (+3%)
 •    Inne usługi: dodano 173 000 miejsc pracy (+3,1%)
 •    Informacje: dodano 148 000 miejsc pracy (+5,1%)
 •    Działalność finansowa: dodano 134 000 miejsc pracy (+1,5%)
 •    Wydobycie i pozyskiwanie drewna: dodano 54 000 miejsc pracy (+9,15%)

Oto spojrzenie na to, jak część tej działalności dzieli się na podsektory:

 • TYDZIEŃ  09-13 styczeń 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), Forever Entertaiment SA (FOR),

Fed Watch 2023: Kiedy podwyżki stóp zwolnią

Główny Matt Egan Phil Mattingly_00030908.png
Rezerwa Federalna ostrzega przed zbliżającą się utratą miejsc pracy, ponieważ wzrost inflacji spowalnia

MinneapolisCNN — 

Amerykański bank centralny znalazł się w jaskrawym świetle reflektorów przez większą część minionego roku, gdy prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell posługiwał się tępymi narzędziami podwyżek stóp procentowych i zacieśniania ilościowego w celu ograniczenia gwałtownej inflacji.

Gdy rok 2022 dobiega końca, wskaźniki inflacji pokazują, że niektóre z nich mogły zadziałać: ceny konsumpcyjne spadają , sprzedaż domów zatrzymała się, a niektóre z najbardziej znanych amerykańskich firm planują spowolnienie wzrostu i wycofanie kapitału inwestycja.

Najnowszy pomiar inflacji wykazał, że indeks cen konsumpcyjnych w listopadzie wyniósł 7,1%, co oznacza spadek z najwyższego od 40 lat poziomu 9,1% osiągniętego w czerwcu; ceny używanych samochodów, tarcicy i benzyny — kiedyś dzieci będące plakatami boleśnie stromych podwyżek cen — spadły ; a ceny mieszkań i czynsze również spadały.

„Ten pomysł szczytowej inflacji, o którym ludzie mówili przez większą część roku, zaczyna wyglądać na uzasadniony”, powiedział Thomas Martin, starszy menedżer portfela w Globalt Investments. – Chodzi o to, jak szybko to spada?

Za kilka tygodni rozpocznie się ustawa Fed II.

Niedawno zmieniony scenariusz Fed wymaga, aby stopa funduszy federalnych, referencyjna stopa procentowa banku centralnego, wzrosła, ale w wolniejszym tempie niż w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Podczas gdy Fed — w końcu — odniósł kilka drobnych zwycięstw w spowalnianiu gospodarki, po siedmiu ogromnych podwyżkach stóp procentowych solidny i historycznie napięty rynek pracy pozostaje cierniem w boku banku centralnego. Kiedy liczba dostępnych miejsc pracy znacznie przewyższa liczbę osób poszukujących pracy, płace mogą wzrosnąć, co z kolei może utrzymać wyższe ceny na dłużej.

Oznacza to, że Fed, ze swoim „laserowym skupieniem na rynku pracy”, może być „ciągle jastrzębi” na początku 2023 r., powiedział Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnej w Baird.

Istnieją już oznaki, że rynek pracy mięknie: rezygnacje i zatrudnienie spadły, podczas gdy liczba zwolnień wzrosła; ciągłe roszczenia wzrosły do ​​najwyższego poziomu od lutego ; a liczba miejsc pracy dodawanych każdego miesiąca zaczęła powoli spadać.

Jednak „strukturalny niedobór siły roboczej” pozostaje poważnym problemem, zauważył Powell w grudniu, przypisując brak pracowników wcześniejszym emeryturom, potrzebom opiekuńczym, chorobom i zgonom Covid oraz spadkowi imigracji netto.

W związku z tym pracodawcy wahają się przed zwalnianiem ludzi, a inne obszary gospodarki wykazują taką siłę, że bezrobotni mogą szybko zostać ponownie zatrudnieni, powiedział Mayfield.

„Ta ukryta siła na rynku pracy może być powodem, dla którego Fed nadmiernie zaostrza politykę” – powiedział CNN. „Dla nas reszta gospodarki bardzo wyraźnie sygnalizuje spowolnienie, nadchodzącą recesję. A kiedy widzisz, jak Fed koryguje swoje prognozy bezrobocia w górę, rewidując wzrost PKB w dół, wydaje się, że się zgadzają.

Dodał: „Mam więc nadzieję, że skorzystają z własnej rady i dość szybko się zatrzymają”.

Grudniowe projekcje wskazywały na bardziej agresywną ścieżkę zacieśniania polityki pieniężnej, z medianą prognozy rosnącą do nowego szczytowego poziomu stóp procentowych 5%-5,25%, w porównaniu z 4,5%-4,75% we wrześniu. Oznaczałoby to, że urzędnicy Fed spodziewają się podwyżki stóp procentowych o pół procent więcej niż trzy miesiące temu, kiedy po raz ostatni opublikowano prognozy gospodarcze Fed.

Decydenci przewidywali również , że inflacja PCE , preferowana przez Fed miara cen, pozostanie znacznie powyżej celu wynoszącego 2% co najmniej do 2025 r. Dalsze prognozy pokazały, że oczekiwania dotyczące kondycji gospodarki USA są coraz gorsze, a przedstawiciele Fed przewidują teraz, że bezrobocie wzrośnie do 4,6 % do końca 2023 r. i pozostanie na tym poziomie do 2024 r. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż stopa 4,4% oczekiwana we wrześniu i znacznie wyższa niż obecna stopa 3,7%.

W oparciu o prognozy urzędników Fed i innych ekonomistów ścieżka zawęziła się do pożądanego „miękkiego lądowania” polegającego na powstrzymaniu inflacji przy jednoczesnym uniknięciu recesji lub znacznych zwolnień.

„To imponujące, jak dobrze konsument trzymał się w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a nie wyciąganie dywanu spod konsumenta jest w zasadzie sposobem na miękkie lądowanie” — powiedział Mayfield.

„Myślę, że to naprawdę wąska ścieżka, a ton Fed [podczas grudniowego spotkania] nie napawa mnie optymizmem, że mogą sobie z tym poradzić bez wpadnięcia w recesję. … Jeśli miękkie lądowanie pozwala całkowicie uniknąć recesji, to myślę, że jest to dość trudne zadanie. Jeśli jest to łagodniejsza recesja niż w najnowszej historii, myślę, że wciąż jest w kartach.

Kiedy Fed spotka się w 2023 r

Federalny Komitet Otwartego Rynku, organ kształtujący politykę banku centralnego, odbywa osiem regularnie zaplanowanych spotkań rocznie. W ciągu dwóch dni 12-osobowa grupa przegląda dane gospodarcze, ocenia warunki finansowe i ocenia działania polityki pieniężnej, które są ogłaszane opinii publicznej po zakończeniu posiedzenia drugiego dnia, wraz z konferencją prasową prowadzoną przez przewodniczącego Powell.

Poniżej znajdują się spotkania wstępnie zaplanowane na 2023 r. Te z gwiazdkami oznaczają spotkanie z podsumowaniem prognoz ekonomicznych, które zawiera wykres zwany potocznie „wykresem kropkowym”, który pokazuje, gdzie każdy członek Fed spodziewa się, że stopy procentowe wylądują w przyszłości.

 • 31 stycznia – 1 lutego
 • 21-22 marca*
 • 2-3 maja
 • 13-14 czerwca*
 • 25-26 lipca
 • 19-20 września*
 • 31 października – 1 listopada
 • 12-13 grudnia*
 • TYDZIEŃ  02-05 styczeń 2023 r
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR), Forever Entertaiment SA (FOR),GreenX Metals Limited (GRX)
Papież Franciszek wygłosił bożonarodzeniowe orędzie

Papież Franciszek modlił się w Boże Narodzenie o natychmiastowe zakończenie „bezsensownej wojny” na Ukrainie. – Niech nasze spojrzenie napełni się twarzami naszych ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywają te Święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma miesiącami wojny – zaapelował w świątecznym orędziu.

W orędziu wygłoszonym w Boże Narodzenie z balkonu bazyliki Świętego Piotra papież powiedział: – Niech Pan uczyni nas gotowymi do konkretnych gestów solidarności, aby pomóc cierpiącym i oświecić umysły tych, którzy mają władzę, aby uciszyć broń i położyć natychmiastowy kres tej bezsensownej wojnie.

Jak zauważył, „niestety, ludzie wolą słuchać innych motywów, dyktowanych logiką świata. Ale któż słucha głosu Dzieciątka?”.

Franciszek mówił też o „głodzie pokoju” także w innych rejonach, „na innych teatrach tej trzeciej wojny światowej”.

– Pomyślmy o Syrii, wciąż dręczonej przez konflikt, który zszedł na dalszy plan, ale się nie zakończył. I pomyślmy o Ziemi Świętej, gdzie w ostatnich miesiącach nasiliły się przemoc i starcia, w których giną ludzie i są ranni – podkreślił.

– Błagajmy Pana, aby tam, na ziemi, która była świadkiem jego narodzin, mógł powrócić dialog i poszukiwanie wzajemnego zaufania między Izraelczykami a Palestyńczykami – wezwał.

Papież dodał: – Niech Dzieciątko Jezus wspiera wspólnoty chrześcijańskie żyjące na całym Bliskim Wschodzie, aby w każdym z tych krajów można było żyć pięknem braterskiego współżycia między ludźmi, przynależącymi do różnych religii.

 • TYDZIEŃ  27-30 grudzień 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),
Argentyna mistrzem świata
Argentyna mistrzem świata

Piłkarska reprezentacja Argentyny zdobyła mistrzostwo świata. W rozegranym w Lusail finale mundialu w Katarze „albicelestes” pokonało po rzutach karnych broniących tytułu Francuzów.

Lionel Messi z Argentyny
 • Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata 2022 , pokonując Francję w rzutach karnych w jednym z najbardziej emocjonujących finałów ostatnich lat.
 • Magia Messiego: argentyńska legenda piłki nożnej, Lionel Messi, olśniewał w swoim ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata , strzelając dwa gole, przechodząc do historii turnieju i ostatecznie wznosząc trofeum.
 • Inspirujący powrót: Francja, prowadzona przez supergwiazdę Kyliana Mbappé, dokonała oszałamiającego powrotu, zmuszając finał do dogrywki. Mbappé zakończył mecz hat-trickiem.
 • Wyścig o Złotego Buta — nagrodę dla gracza, który zdobędzie najwięcej goli w turnieju — wisiał na włosku przed niedzielnym starciem Argentyny z Francją.
 • Fani, którzy liczyli na nieco emocji w tym pojedynku, nie zawiedli się. Prowadzenie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk w finale w tę iz powrotem.
 • Strzelając gola z rzutu karnego w pierwszej połowie, Lionel Messi z Argentyny wyprzedził Kyliana Mbappé z Francji.
 • Ale Mbappé odpowiedział dwoma golami w ciągu około 90 sekund w drugiej połowie, przeskakując legendę w liczbie bramek w turnieju.
 • Jeden za wejściem do dogrywki, Messi ponownie zremisował sumę Mbappé, strzelając gola na prowadzenie w drugiej tercji.
 • Jednak kolejne wyrównanie pod koniec dogrywki dało Mbappé osiem bramek w turnieju i ostatecznie zapewniło mu ten zaszczyt.
 • Oto sytuacja, gdy zabrzmiał końcowy gwizdek:
 • 8 bramek
 • Kylian Mbappé (Francja)
 • 7 bramek
 • Lionel Messi (Argentyna)
 • 4 bramki
 • Julián Álvarez (Argentyna)
 • Olivier Giroud (Francja)
 • TYDZIEŃ  19-23 grudzień 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),
Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell przemawia na konferencji prasowej po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, w środę, 2 listopada 2022 r., w Waszyngtonie.
Nowy Jork  
Rezerwa Federalna na pewno ogłosi w środę, że ponownie podniesie stopy procentowe.

Fed ponownie podniesie stopy procentowe. Ale to igranie z ogniem.

Rezerwa Federalna na pewno ogłosi w środę, że ponownie podniesie stopy procentowe. Inwestorzy mają jednak nadzieję, że będzie to mniejszy wzrost niż cztery ostatnie podwyżki.

Handlowcy obstawiają wzrost o zaledwie pół punktu. Kontrakty terminowe na fundusze federalne na Chicago Mercantile Exchange wykazują 80% prawdopodobieństwo podwyżki o pół punktu.

Fed podniósł stopy procentowe o trzy czwarte punktu procentowego na ostatnich czterech posiedzeniach (czerwiec, lipiec, wrzesień i listopad). Nastąpiło to po dwóch mniejszych podwyżkach stóp na początku tego roku. Kluczowa krótkoterminowa stopa procentowa banku centralnego, która na początku roku wynosiła zero, wynosi obecnie od 3,75% do 4%.

Mamy nadzieję, że presja inflacyjna w końcu zacznie słabnąć na tyle, że Fed będzie mógł się odwrócić – Fed mówi o serii mniejszych podwyżek stóp procentowych – aby uniknąć wpadnięcia gospodarki w recesję.

Ale to może nie być takie proste. Rząd poinformował w piątek, że kluczowa miara cen hurtowych , indeks cen producentów, wzrosła o 7,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy do listopada. To było nieco wyższe niż oczekiwany wskaźnik 7,2%, ale oznaczało to wyraźne spowolnienie od 8% wzrostu do października.Szerzej obserwowane dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad pojawiają się we wtorek, zaledwie dzień przed ogłoszeniem przez Fed. CPI wzrósł o 7,7% rok do roku do października.

Dopóki inflacja pozostaje problemem, Fed będzie musiał działać ostrożnie.

„Inflacja prawdopodobnie osiągnęła szczyt, ale może nie spaść tak szybko, jak ludzie by tego chcieli” – powiedziała Kathy Jones, główna strateg ds. instrumentów stałodochodowych w Schwab Center for Financial Research.

Jones nadal uważa, że ​​Fed podniesie stopy procentowe tylko o pół punktu w tym tygodniu i może chcieć podnieść je tylko o ćwierć punktu na początku 2023 roku. Przyznała jednak, że Fed teraz „nadrabia zaległości”.

Wyższe stopy w końcu spowolnią gospodarkę

Drugi problem: podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku miały jak dotąd ograniczony wpływ na gospodarkę. Tak, oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie wzrosło, co poważnie zaszkodziło popytowi na mieszkania, ale rynek pracy pozostaje silny. Płace rosną, a konsumenci nadal wydają. To nie może trwać w nieskończoność.

„Skumulowany wpływ wyższych stóp procentowych dopiero się zaczyna. Dlatego Fed musi nieco zwolnić tempo – powiedział Jones.

Inwestorzy będą więc musieli zwracać uwagę nie tylko na to, co Fed mówi w swoim oświadczeniu o stopach procentowych, ale także na to, o czym mówi Powell na swojej konferencji prasowej. Fed opublikuje również swoje najnowsze prognozy dotyczące wzrostu produktu krajowego brutto, rynku pracy i cen konsumpcyjnych w środę.

We wrześniu konsensus prognoz Fed przewidywał wzrost PKB o 1,2% w 2023 r., stopę bezrobocia na poziomie 4,4% oraz wzrost wydatków na konsumpcję osobistą, preferowaną przez Fed miarę, czyli inflację, o 2,8%. Wydaje się prawdopodobne, że Fed obniży swój cel PKB i podniesie swoje oczekiwania co do stopy bezrobocia i cen konsumpcyjnych.

Rośnie prawdopodobieństwo pogorszenia koniunktury gospodarczej i mogą to odzwierciedlać projekcje Fed. Ale oczekuje się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe najwcześniej w 2024 r., więc dla banku centralnego może być za późno, aby zapobiec recesji.

„Zwrot lub pauza nie jest lekarstwem na wszystko dla tego rynku” – powiedział Keith Lerner, współdyrektor ds. inwestycji w Truist Advisory Services. „Obniżki stóp procentowych mogą być spóźnione. Ryzyko recesji jest nadal stosunkowo wysokie”.

Konsumenci nadal wydają?

Gospodarka USA nie jest jeszcze w recesji. Ale czy amerykańscy kupujący są odklepani? O tym przekonamy się w czwartek po tym, jak rząd poda dane o sprzedaży detalicznej za listopad.

Ekonomiści faktycznie przewidują niewielki spadek sprzedaży detalicznej o 0,1% od października. Ale ważne jest, aby umieścić tę liczbę w kontekście. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,3% od września io 8,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Możliwe więc, że konsumenci po prostu mieli przewagę podczas zakupów świątecznych. Inflacja ma również wpływ na liczby, ponieważ na sprzedaż detaliczną (pozytywnie) wpłynął fakt, że ludzie muszą wydawać więcej pieniędzy na różne rzeczy.

Jeden ze strategów rynkowych zwrócił również uwagę, że dopóki wzrost cen będzie spowalniał, konsumenci również będą czuli się pewniej.

„Wszyscy mówili w tym roku o inflacji. Idąc dalej, w 2023 lub 2024 roku będzie bardziej chodziło o dezinflację” – powiedział Arnaud Cosserat, dyrektor generalny Comgest Global Investors.

Co to oznacza dla inwestorów? Cosserat powiedział, że ludzie powinni szukać wysokiej jakości firm konsumenckich, które nadal mają władzę cenową i mogą utrzymać swoje marże zysku. Dwie akcje należące do jego firmy, o których powiedział, że pasują do tego rachunku: producent dóbr luksusowych Hermes (HESAF) i gigant kosmetyczny L’Oreal (LRLCF)

Poniedziałek: miesięczny PKB Wielkiej Brytanii; zarobki z Oracle (ORCL)

Wtorek : Indeks cen konsumpcyjnych w USA; nastroje gospodarcze w Niemczech

Środa: posiedzenie Fed; produkcja przemysłowa UE; inflacja w Wielkiej Brytanii; zarobki z Lennar (LEN) i Trip.com (TCOM)

Czwartek: sprzedaż detaliczna w USA; tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA; decyzje EBC i Banku Anglii dotyczące stóp procentowych; zarobki z Jabil (JBL)

Piątek: PMI strefy euro; sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii; zarobki z Accenture (ACN) , Darden Restaurants (DRI) i Winnebago (WGO)

 • TYDZIEŃ  12-16 grudzień 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),
Aresztowanie uczestnika protestu w Chinach
Aresztowanie uczestnika protestu w Chinach

Szanghaj łagodzi ograniczenia Covid w miarę rozszerzania się zmiany polityki Chin

Łagodzenie ruchów następuje po protestach przeciwko blokadzie w całym kraju.

Szanghaj złagodził niektóre ograniczenia Covid, dołączając do innych czołowych chińskich miast, gdy władze przyspieszają zmianę w kierunku ponownego otwarcia gospodarki po tym, jak tysiące demonstrantów wyszły na ulice w zeszły weekend, aby wyrazić swój gniew z powodu surowej polityki kraju. 

Centrum finansowe zniesie wymagania dotyczące testów PCR, aby wejść do miejsc publicznych na świeżym powietrzu, takich jak parki, a także jeździć środkami transportu publicznego od poniedziałku, poinformowały władze miasta w niedzielnym oświadczeniu . Zgodnie z oświadczeniem środki będą „nadal optymalizowane i dostosowywane” zgodnie z polityką krajową i sytuacją.

Szanghaj, który wcześniej w tym roku doświadczył wyczerpującej dwumiesięcznej blokady, dołącza w ostatnich dniach do innych metropolii, takich jak Pekin , Shenzhen i Guangzhou, w rozluźnianiu krawężników. W ciągu ostatniego tygodnia najwyżsi urzędnicy rządowi zasygnalizowali odejście od najsurowszych środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, które odbiły się na gospodarce i wywołały protesty przeciwko blokadom w miarę wzrostu niezadowolenia społecznego. Gwałtowne zmniejszanie się wymagań doprowadziło do gwałtownego spadku liczby stanowisk testowych w niektórych miastach, powodując niezwykle długie kolejki. Władze w dzielnicy Chaoyang w Pekinie, jednym z najbardziej dotkniętych obszarów stolicy Chin w obecnej epidemii, powiedziały w sobotę, że „bardzo im przykro” z powodu nieodpowiedniej koordynacji, która doprowadziła do zbyt długiego czasu oczekiwania i przywrócenia niektórych miejsc.

Według najnowszych oficjalnych danych Chiny zgłosiły w sobotę 30 889 nowych lokalnych przypadków Covid-19, w porównaniu z 32 206 dzień wcześniej. 

Chińskie akcje ostatnio wzrosły, napędzane rosnącymi sygnałami, że Chiny łagodzą swoje dążenia do Zero Covid. Indeks Hang Seng China Enterprises Index wzrósł w listopadzie o 29%, przekraczając swój najlepszy miesiąc od 2003 r., podczas gdy indeks Hang Seng odnotował największy miesięczny wzrost od 1998 r. Wzrost był głównie napędzany przez zyski linii lotniczych, kasyn, operatorów restauracji i innych oczekuje się, że akcje skorzystają na ponownym otwarciu drugiej co do wielkości gospodarki świata. Inwestorzy są coraz częściej postrzegani jako przenoszący swoje zakłady na gry długoterminowe, takie jak akcje konsumentów i opieki zdrowotnej, z firm turystycznych i cateringowych, których akcje gwałtownie wzrosły.

W weekend złagodzono również ograniczenia w wielu miastach wojewódzkich. Kunming w południowo-zachodniej prowincji Yunnan od niedzieli pozwoli ludziom jeździć środkami transportu publicznego bez okazywania testu PCR, podczas gdy Nanning w sąsiednim regionie Guangxi zniosło takie wymagania dotyczące testów we wszystkich miejscach publicznych z wyjątkiem hoteli i miejsc turystycznych. 

 

W Harbinie, stolicy Heilongjiang na północnym wschodzie, wyniki testów nie są już wymagane, aby wejść do miejsc publicznych, podczas gdy osoby opuszczające miasto muszą wykonać tylko jeden test PCR w ciągu 48 godzin zamiast dwóch, poinformowały lokalne władze w późną sobotę. 

Urumczi, gdzie pożar , w którym zginęło ponad 10 osób w zeszłym miesiącu, wywołał protesty przeciwko blokadzie, ponownie otworzył ośrodki narciarskie i deptak w niedzielę, według państwowego nadawcy CCTV. Hotele, restauracje, supermarkety i firmy rozrywkowe, takie jak siłownie, również wznowią normalną działalność w poniedziałek, ponieważ warunki są teraz dojrzałe do „znormalizowanych” środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, poinformowała telewizja CCTV, powołując się na niedzielną odprawę władz lokalnych.

Podejrzenia, że ​​ograniczenia Covid utrudniają akcję ratowniczą w pożarze wieżowca w stolicy regionu Xinjiang, podsyciły gniew opinii publicznej, pomagając w rozprzestrzenianiu się protestów w całym kraju, gdy ludzie gromadzili się, aby upamiętnić ofiary i zażądać zniesienia ograniczeń Covid. Chociaż złagodzenia środków w miastach nie można jeszcze interpretować jako rezygnacji Chin z polityki Covid Zero, „postrzegamy je jako wyraźny dowód na to, że chiński rząd przygotowuje się do wyjścia i próbuje zminimalizować ekonomiczne i społeczne koszty kontroli Covid w w międzyczasie” – napisał w niedzielnej notatce główny ekonomista Goldman Sachs Group Inc., Hui Shan i jego współpracownicy.

Doświadczenia z Hongkongu i Tajwanu pokazały, że po ponownym otwarciu liczba nowych przypadków gwałtownie spadnie, a mobilność gwałtownie spadnie, napisali. Scenariusz bazowy Goldman Sachs sugeruje, że chińska polityka Covid Zero pozostanie do kwietnia, aby umożliwić przygotowania, zgodnie z notatką. 

W Zhuhai, innym mieście w Guangdong, mieszkańcom, którzy nie mają objawów Covid lub wysokiego ryzyka narażenia, zaleca się, aby nie wykonywali testów PCR, podczas gdy ci, którzy potrzebują, mogą wykonać płatne testy, donosi CCTV, powołując się na zawiadomienie rządu. Osoby podróżujące z innych miejsc mogą poddać się dobrowolnemu testowi po przyjeździe, ale nie jest wymagana kwarantanna.

 • TYDZIEŃ  05-09 grudzień 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH), CD Projekt SA (CDR),
Aresztowania Chiny wideo
W całych Chinach wybuchają protesty, które stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla polityki Xi Jinpinga dotyczącej zerowej walki z Covid-19

Protesty wybuchły w sobotę w całych Chinach , w tym na uniwersytetach iw Szanghaju, gdzie setki skandowały „Ustąp, Xi Jinping! Ustąpić, Partio Komunistyczna!” w bezprecedensowym pokazie sprzeciwu wobec surowej i coraz bardziej kosztownej polityki tego kraju dotyczącej zerowej liczby Covid-19.

Śmiertelny pożar bloku mieszkalnego w Urumczi, stolicy daleko zachodniego regionu Sinciang, w którym w czwartek zginęło 10 osób, a dziewięć zostało rannych, stał się katalizatorem palącego gniewu opinii publicznej, ponieważ pojawiły się filmy, które zdawały się sugerować, że środki blokujące opóźniły strażaków od dotarcia do ofiar.

Na dziesiątkach kampusów uniwersyteckich studenci organizowali spotkania lub rozwieszali plakaty, aby opłakiwać zmarłych w pożarze Xinjiangu i wypowiadać się przeciwko zerowej Covid. W kilku miastach mieszkańcy zamkniętych dzielnic zburzyli bariery i wyszli na ulice po masowych protestach przeciwko blokadzie, które przetoczyły się przez Urumczi w piątek wieczorem.

Tak rozpowszechnione sceny gniewu i sprzeciwu – z których niektóre rozciągały się aż do niedzieli – są wyjątkowo rzadkie w Chinach, gdzie rządząca Partia Komunistyczna bezlitośnie rozprawia się z wszelkimi przejawami sprzeciwu. Ale po trzech latach pandemii wiele osób zostało zepchniętych na skraj przez nieustanne stosowanie przez rząd blokad, testów Covid i kwarantann.

Zaostrzenie ograniczeń w ostatnich miesiącach, w połączeniu z serią rozdzierających serce zgonów , za które obwinia się nadgorliwą kontrolę policji, doprowadziło sprawy do punktu wyjścia.

Protesty w Szanghaju

Gniew doprowadził do niezwykłych aktów buntu w finansowym centrum Szanghaju, gdzie wielu z 25-milionowych mieszkańców miasta żywi głęboką urazę do zera Covid-19 po dwumiesięcznej wiosennej blokadzie.

Demonstranci stoją przy znakach protestu w Szanghaju, Chiny, sobota, 26 listopada 2022 r.

Późną sobotnią nocą setki mieszkańców zebrały się na czuwaniu przy świecach na Urumqi Road, która została nazwana na cześć miasta, aby opłakiwać ofiary pożaru w Xinjiangu, zgodnie z filmami szeroko rozpowszechnionymi – i natychmiast ocenzurowanymi – w chińskich mediach społecznościowych i świadkiem rachunek.

Wokół prowizorycznego pomnika złożonego ze świec, kwiatów i plakatów tłum trzymał czyste kartki białego papieru – co tradycyjnie jest symbolicznym protestem przeciwko cenzurze – i skandował: „Potrzebujesz praw człowieka, potrzebujesz wolności”.

W wielu filmach widzianych przez CNN można było usłyszeć ludzi wykrzykujących żądania, by przywódca Chin Xi Jinping i Partia Komunistyczna „ustąpili”. Tłum skandował również: „Nie chcę testu Covid, chcę wolności!” i „Nie chciej dyktatury, chciej demokracji!”

Niektóre filmy pokazują ludzi śpiewających hymn narodowy Chin i Międzynarodówkę, sztandar ruchu socjalistycznego, trzymając transparenty protestujące przeciwko wyjątkowo surowym środkom pandemicznym tego kraju.

Rzędy policjantów, którzy początkowo patrzyli z zewnątrz, zaczęły się przemieszczać, by odepchnąć i podzielić tłum około 3 nad ranem, wywołując napięte starcia z protestującymi, według świadka.

Świadek powiedział CNN, że widzieli kilka osób aresztowanych i zabranych do policyjnego pojazdu obok prowizorycznego pomnika po 4:30 rano. Widzieli także kilku demonstrantów chwytanych przez funkcjonariuszy z tłumu i wyprowadzanych za linię policji. Protest stopniowo rozpraszał się przed świtem – powiedział świadek.

W niedzielne popołudnie setki mieszkańców Szanghaju wróciły na miejsce, aby kontynuować protesty pomimo silnej obecności policji i blokad dróg.

Filmy pokazały setki ludzi na skrzyżowaniu krzyczących „Uwolnij ludzi!” w żądaniu uwolnienia przez policję zatrzymanych demonstrantów.

Tym razem wydawało się, że policja przyjęła bardziej twarde podejście, poruszając się szybciej i bardziej agresywnie, aby dokonać aresztowań i rozproszyć tłumy.

Na jednym filmie mężczyzna trzymający wiązkę chryzantem wygłosił przemówienie, przechodząc przez przejście dla pieszych, gdy policjant próbował go zatrzymać.

„Musimy być odważniejsi! Czy łamię prawo trzymając kwiaty?” zapytał tłum, który krzyczał „Nie!” w odpowiedzi.

„My, Chińczycy, musimy być odważniejsi!” — powiedział przy aplauzie tłumu. „Wczoraj aresztowano wielu z nas. Czy są bez pracy lub bez rodziny? Nie powinniśmy się bać!”

Mężczyzna walczył, gdy kilkunastu funkcjonariuszy wepchnęło go do radiowozu, a wściekły tłum krzyczał „Uwolnij go!”. i rzucił się w stronę pojazdu.

Inne filmy pokazują chaotyczne sceny popychania, przeciągania i bicia protestujących przez policję.

Wieczorem, po brutalnym odciągnięciu jednego z protestujących, setki ludzi krzyczało „triady” na policję, zgodnie z transmisją na żywo.

Studenci z Communication University of China w Nanjing zbierają się na czuwaniu w sobotni wieczór, aby opłakiwać ofiary pożaru Xinjiang.

Kampusy uniwersyteckie

Wiele protestów wybuchło na kampusach uniwersyteckich, które są szczególnie wrażliwe politycznie na partię komunistyczną, biorąc pod uwagę historię studenckich protestów na placu Tiananmen w 1989 roku

We wczesnych godzinach niedzielnego poranka około 100 studentów zebrało się wokół hasła protestu namalowanego na ścianie prestiżowego Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie. Student powiedział CNN, że kiedy przybył na miejsce zdarzenia około 1 w nocy, ochroniarze używali kurtek do zakrycia znaku protestu.

„Powiedz nie blokadzie, tak wolności. Nie dla testu Covid, tak dla jedzenia” – czytamy wiadomość napisaną czerwoną farbą, nawiązującą do hasła protestu, który miał miejsce na wiadukcie w Pekinie w październiku, na kilka dni przed kluczowym spotkaniem partii komunistycznej, na którym Xi zapewnił sobie trzecią kadencję w moc.

„Otwórz oczy i spójrz na świat, dynamiczny zero-Covid to kłamstwo” – głosiło hasło protestu na Uniwersytecie Pekińskim.

Student powiedział, że ochroniarze pokryli później hasło czarną farbą.

Później uczniowie zebrali się, by zaśpiewać Międzynarodówkę, zanim zostali rozproszeni przez nauczycieli i ochroniarzy.

We wschodniej prowincji Jiangsu co najmniej dziesiątki studentów z Communication University of China w Nanjing zebrało się w sobotę wieczorem, aby opłakiwać tych, którzy zginęli w pożarze Xinjiang. Filmy pokazują uczniów trzymających kartki białego papieru i latarki do telefonów komórkowych.

Na jednym filmie można było usłyszeć urzędnika uniwersyteckiego ostrzegającego studentów: „Zapłacicie za to, co dzisiaj zrobiliście”.

„Ty też, i cały kraj” – krzyknął w odpowiedzi student.

Protesty na kampusie trwały w niedzielę. Na Uniwersytecie Tsinghua, kolejnym czołowym uniwersytecie w Pekinie, setki studentów zebrały się na placu, aby zaprotestować przeciwko zerowej Covid i cenzurze.

Filmy i zdjęcia krążące w mediach społecznościowych pokazują uczniów trzymających kartki białego papieru i krzyczących: „Demokracja i rządy prawa! Wolność wypowiedzi!”

Na jednym filmie można było usłyszeć studentkę krzyczącą do wiwatów tłumu: „Od dzisiaj nie będę już uprawiać seksu oralnego dla władzy państwowej!”

Koniec blokad

W innych częściach kraju mieszkańcy demonstrowali przeciwko zamykaniu swoich dzielnic po masowych protestach w Urumczi, które zmusiły władze do ogłoszenia stopniowego łagodzenia trwającej ponad 100 dni blokady.

Według filmów krążących w chińskich mediach społecznościowych i mieszkańca Urumczi, w piątek wieczorem setki mieszkańców Urumczi maszerowały do ​​budynku rządowego, skandując „koniec z blokadami”, a niektórzy trzymali chińską flagę. Mniejsze protesty wybuchły również we wspólnotach mieszkaniowych w całym mieście, podczas których mieszkańcy przełamywali bariery związane z blokadą i kłócili się z urzędnikami.

Przez cały weekend protesty przeciwko blokadzie wstrząsały dzielnicami w miastach od Pekinu, Kantonu i Wuhan po Lanzhou.

Według filmów w mediach społecznościowych mieszkańcy wielu osiedli mieszkaniowych w Pekinie przeciwstawili się nakazom blokady. W jednym z osiedli mieszkańcy maszerowali i skandowali: „Powiedz nie testom Covid, tak wolności!”

W północno-zachodnim mieście Lanzhou mieszkańcy wybiegli w sobotę z zamkniętych osiedli, aby swobodnie wędrować po ulicach. Filmy przesłane do CNN przez mieszkańca pokazują, jak niektórzy przewracają namiot pracowników Covid i niszczą kabinę testową.

Na początku tego miesiąca mieszkańcy tej samej dzielnicy wyszli na ulice, domagając się od władz odpowiedzi w sprawie śmierci 3-letniego chłopca. Zmarł w wyniku zatrucia gazem po tym, jak jego ojcu uniemożliwiono natychmiastowe zabranie go do szpitala.

Ten obszar i inne części Lanzhou są zamknięte od 1 października.

 • TYDZIEŃ 28 listopad 02 grudzień 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH),
Dzień otwarcia Konferencji Klimatycznej COP27
COP27 zatwierdza umowę ostatniej szansy na historyczny fundusz szkód klimatycznych

COP27 zatwierdza umowę ostatniej szansy na historyczny fundusz szkód klimatycznych

 • Do porozumienia dochodzi w niedzielę wczesnym rankiem po całonocnych rozmowach
 • Umowa nie spełnia europejskich celów w zakresie redukcji emisji
 • Konferencja klimatyczna ONZ (COP 27): realizacyjny szczyt klimatyczny (Szarm el-Szejk, Egipt), 7–8 listopada 2022
 • Główne wyniki realizacyjnego szczytu klimatycznego
 • 7–8 listopada światowi liderzy zebrali się w Szarm el-Szejk na realizacyjnym szczycie klimatycznym, inaugurując 27. konferencję ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 27).
 • UE reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
 • Zwracając się do uczestników COP 27, przewodniczący Charles Michel podkreślił, że działania w kwestii zmiany klimatu należy podjąć natychmiast, i potwierdził, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie jeszcze bardziej komplikuje sytuację.
 • W tym kontekście zaznaczył, że zaangażowanie UE na rzecz neutralności klimatycznej jest wciąż silne mimo wyzwań związanych z kryzysem energetycznym dodatkowo pogłębionym z powodu wykorzystywania przez Rosję dostaw energii jako broni.
 • Przewodniczący oświadczył także, że UE musi przyjąć swoją część odpowiedzialności za transformację w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych netto i że nasze działania proklimatyczne wiążą się z trzema zobowiązaniami: wobec krajów rozwijających siękolejnych pokoleń i naszych obywateli.
 • W świetle rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i nowego kontekstu geopolitycznego Charles Michel potwierdził, że cel UE pozostaje ten sam: neutralność klimatyczna do 2050 r. i zerowe emisje netto. Zaznaczył jednak również, że musimy przemyśleć strategię tej transformacji oraz wykorzystywać pełen wachlarz źródeł energii i jak najbardziej je dywersyfikować, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw.Przy okazji realizacyjnego szczytu klimatycznego przewodniczący Charles Michel i prezydent RPA Cyril Ramaphosa wspólnie przewodniczyli debacie pt. „Sprawiedliwa transformacja”. Charles Michel wziął też udział w zainicjowaniu międzynarodowego sojuszu na rzecz odporności na susze oraz w wydarzeniu „Przyspieszenie transformacji przemysłowej – jak połączyć siły w otwartym i inkluzywnym klubie klimatycznym”.
 • Stanowisko UE na COP 27
 • Stanowisko UE jako całości Rada uzgodniła 24 października 2022 r. W swoich konkluzjach Rada podkreśliła, że aby utrzymać realistyczność celu 1,5 , należy znacznie zwiększyć światowe ambicje, i zaapelowała, by:
 • zbiorowo wzmocnić wkłady krajowe
 • wszystkie strony zrezygnowały z węgla o nieobniżonej emisji poprzez stopniową redukcję jego użycia i wyeliminowanie nieefektywnych dopłat do paliw kopalnych
 • wszystkie państwa zwiększyły wysiłki służące mobilizacji środków finansowych na działania klimatyczne.
 • UE chce też pracować ze wszystkimi stronami, by:
 • promować dyskusję o przyszłości UNFCCC
 • omówić zrównoważoną realizację działań klimatycznych w rolnictwie
 • umożliwić realizację programu prac z Glasgow w zakresie działań na rzecz upodmiotowienia klimatycznego
 • zająć się aspektem płci.28 października Rada przyjęła także konkluzje o finansowaniu działań klimatycznych. Celem jest wypełnienie globalnego zobowiązania, by do 2025 r. uruchamiać rocznie 100 mld USD na pomoc krajom rozwijającym się w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu.
 • TYDZIEŃ -14-18 listopad 2022 r.
 • WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH),
Prezydent USA Joe Biden, pierwszy plan, przemawia podczas szczytu ASEAN-USA w Phnom Penh, Kambodża, sobota, 12 listopada 2022 r

Phnom Penh, KambodżaCNN — 

Prezydent Joe Biden podkreślił w sobotę partnerstwo USA z krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jako „sedno strategii mojej administracji na rzecz Indo-Pacyfiku”, starając się przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin przed spotkaniem o wysoką stawkę z chińskim prezydentem Xi Jinping ustawiony na poniedziałek.

Weekend spotkań w Kambodży poprzedza długo oczekiwany szczyt Grupy 20 w przyszłym tygodniu w Indonezji, gdzie Biden spotka się z Xi po raz pierwszy osobiście od objęcia urzędu . Spotkania ASEAN – wraz z niedzielnym szczytem Azji Wschodniej, który również odbywa się w Phnom Penh – będą dla prezydenta okazją do rozmowy z sojusznikami USA przed spotkaniem z Xi.

W uwagach na szczycie Biden zapowiedział „kolejny krytyczny krok” w kierunku wykorzystania postępów grupy, szczegółowo opisując rozpoczęcie wszechstronnego partnerstwa strategicznego USA-ASEAN, które, jak powiedział, „zajmie się największymi problemami naszych czasów, od klimatu bezpieczeństwa zdrowotnego, obrony przed poważnymi zagrożeniami dla porządku opartego na rządach i zagrożeń dla rządów prawa oraz budowania Indo-Pacyfiku, który jest wolny i otwarty, stabilny i dostatni, odporny i bezpieczny”. Zachwalał istniejące zobowiązania finansowe USA wobec ASEAN, odnotowując wniosek budżetowy o 850 milionów dolarów pomocy dla Azji Południowo-Wschodniej.

„To moja trzecia podróż, mój trzeci szczyt – drugi osobiście – i jest to świadectwo wagi, jaką Stany Zjednoczone przywiązują do naszych stosunków z ASEAN i naszego zaangażowania w centralne miejsce ASEAN. ASEAN jest sercem strategii mojej administracji dla Indo-Pacyfiku. I nadal wzmacniamy nasze zaangażowanie we współpracę ze wzmocnionym, zjednoczonym ASEAN” – powiedział Biden w krótkim przemówieniu otwierającym na początku szczytu.

Pierwszym zadaniem prezydenta w Kambodży było dwustronne spotkanie z premierem Kambodży Hun Senem, który zamierza wykorzystać szczyt między Bidenem a przywódcami ASEAN w Waszyngtonie na początku tego roku.

Biden, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że „od początku swojej prezydentury zamierzał zwiększyć nasze zaangażowanie w Indo-Pacyfiku”, a jego obecność na szczytach ASEAN i Azji Wschodniej w ten weekend podkreśli jego pracę jak dotąd, w tym ramy gospodarcze Indo-Pacyfiku ogłoszone na początku tego roku oraz wysiłki na rzecz partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa.

Spotkania z sojusznikami

Sullivan powiedział , że będąc w Phnom Penh, Biden spotka się w niedzielę z przywódcami Japonii i Korei Południowej po wielu testach broni przeprowadzanych przez Koreę Północną . Spotkanie jest godne uwagi, biorąc pod uwagę historyczne napięcia między Japonią a Koreą Południową, a stosunki między dwoma zagorzałymi sojusznikami USA Biden będzie próbował naprawić

Japończycy i Koreańczycy z Południa są zjednoczeni w zaniepokojeniu testami rakietowymi Kim Dzong Una, a także perspektywą siódmej próby broni jądrowej. Korea Północna przyspieszyła w tym roku swoje testy, przeprowadzając testy rakietowe przez 32 dni w 2022 roku, według liczby CNN. To w porównaniu z zaledwie ośmioma w 2021 r. i czterema w 2020 r., a ostatnia premiera nastąpi w środę.

Sullivan zasugerował, że trójstronne spotkanie nie doprowadzi do konkretnych rezultatów, ale raczej do wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w obliczu szeregu zagrożeń.

Trio światowych przywódców, powiedział dziennikarzom Sullivan, „będzie w stanie przedyskutować szersze kwestie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, a także, w szczególności, zagrożenia stwarzane przez programy rakietowe i nuklearne Korei Północnej”.

Sullivan powiedział w czwartek, że administracja jest zaniepokojona tym, że Korea Północna przeprowadzi siódmą próbę nuklearną, ale nie może powiedzieć, czy nastąpi ona podczas weekendu spotkań.

„Nasz niepokój nadal pozostaje realny. Nie mogę powiedzieć, czy stanie się to w przyszłym tygodniu, czy nie” – powiedział Sullivan na początku tego tygodnia. „Jesteśmy również zaniepokojeni dalszymi potencjalnymi testami rakiet dalekiego zasięgu, oprócz możliwości przeprowadzenia testu nuklearnego. Dlatego będziemy uważnie obserwować oba z nich”.

Patrząc w przyszłość na G20 i Xi Jinpinga

Ale poniedziałkowe spotkanie z Xi na Bali w Indonezji niewątpliwie zawiśnie nad szczytami w Kambodży i będzie częścią tych trójstronnych rozmów.

„Jedną z rzeczy, które prezydent Biden z pewnością chce zrobić z naszymi najbliższymi sojusznikami, jest podgląd tego, co zamierza zrobić, a także zapytać przywódców (Korei Południowej) i Japonii:„ Co chcielibyście, żebym poruszył? Z czym chcesz, żebym wszedł?’”

Powiedział Sullivan, dodając, że „będzie to temat, ale nie będzie to główne wydarzenie trójstronne”.

Biden i Xi rozmawiali przez telefon pięć razy, odkąd prezydent wszedł do Białego Domu. Dużo podróżowali razem, zarówno w Chinach, jak iw Stanach Zjednoczonych, kiedy obaj pełnili funkcję wiceprezydenta swojego kraju.

Obaj wchodzą na poniedziałkowe spotkanie w związku z ważnymi wydarzeniami politycznymi. Biden wypadł lepiej niż oczekiwano w wyborach śródokresowych w USA, a Xi został wyniesiony na bezprecedensową trzecią kadencję przez Komunistyczną Partię Chin.

Urzędnicy amerykańscy odmówili spekulacji, w jaki sposób sytuacja polityczna obu przywódców może wpłynąć na dynamikę ich spotkania.

Spotkanie dwustronne o wysoką stawkę między Bidenem a Xi skupi się na „wyostrzeniu” zrozumienia przez każdego przywódcę priorytetów drugiego, powiedział dziennikarzom Sullivan.

Obejmuje to kwestię Tajwanu, o którą twierdzi Pekin. Biden w przeszłości przysiągł, że użyje sił zbrojnych USA do obrony wyspy przed inwazją. Kwestia ta należy do najbardziej kontrowersyjnych między Bidenem a Xi.Biden poruszy również kwestię Korei Północnej, z naciskiem na kluczową rolę, jaką Chiny mogą odegrać w zarządzaniu poważnym zagrożeniem dla regionu, powiedział Sullivan.Obejmuje to kwestię Tajwanu.

Biden w przeszłości przysiągł, że użyje sił zbrojnych USA do obrony wyspy przed inwazją. Kwestia ta należy do najbardziej kontrowersyjnych między Bidenem a Xi.

Biden poruszy również kwestię Korei Północnej, z naciskiem na kluczową rolę, jaką Chiny mogą odegrać w zarządzaniu poważnym zagrożeniem dla regionu, powiedział Sullivan.

TYDZIEŃ -14-18 listopad 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu

Produkcja miedzi w Kongo potroiła się w ciągu ostatniej dekady, a przed nami jeszcze więcej

Górnicy w Mufulira. 
Mopani zapewnia ponad 10 000 miejsc pracy, co czyni ją jednym z największych pracodawców w Zambii.


Szyb Henderson, który sięga ponad 1500 metrów pod powierzchnię w Mufulira, jest jedną z najnowszych kopalni miedzi Mopani.

Aby wywieźć ciężarówkę miedzi z Afryki i dostać się w ręce spragnionych technologii nabywców, Chanda Kulungika musi spędzić tydzień siedząc w jednym z najdłuższych korków na świecie.

Młodzi mężczyźni przedzierają się przez 30-milową (około 50 kilometrów) kolejkę, pchając prymitywnie zbudowane rowery wypełnione napojami bezalkoholowymi, przekąskami i węglem drzewnym. W nocy Kulungika śpi w kabinie swojej ciężarówki z jednym okiem otwartym, od czasu do czasu migając światłami awaryjnymi, aby sprawdzić, czy nie czają się złodzieje, którzy mogą ukraść jego paliwo lub cenne minerały, które przewozi.

1900-kilometrowa podróż z kopalń w Kongo i Zambii do portów jest tak pełna wąskich gardeł i korków, że może zająć ponad miesiąc. 

Niedawna podróż szlakiem na wybrzeże pokazuje, jak stulecie po tym, jak rozpoczęło się tu komercyjne wydobycie, światowy głód miedzi ponownie przekształca region. Wskazuje również na trudności w elektryfikowaniu świata: nawet tutaj, jedno z nielicznych miejsc, w których rośnie produkcja, wyzwania logistyczne mogą ograniczyć przepływ miedzi i kobaltu na rynek globalny.Droga przez Kongo i Zambię często bardziej przypomina powierzchnię księżyca niż autostradę. Brakuje pasów asfaltu, a w porze deszczowej brud zamienia się w grzęzawisko. Tam, gdzie pozostaje kostka brukowa, opony ciężarówek wyżłobiły w smole głębokie rowki.

Podróż dla kierowców ciężarówek, takich jak Kulungika, zaczyna się kilkaset mil od przejścia granicznego Kasumbalesa w sercu Środkowoafrykańskiego Pasa Miedziowego, bogatego traktu górniczego, który rozciąga się od południowego Konga po północną Zambię. 

Jest to region, którego wielu dużych międzynarodowych górników unikało przez lata, ale teraz produkcja kwitnie, podobnie jak inne kluczowe kraje wydobywcze zawodzą.

Produkcja miedzi w Kongo potroiła się w ciągu ostatniej dekady, a w przyszłości jest jeszcze więcej, od firm takich jak Ivanhoe Mines Ltd. miliardera Roberta Friedlanda , która właśnie otworzyła ogromny kompleks kopalń Kamoa-Kakula, giganta towarowego Glencore Plc i chińską firmę CMOC Group Ltd. Już teraz Kongo, największy na świecie producent kobaltu, ma zwiększyć produkcję o 79% do 2025 r. w porównaniu do 2020 r., według Darton Commodities Ltd

TYDZIEŃ -07-10 listopad 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE) CD Projekt SA (CDR)

Zamykanie dziesiątek elektrowni węglowych w USA jest opóźnione, ponieważ zmiana zielonej energii zwalnia

Elektrownia węglowa w Castle Dale w stanie Utah.
Elektrownia węglowa w Castle Dale w stanie Utah.

Pęknięcia w łańcuchu dostaw, problemy z niezawodnością powodują niepowodzenia.Projekty OZE opóźnione z powodu problemów z dostawą paneli słonecznych

Aż 40 amerykańskich elektrowni węglowych, które miały zostać zamknięte, będzie działać dłużej niż oczekiwano, a operatorzy opóźniają plany ich przejścia na emeryturę, ponieważ problemy z łańcuchem dostaw i obawy dotyczące niezawodności spowalniają przejście na bardziej ekologiczną energię. 

Według Andrew Blumenfelda, dyrektora ds. analizy danych w firmie Opis w McCloskey, zakłady mają prawie 17 gigawatów mocy, a niektóre z nich opóźniły planowane zamknięcia nawet o pięć lat. Consol Energy Inc., jedna z największych amerykańskich górników węgla, przytoczyła wyniki badań we wtorek w raporcie zysków za trzeci kwartał jako dowód na to, że popyt na węgiel pozostaje silny.

Opóźnienia ujawniają przeciwne wiatry w kierunku przejścia na czystszą energię na dużą skalę, powiedział Blumenfeld. Niektóre elektrownie węglowe miały zostać zastąpione energią słoneczną, ale projekty OZE mają problemy, ponieważ zatkane łańcuchy dostaw spowalniają dostawy paneli z Chin. W innych przypadkach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub operatorzy sieci ponownie rozważyli zamknięcie, aby zapewnić wystarczającą ilość energii, szczególnie w okresie letnim naznaczonym ekstremalnymi falami upałów. 

„Przemiana nastąpi, ale będzie trochę bardziej zmierzona” – powiedział Blumenfeld. 

( Michael Bloomberg, założyciel i większościowy właściciel Bloomberg LP – spółki macierzystej Bloomberg News – przeznaczył 500 milionów dolarów na Beyond Carbon, kampanię mającą na celu zamknięcie pozostałych elektrowni węglowych w USA do 2030 roku i powstrzymanie rozwoju nowych elektrowni opalanych gazem ziemnym. Rozpoczął również kampanię na rzecz zamknięcia jednej czwartej pozostałych na świecie elektrowni węglowych i anulowania wszystkich proponowanych elektrowni węglowych do 2025 r.)

Ustanowienia wejścia na jedzenie w restauracji w Chicago.
Pracownicy przygotowują zamówienia na jedzenie w restauracji w Chicago.

Rynki pracy przeciwstawiają się wysiłkom bankierów centralnych w celu schłodzenia popytu

Bezrobocie pozostaje niskie w gospodarkach rozwiniętych .Słabsze zatrudnienie pozwoliłoby bankom centralnym na spowolnienie zacieśniania

Silne rynki pracy przeciwstawiają się wysiłkom bankierów centralnych, aby stłumić inflację i prognozom ekonomistów, że recesja jest tuż za rogiem.

Silny rynek pracy jest dobry dla pracowników. Ale to jest złe dla inflacji, sygnalizując światowym bankom centralnym, które podnoszą stopy procentowe w najbardziej agresywnym tempie od dziesięcioleci, że nie mogą się rozluźnić

Według prognoz Komisji Europejskiej już w IV kwartale tego roku nasza gospodarka zacznie się kurczyć. W roku 2023 PKB wzrośnie tylko o 1,5%, a w drugiej połowie roku rozpocznie się pogorszenie koniunktury. Taki stan wpłynie na sytuację przedsiębiorstw, a co za tym idzie plany dotyczące zatrudnienia pracowników.

Jak mówi w wywiadzie dla Spider’s Web Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznegoobniżenie inflacji odbędzie się prawdopodobnie kosztem spowolnienia gospodarczego. Trudno jednak określić skalę tego spowolnienia oraz jego wpływ na rynek pracy. 

W USA już teraz, w wyniku masowych zwolnień przeprowadzonych w firmach technologicznych, pracownicy skarżą się na znaczny spadek zaufania do stabilności zatrudnienia w swojej branży. 

Co czeka nas na polskim rynku pracy? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Prognozy specjalistów pozostawiają jednak cień nadziei dla polskich pracowników.

Rosnące obawy pracowników

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza dotyczy w dużej mierze przedstawicieli branży IT, którzy jeszcze kilka miesięcy temu zajmowali wysokie miejsce wśród najbardziej rozchwytywanych specjalistów. W Stanach Zjednoczonych pojawia się coraz więcej publikacji budzących obawy pracowników. Redukcja zatrudnienia sieje zamęt, a wiadomości o masowych zwolnieniach u takich gigantów jak Robinhood lub Oracle skłaniają do postawienia sobie pytania: Czy szykuje się krach na rynku pracy w branży technologicznej? 

Według danych Crunchbase, w 2022 roku z sektora technologicznego w Ameryce zwolniono powyżej 32 tysięcy osób. Na początku roku giełda kryptowalutowa Coinbase zwolniła prawie 20% załogi. Dodatkowo firma unieważniła oferty pracy nowozatrudnionych. Kilka miesięcy temu podobna sytuacja wystąpiła w Tesli, gdzie w krótkim czasie zwolniono ponad 200 pracowników.

Szczególny dyskomfort odczuwają pracownicy przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie ogłosiły zwolnienia załogi. Z badań wynika, że odsetek osób, które czują większe obawy o swoje bezpieczeństwo zatrudnienia, niż jeszcze przed rokiem, najgorzej wypadają: Compass (95%), Twitter (91%), Robinhood (90%), Instacart (90%) oraz Coinbase (83%). Jak podaje Gazeta Wyborcza, większość firm wciąż bardziej koncentruje się na zatrudnianiu i zatrzymywaniu pracowników, niż na zwolnieniach. Opinię tę potwierdza cytowany przez Rzeczpospolitą Piotr Bielski – główny ekonomista Santander Bank Polska. Jego zdaniem, zakładając, że spowolnienie będzie relatywnie płytkie i krótkotrwałe, nie należy spodziewać się nagłych zmian w zakresie zatrudnienia. Ekspert przewiduje, że przynajmniej do czasu pojawienia się obaw przed trwałym załamaniem koniunktury, firmy najpierw będą ograniczać nowe zatrudnienia, opierać się żądaniom płacowym oraz obcinać liczbę godzin pracy. 

Dobra wiadomość jest taka, że mimo, że pracownicy nie będą mieli już tak dużej siły na rynku pracy, jak było to widoczne na początku 2022 roku, to przedstawiciele branży technologicznej są przygotowani do poszukiwania nowej pracy lub szybkiej adaptacji po zwolnieniu. Takiego zdania jest Rick Chen, szef działu PR firmy Blind. Na rynku technologicznym sytuacja wciąż wygląda dobrze, co potwierdzają wyniki ankiety CNBC, według których aż 64% liderów branży technicznej utrzymuje, że coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowaną kadrę na wolne miejsca pracy.

Chen zapewnia, że stanowiska związane z technologią są bezpieczne. Zaleca jednak przemyślenie swojej kariery i poszukanie sposobów na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Warto przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze w pracy (rozwój, elastyczny harmonogram pracy, praca zdalna czy work-life ballance) i spróbować zagrzać u pracodawcy miejsce na dłużej.

Bez względu na to, w jakim kierunku sytuacja będzie się rozwijać, w najbliższych miesiącach nasz świat zawodowy może ulec znaczącym zmianom. Warto się do tego przygotować.

TYDZIEŃ -31 październik 04 listopad 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE),  CD Projekt SA (CDR)

London Stock Exchange - LSE - Giełda w Londynie - MonitorFX MonitorFX
London Stock Exchange (giełda w Londynie) to giełda papierów wartościowych z siedzibą w City of London w Anglii . Według stanu na kwiecień 2018 r. Giełda w Londynie posiadała kapitalizację rynkową w wysokości 4,59 biliona USD. Została założona w 1571 roku, co czyni ją jedną z najstarszych giełd na świecie. Obecna siedziba znajduje się na Paternoster Square, w pobliżu katedry św. Pawła w Londynie . Jest częścią London Stock Exchange Group (LSEG)

LondynCNN Biznes — 

Agencja Moody’s Investor Service zmieniła w piątek perspektywę ratingów rządu Wielkiej Brytanii na „negatywną” ze „stabilnej”.

Agencja Moody’s przypisała zmianę perspektyw „zwiększonej nieprzewidywalności kształtowania polityki w warunkach słabszych perspektyw wzrostu i wysokiej inflacji; oraz ryzyko dla przystępności cenowej długu Wielkiej Brytanii wynikające z prawdopodobnie wyższego zadłużenia i ryzyka trwałego osłabienia wiarygodności polityki”.

Agencja ratingowa potwierdziła jednak rating kredytowy kraju. Potwierdzenie ratingu Aa3 jest odzwierciedleniem odporności gospodarczej Wielkiej Brytanii, powiedział Moody’s w komunikacie.

Ratingi kredytowe to zasadniczo oceny kredytowe dla rządów i przedsiębiorstw. Wyrażają opinię na temat zdolności i chęci dużych kredytobiorców do spłaty swoich długów. Niemcy, Kanada, Szwajcaria, Australia i Stany Zjednoczone mają jedne z najlepszych ratingów kredytowych na świecie, podczas gdy Argentyna, Nigeria, Pakistan i Indie mają jedne z najniższych ratingów.

Wielka Brytania cierpi z powodu serii ciosów w gospodarce , które według Banku Anglii mogą już znajdować się w recesji. Gwałtownie rosnące koszty żywności spowodowały, że we wrześniu roczną stopę inflacji do 10,1% , powracając do najwyższego poziomu od 40 lat w lipcu.

Może to skłonić bank centralny do bardziej agresywnej podwyżki stóp procentowych, gdy spotka się 3 listopada w celu powstrzymania wzrostu cen.

Zawirowania polityczne i gospodarcze

W czwartek Liz Truss zrezygnowała z funkcji premiera po sześciu fatalnych tygodniach urzędowania. „Mini” budżet firmy Truss i byłego ministra finansów Kwasiego Kwartenga wstrząsnął brytyjskimi rynkami finansowymi. Inwestorzy natychmiast odrzucili ich plany niesfinansowanych obniżek podatków, wzrostu rentowności obligacji rządowych, zatonięcia funta i zmuszenia Banku Anglii do podjęcia trzech kolejnych interwencji w celu ratowania nadmiernie rozciągniętych funduszy emerytalnych .

Podczas gdy większość z tych środków została uchylona przez nowego brytyjskiego ministra finansów Jeremy’ego Hunta – uspokojenie rynków i przywrócenie poczucia stabilności – wiarygodność rządu została nadszarpnięta i niestabilność może się utrzymać.

Poza podniesieniem kosztów pożyczki dla rządu i zwiększeniem presji na wydatki publiczne, jakiekolwiek obniżenie ratingów kredytowych osłabiłoby jedynie apetyt inwestorów na aktywa brytyjskie.

Ostatni raz , kiedy agencja Moody’s obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Wielkiej Brytanii, miała miejsce w październiku 2020 r., powołując się na niższy niż oczekiwano wzrost po Brexicie, rosnący dług publiczny i osłabienie brytyjskich instytucji, które, jak twierdzi, doprowadziły do ​​„załamanego otoczenia politycznego”.

TYDZIEŃ -24-28 październik 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE),  CD Projekt SA (CDR)

mężczyzna w cieniu przed brzegiem Anglii
chaos na brytyjskich rynkach finansowych 

Niedawny chaos na brytyjskich rynkach finansowych wywołał fale stresu i wyprzedaży przez inwestorów daleko poza Wielką Brytanią.

Ponieważ wyprzedaże zderzają się z wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i wojną na Ukrainie, wzbudziły one obawy, że zamieszanie w Wielkiej Brytanii może wywołać szerszy kryzys.

Wielu analityków powiedziało, że uważają, że skutki uboczne będą prawdopodobnie ograniczone, zwłaszcza w obliczu oznak, że rząd ponownie rozważa niektóre ze swoich planów.

a rząd zrezygnował z części pakietu obniżek podatków, które początkowo wywołały zamieszanie na rynku.

Ale odcinek uwypuklił ryzyko finansowe obecnej chwili.

„Rynki są kruche. Widzieliśmy podatność na zagrożenia, która rosła w ciągu ostatniej dekady” – powiedział na początku tego tygodnia Fabio Natalucci, zastępca dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), opisując epizod w Wielkiej Brytanii jako „strzał ostrzegawczy”. .

„Ta kruchość sprawia, że ​​ryzyko finansowe jest znacznie większe”.

Jak to się zaczęło?

Koszty pożyczek w Wielkiej Brytanii wzrosły w zeszłym miesiącu, wywołane ogłoszeniem przez pana Kwartenga obniżek podatków w jego minibudżecie o 45 miliardów funtów, co według rządu pomogłoby na nowo pobudzić wzrost gospodarczy.

Nie powiedział jednak, w jaki sposób za nie zapłaci, co zaniepokoiło inwestorów, którzy już martwili się niepewnymi perspektywami gospodarczymi Wielkiej Brytanii. Szybko sprzedali swoje udziały w brytyjskim długu rządowym, zwanym również obligacjami lub loskami.

Dlaczego to ma znaczenie?

Wyprzedaż brytyjskich obligacji rządowych spowodowała dramatyczną zmianę ich wartości.

Ceny spadły, a inwestorzy zażądali wyższej stopy procentowej za utrzymywanie bardziej ryzykownej inwestycji, co spowodowało dużą zmienność tego, co zwykle uważa się za stabilną, bezpieczną inwestycję.

Tego rodzaju huśtawka może mieć duże skutki, ponieważ firmy inwestycyjne dostosowują swoje zasoby, aby pokryć straty i zwiększone ryzyko.

Premier Wielkiej Brytanii Liz Truss wycofała się z części planu rządu, ale analitycy twierdzą, że potrzeba więcej, aby uspokoić rynki

W Wielkiej Brytanii niektóre z pierwszych pęknięć pojawiły się w funduszach emerytalnych, gigantycznych firmach inwestycyjnych, które zarządzają oszczędnościami emerytalnymi ludzi i zazwyczaj przeznaczają dużą część na inwestycje, takie jak dług rządowy.

W obliczu strat, które były zagrożone spiralą, fundusze emerytalne zwróciły się o pomoc do Banku Anglii, który zgodził się wkroczyć i wykupić dług publiczny w ramach interwencji kryzysowej. W rzeczywistości Bank Anglii wszedł trzykrotnie .

Nagły wzrost kosztów kredytu oznaczał również chaos na brytyjskim rynku mieszkaniowym, gdzie oprocentowanie kredytów hipotecznych w typowych dwu- i pięcioletnich umowach o stałej wartości podskoczyło do ponad 6% po raz pierwszy od ponad dekady .

Analitycy spodziewają się, że wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych wywoła spadek cen nieruchomości, co oznacza, że ​​kolejna inwestycja, często postrzegana jako całkiem bezpieczna, cierpi na poważną, szybką zmianę wartości.

Jak to wpłynęło na inne kraje?

Stopy procentowe niektórych amerykańskich i europejskich długu rządowego również wzrosły wraz z brytyjskim.

A gdy firmy brytyjskie reagują na zmieniający się rynek, zrzuciły niektóre ze swoich bardziej ryzykownych aktywów, wywołując efekt domina.

Na przykład sprzedaż zabezpieczonych zobowiązań kredytowych (CLO), termin dla pakietów długów korporacyjnych, wzrosła w ciągu kilku tygodni po ogłoszeniu w Wielkiej Brytanii, podał Wall Street Journal . To część rynku, którą niektórzy już postrzegali jako pełną ryzyka finansowego.

„Na rynkach finansowych panuje ogólne poczucie niepokoju, ponieważ nigdy nie wiemy, gdzie zakopane są miny” – powiedział ekonomista Barry Eichengreen, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

„Ludzie martwią się, które towarzystwa ubezpieczeniowe i które fundusze emerytalne oraz które rynki obligacji są w tej chwili w delikatnym stanie i nigdy nie wiemy na pewno.

„Kiedy gdziekolwiek dzieją się złe rzeczy, ludzie zatrzymują się, a globalna awersja do ryzyka wzrasta”.

Czy zatem stanie się to globalnym kryzysem finansowym?

Urzędnicy MFW powiedzieli w zeszłym tygodniu, że globalna niestabilność finansowa zbliża się teraz do poziomu kryzysu, ponieważ inwestorzy się wycofują.

„Z pewnością znajdujemy się w momencie stresu” – powiedział Tobias Adrian, doradca finansowy w MFW, zauważając, że wskaźniki napięcia, takie jak popyt na dolary, wzrosły. „Jedyne chwile, w których było gorzej, były w czasach ostrego kryzysu”.

Analitycy twierdzą, że funt może spaść poniżej dolara

Organizacja nie przewidziała poważnego kryzysu finansowego, zauważając, że tradycyjny system bankowy w największych gospodarkach, takich jak USA i Wielka Brytania, stał się bardziej odporny w odpowiedzi na regulacje nałożone po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Więcej luk jest jednak na rynkach wschodzących, gdzie Fundusz szacuje, że 29% banków jest zagrożonych problemami finansowymi w przypadku nagłej, poważnej dekoniunktury.

W USA i Wielkiej Brytanii urzędnicy obawiają się również nieznanych problemów w dużym systemie „shadow banking”, w którym inwestorzy opracowują i handlują produktami dłużnymi w dużej mierze poza zasięgiem nadzoru regulatorów.

Ponieważ banki centralne na całym świecie podnoszą stopy procentowe, te stosy zadłużenia mogą znaleźć się pod presją.

„Kiedy patrzymy na bezpieczeństwo i dobrą kondycję systemu finansowego… powinniśmy patrzeć nie tylko na banki, ale także na pożyczkodawców pozabankowych”, ostrzegał Ben Bernanke, który kierował amerykańskim bankiem centralnym podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Poniedziałek.

Przemawiał na konferencji prasowej, która miała dotyczyć zdobycia przez niego nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii , ale była zdominowana przez pytania o obecne zagrożenia gospodarcze.

Na razie zamieszanie pochodzące z Wielkiej Brytanii wydaje się być „wybojem na drodze”, powiedział w piątek Jamie Dimon, szef amerykańskiego kolosa bankowego JP Morgan.

Ale ostrzegł: „Będą inne niespodzianki”.

TYDZIEŃ -17-21 październik 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE),  CD Projekt SA (CDR)

Flagowy most prezydenta Władimira Putina na Krym został poważnie uszkodzony w wyniku wybuchu, który uderzył w pociąg z paliwem i spowodował częściowe zawalenie się jedynego połączenia

Co eksplozja mostu w Cieśninie Kerczeńskiej oznacza dla Putina i jego działań wojennych?

Eksplozja na moście z Rosji na Krym jest nie tylko ciosem przeciwko rosyjskiemu wysiłkowi militarnemu na Ukrainie, ale także psychologicznym ciosem dla Moskwy i wielkim zwycięstwem propagandowym Ukrainy. 

Rosja rozpoczęła budowę ogromnego 19-kilometrowego (około 12-milowego) mostu przez Cieśninę Kerczeńską, wydając około 3,7 miliarda dolarów po tym, jak Moskwa nielegalnie zaanektowała ukraiński Półwysep Krymski w 2014 roku. Był to fizyczny wyraz zamiaru przejęcia władzy przez prezydenta Rosji Władimira Putina Ukrainę i związać ją na zawsze z Rosją. W dniu otwarcia poprowadził triumfalny konwój przez most, prowadząc ciężarówkę ozdobioną flagami. 

Rosyjski przemysł propagandowy wpadł w rozpęd, wyprodukował nawet romantyczną komedię o moście zatytułowaną „Most krymski, zrobiony z miłością”, komedię romantyczną o dwóch facetach pracujących nad budową mostu, ścigających tego samego uroczego studenta archeologii. Scenariusz napisała Margarita Simonyan, szefowa głównego rosyjskiego międzynarodowego kanału propagandowego RT.Wybuch na moście krymskim na początku soboty ledwie zgasł, zanim zaczął się trolling — główna broń w tej wojnie.

Atak miał miejsce dzień po tym, jak Putin skończył 70 lat, a ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow opublikował nagranie przedstawiające most w płomieniach, z ogromnym fragmentem jezdni zapadającym się w wodę, obok równoległego nagrania Marilyn Monroe śpiewając „Happy Birthday, Mister President”. Inni w internecie porównywali atak na most do kwietniowego zatonięcia przez Ukrainę okrętu rosyjskiej marynarki wojennej „Moskwa” .

Rząd Putina starał się upierać, że szkody są pod kontrolą i zostaną szybko naprawione. Stanowa agencja informacyjna TASS uniknęła słowa „atak”, informując, że wysłano zespół 380 ratowników wraz z 90 sprzętem, aby „wyeliminować konsekwencje katastrofy” na moście. Rosyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało, że do soboty wieczorem zostanie odrestaurowany kolejowy odcinek mostu, niezbędny do sprowadzenia żołnierzy i sprzętu do działań wojennych. Rosyjski Komitet Śledczy natychmiast wszczął śledztwo kryminalne .

W Internecie Ukraina triumfowała, uderzając w tak kluczowy rosyjski cel militarny i symboliczny. A ukraiński doradca prezydenta Mychajło Podolak ostrzegł w tweecie, że może być więcej ataków, mówiąc, że „wszystko, co jest zajęte przez Rosję, musi zostać wydalone”. Dlaczego most jest ważny? Most obejmuje Cieśninę Kerczeńską, która łączy Morze Czarne z Morzem Azowskim, na której znajdują się kluczowe porty ukraińskie, w tym Mariupol. Dla Rosji  most symbolizuje  fizyczne „zjednoczenie” Krymu z kontynentem rosyjskim. Most przewozi większość potrzeb Krymu – takich jak paliwo i towary – i był regularnie używany do dostarczania broni i paliwa siłom rosyjskim.Następstwa: Główne połączenia transportowe między Rosją kontynentalną a anektowanym Półwyspem Krym – w tym autobusy i pociągi –  zostały zawieszone po eksplozji na moście Kerczeńskim. Według rosyjskich mediów państwowych warunki pogodowe w Cieśninie Kerczeńskiej utrudniają rosyjskie plany wykorzystania promów do dotarcia na Krym z Krasnodaru.

TYDZIEŃ -10-14 październik 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE),  CD Projekt SA (CDR),Sunex SA (SNX),

cash-is-king-

Wyprzedaż akcji sięga już 36 bilionów dolarów i wciąż rośnie

S&P 500 odnotowuje rzadką trzecią z rzędu stratę kwartalną,Akcje i obligacje spadają inwestorzy uciekają do gotówki

Niezależnie od tego, czy są to superbezpieczne amerykańskie obligacje skarbowe, czy najbardziej ryzykowne akcje wschodzące, globalne akcje i obligacje straciły w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy rekordową wartość 36 bilionów dolarów w wyniku dzikiej wyprzedaży, która pochłonęła aktywa w całym spektrum ryzyka.

Rok zbliża się do ostatniego kwartału, więc prawdopodobnie czeka nas więcej strat . Banki centralne są w pełnej gotowości do walki z inflacją , dając jasno do zrozumienia, że ​​zamierzają dalej podnosić stopy procentowe, aby stłumić inflację, nawet jeśli prowadzi to do recesji gospodarczej. 

Wygląda na to, że schowanie gotówki pod materacem można by uznać za najbezpieczniejsze . Rzeczywiście, w najnowszym badaniu menedżerów funduszy Bank of America Corp. uczestnicy stwierdzili, że ich ekspozycja na gotówkę jest rekordowo wysoka. A dla rynków, które rozpoczęły rok z wycenami na poziomie wieloletnim, a nawet rekordowo wysokim, zmniejszenie płynności przypominało naciśnięcie przycisku resetowania.

„Obserwujemy, jak świat zmienia się politycznie i gospodarczo, a trendy, które zaczynają się teraz, mają trwać przez resztę dekady”, mówi David Dowsett, globalny dyrektor ds. inwestycji w GAM Investment. „Doświadczamy tego, co w języku niemieckim jest znane jako »Zeitenwende«, epokowa zmiana”.

Oto pięć wykresów pokazujących szkody, jakie w tym roku wyrządziły globalnym rynkom finansowym, oferujące wskazówki na resztę roku:

Tegoroczny spadek wyprzedza gwałtowne spadki obserwowane podczas kryzysu finansowego w latach 2008-2009 i pandemii w 2020 r., w oparciu o połączony spadek wartości rynkowej Bloomberg GlobalAgg Index i MSCI All-Country World Stocks Index.

Być może nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę falę gotówki,która zalała światowe rynki w łatwych latach. Ale tempo tegorocznej destrukcji wartości jest nadal alarmujące: 36 bilionów dolarów ogolonych z rynków w ciągu dziewięciu miesięcy zgromadzono w tym czasie ponad dwukrotnie, między połową 2020 r. a końcem 2021 r. Tym razem bilans i stopa docelowa Fed nie uratują dnia

Bardzo łatwa polityka monetarna była kamieniem węgielnym najdłuższej hossy na rynku akcji, która została tylko na krótko przerwana w 2020 r. przez Covid. Teraz Rezerwa Federalna USA i jej odpowiednicy burzą to, co pomogli zbudować.

Stratedzy z BofA policzyli 294 podwyżki stóp procentowych na całym świecie od sierpnia 2021 r. wraz z 3,1 biliona dolarów „ilościowego zaostrzenia” w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. W rezultacie „globalna kapitalizacja rynkowa akcji i obligacji załamała się w Turcji”, napisali w piątek, dodając, że szok dotyczący stóp procentowych i ilościowego zaostrzenia uderzył w „uzależnienie” Wall Street od płynności

Wskaźniki zmienności walut i obligacji były wiodącym wskaźnikiem trwającego kryzysu. Zostały one podwyższone przez większość tego roku, a indeks zmienności ICE BofA Treasury zbliża się do poziomów osiągniętych podczas wybuchu pandemii w 2020 roku. Jednak indeks zmienności CBOE, znany jako wskaźnik strachu Wall Street, pozostaje poniżej poziomów obserwowanych podczas poprzednich bessów. Biorąc pod uwagę, że może on rosnąć, niektórzy inwestorzy są zaniepokojeni. Goldman Sachs Group Inc. i BlackRock Inc. ostrzegają , że rynki jeszcze nie wyceniły ryzyka globalnej recesji.Tradycyjne bezpieczne przystanie , takie jak obligacje i złoto, również spadły w tym kwartale.To był jeden z tych rzadkich lat, kiedy obligacje i akcje wyprzedawały się jednocześnie. W końcu inflacja jest na najwyższym poziomie od dekady, zmuszając banki centralne do agresywnych działań. Rosnące koszty finansowania zewnętrznego, wysokie ceny ropy i wojna na Ukrainie jednocześnie zaciemniają perspektywy wzrostu gospodarczego i zysków firm. 

Wszystko to sprawiło, że indeks S&P 500 i indeks Nasdaq 100 znalazły się na dobrej drodze trzeci kwartał z rzędu, będąc najdłuższą passą strat od czasu globalnego kryzysu finansowego i pęknięcia bańki internetowej. 

Jeśli chodzi o alternatywy: Skarby i złoto to dwa tradycyjne bezpieczne raje, ale w tym kwartale straciły nawet więcej niż akcje. Bitcoin i dolar to jedyne aktywa oferujące dodatnie zwroty.

Pierwszy raz od dziesięcioleci

Indeks S&P 500 nigdy nie zamknął się negatywnie po silnych wzrostach od 1938 r.

Trzeci kwartał również zapisze się na kartach historii z powodu

jednego z największych odwróceń: jest to pierwszy kwartał od 1938 r., w którym indeks S&P 500 zamknął się na minusie po wzroście ponad 10%. 

Podsumowując, rok 2022 jest rokiem, który odzwierciedla „bolesną zmianę reżimu”, powiedział Michael Hartnett, główny strateg inwestycyjny BofA.

TYDZIEŃ -03-07 październik 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Allegro.eu SA (ALE),

Normalne tło mają również.
Pierwszy w Europie Cold Snap to wczesny test na kryzys na kontynencie

Temperatury spadną w całej Europie do połowy przyszłego tygodnia.Zapotrzebowanie na gaz w Wielkiej Brytanii jest już wyższe w chłodne poranki .24 września 2022 08:00 

Arktyczny chłód, który zapanuje w zachodniej Europie w przyszłym tygodniu, będzie pierwszym sprawdzianem, czy ludzie są skłonni opóźniać włączenie ogrzewania w celu zaoszczędzenia energii i złagodzenia domowych budżetów.

Temperatury w Londynie będą o prawie 5 stopni Celsjusza poniżej średniej i spadną do 6,5 stopnia Celsjusza w nocy 27 września, według prognozy Maxar Technologies Inc. Frankfurt, Niemcy będą o 3,5 stopnia Celsjusza poniżej zwykłego poziomu 28 września, podczas gdy część Francja i Hiszpania również będą musiały zmierzyć się z temperaturą o 3-4 stopnie niższą od normy sezonowej.

Powyżej prognoza sytuacji barycznej na poniedziałek 19 września. Sytuacja jest książkowa, by w regionie pojawiło się ochłodzenie. Istotnym jest obieg mas powietrza wokół środków barycznych. Na naszej półkuli masy powietrza wokół niżu wirują odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Wokół ośrodka wysokiego ciśnienia powietrze wiruje zgodne z ruchem wskazówek zegara. Mając tą wiedzę spójrzmy na powyższą mapę. Nad Wyspami Brytyjskimi rozbudowuje się coraz silniejszy wyż (antycyklon). Na granicy Białorusi i Rosją znajdzie się głęboki niż (cyklon). Zgodnie z wirowaniem mas powietrza wokół ośrodków barycznych, spływ powietrza w nasz region będzie wyglądał za kilkadziesiąt godzin mniej więcej tak.

Podczas, gdy ostatni tydzień upłynął w wielu regionach Europy Południowej pod znakiem upału, teraz to się zmieni. Silny spływ arktycznego powietrza zaznaczony na powyższej mapie dotknie również obszar od Alp, przez Bałkany po Włochy. 

Czy ochłodzenie będzie aż tak silne?

Wiele wskazuje na to, że antycyklon jaki rozbudowuje się w regionie Wysp Brytyjskich nie będzie tak silny jak widziały to modele jeszcze kilka dni temu. W związku z tym również nie aż tak silny będzie prawdopodobnie spływ chłodu z północy do Polski. Oczywiście, nie oznacza to, że ochłodzenia nie będzie. Już w weekend zrobiło się chłodniej, i trend ten utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Zimne będą zwłaszcza noce.

TYDZIEŃ -26-30 września 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Sunex SA (SNX),Ten Square Games SA (TEN), DAX Index – Germany (^DAX),

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png
Po notowaniach giełdowych można wnioskować, że zyski spółek będą spadać.

Można kupić spółki za mniej niż ich roczne zyski. Promocje na giełdzie w Warszawie

Przed laty, podczas prywatyzacji wiele razy wytykano poszczególnym ministrom, że sprzedali firmy za zaledwie kilka lat ich zysków. To co w takim razie powiedzieć o obecnej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, kiedy akcje można kupić za równowartość mniej niż rocznego zysku? Taka sytuacja jest na przykład w przypadku JSW. Za dwuletnie zyski da się kupić akcje Wojasa, Energi, Enei, a za trzyletnie – Cyfrowego Polsatu. W czym jest haczyk?

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/mozna-kupic-spolki-za-mniej-niz-ich-roczne-zyski-promocje-na-gieldzie-w-warszawie/

TYDZIEŃ -19-23 września 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Sunex SA (SNX),Ten Square Games SA (TEN)

Iga Świątek świętuje trofeum po wygranej w sobotę US Open.
Iga Świątek świętuje trofeum po wygranej w sobotę US Open.

(CNN)Polska gwiazda tenisa Iga Świątek pokonała Tunezję Ons Jabeur w równych setach w finale singli kobiet US Open na Arthur Ashe Stadium w Flushing w stanie Nowy Jork.To trzeci wielki szlem Świątek w karierze i pierwszy poza French Open, który wygrała w 2020 i 2022 roku.Świątek umocniła swoją pozycję na szczycie światowych rankingów zwycięstwem 6-2 7-6 (7-5) nad Jabeurem, który zajmuje piąte miejsce na świecie, ale 

oczekuje się, że awansuje na drugie miejsce, gdy nowe rankingi zostaną ujawnione.

Świątek, podobnie jak od kilku miesięcy, w ostatnią sobotę nosiła wstążkę na kapeluszu na rzecz Ukrainy

21-latka jest pierwszą kobietą od czasów Angelique Kerber w 2016 roku, która wygrała dwa tytuły wielkoszlemowe w tym samym roku kalendarzowym, podczas którego rozpoczęła 37 meczów bez porażki.„Na razie staram się dawać z siebie wszystko każdego dnia” – powiedziała Świątek Carolyn Manno z CNN Sport po wygranej z Jabeur. „Trudno się cofnąć i spojrzeć na całą podróż od razu, ponieważ wciąż mam 21 lat. Czuję, że z większym doświadczeniem życiowym zdam sobie sprawę z tego, co się wydarzyło”.Triumf Świątek sprawia, że ​​jest pierwszą kobietą z najwyższej półki, która wygrała US Open od czasu, gdy Serena Williams podniosła trofeum w 2014 roku, a także pierwszą kobietą, która zdobyła siedem tytułów w sezonie od Williamsa, również w 2014 roku.Umiejętnie dostosowała swoją grę do twardych kortów w 2022 roku, wygrywając cztery turnieje WTA 1000 na powierzchni i stając się dopiero czwartą kobietą w historii, która ukończyła „Sunshine Double”, wygrywając jeden po drugim z Indian Wells i Miami

Świątek reaguje na zwycięstwo z Jabeur w finale US Open.

Te tytuły, a także jej druga korona French Open, przyszły podczas jej niezwykłej passy bez porażki na początku sezonu, która ostatecznie zakończyła się w trzeciej rundzie Wimbledonu.Świątek jednak z pewnością miała problemy z odzyskaniem formy w drugiej połowie sezonu, a jej udział w finale US Open nie był bynajmniej formalnością przed rozpoczęciem turnieju.Walczyła również w półfinale, walcząc z setem i przegraną 4:2 w decydującym secie przeciwko szóstej rozstawionej Arynie Sabalence w meczu, który trwał ponad dwie godziny.– Te dwa tygodnie były dość szalone, nie spodziewałem się, że będę w tym miejscu – powiedział Świątek. „Codziennie ciężko pracowałem, aby po prostu poczuć się lepiej na boisku i cieszę się, że to zadziałało.„Czuję, że się poprawiam, więc to dla mnie najlepsza rzecz. Cieszę się, że tak się skończyło”.Świątek wyszła na prowadzenie 3-0 z Jabeurem i potrzebowała zaledwie 30 minut na zakończenie pierwszego seta, podczas którego trafiła aż 90% swoich pierwszych zagrywek.Drugi set był bliższy, mimo że Świątek po raz kolejny wyszedł na prowadzenie 3:0. Jabeur odpowiedział dwoma przerwami, doprowadzając mecz do dogrywki, ale Świątek ostatecznie okazał się zbyt silna.

TYDZIEŃ -12-16 września 2022 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW,Ten Square Games SA (TEN),

Mikrograf elektronowy wirusa ospy małpiej, który znajdował się w ludzkim płynie pęcherzykowym
małpia ospa

Główny panel WHO orzeka o wywołaniu globalnego zagrożenia małpią ospą Ruch mający na celu pomoc narodom we współpracy w powstrzymaniu epidemii

Epidemia małpiej ospy jest zagrożeniem zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia , uchylając podzielony panel ekspertów, który wydał najwyższy alert grupy. 

Ten ruch toruje drogę do zintensyfikowanej globalnej współpracy w celu powstrzymania wirusa, który rozprzestrzenił się na dziesiątki krajów. Ostatnim razem, gdy WHO złożyła podobną deklarację, miała miejsce na wczesnych etapach epidemii Covid-19 w styczniu 2020 r.

Obecnie oficjalnie potwierdzono już ponad 16 tys. przypadków zachorowania na ospę małpią w 75 krajach na całym świecie. Zmarło pięć osób, wszystkie z nich w Afryce.

Komitet Kryzysowy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w czwartek 21 lipca spotkał się, aby przejrzeć najnowsze dane związane z małpią osobą i przedstawić swoje stanowisko. 

W sobotę 23 lipca WHO zwołała konferencję prasową, by poinformować o swoich postanowieniach. 

TYDZIEŃ -25-29 lipca 2022 r.
WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, WIG-Górnictwo (WIG_GORNIC), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), DAX Index - Germany (^DAX),Nasdaq 100 - U.S, Bumech SA (BMC)


Spadek PKB był spodziewany przez większość ekonomistów z uwagi na agresywną politykę podwyższania stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w ramach walki z inflacją. Na zdjęciu szef FED Jerome Powell
 • Wśród wielu superlatyw związanych z lipcowymi rynkami, jeden, który może nawiedzać Federalny Komitet Otwartego Rynku, to środa i czwartek, kiedy akcje zanotowały największy odnotowany wzrost po spotkaniu. Wierząc, że usłyszeli słowa gołębiego przekazu od Jerome’a ​​Powella, inwestorzy pchnęli S&P 500 w górę o prawie 4% w ciągu dwóch dni – i nadal kupowali w piątek. skok rodzi pytanie, kiedy samo odbicie zacznie działać przeciwko celowi schładzania gospodarki. Jest to kwestia, którą inwestorzy muszą wziąć pod uwagę kupując akcje . Nowy Jork (CNN Business)Gospodarka USA jest na ostrzu noża, potencjalnie już w recesji po drugim kwartale kurczącej się aktywności. Jednak wskaźniki są mieszane, co podsyca niepewność co do dalszych działań. Sednem debaty wśród ekonomistów i decydentów politycznych jest fundamentalne pytanie o ogromnych implikacjach dla przyszłości Ameryki: co jest gorsze — inflacja czy recesja? Nikt nie wydaje się zgadzać w ten czy inny sposób. Agresywnie podnosząc stopy procentowe , Rezerwa Federalna stawia duży zakład, że recesja jest warta ryzyka, jeśli zdejmie upał z cen konsumpcyjnych, które rosną w najszybszym tempie od czterech dekad. Jednak wielu ekonomistów i prawodawców odrzuca ten pomysł, argumentując, że tak zwane lekarstwo na recesję byłoby znacznie gorsze niż choroba inflacji. Oczywiście Fed chciałby uniknąć obu. Dąży do „miękkiego lądowania”, w którym podnosi stopy procentowe na tyle, by spowolnić popyt bez całkowitego zdławienia go. Byłby to idealny wynik, chociaż sam Fed przyznaje, że perspektywa lądowania staje się coraz trudniejsza. „Dotychczasowe działania Fedu nie gwarantują recesji, ale już spowodowały, że jest ona bardziej prawdopodobna” – napisał Josh Bivens, dyrektor ds. badań w lewicowym Instytucie Polityki Gospodarczej, w poście na blogu na początku tego miesiąca. To pozostawia nam dwa potencjalne skutki: większą inflację, jaką widzieliśmy w ciągu ostatniego roku, lub recesja, która obniża ceny, jednocześnie prawdopodobnie zwiększając bezrobocie i hamując wzrost płac. Inflacja zespołu Bivens jest zdecydowanie w obozie „wysoka inflacja jest zła, ale recesja jest gorsza”. Wynika to głównie z tego, jak recesja wpływa na rynek pracy. „Recesja w rzeczywistości oznacza, że ​​twoja gospodarka jest średnio biedniejsza”, powiedział CNN Business. Inflacja wyraźnie wżera się w ludzkie zarobki, a to zła rzecz. (Ceny konsumenckie wzrosły w zeszłym miesiącu o około 9% w ujęciu rocznym, podczas gdy płace wzrosły o 5,3%.) Jednak Bivens mówi: „Jedyną rzeczą, jaką wiemy o recesji, jest to, że obniżają płace znacznie bardziej niezawodnie niż inflacja”. Jednym z głównych argumentów wysuwanych przez jego przeciwników jest to, że inflacja wiąże się z lepkim problemem psychologicznym. Kiedy idea nieustannego wzrostu cen zostanie zakorzeniona w psychice konsumenta, może stworzyć samospełniający się cykl, który jest trudny do przerwania. To nie żart, mówi Bivens, ale w jego ocenie po prostu jeszcze nas tam nie ma. W Stanach Zjednoczonych inflacja utrzymywała się na stałym poziomie około 2% rocznie przez większą część czterech dekad. Z tego powodu, argumentuje, ludzie w większości nie spodziewają się, że ostatnia inflacja na poziomie około 9% utrzyma się. „Powinniśmy wykorzystać te oczekiwania i wiarygodność” – mówi. Senator Elizabeth Warren jest kolejnym prominentnym głosem w tym obozie, argumentując, że główna przyczyna naszej obecnej inflacji – w tym chaos w łańcuchu dostaw wywołany pandemią i wojną na Ukrainie – jest daleko poza jurysdykcją Fedu. Wyższe stopy procentowe nie naprawią gwałtownie rosnących cen energii, napisał Warren w artykule opublikowanym w zeszłym tygodniu w Wall Street Journal, i „nie rozbiją korporacyjnych monopoli, co do których pan Powell przyznał w styczniu, że mogą „podnosić ceny, ponieważ mogą ”. Gdy Fed podnosi stopy procentowe, pożyczanie pieniędzy ludziom i firmom staje się droższe. To skłania wszystkich do wydawania mniej. Firmy spowalniają zatrudnianie, skracają godziny lub zwalniają pracowników, gdy zapotrzebowanie maleje. To, pisze Warren, „pozostawi miliony ludzi – nieproporcjonalnie gorzej opłacanych i kolorowych – z mniejszymi pensjami lub w ogóle ich zerowymi”. Recesja zespołu Inni twierdzą, że recesje, choć również nie idealne, niekoniecznie są katastrofalne. Mogą nawet być zdrowe. Wiele osób, które argumentowałyby za recesją zamiast inflacji, wskazuje na lata 70., kiedy niekontrolowana inflacja gwałtownie wzrosła, osiągając szczyt 14% w 1980 r. Wymagało to bolesnych podwyżek stóp procentowych i dwóch kolejnych recesji na początku lat 80., nadzorowanych przez ówczesnego prezesa Fed Paula Volckera, aby wreszcie przerwać cykl inflacyjny. „Łagodna recesja jest teraz znacznie lepsza niż poważna, podobna do Volckera recesja, która będzie konieczna do stłumienia inflacji, jeśli oczekiwania zostaną umocnione” – napisał ekonomista Noah Smith w poście na blogu. Nie wszystkie recesje są sobie równe. Stany Zjednoczone przeszły przez 34 recesje od 1857 roku – lub średnio jedną na pięć lat, według danych National Bureau of Economic Research. Średnio każda trwała około 17 miesięcy. Oznacza to, że Stany Zjednoczone ominęły wiele spadków. „Ludzie mają tendencję do wybaczania łagodnych recesji, ale naprawdę bardzo się bronią w związku z wysoką inflacją”, pisze Smith w poście Substack zatytułowanym „Tak, prawdopodobnie jesteśmy w recesji i to jest w porządku”. Ale czy recesja naprawdę może być czymś dobrym? Czasami mówi Lakshman Achuthan, współzałożyciel Instytutu Badań Cyklu Gospodarczego, który określa daty recesji dla 22 gospodarek na całym świecie. „Recesje mogą oczyszczać gospodarkę jako całość, zmuszając nieefektywne molochy do wycofania się z biznesu i tworząc miejsce dla bardziej zwinnych konkurentów, którzy mogą lepiej zaspokajać potrzeby klientów” – powiedział w e-mailu do CNN Business. „Tym razem gospodarka zmieniła się na tyle po pandemii, że z pewnością otworzą się nowe możliwości biznesowe”. Achuthan wskazuje na niektóre z innowacyjnych firm, które pojawiły się podczas ostatnich spadków: Airbnb (założony w 2008 roku), Uber i WhatsApp (założony w 2009 roku) wyłoniły się z Wielkiej Recesji z lat 2007-09.

TYDZIEŃ 01-05 sierpnia 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), KGHM Polska Miedź SA (KGH),Nasdaq 100 – U.S. (^NDX),

Duża część Europy odczuwa presję na dostawy gazu przez Rosję, ale żaden inny kraj nie jest tak narażony jak Niemcy.

Niemcy ostrzegają przed podobną do Lehmana

Robert Habeck pokazuje wykres przedstawiający prognozy poziomów magazynowania gazu podczas konferencji prasowej w Berlinie 23 czerwca

zarazą związaną z cięciami gazu w Rosji

 • Poziom zagrożenia gazem podniesiony do drugiego najwyższego stopnia „alarmu”Gas emergency level elevated to second-highest ‘alarm’ stage

Niemcy ostrzegły, że posunięcia Rosji mające na celu ograniczenie dostaw gazu ziemnego do Europy mogą wywołać załamanie na rynkach energetycznych, nawiązując do roli Lehman Brothers w wywołaniu kryzysu finansowego.

Podczas gdy dostawcy energii gromadzą straty, zmuszając się do pokrywania wolumenów po wysokich cenach, istnieje niebezpieczeństwo efektu ubocznego dla lokalnych zakładów użyteczności publicznej i ich klientów, w tym konsumentów i przedsiębiorstw, powiedział w czwartek minister gospodarki Robert Habeck po podniesieniu poziomu ryzyka gazowego w kraju do druga co do wielkości faza „alarmowa”.„Jeśli ten minus stanie się tak duży, że nie będą już w stanie go znieść, całemu rynkowi grozi w pewnym momencie załamanie”, powiedział Habeck na konferencji prasowej w Berlinie, „więc efekt Lehmana w systemie energetycznym”.

Największa gospodarka Europy stoi przed bezprecedensową perspektywą braku energii dla przedsiębiorstw i konsumentów. Od miesięcy rosyjski prezydent Władimir Putin stopniowo ograniczał dostawy w pozornym odwecie za sankcje nałożone na inwazję na Ukrainę. Konflikt nasilił się w zeszłym tygodniu po gwałtownych cięciach głównego połączenia gazowego z Niemcami, zagrażając rezerwom na zimę.

Podwyższony alarm zaostrza monitorowanie rynku, a niektóre elektrownie węglowe zostaną reaktywowane. Przy obecnym tempie napływu gazu Niemcy potrzebowałyby 116 dni, aby osiągnąć swój cel polegający na wypełnieniu 90% pojemności magazynowej, co oznaczałoby, że zajęłoby to do połowy października – to pora roku, w której gospodarstwa domowe zwykle zaczynają zużywać więcej gazu do ogrzewania.

Etap alarmowy daje również rządowi możliwość uchwalenia przepisów umożliwiających firmom energetycznym przenoszenie wzrostu kosztów na domy i firmy. Habeck powiedział, że na razie wstrzymuje się z korektami cen, aby zobaczyć, jak zareaguje rynek. 

„To będzie wyboista droga, którą będziemy musieli podróżować jako kraj” – powiedział. „Nawet jeśli jeszcze tego nie czujemy, mamy kryzys gazowy”. 

Niemieckie firmy szybko zareagowały. Gigant chemiczny BASF SE ogłosił, że może obniżyć produkcję w związku ze wzrostem cen gazu. BMW AG może kupować energię elektryczną od stron trzecich zamiast prowadzić własne elektrociepłownie zasilane gazem.

Niemieckie rozliczenia gazowe wynikają z dziesięcioleci celowego zwiększania swojej zależności od rosyjskiej energii, pomimo ostrzeżeń ze strony USA i innych sojuszników o zagrożeniach bezpieczeństwa. Była kanclerz Angela Merkel promowała nawet drugie bezpośrednie połączenie gazowe z Rosją, które było bliskie otwarcia przed inwazją Putina na Ukrainę.

MINISTER GOSPODARKI HABECK O KRYZYSIE GAZOWYM W NIEMCZECH:
Dostawy gazu są obecnie zabezpieczone, ale sytuacja jest napiętaZmniejszenie przepływów z Rosji od 14 czerwcaUtrzymują się wysokie ceny na rynku gazuGrudniowy cel magazynowania na poziomie 90% jest wątpliwy, jeśli przepływy przez Nord Stream 1 utrzymają się na poziomie 40%Kryzys gazowy, który wpłynie na produkcję przemysłową, stanie się „ogromnym obciążeniem” dla wielu konsumentów

Niemcy, które nadal zależą od Rosji w zakresie ponad jednej trzeciej dostaw gazu, weszły w fazę „wczesnego ostrzegania” pod koniec marca, kiedy to żądania Kremla o zapłatę w rublach skłoniły Niemcy do przygotowania się na potencjalne odcięcie dostaw. Trzeci i najwyższy poziom „awaryjny” obejmowałby kontrolę państwa nad dystrybucją.

Kryzys wykroczył daleko poza Niemcy, dotykając 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, a 10 wydało wczesne ostrzeżenie zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa gazowego, powiedział Frans Timmermans, szef UE ds. Klimatu w przemówieniu do Parlamentu Europejskiego.

„Ryzyko pełnego zakłócenia gazowego jest teraz bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej” – powiedział. „Wszystko to jest częścią rosyjskiej strategii podważania naszej jedności”.

Habeck, który jest również wicekanclerzem, powiedział, że dążenie Rosji do ograniczenia dostaw gazu przez gazociąg Nord Stream praktycznie uniemożliwia zabezpieczenie wystarczających rezerw gazu na zimę bez dodatkowych środków. Wskazał, że obawia się, że łącze Nord Stream może nie powrócić do normalnej przepustowości po 10-dniowym okresie konserwacji, który rozpocznie się 11 lipca. 

Niemcy spieszyły się z zapełnieniem magazynów gazu, ale poczyniły tylko niewielkie postępy. Rezerwy są obecnie zapełnione w około 58%.

„Chociaż dostawy gazu są nadal zabezpieczone w krótkim okresie, firmy ze wszystkich sektorów są bardzo zaniepokojone” – powiedział Peter Adrian, prezes lobby branżowego DIHK w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną.

„Biorąc pod uwagę te ciemne chmury, które się gromadzą, musimy teraz podjąć wspólny wysiłek, aby zrobić wszystko, aby zaoszczędzić gaz na zimę” – dodał.

Rynek pracy w USA znacznie większą siłę niż oczekiwano

Pracodawcy amerykańscy dodali w lipcu ponad 500 000 miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła, wbrew obawom, że rynek pracy zmierza w kierunku spowolnienia.

Stopa bezrobocia spadła do 3,5% z 3,6% w czerwcu, ponieważ restauracje, bary i inne firmy nadal zatrudniały pracowników.

Raport Departamentu Pracy był znacznie silniejszy niż oczekiwano, po tym jak ostatnie dane pokazały, że gospodarka USA nadal się kurczy.

Amerykański bank centralny podnosi stopy procentowe, aby powstrzymać wzrost cen.

Wyższe koszty kredytu ograniczają wydatki i aktywność gospodarczą. Jednak czołowi urzędnicy ekonomiczni w USA powiedzieli, że mają nadzieję, że amerykański rynek pracy pozostanie wystarczająco silny, aby umożliwić Rezerwie Federalnej podniesienie stóp procentowych bez wywoływania recesji.

Sekretarz skarbu Janet Yellen, która wcześniej kierowała bankiem, powiedziała w zeszłym tygodniu, że gospodarka przechodzi z ożywienia po pandemii do bardziej solidnej i stabilnej fazy wzrostu.

Jednak obawy przed trwałym spowolnieniem narosły, ponieważ zaufanie konsumentów spada, rynek mieszkaniowy zwalnia, a niektóre firmy ogłaszają zwolnienia lub plany spowolnienia zatrudniania.

„Nieoczekiwane przyspieszenie wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem w lipcu, wraz z dalszym spadkiem stopy bezrobocia i ponownym wzrostem presji płacowej, kpi z twierdzeń, że gospodarka jest na krawędzi recesji” – powiedział Michael. Pearce, starszy ekonomista USA ds. ekonomii kapitału.

Stany Zjednoczone odzyskały teraz wszystkie 22 miliony miejsc pracy utraconych po wybuchu pandemii w 2020 r., powiedział Departament Pracy. Stopa bezrobocia również powróciła do poziomu sprzed pandemii, oscylując na najniższym poziomie od 50 lat.

W przypadku pracowników latynoskich i latynoskich stopa bezrobocia na poziomie 3,9% w lipcu była najniższa od początku prowadzenia ewidencji w 1973 roku.

TYDZIEŃ 08-12 sierpnia 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),  Sunex SA (SNX), Bumech SA (BMC),

Ceny żywności są największym motorem niemieckiej inflacji po energii, rosnąc w lipcu w rocznym tempie 14%

Zapomnij o inflacji. Kurczenie się wywołuje furię w Niemczech

Niemieccy kupujący coraz bardziej denerwują próby podwyżek cen towarów potajemnie.

Podczas gdy tak zwana kurczliwość – gdzie koszt produktu pozostaje taki sam, chociaż jego rozmiar maleje – nie jest nowym zjawiskiem, organy ochrony konsumentów w największej europejskiej gospodarce są zalewane skargami.

Sam oddział w Hamburgu otrzymał około 100 w ciągu ostatnich dwóch tygodni – rekord, który jest trzy do pięciu razy wyższy od normy. Lista „ buffów ” grupy obejmuje 14% inflacji dla żelek i 20% dla chipsów ziemniaczanych. Producenci nazwali 25-procentowy wzrost cen niektórych margaryn „wyjątkowym krokiem w trudnych czasach” spowodowanym „dramatycznym wzrostem kosztów w całym łańcuchu dostaw, w tym surowców”.

Ceny żywności są największym motorem niemieckiej inflacji po energii, rosnąc w lipcu w rocznym tempie 14% – prawie dwa razy więcej niż ogólny wskaźnik. To nadweręża budżety gospodarstw domowych o niskich dochodach, które po ponad dwóch latach pandemii mają coraz mniejsze bufory gotówkowe. 

„To, co teraz widzimy, to tak naprawdę dopiero początek” – twierdzi Armin Valet, specjalista ds. żywienia w urzędzie ochrony konsumentów w Hamburgu. Stara się myśleć o jakiejkolwiek grupie produktów bez przykładów.

„Pomiędzy sprzedażą towarów w starych opakowaniach a planowaniem, produkcją i dostawą nowych, przygotowania do ukrytych podwyżek cen trwają około pół roku” – powiedział. „Doświadczenie sugeruje, że to oszustwo związane z kurczeniem się będzie intensywnie wykorzystywane jesienią, zimą i na początku przyszłego roku”.

Niemiecki urząd statystyczny zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje i twierdzi, że nie daje się oszukać taką taktyką. Osoby zbierające ceny śledzące co miesiąc koszty ponad 300 000 towarów i usług również odnotowują ilości, w jakich są one oferowane. Ceny są następnie przeliczane, aby dane odzwierciedlały ból konsumentów.

Niemiecka inflacja osiągnie w tym kwartale najwyższy poziom 9,1%, po czym stopniowo spadnie do 2%, przewiduje Bloomberg Economics.

TYDZIEŃ 16-19 sierpnia 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Grodno SA (GRN),

Ludzie odwiedzają kompleks handlowy Taikoo Li, ponieważ światła są częściowo wyłączane w celu oszczędzania energii w Chengdu w prowincji Syczuan

Kryzys energetyczny w Syczuanie potęguje nieszczęścia przemysłu w Chinach

 • Prowincja przedłuża przerwy w dostawach prądu do 25 sierpnia: Caixin
 • Toyota, CATL wśród firm zawieszających działalność w okolicy.Chińska prowincja Syczuan przedłużyła przerwy w dostawach energii elektrycznej i uruchomiła w niedzielę najwyższą reakcję kryzysową, aby poradzić sobie z „wyjątkowo wyjątkowymi” brakami w dostawach energii elektrycznej, co pogłębiło nieszczęście producentów w regionie, gdy zamykali oni fabryki.

Potworne temperatury i niewielkie opady deszczu od lipca, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na klimatyzację, spowodowały przerwy w dostawach energii, podała południowo-zachodnia prowincja w oświadczeniu w niedzielę. Urzędnicy przedłużyli zamówienie, które ogranicza dostawy energii dla niektórych użytkowników przemysłowych do 25 sierpnia od pierwotnej daty końcowej 20 sierpnia, poinformował Caixin, powołując się na wiele osób pracujących w lokalnej sieci energetycznej i fabrykach. 

To pierwszy raz, kiedy Syczuan zainicjował reakcję kryzysową na najwyższym szczeblu po tym , jak w styczniu wprowadził plan awaryjny dostaw energii . Środki w planie obejmują uruchomienie generatorów awaryjnych w celu zaspokojenia najpierw zapotrzebowania na energię gospodarstw domowych, ważnych użytkowników i regionów oraz maksymalizację wydobycia ropy naftowej, gazu i węgla.

Syczuan jest jedną z najbardziej zaludnionych prowincji Chin i kluczowym ośrodkiem produkcji akumulatorów do pojazdów elektronicznych i paneli słonecznych. Firmy, w tym Toyota Motor Corp. i Contemporary Amperex Technology Co. , już od kilku dni zamykały zakłady w regionie. 

Brak energii stanowi kolejne wyzwanie dla firm, które już zmagają się z przestrzeganiem przez kraj Covid Zero, co obejmuje nagłe blokady, ciągłe testy i ograniczenia ruchu. To zaważyło na nastrojach konsumentów i spowodowało spustoszenie w sektorze produkcyjnym.

Jinko Solar Co. , jeden z największych na świecie producentów modułów fotowoltaicznych, powiedział , że dwie z jego elektrowni w Syczuanie zostały dotknięte niedoborem energii i działają na poziomach ochronnych. Spółka podała, że ​​nie jest jasne, kiedy jednostki mogą wznowić pełną wydajność, a limit będzie miał pewien wpływ na jej zyski.

W niektórych biurowcach i centrach handlowych dostosowano również klimatyzację, oświetlenie lub schody ruchome, aby oszczędzać energię. według doniesień lokalnych mediów. Szanghaj zawiesił oświetlenie krajobrazu na poniedziałek i wtorek w pobliżu rzeki Huangpu, w tym nabrzeża Bundu.

Zgodnie z planem awaryjnym Syczuanu, reagowanie na sytuacje kryzysowe na poziomie 1 pozwala mu zwrócić się o pomoc do rady stanowej w zarządzaniu kryzysem i zwiększa częstotliwość.

komunikacji między dostawcami energii a rządem prowincji. 

Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Syczuanie wzrosło do 65 gigawatów, co stanowi wzrost o 25% w stosunku do tego czasu w zeszłym roku, poinformowały władze lokalne i urzędnicy sieci energetycznej podczas konferencji prasowej w sobotę. Jednocześnie dopływ wody do wytwarzania energii wodnej zmniejszył się o połowę, a zbiorniki spadły do ​​minimalnych poziomów operacyjnych.

Dane z Narodowego Centrum Meteorologicznego wykazały, że w Chengdu nie padało od 15 dni w tym miesiącu, a Chongqing cierpiał na 18 dni suszy. W miastach Nanjing i Nanchang w tym miesiącu w ogóle nie było deszczu.

TYDZIEŃ 22-26 sierpnia 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Allegro.eu SA (ALE),

Dubai Watch Week Horology Forum, na którym eksperci omawiają tematy związane z kolekcjonowaniem i opracowywaniem zegarków przed osobistą i internetową publicznością

Dubaj przeszuka Nowy Jork w poszukiwaniu kolejnego wielkiego amerykańskiego zegarmistrza

Przedstawiciele Dubai Watch Week przyjadą do miasta na wrześniowym wydarzeniu promującym zegarmistrzostwo i kolekcjonowanie. Mówią, że zastanawiają się, dlaczego w USA nie ma więcej rodzimych marek.

Eksperci od zegarków z Dubaju jadą do Nowego Jorku w poszukiwaniu kolejnego wielkiego amerykańskiego zegarmistrza. Problem w tym, że nie mają z czego wybierać.

„Gdzie są amerykańscy zegarmistrzowie?” – pyta Hind Abdul Hamied Seddiqi, dyrektor generalny Dubai Watch Week. „To jedna z rzeczy, które chcielibyśmy tam omówić i mamy nadzieję, że znajdziemy odpowiedź”.

Grupa zorganizuje dwudniową konferencję w Nowym Jorku, która rozpocznie się 24 września, w roku wolnym od głównego wydarzenia w Dubaju, które odbywa się co dwa lata. Pokaz zegarmistrzowski ma na celu zgromadzenie kolekcjonerów, artystów, profesjonalistów z branży i neofitów w celu poznania trendów i wyzwań związanych z zegarmistrzostwem.

Wydarzenie to ma miejsce w momencie boomu dla branży:  eksport szwajcarskich zegarków osiągnął w lipcu niemal rekordowy poziom , a rynek amerykański wzrósł o 13,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na najbardziej pożądane zegarki czekają długie listy oczekujących. Nawet sklepy w Dubaju – miejscu luksusowej konsumpcji – nie nadążają za popytem.

„Sklepy są puste”, mówi Seddiqi o inwentarzu. „Wszystko, co otrzymujemy, trafia bezpośrednio do osób na liście oczekujących”.

Rynek wtórny jednak złagodniał  od czasu załamania się cen kryptowalut . Niektóre zegarki z trofeami są łatwiejsze do zdobycia, a ceny kilku najbardziej pożądanych Rolexów i Patek Philippe spadają.

Jeśli chodzi o to, dlaczego program z siedzibą w Dubaju, który ma na celu wzbudzenie entuzjazmu dla zegarmistrzostwa, może zainteresować pojawienie się w Stanach Zjednoczonych, Seddiqi mówi, że wciąż ma nadzieję, że kraj, który wyprodukował Apple Watch, znajdzie sposób na stworzenie elitarnej marki mechanicznej dla entuzjastów . Mówi, że Ameryka może sięgać wyżej niż Timex. 

„To, czego brakuje, to haute horology” – mówi. „Dlaczego nie wejść w świat zegarmistrzostwa i stworzyć naprawdę skomplikowane zegarki?”

Shinola, obecnie najbardziej znana marka sprzedająca zegarki mechaniczne z USA, nadal wykorzystuje szwajcarskie mechanizmy Sellita do napędzania swoich części, które są projektowane i montowane w Detroit.

Wydarzenie w dzielnicy Meatpacking District na Manhattanie jest bezpłatne i otwarte dla publiczności. W programie wystąpią zegarmistrzowie i specjaliści z branży, w tym Aldis Hodge, Mark Cho i Christopher Sealey.

TYDZIEŃ 29-sierpnia-02 września 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),

Demonstranci zbierają się, by zaprotestować przeciwko rządowi w Pradze, 3 września

Dziesiątki tysięcy Czechów protestowało w Pradze przeciwko rządowi, który domagał się większej pomocy państwa przy rosnących rachunkach za energię, co jest największym przejawem niezadowolenia publicznego z powodu najgorszego kryzysu związanego z kosztami życia od trzech dekad.

Według szacunków policji w sobotę plac Wacława w centrum czeskiej stolicy wypełniło około 70 000 ludzi, a niektórzy z nich niosą znaki potępiające członkostwo kraju w Unii Europejskiej i sojuszu wojskowym NATO.Inflacja w Czechach, napędzana głównie przez rosnące koszty mieszkań i rosnące ceny energii, jest obecnie najwyższa od 1993 roku, a bank centralny prognozuje, że w nadchodzących miesiącach osiągnie szczyt na poziomie około 20%

Rząd powiedział, że całkowita kwota pomocy publicznej wyniesie 177 miliardów koron (7,2 miliarda dolarów), czyli około 3% produkcji gospodarczej kraju. Pakiet środków obejmuje podwyżki emerytur, podwyżki płac dla pracowników państwowych oraz 66 miliardów koron w postaci subsydiów energetycznych.

Według strony internetowej organizatorów, na wiecu mieli przemawiać członkowie skrajnych ugrupowań politycznych domagających się wyjścia z UE i NATO, w tym skrajnie prawicowa Wolność i Demokracja Bezpośrednia oraz Partia Komunistyczna.

W internetowej petycji zamieszczonej na stronie wezwano do zabezpieczenia dostaw taniego gazu ziemnego poprzez bezpośredni kontrakt z Rosją, neutralności wojskowej i większego wsparcia dla czeskich firm. Odrzuciła także stałe osiedlanie uchodźców ukraińskich w Czechach. 

Premier Petr Fiala, którego gabinet jest jednym z najaktywniejszych europejskich zwolenników ukraińskiej walki z rosyjską agresją, powiedział, że demonstrację zorganizowali prorosyjscy sympatycy pod wpływem kremlowskiej propagandy, podał serwis informacyjny CTK.    

TYDZIEŃ 05-09 września 2022 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  CRB Commodity Index (^CRY) Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) , ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),KGHM Polska Miedź SA (KGH),PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE),

Chmury metanu z pola naftowego Daqing w Chinach

Chmury metanu wykryte w Chinach przez satelitę o wysokiej rozdzielczości

Obserwacja jest pierwszą z serii ekskluzywnych zdjęć satelitarnych dokumentujących globalne uwalnianie metanu, które Bloomberg Green opublikuje podczas rozmów klimatycznych

Zdjęcie satelitarne o wysokiej rozdzielczości wykonane mniej niż 48 godzin temu wydaje się wskazywać na uwalnianie metanu z największego pola naftowego Chin. Zdjęcie jest pierwszym z serii ekskluzywnych obserwacji, które Bloomberg Green opublikuje podczas COP27 przez firmę monitorującą emisje GHGSat Inc.  

Wykrywanie podkreśla szybko rozwijającą się zdolność satelitów do identyfikacji i śledzenia metanu niemal w dowolnym miejscu na świecie, co napędza nową erę przejrzystości klimatycznej, w której gazy cieplarniane będą określane ilościowo i przypisywane w czasie zbliżonym do rzeczywistego do poszczególnych aktywów i firm. Naukowcy twierdzą, że zmniejszenie emisji silnego gazu cieplarnianego, który przez pierwsze dwie dekady ma 84 razy większą moc ocieplenia niż dwutlenek węgla w atmosferze, jest jednym z najszybszych i najtańszych sposobów na ochłodzenie planety. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego i odpowiada za około 30% ocieplenia Ziemi. Wycieki mogą wystąpić podczas wydobycia i transportu paliwa kopalnego, ale metan jest również rutynowo wytwarzany jako produkt uboczny produkcji ropy naftowej i węgla i jeśli operatorzy nie mają infrastruktury umożliwiającej wprowadzenie gazu na rynek, mogą uwolnić go do atmosfery. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaapelowała do operatorów ropy i gazu o wstrzymanie wszelkich nieawaryjnych upustów metanu.Zdjęcie satelitarne wykonane o 13:15 czasu pekińskiego 4 listopada pokazuje sześć uwolnień metanu w północno-wschodnich Chinach z pola naftowego Daqing, według GHGSat. Szacowane wskaźniki emisji wahały się od 446 do 884 kilogramów na godzinę, a skumulowany wskaźnik wyniósł 4477 kilogramów na godzinę, podała firma z Montrealu. Gdyby emisje trwały przez godzinę w tym tempie, miałyby taki sam krótkoterminowy wpływ na klimat, jak roczne emisje z około 81 amerykańskich samochodów.

PetroChina, która eksploatuje pole naftowe Daqing, nie odpowiedziała od razu na e-mail z prośbą o komentarz w niedzielę poza zwykłymi godzinami pracy. Chińskie Ministerstwo Ekologii i Środowiska nie odpowiedziało od razu na przesłaną faksem prośbę o komentarz w niedzielę.

Chiny są największym na świecie źródłem emisji metanu związanych z energią, z szacunkową liczbą 28 milionów ton metrycznych w zeszłym roku, według Metana Tracker Międzynarodowej Agencji Energetycznej . Rosja była na drugim, a USA na trzecim z odpowiednio 18 milionami i 17 milionami ton. 

Chiny są największym na świecie górnikiem węgla, czwartym co do wielkości producentem gazu ziemnego i szóstym pod względem wydobycia ropy naftowej. Jak dotąd kraj ten odmówił przystąpienia do Global Methane Pledge, inicjatywy kierowanej przez USA i UE, której celem jest ograniczenie emisji silnego gazu cieplarnianego o 30% do końca tej dekady w porównaniu z poziomem z 2020 roku. Do tej pory dołączyło do nich ponad 120 krajów. 

Coraz więcej firm i instytucji uruchamia wielospektralne satelity, które mogą wykrywać unikalną sygnaturę metanu. GHGSat ma na orbicie sześć satelitów przeznaczonych do monitorowania metanu przemysłowego i planuje wystrzelenie kolejnych pięciu do końca przyszłego roku. Amerykański non-profit Environmental Defense Fund planuje wystrzelić swój  MethaneSAT  w 2023 roku, a  konsorcjum obejmujące Carbon Mapper, stan Kalifornia, NASA Jet Propulsion Laboratory i Planet Labs spodziewa się wystrzelić dwa satelity w przyszłym roku.  

Według IEA około 40% całkowitych emisji metanu generowanych przez działalność człowieka pochodzi z sektora energetycznego, a ponad 40% emisji ropy i gazu można by zredukować bez żadnych kosztów netto przy użyciu istniejących technologii. Dzieje się tak, ponieważ wychwycony gaz może być sprzedawany jako produkt i spalany w celu uzyskania energii lub ogrzewania. Metan jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej stężenia metanu w atmosferze odnotowały największy skok rok do roku od czasu rozpoczęcia pomiarów cztery dekady temu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *