Hawe SA (HWE)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/plugins/w9sm/w9sm_base.php on line 1

Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

12 komentarzy

 1. W dniu 9 czerwca 2015r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa miała początkowo obowiązywać już od 1 lipca 2015r. jednakże ostatecznie ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Nowe prawo restrukturyzacyjne zgodnie z założeniem jego pomysłodawców ma na celu przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika a w konsekwencji zapobieżenie jego likwidacji. Podobnie, jak w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej przedsiębiorca otrzyma drugą szansę.

  Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

  Prawo restrukturyzacyjne to oddzielne od upadłości postępowanie, w którym przewiduje się cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  postępowanie o zatwierdzenie układu;
  przyspieszone postępowanie układowe;
  postępowanie układowe;
  postępowanie sanacyjne.
  Każde z powyższych postępowań ma swoją specyfikę, a w konsekwencji w różnym stopniu nastąpi restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika. W kolejnych wpisach zwrócę uwagę na istotę każdego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

  Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

  Nowe prawo restrukturyzacyjne przewiduje stworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr służyć będzie m.in.: do zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Za pośrednictwem rejestru będzie można składać pisma i dokumenty oraz dokonywać doręczeń. Jednakże Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości zacznie funkcjonować dopiero z dniem 1 lutego 2018r.

  Zmiany w prawie upadłościowym

  Ustawa z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne wprowadza również zmiany w prawie upadłościowym.

  Wraz z wejściem w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego:

  Zmienia się tytuł ustawy z dnia 28 lutego 2003r. „Prawo upadłościowe i naprawcze” otrzymując brzmienie „Prawo upadłościowe”.
  Wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej wobec byłego przedsiębiorcy-osoby fizycznej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.
  Wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy osoba ta nie dopełniła obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia zaprzestania działalności gospodarczej nie upłynął rok.
  Nie będzie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.
  W sytuacji, gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wniosek restrukturyzacyjny wówczas w pierwszej kolejności rozpoznawany będzie wniosek restrukturyzacyjny.
  Pojęcie niewypłacalności – w art. 11 dodano ust. 1a domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
  Zmieni się termin z dwóch tygodni do trzydziestu dni na zgłoszenie przez dłużnika (upadłość przedsiębiorcy) w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Warto pamiętać, że do tzw. upadłości konsumenckiej powyższe terminy nie mają zastosowania, gdyż art. 21 nie stosuje się . W konsekwencji zgłoszenie wniosku przez konsumenta będzie nadal jego prawem, z którego może skorzystać w wybranym przez siebie czasie.
  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie mógł zostać złożony przez dłużnika na formularzu.
  Podziel się:

 2. fundamentalnie info o objęciu udziałów w spółkach zależnych, wielkiego znaczenia nie ma, hawe jest aktualnie spółką spekulacyjną, i po pojawiających się info kurs może rosnąc czy spadać, ta ostatnia informacja może być już w cenach.

 3. dziekuje za wykres okey GLGPHARMA ladnie to wyglada budowany trojkat zwyzkujacy po konsolidacji czyli warto brac 5gr bo kurs szoruje po dnie pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *