zapowiedz tej zmiany to rewolucja w finansach polaków, czy jest alternatywa dla tfi ?

TWjBXb828 czerwca 2015 Opodatkowanie dochodów kapitałowych uderzy w TFI Rządowa propozycja wprowadzenia 20­ procentowego podatku od dochodów kapitałowych dramatycznie pogorszy i tak już kiepską kondycję Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, uważają przedstawiciele rynku kapitałowego. Z drugiej strony, może to jednak spowodować wzrost cen akcji na giełdzie. W piątek rząd przyjął projekt Ministerstwa Finansów dotyczący zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on wprowadzenie 20­ procentowego opodatkowania odsetek z depozytów bankowych i dochodów z tytułu udziałów w funduszach kapitałowych. Minister finansów zapewnia, że podatek nie obejmie bezpośrednich inwestycji w akcje, co wcześniej rozważano. Propozycja resortu finansów oznacza, że inwestycje giełdowe potraktowane będą nierównomiernie. Jeżeli inwestorzy będą kupować akcje sami wówczas unikną podatku, jeżeli natomiast kupią jednostki uczestnictwa w funduszu akcyjnym, zysk z inwestycji zostanie pomniejszony o 20 procent. Zdaniem ekspertów, jeżeli ustawa wejdzie w życie w proponowanej przez rząd formie, to nastąpi odpływ klientów z towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawiciele rynków kapitałowych obawiają się, że klienci funuszy będą wycofywać środki, albo po prostu nie będą wnosić nowych. Dlatego wprowadzenie nowych regulacji może doprowadzić do zwiększenia zainteresowania inwestorów indywidualnych rynkiem akcji, gdyż będą one jedną z nielicznych nieopodatkowanych form pomnażania oszczędności. Poza tym dodatkowym stymulatorem dla inwestorów do rozpoczęcia inwestycji na rynku akcji są obniżki stóp procentowych. Na rynku panuje bowiem opinia, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie nadal redukować stopy. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w obecniej formie, to zgodnie z propozycjami resortu finansów podatek będzie obowiązywał od dnia ogłoszenia jej w dzienniku ustaw. Nie będą nim objęte inwestycje bądź lokaty zawarte przed tą datą. Parlament ma czas do końca listopada, by wprowadzić zmiany i ustawę przyjąć bądź odrzucić. [Źródło: Reuters]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *