MAR (Market Abuse Regulation)

W niedzielę 3 lipca wchodzi w życie dyrektywa przeciw manipulacjom i nadużyciom na giełdzie. Chodzi o rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation). Odnosi się ono do przejrzystości relacji między inwestorami a spółkami emitentami.

Dokument zakłada między innymi rozszerzenie przepisów dotyczących nadużyć na rynku, na przykład o nadużycia w alternatywnych systemach obrotu, poza tym dotyczy informacji poufnych.

Po wprowadzeniu nowych rozwiązań istotnie wzrosną kary za naruszenie obowiązków informacyjnych. Będzie je można nakładać na spółkę, jak i osoby zarządzające.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych profesor Małgorzata Zaleska mówiła ostatnio, że jest to jedna z najistotniejszych regulacji unijnych w zakresie raportowania informacji poufnych od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy rynków: regulowanego i alternatywnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *