Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?


Dostęp do tej strony jest ograniczony.Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.

Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:
Nie posiadasz jeszcze konta?

Warto zapoznać się z ciekawymi informacjami z rynków. Będę starał się podawać  te informacje , które mogą mieć znaczenie dla wycen.

http://www.parkiet.com/artykul/26,1442028-Asseco-przejmuje-Infovide-Matrix.html

Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji i ogłosiło wezwanie na wszystkie 12,47 mln akcji tej spółki. Kierowana przez Adama Górala firma oferuje po 6,01 zł za akcję.

Kurs zamknięcia spółki z dziś to 3,10 gr. można spodziewać się jutro otwarcia w okolicy 5,90gr.!  biorąc pod uwagę koszt zbycia akcji i czas ,na  jutro to będzie wycena fair. Dysponując pakietem większościowym właściciel Asseco , może ogłosić przymusowy wykup trzymanie akcji raczej nic nie da. Cena w wezwaniu jest wyższa od 3 miesięcznej średniej wiec szkoda tylko czasu.Gratuluję posiadaczom akcji tej spółki .

DM BDM rekomenduje “kupuj” Comp; cena docelowa 69,5 zł/akcję

Analitycy Domu Maklerskiego BDM, w raporcie z 23 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Comp od zalecenia “kupuj” z ceną docelową 69,5 zł za akcję.

Raport sporządzono przy kursie bieżącym 55 zł.

“Uważamy, że obecne słabsze zachowanie kursu wywołane pogorszeniem wyników Compu za 2Q’15 jest dobrą okazją do zwiększenia zaangażowania w walory spółki” – ocenili analitycy.

“Należy mieć na uwadze, że baza porównawcza dla spółki była w 2Q’15 bardzo wymagająca w obszarze Retail, a perspektywy dla grupy na kolejne lata są wg nas budujące. W całym 2015 roku słabsze dane prawdopodobnie pokaże segment Retail (brak istotnych nowych fiskalizacji)” – dodali.

Analitycy wskazali, że w 2015 roku zdecydowanej poprawie powinien ulec wynik segmentu IT, w którym spółka zaprezentowała “rekordowy” portfel zamówień. Spodziewają się, że EBITDA za 2015 rok wyniesie około 64,3 mln zł i będzie porównywalna rdr.

“Zakładamy, że w kolejnych okresach wpływ na poprawę wyników grupy będzie miał segment Retail, gdyż liczymy na kolejne fazy fiskalizacji w poszczególnych krajach (pozostawiamy sobie pole do korekty w górę w kolejnych raportach) oraz wdrożenie Zintegrowanej Platformy Sprzedaży Usług, która zgodnie z zapowiedziami ma się stać jedną ze strategicznych linii biznesowych” – ocenił DM BDM.

Analitycy prognozują, że przychody spółki w 2015 roku wyniosą 630,2 mln zł i wzrosną w roku następnym 641,7 mln zł. Ich zdaniem zysk netto w roku bieżącym i kolejnym wyniesie odpowiednio 29,9 mln zł i 33,6 mln zł.

W poniedziałek o godz. 9.45 na warszawskiej GPW za jedną akcję Compu płacono 58 zł. (PAP)

6 -letni trend boczny na spółce .

CYFROWY POLSAT SA Podwyższenie ratingów dla spółek grupy Cyfrowego Polsatu

Raport bieżący 45/2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”), m.in.:

• podwyższyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Spółki z “BB” do poziomu “BB+” z perspektywą stabilną;

• podwyższyła długoterminowy rating z “BB” do “BB+” z perspektywą stabilną dla Metelem Holding Company Limited, podmiotu zależnego wobec Spółki, pośrednio kontrolującego Polkomtel sp. z o.o.;

• podwyższyła rating z “B+” do “BB-” z perspektywą stabilną dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD wyemitowanych w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) – spółkę zależną od Spółki.

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej Spółki na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 r. nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld PLN, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r. W swoim komunikacie agencja S&P podkreśliła m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych Spółki dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 września agencja ratingowa Moody’s Investors Service (“Moody’s”) podtrzymała rating korporacyjny Spółki na poziomie Ba3 zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. Moody’s uzasadnił zmianę perspektywy m.in. korzyściami, które Spółka osiągnęła dzięki refinansowaniu dotychczasowego zadłużenia za pomocą kredytu denominowanego w polskich złotych oraz oczekiwaną poprawą wskaźników kredytowych Spółki w średniej perspektywie czasowej.

Rating nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

cps_wcps_d30

PROPOZYCJA DO ROZWAŻENIA OTWARCIE POZYCJI W ZAZNACZONYM REJONIE.WALOR ZNAJDUJE SIĘ PONAD WSPARCIEM , JEDNAK ZAKŁADAM,ŻE W ZWIĄZKU Z SPOWOLNIENIEM W  GOSPODARCE WPŁYWY Z REKLAM MOGĄ BYĆ NA NIŻSZYM POZIOMIE W DŁUŻSZYM TERMINIE WARTO POSIADAĆ WALORY CYFROWEGO POLSATU SPÓŁKA POSTRZEGANA JAKO DEFENSYWNA.OCZYWIŚCIE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ CIEKAWSZE PROPOZYCJE . JEDNAK GDYBY WYCENA ZNALAZŁA SIĘ W OBSZARZE CIEMNOZIELONYM MOŻNA ROZWAŻYĆ ZAJĘCIE POZYCJI DŁUGOTERMINOWEJ .

Pekao IB podniósł cenę docelową akcji Monnari do 23 zł z 19 zł i utrzymał dla nich rekomendację “kupuj”. (PAP)

W poniedziałek po otwarciu sesji akcje spółki wyceniano na 16,55 zł. (PAP

MONNARI TRADE SA Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za III kwartał 2015 r.

Raport bieżący 39/2015

Działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, MONNARI TRADE S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2015 oraz narastająco od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.:

1. Zysk brutto ze sprzedaży: 21,6 mln zł (narastająco 74,8 mln zł)

2. Zysk z działalności operacyjnej: 0,4 mln zł (narastająco 15,0 mln zł)

3. Zysk/Strata brutto: -1,0 mln zł (narastająco 15,1 mln zł)

4. Zysk netto: 20,5 mln zł (narastająco 33,6 mln zł)

Powyższe szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania tj. 20.10.2015 r.

Wyniki za III kwartał b.r. odbiegają od publikowanych przez instytucje finansowe raportów przedstawiających prognozy dotyczące GK MONNARI TRADE w odniesieniu do tego okresu, co uzasadnia niniejszą publikację przed podaniem do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

 • Komputronik wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Komputroniku zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

Łącznie na dywidendę trafi 4,79 mln zł.

Dzień dywidendy wyznaczono na 30 listopada, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2015 r.(PAP)

http://www.wnp.pl/wiadomosci/pgnig-szykuje-sie-na-trudne-czasy,259074.html

Zdaniem specjalistów Domu Maklerskiego mBanku akcje PKN Orlen są przewartościowane. Dlatego rekomendują redukowanie walorów płockiego koncernu w portfelach wyceniając je na 59,80 zł.

Na zamknięciu czwartkowej sesji za walory paliwowej spółki płacono 65,60 zł. Od początku tego roku papiery koncernu zdrożały o blisko 40 proc.

W ocenie autorów rekomendacji czynniki, które do tej pory wspierały notowania spółki powoli jednak wygasają lub tracą na sile, co będzie w coraz mniejszym stopniu uzasadniać premię w wycenie Orlenu do lokalnych konkurentów. – W tym roku oczyszczona EBITDA LIFO sięgnie 9,6 mld PLN, co będzie pochodną rekordowych marż zarówno w petrochemii jak i rafinerii. Te rezultaty nie są jednak do powtórzenia w kolejnych okresach, gdyż otoczenie makro z tego roku jest naszym zdaniem niepowtarzalne – uważają analitycy brokera.

W ocenie ekspertów największym ryzykiem dla spółki jest wzrost cen ropy, który jest coraz bardziej prawdopodobny. Według ich szacunków każde dodatkowe 10 dolarów USD na baryłce w całym okresie prognozy obniża wycenę spółki o około 15-20 zł/akcję. Odbicie cen surowca może także zaszkodzić stronie popytowej, szczególnie w kontekście wysokiego kursu dolara oraz reaktywować zagrożenie konkurencyjne ze strony rafinerii rosyjskich.

Prognoza analityków DM mBanku zakłada, że w 2015 roku zysk netto PKN Orlen wyniesie 3,6 mld zł przy przychodach sięgających 83,8 mld zł

BOGDANKA ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

W ramach ogłoszonego przez Eneę wezwania na akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka do 15 października zostały złożone zapisy przekraczające 64,57 proc. kapitału węglowej spółki.

Oznacza to, że został spełniony warunek złożenia w wezwaniu zapisów na minimalną liczbę akcji Bogdanki. Zgodnie z punktem 29 wezwania, z zastrzeżeniem spełnienia się warunku bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, Enea będzie zobowiązany do nabycia akcji objętych zapisami złożonymi do 15 października na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Jednocześnie Enea nie będzie zobowiązana do nabycia akcji od osób, które złożyły zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu po dniu 15 października.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2014

Raport bieżący 13/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 800 000 000,00 zł, co stanowi 4,00 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

• dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 27 maja 2015 r.,

• terminy wypłaty dywidendy:

I rata na dzień 18 czerwca 2015 r. kwoty 2,00 zł na akcję

II rata na dzień 19 października 2015 r. kwoty 2,00 zł na akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

20-10

Dom Maklerski ING zmienił ceny docelowe i rekomendacje dla banków

Bank           Nowa      Poprzednia     Nowa   Poprzednia
      cena docelowa (zł) cena docelowa (zł) rekomendacja

Alior Bank 95,7 90,5 kupuj trzymaj BPH 31,2 31,7 sprzedaj sprzedaj BZ WBK 326 310 trzymaj trzymaj GetinNoble 1 1,06 trzymaj sprzedaj Handlowy 99,9 103,8 kupuj kupuj mBank 413 423 trzymaj trzymaj Millennium 7,25 6,72 trzymaj trzymaj Pekao 186 184 kupuj kupuj PKO BP 34,2

 

23-10-2015 r

http://www.bankier.pl/wiadomosc/URSUS-S-A-Zawarcie-umowy-na-sprzedaz-ciagnikow-o-wartosci-55-mln-USD-7282801.html

Raport bieżący nr 38 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-22
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy na sprzedaż ciągników o wartości 55 mln USD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 37/2015, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 października 2015r. URSUS S.A. podpisał ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania) umowę na sprzedaż ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych o łącznej wartości 55 milionów dolarów amerykańskich.

ursus 24 dzienursus 23-6godzursus po sesji 23-10 2015 r zawężająca konsolidacja prawdopodobny kierunek wybicia w gorę . konsolidacja aktualnie budowana w samym końcu figury długoterminowej . w razie opuszczenia jej górą w grę wejdą opory znajdujące się pow budowanej dwuletniej konsolidacji.

Energa przełożyła termin publikacji raportu za III kw. 2015 r. na 16 listopada. Wcześniej termin publikacji był ustalony na 9 listopada – podała spółka w komunikacie. (PAP)

28-10 NEGATYWNA PERSPEKTYWA OD AGENCJI RATINGOWEJ FITCH DLA TAURONU. MOŻE MIEC W PŁYW NA KURS SPÓŁKI

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Cena-emisyjna-akcji-Ursusa-ustalona-na-2-50-zl-7283982.html

TRAKCJA 9-11

PRZYSPIESZENIE PUBLIKACJI RAPORTU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-04
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (“Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania raportu za III kwartał 2015 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2015 roku.

Pierwotna data publikacji raportu okresowego za powyższy okres, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, została wyznaczona na dzień 16 listopada 2015 roku.

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 listopada 2015 roku
(Główny Rynek GPW)

Zgodnie z Uchwałami nr 42/2007 oraz 871/2013 Zarządu Giełdy z późn. zm. dotyczących indeksów giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że po sesji w dniu 18 grudnia 2015 r. zostanie przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 oraz WIG30TR.

W indeksie WIG20 oraz WIG20TR będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: CCC;
• spółka opuszczająca indeks: BOGDANKA.

W indeksie mWIG40 będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: BOGDANKA;
• spółka opuszczająca indeks: CCC.

Portfel indeksu sWIG80 pozostanie bez zmian.

W indeksie WIG30 oraz WIG30TR będą miały miejsce następujące zmiany:
• nowa spółka: CDPROJEKT;
• spółka opuszczająca indeks: BORYSZEW.

Udziały spółek PEKAO, PKOBP i PZU w indeksach WIG30 i WIG30TR zostaną ograniczone do 10 proc.

Grupa Azoty zdecyduje o podziale tegorocznego zysku po przeanalizowaniu końcówki roku. Przedstawiciele spółki sygnalizują, że realizacja 66 projektów inwestycyjnych wymaga sporego wysiłku finansowego.

“W zeszłym roku decyzja o niewypłacaniu dywidendy związana była z realizacją dużego projektu inwestycyjnego, na który zbieraliśmy finansowanie. Nie byliśmy pewni, czy je domkniemy, czy nie. Obecnie nie jest tajemnicą, że spinamy finansowanie dla projektu w Policach i Puławach. Nie ukrywamy, że realizacja pozostałych 66 projektów w grupie wymaga sporego wysiłku finansowego” – powiedział na konferencji Andrzej Skolmowski, wiceprezes spółki.

GRUPA AZOTY

Wyniki KGHM na granicy zyskowności. Spółka tnie koszty, ale ceny miedzi spadają szybciej

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wyniki-kghm-na-granicy-zyskownosci-spolka,78,0,1952846.html

ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o odwołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

Raport bieżący 64/2015

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: “Emitent” lub “Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Milkiewicza, pełniącego funkcję Członka Zarządu Emitenta. Powody odwołania nie zostały podane.

http://www.money.pl/gielda/surowce/wiadomosci/artykul/kopalnia-sierra-gorda-kghm-zmniejsza,190,0,1953470.html

EKO EXPORT SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący 25/2015

Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 27.11.2015 otrzymał od Jolanty Sidziny-Bokun zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Pani Jolanta Sidzina – Bokun w dniu 26.11.2015 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zbyła na rzecz prywatnego inwestora 57.957 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,53 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 57.957 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 13,50 zł.

Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1.199.031 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 10,92 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2.004.531 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,10 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej posiada 1.141.074 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 10,39 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.946.574 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,66 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną.

CHEMOSERVIS-DWORY SA Umowa o znaczącej wartości – łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Raport bieżący 45/2015

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku, otrzymał od podmiotu zależnego PETRO EnergoRem Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (“Spółka”), informację następującej treści:

“Zarząd Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 grudnia 2015 roku powziął informację o zawarciu z PKN ORLEN S.A. Aneksu do Umowy serwisowej zawartej w roku 2008, na realizację prac bieżących, pilnych i awaryjnych.

Aneks przedłużył termin obowiązywania Umowy na czas od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Tym samym łączna wartość umów zawartych z PKN ORLEN S.A. oraz spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN od ostatniego zgłoszenia wraz z przedmiotową Umową przekroczyła obowiązujące kryterium.

Największą wartość stanowi przedmiotowa Umowa serwisowa.

Wartość Umowy: 12 115 500,00 PLN brutto.

Termin realizacji prac: do 31.12.2016 r.

Umowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.)”.

data 12-12 2015 r

http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/renacjonalizacja-bankow-po-spadkach-kursow,181,0,1977013.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PGNiG-zlozyl-pozew-w-postepowaniu-arbitrazowym-przeciw-Gazpromowi-3479337.html

PGNiG złożył pozew w postępowaniu arbitrażowym przeciw Gazpromowi

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło pozew przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Export w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie – podała spółka w komunikacie.

18-04 2016 r

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Te-spolki-zarobily-najwiecej-w-2015-roku-7356358.html

24-04

WIADOMOŚCI

23.04.2016 19:14 – 24085155

aaaaaa

PZ CORMAY SA Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport bieżący 11/2016

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt PZ CORMAY S.A. pt. “Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach poniżej wymienionych projektów oraz budowa nowego zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem:

• “Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników”

• “Innowacyjny system biochemiczny – analizator z linią odczynnikową respektujący potrzeby klientów”

• “Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników”

Całkowity koszt projektu 43 643 310,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych)

Kwota dofinansowania 19 997 660,00 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

15-05-2016 r

dotyczy spółki hawe

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/815149,hawe-sa-opoznienie-publikacji-skroconego-skonsolidowanego-raportu-kwartalnego-(rb-31-2016)

8-06

Zarządca Hawe wnioskuje u umorzenie postępowania sanacyjnego
PAP – Biznes
8 Cze 2016, 7:578.06.2016, Warszawa (PAP) – Zarządca Hawe złożył wniosek u umorzenie postępowania sanacyjnego – podała spółka w komunikacie.”Jako podstawa złożenia wniosku został wskazany art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany” – napisano w raporcie.Wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego będzie rozpatrywany przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy (X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych).”Zgodnie z art. 327 ustawy Prawo restrukturyzacyjne na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie” – podano w komunikacie.Hawe informował o złożeniu w sądzie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego na początku lutego tego roku.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami Hawe od 6 czerwca do 6 lipca. Wcześniej żądanie w sprawie zawieszenia obrotu akcjami zgłosiła KNF. Motywowała to nieprzekazaniem przez Hawe w terminie raportu za I kw. (PAP)

wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza iż zarządca chce upadłości likwidacyjnej dla spółki zadecyduje sąd.

UniCredit chce sprzedać 10 proc. akcji banku Pekao
PAP – Biznes
12 Lip 2016, 20:20

12.07.2016, warszawa (PAP) – UniCredit chce sprzedać 10 proc. akcji banku Pekao – poinformował we wtorek w komunikacie bank UniCredit. Budowa księgi popytu ma się zacząć natychmiast – zaznaczono.

Zgodnie z komunikatem oferta została skierowana do określonych inwestorów instytucjonalnych. UniCredit zastrzegł, że może zamknąć ofertę w dowolnym terminie. “Oferta pozwoli UniCredit na dalsze wzmocnienie pozycji kapitałowej przy utrzymaniu kontroli nad spółką” – napisano w komunikacie.

Ponadto UniCredit poinformował o 90-dniowym okresie tzw. lock-up w stosunku do pozostałych udziałów w Pekao – zobowiązaniu do niesprzedawania akcji z pozostałego pakietu.

W komunikacie wskazano, że transakcja związana z akcjami Pekao następuje po udanej sprzedaży we wtorek 10 proc. udziałów w FinecoBank, z której grupa uzyskała 328 mln euro.

O sprzedaży Pekao przez UniCredit mówiono na rynku od kilku miesięcy, ale spółka nie komentowała tych informacji. We wtorek akcje UniCredit na warszawskim parkiecie zyskiwały 11,59 proc.

UniCredit ma obecnie 131,5 mln akcji banku Pekao, które dają 50,1-proc. udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. (PAP)

31-07 -2016 r

Sąd Rejonowy w Poznaniu doręczył PBG postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane 20 lipca – podała spółka w komunikacie.

Postanowienie nie jest prawomocne

5-08-2016r

http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/action-w-postepowaniu-sanacyjnym-na-splate-obligacji-trzeba-poczekac/61cblfl

17-08 2016r

PZU . ma kontrakt o wartości 100 mln zł na ubezpieczenie gigantycznego majątku Polskiej Grupy Energetycznej (PGE),

 

21-08 2016 r

http://wiadomosci.onet.pl/poznan/wybuch-w-elektrowni-w-koninie-trzy-osoby-ciezko-ranne/ze0h3n

Rzecznik prasowy Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA Maciej Łęczycki powiedział, że poszkodowani pracownicy zostali poparzeni przede wszystkim w okolicach rąk i twarzy. Jak zaznaczył, zakład pracy obejmie ich opieką i wszelką niezbędną pomocą.

– W tej chwili zgodnie z procedurami trwa m.in. zabezpieczenie miejsca i przesłuchania świadków. Dopiero te prace wykażą, jakie były uchybiania i jaka była przyczyna tego zdarzenia; czy był to błąd ludzki, mechaniczny, czy awaria urządzenia – powiedział.

Kontrola skarbowa szuka pieniędzy na giełdzie

Kontrolerzy skarbowi odwiedzają coraz więcej firm, naliczając coraz większe kwoty zaległych podatków do zapłacenia. Większa intensywność kontroli i ściągalność podatków może oznaczać także większe nadużycia ze strony fiskusa. Strach padł także na spółki giełdowe. Jak podaje „Parkiet” tylko od czterech spółek: Emperii, Action, Drop i Mennicy Polskiej fiskus domaga się 409 mln zł. Jedna z nich już wystąpiła do sądu ochronę przed wierzycielami, a kolejne mają spore problemy.

Action

Podobna historia związana jest ze spółką Action – dystrybutorem elektroniki. Dwa urzędy skarbowe: w Olsztynie i w Warszawie,  wydały w lipcu decyzję, w myśl której spółka ma zapłacić 58 mln załegłego podatku VAT. Władze spółki nie zgadzają się z zarzutami. Zawirowania wokół firmy sprowadziły na nią spore problemy. Kurs akcji poszybował w dół, a bank HSBC zamknął linię kredytową dla spółki.

Władze Action złożyły do Sądu Rejonowego wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak podkreślały wówczas władze spółki, decyzja taka podyktowana była ochroną praw i interesów spółki. Postępowanie sanacyjne daje bowiem firmie ochronę przed wierzycielami. Prowadzona jest wówczas restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod nadzorem sądu.

Obecnie w JSW zatrudnionych jest ponad 23 tysiące osób. Na koniec 2017 roku w spółce ma ich być niespełna 21 tysięcy

2-09 2016 rok

 

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/jastrzebie-zdroj/a/plan-ratowania-jsw-juz-gotowy-przewidywane-oszczednosci-okolo-16-mld-zl-i-redukcja-zatrudnienia,10576708/

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie siedziby pge

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20703870,polskie-spolki-przejmuja-edf-repolonizacja-w-energetyce.html

17-09 2016 r

Ta transakcja była spodziewana od roku, kiedy francuskojęzyczne media poinformowały, że koncern Électricité de France (EDF) chce się pozbyć większości swoich zagranicznych spółek.

Na pierwszy ogień miały iść te firmy, które produkują energię z węgla. Pod tym względem EDF w Polsce jest mocno obecny, bo jest właścicielem wielu elektrociepłowni.

W piątek ok. godz. 16 cztery kontrolowane przez skarb państwa firmy – Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika – ogłosiły, że złożyły wstępną ofertę na zakup spółek należących do EDF.

Chodzi o jedną z największych w Polsce elektrowni na węgiel kamienny w Rybniku, a także elektrociepłownie i sieci ciepłownicze w sześciu miastach: Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Zielonej Górze i Toruniu.

Na razie nie wiadomo, w jakiej kwocie może się zamknąć transakcja. Być może w ostatnich miesiącach Francuzi zeszli z ceny. To dlatego, że dzięki uchwalonej przez koalicję PO-PSL ustawie rząd może zawetować transakcję spółki uznanej za strategiczną – a za taką uznano EDF w Polsce, co mogło zniechęcić potencjalnych, innych nabywców. Koncern EDF ma 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej w Polsce i 15-procentowy udział w rynku ciepła sieciowego. Rocznie zużywa 7 mln ton węgla. To największy inwestor zagraniczny w sektorze energetycznym w naszym kraju.

Co czeka Engie?

Następną spółką do repolonizacji jest polski oddział Engie (do niedawna GDF Suez). W skład tej grupy wchodzi największa w południowo-wschodniej Polsce i jedna z najnowocześniejszych w kraju elektrownia Połaniec, która dysponuje największym na świecie blokiem do spalania biomasy. Dzięki elektrowni Połaniec Engie jest piątym największym producentem prądu w Polsce.

Również tej spółce nie będzie łatwo znaleźć nabywcę. – Aktywa energetyczne, w tym należące do EdF i Engie, trafiły na listę spółek strategicznych, ponieważ Ministerstwo Energii chce mieć prawo zawetowania transakcji ich sprzedaży, jeśli inwestor nie będzie dawał gwarancji ich rozwoju – powiedział na forum ekonomicznym w Krynicy minister energii Krzysztof Tchórzewski. – Na przykład jeżeli kupuje fundusz dążący do szybkiego zysku, to nie mamy świadomości, jak te aktywa będą funkcjonowały. Chcemy, żeby inwestorzy, którzy zakupią aktywa EdF czy też Engie, dawali nam perspektywę współpracy i współinwestowania – dodał minister.

23 wrzesnia 2016 r

 

http://www.rp.pl/Energianews/309229862-Rzad-chce-10-miliardow-zlotych-od-spolek-energetycznych.html

aktualizacja: 22.09.2016, 20:47

Minister energii planuje przesunięcia w kapitałach firm energetycznych, od których muszą one zapłacić wysoki podatek. Kurs spółek załamał się.

W czwartek akcje Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu, Energi i Enei taniały nawet po ok. 9 proc. Panikę wśród inwestorów wywołał minister energii Krzysztof Tchórzewski, który zapowiedział w Sejmie, że w ciągu najbliższych lat podniesie wartość nominalną spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo o 50 mld zł. Od tak dużego przesunięcia kapitału z zapasowego na zakładowy spółki musiałyby zapłacić łącznie ponad 10 mld zł podatku. Dlatego w reakcji na słowa ministra w ciągu sesji kapitalizacja spółek zmalała aż o 2,5 mld zł.

aż o 2,5 mld zł.

PGNiG może zapłacić najwięcej

Próbne przesunięcie kapitału zostało wykonane na początku września na walnym zgromadzeniu PGE, kiedy przegłosowano podniesienie kapitału zakładowego o 467,4 mln zł. Fiskus wyliczył, że z tego tytułu spółka musi odprowadzić 109,65 mln zł podatku.

KGHM bezpieczny

Wśród inwestorów pojawiły się obawy, że rząd sięgnie do kieszeni również innych firm, w których ma znaczące udziały. – Naszym zdaniem Tauron, KGHM i Grupa Azoty nie są zagrożone zapłatą dużych danin. Skarb Państwa w tych spółka posiada 33–40 proc. głosów i najprawdopodobniej nie będzie mógł przegłosować zmian – dodaje Puchalski.

23-09-2016r

benchmark na węgie  koksujacy w 4 qwartale może być ustalony sporo powyżej  140 dolarów za tonę

info  bloomberg

24-09 2016 r

Chiny odmówiły zwiększenia wydobycia węgla

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4632980,81955,chiny-odmowily-zwiekszenia-wydobycia-wegla?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

INFO

9- pażdziernik 2016 r

Zarząd PBG S.A. (dalej “Spółka”, “PBG”) informuje o otrzymaniu Powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego, dotyczącego Kontraktu pn. Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502 + 796,97 do około 537 + 550″ (dalej “Kontrakt”), zawartego w roku 2010 przez Konsorcjum w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), APRIVIA S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) oraz SIAC Construction Ltd oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (dalej “GDDKiA”) jako Zamawiającym.

Roszczenie przyszłe, wyrażone w kwocie 107.188.927,56 zł (na dzień 30 sierpnia 2016 roku), o którym informuje GDDKiA zgodnie z otrzymanym Powiadomieniem, ma wynikać z poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z wykonaniem robót naprawczych na Kontrakcie.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że przyszłe roszczenie objęte Powiadomieniem GDDKiA jest bezzasadne.

Spółka informowała o odstąpieniu przez Konsorcjum od Kontraktu raportem bieżącym numer 82/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku.

Po ukończeniu PZU Tower , Les Tours Business Research

14-PAZDZIERNIK 2016  r

UniCredit dogadał się z PZU w sprawie “kluczowych warunków” sprzedaży kontrolnego pakietu akcji Banku Pekao – podaje “Wall Street Journal”. Transakcja ma być warta 11 mld zł. Nasze źródła twierdzą jednak, że te doniesienia są “nieco przedwczesne”, choć porozumienie jest już blisko
Nowojorski dziennik finansowy twierdzi w tekście umieszczonym w piątek wieczorem na swojej stronie internetowej, że UniCredit uzgodnił z PZU “kluczowe parametry” sprzedaży części swoich akcji w Banku Pekao. Gazeta powołuje się na nieoficjalne informacje ze źródeł bliskich transakcji. Ani UniCredit, ani PZU nie ogłosiły do tej pory żadnego komunikatu w…

Read more: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,20839627,unicredit-dogadal-sie-z-pzu-ws-warunkow-sprzedazy-akcji-peako.html#ixzz4N5lXfWzE

26-10 -2016 r

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/863841,hawe-sa-(48-2016)-uchylenie-uchwal-rady-wierzcieli#

Raport bieżący 48/2016

HAWE S.A. (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Zarządca uzyskał informację o wydaniu w dniu 24 października 2016 roku przez Sędziego Komisarza, ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym Spółki, postanowienia o uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli z dnia 21 września 2016 roku tj.:\

29-10 2016 r

Raport bieżący 49/2016

HAWE S.A. (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2016 r. Zarządca uzyskał informację o wniesieniu przez Wierzyciela Piotra Kubaszewskiego (dalej “Wierzyciel”) zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 04 lipca 2016 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki. Wierzyciel zaskarżył przywołane powyżej postanowienie w całości, zarzucając mu naruszenie 325 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (dalej “p.r.”) oraz art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 209 p.r.. Wobec podniesionych zarzutów Wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

O wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”).

Zdjęcie numer 2 - galeria: Wzbogacanie wegla koksujacego w KWK Pniówek

Dzięki przeróbce węgla z urobku uzyskuje się określone sortymenty surowca o żądanej jakości bądź sortymenty posiadające określone własności techniczne i technologiczne związane z jego dalszym wykorzystaniem.

5-11-2016 r

Opracowanie na temat jakości węgla koksującego typu hard oraz struktura wydobywcza w Polsce i na świecie

https://www.min-pan.krakow.pl/se/publikacje/12_01uo_pg_z.pdf

pismo zwz solidarność do premier Beaty Szydło w sprawie kopalni Krupiński link:

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/baza_plikow/inne/Stanowisko_ZZ_JSW_Krupinski.pdf

7-11 2016 r

http://www.pb.pl/4645835,50398,gornictwo-traci-miliardy-na-sprzedazy-wegla

Pow link do art w brew pozorom informacje w art pozytywe dla branży

30 listopada 2016 r

OFE

Pytany o los otwartych funduszy emerytalnych, wicepremier odparł, że pieniądze z nich “zostaną przekazane ludziom”.

“OFE zostaną w 75 proc. przekazane ludziom. Zrobimy odwrotnie niż nasi poprzednicy, którzy znacjonalizowali te fundusze emerytalne i skonsumowali. (…) My mocno stawiamy na tzw. trzeci filar i to będzie bardzo poważny zastrzyk kapitałowy dla tego trzeciego filaru. Damy te pieniądze ludziom, a pozostałe 25 proc. zapiszemy też tymże wszystkim ludziom, wszystkim 16 mln uczestników systemu emerytalnego na ich kontach, tak żeby ich emerytury mogły rosnąć” – zadeklarował.

W sprawie podatku jednolitego wicepremier podkreślił, że choć widzi w tym rozwiązaniu “bardzo wiele zalet, natomiast zdecydowanie – tak jak pani premier powiedziała, bo to jest dla mnie absolutnie kluczowe – nie chcemy, żeby poprzez zmiany podatkowe utrudniać życie przedsiębiorcom”. Powiedział, że najpóźniej do końca tego roku poinformuje, “jakie mamy podejście do tego, co jest nazywane jednolitym podatkiem i tego, co obrosło już w wiele różnych niepotrzebnych interpretacji”

 

15 grudnia 2016 r

haitong

 

“Rekomendacja “kupuj” obowiązuje dla Trakcji, której akcje wyceniono na 15,03 zł (poprzednio 14,03 zł).

Rekomendacja dla Budimeksu to “neutralnie”, ale również w tym przypadku cena docelowa poszła w górę – ze 187,7 do 209 zł.

Wycena Elektrobudowy spadła natomiast ze 144,5 do 120 zł.

 

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4651523,78485,trzy-rekomendacje-dla-spolek-budowlanych?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

 

 

JSW przeprowadzi w 2017 r. emisję akcji o wartości 300-500 mln zł, poinfromował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Notowania

JSW

Rząd chce, by górnicza spółka poczyniła inwestycje w wydobycie jeszcze zanim spiętrzą się płatności z tytułu kredytów i obligacji w latach 2019-2024.

Notowania JSW dość spokojnie zareagowały na plan emisji akcji.

Wartość rynkowa spółki to 8,6 mld zł. Emisja oznaczałaby więc podwyższenie kapitału o 3,5-5,5 proc.

 

Czytaj więcej na http://pulsinwestora.pb.pl/4651519,79130,jsw-wyemituje-akcje?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome

GPW ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, które utworzą Respect Index. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w skład indeksu wejdzie 25 spółek.

W tegorocznej edycji, w skład indeksu wejdzie rekordowa liczba dwudziestu pięciu spółek, w tym czterech debiutantów: Fabryka Mebli Forte, PCC Rokita, Bank Pekao i Trakcja. Nowy skład Respect Index będzie obowiązywał od 19 grudnia 2016 r.

Poniżej spółki, które weszły w skład tegorocznej edycji indeksu (w kolejności alfabetycznej):

– Apator;

– Bank Handlowy;

– Bank Millennium;

– Bank Pekao;

– Bank Zachodni WBK;

– Budimex;

– Elektrobudowa;

– Energa;

– Fabryki Mebli Forte

– GPW;

– Grupa Azoty;

– Grupa Lotos;

– ING Bank Śląski;

– KGHM Polska Miedź;

– Lubelski Węgiel Bogdanka;

– Orange Polska;

– PCC Rokita;

– Pelion;

– PGE;

– PGNIG;

– PKN Orlen;

– PZU;

– Tauron PE;

– Trakcja PRKiI;

– Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

Respect Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. Respect Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

 Respect Index

pułapka, pieniądze

12-stycznia 2017 rok

jak się może  konczyć gra o podwyższonym ryzyku na rynku walutowym forex

cały art link

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/czarny-czwartek-forex-saxo-bank-rzecznik,110,0,2233454.html

 
Delikatesy Alma

Plan naprawczy w Almie się nie udał.

Czy inwestor uratuje miejsca pracy?

13-01 2017 r
http://www.forbes.pl/delikatesy-alma-upadna-nie-bedzie-planu-naprawczego,artykuly,210785,1,2.html
Znalezione obrazy dla zapytania KGHM Polska Miedź
15-02 2017 r

KGHM znów robi wielkie odpisy. Ponad 5 mld zł

http://www.bankier.pl/wiadomosc/KGHM-znow-robi-wielkie-odpisy-Ponad-5-mld-zl-7499085.html

Znalezione obrazy dla zapytania zdjecie banku pekao

20-02

Oppenheimer Funds kupił akcji Banku Pekao, przekroczył próg 5 proc. i ma akcje tego drugiego co do wielkości kredytodawcy w Polsce warte równo 2 mld zł.

komunikat pbg

13-03-2017 r

Uchwała Nr 174/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki PBG S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki PBG S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda:

1) 16.384 (szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) obligacje serii B;
2) 350.861 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii C;
3) 196.648 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) obligacji serii D;
4) 412.433 (czterysta dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy) obligacje serii E;
5) 122.509 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięć) obligacji serii F;
6) 497.894 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) obligacje serii G;
7) 376.834 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) obligacje serii H;
8) 1.898.003 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzy) obligacje serii I.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

22-03-2017r

 

PKO TFI ma poniżej 5 proc. akcji Polimeksu
PAP – Biznes
22 Mar 2017, 9:4822.03.2017, Warszawa (PAP) – Fundusze zarządzane przez PKO TFI zmniejszyły zaangażowanie w Polimex-Mostostal do 4,85 proc. akcji – podała spółka w komunikacie.Przed zmianą udziału fundusze miały 5,22 proc. akcji Polimeksu. (

 

Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 22.03.2017 roku otrzymał od China Coal Energy Company Limited (dalej: China Coal, Akcjonariusz) informację zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 4/4B ustawy z dnia

29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), w której China Coal zawiadamia, że w wyniku transakcji nabycia 3.900.000 akcji zawartej w dniu 17 marca 2017 r. akcji stanowiących 5,54%

w kapitale zakładowym Spółki, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech wzrósł.

Przed ww. nabyciem China Coal posiadała 2.400.008 akcji Spółki, uprawniających do 3,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po ww. nabyciu Akcjonariusz posiada 6.300.008 akcji stanowiących 9,77% w kapitale zakładowym Bumech i taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

China Coal deklaruje także, że dalszy wzrost zaangażowania kapitałowego w Spółce jest możliwy i może zostać zwiększony w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania niniejszego powiadomienia.

Ponadto Akcjonariusz potwierdza, że nie ma osób, o których mowa w art. 87 pkt 1.3.c Ustawy lub spółek zależnych posiadających akcje Spółki lub osób trzecich, z którymi China Coal zawarła umowy o przeniesieniu prawa głosu.

27-03-2017r

Portfel zamówień Polimeksu to ok. 2,75 mld zł, w tym 1,85 mld zł na 2017r.
PAP – Biznes
27 Mar 2017, 8:03

27.03.2017, Warszawa (PAP) – Aktualny portfel zamówień grupy Polimex pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi około 2,75 mld zł, w tym portfel przypadający na 2017 r. to 1,85 mld zł mld zł – podał Polimex-Mostostal w raporcie kwartalnym.

Z aktualnego portfela 0,70 mld zł przypada na 2018 r., a 0,20 mld zł na 2019 r.

“Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w obszarze energetyki kształtują się na przewidywalnym i stabilnym poziomie. Grupa Polimex-Mostostal będzie umacniać swoją pozycję na rynku energetyki konwencjonalnej i wytwarzania ciepła, a także planuje wejść w nowe obszary, w tym rynek mniejszych mocy wytwórczych, obiekty hydrotechniczne” – napisała spółka w raporcie.

“(..) Rynek budowlany w sektorze energetyki będzie stymulowany m.in. poprzez planowane wprowadzenie rynku mocy. Szansą na uzupełnienie portfela zamówień jest wdrożenie planowanych programów rządowych z obszaru hydroenergetyki oraz hydrotechniki” – dodano.

Spółka podała, że w najbliższych latach zakłada odbudowę pozycji w sektorze gazowym, budowę pozycji w sektorze chemicznym oraz umocnienie w sektorze paliwowym i w branżach tych zakłada silne wejście w rynki zagraniczne – na poziomie około 30-40 proc. wszystkich kontraktów.

Grupa Polimex-Mostostal miała w 2016 r. 61,4 mln zł straty netto, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 69,6 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 27,9 mln zł wobec 119,4 mln zł zysku w 2015 roku, a przychody wzrosły do 2,668 mld zł z 2,549 mld zł rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2016 r. Polimex miał 710,8 mln zł środków pieniężnych wobec 626,1 mln na koniec 2015 r.(PAP)

 

MABION

28-03 2017 r

DM BZWBK  ZAPOWIEDZ REKOMENDACJI KUPUJ CENA DOCELOWA  142ZŁ , AKTUALNY KURS PO SILNYM WZROŚCIE 110ZŁ

POLIMEX: 10-04 2017 r

http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2017-04/Stanowisko_zarzadu_sprzedaz_akcji__201704071785980244.pdf

Art. 74. Przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej


Dz.U.2016.0.1639 t.j. – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1. Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 żądanie wykupienia akcji przez innego akcjonariusza, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79kryteria ceny akcji w wezwaniu, wniosek o zgodę na cenę nie spełniającą wymaganych kryteriów ust. 4.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
5. Jeżeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
INFORMACJA
Z
12 maj 2017 r
DOTYCZĄCA  SPÓŁKI PGE
http://www.cire.pl/item,145563,1,0,0,0,0,0,zarzad-pge-rekomenduje-zawieszenie-wyplaty-dywidendy-z-zyskow-za-lata-2016-2018.html\
INFORMACJA Z
16 MAJ 2017 R 
DOTYCZĄCA SPÓŁKI URSUS
Treść raportu:
Zarząd spółki URSUS Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Spółki, w konsekwencji uchwały nr 11/2015 i uchwały nr 12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 7 października 2015 r., kończąc przewidziane przez ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emisje akcji, podjął uchwałę w formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach uprawnienia przyznanego Zarządowi na mocy § 7 b Statutu Spółki (podwyższenie w ramach kapitału docelowego).

Uprawnienie z § 7 b Statutu Spółki zostało przyznane Zarządowi Spółki na mocy Uchwały nr 11/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2017 r., zgodnie z którą Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 PLN, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Na mocy uchwały z dnia 16 maja 2017 r. Zarząd Spółki postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 54.180.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 59.180.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) oraz cenie emisyjnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję, to jest za łączną cenę emisyjną w kwocie 12.500.000 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy). Zarówno wielkość nowej emisji, jak i cena emisyjna zostały przez Zarząd uchwalone zgodnie z § 7 b ust. 5 Statutu Spółki.

Stosownie do treści Uchwały Zarządu, akcje nowej emisji (serii R) zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. W związku z tym wyłączone zostało w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii R, co nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 220/2017 podjętej w dniu 16 maja 2017r.

W nawiązaniu do powyższego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. została przeprowadzona i zakończona subskrypcja prywatna akcji Spółki serii R, wyemitowanych przez Zarząd Spółki na mocy Uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 maja 2017 r., dotyczącej opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Subskrypcja prywatna (w tym przydział akcji), a także zawarcie umów objęcia akcji zostały przeprowadzone w dniu 16 maja 2017 r. Subskrypcją i przydziałem akcji zostały objęte wszystkie wyemitowane akcje, to jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały złożone oferty objęcia akcji dwóm podmiotom. Oba podmioty zawarły ze Spółką umowy objęcia akcji oraz uiściły cenę emisyjną akcji, w kwocie 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii R.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii R objętych ofertą i ich ceny emisyjnej wynosi 12.500.000 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Jednocześnie, z uwagi na to, że Spółka nie jest jeszcze w posiadaniu informacji na temat kwoty pełnych kosztów przeprowadzenia subskrypcji, informacje w tym zakresie zostaną przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Po rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2017 r. kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 59.180.000 PLN (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 59.180.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.

11-06 2017 r

po sesji 13 czerwca 2017 r. z listy uczestników indeksu sWIG80 zostaną wykreślone akcje spółki CIGAMES (ISIN PLCTINT00018), które uzupełnią portfel indeksu mWIG40 z pakietem 91 036 000 akcji

 

06-12 -2017r

Minox Development nie wykupił obligacji

Spółka zależna notowanego na NewConnect Minoksu nie spłaciła papierów dłużnych wartych ponad 2,065 mln zł. Ich zabezpieczeniem jest poręczenie spółki-matki oraz część jej akcji.

Termin spłaty dwuletnich obligacji Minox Development Sp. z o.o. S.K.A. minął w listopadzie, wynika z warunków emisji przedstawionych przez jednego z właścicieli papierów.

Giełdowy Minox, będący właścicielem emitenta, dotychczas nie informował o kłopotach z wykupem długu spółki zależnej, choć zgodnie z warunkami emisji jest jego poręczycielem. Ponadto, zabezpieczeniem obligacji ma też być zastaw na 6,67 mln akcji Minoksu (80 mln akcji przed tegorocznym splitem 1:12), należących do cypryjskiej spółki Yalcin Trading Limited. Rzecz w tym, że ona już tylu akcji nie posiada, ponieważ w transakcjach zrealizowanych kilka dni po tym jak minął termin spłaty obligacji zmniejszyła stan posiadania z 10,75 mln do 4,47 mln akcji. Aktualna rynkowa wartość tego pakietu to mniej niż 0,8 mln zł.

Papiery miały być zabezpieczone także hipoteką, do czego jednak nie doszło.

W Minoksie nie udało nam się uzyskać komentarza w sprawie niewykupionego długu. Sekretarka poinformowała za to, że „nie ma obowiązku orientować się we wszystkich powiazaniach kapitałowych”. Nieoficjalnie brak wykupu papierów potwierdziliśmy natomiast u administratora zastawu.

Wpływy z emisji obligacji miały trafić na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego przez Minox Development (na etapie emisji spółka nazywała się 4Ever Green).

https://obligacje.pl/pl/a/minox-uplasowal-obligacje-na-0-68-mln-zl

 

20-04 2018 r

GetBack SA (GBK)

https://businessinsider.com.pl/gielda/wiadomosci/getback-kto-sprzedawal-obligacje-spolki/ygyhrms

 

6-08-2018 

https://stooq.pl/n/?f=1247064

KREZUS

GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Krezus
PAP – Biznes
6 sie 2018, 19:04

6.08.2018, Warszawa (PAP) – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił w poniedziałek zawiesić obrót akcjami spółki Krezus w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego – poinformowała GPW w komunikacie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – czytamy w komunikacie.

Wcześniej KNF informowała, że wystąpiła do GPW o zawieszenie obrotu akcjami firmy Krezus z powodu okoliczności mogących wskazywać na możliwość dokonywania obrotu akcjami tej spółki z naruszeniem interesu inwestorów.

Jak informował PAP na początku tego roku Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw trzem osobom, w tym inwestorowi giełdowemu Romanowi K. ws. manipulacji akcjami spółki Krezus; miało do tego dochodzić od lipca do listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według prokuratury składali oni zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus, z rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla nich przez Domy Maklerskie, wprowadzając w błąd innych inwestorów co do rzeczywistego popytu i podaży oraz cen akcji.

Ogólna wartość nabywanych przez nich akcji – ponad 3,3 mln sztuk – wynosiła ponad 36 mln zł; 1,5 mln sztuk sprzedanych zostało za ponad 18 mln zł. Z kolei – jak ustaliła prokuratura – łączna wartość transakcji “sam ze sobą” wyniosła ponad 46,2 mln zł.

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni swoim zachowaniem zdominowali obrót akcjami spółki Krezus – ich udział w wolumenie kupna wynosił blisko 68 proc., zaś w wolumenie sprzedaży prawie 31 proc. To wprowadzało w błąd pozostałych inwestorów i prowadziło do manipulowania kursem akcji.

“Akcje Krezus S.A są notowane na GPW S.A w Warszawie od 12 czerwca 1997 r. W momencie debiutu ich kurs został wyznaczony na 8 zł 60 gr. W okresie od 12 lipca do 14 listopada 2012 r. znacząco wzrósł: z 7 zł 80 gr w dniu 12 lipca 2012 r. (kurs zamknięcia) do 19 zł w dniu 14 listopada 2012 r. (kurs zamknięcia), czyli o ponad 143 proc. Równocześnie nie pojawiły się okoliczności, w tym w raporcie opublikowanym przez spółkę, które uzasadniałyby tak znaczny wzrost akcji” – zaznaczył Łapczyński.

Podczas pierwszego przesłuchania w maju 2017 r. cała trójka nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy do złożenia wyjaśnień. 3 listopada 2017 r. Roman K. został ponownie przesłuchany, na swój wniosek, po uzyskaniu dostępu do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Złożył wyjaśnienia, wskazując, iż nie wchodził w porozumienie z pozostałymi oskarżonymi, zapewniał, że z uwagi na odstępy czasowe zleceń, nie może wykluczyć dokonywania transakcji typu “sam ze sobą”, ale nie były one wynikiem świadomego działania.

Wobec podejrzanych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe po 100 tys. zł. Na poczet kar grożących podejrzanym zabezpieczono należące do nich nieruchomości, poprzez ustanowienie hipotek do łącznej kwoty 2 milionów 500 tys. zł.

 

15-08 2018 r

Chińscy regulatorzy wstrzymali   wydawanie zgód na licencje gier , według osób znających tę sprawę, doprowadziło to  do rozproszenia największego na świecie rynku gier.

Regulatorzy obawiali się przemocy i hazardu w niektórych grach . Dotyczy to wszystkich gier online, mobilnych i konsolowych.

 

Chiny mają jeden z najbardziej rygorystycznych procesów zatwierdzania gier wideo, będący rozszerzeniem obsesji Pekinu, polegającej na utrzymaniu kontroli nad treściami internetowymi, dzięki czemu może wykorzenić pomysły, które uważa za niepożądane, od przemocy seksualnej po graficzną. Jednak według badań przeprowadzonych przez Newzoo,  ogromna populacja smartfonów i sieci sprawia, że ​​jest to największy na świecie rynek gier o szacowanej wartości 37,9 miliarda dolarów.

“Jeśli chodzi o nowe zatwierdzenia gier, nadal będzie się przeciągać” – powiedziała Alicia Yap, szef działu globalnych wyszukiwarek internetowych w Citigroup Global Markets

Jane Yip, rzeczniczka Tencent, odmówiła komentarza w sprawie zatwierdzeń gier. Ministerstwa nie odpowiedziały natychmiast na przesłane faksem prośby o komentarz.;

16-08-2018

http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT/308169971-CI-Games-zapowiada-nowego-Snipera.html.

https://gry.wp.pl/sniper-ghost-warrior-contracts-nowa-odslona-serii-ci-games-wyciaga1-wnioski-6284948227160193a

 

Aktualizacja

15-09 2019 r

Produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej została zmniejszona o połowę po tym, jak rój wybuchowych dronów uderzył w serce przemysłu energetycznego królestwa i podpalił największy na świecie zakład przetwórstwa ropy naftowej – atak obwiniony Iranem przez najlepszego amerykańskiego dyplomatę. Wspierani przez Iran rebelianci Houthi w Jemenie, którzy w przeszłości przeprowadzili kilka ataków dronów na cele saudyjskie, ponieśli odpowiedzialność za atak na fabrykę królestwa Abqaiq. Sekretarz stanu USA Michael Pompeo powiedział w tweecie, że nie ma dowodów na to, że ataki pochodziły z Jemenu i obwinił Iran bezpośrednio, ale nie przedstawił również dowodów na taki wniosek. Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z księciem Arabii Saudyjskiej Mohammedem Bin Salmanem, ale nie wypowiedział się bezpośrednio. Dow Jones poinformował, że saudyjscy i amerykańscy urzędnicy badają możliwość wystrzelenia pocisków wycieczkowych z Iraku, który jest znacznie bliżej niż Jemen.Saudi Aramco powiedział w oświadczeniu, że około 5,7 miliona baryłek dziennie jest zawieszonych. „Trwają prace nad przywróceniem produkcji, a aktualizacja postępu będzie dostępna za około 48 godzin”, powiedział Amin H. Nasser, prezes i dyrektor generalny Aramco.Ma to wpływ na około połowę produkcji ropy w Arabii Saudyjskiej. 

 

Alior i JSW opuszczą indeks MSCI Poland
PAP – Biznes
8 lis 2019, 7:58

8.11.2019, Warszawa (PAP) – W ramach listopadowej rewizji Alior Bank i Jastrzębska Spółka Węglowa opuszczą indeks MSCI Poland, a wejdzie do niego AmRest – poinformowano na stronie internetowej MSCI. Zmiany wejdą w życie po sesji 26 listopada.

Alior i JSW przejdą do “polskiego” indeksu MSCI dla mniejszych firm (small cap).

MSCI od ponad 40 lat tworzy indeksy akcji dla inwestorów instytucjonalnych. (PAP Biznes)

 

 6 grudnia 2019

https://www.wnp.pl/nafta/prezes-lotosu-odwolany,360214.html

Grupa Lotos informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku otrzymała informację, że rada nadzorcza spółki (…) odwołała Pana Mateusza Aleksandra Boncę ze składu zarządu Grupy Lotos X wspólnej kadencji z dniem 6 grudnia 2019 roku – napisała spółka w komunikacie w piątek wieczorem.

Jednocześnie rada nadzorcza spółki powierzyła pełnienie funkcji prezesa Panu Jarosławowi Adamowi Wittstockowi – czytamy dalej.Jego następca – Jarosław Wittstock – jest menedżerem z blisko 25-letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym.Kierował m.in. Spółdzielnią Mleczarską „Maćkowy” Kierował m.in. Spółdzielnią Mleczarską „Maćkowy”, pracował też w spółce Szpitale Gdańskie, bankach oraz spółkach leasingowych. Prowadził również własną firmę doradczą.

W latach 2016-2017 był dyrektorem oddziału pomorskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw jako dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa, a od maja 2017 roku jako wiceprezes Energi Obrót zarządzający takimi obszarami takimi, ja: nadzór korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego, a także marketing.KNF oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku


08:15 | 26-03-2020

26.03. Warszawa (PAP) – KNF oczekuje, że w związku z epidemią banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – poinformował na Twitterze przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

”Z uwagi na obecną sytuację zw. z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku” – napisał przewodniczący.

”Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej” – dodał.

Przewodniczący podał, że wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynowania podstawowej działalności. (PAP Bizn

 

21-07-2020r

Pierwsza dostawa 10 litrów osocza ozdrowieńców trafiła dzisiaj do Biomedu

Pierwsza dostawa 10 litrów osocza ozdrowieńców trafiła dzisiaj do Biomedu

Pierwsza partia osocza z 23 donacji przyjechała z Radomia. – Podpisaliśmy dziewięć umów na dostawę osocza z różnymi centrami krwiodawstwa, w tym z lubelskim. Będziemy je sukcesywnie otrzymywać – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Fic, członek zarządu ds. operacyjnych w spółce Biomed.

– Na razie mamy zabezpieczone 80 litrów. To wciąż za mało, żeby rozpocząć produkcję. Do tego potrzebujemy 150 litrów. Dlatego apeluję do wszystkich ozdrowieńców, żeby oddali osocze i dziękuję tym, którzy już to zrobili – zaznacza senator PiS Grzegorz Czelej, pomysłodawca projektu zakładającego stworzenie leku w Lublinie. Dodaje: – Dzięki temu mamy szansę jako pierwsi na świecie stworzyć lek, którzy pomoże przygotować się na drugą jesienną falę epidemii i uchroni Polaków przed jej skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi, które obserwowaliśmy w kwietniu i maju.Lek będzie uniwersalny, nie jesteśmy zobligowani zgodnoscią grupy krwi, jak w przypadku podawania osocza. Poza tym znamy stężenie przeciwciał, bo każda dawka jest dokładnie zbadana – zaznacza Czelej. – Badania kliniczne pokażą jakie dawkowanie leku będzie skuteczne. Szacujemy, bazując na stosowaniu tej metody przy innych chorobach np. przy WZW B, że pierwsza partia leku – 3-4 tysięcy dawek wystarczy dla ok. 2 tysięcy pacjentów.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin

17-08-2020r

Lek na koronawirusa. Biomed-Lublin rozpoczął wytwarzanie immunoglobuliny z osocza ozdrowieńców

Trwa wyścig o wynalezienie szczepionki i leku na koronawirusa. Polscy naukowcy nie pozostają bierni. Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2. Informacja ta mocno podbiła notowania akcji spółki na giełdzie.

https://www.money.pl/gielda/lek-na-koronawirusa-biomed-lublin-rozpoczal-wytwarzanie-immunoglobuliny-z-osocza-ozdrowiencow-6544006855985281a.html

 

Prezydent Donald Trump

Prezydent Donald Trump

 

23-08-2020 r

Prezydent Donald Trump ogłosi w niedzielę, że nowa terapia koronawirusem z użyciem osocza krwi oddanego przez osoby, które wyleczyły się z choroby, otrzymała zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach od amerykańskich organów regulacyjnych. Trump ogłosi to na konferencji prasowej, która ma się rozpocząć o 17:30 w Waszyngtonie, poinformowały dwie osoby zaznajomione z sytuacją, które nie miały uprawnień do publicznego przemawiania.vOczekuje się, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoli niektórym pacjentom na stosowanie tak zwanego osocza rekonwalescencji. Posunięcie to ułatwiłoby pacjentom uzyskanie produktu, który reklamował Trump, mimo że jego skuteczność nie została udowodniona.

 

 

 

Szef sztabu Trumpa wcześniej obwiniał federalnych biurokratów za spowolnienie reakcji Stanów Zjednoczonych na pandemię wirusa, która do tej pory zabiła ponad 175 000 Amerykanów, przed tym, co było reklamowane jako „przełom terapeutyczny”.

Po tym, jak Trump stwierdził w sobotę, że pracownicy FDA planowali opóźnienia, aby sabotować jego reelekcję, Mark Meadows powiedział, że komentarz prezydenta na Twitterze odzwierciedla „frustrację” tamtejszych biurokratów.

„Chcą robić rzeczy tak, jak zawsze to robili” – powiedział Meadows w programie ABC „This Week”. „Ten prezydent chce ograniczyć biurokrację. O to właśnie chodziło w tweecie ”.

Wielki przełom

Rzeczniczka Białego Domu, Kayleigh McEnany, powiedziała w sobotę na Twitterze, że Trump ogłosi „wielki przełom terapeutyczny” przeciwko Covid-19. Komisarz FDA Stephen Hahn oraz sekretarz ds. Zdrowia i opieki społecznej Alex Azar również będą obecni, powiedziała.

Meadows zasugerował, że jednym z powodów, dla których Trump napisał na Twitterze o FDA w sobotę, jest to, że chce, aby federalne agencje zdrowia „ poczuły ciepło”, aby przyniosły wyniki.

W „Fox News Sunday” Meadows powiedział „ogłoszenie, które nadejdzie dzisiaj, powinno było zostać ogłoszone kilka tygodni temu”.

„To była głupota wielu osób w rządzie federalnym, którzy powinni zrobić to inaczej, a będąc w tym osobiście zaangażowanym, czasami trzeba sprawić, by poczuli ciepło, jeśli nie zobaczą światła” – powiedział .

Dystrybucja komercyjna

Były komisarz FDA Scott Gottlieb, który opuścił administrację Trumpa w kwietniu 2019 r., Powiedział w niedzielę w CBS, że w wydaniu zezwolenia na osocze krwi były „postrzegane opóźnienia” z powodu obaw czołowych urzędników ds. Zdrowia.

„W tym tygodniu poinformowano, że [National Institutes of Health] ma obawy co do tego, czy FDA zamierza wydać tę autoryzację. Ale są powody, dla których ludzie mają pytania ”- powiedział Gottlieb w„ Face the Nation ”. „Próba, która – która będzie się opierać na 70 000 pacjentów, nie była przeprowadzona bardzo energicznie”.

Nakaz użycia awaryjnego prawdopodobnie pozwoli na bardziej komercyjną dystrybucję „i pozwoli producentom produktów plazmowych łatwiej odzyskać koszty” – powiedział. „Ale najważniejsze jest to, że jest teraz szeroko dostępny. Pacjenci to dostają ”.

Osobno, Financial Times poinformował w niedzielę, że Trump rozważa, czy ominąć normalne amerykańskie standardy regulacyjne, aby przyspieszyć eksperymentalną szczepionkę przeciwko koronawirusowi z Wielkiej Brytanii do użycia w USA przed listopadowymi wyborami, za pośrednictwem EUA.

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, który nadzoruje FDA, powiedział gazecie, że wszelkie twierdzenia, że ​​EUA zostanie wydane przed wyborami, są „całkowicie fałszywe”.

 Aktualizacja 16-10

Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) – Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z radą nadzorczą w sprawie podwyższenia kapitału do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję, podała spółka.“Jak oświadcza zarząd Work Service SA, dzięki powołaniu nowej rady nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie dwa lata procesem restrukturyzacji Work Service, niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia br. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższej przyszłości konsultacje z radą nadzorczą w tej sprawie” – czytamy w komunikacie.

Na początku października GI International nabyło 500 akcji Work Service w wyniku ogłoszonego wezwania.

W sierpniu br. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

Dzień 10-12 -2020 r 

Analiza techniczna Warrior Met Coal Inc (HCC.US) po sesji 10-12 godzina 22

Analiza techniczna Warrior Met Coal Inc (HCC.US) po sesji 10-12 godzina 22

 

 

 

Warrior Met Coal Inc (HCC.US) wq dniu dzisiejszym zamknął lukę wyłamania z września 2020 r 

Oczekujemy na podobny ruch na JSW do wybicia wskazane w ostatniej analizie JSW  opory wykres

 

 

 05-01 2021r

Australijska spółka rozgrzewa inwestorów. W tle arbitraż z polskim rządem

Wizualizacja projektu Jan Karski.Fot. Prairie Mining

Art w sprawie spekulacji na temat wzrostów wyceny akcji spółki

https://www.wnp.pl/gornictwo/australijska-spolka-rozgrzewa-inwestorow-w-tle-arbitraz-z-polskim-rzadem,441673.html


Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?
Sylwester - Ile dni pozostało do Sylwestra

Pozostało kilka dni do zakończenia roku, czas na podsumowanie. 

Na stronie   https://schooloftrading.pl/2020/12/17/sztuka-interpretacji-wykresow-spolek-gieldowych-strona-ii-art-interpretation-of-the-charts-listed-companies-przyklady-do-sprawdzenia-autor-bloga/

odnajdziemy prognozy które się zrealizowały , oczywiście nie każda zrealizowana prognoza znajduje się na tej stronie .Zasadą jest wskazanie istotnych  wsparć i oporów oraz zrealizowanie wyceny wskazanej w prognozie , to przyświeca idei prowadzenia bloga, szczególnie dla tych graczy, który interesuje umiejscowienie aktualnego  kursu  tu i teraz , kierunek wybicia oraz cena jaką kurs ma osiągnąć.Z pewnością inwestorów interesuje również wsparcie w utrzymaniu własnych  założeń i oczekiwanych celów, wydaje się iż wielokrotnie inwestorzy takie wsparcie otrzymali.

Szczególnie autor ceni sobie prognozę z lutego 2020 r. t, j . wskazanie poziomu przy jakim rok 2020 zamknie indeks giełdy największych pięciuset spółek w USA sp 500. Prognozę tę można odnaleźć pod linkiem

https://schooloftrading.pl/2020/02/06/czy-powazne-spadki-na-gieldach-spowodowane-korekta-w-usa-pojawia-sie-w-roku-2021-czy-tez-dopiero-w-roku-2034-wykres/.

W treści prognozy wskazano iz rok 2020 indeks sp 500 zamknie w rejonie  poziomu z okolic 3700 pkt . Kurs zamknięcia z 24 grudnia

S&P 500 – U.S. (^SPX)
24 gru, 23:00 3703.06 +13.05 (+0.35%) , nie wydaje się iżby ostatnie 3 dni sesyjne miały tutaj coś zmienić.

Nie można też zapominać o analizie z 5 lipca 2019 roku gdzie wskazałem poziom docelowy dal indeksu dax w długim terminie jakkolwiek nie wskazując kiedy do ustanowienia rekordu historycznego dojdzie,

od 5 lipca 2019 roku indeks niemieckiej giełdy DAX konsekwentnie realizuje założenia autora w dniu dzisiejszym to jest 29 grudnia 2020 roku kurs indeksu DAX zbliża się do okrągłego poziomu 14 000 pkt ustanawiając nowe rekordy hossy na poziomie 13902 pkt

Analiza techniczna S&P 500 - U.S. (^SPX) interwał roczny miesiąc luty 2020 roku

Analiza techniczna S&P 500 – U.S. (^SPX) interwał roczny miesiąc luty 2020 roku REALIZACJA 31-12-2020 r

 

S&P 500 - U.S. (^SPX) po sesji 24-12 wizualizacja prognozy z luty 2020

S&P 500 – U.S. (^SPX) po sesji 24-12 wizualizacja prognozy z luty 2020

 

Analiza techniczn DAX Index - Germany (^DAX) po sesji 5-07 interwał dzienny

Analiza techniczn DAX Index – Germany (^DAX) po sesji 5-07 interwał dzienny REALIZACJA  2021-01-08

 

DAX Index - Germany (^DAX) SESJA 29-12 2020 R WIZUALIZACJA PROGNOZY Z 5 LIPCA 2019 R

DAX Index – Germany (^DAX) SESJA 29-12 2020 R WIZUALIZACJA PROGNOZY Z 5 LIPCA 2019 R

 

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 17-01 interwał tydzień

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM) po sesji 17-01 interwał tydzień REALIZACJA w dniu 29 wybity został ostatecznie opór w rejonie 2,90zł w dniu 30 -12 kurs osiągnął wskazany w analizie poziom 3,72zł zamykając się dokładnie w rejonie 3,72zł

 

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM po sesji 30-12 -2020 wizualizacja prognozy z 17-01 -2020

Analiza techniczna Polimex-Mostostal SA (PXM po sesji 30-12 -2020 wizualizacja prognozy z 17-01 -2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynki wschodzące
Oczywiście nadeszły czasy boomu dla krajów rynków wschodzących, które w 2020 r. Sprzedają obligacje o wartości ponad 730 miliardów dolarów w dolarach i euro, czyli więcej niż w jakimkolwiek poprzednim roku.

Bitcoin wraca
,Ponad 200% wzrost Bitcoina w tym roku na fali nowych pieniędzy pokazuje, że nadszedł czas na kryptowaluty. Dla wielu na Wall Street to tylko ostatnia oznaka irracjonalnego entuzjazmu.

„Postrzegamy to i inne kryptowaluty jako„ cyfrowe tulipany ”. Nie możemy ich docenić ”- napisali analitycy Yardeni Research, w tym Ed Yardeni. „Obserwujemy akcję cenową Bitcoina jako miernik spekulacyjnych ekscesów”.
Jego zmienność jest trudną do przełknięcia pigułką dla większości, ale takie firmy jak JPMorgan Chase & Co. i Nomura Holdings Inc. odnotowały duże zainteresowanie, od biur rodzinnych po kapitały  podążające za trendami .
Wirtualna waluta surfuje po fali spekulacji na temat długoterminowych aktywów, od energii słonecznej po akcje Tesla Inc., ponieważ inwestorzy szukają udziałów w technologii jutra –

Korzystając z okazji iż mija rok 2020 życzę aktualnym i przyszłym  blogowiczom udanych inwestycji w roku 2021 r.

Dźwigi otaczają jednostkę reaktora nr 2 na projekcie budowy Hinkley Point C w pobliżu Bridgwater w Wielkiej Brytanii w dniu 28 lipca.

Dźwigi otaczają jednostkę reaktora nr 2 na projekcie budowy Hinkley Point C w pobliżu Bridgwater w Wielkiej Brytanii w dniu 28 lipca.

Po prawie czterech latach budowy największa elektrownia jądrowa w Wielkiej Brytanii jest ukończona w 38%.Projekt to Hinkley Point C należący do Electricite de France SA , pierwsza nowa elektrownia jądrowa w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat. Obecnie stoi w obliczu opóźnień, ponieważ pandemia koronawirusa utrudniła pracę na miejscu i uderzyła w łańcuchy dostaw.Przekształcenie tego miejsca, wielkości 245 boisk piłkarskich, w elektrownię wystarczająco dużą, aby do 2025 roku wytwarzać energię elektryczną dla sześciu milionów domów, zajmie 50 milionów godzin.

 

Plac budowy elektrowniowej Hinkley Point C przed premią EDF

Prostokątny kształt basenu zwany „łapaczem rdzenia” to element bezpieczeństwa zaprojektowany, aby zapobiec katastrofie typu Fukushima. Budynki reaktorów w japońskiej elektrowni zostały zalane w 2011 r., Powodując stopienie jądrowe i uwolnienie promieniowania do atmosfery. W przypadku kryzysu, komenda komputerowa rozpocznie proces topienia jądra atomowego, kierując ciecz do basenu, w którym jest zmieszana z betonem, który zastyga i nie może uciec do atmosfery. Reaktor zostałby zniszczony, ale okolica pozostała bezpieczna.Miejsce to wymagało 5,6 miliona metrów sześciennych wykopu. „Roboty ziemne były wyzwaniem” – powiedział Stuart Crooks, dyrektor zarządzający Hinkley Point C.„Były chwile, kiedy zastanawiałem się, czy kiedykolwiek wydostaniemy się z tej dziury w ziemi” – powiedział. Duże obszary terenu schodzą znacznie poniżej poziomu morza dla bezpieczeństwa i stabilności sejsmicznej.Bunkier prefabrykacyjny to miejsce, w którym EDF wytwarza stalowe wykładziny, które będą otaczać budynek reaktora. Plan zakłada wykonanie ogromnych kawałków o szerokości 50 metrów, które następnie będą mogły być podnoszone i ustawiane na miejscu przez największy dźwig świata – „Big Carl”. Projekt wykorzysta 50 000 ton stali konstrukcyjnej, co wystarczy na pięć London Eyes.

 

Relacje EDF z partnerem China General Nuclear Power Corp. zostały poddane kontroli, ponieważ stosunki dyplomatyczne między Wielką Brytanią a Chinami uległy pogorszeniu. CGN posiada 33% udziałów w Hinkley i jest zaangażowany w planowanie kolejnego projektu reaktora w Wielkiej Brytanii Sizewell C.

CGN ma 30 pracowników na miejscu w Hinkley, ale żaden z nich nie może pracować przy jądrowej części projektu. Aby zachować zgodność z amerykańskimi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, firma EDF podjęła kroki zapobiegawcze w celu ograniczenia wiadomości e-mail między projektem a Chinami.EDF używa ogromnej maszyny do drążenia tuneli o nazwie Mary, aby wykopać w morzu 3-kilometrowy (1,8 mil) rurociąg, który wpuszcza wodę do hali turbin w celu chłodzenia. Rury będą w stanie napełnić basen olimpijski w 20 sekund.W Hinkley Point C odnotowano 12 przypadków koronawirusa. Aby spróbować ograniczyć rozprzestrzenianie się, EDF przeprowadza kontrole temperatury po przyjeździe, dystans społeczny w autobusach i stołówkach, zmniejsza zagęszczenie pracowników na miejscu i dysponuje placówką szybkiego testowania. Autobusy, z których nie korzystali wczasowicze w Kornwalii, zostały wynajęte przez EDF do przewożenia pracowników do iz projektu, podczas gdy jego flota jest wyposażona w ekrany ochronne.

Znalezione obrazy dla zapytania: estilo de pensamiento implementador

TYDZIEŃ

3-07 sierpień 2020 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Grodno SA (GRN),EKO Export SA (EEX),Harper Hygienics SA (HRP),  Work Service SA (WSE),

 Warren Buffett

Warren Buffet

Słynny inwestor wydał w drugim kwartale rekordową kwotę 5,1 miliarda dolarów, kupując własne akcje Berkshire, ponad dwukrotnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nastąpiło to, gdy wyładował prawie 13 miliardów dolarów z akcji innych firm, w tym akcji linii lotniczych i niektórych finansów, w okresie jego największej sprzedaży od ponad dziesięciu lat.Buffett gromadził w tym roku gotówkę i przyjął bardziej ostrożny ton na swoim dorocznym posiedzeniu w maju, gdy pandemia Covid-19 uderzyła w gospodarkę, nie powodując trwałego uszczerbku na wycenach giełdowych. Jednak jego apetyt na własne akcje w drugim kwartale, wraz z ostatnimi sygnałami , że jest skłonny przeznaczyć więcej pieniędzy na pracę, są powodem do pewnego optymizmu, według Jima Shanahana, analityka w Edward Jones.„Odkup jest stosunkowo bezpiecznym sposobem na rozmieszczenie kapitału w niepewnym środowisku” – powiedział Shanahan, który oszacował, że Berkshire odkupił w lipcu kolejne 2,4 miliarda dolarów akcji. „Ale jasne jest, że to nie wszystko, co robi”.

Stos gotówki Buffetta pod koniec czerwca wzrósł do rekordowego poziomu 146,6 miliardów dolarów, częściowo w wyniku zrzucenia wszystkich udziałów jego linii lotniczych w kwietniu. Ostatnio był bardziej aktywny, zawarł umowę dotyczącą aktywów gazu ziemnego w lipcu i zgarnął co najmniej 2 miliardy dolarów akcji Bank of America Corp. w ostatnich tygodniach do 4 sierpnia. Ogólnie, sobotnie ujawnienia zasygnalizowały wieloletniemu udziałowcowi Billowi Smeadowi, że Berkshire jest nieco bardziej pewna swojej pozycji w tym zmiennym środowisku.

„Widzi, że sama firma może przetrwać najgorszy cios” – powiedział Smead, dyrektor ds. Inwestycji w Smead Capital Management, która nadzoruje 1,5 miliarda dolarów, w tym akcje Berkshire. A jego odkupienia sygnalizują, że „stało się dla niego oczywiste, jak niekorzystne jest dla niego jego własne akcje w porównaniu z innymi inwestycjami, które można było poczynić w innych firmach”.

Akcje Berkshire klasy A , które spadły zgodnie z indeksem S&P 500 w pierwszych trzech miesiącach roku wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii w USA, spadły o kolejne 1,7% w ostatnim kwartale, podczas gdy szerszy indeks wzrósł o 20%. Buffett powiedział na początku maja, że ​​wykup nie był bardziej przekonujący niż w poprzednich okresach, ale wykup w kwartale sugeruje, że zmienił się jego sposób myślenia. Akcje firmy zwyżkowały w lipcu i sierpniu, a Shanahan przypisuje to inwestorom zachęcanym przez ostatnie transakcje Berkshire, ale nadal nie radzi sobie w 2020 roku. Akcje Berkshire klasy A spadły o 7,4% w ciągu roku do piątkowego zamknięcia, w porównaniu z 3,7% zysk na S&P 500.Zysk operacyjny Berkshire spadł o 10% w drugim kwartale do 5,5 miliarda dolarów. Było to spowodowane 42% spadkiem zysków z działalności produkcyjnej, usługowej i detalicznej konglomeratu.

Firma pobrała również 10 miliardów dolarów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości jednostki Precision Castparts. Berkshire kupił Precision Castparts w 2016 roku w transakcji o wartości 37,2 miliarda dolarów, co czyni ją jedną z największych transakcji Buffetta. Obecnie producent łopatek do silników odrzutowych i elementów konstrukcyjnych samolotów przygotowuje się do chudych czasów, ponieważ Boeing Co. i Airbus SE ograniczają produkcję odrzutowców, a mniejsze podróże lotnicze zmniejszają zapotrzebowanie na części zamienne.

 

Odpis z tytułu utraty wartości „odzwierciedla bardzo wysoką cenę zakupu w połączeniu z pewnymi świeckimi wyzwaniami”, powiedziała w wywiadzie Cathy Seifert, analityk z CFRA Research. „Odczucie, jakie mam z wielkości spisania i tonu niektórych komentarzy związanych z podróżami lotniczymi i branżą wspierającą podróże lotnicze, jest takie, że istnieje tam zniszczenie popytu, które może być trwałe lub półtrwałe”.

Wyzwania zmusiły producenta części dla przemysłu lotniczego do „agresywnej restrukturyzacji”, w wyniku której firma zmniejszyła zatrudnienie o około 10 000 pracowników w pierwszej połowie 2020 roku.

„Uważamy, że skutki pandemii dla komercyjnych linii lotniczych i producentów samolotów są nadal szczególnie dotkliwe” – powiedział Berkshire w sobotnim zgłoszeniu regulacyjnym. „W naszej ocenie czas i zakres poprawy sytuacji w komercyjnych liniach lotniczych i przemyśle lotniczym może zależeć od rozwoju i dystrybucji na szeroką skalę leków lub szczepionek, które skutecznie leczą wirusa”.

Inne kluczowe wnioski z wyników:

 • Niezrealizowane zyski i straty z ogromnego portfela akcji Berkshire wliczają się do wyniku finansowego. Tak więc wzrost indeksu S&P 500 w drugim kwartale spowodował, że zysk netto osiągnął 26,3 mld USD.
 • Zysk z działalności ubezpieczeniowej wzrósł w tym okresie ponad dwukrotnie do 806 mln USD. Pomogły w tym zyski ubezpieczyciela samochodowego Geico, ponieważ mniej wypadków przyniosło korzyści firmie. Berkshire ostrzegł, że Geico może ucierpieć w następnych trzech kwartałach przez program, który daje kierowcom kredyt na składki.

TYDZIEŃ

10-14 sierpień 2020 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),  Harper Hygienics SA (HRP)  , BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), CCC SA (CCC),KGHM Polska Miedź SA (KGH),  SFD SA (SFD) ,PBG SA (PBG),  Harper Hygienics SA (HRP), PZ Cormay SA (CRM),

 

Warren Buffet

Warren Buffet

Berkshire objął nową pozycję w Barrick, kupując 20,9 miliona akcji, czyli 1,2% akcji spółki, których aktualna wartość rynkowa wynosi 565 milionów dolarów, zgodnie z piątkowym zgłoszeniem regulacyjnym . Dokumentacja przedstawia posunięcia wykonane przez Buffetta lub jego dwóch zastępców inwestujących, Todda Combs’a lub Teda Weschlera.

W przeszłości Buffett, prezes miliardera Berkshire, ostrzegał przed inwestowaniem w metal, ponieważ nie jest on produktywny jak farma czy firma. Obecnie górnicy złota czerpią korzyści z rosnących cen złota, które zwiększają marże zysku, ponieważ koszty produkcji ustabilizowały się, co czyni je coraz bardziej atrakcyjnymi inwestycjami. Wielkie spółki wydobywcze   w tym Barrick i Newmont Corp., mieli nadzieję, że uda im się przyciągnąć generałów, którzy uciekli z sektora wiele lat temu. Paulson & Co., zarządzany przez miliardera zarządzającego funduszami hedgingowymi Johna Paulsona, również powiększył swoje udziały w Barrick. Akcje Barricka wzrosły o 7,4% o 17:32 w handlu po godzinach w Nowym Jorku.

W przeszłości Buffett mógł mieć awersję do złota, ale wcześniej stawiał duże zakłady na metale. W 1997 roku kupił 129,7 milionów uncji srebra, oczekując, że popyt przewyższy produkcję i ponowne wykorzystanie. Kupił większość za mniej niż 6 dolarów za uncję i wkrótce potem sprzedał, powiedział dziewięć lat później . „Przez jakiś czas byłem tam srebrnym królem”, powiedział wtedy.

Skok cen złota zwiększył gotowość inwestorów do wpompowania miliardów w branżę, a górnicy metali szlachetnych zgromadzili 2,4 miliarda dolarów z wtórnych ofert akcji w drugim kwartale. Złoto zyskało na popularności, ponieważ obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej i spadek realnych rentowności obligacji rządowych podniosły popyt na metal, który nie oferuje odsetek.

Publikacje z tego miesiąca nie uwzględniają aktualnej pozycji funduszy hedgingowych, których mogła ulec zmianie od końca kwartału. Zarządzający pieniędzmi, którzy nadzorują ponad 100 milionów dolarów w USA, muszą złożyć formularz 13F w ciągu 45 dni od końca każdego kwartału, aby wymienić te akcje, a także opcje i obligacje zamienne. Dokumenty nie obejmują papierów wartościowych spoza USA, udziałów, które nie są przedmiotem publicznego obrotu ani gotówki.

TYDZIEŃ

17-21 sierpień 2020 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),  EKO Export SA (EEX),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), BioMaxima SA (BMX). Harper Hygienics SA (HRP), SFD SA (SFD),Work Service SA (WSE),

Pracownik pobiera próbkę test przeciwciał Covid-19 w Los Angeles, 5 sierpnia. 

Pracownik służby zdrowia pobiera próbkę do testu przeciwciał Covid-19 w Los Angeles, 5 sierpnia

Nowe testy przeciwciał zapewniają lepszy obraz odporności na Covid-19

 

Testy przeprowadzone przez firmę Siemens Healthineers i Roche pomagają we wprowadzaniu szczepionek.

Nowa seria testów na przeciwciała Covid-19 mierzy poziom ochrony, którą ktoś zbudował przed śmiercionośnym wirusem i może pomóc określić, które szczepionki są najbardziej skuteczne.

Siemens Healthineers AG jest pierwszą dużą firmą, która uzyskała zezwolenie Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków na test, który mierzy stężenie długotrwałych przeciwciał przepływających przez krew. Szwajcarski gigant Roche Holding AG kontynuuje swoją własną wersję. Przeciwciała są markerami infekcji, a ich testy pomagają pracownikom służby zdrowia sprawdzić, jak szeroko rozprzestrzenił się wirus. Do tej pory większość testów pozwalała stwierdzić tylko, czy są obecne. Nowsze idą o krok dalej, mierząc ilość tych białek, które są wytwarzane przez układ odpornościowy w celu unieszkodliwienia najeźdźców wirusowych.

Poziom odpowiedzi organizmu jest ważny przy określaniu, czy u pacjentów rozwinie się odporność. Jest to również kluczowe dla określenia skuteczności szczepionek, ponieważ programiści wprowadzają obiecujących kandydatów do późnych testów.

„Potrzebujesz testu, który pokaże, czy szczepionka wyzwoliła właściwy poziom przeciwciał we krwi pacjenta” – powiedział Deepak Nath, prezes ds. Diagnostyki laboratoryjnej w Healthineers. „Ważne jest, aby powiedzieć, ile go masz”.

Moderna Inc. zastosowała formę testów ilościowych, aby wykazać, że wszyscy 45 uczestników pierwszej fazy próby jej eksperymentalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi wytworzyli przeciwciała. Jednak badanie fazy III firmy jest znacznie większe – obejmuje około 30 000 osób. A to tylko jeden kandydat z ponad 160 różnych ujęć w globalnym rozwoju.

Podsumowując, ten boom w badaniach nad szczepionkami może stworzyć ogromne zapotrzebowanie na ilościowe testy przeciwciał – a potrzeba ta może wzrosnąć, gdy szczepionki faktycznie uzyskają aprobatę, ponieważ urzędnicy będą musieli monitorować ich skuteczność, ponieważ potencjalnie miliardy ludzi otrzymają zastrzyki. Duże firmy diagnostyczne twierdzą, że są gotowe.

„Rozmawialiśmy z wieloma firmami zajmującymi się szczepionkami i są one bardzo zainteresowane” – powiedział Thomas Schinecker, szef diagnostyki Roche Holding AG , podczas rozmowy z dziennikarzami w zeszłym miesiącu. Firma Roche jest na końcowym etapie opracowywania testu ilościowego i spodziewa się udostępnić więcej informacji w nadchodzących miesiącach, podała firma.

To była długa i wyboista droga dla testów przeciwciał Covid-19. Na początku głównym celem twórców testów było wprowadzenie narzędzia, które mogłoby po prostu wykryć, czy czyjś układ odpornościowy zwalczył koronawirusa, aby uzupełnić inne testy, które pokazują, czy są obecnie zarażeni.

Zaprojektowanie urządzenia odpowiadającego na to pytanie okazało się wystarczającym wyzwaniem, a wiele krajów gromadziło testy, które okazały się niewiarygodne. Ostatecznie duzi gracze, w tym Siemens Healthineers, Roche i Abbott Laboratories, opracowali niezawodną diagnostykę, aby lepiej zrozumieć rozprzestrzenianie się wirusa.

Urzędnicy wykorzystali takie testy, aby oszacować, że około jedna czwarta mieszkańców Nowego Jorku została zarażona do kwietnia, podczas gdy około 7,1% ludzi w Wielkiej Brytanii było w lipcu.

Do tej pory zazwyczaj poszukiwano dowodów na obecność szeregu typów przeciwciał, w tym ogólnie szybko pojawiających się, ale krótkotrwałych i innych, które pojawiają się później, ale zapewniają dłuższą ochronę.

Nowy test Healthineers zeruje na tym drugim. Gdy organizacja taka jak Międzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej określi, jaki poziom tych przeciwciał jest potrzebny do nadania odporności, naukowcy będą mogli zobaczyć, kto potrzebuje szczepionki, zastrzyku przypominającego lub w ogóle nic.

Przeciwciała nie są jedyną obroną organizmu. Komórki T mogą zabijać

komórki zainfekowane wirusem, podczas gdy komórki pamięci pozostają przez lata, gotowe do ponownego zasiedlenia organizmu obiema broniami, jeśli wirus powróci. Jednak przeciwciała są najłatwiejsze do zmierzenia, co sprawia, że ​​nowe testy ilościowe są potencjalnie skutecznym sposobem lepszego uchwycenia pełnej odpowiedzi układu odpornościowego.

„Co oznacza przeciwciało w przeciwieństwie do, powiedzmy, odpowiedzi, w której pośredniczą komórki T?” Powiedział Nath. „Z punktu widzenia badań jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie umożliwiające przeprowadzenie tych badań”.

Białko Spike

Roche ma jeszcze jeden powód, aby przedstawić narzędzie ilościowe. Pierwszy test na przeciwciała, który wprowadził w maju, wykrywa obecność przeciwciał skierowanych przeciwko nukleokapsydowi otaczającemu kwasy nukleinowe koronawirusa.

Jednak badania wykazały, że najbardziej ochronne przeciwciała to te, które są skierowane przeciwko białku wypustowemu, które umożliwia wirusowi wnikanie do komórek. Większość twórców szczepionek wymyśla zastrzyki, które skłaniają organizm do wytwarzania przeciwciał związanych z białkami szczytowymi, co może osłabiać popyt na nukleokapsyd Roche.

Test ilościowy Roche koncentruje się na przeciwciałach białek wypustek. Firma będzie wtedy mogła wykorzystać oba swoje testy przeciwciał razem, co jest potencjalną korzyścią, ponieważ u niewielkiego odsetka ludzi powstają przeciwciała przeciwko kolcowi lub nukleokapsydowi, a nie obu. „Uzyskasz jeszcze lepsze zrozumienie tego, co się tam dzieje, jeśli połączysz te dwa elementy” – powiedział Schinecker.

Ilościowe testy przeciwciał mogą również pomóc w leczeniu osocza rekonwalescencji, w którym ludzie, którzy już pokonali Covid-19, oddają swoją bogatą w przeciwciała krew tym, którzy nadal walczą z wirusem.

„Jeśli pięć osób pojawiło się w klinice, możesz wziąć krew i powiedzieć:„ Hej, ta osoba ma więcej przeciwciał niż ta druga osoba i dlatego jest być może lepszym kandydatem do krwiodawstwa ”- powiedział Nath.

TYDZIEŃ

24-28 sierpień 2020 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),  CCC SA (CCC),Work Service SA (WSE),BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),Vistal Gdynia SA (VTL), CD Projekt SA (CDR) w trakcie sesji 27-08 

 Ludzie zbierają się pod Kolumną Zwycięstwa w centrum miasta, aby wysłuchać przemówień podczas protestu przeciwko ograniczeniom związanym z koronawirusem i polityce rządu 29 sierpnia.

Ludzie zbierają się pod Kolumną Zwycięstwa w centrum miasta, aby wysłuchać przemówień podczas protestu przeciwko ograniczeniom związanym z koronawirusem i polityce rządu 29 sierpnia. 

Dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulice Berlina, aby zaprotestować przeciwko restrykcjom rządu w prawdopodobnie największej jak dotąd demonstracji przeciwko wysiłkom mającym na celu powstrzymanie pandemii.

Według policji około 18 000 ludzi wzięło udział w marszu w centrum stolicy Niemiec w sobotę rano, a dziesiątki tysięcy przybyło na popołudniowy wiec. Demonstracje były głównie pokojowe, chociaż kilku funkcjonariuszy policji zostało zaatakowanych, a kilka osób aresztowano.

Policja nakazała demonstrantom przerwanie marszu po tym, jak wielu uczestników odmówiło noszenia masek lub przestrzegania zasad dystansu społecznego, powiedziała rzeczniczka policji Anja Dierschke. Powiedziała, że ​​niektórzy demonstranci rzucali butelkami w funkcjonariuszy w pobliżu Bramy Brandenburskiej.

Jeden z liderów protestów na większym wiecu wezwał do zniesienia przepisów związanych z pandemią i do dymisji rządu kanclerz Angeli Merkel, poinformował publiczny nadawca ARD. Demonstranci trzymali plakaty z napisami „Powstrzymaj szaleństwo koronowirusa” i „Zakończ dyktaturę koronowirusa”.

Przypadki w Niemczech rosną, a nowe infekcje utrzymują się w pobliżu najwyższych poziomów od czterech miesięcy, co zwiększa perspektywę powrotu do bardziej rygorystycznych środków blokujących.

Merkel ostrzegła w piątek, że kryzys koronowirusa pogorszy się, zanim się poprawi, gdy lato dobiega końca, a ludzie są zmuszani do przebywania w pomieszczeniach. Wezwała również Niemców do powstrzymania się od niepotrzebnych podróży do obszarów, w których występują poważne epidemie koronowirusa, a władze regionalne zgodziły się nałożyć grzywnę w wysokości 50 euro (59 USD) za niepotrzebne noszenie masek.

TYDZIEŃ

31 sierpień -4 wrzesień 2020 r

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,  PCC Exol SA (PCX) ,A Vistal Gdynia SA (VTL) ,X-Trade Brokers SA (XTB),Harper Hygienics SA (HRP), Zastal SA (ZST),   PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) ,

 

Książę i księżna Cambridge odwiedzają Dundee

Simon Case

W prywatnych rozmowach niektórzy konserwatyści są coraz bardziej zaniepokojeni niepowodzeniami brytyjskiego rządu.

 

Po miesiącach błędów politycznych i gospodarce pogrążonej w głębokiej recesji, brytyjski premier Boris Johnson potrzebował nowego egzekutora, który pomógłby mu uratować przywódcę znajdującego się w tarapatach.   Osoba, którą Johnson chciał zatrudnić do obsługi rządowej machiny, Simon Case, została zatrudniona przez wnuka królowej Elżbiety. Książę William zgodził się zwolnić swojego adiutanta, a Case obejmie stanowisko sekretarza gabinetu 9 września.  Johnson i jego nowy doradca stoją przed ogromnym zadaniem, jakim jest zapewnienie kontroli nad rządem, który spada w sondażach i krajem będącym w kryzysie. Rządząca Partia Konserwatywna jest zdemoralizowana, podobnie jak armia urzędników, którymi będzie kierował Case. Rzeczywiście, wśród niektórych parlamentarzystów Johnsona większą obawą jest to, że nominacja pokazuje, w jaki sposób premier i jego zespół stracili kontrolę nad polityką i czy ich szef może faktycznie odwrócić szkody.Pandemia koronawirusa szaleje na całym świecie i  istnieje  zagrożenie odrodzenia pandemii zimą w Wielkiej Brytanii. Brytyjska gospodarka znajduje się w najgłębszej w historii recesji, a ministrowie są przygotowani na katastrofalny wzrost bezrobocia. Ponieważ pozostały cztery miesiące na negocjacje z Unią Europejską, Wielkiej Brytanii nadal daleko do zawarcia umowy po Brexicie ze swoim największym partnerem handlowym.Nawet w rządzie istnieją wątpliwości, czy 41-letni Case, który nigdy wcześniej nie prowadził ministerstwa, jest na dobrej drodze. Jego zadaniem jest upewnienie się, że Johnson i jego potężny główny doradca, Dominic Cummings, mogą zrealizować swoją wizję rewitalizacji kraju.Najnowsze sondaże pokazują, że przewaga konserwatystów jest teraz najmniejsza od czasu, gdy Johnson został premierem w lipcu 2019 roku. Chociaż wybory zaplanowano dopiero w 2024 roku, brytyjska polityka pokazała, że ​​może się to szybko zmienić.

Niektórzy z niewielką większością już odczuwają niepokój i jeśli Johnson nie może ich powstrzymać, obawiają się, że zbuntują się w sprawie kluczowych polityk podczas głosowań w Parlamencie. W tym momencie, ,wyborcy mogą zacząć się zastanawiać, dlaczego w ogóle dali rządowi torysów większość.

 


 7-11 wrzesień 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce  główne indeksy,  Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,  PCC Exol SA (PCX),Grodno SA (GRN),Analiza techniczna DAX Index – Germany (^DAX) szukaj w zakładce kontrakty terminowe certyfikaty,JWA SA (JWA), PZ Cormay SA (CRM),  Work Service SA (WSE) ,CD Projekt SA (CDR), 01Cyberaton SA (01C),Inventionmed SA (INM),

 

 dotyczy negocjacji Brexit Spill na Twitterze jako UK, EU Spar on Food

Sekretarz sprawiedliwości Robert Buckland ostrzegł, że może zrezygnować z planu rządu Wielkiej Brytanii dotyczącego złamania prawa międzynarodowego poprzez unieważnienie traktatu rozwodowego w sprawie Brexitu, ponieważ przywódcy UE zwiększyli presję na premiera Borisa Johnsona. Buckland powiedział, że spodziewa się, że Wielka Brytania rozwiąże swoje różnice z Unią Europejską w dyskusjach w nadchodzących tygodniach i nie będzie musiała działać zgodnie z planem Johnsona. Propozycję premiera określił jako „zbić szybę w nagłych wypadkach” i jako polisę ubezpieczeniową. Jego ostrzeżenie pojawia się, gdy Johnson próbuje zmobilizować swoich konserwatywnych kolegów do poparcia jego kontrowersyjnego planu , a byli premierzy Tony Blair, Theresa May i John Major krytykują jego propozycje zmiany umowy rozwodowej, którą zawarł z UE w zeszłym roku. We wspólnej opinii w Sunday Times, Major i Blair powiedzieli, że posunięcie Johnsona jest „szokujące” i „zagraża” porozumieniu wielkopiątkowemu, które doprowadziło do ponad dwóch dekad pokoju w Irlandii Północnej.

Johnson spotkał się również z ciągłą krytyką ze strony UE za swoje działania. Charles Michel, przewodniczący rady przywódców UE, powiedział, że zagrożona jest międzynarodowa wiarygodność Wielkiej Brytanii, a główny negocjator UE ds. Brexitu, Michel Barnier, odrzucił twierdzenie Wielkiej Brytanii, że traktat rozwodowy Brexitu stanowi „zagrożenie dla integralności Wielkiej Brytanii”

„Uzgodniliśmy ten delikatny kompromis z @BorisJohnson i jego rządem w celu ochrony pokoju i stabilności na wyspie Irlandii” – napisał na Twitterze Barnier. Simon Coveney, minister spraw zagranicznych Irlandii, powiedział w niedzielę w telewizji BBC, że Wielka Brytania stworzyła „ogromne napięcia” w negocjacjach handlowych z UE.

Ryzyko dla Wielkiej Brytanii polega na tym, że kontrowersje wokół planu Johnsona zwiększają perspektywę zakończenia okresu przejściowego Brexitu bez umowy o wolnym handlu z UE, co oznacza szok gospodarczy, ponieważ cła i kwoty są wprowadzane w handlu z jej największym partnerem handlowym. Może również wywołać chaos na granicach.

TYDZIEŃ

14-18 wrzesień 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),Harper Hygienics SA (HRP),CCC SA (CCC),PZ Cormay SA (CRM), Work Service SA (WSE),  Airway Medix SA (AWM) ,Termo2Power SA (T2P), Boruta-Zachem SA (BRU),Inno-Gene SA (IGN),

Auto, Mercedes, Mercedes Benz, Pojazdu, Mercedes G, Amg

Niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler AG zapłaci 2,2 mld USD w ramach ugody z amerykańskim rządem oraz stanem Kalifornia dotyczącej oskarżeń pod adresem firmy o łamanie norm emisji spalin – informuje we wtorek Reuters.

 

 Inwestorzy złożyli o różne pozwy na wiele milionów euro pozywając  Daimler AG w związku ze skandalem związanych z emisją spalin, raporty DPA,wskazują  się na  Sąd Okręgowy w Stuttgarcie. Powodowie zażądali prawie 250 milionów euro (296 milionów dolarów) odszkodowania w jednym tylko przypadku, a roszczenia w trzech innych sprawach wyniosły łącznie dodatkowe 100 milionów euro. W ostatnich procesach łączna kwota roszczeń wniesionych przeciwko Daimlerowi do sądu w Stuttgarcie wynosi ponad miliard euro. Rzecznik Daimlera powiedział DPA, że firma będzie się bronić przy użyciu wszelkich środków prawnych. Daimler został pozwany na początku tego roku przez ponad 200 akcjonariuszy o kwotę aż 900 mln euro w związku z roszczeniami, których spółka dominująca nad luksusowymi samochodami Mercedes-Benz nie ujawniła w należyty sposób, że jego pojazdy były wyposażone w technologię, która zmieniała poziom emisji diesla podczas testów. Daimler zaprzeczył zarzutom o oszustwo.Ugoda zawarta przez Daimlera i jego spółkę zależną Mercedes-Benz USA dotyczy ok. 250 tys. samochodów osobowych i dostawczych z silnikami diesla, w których zamontowano oprogramowanie fałszujące informacje o poziomie emisji spalin. W jej ramach niemiecki koncern ma zapłacić 1,5 mld USD amerykańskim władzom oraz dodatkowe 700 mln USD na poczet ugody w sprawie pozwu zbiorowego złożonego przez właścicieli aut koncernu. 

TYDZIEŃ

21-25 wrzesień 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),A Grodno SA (GRN) ,CD Projekt SA (CDR),Vistal Gdynia SA (VTL),PlayWay SA (PLW),  BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA , CCC SA (CCC),  Grupa Lotos SA (LTS) ,Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), po sesji 23-09

TOPSHOT-IZRAEL-WIRUS-ZDROWIA

 Musimy nauczyć się żyć z Covid-19 jako ciągłym zagrożeniem

Wczesne leczenie Covid może być „pomostem” do szczepionki

 

Przeciwciała monoklonalne, które powstrzymują rozprzestrzenianie się koronawirusa w organizmie, należą do obiecujących strategii zapobiegania ciężkiej chorobie wywołanej przez Covid-19 przed pojawieniem się szczepionek – powiedział Anthony Fauci, dyrektor National Institute of Allergy and Infectious Diseases.. Fauci powiedział, że leki na bazie przeciwciał, inne produkty krwiopochodne od odzyskanych pacjentów i leki przeciwwirusowe są badane jako wczesne metody leczenia. Celem jest zapobieżenie wystąpieniu u pacjentów poważnego uszkodzenia płuc, w przypadku którego podaje się remdesivir firmy Gilead Sciences Inc. i lek przeciwzapalny deksametazon .

 „Skupiamy się teraz na bardzo mocno leczeniu wczesnej infekcji, lub zapobiegania infekcji” Fauci powiedział Journal of American Medical Association w wywiadzie piątek. „I to jest pomost do szczepionki”.Fauci powiedział, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 może rozpocząć się w USA w listopadzie lub grudniu, chociaż prawdopodobnie minie co najmniej trzeci kwartał 2021 r., Zanim wystarczająca liczba Amerykanów będzie chroniona przed wirusem pandemicznym, aby znacznie zmniejszyć zagrożenie. Fauci powiedział, że do grudnia może zostać wyprodukowanych 100 milionów dawek szczepionki, a wszystkie sześć firm dostarczających do USA planuje zrobić 700 milionów dawek do kwietnia przyszłego roku.Ponieważ nie udowodniono jeszcze, że szczepionki zapobiegają Covid-19, władze zdrowotne muszą nadal naciskać na nowe terapie i środki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, powiedział Robert „Chip” Schooley, profesor medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, który bada silniejsze wersje istniejącego leku przeciwwirusowego.

„Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli doustny lek przeciwwirusowy, który można by podać większej liczbie osób na wcześniejszym etapie choroby” – powiedział Schooley. Szczepionki mogą nie być w 100% skuteczne, „co jest lepsze niż nic, ale nadal będziemy musieli polegać na lekach i modyfikacjach zachowania przez długi czas”.

Przebojowe badania opublikowane w czwartek w czasopiśmie Science wykazały, że około 14% krytycznych pacjentów z Covid-19 ma obniżony poziom substancji zwanej interferonem, która pomaga koordynować obronę organizmu przed patogenami wirusowymi.

Odkrycie otwiera nowe strategie identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka i leczenia ich infuzjami interferonu lub, w niektórych przypadkach, usuwania przeciwciał blokujących interferon z ich krwi w procedurze zwanej plazmaferezą.

Interferon, który jest już badany w dziesiątkach badań klinicznych, może poprawić skuteczność leków antywirusowych, jeśli zostaną podane na wczesnym etapie infekcji – twierdzi Stanley Perlman , profesor mikrobiologii i immunologii na University of Iowa w Iowa City, który badał koronawirusy od 38 lat.

Infuzje przeciwciał neutralizujących koronawirusa mogą również zmniejszyć liczbę wirusów u pacjentów we wczesnym stadium infekcji, zapobiegając nadmiernej reakcji immunologicznej, która jest przyczyną większości przypadków zagrażających życiu, powiedział Thomas File, lekarz chorób zakaźnych z Akron w stanie Ohio i prezes Infectious Towarzystwo Chorób Ameryki.

Fauci powiedział, że przeciwciała monoklonalne, produkt wytworzony przez klonowanie przeciwciała wychwyconego z krwi pacjenta, który wyzdrowiał z Covid-19, mogą być również podawane pacjentom z grupy wysokiego ryzyka w domach opieki jako leczenie zapobiegawcze. Eksperymentalne przeciwciało LY-CoV555 firmy Ely Lilly & Co. pokazało pewne obiecujące oznaki w badaniu wśród pacjentów ambulatoryjnych, poinformowała firma 16 września „Mamy ostrożny optymizm, że przeciwciała monoklonalne mogą być ważnym środkiem terapeutycznym we wczesnej fazie choroby” – powiedział Fauci 10 września podczas internetowego spotkania informacyjnego dla personelu szpitala Massachusetts General Hospital. „Potrzebujemy czegoś, co powstrzyma ludzi przed opuszczeniem szpitala”.

Deksametazon i podobne leki steroidowe mogą powodować szkody, jeśli zostaną podane zbyt wcześnie w przebiegu choroby Covid-19, powiedział Shane Crotty, profesor w Center for Infectious Disease and Vaccine Research w La Jolla Institute for Immunology w Kalifornii.

„Sterydy zdecydowanie okazały się cenne u bardzo chorych ludzi, ale to podstępne lekarstwo” – powiedział Crotty w wywiadzie. Lek powstrzymuje część układu odpornościowego przed „oszołomieniem” i powodowaniem szkodliwego stanu zapalnego, a także część układu odpornościowego wytwarzającą przeciwciała przeciw infekcji.

Problem podkreśla potrzebę leczenia, aby zwalczyć wirusa przy jednoczesnym wsparciu układu odpornościowego, oraz schematów, które można łączyć i dopasowywać w zależności od sukcesu organizmu w zwalczaniu infekcji – powiedział Michael Osterholm, dyrektor Centrum Badań i Polityki Chorób Zakaźnych w University of Minnesota.

„To część tańca z tym wirusem” – powiedział Osterholm. „Próbujesz wykorzystać to, co najlepsze z hosta i ulepszyć go, a także wziąć to, co najgorsze z hosta i stłumić go”.

TYDZIEŃ

28- wrzesień-02 Październik 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), 4Mass SA (4MS), Grodno SA (GRN), Inno-Gene SA (IGN),Harper Hygienics SA (HRP),  PCC Exol SA (PCX) ,

Trump spędzi kilka dni w szpitalu zgodnie z zaleceniami lekarza

Prezydent Donald Trump opuszcza Marine One podczas przybycia do Walter Reed Narodowe Wojskowe Centrum Medyczne 2 października.

Prezydent Donald Trump jest leczony lekiem przeciwwirusowym w amerykańskim szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem. Kierownik kampanii Trumpa, Bill Stepien, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, podobnie jak była starsza doradczyni Białego Domu Kellyanne Conway. Republikański senator Thom Tillis powiedział, że ma również Covid-19.

Trump powiedział we wczesny piątek, że wraz z żoną i jednym z jego najbliższych współpracowników uzyskał wynik pozytywny , co doprowadziło do jeszcze większego chaosu w kampanii zaledwie miesiąc przed wyborami.

Inne wydarzenia:Objawy Trumpa pogorszyły się przed wyjazdem do szpitala: NYT
Prezydent miał objawy Covid-19, które nasiliły się przez cały dzień, zanim trafił do szpitala Waltera Reeda, podał New York Times, powołując się na niezidentyfikowanych pomocników. Według raportu kaszlał, miał zatory i gorączkę.Biden wzywa diagnozę Trumpa jako “ przypomnienie o orzeźwianiu ”
Demokratyczny kandydat na prezydenta Joe Biden nazwał diagnozę Trumpa Covid-19 „orzeźwiającym przypomnieniem”, że Amerykanie muszą poważnie potraktować wirusa, wykorzystując wiadomości do wzmocnienia swoich apeli o środki ochronne, takie jak maski i dystans społeczny.

„Jeśli chcemy ratować życie, musimy poważnie potraktować naukę o walce z tą chorobą, a przede wszystkim wiadomości przypominają nam, że jako naród musimy lepiej radzić sobie z pandemią” – powiedział Biden.

Pence, Harris będzie 12 stóp od siebie podczas ich debatyWiceprezydent Mike Pence i kandydatka na wiceprezydenta Demokratów Kamala Harris będą bardziej od siebie oddaleni podczas debaty w przyszłym tygodniu, według osób zaznajomionych z rozwojem wydarzeń.

Komisja ds. Debat Prezydenckich planuje umieścić Pence’a i Harrisa w odległości 12 stóp (3,7 metra) od siebie, a nie 7 stóp, jak pierwotnie planowano, według osób zaznajomionych z procedurą, które poprosiły o nieujawnianie nazwiska podczas omawiania informacji, które nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Obama wysyła życzenia Trumpowi
Były prezydent Barack Obama życzył Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia, będąc głównym bohaterem zbiórki funduszy, aby pokonać go 3 listopada.

„Swoją drogą, zacznę od stwierdzenia, że ​​chociaż byliśmy w trakcie wielkiej walki politycznej i traktujemy to bardzo poważnie, chcemy również złożyć najlepsze życzenia prezydentowi Stanów Zjednoczonych i pierwszej damie, – powiedział Obama podczas wspólnej zbiórki pieniędzy z Kamalą Harris.Harris również dobrze życzył Trumpowi.

Trump Campaign Manager Stepien testy pozytywne
Menedżer kampanii Trumpa, Bill Stepien, uzyskał w piątek pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Stępień został awansowany do poprowadzenia walczącej tego lata kampanii, aby pomóc ożywić kandydaturę Trumpa do reelekcji.

Lekarz mówi, że Trump jest leczony lekiem przeciwwirusowym
Lekarz prezydenta, Sean Conley, powiedział późnym wieczorem w piątek wieczorem, że Trump był leczony lekiem przeciwwirusowym Remdesivir i nie potrzebuje tlenu.

„Dzisiejszego wieczoru z radością donoszę, że prezydent ma się bardzo dobrze” – powiedział Conley w oświadczeniu Białego Domu. „Nie wymaga dodatkowego tlenu, ale w porozumieniu ze specjalistami zdecydowaliśmy się rozpocząć terapię Remdesivir. Uzupełnił swoją pierwszą dawkę i wygodnie odpoczywa. ”Remdesivir został upoważniony do zwalczania wirusa w wielu krajach. Został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds.Żywności i Leków 1 maja do użytku w nagłych wypadkach po tym, jak badania wykazały, że lek, wyprodukowany przez Gilead Sciences Inc. , pomógł hospitalizowanym pacjentom szybciej wyzdrowieć z Covid-19 niż sama standardowa opieka.

Były czołowy pomocnik Trump Conway ma pozytywny wynik na obecność wirusa
Kellyanne Conway, była najlepsza asystentka Trumpa, powiedziała późnym piątkowym wieczorem, że uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa.

„Moje objawy są łagodne (lekki kaszel) i czuję się dobrze. Rozpocząłem proces kwarantanny w porozumieniu z lekarzami ”- powiedział Conway, który opuścił Biały Dom w sierpniu na Twitterze.

Nie powiedziała, jak mogła zarazić się wirusem. Wzięła udział w ceremonii w Białym Domu w ostatnią sobotę, gdy Trump ogłosił, że mianuje sędzinę Amy Coney Barrett w miejsce zmarłej już Ruth Bader Ginsburg w Sądzie Najwyższym. W wydarzeniu wzięło również udział dwóch republikańskich senatorów, Thom Tillis z Północnej Karoliny i Mike Lee z Utah.

Conway, pierwsza kobieta, która poprowadziła zwycięską kampanię prezydencką po zwycięstwie Trumpa w 2016 roku, powiedziała, że ​​odchodzi z administracji, aby skupić się na rodzinie. W tym samym czasie jej mąż, George Conway, powiedział na Twitterze, że opuszcza Lincoln Project, grupę zobowiązaną do pokonania Trumpa w listopadzie.

„Wiele się nie zgadzamy, ale łączy nas to, co najważniejsze: dzieci” – powiedziała Kellyanne Conway w sierpniu.

Tillis z Północnej Karoliny mówi, że wynik testu jest pozytywny
Senator Thom Tillis z Północnej Karoliny, członek Komisji Sądownictwa, powiedział w piątek, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Inny członek panelu, Mike Lee z Utah, ogłosił w piątek, że jest pozytywny.

Obaj znaleźli się wśród republikańskich senatorów, którzy w zeszłą sobotę uczestniczyli w ceremonii Rose Garden, podczas której Trump ogłosił nominację sędzi Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego. Senatorowie siedzieli rząd za starszymi pracownikami Białego Domu i wiceprezydentem Mikiem Pence’em.

Tillis, w przeciwieństwie do Lee i większości innych uczestników, został przedstawiony w masce. W czwartek udał się na salę Senatu, aby oddać głos.

„Na szczęście nie mam żadnych objawów i czuję się dobrze”, powiedział 60-letni Tillis w oświadczeniu. Tillis wziął udział w czwartkowej nocy w debacie ze swoim demokratycznym pretendentem Calem Cunninghamem, który był liderem w sondażach i zbieraniu funduszy w kluczowym stanie pola bitwy.

Kampania Tillis powiedziała, że ​​zawiesiła wszystkie osobiste wydarzenia, a pracownicy, którzy byli narażeni na kontakt z senatorem, poddawali kwarantannie i otrzymywali testy. Cunningham powiedział, że również podejmie test.

Dyktator Korei Północnej dołącza do życzeń na zdrowie
Trump przez cały piątek otrzymywał życzenia powodzenia od światowych przywódców, w tym od Kim Dzong Una, autokratycznego przywódcy Korei Północnej.

Kim, który trzykrotnie spotkał się z Trumpem, „wyraził współczucie prezydentowi i pierwszej damie” – poinformował państwowy koreański Centralny Serwis Informacyjny. „Miał nadzieję, że wkrótce go pokonają”.

Własne zdrowie Kima, jeden z najpilniej strzeżonych sekretów Korei Północnej, przez większą część tego roku jest przedmiotem międzynarodowych spekulacji i spędzał długie okresy poza zasięgiem opinii publicznej.

Trump Tweets po raz pierwszy od ogłoszenia diagnozy Covid-19
Prezydent napisał na Twitterze, z nagraną wiadomością wideo, po raz pierwszy od czasu ogłoszenia infekcji koronawirusem.

„Chcę wszystkim podziękować za ogromne wsparcie. Idę do szpitala Waltera Reeda, myślę, że czuję się bardzo dobrze, ale zamierzamy się upewnić, że wszystko się ułoży. Pierwsza dama ma się bardzo dobrze, więc bardzo dziękuję, doceniam to, nigdy tego nie zapomnę, dziękuję ”.Prezydent kieruje do szpitala Walter Reed
Jak poinformował Biały Dom, Trump zostanie w piątek zabrany do Walter Reed National Military Medical Center na kilka dni na zalecenie lekarza.

Trump będzie pracował w biurze Waltera Reeda i pozostaje w dobrym nastroju z łagodnymi objawami, powiedział sekretarz prasowy Kayleigh McEnany w oświadczeniu. Jak powiedział wcześniej lekarz z Białego Domu, Trump był leczony lekami Regeneron Pharmaceuticals Inc.

„Jako środek zapobiegawczy otrzymał pojedynczą 8 gramową dawkę koktajlu przeciwciał poliklonalnych Regeneron” – powiedział lekarz Sean Conley w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom.

Pelosi ma negatywny wynik na obecność wirusa w piątek
Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi dołączyła do swojego kolegi negocjatora ds. Bodźców, Sekretarza Skarbu Stevena Mnuchina, podczas testu na koronawirusa w piątek.

Mówczyni powiedziała wcześniej, że odczuwa „wielki smutek” słysząc o infekcji Trumpa i ma nadzieję na „zdrowsze podejście” do rozwiązania kryzysu zdrowotnego. Pelosi powiedział także w MSNBC, że choroba prezydenta może zmienić ton rozmów stymulacyjnych, podkreślając powagę pandemii.Trump Donor blastuje „lekkomyślną” frekwencję na zbiórce funduszy
Wybitny finansista prezydenta powiedział, że jego decyzja o wzięciu udziału w zbiórce pieniędzy w New Jersey po tym, jak wiedział, że jeden z jego najlepszych doradców uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 była „lekkomyślna” i zagraża innym wydarzeniom w wydłużonym okresie wyborów.

Dan Eberhart, dyrektor generalny Canary Drilling Services LLC, powiedział w wywiadzie telefonicznym, że kampania Trumpa powinna była wysłać zastępcę, gdy prezydent zdał sobie sprawę, że jego doradca Hope Hicks uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Donor Trump mówi, że prezydent był „lekkomyślny”, aby wziąć udział w zbiórce pieniędzy

Facebook on Alert for Disinformation After Trump Infection
Facebook Inc. powiedział, że jest w stanie wysokiej gotowości do dezinformacji po pozytywnym wyniku testu Trumpa. Firma wysyła teorie spiskowe do zewnętrznych weryfikatorów faktów, aby mieć pewność, że szybciej niż zwykle określają je jako fałszywe.Gigant mediów społecznościowych powiedział, że jego fakty zostały oznaczone jako fałszywe, co sugeruje, że oświadczenie Trumpa skłoniło amerykańskie siły powietrzne do wystrzelenia specjalnych samolotów w celu ochrony przed zbliżającym się atakiem. Firma umieściła również etykietę weryfikującą fakty na memie z odcinka Simpsonów z Trumpem w trumnie, który nigdy nie pojawił się w programie telewizyjnym.

Facebook powiedział również, że usunie wszelkie wezwania do śmierci Trumpa w sieci społecznościowej lub fałszywe twierdzenia, że ​​wybory są odwołane lub przełożone. – Sarah Frier

Trump Campaign Events, aby przejść wirtualnie lub zostać opóźnione
Kampania Trumpa stoi w obliczu przynajmniej chwilowego wstrząsu dzięki skurczowi koronawirusa.

„Wszystkie wcześniej ogłoszone wydarzenia wyborcze z udziałem prezydenta są w trakcie przenoszenia na wirtualne wydarzenia lub są tymczasowo odkładane” – podał Trump w oświadczeniu w piątek po południu.Biden udaje się do Battleground-State Michigan w trakcie trwania kampanii
Biden jedzie w piątek do Grand Rapids w stanie Michigan na dwa postoje w kampanii po opóźnionym wyjeździe, podczas gdy kampania czekała na jego ostatni test. Stan jest kluczowym polem bitwy w dążeniu Bidena do pokonania Trumpa w przyszłym miesiącu.

Podczas gdy walka trwa, Jen O’Malley Dillon, menadżer kampanii Biden, wysłała wczesnym rankiem w piątek e-mail do wszystkich pracowników – prawdopodobnie po to, aby zapobiec przechwalaniu się przeciwnika – wzywając pracowników do „powstrzymania się od publikowania informacji o sytuacji w mediach społecznościowych, chyba że jest inaczej kierowane przez twojego przełożonego ”.

Pence zastępuje Trumpa podczas rozmowy z gubernatorami
Wiceprezydent Pence, który w piątek uzyskał negatywny wynik testu na obecność wirusa, przeprowadził rozmowę z gubernatorami na temat wirusa, który prezydent miał prowadzić.

Pence i jego żona, Karen Pence, przeprowadzili w piątek negatywny wynik testu na koronawirusa, powiedział jego doradca Devin O’Malley w piątek.

Biden, Harris Negative for Covid-19 w piątek
Biden i jego żona Jill mieli negatywny wynik testu na koronawirusa, gdy dowiedzieli się o infekcji prezydenta. Biden podzielił scenę z Trumpem we wtorek podczas ich burzliwej debaty.

Według osoby zaznajomionej ze sprawą, w piątek rano kandydatka na wiceprezydenta, Kamala Harris, również uzyskała wynik negatywny.Hrabstwo rozpoczyna śledzenie kontaktów po wydarzeniu w ośrodku golfowym Trumpa
Hrabstwo New Jersey, w którym znajduje się ośrodek golfowy Trumpa Bedminster, rozpoczyna operację śledzenia kontaktów po jego czwartkowej wizycie w tym regionie.

„Jako wydział zdrowia publicznego w Bedminster, we współpracy z Departamentem Zdrowia New Jersey, hrabstwo Somerset rozpoczęło śledztwo w celu ustalenia potencjalnego ryzyka narażenia uczestników i personelu placówki na Covid-19”, informuje hrabstwo Departament zdrowia powiedział.

Trump zorganizował w czwartek zbiórkę pieniędzy w swoim ośrodku w New Jersey, podczas której zebrał 5 milionów dolarów.Rząd Chin ma nadzieję, że Trump wkrótce odzyska siły
Pekin wydał krótkie oświadczenie w sprawie diagnozy Trumpa. „Chiny dostrzegły odpowiednie wiadomości i mają nadzieję, że Trump wkrótce wyzdrowieje” – powiedział rzecznik MSZ w komunikacie WeChat. W Chinach trwają obecnie tygodniowe święta w połowie jesieni.

Trump starał się zwiększyć swoją popularność wśród wyborców, atakując Chiny w ramach kampanii na handel, firmy technologiczne i sposób, w jaki Pekin radził sobie z początkami pandemii. Zaatakował Chiny w przemówieniu wygłoszonym pod koniec września przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, mówiąc, że zezwala na „loty opuszczające Chiny i zarażające świat”.

Chociaż oficjalna reakcja Chin była spełnieniem dobrych życzeń, redaktor jastrzębiej państwowej gazety Global Times, Hu Xijin, powiedział, że Trump płaci cenę za bagatelizowanie ciężkości Covid-19 w USA i powiedział, że może to wpłynąć na jego perspektywy reelekcji. – Rosalind Mathieson

TYDZIEŃ

05-09 Października 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML), Inno-Gene SA (IGN),  CCC SA (CCC) , Harper Hygienics SA (HRP). Inno-Gene SA (IGN), po sesji 5-10, Boruta-Zachem SA (BRU), MedApp SA (MDA),Inno-Gene SA (IGN), po sesji 8-10  , One More Level SA (OML) ,PCC Exol SA (PCX),

Ile zarobiła Iga Świątek? Gigantyczna kasa za wygranie French Open

.Iga Świątek wygrała French Open 2020.

Iga Świątek wygrała turniej French Open, pokonując rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Zwycięstwo w Paryżu przyniosło Polce nie tylko ogromną sławę, ale również gigantyczne pieniądze.Iga Świątek w drodze po tytuł w wielkoszlemowym turnieju French Open nie straciła nawet seta. Za sprawą tego sukcesu zaliczy spory awans w rankingu WTA i otrzyma czek na pokaźną sumę.Wywalczenie tytułu oznacza dla Igi Świątek premię w wysokości 1,6 miliona euro (czyli ponad 7 milionów złotych). Warto dodać, że w dotychczasowych startach 19-letnia tenisistka zarobiła na korcie łącznie 1,1 miliona dolarów.

Iga Świątek świętuje trofeum Suzanne Lenglen w Paryżu 10 października. 

Iga Świątek świętuje trofeum Suzanne Lenglen w Paryżu 10 października. 

 

TYDZIEŃ

12-16 Października 2020 r.

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA, CCC SA (CCC), Harper Hygienics SA (HRP), PZ Cormay SA (CRM), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML) ,   PCC Exol SA (PCX) ,4Mass SA (4MS),

What Trump's Covid Diagnosis Means for the Election

Prezydent Trump spędza kilka dni w Walter Reed Medical Center

Powrót prezydenta po trzech dniach leczenia w Walter Reed National Military Medical Center pozostawił bez odpowiedzi pytania dotyczące jego stanu i wątpliwości co do jego gotowości do przestrzegania ograniczeń niezbędnych do powstrzymania wybuchu epidemii wirusa w Białym Domu.

W poniedziałek doniesiono , że trzech innych pomocników, w tym sekretarz prasowa Kayleigh McEnany , zostało zarażonych.Jako 74-letni mężczyzna, który jest otyły klinicznie, ryzyko wystąpienia poważnych objawów Trumpa jest wyższe niż w przypadku młodszego, szczuplejszego lub kobiety. Ale ma też dostęp do najlepszego leczenia na świecie, a lekarze uważnie go obserwują.

Koronawirus usuwa Trumpa ze szlaku kampanii w czasie, gdy w sondażach pozostawał za byłym wiceprezydentem Joe Bidenem i planował serię dużych wieców, aby wzmocnić swoją bazę polityczną. To, jak długo prezydent nie może podróżować i jak ciężka lub łagodna jest jego choroba, może być głównymi czynnikami w obliczu zbliżających się wyborów 3 listopada.Trump wcześnie okazał pogardę dla zasłon twarzy, choć w końcu zaczął zachęcać ludzi do ich noszenia. Mimo to jego niechęć skłoniła niektórych zwolenników do przyjęcia nonszalanckiego podejścia do publicznego zakrywania własnych ust i nosa, mimo że urzędnicy zdrowia publicznego twierdzą, że jest to jeden z najlepszych sposobów na spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Po powrocie z Waltera Reeda Trump zdjął własną maskę i przed wejściem do rezydencji pokazał fotografom uniesione kciuki.

Jeśli prezydent szybko wyzdrowieje, jego zwolennicy mogą również uznać to za dowód, że Covid-19 nie jest głównym zagrożeniem. Pomimo trzydniowego pobytu w szpitalu i rosnącej epidemii na jego bezpośredniej orbicie, Trump nadal bagatelizuje niebezpieczeństwa wirusa, który zabił ponad 210 000 Amerykanów.

„Wiedziałem, że jest to niebezpieczne. Ale musiałem to zrobić. Stałem z przodu. Prowadziłem. Nikt, kto jest liderem, nie zrobiłby tego, co ja. Wiem, że istnieje ryzyko. Wiem, że istnieje niebezpieczeństwo. Ale to jest OK, a teraz jestem lepszy. Może jestem odporny, nie wiem – powiedział w filmie .

TYDZIEŃ

19-23 Października 2020 r.

 

WIG20 (WIG20) , mWIG40 (MWIG40), sWIG80 (SWIG80)szukaj w zakładce główne indeksy, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO),  X-Trade Brokers SA (XTB) , CCC SA (CCC), Harper Hygienics SA (HRP),  01Cyberaton SA (01C) , 4Mass SA (4MS) , MBF Group SA (MBF),Inno-Gene SA (IGN), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) ,

Przypadki koronawirusa w USA: śledzenie zgonów, potwierdzone przypadki według stanu

Stany Zjednoczone biją rekordy z ponad 83 000 nowymi przypadkami

Stany Zjednoczone dodały w piątek rekordowe 83 304 nowe przypadki, przekraczając szczyty osiągnięte w lipcu, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami.Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że ​​pandemia Covid-19 pogorszyła się w Niemczech w ciągu ostatniego tygodnia i ponownie wezwała ludzi do ograniczenia kontaktów z innymi, unikania podróży i przestrzegania zasad higieny. Liczba zgonów w Niemczech przekroczyła 10 000. Premier Hiszpanii planuje zwołać nadzwyczajne posiedzenie gabinetu w celu ogłoszenia ogólnokrajowego stanu alarmowego, który pozwoliłby rządowi na nałożenie większych ograniczeń ruchu. Włochy rozważają wprowadzenie szerszej godziny policyjnej.

Okręg stołeczny Belgii nałoży ostrzejsze ograniczenia niż te, które już obowiązują w całym kraju, poszerzając istniejącą godzinę policyjną, aby mieszkańcy musieli pozostać w środku od 22:00 do 6:00, począwszy od poniedziałku. Ponadto wszystkie brukselskie muzea, teatry, kina, baseny, kluby fitness i inne obiekty sportowe będą musiały zostać zamknięte. Sklepy będą zobowiązane do zamykania drzwi o godzinie 20:00, z wyjątkiem usług na wynos, które są dozwolone do 22:00

Bruksela i pięć prowincji walońskich – które w piątek zaostrzyły ograniczenia – mają 14-dniowe wskaźniki zapadalności, które są dwukrotnie wyższe niż we flamandzkich prowincjach na północy Belgii, wahając się od 1262 na 100 000 mieszkańców Luksemburga do 2100 na 100 000

Portugalia zgłosiła w sobotę największy dzienny wzrost zachorowań od początku epidemii. W ciągu jednego dnia odnotowano 3669 nowych przypadków, więcej niż poprzedni rekord, wynoszący 3270 zgłoszonych w czwartek, co daje łącznie 116,109. Liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii wzrosła o 23 do 221, nadal poniżej szczytu 271 z kwietnia.

Austria zgłosiła 3614 nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin, czwarty rekord w ciągu tylu dni i dwa razy więcej niż w środę. Hospitalizacje i intensywna terapia wzrosły o ponad 10% w ciągu dnia. Jedna czwarta nowych pozytywnych wyników miała miejsce w stolicy Wiednia. Zaostrzone zasady dotyczące dystansu społecznego, w tym limit sześciu osób na prywatne spotkania i surowsze zasady dotyczące masek, zaczęły się o północy.

Fauci budzi zaniepokojenie wzrostem w USA (7:49 HK)

Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, powiedział CNN, że obawia się, że Stany Zjednoczone zmierzają do ogromnego wzrostu w przypadkach, gdy inteligentne środki w zakresie zdrowia publicznego nie zostaną zaostrzone. Powiedział również, że ma nadzieję, że do końca listopada lub na początku grudnia pojawią się co najmniej dwie szczepionki, które są „bezpieczne i skuteczne”.

Wcześniej tego dnia czołowy amerykański ekspert ds. Chorób zakaźnych powiedział MSNBC, że piątkowe dane stawiają Stany Zjednoczone w „niepewnym miejscu”, ponieważ przypadki te doprowadziłyby do wzrostu liczby hospitalizacji i ostatecznie zgonów, ponieważ chłodniejsza pogoda utrzymuje ludzi w pomieszczeniach.

„Nie chcemy zamykać kraju” – powiedział. „Mówimy o podwojeniu niektórych podstawowych środków zdrowia publicznego”, wskazując na powszechne noszenie masek, dystansowanie społeczne i unikanie tłumów, zwłaszcza w pomieszczeniach.

Minęło „kilka miesięcy”, odkąd prezydent Donald Trump spotkał się z grupą zadaniową ds. Koronawirusa Białego Domu, powiedział Fauci, który spotkał się z wielokrotną krytyką ze strony przywódcy USA. Fauci powiedział, że grupa zadaniowa spotyka się teraz mniej więcej raz w tygodniu, w przeciwieństwie do swoich codziennych spotkań na początku pandemii.

W zeszłym tygodniu w USA …

Liczba nowych zgłoszonych codziennie przypadków wzrosła o 14,2 % 
Liczba nowych dziennych zgonów wzrosła o 11,9 % 
Liczba hospitalizacji związanych z COVID wzrosła o 9,9 % Czytaj więcej

Wśród zgłoszonych testów wskaźnik pozytywności wyniósł 5,8 % .

Szereg prób zgłoszonych wzrosła 3,8 %  z poprzedniego tygodnia.

Liczby w tej historii ulegały wahaniom w miarę ewolucji kryteriów testowania i raportowania, szczególnie w obszarach, które zostały mocno dotknięte na początku pandemii. W połowie kwietnia w Nowym Jorku odnotowano ponad 3700 zgonów osób, które przypuszczalnie zmarły z powodu COVID-19, ale nigdy nie zostały przebadane. New Jersey dodało ponad 1800 25 czerwca. We wrześniu „Post” zmienił swoją metodologię zgłaszania zgonów w Nowym Jorku i skorygował, dodając 18-ty jednodniowy wzrost o ponad 2700.

Urzędnicy ds. Zdrowia, w tym czołowy ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych w kraju, Anthony S. Fauci , powiedzieli, że wirus zabił więcej ludzi, niż wskazują oficjalne liczby ofiar śmiertelnych.

TYDZIEŃ

26-30 Października 2020 r.

WIG20 (WIG20) ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Biomass Energy Project SA (BEP),A BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML) ,Harper Hygienics SA (HRP),  Boruta-Zachem SA (BRU),Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Inno-Gene SA (IGN),Bloober Team SA (BLO),

nieokreślony

Warp Speed ​​za 18 miliardów dolarów sprint za szczepionką

Pod koniec sierpnia w przemysłowym zakątku Baltimore, który został w większości uciszony przez pandemię , tętniła życiem fabryka czerwonej cegły. Głęboko w budynku, w strefie zwanej Obszarem 3, na boku leżała powłoka bioreaktora ze stali nierdzewnej, która właśnie przybyła z Massachusetts. Pracownicy rozpoczęli pracę nad uruchomieniem bioreaktora. W ciągu kilku tygodni stałby się centrum linii produkcyjnej szczepionek na koronawirusa.Kiedy właściciel zakładu, Emergent BioSolutions Inc. , zamówił bioreaktor, jeden z dostawców powiedział, że niektóre krytyczne części nie dotrą do listopada lub grudnia. I tak Emergent zwrócił się o pomoc do Operacji Warp Speed, misji rządu federalnego mającej na celu przyspieszenie rozwoju szczepionki Covid-19 . Urzędnicy współpracujący z OWS, z których kilku współpracuje z Emergent, zadzwonili do dostawcy, aby powiedzieć, że zamówienie nie może czekać, rzucając ciężar rządu stojącego za prośbą. „To prawie tak, jakby mieć Bat-Signal” – mówi Syed Husain, który kieruje działem produkcji kontraktowej firmy. „Byli dla nas świetnym partnerem”.

Emergent może być najlepszą firmą w Operation Warp Speed. W czerwcu zabezpieczył kontrakt na 628 milionów dolarów bez przetargu na produkcję szczepionek i środków terapeutycznych, co jest jedną z największych alokacji funduszy OWS poza firmami farmaceutycznymi faktycznie opracowującymi szczepionki. Następnie podpisała kontrakty na 261 milionów USD na produkcję dawek dla AstraZeneca Plc, a następnie kontrakt na 480 milionów USD z Janssen Pharmaceuticals Inc. , spółką zależną Johnson & Johnson . Firmy te same są odbiorcami nagród OWS o wartości miliarda dolarów. Wcześniej w tym roku firma Emergent wyprodukowała szczepionki do testów przeprowadzonych przez firmę biotechnologiczną Novavax Inc., który następnie otrzymał 1,6 miliarda dolarów od OWS. Emergent prowadzi interesy z trzema z sześciu producentów szczepionek, o których wiadomo, że wspierało OWS.W ciągu ostatniej dekady firma Emergent przekształciła się w biznes, bez którego rząd Stanów Zjednoczonych nie mógł żyć, jedyny producent zatwierdzonych szczepionek przeciwko wąglikowi i pojedynczej dawce przeciwko ospie, przechowywanych w nagłych wypadkach. Kiedy nowy koronawirus uderzył na początku tego roku, a rząd Stanów Zjednoczonych zaczął polować na zwiększenie możliwości wytwarzania szczepionek, zwrócił się do Emergent. „W rzeczywistości był to rodzaj globalnego wyścigu o zabezpieczenie zdolności produkcyjnych”, mówi Paul Mango, zastępca szefa sztabu ds. Polityki w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz kluczowa postać w OWS. „Wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować ogromnych zdolności produkcyjnych, aby to osiągnąć – setek milionów dawek w czasie, którego nigdy nie było w historii. W Stanach Zjednoczonych nie było zbyt wielu wolnych mocy produkcyjnych ”Operacja Warp Speed ​​nie jest agencją samą w sobie, ale raczej mechanizmem do koordynacji między prywatnymi firmami i szeregiem organów rządowych USA: Departamentem Obrony, HHS, Food and Drug Administration, Centers for Disease Control and Prevention oraz poza. Ponad 600 osób z HHS i 90 osób z Departamentu Obrony jest zaangażowanych. „Jest to działanie koordynacyjne, które pomaga szybciej przebić się przez biurokrację” – mówi Paul Stoffels, dyrektor naukowy w Johnson & Johnson. OWS przyznał ponad 12 miliardów dolarów na kontrakty związane ze szczepionkami i ma całkowity budżet aż 18 miliardów dolarów .

Jakby logistyka i nauka nie były wystarczającym wyzwaniem, prezydent Trump zwiększył presję, aby zwolnić szczepionkę przed wyborami 3 listopada . Komisarz FDA Stephen Hahn zniweczył te nadzieje pod koniec września, kiedy opracował nowe, surowe wytyczne dotyczące zatwierdzania szczepionek przeciwko koronawirusowi. Tuż po tym jak został zwolniony ze szpitala na własną przypadku Covid Trump zaatakowany Hahn przez tweet : „po prostu kolejną polityczną hit pracę! @SteveFDA ”.

Jedynym konkretnym, konstruktywnym wkładem prezydenta w reakcję na pandemię było błogosławieństwo ustanowienia OWS. Zaprzeczanie wirusowi było realnym zagrożeniem przez wiele miesięcy, Trump nie zdołał opracować narodowej strategii kontrolowania jego rozprzestrzeniania się i pozostawił stanom reakcję. Następnie poparł podejście firmowe. Mango twierdzi, że obecnie istnieje ponad 25 zakładów produkcyjnych produkujących lub przygotowujących się do wytwarzania szczepionek, fiolek i innych rzeczy niezbędnych do programu masowych szczepień, a OWS śledzi postępy za pomocą strumieni arkuszy kalkulacyjnych.

Wydaje się, że jest to rzucający się w oczy wyjątek od katastrofalnego w innych przypadkach zarządzania pandemią. „Jedyną częścią pandemii, na którą zareagował Trump, były rzeczy, do których produkcji mógł skłonić firmy” – mówi Peter Hotez, dziekan National School of Tropical Medicine w Baylor College of Medicine w Houston. „Nigdy nie było zrozumienia, że ​​najtrudniejszą częścią jest zapewnienie odpowiedniego czasu na upewnienie się, że szczepionki działają. Zawsze było to przedstawiane jako problem produkcyjny. To Trump nawiązał osobiste relacje z prezesami, aby skłonić ich do tworzenia rzeczy ”.

 odnosi się do 18 miliardów dolarów Sprintu za szczepionkę w ramach operacji Inside Operation Warp Speed

Prezydent Trump z generałem Gustave’em Perną, dyrektorem operacyjnym Operacji Warp Speed, w Białym Domu 18 września.

Wezwanie do poszukiwania szczepionki Operacja Warp Speed ​​nie zawsze budziła zaufanie. Nazwa pochodzi od Star Trek , a Trekkies wiedzą, że kiedy statek kosmiczny podróżuje z wysokim współczynnikiem wypaczenia, coś może pójść nie tak. Co więcej, Anthony Fauci, dyrektor National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), wyraził zaniepokojenie, że nazwa sugeruje lekkomyślność. Nikt nie idzie na skróty, nalega Fauci . Pomijając kwestie percepcji, idea OWS ma sens. Najwyższej klasy specjalista ds. Szczepionek z sektora prywatnego, były dyrektor wykonawczy GlaxoSmithKline Plc Moncef Slaoui, współpracuje z wojskowym ekspertem ds. Logistyki Gustave’em Perną, czterogwiazdkowym generałem, który kierował dowództwem materiałowym armii amerykańskiej. Obecnie jest dyrektorem operacyjnym OWS. To badanie dla kontrastu: podczas niedawnej wizyty w szpitalu w Cincinnati, w którym uczestniczył w próbie szczepień, Perna miał na sobie kamuflaż, a Slaoui nosił niebieską zapinaną na guziki koszulę.

Kierując się Slaoui, belgijsko-amerykańskim naukowcem urodzonym w Maroku, OWS wybrał portfolio kandydatów na szczepionki koronawirusowe opracowywane przez niektóre z najlepszych światowych firm farmaceutycznych, a także przez kilku niesprawdzonych nowicjuszy. Obstawiając kilka koni, OWS teoretycznie zwiększył szanse, że jeden lub więcej przekroczy linię mety, miejmy nadzieję, że z szybkością przypominającą wojnę. Slaoui kierował inwestycjami nie tylko w różne firmy, ale także w różne sposoby wytwarzania szczepionek. Moderna Inc. i Pfizer , które nawiązały współpracę z niemiecką firmą BioNTech SE , testują szczepionki wykorzystujące komunikacyjne RNA , materiał genetyczny, który instruuje organizm, aby wytwarzał białka wirusowe, które z kolei wywołują odpowiedź przeciwciał – w tym przypadku przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi wywołującemu Covid. J&J i AstraZeneca używają technologii wektorów wirusowych, która wykorzystuje zmieniony wirus przeziębienia do przenoszenia materiału genetycznego koronawirusa i wywoływania odpowiedzi immunologicznej. Szczepionki Novavax i jedna z Glaxo i francuskiego Sanofi SA są oparte na białku wypustowym wirusa i wykorzystują adiuwant wzmacniający odporność, aby pobudzić produkcję przeciwciał. Pfizer mógł wyjść pierwszy z bramy; firma stwierdziła, że ​​może być gotowa do złożenia wniosku o zezwolenie do końca listopada . W przeciwieństwie do innych, firma zdecydowała się zapłacić za własne testy i produkcję i zwróci część inwestycji dopiero wtedy, gdy jej szczepionka zostanie autoryzowana, a OWS kupi szczepionki.

Bycie nowym w rządzie może w rzeczywistości być korzystne dla Slaoui. „Każdy jest stroną danego królestwa” – mówi. „Obecność kogoś z zewnątrz, który jest faktycznie ślepy na całą historię i politykę, biurokrację, która może istnieć, i jest wyjątkowo skoncentrowana na integracji ich pracy… był kluczowym elementem tego, jak Warp Speed ​​był w stanie działać bardzo szybko”.

OWS wydała dokument w połowie września opisującego jak to rozpowszechniać dawek szczepionki. Ma wojskowy ton; tytuł brzmi From the Factory to the Frontlines . Generał Paul Ostrowski, zastępca Perny, powiedział, że celem jest rozpoczęcie dostaw w ciągu 24 godzin od jakiegokolwiek zatwierdzenia lub zezwolenia na użytkowanie w nagłych wypadkach, a dystrybucja jest scentralizowana i rozprowadzana głównie za pośrednictwem McKesson Corp., dystrybutor leków w Teksasie, który miał istniejący kontrakt z CDC na dostarczanie szczepionek. Aby śledzić, dokąd zmierza każda dawka, OWS buduje zintegrowany system komputerowy, który wykorzystuje istniejące systemy CDC. OWS twierdzi, że spodziewa się mieć aż 75 000 miejsc wstrzyknięć w całym kraju. Stany wysłały propozycje CDC dotyczące lokalnego zarządzania dystrybucją, ale w połowie października dwupartyjne Stowarzyszenie Gubernatorów Narodowych przesłało administracji Trumpa długą listę pytań dotyczących wszystkiego, od finansowania po przechowywanie, wyjaśniając, że stany nie widzą wykonalny plan federalny.

Niektórzy obserwatorzy kwestionowali, jak zwycięstwo Joe Bidena może wpłynąć na przebieg programu. Według Mango sprawa jest w dużej mierze dyskusyjna. Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do wyprodukowania ponad 100 milionów dawek szczepionek na koronawirusa, produkowanych przez wiele firm, do końca roku, mówi, a do dnia inauguracji „ogromna, zdecydowana większość podnoszenia ciężarów będzie za nami . ” Kampania Biden mówi, że wesprze naukowców zaangażowanych w Warp Speed. „Joe Biden i Kamala Harris zapewnią przywództwo, którego brakowało pod rządami Trumpa, aby wzmocnić pozycję naukowców w całym naszym rządzie – w tym tych zaangażowanych w Warp Speed ​​- aby zapewnić sprawiedliwą, wydajną i bezpłatną dystrybucję bezpiecznej i skutecznej szczepionki wszystkim Amerykanom – powiedział rzecznik Andrew Bates.

Mango twierdzi, że do kwietnia 2021 roku powinno być dostępnych ponad 600 milionów zdjęć. Za tymi dużymi liczbami kryje się wiele zmiennych i niewiadomych. Pięciu z sześciu kandydatów na szczepionki wspierane przez OWS wymaga dwóch dawek. Możliwe, że FDA nie zatwierdzi ich wszystkich, co oznacza, że ​​niezliczone miliony dawek mogą trafić do śmieci. (I rzeczywiście, AstraZeneca i J&J musiały wstrzymać swoje testy w USA ze względów bezpieczeństwa . Obie firmy wznowiły 23 października). Każda szczepionka ma własne wymagania dotyczące przechowywania. Pfizer należy utrzymywać w temperaturze -75 ° C (-103 ° F), co sprawia,że ​​jego dystrybucja w całym kraju jest trudnym zadaniem.

Stworzenie Operacji Warp Speed ​​mogłoby być niepotrzebne, gdyby nie seria decyzji, które teraz wyglądają na tragicznie krótkowzroczne. Eksperci ds. Zdrowia publicznego alarmowali o braku gotowości na wypadek pandemii przez ostatnie dwie dekady, ale zagłuszyły ich obawy związane z atakiem bioterrorystycznym. Te obawy potęgowały się w czerwcu 2001 roku, kiedy grupa urzędników i decydentów amerykańskich zebrała się na Dark Winter, ćwiczeniu symulującym atak broni biologicznej na ospę prawdziwą. Pod wieloma względami ćwiczenie to odegrało dużą rolę w tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych podczas pandemii Covid, w tym brakiem możliwości szybkiego leczenia ofiar i trudnościami w kontrolowaniu epidemii.

Po Ciemnej zimie nadeszła 11 września i seria szeroko nagłośnionych ataków na wąglika w USA, zapoczątkowująca nową rundę rządowych wydatków na odparcie ataku bioterrorystycznego. Emergent, wtedy nazywany BioPort Corp., był jedynym producentem jedynej licencjonowanej przez FDA szczepionki przeciw wąglikowi. Rząd federalny wkrótce zaczął gromadzić miliony dawek.

W 2004 roku Kongres uchwalił ustawę Project BioShield, która w ciągu następnej dekady zapewniła 5,6 miliarda dolarów na opracowanie i zakup „medycznych środków zaradczych” – szczepionek i terapii przeciwko atakom biologicznym i chemicznym – dla Strategic National Stockpile , w tym zastrzyku z wąglika firmy Emergent. Ustawa nie została zaprojektowana do walki z naturalnie występującymi chorobami zakaźnymi, mimo że zaraz po piętach pojawił się zespół ostrej niewydolności oddechowej lub SARS, który został spowodowany przez koronawirusa. Do tego czasu SARS zainfekował 8 000 osób na całym świecie i zabił 774, a epidemie nadal pojawiały się w Azji w tym samym roku.

Firmy farmaceutyczne nie były chętne do inwestowania w rozwój leków i szczepionek potrzebnych do tworzenia strategicznych zapasów narodowych – są to często ryzykowne zakłady badawcze z niepewnym zyskiem – dlatego w 2006 roku Kongres utworzył Biomedical Advanced Research and Development Authority, znany jako Barda , aby wypełnić tę pustkę. Poprzez serię kontraktów i przejęć Barda, Emergent umocnił swoją pozycję w branży ochrony biologicznej. W 2007 roku uzyskał kontrakt na dostawę 19 milionów dawek swojej szczepionki przeciw wąglikowi dla krajowych zapasów. Następnie nabył i odnowił zakład w Baltimore – ten, który obecnie produkuje szczepionki Covid.

Istnieje świat, w którym te szczepionki mogły pojawić się wcześniej. W 2012 roku Hotez, naukowiec z Baylor, otrzymał duży grant od Niaid na opracowanie szczepionki przeciwko SARS. Do 2017 roku dotacja się skończyła i chociaż szczepionka wyglądała obiecująco, nie mógł znaleźć pieniędzy na rozpoczęcie testów na ludziach. Mówi, że mogło to zapewnić pewną ochronę przed nowym koronawirusem. „Mieliśmy to w zamrażarce” – mówi. „To nie są produkty do zarabiania pieniędzy”.

Prezydent Obama powiedział w październikowym przemówieniu, że pozostawił administracji Trumpa 69-stronicowy dokument o tym, jak radzić sobie z pojawiającymi się patogenami, w tym koronawirusami. „Dosłownie zostawiliśmy ten Biały Dom jako podręcznik pandemii” – powiedział. Ale administracja Trumpa ma w zwyczaju wyciąganie wtyczki z inicjatyw z czasów Obamy. W 2018 roku doradca Trumpa ds. Bezpieczeństwa narodowego, John Bolton, rozwiązał Dyrekcję ds.Globalnego Bezpieczeństwa Zdrowia i Obrony Biologicznej, utworzoną przez Obamę po epidemii Eboli w 2014 roku w celu koordynowania reakcji Białego Domu na wybuchy chorób zakaźnych na całym świecie. Bolton powiedział na Twitterze, że zdrowie na świecie pozostaje głównym priorytetem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i że jej eksperci skutecznie poradzili sobie z epidemią eboli w latach 2018-19.

Odpowiedzialność za planowanie pandemii od dawna jest rozproszona po całym rządzie federalnym. Nie ma nic tak widocznego jak Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego . Być może najbliższą rzeczą jest Biuro Asystenta Sekretarza ds. Gotowości i Reagowania , na czele którego stoi Robert Kadlec, lekarz i emerytowany pułkownik Sił Powietrznych. Rok po powołaniu na to stanowisko przez Trumpa Kadlec przejął kontrolę nad budżetem w wysokości 650 milionów dolarów przeznaczonym na Strategiczne Zapasy Narodowe, którymi zarządzało CDC. Kadlec był kiedyś płatnym konsultantem dla Emergent i prowadził interesy z założycielem firmy, podał Washington Post. w maju. Zapytany, czy relacje Emergent z Kadlecem stawiają go w korzystnej sytuacji, firma odpowiedziała, że ​​współpracuje z wieloma administracjami, zarówno demokratycznymi, jak i republikańskimi. Pod rządami Trumpa przychody firmy Emergent wzrosły ponad dwukrotnie, do 1,1 miliarda dolarów w 2019 roku z 488 milionów dolarów w 2016 roku. Kiedy wybuchła pandemia, Strategic National Stockpile zawierało miliony dawek szczepionki przeciw wąglikowi i wystarczającą ilość szczepionki przeciwko ospie, aby zaszczepić każdego obywatela USA.

To nie tak, że Kadlec nie zdawał sobie sprawy z ryzyka naturalnie występującej pandemii. W 2019 roku jego biuro nadzorowało symulację pandemii grypy w Chinach. Ćwiczenie o nazwie Crimson Contagion ujawniło, jak nieprzygotowane Stany Zjednoczone były na coś takiego jak nowy koronawirus. W zeznaniach przed Kongresem w grudniu 2019 r. Kadlec powiedział, że USA nie mają wystarczających mocy produkcyjnych dla prawie wszystkich niezbędnych środków pandemicznych: szczepionek, środków terapeutycznych, igieł, strzykawek i masek. Jeśli symulacja miała wywołać znaczące zmiany w planach rządu, nie nadeszły one na czas.

odnosi się do 18 miliardów dolarów Sprintu za szczepionkę w ramach operacji Inside Operation Warp Speed

 Robert Kadlec (z prawej), szef biura HHS zastępcy sekretarza ds. Gotowości i reagowania.

13 stycznia Sean Kirk, szef działu produkcji i operacji technicznych w firmie Emergent, był zaniepokojony, gdy obserwował wiadomości o rozprzestrzenianiu się choroby układu oddechowego w Wuhan w Chinach. Poszedł korytarzem do swoich kolegów zarządzających globalnym łańcuchem dostaw firmy i powiedział im, aby zaczęli blokować krytyczne surowce. „Bałam się, że to coś może wybuchnąć” – wspomina. Później w tym samym miesiącu Emergent przesłał Barda dogłębną białą księgę, przypominając agencji o wszystkim, co może zrobić firma.

Rick Bright, który pełnił funkcję dyrektora Barda, gdy wirus uderzył w USA, na początku tego roku złożył skargę do demaskatora, w której przedstawił obraz rządu federalnego, który powoli reagował na szczepionki. Mówi, że został usunięty w kwietniu po walce z presją, aby zezwolić na stosowanie hydroksychlorochiny, leku przeciw malarii, który Trump forsował pomimo braku rygorystycznych badań, aby udowodnić, że jest bezpieczny i skuteczny. Bright mówi, że w styczniu próbował bezskutecznie przekonać Kadleca i sekretarza HHS Alexa Azara do przeznaczenia pieniędzy na rozwój leków i diagnostyki firmy Covid. W pisemnym oświadczeniu HHS powiedział, że ze swojego stanowiska Bright nie mógł wiedzieć, co jest robione w celu zwalczania pandemii. Bright nie odpowiedział na prośby o komentarz do tej historii.

Barda i tak naciskał na Covida. W styczniu agencja skontaktowała się z Johnson & Johnson, aby omówić zastosowanie tego samego podejścia do nowego koronawirusa, którego użyła w swojej szczepionce na Ebolę, wspomina Stoffels, dyrektor naukowy. „Wiemy, że technologia, którą posiadasz, została opracowana i możesz ją skalować” – wspomina, jak mówią eksperci Barda. Stoffels mówi, że podczas trzech spotkań w Waszyngtonie w lutym firma i Barda opracowali plan rozwoju. Gdy zawarł wstępny kontrakt, J&J zaczął rozmawiać z Emergent na temat ograniczenia mocy produkcyjnych. 30 marca HHS ogłosił, że fundusze w wysokości 456 milionów dolarów zostaną przeznaczone na wsparcie badań klinicznych i produkcji potencjalnego kandydata J&J, a następnie dodatkowe 483 miliony dolarów na Moderna. W kwietniu firma Emergent podpisała umowę o wartości 135 milionów dolarów na produkcję szczepionki J&J,

Do połowy kwietnia liczba zgonów spowodowanych przez Covid wzrastała, a presja, by działać, rosła. Urzędnicy HHS zastanawiali się, jak skonfigurować OWS. Decyzja o utworzeniu nowego organu wydała się niektórym niepotrzebna sztuczka, biorąc pod uwagę istnienie istniejących struktur międzyagencyjnych, których rząd używał do reagowania na wirusa Ebola.

Chociaż OWS oficjalnie ogłoszono dopiero w połowie maja, HHS i Departament Obrony zaczęły kłaść podwaliny, przeprowadzając wywiady z aż 10 osobami na stanowisko głównego doradcy. Azar, sekretarz obrony Mark Esper i doradca Białego Domu oraz zięć Trumpa Jared Kushner przeprowadzili wywiad z Slaoui i zdecydowali, że jest odpowiednią osobą do tego zadania. Dołączył do OWS jako zewnętrzny wykonawca, a nie jako pracownik rządowy, co oznaczało, że nie podlegał federalnym zasadom etycznym dotyczącym ujawniania i zbycia udziałów, które mogłyby kolidować z jego rolą. Slaoui zgodził się pracować dla OWS za nominalną pensję w wysokości 1 USD, a jego wydatki pokrywane w ramach kontraktu HHS przyznanego firmie Advance Decisionectors LLCz siedzibą w Aleksandrii w stanie Wirginia, która zajmuje się wynagradzaniem kilku konsultantów OWS.

Slaoui znalazł się pod ostrzałem kongresowych Demokratów, którzy twierdzą, że ma zbyt wiele konfliktów interesów z firmami OWS. Głośno zaprzeczaże. (Mówi, że jest zarejestrowanym demokratą, który dołączył do OWS, ponieważ wierzył, że znalezienie szczepionki jest ważniejsze niż polityka partyjna). Po kierowaniu szczepionkami w GlaxoSmithKline, zajął miejsca na pokładzie Moderna i, krótko, szwajcarskiego producenta leków Lonza Group Ltd. , Preferowanego producenta szczepionek Moderna. Kiedy zgodził się dołączyć do OWS, zrezygnował z Lonzy i Moderny i obiecał sprzedać wszystkie swoje akcje Moderna. Nalegał na zachowanie swojego wielomilionowego udziału w Glaxo, które nazwał „emeryturą”, ale zobowiązał się przekazać wszelkie zyski National Institutes of Health od dnia, w którym rozpoczął pracę w OWS. Mówi, że nie był zaangażowany w negocjowanie umów z firmą Moderna ani spółką Sanofi-Glaxo. „Trzymałem się całkowicie z daleka” – mówi Slaoui.

2 lipca Francis Collins, dyrektor NIH, i Gary Disbrow, pełniący obowiązki dyrektora Barda, zeznawali w OWS przed Kongresem, ale odmówili podania szczegółów na temat tego, w jaki sposób program wybierałby szczepionki do sfinansowania. W tamtym momencie OWS ogłosił 1,2 miliarda dolarów na szczepionkę AstraZeneca opracowaną we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Demokraci zapytali, ile szczepionek otrzyma z powrotem. – Więcej niż jeden – powiedział Disbrow z chichotem. „Przepraszam – to naprawdę kwestia zakupów”.

W ciągu następnych sześciu tygodni OWS przekazał kontrakty o wartości ponad 8 miliardów dolarów na wsparcie pięciu dodatkowych szczepionek – tych od Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer i Sanofi wspólnie z Glaxo. Rząd niechętnie zwolnił niektóre kontrakty – mocno zredagowane – latem w odpowiedzi na żądania ustawy o wolności informacji. Slaoui mówi, że zamieszanie jest niepotrzebne: „To kontrakty zwykłej wanilii. Nie ma w nich nic specjalnego poza kwotą pieniędzy, która wiąże się z kosztami opracowania szczepionek ”. W połowie października grupa rzeczników Public Citizen złożyła pozew domagając się zwolnienia kontraktów na szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pod koniec października HHS wydał kontrakt Moderna, mocno zredagowany .

Umowy OWS doprowadziły do ​​ogromnej wypłaty dla wielu menedżerów w branży farmaceutycznej. Według Accountable Pharma, bezpartyjnej grupy nadzorującej, kierownictwo Moderna osiągnęło 115,5 mln USD zysku ze sprzedaży udziałów w swojej firmie w okresie od 15 maja do 31 sierpnia. Rzecznik Moderny powiedział, że sprzedaż akcji odbyła się w ramach wcześniej zaplanowanych programów i zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystywania informacji poufnych. W tym samym okresie dyrektorzy wschodzący zgromadzili 5 mln USD sprzedanych akcji, a we wrześniu prezes firmy, Fuad El-Hibri, sprzedał dodatkowe 80 000 akcji, uzyskując zysk netto w wysokości 8,1 mln USD. Emergent powiedział w oświadczeniu, że kierownictwo regularnie sprzedaje akcje, przestrzegając wszystkich przepisów regulujących transakcje finansowe. Akcje Emergenta wzrosły w tym roku o 78% do 23 października.

„To doskonały biznes” – mówi Eli Zupnick, rzecznik Accountable Pharma spółek OWS. „Ich wady pokrywają podatnicy, a ich przewaga jest już w ich kieszeniach”.

odnosi się do 18 miliardów dolarów Sprintu za szczepionkę w ramach operacji Inside Operation Warp Speed
Francis Collins, dyrektor National Institutes of Health.
FOTOGRAF: GRAEME JENNINGS / WASHINGTON EXAMINER / BLOOMBERG

Po ogłoszeniu w czerwcu nagrody OWS w wysokości 628 milionów dolarów dla Emergent, Perna i Slaoui odwiedzili zakład produkcyjny firmy w Baltimore, aby przekazać wiadomość, że cała armia Stanów Zjednoczonych jest gotowa pomóc w rozwiązaniu problemów z łańcuchem dostaw. „Powiedział, że wszystko jest na stole” – wspomina Husain z Emergent o przesłaniu Perny. „Liczy się każdy dzień, liczy się każda godzina”.

Niektórzy dyrektorzy farmaceutyczni opisują rolę wojska w przyspieszaniu produkcji szczepionek jako prawdziwy jasny punkt w reakcji federalnej na pandemię. Jednak duża część pracy pozostaje niejasna. Ostrowski, nr 2 Perny, mówi, że OWS interweniował w imieniu dostawców współpracujących z Moderną, aby przyspieszyć zamówienia na kluczowy sprzęt i dostawy, ale nie podał żadnych szczegółów. „Moja czapka jest skierowana do tych wspaniałych Amerykanów, którzy chcą być częścią rozwiązania tej narodowej pandemii” – powiedział w odpowiedziach e-mailowych dla Bloomberg Businessweekpytania. Moderna jest największym odbiorcą funduszy podatników – łącznie 2,5 miliarda dolarów – na zaliczkę i dostarczenie szczepionki, w tym płatność za kamień milowy w wysokości 300 milionów dolarów, jeśli jest w stanie dostarczyć 100 milionów dawek do 31 stycznia 2021 roku, pod warunkiem uzyskania zgody FDA na użycie w sytuacjach awaryjnych lub pełna licencja. Moderna oświadczyła w oświadczeniu, że współpracuje z kilkoma agencjami federalnymi, ale odmówiła określenia, jakie wsparcie otrzymuje. Płatność za kamień milowy nie wymagała od firmy przyspieszenia terminów prób – mówi rzecznik.

Wobec powszechnych obaw, że zabraknie kluczowych materiałów do programu masowych szczepień, OWS podpisało kontrakty na sfinansowanie wielkoskalowej produkcji setek milionów fiolek. Corning Inc. zabezpieczył w czerwcu 204 miliony dolarów od OWS, aby rozszerzyć swoją zdolność do produkcji specjalistycznych szklanych fiolek . Firma co tydzień dzwoni do OWS i korzysta z systemu na mocy ustawy o produkcji obronnej, aby uzyskać pierwszeństwo w kontaktach z dostawcami. „To było pomocne narzędzie, aby mieć pewność, że nie utkniemy w kolejce za czymś, co nie jest krytyczne” – mówi Brendan Mosher, szef działu technologii farmaceutycznych w firmie Corning. „Robimy rzeczy co najmniej trzy razy szybciej, niż byśmy to zrobili”.

Nie każda firma traktuje swoje relacje z OWS jak tajemnicę wojskową. SiO2 Materials Science of Auburn, Ala., Zdobyło w czerwcu nagrodę 143 milionów dolarów za wyprodukowanie 120 milionów plastikowych fiolek z cienką szklaną powłoką do szczepionki Moderna i kilku innych, których odmówiła ujawnienia. Lawrence Ganti, prezes SiO2 ds. Operacji klientów, mówi, że firma wykorzystała ustawę o produkcji obronnej, aby rozwiązać niezliczone problemy, aby utrzymać produkcję na najwyższym poziomie. Latem jeden z jej dostawców poza Chicago przestał działać z powodu lokalnej przerwy w dostawie prądu. Ganti mówi, że zadzwonił do szefa ds. Prawnych firmy energetycznej, wręczył jej list od dostawcy z ustawy o produkcji obronnej i przywrócił zasilanie w ciągu 45 minut. „Zrozumieli wagę tego, nad czym pracowaliśmy” – mówi.

Mango mówi, że jest przekonany, że Stany Zjednoczone będą gotowe do rozpoczęcia szczepień milionów ludzi do końca roku. „Szczepionki będą gotowe na półce”, mówi, odmawiając powiedzenia, o której szczepionce ma na myśli. „Będziemy mieć wszystkie igły, strzykawki, korki i fiolki – wszystko to będzie gotowe do wysyłki dosłownie w dniu, w którym FDA da nam zielone światło”.

Jeśli Emergent jest czymś, przez co można przejść, ta oś czasu wygląda na rozciągniętą. Pierwsze dawki szczepionki AstraZeneca będą dostępne najwcześniej pod koniec stycznia. Produkcja w końcu ruszyła w połowie września, ale wyprodukowanie zbiorczych dawek zajmie 90 dni, które następnie zostaną wysłane do oddzielnej firmy Catalent Inc. z siedzibą w Somerset w stanie New Jersey w celu napełnienia fiolek, co zajmuje kolejne 45 dni, w tym kontrole jakości. Fauci potwierdził pod koniec października, że ​​szczepionki będą dostępne w Stanach Zjednoczonych dopiero w styczniu.

Przy tak wielu szczepionkach w wyścigu OWS może zwrócić się do innych, jeśli kandydaci wybrani w Emergent nie przekroczą linii mety, ale mniejsza liczba zatwierdzeń zmniejszyłaby szanse na szybkie dostarczenie milionów dawek. Świat potrzebuje więcej niż jednego strzału, aby wrócić do normalności. „Sukces operacji Warp Speed ​​nie oznacza, że ​​sześć szczepionek działa. Do końca roku wystarczy szczepionek w wystarczającej ilości, aby zaszczepić najbardziej bezbronnych Amerykanów ”- mówi Mango. – Szanse sześciu na sześć trafień w wybranym przez nas przedziale czasowym, to znaczy, prędzej zostaniesz trafiony piorunem.

Największym zagrożeniem dla sukcesu OWS może okazać się nie nauka, nie wyzwania logistyczne, ale ludzie odmawiający przyjęcia zatwierdzonej szczepionki. Badanie Pew Research Center we wrześniu wykazało, że tylko 51% dorosłych Amerykanów twierdzi, że zdecydowanie lub prawdopodobnie by to zrobiło – spadek z 72% w maju.

„Myślę, że wynika to głównie z upolitycznienia tego procesu i faktu, że dzieje się to w okolicach roku wyborczego i tego rodzaju polityki, jaka ma miejsce w kraju” – mówi Slaoui. Ma nadzieję, że od 60% do 70% Amerykanów zostanie zaszczepionych, w którym to momencie, chociaż Covid nie zniknie, pandemia ustąpi. „Krążenie wirusa będzie znacznie upośledzone” – mówi. „Infekcje spadną, podatni na nie ludzie przeżyją, a życie wróci do normy. Czekam na to.”

TYDZIEŃ

2-06 listopad  2020 r.

WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), Harper Hygienics SA (HRP), PCC Exol SA (PCX), 01Cyberaton SA (01C) ,Grodno SA (GRN),Jujubee SA (JJB),SFD SA (SFD),Harper Hygienics SA (HRP) po sesji 2-11,Były wiceprezydent przemawiał do narodu w piątek wieczorem, przewidując wkrótce oficjalne zwycięstwo.

Biden przewiduje zwycięstwo, ponieważ jego przewaga nad Trumpem rośnie w kluczowych stanach

Brak dowodów na oszustwa w głosowaniu, jak mówi amerykański urzędnik:

aktualizacja wyborów

Joe Biden powiedział, że jest pewien zdecydowanego zwycięstwa nad prezydentem Donaldem Trumpem,  „Wygramy ten wyścig”, powiedział w piątek wieczorem w Wilmington w stanie Delaware. „Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że nie czekamy na wykonanie pracy”.Zatrzymał się na krótko przed ogłoszeniem zwycięstwa i zwrócił się doa amerykanów, zachęcając do cierpliwości przy powolnym liczeniu głosów. Wyraził przekonanie, że zwycięży w Pensylwanii, Nevadzie i Arizonie, gdzie przewodzi.„Musimy zachować spokój, cierpliwość. Pozwól, aby proces się ułożył, licząc wszystkie głosy. Demokracja działa. Twój głos zostanie policzony – powiedział.Wcześniej w piątek kandydat Demokratów wyprzedził Trumpa, uzyskując niewielką przewagę w Pensylwanii, gdzie zwycięstwo wypchnęłoby go poza 270 głosów Kolegium Elektorów potrzebnych do zostania prezydentem USA..Wcześniej w piątek kandydat Demokratów wyprzedził Trumpa, uzyskując niewielką przewagę w Pensylwanii, gdzie zwycięstwo wypchnęłoby go poza 270 głosów Kolegium Elektorów potrzebnych do objęcia prezydentury. Obecnie prowadzi tam prawie 29 000 głosów, według Associated Press, a spóźnione karty do głosowania są w przeważającej mierze na jego korzyść.

 

TYDZIEŃ

09-13 listopad  2020 r.

WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), OncoArendi Therapeutics SA (OAT),Mercator Medical SA (MRC),CD Projekt SA (CDR),CCC SA (CCC),Rafako SA (RFK),  Grodno SA (GRN) ,

US Hopeful For COVID-19 Vaccine By End Of November

USA mają nadzieję na produkcję szczepionek przeciwko COVID-19 do końca listopada

Oto, co musisz wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach w szybko zmieniającym się dążeniu do przełomu w koronawirusie

Firmy farmaceutyczne zaczynają ujawniać postępy medycyny w walce z koronawirusem, co jeden z prezesów określił jako „niesamowity wyczyn nauki nad chorobą”. W ciągu najbliższych kilku tygodni prawdopodobnie dowiemy się dużo więcej o tym, jak dobrze działają te szczepionki i terapie.

W jednym uderzeniu pandemii 9 listopada Pfizer Inc. i BioNTech SE poinformowały, że ich szczepionka była bardzo skuteczna w zapobieganiu objawowym przypadkom Covid-19, podczas gdy Eli Lilly & Co. leczyła osoby we wczesnym stadium otrzymał zielone światło od amerykańskich organów regulacyjnych.

Chociaż optymizm pomógł zrównoważyć doniesienia o odradzaniu się wirusa na całym świecie, pozostają pytania o bezpieczeństwo, skuteczność i trwałość pojawiających się szczepionek i terapii, a także o to, komu najbardziej pomagają. Podczas gdy producenci leków przygotowują się do otrzymania zezwoleń na stosowanie w nagłych wypadkach od amerykańskiej Agencji ds.Żywności i Leków oraz innych organów regulacyjnych na całym świecie, zajmują się również przeszkodami związanymi z produkcją, kontynuują negocjacje umów dostawczych z rządami i określają, jak wydobyć produkt z do szpitali, klinik, aptek i placówek ambulatoryjnych, takich jak domy opieki.
Jest wiele szybko zmieniających się sytuacji , które trzeba śledzić, , co musisz wiedzieć, przygotowując się do nadchodzących tygodni.Co firmy Pfizer i BioNTech nadal muszą zrobić, zanim zwrócą się do organów regulacyjnych?

Obie firmy poinformowały o wczesnej analizie w komunikacie prasowym, a nie w recenzowanym czasopiśmie medycznym. Oznacza to, że potrzebne są bardziej kompletne dane, aby pokazać, jak dobrze dwudawkowy schemat szczepionki działa u osób starszych i innych wrażliwych grup. Analiza nie obejmowała również żadnych ciężkich przypadków Covid-19, co jest konieczne, aby pokazać, jak dobrze działa w zapobieganiu najgroźniejszej postaci choroby. Aby zwrócić się do organów regulacyjnych w USA o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych, firmy Pfizer i BioNTech muszą również zgłosić dane dotyczące bezpieczeństwa. Firmy przewidują, że zgromadzą wymagane przez FDA dane dotyczące bezpieczeństwa osób biorących udział w badaniu przez dwa miesiące w nadchodzącym tygodniu. Jeśli nie ma nieprzewidzianych problemów, nowojorski gigant narkotykowy i jego niemiecki partner mogą wystąpić o zezwolenie wkrótce potem, potencjalnie nawet w tym miesiącu.Potem przychodzą władze. Amerykańskie organy regulacyjne i zewnętrzni eksperci ocenią dane i przeprowadzą przesłuchanie mające na celu zwiększenie zaufania publicznego. (Jest to kluczowe, ponieważ tylko połowa dorosłych Amerykanów twierdzi, że prawdopodobnie otrzyma szczepionkę Covid-19 ). A jeśli zezwolenie zostanie ostatecznie przyznane, więcej zewnętrznych ekspertów zwołanych przez Centers for Disease Control and Prevention podejmie decyzję, kto powinien otrzymać szczepionkę jako pierwszy.

Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej Alex Azar powiedział w zeszłym tygodniu, że dystrybucja w USA może rozpocząć się w przyrostach 20 milionów dawek miesięcznie już pod koniec listopada. I chociaż strzały będą „wstępnie ustawione” w różnych lokalizacjach w całym kraju w oczekiwaniu na zwolnienie, eksperci ds. Zdrowia nie spodziewają się, że kampania szczepień rozpocznie się do grudnia lub początku stycznia. W międzyczasie wydziały zdrowia muszą pokonać jedną istotną przeszkodę : zastrzyki muszą być przechowywane w temperaturze -94 ° F, takiej, której normalne zamrażarki nie są w stanie wytrzymać. Podobnie jak Pfizer i BioNTech, Moderna Inc. pracuje nad szczepionką wykorzystującą tak zwane informacyjne RNA. To, że używa tej samej technologii, dobrze wróży Modernie, która jest tylko nieznacznie w tyle za swoimi rówieśnikami. Niedawna eksplozja przypadków w Stanach Zjednoczonych pomaga przyspieszyć późny etap badań klinicznych biotechnologii. Zgromadził ponad 53 infekcji, co oznacza, że ​​niezależny komitet monitorujący w ciągu kilku dni przeprowadzi wstępną analizę skuteczności zastrzyku. Najlepsi specjaliści od chorób zakaźnych, w tym Anthony Fauci, oczekują, że będzie on równie skuteczny jak zastrzyk firmy Pfizer w zapobieganiu objawowym infekcjom.

Tymczasem oczekuje się , że AstraZeneca Plc i University of Oxford przedstawią wstępne dane z zaawansowanych badań w nadchodzących tygodniach. Ich szczepionka jest już w trakcie przyspieszonego przeglądu w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, z nadzieją, że będzie dostępna do wprowadzenia na dużą skalę do końca roku.

Johnson & Johnson jest dalej w tyle. Do tej pory w 60-tysięcznym badaniu wzięło udział tylko kilka tysięcy uczestników. Częściowo dlatego, że stracił dwa tygodnie, gdy rekrutacja została wstrzymana ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Chociaż próba została wznowiona pod koniec października, J&J spodziewa się, że wstępny odczyt wyników będzie miał miejsce na początku przyszłego roku, a nie do końca 2020 roku. Zwraca się do ekspertów ds. Danych z UnitedHealth Group Inc., aby przyspieszyć rekrutację.Novavax Inc. przygotowuje się do uruchomienia dużego, późnego etapu amerykańskiego badania przed końcem miesiąca, podczas gdy Sanofi i partner GlaxoSmithKline Plc , dwóch największych na świecie producentów szczepionek, oraz niemiecki producent leków CureVac NV , chcą rozpocząć zaawansowane badania kandydatów do końca roku.Co dalej z terapiami przeciwciałami, takimi jak terapia Eli Lilly?

Zezwolenie Lilly na nagłe użycie poszerza dostęp do nowego narzędzia do zwalczania wirusa u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, zanim staną się na tyle chorzy, aby wymagać hospitalizacji. Ta klasa terapii przeciwciałami monoklonalnymi, a także lekami przeciwwirusowymi, jest potrzebna, aby ludzie mogli wcześnie rozpocząć leczenie, oszczędzając w ten sposób systemy zdrowotne przed przeludnieniem, powiedział Fauci w czwartek.

Dyrektor generalny Lilly, David Ricks, powiedział Bloombergowi, że największym wyzwaniem będzie sprostanie gwałtownemu wzrostowi popytu przy ograniczonej podaży. – Skończymy – powiedział.

Inny producent leków, Regeneron Pharmaceuticals Inc., zbliża się do mety – i może zwiększyć podaż. Firma farmaceutyczna z Tarrytown w Nowym Jorku znalazła się w centrum uwagi, kiedy prezydent Donald Trump otrzymał eksperymentalny koktajl przeciwciał na początku października, kiedy był chory na wirusa. W ciągu kilku dni Regeneron mógł dowiedzieć się od amerykańskich organów regulacyjnych, czy jego terapia uzyskała zezwolenie.

TYDZIEŃ

16-20 listopad  2020 r.

WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), OncoArendi Therapeutics SA (OAT),PZ Cormay SA (CRM),Harper Hygienics SA (HRP), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),  Inno-Gene SA (IGN), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW, po sesji 17-11

W czwartek, 5 listopada 2020 r., Pracownicy służby zdrowia podają szczepionki przeciw grypie w klinice dla kierowców na grypę w Louisiana State Fairgrounds w Shreveport w stanie Luizjana w USA. Fotograf: Dylan Hollingsworth / Bloomberg

Pracownicy służby  zdrowia podają szczepionki przeciw grypie na terenach targowych stanu Luizjana w Shreveport na początku tego dodania. Fotograf: Dylan Hollingsworth / Bloomberg

Szczepionka Covid-19

Może minąć kilka miesięcy, zanim dotrze szczepionka na covid19 do milionów Amerykanów.Zaszczepienie  wszystkich będzie monumentalnym zadaniem. Shreveport w stanie Luizjana przygotowuje się teraz. Miasto niedawno zakończyło ( jazdę próbną), jedną z kilkunastu w całym stanie. Tamtejsi przedstawiciele służby zdrowia zorganizowali pierwszą w historii klinikę dla kierowców przeciwko grypie na ogromnym parkingu na terenach targowych stanu Luizjana. Kierowcy opuścili szyby i zakasali rękawy, podjeżdżając pod namioty na największą imprezę szczepień, jaką regionalny wydział zdrowia kiedykolwiek zorganizował. Wesołe i szybko pracujące pielęgniarki dźgały ich szczepionkami. W ciągu około pięciu minut ludzie byli już w drodze, wychodząc z parkingu, mijając rząd stoisk z jedzeniem, w których sprzedawano kukurydzę, prażone orzechy i lemoniadę.W najbliższej przyszłości urzędnicy mają nadzieję, że tak właśnie będzie w przypadku szczepionki Covid-19. Stan Luizjana, który był świadkiem huraganów, powodzi i tornad, stara się wyjść naprzeciw temu wyzwaniu. Stanowy departament zdrowia wcześnie zdecydował się uruchomić kliniki testowe w każdym z dziewięciu regionów zdrowia publicznego, wykorzystując tę ​​zimową szczepionkę przeciw grypie jako praktykę, aby ostatecznie rozprowadzić miliony dawek szczepionki Covid-19.„W przeciwieństwie do testów mamy ten luksus, że mamy cztery do pięciu miesięcy na planowanie” – powiedział Frank Welch, lekarz, który jest dyrektorem ds. Szczepień w Luizjanie.

Mimo to presja jest nadal. Najgorsza pandemia, jaka nawiedziła kraj od stulecia, wymyka się spod kontroli, a szpitale zapełniają się w całym kraju, gdy zbliża się zima. Na szczęście formuły firmy Pfizer Inc. i BioNTech SE oraz Moderna Inc. wykazały oszałamiającą skuteczność we wczesnych wynikach testów, a pierwsze dostawy mogą być oddalone o kilka tygodni.

Ale nawet w najlepszym scenariuszu, jakim jest terminowe zatwierdzenie szczepionki, rządy stanowe będą walczyć o opanowanie szalejącego wirusa. I muszą to zrobić w obliczu chaotycznego przekazania władzy prezydenckiej i braku jasnych wytycznych politycznych. Sprawą trudniejszą jest brak zaufania wielu Amerykanów co do bezpieczeństwa szczepionki. Tylko około połowa dorosłych twierdzi, że otrzymałaby szczepionkę Covid-19, gdyby była dostępna, wynika z wrześniowego badania Pew Research Center.

Luizjana ma ambitny plan zaszczepienia prawie 5 milionów mieszkańców. Pierwsze dawki będą najprawdopodobniej ograniczone do kilku pracowników służby zdrowia. Luizjana ma dużą liczbę zakażeń i zgonów jako procent populacji. Około 212 000 osób zachorowało na nowego koronawirusa, a ponad 6 200 zmarło.

Shreveport odchyla się od Demokratów, a otaczająca go parafia Caddo głosowała w wyborach prezydenckich na Joe Bidena. Burmistrz Adrian Perkins nazywa ją najbardziej konserwatywną parafią Demokratów w całym stanie. Noszenie masek i dystans społeczny były trudne do sprzedania. Teraz, podobnie jak w innych miejscach w USA, nowy koronawirus zmienił życie i rutynę.

Stanowe tereny targowe znajdują się tuż przy autostradzie międzystanowej 49, biegnącej wzdłuż zachodniej części miasta, w przeważającej części czarnej. W skali całego kraju czarnoskórzy Amerykanie cierpieli nieproporcjonalnie. Według CDC, przypadki nowego koronawirusa są 2,6 razy wyższe wśród czarnych Amerykanów w porównaniu z białymi, a liczba zgonów jest 2,1 razy wyższa.

 Burmistrz Shreveport, Adrian Perkins, pojawia się i rozdaje darmowe termomery w klinice dla kierowców na grypę w Louisiana State Fairgrounds w Shreveport, Luizjana, USA, w czwartek, 5 listopada 2020 r. Fotograf: Dylan Hollingsworth / Bloomberg
 Burmistrz Shreveport, Adrian Perkins, po lewej stronie, przy klinice przeciw grypie dla samochodów osobowych na terenach targowych stanu Luizjana.

Jak większość miast południowych, Perkins powiedział, Shreveport jest podzielony na dwie odrębne części, a międzystanowa to przysłowiowe „tory”, które je dzielą. Oznaki trudności gospodarczych są widoczne na całej zachodniej stronie. Farba łuszczy się z niektórych domów, podczas gdy inne są zabite deskami i rozpadają się w ruinę. Bardziej zamożne śródmieście też ma problemy. Gospodarka Shreveport, podobnie jak wielu społeczności w USA, zależy od pokonania wirusa. Ulice w śródmieściu są obecnie ciche. Pracownicy są w domu. Teatry pozostają zamknięte. Znaki w otwartych restauracjach i kawiarniach proszą ludzi o noszenie masek.

Kasyna, masowi pracodawcy w okolicy, próbują przetrwać. Jeden już został zamknięty na stałe. W Sam’s Town pleksi oddziela automaty do gry, z których wiele jest wyłączonych, aby zachować dystans społeczny. Tuż obok Eldorado wcześniej kończy gry stołowe, aby pracownicy mogli wyczyścić żetony na koniec nocy. Goście noszą maski, z wyjątkiem wypicia drinka i zaciągnięcia papierosów. Restauracje przechodzą podobne zmiany, aby pozostać otwartymi i trzymać klientów.

Klinika szczepień przeciw grypie na terenach targowych pomaga pokazać, z czym walczy państwo. Samochody napływają wolniej, niż chciałaby tego regionalna dyrektor ds. Zdrowia publicznego Martha Whyte. Dzień rozpoczął się od dostarczenia 1500 zastrzyków, ale tylko 400 osób przyszło zaszczepić się przeciwko grypie. Whyte, który jest lekarzem, nadal uważa ten dzień za sukces. „Chciałabym tylko, żebyśmy mieli więcej ludzi” – powiedziała.

Być może, spekulowała, większość ludzi otrzymała już szczepionki przeciw grypie: jest listopad, a amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zachęcały ludzi do szczepień przed końcem października.

Zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek jest priorytetem stanowej kampanii szczepień przeciwko Covid-19. Perkins i Whyte są zgodni, że tereny targowe są dobrym miejscem do dotarcia do najbardziej wrażliwych mieszkańców, nawet jeśli wielu nie będzie w stanie samodzielnie tam dojechać. Tereny targowe przebiegają wzdłuż linii autobusowej, co umożliwia łatwe robienie zdjęć pieszo.

„Ludzie nie są zadowoleni z ograniczeń i nie są zadowoleni z konieczności izolacji lub kwarantanny, więc czasami trzeba powiedzieć ludziom rzeczy, których nie chcą słyszeć” – powiedział Whyte. „Jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć im, czym jest ten wirus, co zrobi i co muszą zrobić w odpowiedzi”.

W klinice dla zmotoryzowanych samochodów było niewiele i były szeroko rozstawione w miarę upływu dnia, dając pielęgniarkom z wydziału zdrowia czas na siedzenie na leżakach i pogawędkę, niektóre trzymały parasole, aby osłonić się przed nadmiernie gorącym słońcem.

Rodzina siostry Dawn Leone spotykała się w niedziele, aby wspólnie modlić się, gdy ktoś przyniósł do domu wirusa. Jej mąż, matka i ojciec byli w szpitalu z Covid-19. W sumie dziewięciu krewnych, w tym Leone, uzyskało wynik pozytywny. Jej matka i mąż wyzdrowieli. Jej ojciec zmarł.

„Może to stare wiadomości i zajmujemy się innymi sprawami”, powiedział Leone, „ale to prawdziwa walka o rodziny”.

 

TYDZIEŃ

23-27 listopad  2020 r.

WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), JR Holding ASI SA (JRH) ,  AmRest Holdings SE (EAT), Inno-Gene SA (IGN),Avatrix SA (DGL),

 

 We'll leave the EU yesterday,” insists Johnson | Chive Talk

brytyjski premier      Boris Johnson

Wielka Brytania została ciężko dotknięta przez pandemię koronawirusa. Ma najwyższy wskaźnik umieralności z powodu pandemii w Europie i najgłębsze załamanie ekonomiczne wśród krajów G7. Do tego 31 grudnia ostatecznie opuści Unię Europejską, wraz z końcem okresu przejściowego, a wciąż nie ma podpisanej umowy handlowej z UE określającej warunki handlu od 1 stycznia 2021 roku. Najwyraźniej nie skłania to do optymizmu.

Zdaniem Martina Sorrella, założyciela największej w świecie agencji reklamowej WPP (i przy okazji człowieka, który był jednym z najdłużej urzędujących prezesów spółki giełdowej), powrót do normy zajmie Wielkiej Brytanii dużo czasu.

– To będzie ciężkie 5 do 10 lat, minie 5 do 10 lat zanim gospodarka w pełni dojdzie do siebie z brexitu i zmian w przemyśle, które będą musiały nastąpić – stwierdził Sorrell w rozmowie z Reutersem.

Wielka Brytania ma szansę stać się pierwszym krajem, który zatwierdzi szczepionkę Covid-19 firmy Pfizer Inc. i BioNTech SE , wyprzedzając długą listę krajów czekających na ochronę przed koronawirusem.

Odprawa jest możliwa już na początku przyszłego tygodnia, zdaniem osoby zaznajomionej z sytuacją, która poprosiła o niezidentyfikowanie, ponieważ proces jest poufny.

Wielka Brytania od dawna sygnalizowała, że ​​szybko podejmie działania w sprawie każdego obiecującego kandydata na szczepionkę. Rosja i Chiny zatwierdziły szczepionki do powszechnego użytku, ale jest mało prawdopodobne, aby zostały przyjęte w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Brytyjscy lekarze zostali postawieni w stan gotowości na ewentualne wdrożenie przed świętami Bożego Narodzenia. Rząd powołał się na specjalną zasadę pozwalającą brytyjskiemu organowi regulacyjnemu na ominięcie swojego odpowiednika w Unii Europejskiej, gdy kraj przygotowuje się do zakończenia okresu przejściowego Brexitu pod koniec tego roku. Brytyjska Agencja ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej rozpoczęła własny, przyspieszony przegląd.

TYDZIEŃ

30 listopad -04 grudzień  2020 r.

WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),   Harper Hygienics SA (HRP) ,  BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML) ,KGHM Polska Miedź SA (KGH),  Work Service SA (WSE) ,

Główny negocjator UE Michel Barnier, gdy negocjacje w sprawie Brexitu osiągnęły gwałtowny wzrost w ostatniej chwili

 • Michel Barnier, pośrodku, wrócił w sobotę do Brukseli
 • Dwóch przywódców zabiera głos po zawieszeniu rozmów przez głównych negocjatorów
 • Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen prowadzą rozmowy kryzysowe, próbując uratować umowę handlową po Brexicie po tym, jak negocjacje zostały przerwane i aktualnie trwają w  impasie. Obaj główni negocjatorzy wypowiedzieli sie w piątek w tweetach, że wstrzymali obrady, ponieważ „warunki porozumienia nie są spełnione” i poinformowali swoich przywódców politycznych o stanie rzeczy. Ostrzegli przed „znaczącymi rozbieżnościami” w odniesieniu do trzech głównych nieporozumień, które utrudniają rozmowy od ich rozpoczęcia w marcu.Johnson i von der Leyen rozpoczęli rozmowę telefoniczną w sobotę około 16:30 czasu GMT, poinformował urzędnik. W drodze powrotnej do Brukseli w sobotę główny negocjator UE Michel Barnier powiedział dziennikarzom na londyńskim dworcu kolejowym St Pancras: „Jeśli nadal istnieje sposób… zobaczymy” – czytamy w raporcie Sky News .
   Negocjatorzy przygotowują się teraz na kryzysowy weekend, próbując osiągnąć porozumienie po walce między Wielką Brytanią a Francją, która zniweczyła porozumienie, które pojawiło się na początku tygodnia. Urzędnicy brytyjscy powiedzieli, że UE nagle pojawiła się w czwartek z nowym zestawem żądań, czemu zaprzeczali ich brukselscy koledzy.

  Wielka Brytania obwiniała Francję za zaostrzenie żądań UE. W piątek minister spraw europejskich tego kraju Clement Beaune powtórzył, że jego rząd zawetuje każdą umowę, jeśli nie leży to w jego interesie narodowym. Negocjatorzy UE podejrzewają, że Wielka Brytania szuka chwili kryzysu i przygotowują się na pogorszenie tonu rozmów, zanim zostanie osiągnięte porozumienie, twierdzi urzędnik bloku, który mówił pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ rozmowy są prywatne.Obie strony nie były daleko od porozumienia, ale Wielka Brytania spowalnia ten proces, powiedział urzędnik. Wcześniej brytyjski urzędnik powiedział, że pomimo niepowodzenia porozumienie jest nadal możliwe w nadchodzących dniach.

  Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, firmy i konsumenci staną w obliczu kosztów i zakłóceń w taryfach i kontyngentach, a relacje między Wielką Brytanią a UE mogą zostać zatrute przez całe pokolenie.

  Według brukselskiego urzędnika Barnier ma w niedzielę poinformować ambasadorów z 27 państw członkowskich bloku.

  Obie strony nie osiągnęły jeszcze porozumienia w trzech kluczowych kwestiach: dostęp do brytyjskich łowisk, równe szanse dla biznesu oraz sposób egzekwowania ogólnego porozumienia.

  Prezydent Francji Emmanuel Macron jest zdeterminowany, aby jego przemysł rybny nie stracił dużej części dostępu do wód brytyjskich i chce, aby brytyjskie firmy były związane surowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa i norm pracy, aby nie miały tego, co uważa za niesprawiedliwe korzyść.

  „Jeśli istnieje umowa, która nie jest dobra”, powiedział Beaune w radiu Europe 1, „sprzeciwilibyśmy się temu. Zawsze tak mówiliśmy ”.

  Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która przyjęła łagodniejszą linię niż jej 

  francuski odpowiednik, wezwała zarówno Wielką Brytanię, jak i UE do ustępstw.

  „Dla kanclerza i to się nie zmieniło w ostatnich tygodniach, gotowość do kompromisu jest potrzebna po obu stronach” – powiedział rzecznik rządu Steffen Seibert. „Istnieją czerwone linie, to jasne, ale zawsze jest miejsce na kompromis”. Obie strony wciąż spierają się w trzech kluczowych kwestiach

 • TYDZIEŃ  07 -11- grudzień  2020 r.  WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW),   CCC SA (CCC),CD Projekt SA (CDR),KGHM Polska Miedź SA (KGH),  Boruta-Zachem SA (BRU) ,  Inventionmed SA (INM) ,SoftBlue SA (SBE),A Grupa Lotos SA (LTS) , Inno-Gene SA (IGN) ,Global Cosmed SA (GLC),

inkl - Chunk of ice shelf in Greenland breaks off due to rapid climate change - Evening Standard

Fragment szelfu lodowego na Grenlandii odrywa się z powodu gwałtownych zmian klimatycznych

 

 • Światowi przywódcy i szefowie korporacji ustalają, co zrobią, aby spowolnić globalne ocieplenie – od redukcji emisji po środki wymuszające ujawnianie informacji finansowych. Jak dotąd były to tylko pomiary przyrostowe, a Chiny rozczarowały.To nie wróży dobrze kolejnej rundzie rozmów klimatycznych w przyszłym roku w Glasgow w Szkocji. Szczyt był postrzegany jako okazja do nadania impetu w 2021 roku, kiedy nowy prezydent USA Joe Biden planuje ponownie dołączyć do paryskiej umowy i wyznaczyć cel zerowy netto.Mimo to w ostatnim okresie   pojawiły się odważne zobowiązania.Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie emisji o co najmniej 55% do roku 2030; Wielka Brytania zobowiązała się do redukcji o 68%

  Argentyna wyznacza cel neutralności węglowej (15:50)

  Argentyna będzie dążyć do neutralności węglowej do 2050 roku, powiedział prezydent Alberto Fernandez. Nowe zobowiązanie obejmuje cel dotyczący emisji gazów cieplarnianych na 2030 r., Który jest o 25,7% niższy niż wcześniej zakładano.

  Żadnego nowego węgla w Pakistanie (15:50)

  Imran Khan, premier Pakistanu, obiecał zaprzestać budowy nowych elektrowni węglowych. W Pakistanie w ciągu ostatnich pięciu lat moc węgla wzrosła z bardzo niskiego poziomu do znacznych 5 gigawatów.

  Powiedział, że do 2030 r. 60% całej energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a 30% wszystkich pojazdów będzie zasilanych energią elektryczną.

  China Disappoints (15:40)

  Ogłoszenie Chin było postrzegane jako stopniowy krok.„Chociaż jest to krok we właściwym kierunku, nie spełnia wymagań, aby osiągnąć cel neutralności do 2060 r.” – powiedział Byford Tsang z Climate Thank E3G. „Świat będzie oczekiwał, że Chiny przedstawią bardziej ambitne plany działań na rzecz klimatu w swoim nadchodzącym 14. planie pięcioletnim, w tym plan wycofania węgla”.Prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że największy na świecie emitent będzie dążył do ograniczenia emisji na jednostkę produktu krajowego brutto o „ponad” 65% w porównaniu z poziomem z 2005 r. Do 2030 r., Podnosząc nieco cel w stosunku do poprzedniego celu, jakim było zmniejszenie zanieczyszczenia o 60% do 65% . Do końca dekady Chiny będą starały się produkować z paliw niekopalnych około 25% swojego koszyka energii pierwotnej.Obietnice znalazły się na najsłabszym końcu prognoz ekspertów klimatycznych i rodzą pytania o to, jak poważnie Chiny podchodzą do realizacji zobowiązania do neutralności węglowej do 2060 roku.

  Modi utrzymuje niejasne ambicje klimatyczne

  Premier Indii Narendra Modi nie przedstawił nowych, konkretnych oświadczeń w sprawie ambicji klimatycznych trzeciego co do wielkości zanieczyszczającego na świecie. Modi powtórzył zobowiązania ogłoszone w poprzednich miesiącach, w tym zwiększenie mocy odnawialnej kraju do 175 gigawatów przed 2022 r. I do 450 gigawatów do 2030 r.

  „Muszę pokornie podzielić się z wami, że Indie są na dobrej drodze nie tylko do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, ale także do przekroczenia ich ponad oczekiwania” – powiedział Modi.

 • Nowe prawo klimatyczne Macrona

  Francja wprowadzi nowe prawo klimatyczne w ciągu najbliższych kilku tygodni, które będzie zawierało konkretne środki proponowane przez obywateli, aby pomóc w przejściu gospodarki na neutralność klimatyczną, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

  Dodał, że środki prowadzące do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną obejmują wstrzymanie wszelkiego wsparcia dla poszukiwania nowych złóż paliw kopalnych w ciągu najbliższych pięciu lat, nie budowanie nowych elektrowni węglowych i zmuszanie firm finansowych do ujawniania ryzyka finansowego.

 • Johnson wskazuje na dalsze ograniczenie emisji w Wielkiej Brytanii (14:35)

  Brytyjski premier Boris Johnson, współgospodarz wirtualnego szczytu, powiedział, że Wielka Brytania ograniczy emisje dwutlenku węgla „co najmniej” o 68% do końca dekady.

  Może to oznaczać, że Wielka Brytania, która jest gospodarzem rozmów klimatycznych COP26 w listopadzie przyszłego roku, może ogłosić dalsze plany redukcji emisji w nadchodzących miesiącach. Wcześniej zobowiązał się do obniżenia o 68% .

  Johnson wezwał światowych liderów i firmy do wspierania innowacji naukowych, które pomogą „obronić Ziemię przed katastrofą spowodowaną globalnym ociepleniem” i przyspieszyć wyjście z pandemii koronawirusa. W piątek ogłosił, że Wielka Brytania przestanie finansować zagraniczne projekty paliw kopalnych ze środków państwowych.

  Plany dotyczące wodoru British Airways (13:23)

  British Airways będzie współpracować ze startem samolotu wodorowego ZeroAvia, aby przyspieszyć przejście na zasilanie wodorowe w samolotach komercyjnych. Projekt jest częścią programu akceleracyjnego macierzystej spółki IAG SA, który daje małym firmom szansę przetestowania swojej technologii w skali globalnej. ZeroAvia zademonstrowała już sześciomiejscowy samolot napędzany wodorowym ogniwem paliwowym i ma nadzieję, że do 2030 roku przeleci ponad 1000 mil samolotem z ponad 100 miejscami siedzącymi.

  Kto nie jest zaproszony?  Pojawia się około 70 światowych przywódców, od prezydenta Francji Emmanuela Macrona po papieża Franciszka. Bar wejściowy miał coś konkretnego do zaprezentowania. Więc kogo nie ma na liście? Premier Australii Scott Morrison, zwolennik paliw kopalnych, został wykluczony, ponieważ nie udało mu się złożyć wystarczająco ambitnego zobowiązania. Brazylijczyk Jair Bolsonaro również został pominięty; jego plan zakłada, że ​​inne kraje zapłacą Brazylii za ochronę jej lasów . Nieobecni są również przywódcy dużych emitentów, takich jak Rosja, Meksyk, Indonezja i Arabia Saudyjska.

 • TYDZIEŃ  14 -18- grudzień  2020 r.  WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), ,CD Projekt SA (CDR),KGHM Polska Miedź SA (KGH),  BIOMED-LUBLIN, BioMaxima SA (BMX), Mercator Medical SA (MRC),
 • Obrót opcjami kupna na akcje i indeksy osiągnął najwyższy w historii poziom
 • Szał spekulacji ogarnia Wall Street i rynki światowe

  Globalne akcje są obecnie warte około 100 bilionów dolarów. Amerykańskie firmy zebrały rekordowe 175 miliardów dolarów z publicznych notowań. Obrót obligacjami korporacyjnymi o wartości około 3 bilionów dolarów jest ujemny .

  Przez cały czas rozprzestrzeniania się wirusa cykl ekonomiczny podtrzymuje życie, a firmy są niszczone przez kolejne blokady.

  Zachęceni niekończącymi się bodźcami pieniężnymi i zakładami na świat po pandemii, jednodniowi traderzy i profesjonaliści instytucjonalni cieszą się najłatwiejszymi warunkami finansowymi w historii.

  „Wskaźniki nastrojów idą w euforię” – powiedział Cedric Ozazman, dyrektor ds. Inwestycji w Reyl & Cie w Genewie. „Ludzie skaczą teraz, aby zainwestować w obawie, że przegapią rajd Świętego Mikołaja”.

   

  IPO Boom

  Oto oznaki piany na rynku w tym roku śmierci, chorób i ekonomicznej katastrofy.

  Nic tak nie wywołuje szczytu giełdowego, jak gwałtowne wejście na giełdy. Debiuty od Snowflake Inc. do Airbnb Inc. podniosły tegoroczny wolumen pierwszych ofert publicznych do rekordowego poziomu 175 miliardów dolarów w USA, dane zebrane przez Bloomberg show.

  Spółki specjalnego przeznaczenia, które zbierają pieniądze na „czek in blanco” , aby kupić cokolwiek chce, zebrały ponad 60 miliardów dolarów w 2020 roku. To więcej niż w poprzedniej dekadzie łącznie.

  Inwestorzy wciąż nie mają dość . Według jednego z szacunków, pierwszy dzień zwrotu z IPO wyniósł średnio 40% w tym roku, najwyższy w historii poza 1999 i 2000 rokiem .

  Silne zyski z IPO przyciągnęły duży napływ do nowych emisji ETFzauważyła Bespoke Investment Group .

  „Jeśli to nie jest oznaką entuzjazmu, nie wiemy, co to jest!” Specjalni analitycy napisali w notatce.

  Stock Rally
  Handlowcy Robinhood stali się w tym roku tematem rozmów na Wall Street, spekulując na temat wszystkiego, od opcji technologicznych po akcje lotnicze. Podczas gdy inwestorzy detaliczni ścigają wzrost kapitału wraz z profesjonalistami instytucjonalnymi, S&P 500 notuje sprzedaż o około 16% powyżej szczytu z 2000 roku.

  Wszystko idzie w górę. Koszyk akcji Goldman Sachs z najbardziej krótkimi akcjami w Russell 3000 wzrósł w tym kwartale o około 40%, trzykrotnie więcej niż indeks szerszy. Akcje o wysokim współczynniku beta są zbliżone do najwyższych w porównaniu do tych o niskiej zmienności od 2011 r.

  Duchy zwierząt w zarządach korporacji to kolejny niesławny znak rynkowej czołówki. Ten kwartał zapowiada się jako najsilniejszy pod względem zawierania transakcji od 2016 roku, po rekordowym trzecim kwartale. S&P Global Inc. kupuje IHS Markit Ltd. i Advanced Micro Devices Inc. przejmując Xilinx Inc.

  Ponieważ salda gotówkowe przedsiębiorstw rosły w ostatnich latach, a wielkość transakcji jako procent wartości rynkowej wciąż poniżej wieloletniej średniej, możliwe jest, że ostatnia aktywność to dopiero początek.

  Dołącza Europa
  Nawet europejski rynek IPO, który jest znacznie mniejszy niż ten w USA i mniej przyzwyczajony do wielkich popów pierwszego dnia, staje się bananami.

  Spośród 44 firm, które notowane na giełdach europejskich od 9 listopada – dzień, w którym pojawiła się wiadomość o szczepionce na koronawirusa, wywołał hossę na rynku akcji – średni wzrost wyniósł 16%, wynika z danych Bloomberga. Około 70% z nich notowanych jest powyżej ceny pierwszej oferty publicznej.

  „Biorąc pod uwagę podwyższone wyceny akcji, IPO są ponownie realną drogą wyjścia dla sponsorów” – powiedział Darrell Uden, globalny współprzewodniczący ECM w RBC Capital Markets.

  Odbicie kredytu
  W świecie prawie 18 bilionów dolarów długu przynoszącego ujemne dochody, inwestorzy byli zmuszeni do zaciągania się ryzykownymi obligacjami korporacyjnymi o rekordowych wycenach.

  W Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji śmieciowych spadły znacznie poniżej poziomów, na których kredytobiorcy o wysokim ratingu mogliby emitować na początku tego roku.
  Nawet Carnival Corp., operator statku wycieczkowego upadłego anioła, w tym roku stopniowo obniżał składki finansowe. Stan zadłużenia przedsiębiorstw przynoszących ujemne dochody wynosi obecnie ponad 3 biliony dolarów.

  Rynki wschodzące
  Oczywiście nadeszły czasy boomu dla krajów rynków wschodzących, które w 2020 r. Sprzedają obligacje o wartości ponad 730 miliardów dolarów w dolarach i euro, czyli więcej niż w jakimkolwiek poprzednim roku.

  Bitcoin wraca
  Dla zagorzałych, ponad 200% wzrost Bitcoina w tym roku na fali nowych pieniędzy pokazuje, że nadszedł czas na kryptowaluty. Dla wielu na Wall Street to tylko ostatnia oznaka irracjonalnego entuzjazmu.

  „Postrzegamy to i inne kryptowaluty jako„ cyfrowe tulipany ”. Nie możemy ich docenić ”- napisali analitycy Yardeni Research, w tym Ed Yardeni. „Obserwujemy akcję cenową Bitcoina jako miernik spekulacyjnych ekscesów”.
  Jego zmienność jest trudną do przełknięcia pigułką dla większości, ale takie firmy jak JPMorgan Chase & Co. i Nomura Holdings Inc. odnotowały duże zainteresowanie, od biur rodzinnych po kwoty podążające za trendami .
  Wirtualna waluta surfuje po fali spekulacji na temat długoterminowych aktywów, od energii słonecznej po akcje Tesla Inc., ponieważ inwestorzy szukają udziałów w technologii jutra – do cholery.

  •  TYDZIEŃ  21 -23- GRUDZIEŃ OSTATNIE DNI SESYJNE 28-30 grudzień  2020 r.  WIG20 (WIG20) szukaj w zakładce główne indeksy ,Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN) ,Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO), , ) ,Harper Hygienics SA (HRP),Grodno SA (GRN), Herkules SA (HRS), TYDZIEŃ  21 -23- grudzień  2020 r  Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (BML),Bloober Team SA (BLO),


Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?
 

 

 

Wielka koniunkcja

Koniunkcja Jowisza i Saturna (Seul, Korea Południowa)

Koniunkcja Jowisza i Saturna (Seul, Korea Południowa)

Do koniunkcji, czyli ustawienia dwóch ciał niebieskich w jednej osi względem ziemskiego obserwatora, dochodzi dosyć często. Znacznie rzadziej można jednak obserwować Wielką Koniunkcję. Nazywa się nią zjawisko, gdy dwie bardzo jasne planety (np.: Jowisz i Saturn) znajdą się na niebie niezwykle blisko siebie.

Wielka koniunkcja Jowisza z Saturnem ma miejsce średnio raz na dwadzieścia lat. 21 grudnia 2020 roku ich odległość kątowa będzie jednak tak mała, jak ostatni raz miało to miejsce 4 marca 1226 roku, a więc 800 lat temu

Błękitna chwila w wiosce Świętego Mikołaja w Finlandii

Santa Claus on Instagram: “🎅🏻Just another picture with me🎅🏻 . . . . . #june #christmastime #christm… | Christmas scenes, Animated christmas, Christmas wallpaper

Wesołych radosnych spokojnych świąt  bożego narodzenia w tym niezwyczajnym 2020 roku wszystkim obecnym i przyszłym użytkownikom bloga schooloftrading.pl  życzy autor


Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?
Największy na świecie zautomatyzowany terminal kontenerowy Yangshan Deep Water Port 

Regionalne kompleksowe partnerstwo gospodarcze, które obejmuje kraje rozciągające się od Japonii po Australię i Nową Zelandię, ma na celu obniżenie taryf, wzmocnienie łańcuchów dostaw przy użyciu wspólnych reguł pochodzenia oraz skodyfikowanie nowych zasad handlu elektronicznego. Jego przejście może zaszkodzić niektórym amerykańskim firmom i innym międzynarodowym koncernom spoza strefy, zwłaszcza po wycofaniu się prezydenta Donalda Trumpa z rozmów w sprawie odrębnej umowy handlowej w regionie Azji i Pacyfiku, znanej wcześniej jako Partnerstwo Trans-Pacyfiku.

Po wycofaniu się Indii z negocjacji RCEP w zeszłym roku, pozostałe 15 krajów starało się ogłosić porozumienie przed końcem szczytu Asean w tym tygodniu, którego Wietnam jest wirtualnym gospodarzem. Minister handlu Malezji Azmin Ali powiedział dziennikarzom, że umowa zostanie podpisana w niedzielę, nazywając ją kulminacją „ośmiu lat negocjacji z krwią, potem i łzami”.

„Chiny dokonały dyplomatycznego zamachu stanu, przeciągając RCEP ponad linię” – powiedział Shaun Roache, główny ekonomista regionu Azji i Pacyfiku w S&P Global Ratings. „Chociaż RCEP jest płytki, przynajmniej w porównaniu z TPP, jest szeroki, obejmujący wiele gospodarek i towarów, a to rzadkość w tych bardziej protekcjonistycznych czasach”.

Premier Chin Li Keqiang powiedział podczas szczytu biznesowo-inwestycyjnego ASEAN w Hanoi w piątek rano, że przywódcy Azji Wschodniej będą świadkami zatwierdzenia RCEP „wkrótce”.

„Podpisanie RCEP będzie wyraźnym, silnym, pozytywnym sygnałem dla postępów integracji regionalnej i globalizacji gospodarczej” – powiedział w transmisji internetowej.

Postęp umowy ilustruje, w jaki sposób ruch Trumpa, aby wycofać się z TPP – obecnie znany jako kompleksowa i postępowa umowa o partnerstwie trans-pacyficznym – zmniejszył zdolność Ameryki do zrównoważenia siły gospodarczej Chin u jej sąsiadów. To wyzwanie może wkrótce przenieść się na prezydenta elekta Joe Bidena, jeśli zgodnie z oczekiwaniami zostanie on oficjalnie zatwierdzony jako zwycięzca wyborów 3 listopada.

Pytanie, czy RCEP zmienia dynamikę regionalną na korzyść Chin, zależy od reakcji Stanów Zjednoczonych – powiedział William Reinsch, urzędnik handlowy w administracji Clintona i starszy doradca w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.

Przeczytaj objaśnienie Bloomberga QuickTake w RCEP

„Jeśli Stany Zjednoczone będą nadal ignorować lub dręczyć te kraje, wahadło wpływów przesunie się w stronę Chin” – powiedział Reinsch. „Jeśli Biden ma wiarygodny plan przywrócenia amerykańskiej obecności i wpływów w regionie, wahadło może się cofnąć”.

Chociaż RCEP nie jest tak daleko idący jak TPP, jego wdrożenie może utrudnić amerykańskim firmom konkurowanie z partnerstwem wspieranym przez Chiny, które obejmuje 2,2 miliarda ludzi o łącznym PKB wynoszącym około 26 bilionów dolarów.

Biden i TPP

Mimo to wiele krajów uczestniczących w umowie handlowej obawia się zbytniego uzależnienia gospodarczego od Chin. Japonia jest jednym z krajów, które chciały dokonać ponownej oceny łańcuchów dostaw w Chinach, a posunięcie Pekinu, by skutecznie zakazać kluczowego australijskiego eksportu po tym, jak jego rząd wezwał do zbadania pochodzenia koronawirusa, podkreśliło ryzyko zbytniego polegania na drugiej co do wielkości gospodarce świata .

 

Choć przyłączenie się następcy TPP do TPP jest nadal trudne z politycznego punktu widzenia, niektórzy analitycy nadal uważają to za najlepsze narzędzie dla USA do pogłębienia więzi gospodarczych z regionem.

„Wybór Bidena jest oczywisty” – powiedziała Mary Lovely, profesor ekonomii na Uniwersytecie Syracuse. „Zwróć USA do partnerstwa Trans-Pacific, aby zapewnić dostęp firmom z USA”.

Kilka punktów spornych pozostawało wśród krajów RCEP nawet na kilka dni przed podpisaniem. Wiceminister spraw zagranicznych Wietnamu Nguyen Quoc Dzung powiedział podczas odprawy w poniedziałek, że podpisanie będzie zależało od zakończenia „ wewnętrznych procedur ” uczestniczących krajów.Duży Carl konstrukcyjny stalowy pierścień zabezpieczający w Hinkley Point C, niedaleko Bridgewater w Wielkiej Brytanii, 17 grudnia. 

Największy dźwig na świecie podniósł pierwszy z trzech masywnych stalowych pierścieni, które zamkną jeden z reaktorów na budowie jądrowej Electricite de France SA w Wielkiej Brytanii, co jest kluczowym kamieniem milowym w ukończeniu projektu na czas.

 

Operatorzy dźwigu o wysokości 250 metrów (820 stóp), pieszczotliwie nazywanego „Big Carl”, podnieśli w nocy pierścień, który waży tyle co jumbo jet, aby wykorzystać warunki bezwietrzne.

Hinkley Point C to pierwsza nowa elektrownia jądrowa w Wielkiej Brytanii od ponad dwóch dekad. Po uruchomieniu reaktor będzie wytwarzał energię elektryczną dla sześciu milionów domów do 2025 roku.

Jest to największy i najbardziej zaawansowany projekt infrastrukturalny w kraju, a po ukończeniu będzie zawierał 3 miliony ton betonu i 50 000 ton stali konstrukcyjnej, co wystarczy na budowę linii kolejowej między Londynem a RzymemNajwiększy na świecie żuraw kończy swoją największą operację przy budowie elektrowni jądrowej Hinkley Point C.

Widok na panoramę Hinkley Point C, 16 grudnia

Na początku tego roku dyrektor zarządzający Hinkley Point C, Stuart Crooks, powiedział, że w projekcie brakuje dwóch kamieni milowych. Plan jest taki, aby nadrobić zaległości do końca 2021 roku, po tym jak pandemia koronawirusa ograniczyła pracę na miejscu i spowolniła w tym roku łańcuchy dostaw.

Terminowe ukończenie Hinkley Point C ma kluczowe znaczenie dla EDF. Firma przygotowuje plany identycznego zestawu reaktorów w Sizewell. Ten rząd brytyjski ogłosił, że rozpoczyna rozmowy z przedsiębiorstwem, aby spróbować uzgodnić mechanizm finansowania.

 


Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?

Dostęp do tej strony jest ograniczony.

Wykup dostęp do treści premium

Wykupując abonament uzyskasz dostęp do bieżących analiz.
Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się:

Nie posiadasz jeszcze konta?