Vistal Gdynia SA (VTL)


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

9 komentarzy

  1. arząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Spółka otrzymała dwa wezwania datowane na dzień 9 września 2020 r. wzywające do wykupu dwóch weksli od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”).

    W przedmiotowych pismach PKO BP zawiadamia Spółkę jako poręczyciela, że w związku z nieuregulowaniem wierzytelności PKO BP wobec Vistal Offshore Sp z o.o. w restrukturyzacji („Wystawca”), zabezpieczonych dwoma wekslami własnym in blanco wystawionymi przez Wystawcę, PKO BP wypełniło dwa weksle własne in blanco na kwotę 12.670.592,18 PLN oraz 16.102.232,61 EUR. Jednocześnie PKO BP wzywa Spółkę, jako poręczyciela, do wykupu ww. weksli w dniu 28 września 2020 r.

    Spółka informuje, że ww. wierzytelności ujęte były w spisie wierzytelności w zakończonym postępowaniu sanacyjnym Spółki, jako wierzytelności warunkowe i są objęte układem przyjętym w tym postępowaniu.

    W konsekwencji powyższe wierzytelności PKO BP z tytułu wypełnionych weksli będą zaspokajane zgodnie z treścią przyjętego układu w ramach warunków spłaty dla Grupy 1 z uwzględnieniem pkt 4 postanowień ogólnych układu tj. poprzez spłatę 11,6% sumy wierzytelności płatnych w równych ratach kwartalnych, których wysokość i ilość zostanie ustalona licząc od końca pierwszego kwartału następującego po ziszczeniu się warunku tj. wypełnieniu weksli, do pierwszego kwartału 2030 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *